Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.12.2018 o 9:24 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 7.12.2018 9:24 - 9:30 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, ja by som rada v rozprave predniesla pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona, ktorý predkladáme spolu s kolegami Mirom Beblavým a Jozefom Mihálom. Takže dovoľte mi podľa nového rokovacieho poriadku ho najskôr odôvodniť a potom, potom ho samotný prečítam.
Otvorenie Slovenska pre agentúrnych pracovníkov z tretích krajín by malo nepriaznivé účinky na rast miezd slovenských zamestnancov. Strana SPOLU je za zjednodušovanie podnikateľského prostredia, avšak nie na úkor slovenských zamestnancov, tak ako sa už o tom dnes niekoľko minút aj bavíme. Preto s kolegami Mihálom a Beblavým predkladáme v druhom čítaní pozmeňujúci návrh k zákonu o službách zamestnanosti, ktorý bude vyžadovať, aby pracovník z tretej krajiny od zamestnávateľa dostával aspoň 100 % priemernej mzdy v danom odvetví podľa minuloročného štatistického zisťovania.
Vláda si do zákona dala možnosť udeľovať tzv. národné víza, na základe ktorých môžu firmy zamestnať lacnejších cudzincov bez akýchkoľvek vybavovačiek na úrade práce. My nespochybňujeme potrebu väčšieho počtu zamestnancov na západnom Slovensku, ale považujeme túto novelu z istého uhla pohľadu za premrhanú príležitosť, pokiaľ ide o rast miezd. Namiesto toho, aby vláda využila priaznivú situáciu na trhu práce a tlačila na rast miezd, radšej úplne zjednodušuje proces zamestnávania cudzincov na Slovensku a ohrozuje tak súčasný krehký rast miezd.
Pracovníci z tretích krajín sú u nás ochotní pracovať za oveľa nižšie mzdy. Slovensku teda hrozí sociálny dumping, ktorý spomenul aj pán minister, ale my to vidíme troch inak. Slovensko potrebuje pracovnú silu, ale nie takú, ktorá bude konkurovať našim zamestnancom a tlačiť mzdy nadol. Pracovníkmi z tretích krajín by mali byť obsadzované len tie pozície, ktoré je ťažké obsadiť našimi pracovníkmi.
Navrhujeme, aby podmienkou na udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania bola pracovná zmluva dohodnutá s mesačnou mzdou najmenej vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zistenej za predchádzajúci rok. Tým by sa zabránilo mzdovému dumpingu. Firmy by si rozmysleli, či takéhoto zamestnanca skutočne potrebujú.
Agentúrne zamestnávanie je nevýhodné pre zamestnancov na Slovensku a aj pre zamestnaných cudzincov, to, myslím, všetci vieme. V posledných dňoch sa objavila správa o podvodoch agentúry dočasného zamestnávania, ktorá nevyplatila stovkám trnavských zamestnancov zo Srbska mzdy. Tí sú ponechaní bez príjmu a svoju bezvýchodiskovú situáciu riešia krádežmi (pozn. red.: správne "krádežami") potravín. Práca cez agentúru je výhodná najmä pre majiteľov agentúr dočasného zamestnávania, ale určite nie pre slovenských zamestnancov a pracovníkov z tretích krajín. Preto strana SPOLU bojuje za zjednodušenie podnikateľského prostredia, ale, ako som hovorila, nie na úkor slovenských zamestnancov.
V súlade s touto stratégiou sa navrhuje a s cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie prechodného pobytu alebo na účel udelenia povolenia na zamestnanie, to znamená, získavanie overeného dokladu o vzdelaní je vo viacerých prípadoch zdĺhavé, to vieme, navrhujeme, aby rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelávaní žiadateľ predkladal len v prípade, ak ide o regulované povolanie, v súčasnosti ich je cca 220, ako napr. zdravotnícke, právnické alebo pedagogické povolania.
Toľko k odôvodneniu a teraz by som teda prečítala samotný, samotný pozmeňujúci návrh.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. IV bod 9 znie: 9. § 32 ods. 5 písmeno b) znie:
"b) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1,
1. pracovnou zmluvou, ak na základe tejto pracovnej zmluvy je mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu, alebo písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje záväzok zamestnávateľa dohodnúť mesačnú mzdu vo výške najmenej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o udelenie prechodného pobytu, na určenie priemernej mesačnej mzdy sa primerane použije § 38 ods. 7,
2. rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo dokladom o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie, okrem základného vzdelania,".
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 11:37 - 11:38 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem tak isto veľmi podobne Anke Verešovej. Ja som tu sedela, keď si predkladala tento návrh zákona, ktorý, myslím si, že veľmi pekne spolu dopĺňa aj tento môj návrh. Takže ja sa z toho tak isto veľmi teším a musím s tebou nič iné, len maximálne súhlasiť. Pre nás, strany SPOLU - občianska demokracia, sú rodiny absolútnou prioritou. Vyčlenili sme tomu aj vyslovene odbornú skupinu len na tému rodinnej politiky a myslíme si, že rodinná politika by mala byť prioritou vlády práve kvôli či už starnutiu, rodeniu menej detí, skrátka je tam množstvo faktorov, na ktoré tieto vlády už musia, musia, už teraz je o 5 minút dvanásť. Takže naozaj rodinná politika by sa mala stať naozaj osobitnou kapitolou programového vyhlásenia vlády a tak isto by sa mala aj premietnuť primerane do štátneho rozpočtu a nebyť len pár vetami v programovom vyhlásení vlády v rámci sociálnej politiky.
Takže aj ja ďakujem OĽANO a verím, že aj do budúca budeme vedieť spolupracovať na takýchto dobrých témach a zákonoch.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:31 - 11:35 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám bližšie predstavila tento návrh, ktorý predkladám spolu s kolegom Mirom Beblavým, ktorý zavádza sociálne poistenie pre doktorandov v dennom štúdiu. Inak povedané, doktorandi a najmä doktorandky budú mať podľa tohto návrhu zákona nárok na materské, ktorý v súčasnosti nemajú. Ako som už v úvode povedala, cieľom návrhu zákona je zlepšiť sociálne podmienky študentov v dennej forme doktorandského štúdia, a to tým, že títo študenti budú nemocensky a dôchodkovo poistení. To znamená, že v prípade ak doktorandka otehotnie alebo otehotnie partnerka doktoranda, budí mať títo študenti nárok poberať materské. Okrem toho sa im bude doktorandské obdobie počítať aj do dôchodku a keď ochorejú, budú môcť ísť na PN-ku.
Tento návrh vychádza z reálnej praxe, mnohopočetných podnetov, ktoré sme dostali aj v písomnej forme, ale aj ústne od mnohých doktorantov. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je totiž okrem štúdia aj vykonávanie pedagogickej alebo vedeckej, či inej odbornej činnosti, ktorá s ním súvisí, a to v zákonom vymedzenom rozsahu. Mnohí doktorandi tak trávia v práci, na pracovisku denne šesť až osem hodín, mnohí sa vyslovene musia pípať do aj z práce, a táto ich činnosť sa žiadnym spôsobom neodrazí v starobe pri dôchodku. Rovnako nemajú mladé doktorandky v prípade, že otehotnejú, nárok na materské, ale len na rodičovský príspevok. Pokiaľ by doktorandi vykonávali svoju činnosť v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce, s rovnakou náplňou práce, by ich pracovné miesto bolo na pomedzí štvrtého a piateho stupňa náročnosti práce. Samozrejmosťou by v tomto prípade bolo aj počítanie odpracovaných rokov v starobe, aj finančná pomoc pri tehotenstve a následnom materstve prostredníctvom materského, ako som už spomínala.
Máme za to, že formálne označenie doktorandov za študentov by nemalo brániť ich spravodlivému postaveniu pre účely sociálneho poistenia. Táto situácia sa reálne týka najmä mladých ľudí vo veku dvadsaťštyri až tridsať rokov, ktorí a ktoré aj kvôli nedostatku podpory zo strany štátu odkladajú materstvo alebo zakladanie rodiny na neskôr, alebo sa snažia potom vyžiť z rodičáku. Ide vyslovene o protirodinnú anomáliu, ktorú sa toto opatrenie snaží opraviť. Minister Richter sa chváli každým centom, ktorý pridá na rodičovskom príspevku, ale sociálnu situáciu týchto osemtisíc mladých nikto už desať rokov nerieši.
Možno len v krátkosti k finančným dopadom zákona. Samozrejme, toto opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ročne vo výške 4 milióny, zhruba 4 milióny 800-tisíc eur, keď odhadujeme, že máme osemtisíc študentov v dennej forme doktorandského štúdia a priemerné štipendium v hodnote 600 eur. Avšak v konečnom dôsledku bude pre štátny rozpočet toto opatrenie pozitívne. Je to skôr investícia ako výdavok, pretože doktorandi nebudú musieť odkladať rodinu na neskôr, vznikne tam priestor na to, aby mali potom ďalej viac detí. Slovensko, ja som to už spomínala aj v predchádzajúcom zákone, má najrýchlejšie starnúcu, alebo má byť najrýchlejšie starnúcou krajinou v Európe a tomuto trendu sa budeme musieť čím skôr postaviť čelom.
Ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

22.10.2018 11:28 - 11:29 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Spolu s kolegom Mirom Beblavým opäť predkladáme aj tento druhý návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a takisto aj zákon o vysokých školách. Cieľom návrhu zákona je zlepšiť sociálne podmienky študentov v dennej forme doktorandského štúdia, a to tým, že títo študenti budú nemocensky a dôchodkovo poistení. Veľmi v skratke, toľko k návrhu. Viac v rozprave, do ktorej sa opäť, prosím, hlásim ako prvá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 11:25 - 11:27 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj kolegovi Sopkovi. My sa vôbec nebránime, práve naopak, sme veľmi, veľmi vďační za každý nový nápad a podnet k tomuto návrhu zákona, takže ja vám ďakujem veľmi pekne aj za tento pohľad a určite sa o tom môžme porozprávať, je to dobrý nápad.
A k pani kolegyni poslankyni Vaľovej, rozumiem vám, len preto si práve myslím, že tie propopulačné politiky sú dôležité, aby nám, aby nám spoločnosť nestarla. Ja chápem, čo ste mysleli tou automatizáciou, a tak, ale moja pointa bola, aby sme naozaj sa snažili nachádzať také riešenia, také opatrenia, ktoré pomôžu s tým, aby nám, aby nám krajina nestarla. A ja vám gratulujem k tomu, že u vás v Humennom nemáte problém s umiestňovaním. Hovorím, sú samosprávy, ktoré sú zodpovednejšie, ale naozaj zo skúseností viem, že sú samosprávy, ktoré sú absolútne nezodpovedné voči tomuto a absolútne neriešia to, že či ich deti sú umiestnené alebo nie. Je to z veľkej časti problém Bratislavy, ale musím povedať, že nielen, už sa to týka aj Trnavského kraja, Žilinského kraja, čiže sú oblasti, kde je, kde tento problém je.
Ja ešte poviem možno na záver, že práve v tej Bratislave, v Petržalke, ja som sa minulý týždeň - ja som to hovorila aj minule - vrátila konkrétne z Tematinskej 1, kde som bola naozaj ohromená. Ja by som bola rada, keby sa ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny vyjadrilo k tomuto, pretože oni tam vlastnili dlhú dobu pozemok o výmere 5-tisíc m2, v ktorých je stará škôlka nezrekonštruovaná, je tam 600 neprijatých detí tento rok. Zároveň Petržalka starne, chýbajú im tam sociálne domovy pre dôchodcov a oni sa rozhodli zameniť tento pozemok so súkromnou firmou za pozemky v Dunajskej Strede a v Bernolákove. Čiže bez toho, aby sa vôbec obrátili na samosprávu, aby im pomohli... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

22.10.2018 11:13 - 11:21 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, opäť sme sa s kolegom Miroslavom Beblavým rozhodli do Národnej rady podať tento návrh zákona, už neviem, či je to piatykrát alebo aj šiestykrát, ja už si to ani presne nepamätám, ako dlho sa snažíme, aby tento návrh, tento dobrý návrh, ktorý by tu už dávno mal fungovať, aby prešiel.
Každému dieťaťu by garantoval predškolskú výchovu od troch rokov v prípade záujmu rodičov o takéto miesto. O to ide v tomto návrhu. Stále totiž považujeme vytvorenie tejto garancie za účinný, systémový krok v oblasti rodinnej politiky. Politiky, ktorá je, žiaľ, dlhodobo na periférii záujmu posledných vlád. V minulom roku bolo opäť zamietnutých vyše 11-tisíc žiadostí o umiestnenie detí do škôlok. Áno, nie je to ten konkrétny počet detí, ktoré naozaj neboli umiestnené, pretože niektorí rodičia dávajú aj viac ako jednu prihlášku, ale ten počet detí je, alebo ten počet vôbec žiadostí nevybavených je alarmujúcich. Len v Petržalke, ak môžem priniesť konkrétne číslo, tento september nebolo prijatých vyše 600 detí. To sú tisíce dokopy mladých rodín, ktoré musia siahať hlbšie do vrecka a zaplatiť si buď drahú súkromnú škôlku, na ktorú často ani nemajú peniaze, alebo sa uskromnia, lebo nemajú na výber. A to nehovorím o finančnej tiesni matiek a otcov samoživiteľov, ktorí sú na škôlku existenčne odkázaní, a to všetko len preto, že tento štát ich dlhé roky ignoruje a nie je schopný im miesto v škôlke pre ich deti zagarantovať. Rok čo rok sa tu opakujú tieto alarmujúce čísla, ministerstvo školstva zostáva nečinné.
Je dokázané, že dostupná predškolská starostlivosť je jedným zo zásadných opatrení, ktoré skutočne dokážu mať vplyv na to, aby sa ľudia rozhodli mať viac detí. Ako vyplýva z ekonomických prognóz, Slovensku hrozí najväčší prepad počtu produktívnych ľudí. V roku 2050 na jedného dôchodcu budú pracovať dvaja ľudia v produktívnom veku, zatiaľ čo dnes pracujú piati. Čiže aj nedostatkom miest v škôlkach dávame nebezpečný signál do spoločnosti, že mať deti alebo viac detí je riziko, že štát nevie zabezpečiť adekvátnu podporu všetkým rodinám a že rodičovstvo v tomto období neprebehne hladko.
Rozumný trend, ktorý sledujeme v Európskej únii vo viacerých štátoch, napríklad v Nemecku či dokonca aj v Českej republike, je zavedenie individuálnej garancie pre rodiča, že to miesto pre svoje dieťa skrátka mať bude. V Nemecku zaviedli túto garanciu pred niekoľkými rokmi, dokonca ju rozšírili až na jeden rok veku dieťaťa. Čiže od jedného roka to dieťa má nárok na škôlku. My navrhujeme začať garanciou pre všetky deti od troch rokov. Rovnako ako v Nemecku zároveň navrhujeme, aby túto garanciu realizovali obce ako subjekt, ktorý je jednak zo zákona zodpovedný za zriaďovanie týchto zariadení a cez ktorého aj dnes už tečú finančné toky na financovanie nákladov spojených so škôlkami.
Okrem toho v návrhu zavádzame aj kompenzačný prvok, ktorý sa, samozrejme, samosprávam niektorým nepáči, a to v hodnote rodičovského príspevku, čo je aktuálne 214 eur 70 centov, ktorý obec bude nútená vyplatiť rodičovi, ak nebude schopná zabezpečiť jeho dieťaťu miesto v škôlke. Robíme to preto, aby sa obce začali aktívne zaujímať o túto situáciu, aby boli motivované hľadať spôsoby, ako deti umiestniť. Tu je teda, samozrejme, dôležité povedať aj to B, teda nielen dať obciam povinnosť garantovať miesto, ale dať im aj prostriedky a flexibilné možnosti realizácie tohto návrhu.
Preto navrhujeme, aby obec mohla túto zodpovednosť realizovať nielen priamo cez škôlky obecné, ako je to teraz, ale aby tak mohla robiť jednak napríklad cez uhradenie starostlivosti v cirkevných alebo súkromných škôlkach, ktoré sú zapísané v sieti škôl a predškolských zariadení, alebo aby tak mohla urobiť aj cez tzv. detské skupiny, ktoré tu stále nemáme. Pretože jedna situácia, s ktorou sa dnes stretávame, je aj, že starosta by aj chcel vytvoriť škôlku, rád by vyhovel rodičom v menšej obci, ale nemá na to nielenže žiadne peniaze, ani počet detí, aby naplnil tú klasickú škôlku alebo triedu a tak na ňu získal prostriedky, alebo tak isto vie, že by ju nedokázal prevádzkovať. Preto sú tie detské skupiny veľmi dôležitým krokom.
Zároveň už máme príklady aj spolupráce obce, respektíve mestskej časti so súkromnými škôlkami. Takéto príklady už sú napríklad v mestskej časti v Petržalke, kde majú bilaterálne dohodnutú spoluprácu so súkromnými škôlkami, samospráva, kde majú vlastne voľné kapacity, tie ponúkajú potom pre deti, ktoré nedostali miesto v štátnej škôlke a obec im pritom prispieva, teda mestská časť im prispieva sumou, ktorá je veľmi blízka normatívu a tým pádom rodičia nedoplácajú veľkú sumu. Čiže tieto pozitívne príklady už máme. Je vidieť, že keď samospráva alebo obec chce, tak to ide. Čiže tu je aj koreň problému, nie je to o tom, že my chceme samosprávy pokutovať.
My nami navrhovanú kompenzáciu vo výške rodičovského príspevku, ako som spomínala tých 214 eur 70 centov, zástupca ZMOS-u v minulosti, keď sme to podávali asi osem mesiacov dozadu, označil za neprijateľnú. Podľa mňa je neprijateľné, že dnes sú všetci rodičia platcami daní, ale len niektorí získajú miesto v škôlke pre svoje dieťa. To je podľa mňa neprijateľné. Naším návrhom by sa odstránila diskriminácia týchto rodičov a ich detí. K udeľovaniu pokút by vôbec nemuselo dôjsť, pretože spoločne so zákonom o garancii miesta v škôlke, už som to hovorila dookola, sa snažíme predkladať aj zákon o detských skupinách. A ten zaručí, že každá obec bude môcť veľmi jednoducho a lacno zriadiť vo svojej obci detské skupiny, ktoré sa budú vedieť samé vyfinancovať. Stačí prejaviť dobrú vôľu, samosprávy by sa nemuseli vôbec ničoho obávať a zodpovedné samosprávy sa ani neobávajú. Príklad, moja kolegyňa Katka Macháčková je sama primátorkou v meste Prievidza a u nich sú umiestnené všetky deti nielen od troch rokov, ale dokonca od dva a pol roka.
Viaceré samosprávy na jednej strane majú záujem, ale boli odmietnuté, zas mnohé samosprávy naopak, sa peniaze ani nesnažia získať a umiestňovanie svojich detí sa, o umiestňovaní svojich detí sa nezaujímajú a radšej to ponechávajú na súkromné škôlky. Ja sa teda pýtam, prečo to niekde ide a niekde nie? Aj z tohto dôvodu vlastne tá kompenzácia je súčasťou návrhu zákona, lebo bez nej by to bol iba prázdny zákon.
Na záver chcem ešte dodať, že garancia miesta v škôlke nie je populizmus. Naopak, je to dobrý systémový krok, ktorý tu chýba. Schopnosť a ochota štátu garantovať každému dieťaťu miesto v škôlke by mala byť trendom aj u nás, tak ako inde, pokiaľ chceme, aby pôrodnosť rástla, aby nám krajina nestarla. Skrátka uistiť rodiča, že keď sa mu narodí dieťa, že preňho existuje záruka, že o tri roky nebude ponechaný bez príjmu, ani bez škôlky. To je jediná propopulačná politika, ktorá dnes funguje. Po jej zavedení napr. už v spomínanom Nemecku sa výrazne pôrodnosť zvýšila, pretože táto krajina dlhodobo čelila nízkej natalite a museli sa, museli sa naozaj s touto situáciou popasovať, možno len poviem takú pikošku, že práve Nemecko v roku 2016 investovalo do rodín 90 mld. eur, čo je oproti 35 miliardám investovaným do obrany obrovské číslo. Takže to sa bavíme o rodinnej politike, a takto zvrátili vlastne ten negatívny trend.
Zároveň by som rada upozornila pani ministerku Lubyovú, že tento dlhodobo neriešený problém a už taký sprofanovaný problém s nedostatkom miest v materských školách sa čoskoro premietne aj do akútneho nedostatku miest v základných školách. A to ešte len, s prepáčením, bude prúser. Preto prosím, vážené plénum, aby zvážilo tento návrh a vopred ďakujem každému, kto ho podporí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:09 - 11:11 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže predkladám návrh poslancov Simony Petrík a Miroslava Beblavého, ako ste povedali, na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom návrhu je umožniť zákonným zástupcom, aby ich dieťa bolo umiestnené do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou, ale iba vtedy, ak o to budú mať rodičia záujem. Za naplnenie tohto práva bude zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt. Súčasná situácia v obciach a mestách Slovenska totiž zákonným zástupcom nedáva záruku, že ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, umiestnené a bude oň adekvátne postarané. Zákonom sa preto navrhuje dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku. O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
Toľko na úvod, viac v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2018 12:49 - 12:50 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona o volebnej kampani, o politických stranách a politických hnutiach s tlačou 1180. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 17:14 - 17:15 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, ja vás len opravím v jednej veci, keď ste hovorili o tom príspevku na starostlivosť, aby sme hovorili fakty. V prvom rade to nie je 280 euro, ale je to príspevok do výšky 280 euro. To znamená, že keď je škôlka lacnejšia, tak úrady práce preplácajú len tú sumu, koľko stojí škôlka. Druhá vec je, že tie peniaze nejdú zo štátneho rozpočtu, ale idú z europeňazí. A tretia vec, používa ich alebo čerpá ich veľmi málo ľudí oproti rodičovskému príspevku práve preto, že obidva tieto príspevky môžu čerpať rodičia iba do troch rokov veku. A pritom tu máme najväčší problém umiestňovať deti do škôlok medzi tromi až štyrmi rokmi. Čiže keby ste naozaj, keby vám naozaj záležalo na mladých rodinách, tak zvýšite ten príspevok až do výšky štyroch rokov veku dieťaťa, aby to reálne ľudia mohli využiť. To je jedna vec.
A druhá vec, k tým jasličkám, čo ste hovorili, že koľko tu mohlo byť jasličiek a koľko tu mohlo byť škôlok. Tak ja som tu krátko, ale za ten, za tie dva a pol roka, dva a pol roka som tu riešila novelu o sociálnych službách, konkrétne jej jasličkovú časť, tak neviem, či viete, koľko jasličiek ste vy priviedli k likvidácii vďaka tomuto paškvilu, ktorý vyšiel z ministerstva sociálnych vecí, a rodiny, a koľko jasličiek muselo zatvoriť svoje brány. To len k tým jasličkám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 16:58 - 16:59 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ja by som chcela reagovať na kolegu Mihála, keď hovoril o pomoci mladým rodinám a o tom, akí ste vy socialisti. Ja som sa práve vrátila z Petržalky, konkrétne z Tematínskej 1, kde stojí budova schátranej materskej škôlky, ktorú donedávna vlastnilo ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny, a zamenilo ju za súkromné bytové domy so súkromnou firmou z Banskej Štiavnice niekde na juhu Slovenska v Dunajskej Strede. Namiesto toho, aby ju ponúklo samospráve, aby začalo spolupracovať s Petržalkou, kde Petržalka starne, šesťsto detí sa nedostalo do škôlky. Čiže takí ste vy socialisti, ja len reagujem na kolegu Mihála, akí ste vy socialisti, že ministerstvo sociálnych vecí zamení zámennou zmluvou so súkromnou firmou škôlku o výmere 5 000 m2 so súkromnou firmou na nejaké bytové domy. Tá súkromná firma tam ide stavať bytové domy. Takí ste vy socialisti a takto vám záleží na rodinách. A vy tu zastropovávate dôchodky, ale že by ste tam postavili domov sociálnych služieb, aby ste tam tých dôchodcov mohli dať, lebo tých tam je tiež málo, to neurobíte.
Ďakujem.
Skryt prepis