Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.4.2019 o 15:28 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 15:28 - 15:33 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem. Takže rada by som povedala viac o tomto návrhu, ktorý predkladám na tejto schôdzi už, mám pocit, že tretíkrát. Ide o zavedenie plateného 14-dňového rodičovského voľna hneď po narodení dieťaťa pre otcov. Toto opatrenie je štandardom v Európskej únii a minister Ján Richter ho sľuboval prijať už pred dvomi rokmi. Dodnes tento zákon do parlamentu nepredložil. Takže dovoľte mi, dámy a páni, sa povenovať chvíľu tejto téme, nielen samotnému opatreniu ako takému, ale faktu a vlastne aj dôvodu, prečo tento zákon predkladám opäť, už tretíkrát po dva a pol roku, pretože aj napriek tomu, že minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sľuboval, že tento návrh zákona predloží a že to bude jedna z jeho priorít, ako potom budem citovať aj pána Stušku, doteraz sa nič také nestalo, takže ja cítim ako povinnosť a ako absolútnu nutnosť predkladať tieto návrhy. Lebo čo už mi iné ostáva ako vyvíjať tlak na vás, tých, ktorí ste zodpovední a ktorí ešte aj dokážete povedať na verejnosť na médiá, že sa budete tejto téme venovať a doteraz sa jej nevenujete?
Prvýkrát som tento legislatívny návrh na zavedenie štrnásťdňového voľna preplácaného Sociálnou poisťovňou pre otcov hneď po narodení dieťaťa predkladala do parlamentu 21. apríla 2017. Robert Fico krátko nato v balíčku opatrení na javisku počas májových osláv predstavil opatrenia pre rodiny, ktoré obsahovali aj toto opatrenie. Nič sa nestalo, samozrejme. O rok, o ďalší rok v máji 2018 sa hovorca ministerstva práce pán Stuška vyjadril, citujem: "Ministerstvo je pripravené predložiť už konkrétny návrh, trváme na tom, je to naozaj už ročnou témou a aj čo sa týka ambícií ministra práce Richtera." Tak ja neviem, kde sú tie jeho ambície, konkrétne v ktorej oblasti, ale určite nie v oblasti rodinnej politiky. Prešiel ďalší rok, minister Richter návrh stále nepredložil, preto ho predkladám do parlamentu opakovane. Nerozumiem tomu, minister Richter toto opatrenie, neviem, či zámerne zdržuje, či čaká, aby bolo ešte viac pred voľbami. Je to jednoduchý návrh, s ktorým nie je dôvod takto dlho čakať.
Otcovia si dnes musia brať voľno z práce, keď chcú byť hneď po narodení dieťaťa so svojou rodinou. To im potom chýba, aby mohli pomôcť matke svojho dieťaťa po pôrode a strávili s novonarodeným dieťaťom prvé dni. Sme medzi poslednými krajinami Európskej únie, ktoré nemajú preplácané voľno pre otcov po narodení dieťaťa. A spomedzi krajín V4 sme dokonca poslední.
Je dokázané, že otcovská dovolenka vedie aj po jej skončení k väčšej angažovanosti otcov pri starostlivosti o ich deti. Zdieľanie rodičovských povinností zmazáva aj tak isto znevýhodnenie žien na trhu práce. Dnes už síce otcovia nárok na materské alebo na toto otcovské materské majú, nemôžu si ho však vziať počas doby, keď je na materskej matka dieťaťa. Ak by sme prijali moje opatrenie, otec by získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia matky a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne. Otec bude mať podľa môjho návrhu nárok na toto otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní, ako som už hovorila. Je to teda podmienka veľmi podobná, respektíve rovnaká ako v prípade poskytovania materského.
Európska komisia do európskeho piliera sociálnych práv zahrnula aj hradené voľno pre otcov v minimálnom trvaní desať dní. Smernica Európskej únie o rovnováhe medzi súkromným životom a prácou je iba krok od zavedenia do svojej praxe a práve teraz počas apríla by mala vojsť do platnosti. Táto smernica bude záväzná pre všetky členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska. Členské krajiny budú musieť toto opatrenie pretransponovať do svojej legislatívy vrátane minimálne desaťdňovej platenej dovolenky pre otca. Aj takýmto spôsobom vie Európska únia tlačiť na členské štáty napríklad aj v oblasti rodinnej politiky, keď tie samotné jej neprikladajú dôležitosť.
Aj slovenskí rodičia si zaslúžia skutočne európsku starostlivosť o svoju rodinu. Preto opakovane predkladám tento návrh. Ministrovi Richterovi som poslala aj interpeláciu, kde sa ho pýtam, čo je s otcovskou po narodení dieťaťa, ktorú už pred dvomi rokmi sľuboval. Mrzí ma naozaj za všetky mladé rodiny, už som to hovorila aj predtým a poviem to opäť, že tento štát pre ne nevytvára podmienky ani podporu a spomenie sa ne akurát tak vtedy, keď sa zvolebnieva, ak vôbec.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 15:24 - 15:26 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som teda rada uviedla svoj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zatiaľ len v skratke, viac poviem v rozprave.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zavedenie dávky otcovskej popôrodnej starostlivosti (ďalej len "otcovské") do systému nemocenského poistenia. Účelom otcovského je primárne posilnenie väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v tesnom období po narodení dieťaťa. Otec je po narodení dieťaťa nezastupiteľný pri starostlivosti o staršie deti, počas pobytu manželky v pôrodnici, ale zároveň môže pomôcť matke aj pri vybavovaní administratívy, ktorá je spojená s narodením dieťaťa, čím ju odbremení a ona sa môže zotavovať a tráviť všetok čas s novorodencom.
Je dokázané, že otcovská dovolenka vedie aj po jej skončení k väčšej angažovanosti otcov pri starostlivosti o ich deti. Zdieľanie rodičovských povinností tiež zmazáva znevýhodnenie žien na trhu práce. Dnes už síce otcovia nárok na materskú majú, no nemôžu si ju vziať iba počas doby, keď na materskej nie je matka dieťaťa. Otec by takto získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne. Otec bude mať podľa predkladaného návrhu zákona nárok na otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní, čiže sa podieľal na fungovaní sociálneho systému. Táto podmienka je teda rovnaká ako pri poskytovaní materského matkám.
Toľko na úvod, viac, poprosím, v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 11:49 - 11:59 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, ja by som túto rozpravu začala možno trochu zoširoka a povenovala sa chvíľu vôbec oblasti rodinnej politiky, ktorá je mnohé roky poslednými vládami Roberta Fica a vládnej strany SMER zaznávaná a na periférii záujmu.
Slovenská populácia starne. Rodí sa málo detí a ešte aj tie najúspešnejšie po ukončení strednej školy odchádzajú. Slovensko je krajina, ktorej hrozí najrýchlejšie starnutie obyvateľstva v rámci Európskej únie. Spolu s ďalšími krajinami Európskej únie sa nachádzame na konci druhého demografického prechodu, to je, prevláda vysoká rozvodovosť, zároveň čoraz menej párov chce uzatvárať manželstvá.
Toto obdobie je ďalej charakteristické aj vyšším vekom prvorodičiek, vyšším dosiahnutým vzdelaním u vyššieho počtu žien, nízkou plodnosťou a predlžujúcim sa vekom dožitia. Preto politiky, ktorých cieľom je zvyšovať pôrodnosť a zároveň spokojnosť rodín s deťmi, teda propopulačné politiky, majú v tejto krajine aktuálne, nielen aktuálne, ale najmä aktuálne svoj význam. Ukazuje sa, že najúčinnejším opatrením sú služby, ktoré rodičom pomôžu so starostlivosťou o deti. V rámci rodinnej politiky by mal štát vytvárať podmienky pre lepšie fungovanie rodín na Slovensku a poskytovať im možnosti a služby, z ktorých si môžu vyberať podľa vlastnej aktuálnej situácie. Je potrebné vytvoriť poriadnu koncepciu rodinnej politiky a je potrebné ju zamerať najmä na podporu flexibility a dostupných služieb pre rodiny s deťmi. Snahou strany SPOLU – občianska demokracia preto nie je prinášať opatrenia, ktoré len reflektujú súčasný stav rodinnej politiky a opravujú jeho trhliny. Rodinná politika na Slovensku dnes nefunguje, je príliš zväzujúca, neodráža potreby rodín v modernej dobe, teda najmä časovú a finančnú flexibilitu finančnej podpory a služieb. Vládne v nej rezortizmus, ministerstvá medzi sebou často nekomunikujú alebo komunikujú len minimálne. Príliš zložitý systém dávok prirodzene produkuje nezamýšľané situácie, ktoré umožňujú tým šikovnejším získať viac z rozpočtu.
Rodinnú politiku je potrebné zásadne zmeniť tak, aby v jej centre bola spokojnosť a sloboda rodín s deťmi, ktorej sa má podriadiť spolupráca inštitúcií a tvorba legislatívy. Nové pravidlá by mali byť komplexné, to znamená, mali by prepájať rôzne oblasti, mali by byť variabilné, to znamená, majú oslovovať čo najširší okruh obyvateľov a čo najviac typov rodín, pretože tých máme v súčasnosti veľmi veľa a mali by byť dlhodobo stabilné. To znamená, mala by byť vytvorená koncepcia s dlhodobejšími cieľmi, ako sú štyri roky. Širší spoločenský konsenzus, ktorý bude postupne meniť prístup štátu a myslenie spoločnosti v oblasti rodinnej politiky. V praxi ide o kombináciu finančnej podpory, služieb a flexibilného manažovania času. Najmä teda v pracovnom procese, keďže sa bavíme o rodičoch a ich deťoch.
Vplyvom týchto opatrení sa postupne musí meniť spoločenská klíma, pretože bez zvýšenia statusu rodiča a dieťaťa a všeobecne žien v spoločnosti sa opatrenia na podporu rodín presadzujú ťažko a neprinášajú želaný efekt. Je potrebné, aby inštitúcie štátu začali vytvárať nástroje, ktoré budú reflektovať potreby rodín a nebudú stavané na jednotlivca, ktorý ako by nemal žiadne iné väzby. Na tieto faktory je potrebné prihliadať pri tvorbe všetkých opatrení, ktoré by mali tvoriť koncepciu rodinnej politiky, ktorú, žiaľ, na Slovensku stále nemáme. A práve zavedenie flexibilného čerpania rodičovského príspevku spolu aj s mojím ďalším opatrením, ktoré budem predkladať hneď potom, a ide teda o návrh štrnásťdenného plateného voľna pre otcov hneď po narodení dieťaťa, sú presne takýmito opatreniami. Sú koncepčné, systémové a vedia prispieť k tomu, aby mladí chceli mať možno viac ako jedno dieťa. Mrzí ma úprimne za všetky mladé rodiny, že tento štát pre ne nevytvára podmienky ani podporu a spomenie si na ne akurát vtedy, keď sa zvolebnieva, ak vôbec.
A teraz konkrétne k návrhu. Rodičovský príspevok je dlhodobo občanmi kritizovaný z viacerých dôvodov. Tým prvým a hlavným dôvodom je jeho výška. Aktuálne je to 220 eur 70 centov mesačne. Ide o sumu, z ktorej sa dá
po materskej chvíľu prežiť, no rodina s malým dieťaťom sa musí pripraviť na uťahovanie opaskov.
Druhou negatívnou charakteristikou rodičovského príspevku je, že nie je citlivý na situáciu v rodine. Automaticky počíta s príjmom druhého partnera, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok. Ak rodina nie je úplná, rodičovský príspevok niekedy vedie k poberaniu príspevkov v hmotnej núdzi. No niekedy sú príjmy rodiny len o kúsok vyššie a tým pádom tieto rodiny nedosiahnu na tieto sociálne dávky. Nerozprávame sa tu teraz o ľuďoch, ktorí pracovať nechcú alebo ktorí stratili pracovné návyky. Do situácie, kedy musí občan vyžiť len z rodičovského príspevku, sa ľahko môže dostať ktokoľvek. Úplne stačí, že jeden partner toho druhého opustí, starí rodičia už nežijú a dieťa nemôže do jaslí, lebo má napríklad oslabenú imunitu.
Tretím negatívnym aspektom rodičovského príspevku je, že sa dá poberať len po fixnú dobu. Teda aktuálne po tri roky, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom, zdravotným stavom je to šesť rokov. Čiže podpora rodín medzi materskou a tromi rokmi malého dieťatka je nastavená tak, že rodina dostáva malú sumu peňazí pomerne dlhú dobu, ak to porovnávame napríklad so zvyškom Európy. Mnohí rodičia samozrejme začínajú pracovať skôr ako v troch rokoch dieťaťa a potom rodičovský príspevok vymenia za príspevok na starostlivosť alebo poberajú rodičák ďalej a popritom pracujú, čo je samozrejme okej.
Lenže časy, kedy sme všetci robili presne to isté, sú už za nami. Táto jednotná politika troch rokov naznačuje rodičom, že dieťaťom treba zostať doma len a práve tie tri roky, čiže ani menej, ani viac, ale tie tri roky. V Českej republike pochopili, že rodičia dnes majú rôzne predstavy o tom, kedy sa vrátiť do práce. Flexibilné poberanie rodičovského príspevku majú už dlhšie, rodičia si ho obľúbili a dokonca ho nastavili tak, že ten rodič ho môže poberať nielen kratšie, ale aj dlhšie. To je veľmi dôležité povedať. Čiže nielen napríklad najkratšie do roku a pol, ale najdlhšie až do štyroch rokov veku dieťaťa. Preto tu dnes v pléne Národnej rady opäť podávam návrh, aby výška mesačného vyplácaného rodičovského príspevku závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu 6 621 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, by bolo možné ukončiť aj v inom mesiaci ako v tom, kedy dieťa dosiahne tri roky veku. Výška rodičovského príspevku by sa tak pohybovala v intervale od 367 eur 80 centov mesačne, ak by si teda ten rodič chcel vyčerpať celú tú sumu v mesiaci, kedy dieťa dovŕši dva roky. Čiže ten rodičák by čerpal jeden a pol roka, pretože prvý polrok sa čerpá materská, takže plus ešte jeden a pol roka. A keď dieťa dosiahne dva roky veku, vtedy skončí to branie rodičovského príspevku, ale mesačne by mali na účte 367 eur 80 centov a nie 220 eur 70 centov.
Samozrejme tá možnosť čerpať ho tie tri roky tam stále zostáva. Pretože mojou snahou, ani snahou strany SPOLU – občianska demokracia nie je diktovať ľuďom ako majú žiť, akým spôsobom sa majú starať o svoje deti, kedy ich posielať do jaslí či do škôlok. Našou snahou je vytvoriť im čo najväčšie spektrum služieb, aby si mohli vybrať podľa toho, v akej sú aktuálnej situácii. Samozrejme podmienkou by bolo, že ak by rodič chcel poberať rodičovský príspevok šesť rokov, ihneď po uznaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu by bol povinný nahlásiť túto skutočnosť úradu práce a rodičovský príspevok by sa mu potom opäť vyplácal v pôvodnej výške 220 eur 70 centov až do šiestich rokov veku dieťaťa.
Tu by sa samozrejme mohli navýšiť rozpočtové výdavky, ale len vo veľmi špecifických prípadoch. V prípade detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorým sa zdravie zhoršilo počas poberania rodičovského príspevku a ktorým bol rodičovský príspevok vyplácaný rýchlejšie. Avšak takýchto prípadov je minimum. Toto opatrenie si teda nevyžaduje nejaké obrovské zvýšenie rozpočtových výdavkov. Je to skôr o manažmente a dobrej vôli zákonodarcov.
Preto verím, milé kolegyne a kolegovia, že vám záleží na životnom štandarde mladých rodín s deťmi a že tomuto opatreniu alebo návrhu zákona vyjadríte podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

3.4.2019 11:44 - 11:47 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže predkladám návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvod, prečo opätovne predkladám tento návrh, je podpora rôznych stratégií rodičov s malými deťmi pri plánovaní rodičovstva, pri zabezpečení starostlivosti o dieťa a pri zlaďovaní rodinného a pracovného života. Súčasná právna úprava ustanovuje mesačné vyplácanie základnej sumy rodičovského príspevku na 220 eur 70 centov fixne do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa, čo rodičov zbytočne obmedzuje.
Cieľom novely zákona je zavedenie flexibilného poberania rodičovského príspevku. Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od počtu mesiacov, za ktorý sa ho rodič rozhodne vyčerpať. Celkovú sumu, ktorú dnes aktuálne predstavuje 6621 eur, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, čo je v prípade dieťaťa s dobrým zdravotným stavom dokopy dva a pol roka, by bolo možné vybrať aj skôr, ako dieťa dosiahne tri roky veku. Navrhujem, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky dieťaťa. Výška rodičovského príspevku sa tak bude pohybovať v intervale od 220 eur 70 centov až do 367 eur 80 centov mesačne, ak by si rodič skrátil poberanie rodičovského príspevku na dobu, kedy dieťa dosiahne dva roky svojho veku.
Rovnaký systém sa osvedčil a funguje aj v Českej republike, kde zavádzajú štvrtú rýchlosť čerpania, lebo rodičia túto možnosť radi využívajú. Výhodou tejto úpravy je najmä finančná podpora mladých rodín a riešenie ich ťaživej finančnej situácie, keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie. Rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu mesačnej sumy rodičovského príspevku zaistiť lepší životný štandard. Očakávam, že ustanovenie pomôže napr. osamelému rodičovi pri bežných výdavkoch na život, než sa opätovne zamestná. Taktiež by pomohol rodičom, ktorým sa narodili deti za sebou s menším odstupom, ako sú tri roky, aby neprišli o finančné zdroje od štátu.
Nárok detí s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorých rodičia môžu poberať rodičovský príspevok až do šiestich rokov ich veku, sa zachováva v tomto návrhu v plnej miere. Ak rodič čerpá rodičovský príspevok v skrátenom čase a u dieťaťa počas tohto poberania dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, teda ono získa nárok na predĺženie poberania rodičovského príspevku, bude musieť bezodkladne prejsť na poberanie rodičovského príspevku v štandardnej výške 220 eur 70 centov za mesiac. Toľko v skratke k tomuto návrhu, viac by som sa vyjadrila v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:03 - 18:04 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Paška, vy ste hovorili o tom, že vlastne nič sa nezmení, keď ratifikujeme Istanbulský dohovor. Zmení sa toľko, koľko zmení táto krajina, pretože Istanbulský dohovor je súbor nástrojov a každá krajina si ho môže implementovať podľa svojich vlastných predstáv. Ale je to, je to nejaké vodítko, podľa ktorého tá krajina má ísť, a je to ten najlepší súbor nástrojov, akým máme, aký máme k dispozícii momentálne. Napríklad v Nemecku sa po implementácii politík priamo súvisiacich s Istanbulským dohovorom znížil objem násilia páchaného na ženách o polovicu. A budem sa opakovať, lebo podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa to, aby to zaznelo niekoľkokrát. Vy tvrdíte, že, ja mám teda taký pocit, že slovné spojenie "búranie rodových stereotypov", že to je protiústavné podľa vás, že to znamená, že sa budú muži ženiť s mužmi a že tu bude rodič 1 a rodič 2. Ja vám hovorím, že to tak nie je. Búranie rodových stereotypov nie je v rozpore s ústavou. Búranie rodových stereotypov znamená dosahovanie rovnosti medzi mužom a ženou. A kým nedosiahneme rovnosť medzi mužom a ženou, tak tu stále bude násilie, násilie, ktoré je rodovo podmienené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:23 - 15:24 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som zareagovala teda na pána Blanára najskôr.
Áno, ja viem, pán Blanár, že tu máme nejaké opatrenia. Ja netvrdím, že sa tu nedeje vôbec nič. Ale je toho málo, nie sú zastrešené, nie sú systémové a tento dohovor prináša, prináša komplexnosť toho, je to komplexný nástroj na to, keby sme ho implementovali tak, ako to urobilo Nemecko, máme komplexný súbor nástrojov na to, ako účinne bojovať s násilím aj v rámci prevencie, aj v rámci dôsledkov.
Potom ste hovorili o prirodzených záležitostiach, že sa tam popierali nejaké prirodzené záležitosti. To sú čo, prosím vás, prirodzené záležitosti? Akože tá, tá nerovnosť, tie stereotypné roly?
V podstate vy všetci traja, ak môžem reagovať teda aj na pána Zelníka, aj na pána Mizíka dokopy, všetci traja hovoríte o tom, že vám vadí nejaká gender ideológia. Ona tam nie je. Pán Zelník, prosím vás, ukážte mi, kde je tá gender ideológia. Keď mi to ukážete, ak myslíte to búranie stereotypov a predsudkov, ak si myslíte, že toto je gender ideológia, tak to nie gender ideológia. Búranie rodových stereotypov a predsudkov je logická súčasť tohto dohovoru, pretože tie bývajú najčastejšie dôvodmi násilia páchaného na ženách, pretože keď je muž v nadradenej pozícii aj z pozície sily, z pozície napr. aj toho, že žena je na ňom finančne závislá, tak z tohto vzniká to násilie. A to je jediná vec, ktorú tento dohovor rieši. Búranie stereotypov a predsudkov.
Ako nehnevajte sa, tak vy to nechápete asi. My sa tu môžme takto hrať ešte dve hodiny, ale skrátka vy nerozumiete. Vy si tomu, vy si to prečítajte ešte raz. Zbúranie stereotypov a predsudkov, rodových predsudkov, to je, to je v podstate naozaj ten, tá, tá esencia toho, ako dosiahnuť rovnosť, a bez rovnosti nebude násilie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 15:05 - 15:15 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tak ja by som rada pokračovala v téme, ktorú tu máme od rána. Je to téma Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boja proti nemu, pretože tak, taký je celý názov a celé znenie Istanbulského dohovoru.
Dovoľte mi na úvod povedať, že tento dohovor je dobrý, prínosný a komplexný dokument, ktorého jediným cieľom je zvýšiť úroveň ochrany žien pred násilím. Odmietam, že by obsahoval skryté pasce pre manželstvo a pre spoločnosť. Strana SNS účelovo a populisticky vyťahuje túto tému z jediného dôvodu, aby odlákala pozornosť od skutočných problémov, neschopnosti vládnuť tejto koalície a aby manipulovala a zavádzala voličov a vyvolávala v nich pocit strachu.
Ja sa pýtam, to sa naozaj chcem pridať k tým dvom zostávajúcim krajinám Rady Európy zo 47, ktoré ho nepodpísali? A to je Azerbajdžan a Ruská federácia. Toto sú naše vzory? Tam chceme hľadať štandardy ochrany ľudských práv, ktoré si želáme mať na Slovensku? Takto podľa vás vyzerá deklarácia podpory hodnôt Európskej únie, ktorú často prízvukuje samotná vládna strana? Vládni politici hovoria o tom, že chceme byť v jadre Európskej únie, ale ťahajú nás opačným smerom. Ja sa úprimne hanbím už teraz, že vôbec o tomto dohovore tu dnes vedieme spory. A verím, že občania Slovenskej republiky prekuknú vaše demagogické a konšpiračné snahy potopiť tento medzinárodný ľudskoprávny dokument.
Dnes tu stojím preto, aby som hovorila o tom, čo je dôležité, a prečo Istanbulský dohovor vznikol, teda o násilí na ženách. A aby som vysvetlila, ako sú snahy poslancov SNS sebecké, bezohľadné a v skutočnosti škodlivé pre Slovenskú republiku.
Žiaľ, aj dnes je násilie pre ženy bolestivou súčasťou reality. Podľa Európskej únie každá tretia žena zažije počas svojho života sexuálne alebo fyzické násilie. Na Slovensku polovica zavraždených žien zomiera v dôsledku domáceho násilia. Toto je reálna téma, ktorá potrebuje reálne riešenia. Dohovor je pre Slovensko príležitosťou posunúť sa v tejto oblasti dopredu. Ratifikovanie dohovoru má za cieľ (zaznievanie gongu) zjednotiť pravidlá na ochranu pred násilím a na predchádzanie týraniu. Zaväzuje k ambicióznejším cieľom, než si dávajú naši politici už dnes, ale pomáha nám aj realizovať konkrétne potrebné zmeny, napr. zabezpečiť udržateľný systém financovania, ktorý tu dodnes nemáme. Zavádza medzinárodný monitorovací mechanizmus kontroly, ktorý nedovolí, aby politici zametali problém bitých a týraných žien pod koberec.
Vládni poslanci zjavne kašlú na ženy a deti, ktoré sa nemôžu cítiť bezpečne vo svojom vlastnom domove. Dohovor, ktorý vznikol na ich ochranu, používajú ako zásterku na vytvorenie dymovej clony, aby sme si nevšimli, že nedokážu poriadne vládnuť. Potrebujú rozptýliť ľudí, burcovať vášne, aby zabudli, ako sa koalícia takmer každý týždeň rozháda, škriepi a vyhráža predčasnými voľbami.
Snaha odmietnuť Istanbulský dohovor nie je nič iné, než trik na odlákanie pozornosti od skutočných problémov Slovenska, ako je zaostávajúce školstvo, rozpadávajúce sa zdravotníctvo, pôrodnice, pokrivená spravodlivosť. Tentoraz majú byť ich obi..., ich..., byť ich obeťou bité ženy. To je z môjho pohľadu jedna veľká hanba.
Vládnym politikom totiž v skutočnosti nezáleží na tisíckach žien, ktoré musia skrývať monokle a modriny. Nezáleží vám na rozvrátených rodinách.
Partia pánov, ktorá sa schádza na koaličnej rade, sa dohodla, že ženy chrániť pred násilím netreba, alebo ak áno, tak takým naším spôsobom, ktorý si my tu od zeleného stola vymyslíme, lebo to vieme lepšie ako celý svet. Ignorujete argumenty a vysvetlenia a to, že dohovor považujú za prínosný a dôležitý asi všetky významné organizácie, ktoré sa venujú problematike týrania a domáceho násilia. Ignorujete fakt, že dohovor prijali aj také konzervatívne krajiny, ako je Taliansko, Poľsko a dva týždne dozadu aj Írsko. Všetky ostatné členské štáty Európskej únie sú už minimálne v procese ratifikácie a my ideme robiť krok späť.
Tu sa pozastavím na chvíľu nad tým, čo hovorila pani Verešová o tom, že prečo tak dlho trvá, že, spochybnila Istanbulský dohovor aj v tom, že prečo tak dlho trvá, kým ho ratifikujú všetky krajiny. Asi to bude tým, že je na ňom niečo zlé. Nuž faktom je to, že niektoré krajiny ako napríklad Nemecko najskôr volia spôsob alebo systém, že najskôr implementujú tie potrebné politiky a až potom ten dohovor ratifikujú symbolicky, čo, si myslím, že je oveľa lepšie. Preto ten proces trvá dlhšie.
Zároveň sa pýtam, kde bola vládna koalícia a špecificky strana SMER doteraz pri téme boja proti násiliu páchanému na ženách. Každá tretia žena na Slovensku zažíva nejaký typ násilia. Máme žalostne málo azylových domov a aj tie sú veľmi zle geograficky lokované. Prešla som desiatky krízových centier za mnohé roky, kde pracujú psychologičky, sociálne pracovníčky, tie pravidelne 3 až 4 mesiace do roka nemajú výplaty a pracujú zadarmo, pretože tých klientiek je tam stále príliš veľa a oni nemajú to srdce zavrieť a čakať kým im neprídu ďalšie peniaze z projektov, ktoré im poväčšinou dávajú nórske fondy, pretože tie sú jediné, ktoré poskytujú túto finančnú pomoc. Táto vláda nebola doteraz schopná vyčleniť prostriedky z rozpočtu, aby systémovo pomáhala napríklad týmto zariadeniam alebo vôbec riešila prevenciu. Takže takto vyzerá vaša snaha pomáhať obetiam násilia?+ A podpora prevencie? Či dokonca riešenia následkov násilia na ženách?
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a boja proti nemu je štandardný medzinárodný dokument podobne ako mnoho iných, ktoré sme už ako krajina prijali a ratifikovali. Vychádza z mnohých ďalších medzinárodných zmlúv, už sme to tu spomínali niekoľkýkrát, ako aj napríklad dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, nehovoriac o tom, že naša súčasná legislatíva už roky obsahuje tú istú terminológiu v oblasti rodovej rovnosti, akú používa dohovor, napr. aj v antidiskriminačnom zákone.
Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny máme samostatný odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Neviem či viete, že takýto odbor existuje, nevolá sa to odbor pohlavnej rovnosti, ale odbor rodovej rovnosti kvôli niečomu. Je to štandardné označenie podobné, ako sú pojmy rodovo podmienené násilie, ktoré je výsledkom sociálnych vzťahov s nerovnomerným rozdelením moci, v ktorých ženy majú voči mužom podradenú pozíciu.
Ja sa spýtam pána Pašku, hádam nám nechcete tvrdiť, že žena nemá rovnakú ľudskú hodnotu ako muž? Ženy a muži sú si rovní v právach. O tom je rodová rovnosť. Nie je to rovnakosť, žiadna ideológia, ale rovnosť v rôznorodosti mužov a žien, akú chceme a potrebujeme mať na Slovensku.
Slovo rod je štandardne používané už dlhé roky v medzinárodnom priestore. Nie je to nič nové pod slnkom. Opakujem, používame ho aj my v mnohých zákonoch a ustanoveniach. Doteraz vám to nevadilo? Strana SMER, tej vadí napríklad časť v dohovore - odstraňovanie stereotypov. Ale Slovenská republika má túto povinnosť už od roku 1993, kedy prebrala do svojho právneho poriadku Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. A ten nám v čl. 5 už dávno ukladá odstraňovať predsudky, stereotypy, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien a myšlienke nadradenosti mužov. Toto sú všetko záväzky, ku ktorým Slovenská republika už vyše 20 rokov dozadu pristúpila.
Tak ja naozaj nerozumiem, o čom sa tu teraz bavíme.
Len doplním, že podobný rozruch spôsobil pred rokmi v ultrakonzervatívnych kruhoch aj tzv. Lanzarotský dohovor, ktorý je v plnom znení Dohovor Rady Európy - čiže presne taký istý dohovor tej istej inštitúcie - o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, kedy jeho odporcovia strašili verejnosť juvenilnou justíciou, rovnako ako dnes strašia gendrovou ideológiou. Nič z toho pred čím nás strašili, sa nenaplnilo.
Tento dohovor nezavádza žiadne zhýralé praktiky Západu, akými práve ultrakonzervatívne kruhy označujú homosexuálov či transrodových ľudí. Vážení, tento dohovor nie je o tom, nedotýka sa ani ustanovení manželstva, nikde sa o tom nepíše, tak prosím vás, nezavádzajte. Nikde nenájdete pomenovanie rodič 1 a rodič 2. Tento dohovor rieši to, že ženy sú bité a inak zneužívané, že je na nich páchané násilie. Je to prínosný dokument, ktorého cieľom je zvýšiť úroveň ochrany žien pred násilím a pomôcť Slovensku prijať naozajstné európske štandardy ochrany týraných žien, ale aj detí. Všetko ostatné, čo nám tu nasilu vtláčate, je obyčajné zavádzanie. Ak máme viesť diskusiu, tak nech je to na základe faktov, a nie výmyslov či konšpiračných teórií.
Na záver len dodám, že je v záujme Slovenska, aby sme sa k dohovoru prihlásili. Je to doposiaľ najkomplexnejší medzinárodný dokument na ochranu pred domácim násilím a týraním. Je to dobrá vec na ochranu slovenských žien a koalícia ho nechutne zneužíva na odvracanie pozornosti od svojej neschopnosti vládnuť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:54 - 11:55 hod.

Simona Petrík
Vymazať rámček !!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:53 - 11:55 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne Zuzke Zimenovej za detailné zhrnutie predošlých rozhodnutí a takisto aj vyjadrení tejto vládnej koalície, ktorá sa predtým zázračne vyjadrovala v prospech Istanbulského dohovoru, a teraz zrazu ako jeden používajú manipulatívnu techniku a populisticky sa tu vyjadrujú proti tomuto dohovoru, čiže to je aj moja otázka na nich, ako je to možné, že sa to takto zmenilo. Upozorňujem, čo sa týka terminológie, rodovo podmienené násilie alebo rovnosť medzi mužmi a ženami, to je terminológia, ktorá je celosvetovo prijatá. Používa sa aj u nás, v našej legislatíve vyše 20 rokov. Ja nerozumiem, odkiaľ ste vy nabrali to, že vám to teraz zrazu začalo vadiť. Namiesto toho, aby ste robili niečo naozaj komplexné proti alebo pre boj s násilím na ženách, tak namiesto toho tu účelovo pred voľbami vyťahujete takéto veci a používate nás, používate vôbec rozpoltenú spoločnosť na to, aby, aby sa ešte viac polarizovala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 15:25 - 15:27 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
A ja tu hovorím o duplicitnom udávaní účtu. Dobre. Takže, kolegyne, kolegovia, ďakujem za vašu pozornosť aj možno všeobecne za pozornosť k tomuto celému balíku zákonov, ktorý postupne predkladáme. Toto je posledný návrh zákona z tohto antibyrokratického balíčka, takže dovoľte mi ho v krátkosti uviesť.
Jeho cieľom je odstrániť povinnosť daňových subjektov oznamovať správcovi dane zmenu čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých má správca dane sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti. Ide o duplicitnú povinnosť, ktorú plnia aj poskytovatelia platobných služieb, to znamená banky či pobočky zahraničných bánk, podľa § 90 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto ustanovenia si banka a pobočka zahraničnej banky je povinná písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa, ktorý je ich klientom, číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom, a to do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený.
Preto máme za to, že táto povinnosť daňových subjektov vrátane podnikateľov je vyslovene neopodstatnená a predstavuje rovnako ako v ďalších jedenástich opatreniach, ktoré som počas tejto schôdze spomenula, zbytočnú administratívnu záťaž, ktorá zaťažuje časovo, ale aj finančne malých a stredných podnikateľov namiesto toho, aby im dával priestor robiť to, pre čo si to svoje podnikanie založili.
Takže toľko k tomuto návrhu zákona. Je to posledný z balíka antibyrokratických návrhov. Poprosím vás o jeho podporu, podobne ako aj ďalších, o ktorých budeme o sedemnástej hlasovať.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis