46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 15:50 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:50

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja sa takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave. A naozaj tá rozprava bola zaujímavá. Každý si môže utvoriť svoj názor sám.
Áno, hovorili sme o zavedení povinného predprimárneho vzdelávania alebo tak, ako niektorí to nazývate, o povinnej predškolskej výchove. Ale skúsme sa teda držať naozaj teraz už toho termínu povinné predprimárne vzdelávanie, čo to bude znamenať pre naše deti, čo to bude znamenať pre ich nástup na povinnú školskú dochádzku, keď začnú navštevovať prvý ročník základných škôl. Predkladateľom tohto poslaneckého návrhu išlo iba o to, aby sme dali rovnakú šancu všetkým deťom bez rozdielu, z akej sociálnej vrstvy, z akej skupiny detí, z akých rodín, z akých sociálnych pomerov pochádzajú, či sú to marginalizované skupiny, či je to majorita, či je minorita, úplne bolo jedno. Nám išlo iba o to, aby všetky deti mali rovnakú šancu od piateho roku svojho života naozaj mať možnosť navštevovať detský kolektív, ktorý bude nadväzovať a veľmi úzko bude nadväzovať na rodinnú výchovu.
Chcem to podporiť tým, že aj včera na školskom výbore bolo dosť nesprávne komunikované, komunikovaný štátny vzdelávací program, ktorý platí v súčasnosti. Ak sa tento návrh poslaneckého návrhu, teda tento poslanecký návrh prijme a bude uvedený do života, budú musieť byť vytvorené, a to sme na to poukazovali, nové, nový štátny vzdelávací program pre povinné predprimárne vzdelávanie, ktorý bude úzko korešpondovať so štátnym vzdelávacím programom prvého stupňa, prvého ročníka, kde už bude nadväzovať na všetky základné veci, kedy sa učiteľ stáva sprievodcom dieťaťa vo vzdelávacom procese, kedy má dieťa možnosť objavovať, skúmať a samo sa dostávať k poznatkom vzdelávania a nedostávať informácie alebo vedomosti iba sprostredkovane od učiteľa a akýmsi... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pardon, prepáčte, pani poslankyňa. Môžem vás požiadať, prosím vás, kolegyne, kolegovia, o pokoj v rokovacej sále? Je to neúctivé voči pani poslankyni, ktorá si chce dokončiť svoje záverečné slovo. Ďakujem.

Smolíková, Eva, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. No, tak skrátka, táto vec tam bude, bude musieť byť teraz, ak teda ten návrh prejde, bude musieť byť urobená.
Hovoríme tu veľmi veľa a ja sa toho chcem dotknúť ešte viacej, nadviažem na pána poslanca Vašečku, o možnosti rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti. V tomto našom návrhu je to umožnené cez individuálne vzdelávanie. Sú deti, ktoré túto možnosť potrebujú z hľadiska ich zdravotného stavu, že sú tam na to objektívne dôvody, kedy im kmeňová materská škola, samozrejme, individuálne vzdelávanie je povinná poskytnúť, alebo ak si o to zákonný zástupca dieťaťa požiada. No potom sa vypracováva individuálny program, ktorý sa bude vypracovávať, a to možno niekomu uniklo, že sa bude vypracovávať konkrétne pre dané dieťa. Čiže keď si ja poviem, že ja chcem mať nejaké princípy vzdelávania, ktoré vyznáva, poviem teraz, lesná škôlka, tak tá kmeňová škôlka to spolu s tým zákonným zástupcom si odsúhlasí a bude to pripravené pre každé jedno dieťa. Ja už väčšiu možnosť výberu toho individuálneho vzdelávania naozaj nevidím. A ak niekto dôvodí, že je tam nejaká byrokracia pre rodičov, že musia vypĺňať nejaké tlačivo alebo o niečo požiadať, tak potom nech mi je prepáčené, ale máme deti, keď máme deti, máme aj nejaké povinnosti.
Všetky tieto náležitosti, ktoré sme my hovorili na výbore, ktoré sme si dosť veľa prebrali, hovorili sme s organizáciami, hovorili sme so zástupcami rodičov, hovorili sme so ZMOS-om, s odborármi, myslím si, že sme ich dosť dopodrobna prebrali. A najviac, čo tu rezonovalo a na to chcem trošku zareagovať, tu rezonovali vlastne, ako ste to nazvali, tie prílepky, ktoré boli doplnené k tomuto nášmu poslaneckému návrhu.
Čo sa týka tej politiky na školách. Pán poslanec Gröhling, nám nejde o politiku na školách. Nám ide o propagáciu politických strán a hnutí na školách. A jedna vec. Keď by sme tam dali tých 90 dní, Braňo, ja som tiež bola za to, ale ja som si tiež potom uvedomila, že veď na Slovensku sú každú chvíľu nejaké voľby. A to ako budeme teda členiť ten jeden rok? Veď máme komunálne, máme vúckarské. No, to je vec názoru. To je k tej politike na školách.
Ďalej, čo bola otázka, čo vyvolala takú veľkú vlnu záujmu, tak to bol, to bol ten pozmeňovací návrh môj a pána Petráka, čo sa týka odpisu z registra trestov. Viete, pred dvomi rokmi ja som sa pýtala, prečo robíme toto kladivo iba na učiteľov, prečo to nerobíme na ostatných ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi, a potom asi by to malo aj ďalší krok nasledovať, pretože nie iba učitelia prichádzajú do kontaktu s deťmi. Ale dobre, tak teraz to ideme urobiť, urobiť smerom ku pedagogickým a odborným zamestnancom. Tuná pred dvomi rokmi si pamätám, keď pani predsedníčka vykreslila tú situáciu, ktorá sa stala. Mňa to až mrazilo, pretože na tieto veci som veľmi citlivá, keď sa takéto niečo stane dieťaťu. No a my sme s tým naozaj súhlasili, len sme tam pridali tú jednu časť o tie psychotropné látky alebo o tú, o toho spomínaného džointa alebo marišku, či ako to tu nazývame, a vtedy zrazu sa to stiahlo.
Teraz ma trošku tak mrzí, že ľudia, ktorých si ja nesmierne vážim a ktorí to naozaj, naozaj a od srdca myslia dobre s deťmi a asi by aj podporili tento zákon, tak zrazu sa trošku tak spätili. Preto sa vás pýtam, kolegovia, že to naozaj si myslíte, že za tú jednu marišku bude mať niekto zápis v registri trestov? Nie. Ja ďakujem kolegovi, ktorý to vysvetlil, že tam musia byť nejaké gramy. Ja toto veľmi nepoznám a aj to mám napísané, ale nebudem to dlhšie predlžovať. A záleží to aj od sudcu, ktorý to uzná, či to uzná ako trestný čin. A ak to nie je ako trestný čin, tak to tam nebude mať zapísané ten mladý človek, ktorý povedzme v tých sedemnástich toto fajčil.
Ale na druhej strane sa pýtam, a ste tu otcovia a ste tu matky. To my s tým ako normálne tu, parlament alebo Národná rada Slovenskej republiky, s tým súhlasíme, že a veď je to dobre, keď si zapálili? No, tak to asi nie je v poriadku. Tak ja to tiež hovorím, že nie. A ďakujem pani Pčolinskej, že vyjadrila tiež podobný názor. Toto je, toto je vec, ktorá je pre mňa naozaj principiálna, a tiež si hovorím, že ten, kto sa postaví pred naše deti a je za tou katedrou, ten si musí uvedomiť, koho má pred sebou a čo vlastne chce dokázať v tej svojej práci. A keď to teda naozaj chceme robiť a vyzerá to tak, že naozaj chceme, a chceme na tých učiteľov použiť tie odpisy, tak potom nech je tam všetko. A nech tí naši učitelia sú bezúhonní. Len tiež podotýkam, koľko máme tých neobjavených a tých utajených pedofilov v rodinách, koľko ich máme v iných inštitúciách, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi, a z toho ma mrazí možnože ešte aj viac.
Vážení kolegovia, ja vám veľmi pekne ďakujem aj za trpezlivosť. Svojmu kolegovi Ľubovi Petrákovi ďakujem za spoluprácu, takisto Peťovi Vörösovi, Ábelovi Ravaszovi a všetkým tým, ktorí boli nápomocní. A naozaj poprosím o prijatie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 15:50 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:18

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Chcela by som len zmeniť hlasovanie č. 241, bola som za, chcela som byť proti.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.6.2019 o 16:18 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:23

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci za slovo. Prajem vám všetkým príjemný dobrý deň.
Predložená správa obsahuje aj výrok nezávislého audítora a účtovnú závierku NBS k 31. decembru 2018.
NBS ako súčasť Eurosystému vykonáva svoje činnosti tak, aby bol naplnený hlavný cieľ Eurosystému, ktorým je udržanie cenovej stability.
V minulom roku Národná banka Slovenska pokračovala v menovo-politických programoch a za účelom podpory oživenia ekonomiky realizovala v priebehu roku 2018 nákupy cenných papierov do portfólia tzv. Public Sector Purchase Programme s medziročným nárastom o 1,9 mld. eur. Cenné papiere v rámci programu Covered Bond Purchase Programme k 31. 12. 2018 medziročne poklesli o 77,5 mil. eur.
Z menovopolitických programov odviedla banka do štátneho rozpočtu zrážkovú daň vo výške 29 mil. eur, pre porovnanie, v minulom roku alebo v roku 2017 to bolo 28 mil. eur, čiže veľmi podobná úroveň.
Za rok 2018 NBS vykázala zisk 172 mil. eur, oproti roku ´17 navýšenie, kde v roku ´17 to bola úroveň 128 mil. eur. Hlavným zdrojom zisku NBS boli finančné operácie, z ktorých bol v roku 2018 vykázaný zisk 244 mil. eur. Najväčší podiel na zisku finančných operácií mal zisk výkonu menovej politiky, celkovo 166 mil. eur, a zisk z operácií s klientmi, 85 mil. eur.
Z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému v roku 2018 banka prijala 101 mil. eur a podiel na zisku ECB bol celkovo 16 mil. eur. Čisté náklady na emisiu obeživa v roku 2018 predstavovali 6 mil. eur, je to navýšenie oproti roku ´17 o celkovo 3 milióny. Banka zabezpečila výrobu 84,5 mil. kusov bankoviek v nominálnej hodnote 55 a razbu 50 a 5 eur a razbu vyše 40 mil. kusov obehových mincí a šesť druhov zberateľských mincí v počte 51-tisíc kusov.
Čisté náklady na zabezpečenie prevádzky banky boli 66 mil. eur, výška prevádzkových nákladov na úrovni ´17 bola 65 mil. eur, čiže je to na podobnej úrovni.
Ku koncu minulého roku pracovalo vo všetkých útvaroch NBS spolu 1 110 zamestnancov. V štruktúre prevádzkových nákladov boli najvýznamnejšími položkami náklady na zamestnancov v podiele 39 percent. V zmysle platnej legislatívy sa vytvorený zisk používa na úhradu straty z minulých rokov, prípadne na prídely do rezervného fondu.
V zmysle; banka nemôže v zmysle zákona odvádzať prípadné voľné zdroje pri rozdeľovaní zisku do štátneho rozpočtu. V zmysle zákona banková rada 5. marca 2019 rozhodla, že zisk za rok 2018 sa v plnej výške, to znamená vo výške 172 mil. eur, použije na zníženie strát z minulých rokov. Kumulovaná strata z minulých rokov tvorí najväčšiu, najväčší podiel na tzv. zápornom vlastnom imaní, ktoré bolo k ultimu minulého roku v objeme 2 mld. 790 mil. eur. Tu chcem, pripomeniem, že pôvodne pri prechode na euro 1. januára roku 2009 to záporné vlastné imanie dosahovalo skoro 5 mld. eur, čiže v tom medziobdobí sme ho znížili skoro o dve miliardy.
Súčasťou vlastného imania je všeobecná rezerva na finančné riziká, rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje banková rada. Banková rada je vo všeobecnosti; bola všeobecná rezerva na finančné riziká zvýšená o ďalších 30 mil. eur na úroveň 660 mil. eur. Toľko o rozdelení zisku.
Ešte raz, predkladaný materiál obsahuje auditovanú účtovnú závierku a správu s nepodmieneným názorom audítora.
Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.6.2019 o 16:23 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:28

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 18. júna 2019.
Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 413 zo dňa 13. júna 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu o výsledku hospodárenia Národnej banky za rok 2018 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 440 zo dňa 13. júna 2019. Výbor ma určil za spravodajcu výboru. Výbor ma zároveň poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Výbor zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu predniesol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.6.2019 o 16:28 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:30

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, pán predsedajúci, niekto sa tu musí starať o zdvorilostné otázky. Máme tu prvýkrát teda novovymenovaného pána guvernéra, tak by sa patrilo ho privítať aj nejakým vystúpením. (Povedané so smiechom.)
Takže ja budem krátko, ale v prvom rade teda vás tu vítame, pán guvernér, už v pozícii teda guvernéra. Ja nechcem nejako k rozpočtu, ale chcem využiť túto príležitosť práve na to, teda ako novozvolený guvernér, prišli čerstvé posily do tejto inštitúcie, tak možno by ste mohli kratučko, samozrejme, je už pokročilá hodina a ešte tu máme pred sebou nejaké body, tak kratučko by ma zaujímalo, možno keby ste len tak v pár vetách povedali svoju, svoju víziu k vedeniu NBS.
A druhá vec, čo by ma zaujímala, je, že opäť keď vás tu máme, tak vlastne v minulosti sme videli, že keď pán Makúch nastúpil ešte v roku 2010, tak svojho času vtedy zrušil práve tú pravidelnú ročnú správu NBS o rozpočte, ktorá sa vtedy publikovala v skrátenej podobe, potom sa to, myslím, že v roku, v roku 2013 znovu obnovilo a neviem, či to bolo po iniciatíve pána viceguvernéra Tótha, a vlastne začala sa robiť v oveľa analytickejšej, detailnejšej podobe, tak ako ju vlastne poznáme aj dnes na tej štvrťročnej báze, tú ste, myslím, že už aj jednu absolvovali a chcem vám poďakovať, že ste sa teda, že ste od tejto modernej praxe neustúpili. A tak by som sa teda chcel opýtať, že či sa môžme spoľahnúť, že ako nový guvernér budete v tejto tradícii pokračovať, keďže je to dobrý nástroj na to, aby ste aj vy ako Národná banka Slovenska sa vyjadrovala práve, práve k rozpočtu. Takže toto je vlastne taká otázočka na úvod, ktorú k tomuto bodu; myslím, že to je všetko, ak by ste sa chceli vyjadriť, samozrejme, aj k tej prognóze najnovšej, tak ale však o tom sme už veľa tu diskutovali, bolo by to zaujímavé počuť z vašich úst.
Tak ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 16:30 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:32

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Samozrejme, na otázku odpoviem vám veľmi krátko. No, pán poslanec Heger, ja som víziu prezentoval na výbore, kde ste tuším mali aj možnosť byť prítomný, takže by som sa musel opakovať. Ale, samozrejme, po pár týždňoch pobytu už priamo v inštitúcii tak ten názor sa materializuje. A ja môžem len potvrdiť a snáď je to, snáď ľudia v NBS to už si všimli, že som vytvoril s viceguvernérom Ľudovítom Ódorom tím a spolu s ním a s ďalšími členmi bankovej rady sme pripravení sa pozrieť na mnoho oblastí, ktoré ovplyvňujú, samozrejme, celkový výkon fungovania tejto inštitúcie.
Ja sa sústredím na komunikáciu, to znamená, predpokladám, že sa nám podarí behom kratšieho obdobia byť viac prítomní na Slovensku a mať schopnosť v podstate ľudským alebo ľudskejším jazykom vysvetľovať aj menovo-politické záležitosti, ktoré nie sú len frankfurtskou záležitosťou, mnoho vecí v oblasti dohľadu, niektoré rozrobené, citlivé prípady, ktoré sa týkajú dohľadu, ochrana spotrebiteľa, množstvo ďalších záležitostí a, samozrejme, reprezentovanie tej inštitúcie navonok aj na Slovensku, aj v zahraničí. To je moja vízia, na to sú tam kolegovia, ktorí sú aj skúsení a majú aj chuť veci robiť lepšie, lebo vždycky sa dajú robiť veci aj, aj lepšie.
Prezentoval som spolu s viceguvernérom a členom bankovej rady Dvořáčkom predikciu, bolo tam mnoho vecí. Je úplne jasné, že na predikcii pracovali odborníci NBS ešte pred mojím príchodom, čiže nerád by som si pridával nejaké zásluhy na tomto a, samozrejme, sú aj, súčasť tej predikcie bola – aj naďalej bude – aj odhad fiškálnej pozície v danom roku o rozpočte, respektíve na jeho tvorbe, navýšení rozpočtu, to vás asi najviac zaujíma z hľadiska aj blížiacej sa debaty k rozpočtu. Samozrejme, je to vždycky pohľad zvonku, pretože stále budem hovoriť, že najviac informácií o rozpočte má ministerstvo financií a minister financií, tak jak to má byť, takže pohľad iných inštitúcií je zvonku a je sústredený viac-menej na riziká. Ten, kto má v ruke, v rukách riadenie rozpočtu, môže hovoriť aj o pozitívnych veciach, lebo ich má v rukách, môže ich ovplyvniť. Všetko.
Budem len držať palce, aby cesta k, aj k vyrovnanému hospodáreniu, ale hlavne k udržateľnosti, ktorá je oveľa širší koncept, to nie je len nula na tachometri, ak to mám tak povedať, aby bola úspešná, aj keď cyklus sa evidentne otáča, respektíve ten vietor zmenil smer a nepomáha fúkaním od chrbta, ale fúka priamo do tváre.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.6.2019 o 16:32 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:36

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vývoj na finančnom trhu bol v minulom roku ovplyvnený prítomnosťou tzv. expanzívnej fázy finančného cyklu, čiže ak môžme hovoriť o tom, že naša ekonomika sa v minulom roku a v ďalších odhadovaných rokoch stále rozpínala alebo bola nad svojím potenciálom a prehrievala sa, tak môžeme tak isto konštatovať, že aj tzv. finančný cyklus je vo fáze expanzie.
Tu treba povedať, že aktíva finančného sektora medziročne vzrástli o vyše 4 % a k ultimu minulého roku dosiahli úroveň 118 mld. eur. Celkom veľká čiastka na Slovensko, 118 mld. eur reprezentuje celý finančný sektor. Rast v tomto sektore ale nebol vyrovnaný, to znamená niektoré časti tohto sektora zaznamenali nárast, niektoré stagnáciu a niektoré dokonca pokles. Telegraficky prejdem tieto časti.
Asi je vám známe, že najväčšou mierou k finančnému sektoru na Slovensku prispieva bankový sektor, ktorý tvorí vyše 70 % všetkých aktív. Jeho aktíva v roku ´18 rástli tempom alebo dynamikou 5,6 percenta. Slovenské banky podľa nás dneska ťažia z veľmi priaznivého makroekonomického vývoja, ale aj z prostredia nízkych úrokových sadzieb a silnej konkurencie na úverovom trhu. Ten rast poskytovania úverov patrí k najrýchlejším v Európskej únii, to je oblasť, ktorej sa osobitne venujeme z hľadiska makropotenciálnej politiky a prijímame opatrenia, kde riziká, systémové riziká sa snažíme nejakým spôsobom znižovať.
Chcem povedať, že kým úvery na bývanie zmiernili medziročné dynamiky vzrastu skoro o 13 %, na 11 %, spotrebiteľské úvery spomalili z 12 % na 6 % napríklad. Rast úverov podnikového sektoru sa v uplynulom roku stabilizoval, rast je na úrovni 4 až 6 %.
Bankovému sektoru sa darilo aj v oblasti zisku, podarilo sa im zvýšiť zisk, ktorý v roku ´18 vzrástol o 7 %, a ten zisk dosiahli takmer všetky banky; to je dobrá správa z hľadiska finančnej stability.
Tak isto primeranosť vlastných zdrojov bankového sektoru sa v priebehu roka mierne, iba mierne znížila z 18,6 na 18,2 % tým, že sa viac vyplatilo zase dividend matkám týchto bánk. Čistý zisk poistného sektora; prechádzam už na poistný sektor; ale poklesol o 1,6 %; zdrojom poklesu bolo aj zníženie finančného výsledku hlavne v životnom poistení a pri technických výsledkoch tzv. neživotného poistenia. Solventnosť poistného sektora medziročne opäť takisto mierne poklesla.
Dôchodkové sporenie pokračovalo v uplynulom roku vo veľmi dynamickom raste, keď príspevky do fondov v druhom a treťom pilieri dôchodkového sporenia zaznamenali v roku ´18 dvojciferné tempá rastu. Pre vašu informáciu, celkový objem aktív v druhom pilieri presiahol úroveň 8 mld. eur, o tom bude potom zrejme hovoriť aj pán Vážny. Zvýšenie záujmu o dôchodkové sporenie sa prejavilo aj v treťom pilieri, kde bol prírastok počtu sporiteľov najvyšší za posledných viac ako 10 rokov, zvýšil sa o 46-tisíc poistencov a dosiahol; úspory v treťom pilieri dosiahli úroveň 2 mld. eur.
Po rokoch dynamických rastov aktív v podielových fondoch došlo v ´18. roku k pribrzdeniu expanzie kolektívneho investovania, takže posledná časť finančného trhu sa týka kolektívneho investovania, ktorý spomalil, takže bankový sektor išiel veľmi rýchlo, poistný má, má; si udržal svoje tempá, v časti klesol a vlastne sporenie na, dôchodkové sporenie išlo dynamicky hore, ale kolektívne investovanie pokleslo medziročne a spomalil tento rast.
Asi všetko, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.6.2019 o 16:36 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:41

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet 18. júna 2019. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 414 zo dňa 13. júna 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018 vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 441 zo dňa 13. júna 2019.
Výbor ma určil za spravodajcu výboru. Výbor zároveň ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska pán Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

27.6.2019 o 16:41 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:43

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán guvernér, tu mám na vás jednu takú konkrétnu otázku, ktorá sa týka teda finančného trhu a je to ohľadne, otázka ohľadne krachu poisťovne Rapid. Tam sa konkurz, správca konkurznej podstaty alebo konkurzný správca vyjadril, že ľudia, teda prevažne tí chudobnejší z východného Slovenska, sa nemusia dostať ku svojim vkladom až v objeme 20 miliónov eur. A tam sa veľa špekulovalo o tom, že či teda NBS-ka mohla alebo nemohla zasiahnuť oveľa skôr, aby sa tieto škody nevyšplhali až na takmer 100 % vkladov.
Tak som sa chcel opýtať, že či sa plánujete nejako zapodievať aj týmto konkrétnym prípadom, či tam budete iniciovať nejaké prešetrenie, pretože vieme, že poisťovne sú v takomto takmer 100-percentnom rozsahu, na rozdiel od bánk je veľmi zriedkavé, že by takýto krach nastal, takže ide o to; lebo vlastne vieme, že toto, poisťovne sú omnoho, by som povedal, viacej zabezpečené. Sú, je to regulovaná inštitúcia, a teda narastá tam skôr tá myšlienka toho, či to nebolo nejak vytunelované, keď to tak nazvem natvrdo. Čiže tu ma zaujíma, že či, lebo tie otázky sa vynárali, že či regulátor nemohol vlastne konať rýchlejšie, skôr a efektívnejšie, aby sa tomuto predišlo. Takže tu ma zaujíma, že či teda v tom niečo budete robiť a aký máte na to názor.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 16:43 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:44

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, vyjadrím sa veľmi krátko, pretože tento prípad je aj silne medializovaný a je momentálne v rukách orgánov činných v trestnom konaní, v rukách prokuratúry. Každý deň sa v podstate aj v týchto dňoch dejú v týchto veciach isté kroky, ktoré súvisia s justičným systémom a vynucovacím systémom, a naozaj sa veci riešia aj v trestnej rovine, takže je to presne tam, kde to má byť, tam, kde to proste patrí.
Chcel som len upozorniť, že sú aj iné pohľady, sa vlastne vedie napr. vyšetrovanie, úplne vážne vyšetrovanie v zmysle toho, že ten konkurz nikdy nemal byť vyhlásený napríklad, áno? Takže tie názory sú úplne protikladné a z tohto pohľadu ja si môžem len priať, aby vznikol, vznikla jednota názorov aj z pohľadu výkonu dohľadu do budúcnosti voči ďalším inštitúciám, pretože to najhoršie, čo by sa mohlo stať, keby sme proste vydali nejednoznačný pohľad na to, ako má inštitúcia tak vážne veci, ako je, samozrejme, aj ochrana záujmov sporiteľov, lebo to je na prvom mieste, ako má v skutočnosti konať.
Takže žiadny vecný názor z mojich úst nebudete počuť a ja len tvrdím, že je to všetko v tých správnych, na tých správnych stupňoch, ktoré sa tomuto majú venovať. A to je dnes polícia, prokuratúra a potom v neposlednom rade aj konkurzný súd a možno aj trestný súd, ak to bude nevyhnutné.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

27.6.2019 o 16:44 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video