49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 15:40 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:40

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Hlasovanie o sedemnástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 15:40 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:43

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som za skupinu poslancov uviedol tento návrh zákona.
Ešte predtým, než prejdem k samotnému meritu veci, chcel by som ešte raz ozrejmiť skutočnosť, na ktorú si mnohí určite spomínate, že za posledné obdobie postupným zvyšovaním sme dospeli k tomu, že materská dávka, ktorá je zákonom garantovaná 34 týždňov, dosiahla príjem 100-percentného čistého príjmu ženy, ktorý žena poberala pred nástupom na materskú dovolenku. Hlavným, žiaľ, po tých 34 týždňoch, a to si my predkladatelia tohto návrhu zákona uvedomujeme, ten príjem rodiny alebo ženy-matky klesol a preto hlavným cieľom predkladanej novely zákona o rodičovskom príspevku je zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské. Takýmto rodičom navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, sume 370 eur mesačne, čo predstavuje, dovolím si tvrdiť, historicky najvyššie zvýšenie rodičovského príspevku o približne 150 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku.
Pre ostatných rodičov navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok v sume 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku.
Na rokovaní výboru pre sociálne veci bol schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa pre tento rok navrhuje neuplatňovať valorizačný mechanizmus rodičovského, nakoľko v tomto... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger, poprosím kľud v sále. Ďakujem.

Kéry, Marián, poslanec NR SR
... nakoľko v tomto návrhu navrhujeme zvýšenie rodičovského príspevku, ktoré je vyššie ako predpokladané... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Puci! Nerušte kolegu, pán poslanec Puci.

Kéry, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem. Ktoré je vyššie ako predpokladané zvýšenie podľa valorizačného mechanizmu. S touto úpravou súhlasím a zároveň sa uchádzam o podporu návrhu ako celku. Verím, že tento náš návrh zákona získa širokú podporu naprieč politickým spektrom.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 15:43 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:46

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
Národná rada uznesením pridelila tento návrh ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, určila gestorský výbor, výbor pre sociálne veci, predmetný návrh prerokovali oba výbory a oba výbory schválili. Z uznesení je jeden pozmeňujúci návrh, ktorý gestorský výbor odporučí schváliť. Spoločná správa výborov bola prerokovaná, bola odsúhlasená na výbore pre sociálne veci 10. septembra a týmto uznesením poverila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil uvedený návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Poprosím, pán predsedajúci, a otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 15:46 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:48

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vystupoval som k tomuto návrhu aj v prvom čítaní a poukazoval som na to, že vlastne predkladaný návrh zákona na zmenu fungovania rodičovského príspevku ide rozdeliť ľudí na dve skupiny. Tých, ktorí budú mať vyššiu sumu 370 eur a tí, ktorí dostanú nižšiu sumu. Je to taký zaujímavý, zaujímavý fenomén z môjho pohľadu, keď sa pozrieme na to, ako fungoval rodičovský príspevok doteraz. Osobne v tom vidím ten predvolebný marketingový populizmus v zmysle, že chceme, inšpirujeme sa rodinnou politikou ostatných strán, pretože o rodičovskom príspevku tu my napríklad hovoríme od začiatku volebného obdobia. Pamätám si aj vlastne celú tú vašu dilemu, ktorú ste mali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Fedor, poprosím kľud v sále.

Heger, Eduard, poslanec NR SR
Ďakujem. Tú dilemu, ktorú ste mali, či materský alebo rodičovský, rozhodli ste sa teda pre rodičovský, však preto sme to aj v prvom čítaní podporili. Ale čo sa udialo vlastne v tom vašom návrhu, je to, že ste teda išli do takéhoto špeciálneho režimu, kde ste vlastne diskvalifikovali istú časť ľudí. Je to také zaujímavé pozerať, že naozaj tie návrhy, ktoré aj prišli v podobe sociálneho balíčka, tak sú najprv, keď, keď ste, keď sa začalo o nich rozprávať, tak, tak aj z dielne iných koaličných strán to boli také, by som povedal, nafúknuté veľké svalové riešenia, ktoré bolo úplne jasné už pri návrhoch, že sú nerealistické. Automaticky ste museli pristúpiť, pretože ste čelili všetky tri strany tomu, že toto tu nie je schopné, aby to rozpočet uniesol, o to viac, keď sme videli, že naozaj to ochladenie, budeme mu čeliť ako krajina, ale bude mu čeliť a čelí mu vlastne Európska únia alebo vôbec vyspelý svet. Takže bolo jasné, že toto tu nebude únosné a tak ste začali hamovať a začali ste hľadať spôsob, ako to upraviť. Teraz hovorím celkovo ako koalícia a preto vidíme aj mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré korigujú riešenia, ktoré ste priniesli v prvých čítaniach a spôsobuje to to, že tie opatrenia vlastne vidíme, že sú diskriminačné v istej podobe, sú nedomyslené, dalo by sa ich nazvať, že to je také legislatívne babráctvo.
Teraz, teraz, čo sa týka tohto konkrétneho návrhu, ak môžem povedať, tak tu vidíme, že ostáva vlastne visieť istá skupina ľudí, ktorá nebude mať nárok na vyšší rodičovský príspevok. Takže vraciam sa späť k tomu, čo som povedal pôvodne, k tomuto konkrétnemu návrhu, a tu vidíme, že ste, zase vytvárate, teda začnete vytvárať dve skupiny ľudí. Chápem tú myšlienku toho, že ten, kto pracuje, tak mal by mať nárok automaticky na, ak bol 270 dní poistený, má nárok na materské, materskú dovolenku alebo teda materskú dávku a automaticky na základe toho spĺňa podmienky aj na vyšší rodičovský príspevok.
Už v prvom čítaní som hovoril, že nastávajú situácie, kde žena z istých objektívnych príčin sa môže stať, že nebude mať nárok na tento vyšší rodičovský príspevok nie z dôvodu, že nepracuje alebo nechce pracovať, ale z objektívnych príčin nemôže pracovať. Väčšinou sa to deje ženám, ktoré majú viacero detí a otehotnejú predtým, ako skončia rodičovskú, ale nie tak, že by ešte počas behu rodičovského príspevku išli na ďalšiu materskú. Tým pádom sa dostanú do obdobia, že napríklad jedna zo situácií je, že sú vlastne na dobu určitú, zamestnané na dobu určitú, a keď skončí tá doba určitá, tak už je žena tehotná, povedzme aj v treťom mesiaci, ale zamestnávateľ nemá dôvod, aby s ňou, aby s ňou pokračoval v pracovnom úväzku a teda vlastne tá doba skončí, on jej nepredĺži pracovný úväzok a v takom prípade tá žena musí ísť na úrad práce a v takom prípade stráca nárok na vyšší rodičovský príspevok, stráca nárok aj na materskú, čiže vlastne musí poberať od začiatku rodičovský príspevok.
Čiže nie je to zavinené tým, že by tá žena nechcela pracovať, ale naozaj je náročné pre ženu, ktorá je v treťom, štvrtom mesiaci, hľadať si prácu, novú prácu na pracovnom trhu, ak jej skončila tá, ktorá bola na dobu určitú a skončila jej preto, lebo už je tehotná a bola na rodičovskom príspevku a vlastne ten zamestnávateľ vidí, že by išla, ale keďže nie je v tom období chránená, tak automaticky jej tá zmluva končí a ostáva vlastne ako, akoby v takom vzduchoprázdne. Takže z tohto dôvodu si myslím, že ten váš návrh je neférový voči, voči týmto matkám, alebo čo sme počuli, čo sa aj stáva, že zamestnávatelia často pre takéto ženy, ktoré sú povedzme v treťom, štvrtom mesiaci tehotenstva, môžu byť napríklad aj na dobu neurčitú, tak zrušia to dané pracovné miesto a svojim spôsobom tá žena sa ocitne opäť na úrade práce možno s nejakým odstupný dvojmesačným, ale, ale v konečnom dôsledku je nezamestnaná a tým pádom tiež nebude mať nárok poberať vyšší rodičovský príspevok. Ale opäť nie je to z jej zapríčinenia, že by nechcela pracovať, ale je to z toho dôvodu, že v rámci toho, že je tehotná, bola ako keby potrestaná zamestnávateľom a tým pádom bude poberať nižšiu, nižší rodičovský príspevok. Hovoríme o prípadoch, kde teda tieto rodiny majú viacero detí a keď vy aj ako navrhovateľ máte úmysel zákona kompenzovať vlastne výpadok príjmu, tak tu sa to práve nebude diať. Čiže tú skupinu obyvateľstva, ktorá by tiež potrebovala kompenzovať ten výpadok príjmu, pretože sa stará väčšinou o viac detí a povedzme si na rovinu, dnes to, keď niekto má viac detí, tak je svojím spôsobom také malé hrdinstvo, pretože je to náročné, je to nákladné a je to investícia nielen do vlastnej rodiny, ale aj do tej zmeny, by som povedal, do demografickej krivky, ktorá na Slovensku sa uberá nie dobrým smerom.
Takže z tohto dôvodu by som skôr očakával, že práve takéto matky nebudú vylúčené, alebo teda takíto rodičia nebudú vylúčení - lebo nemusí to byť nevyhnutne len matka, môže to byť aj otec - nebudú vylúčené z vplyvu tohto zákona a preto sme si dovolili priniesť aj pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne rieši túto situáciu a rieši ešte jednu situáciu, a to je napríklad, ženy, ktoré skončili povedzme štúdium, sú zamestnané, ale porodia skôr, ako im uplynie 270-dňová lehota poistenia.
Vieme, že v tomto je tiež ten zákon neúprosný, pretože stačí, aby ste porodili na 269. deň a, žiaľ, nárok na materskú nemáte. Takže aj tu prinášame pozmeňujúci návrh, aby takéto matky, ktoré pracujú, ale nestihli byť, nestihli byť poistené tých 270 dní, mali nárok na vyšší rodičovský príspevok.
Riešime to takým spôsobom, že vlastne sa bude posudzovať, bude sa posudzovať splnenie podmienok jedného z rodičov alebo jedného z osôb, ktorá je oprávnená voči danému dieťaťu. Čiže primárne to zvyknú byť matky, ale môže to byť aj iná oprávnená osoba, či už otec, alebo teda, keď je to u otca, tak je to matka a akonáhle spĺňa tú podmienku na, spĺňa tú podmienku nároku na dávku materskú, tak môže automaticky poberať aj vyšší rodičovský príspevok bez toho, aby musela tá daná osoba ísť na poberanie materskej dávky. Čiže nebude musieť vyčerpať ako keby, čiže z tohto pohľadu je to ešte, ešte prínosnejšie, že ak sa napríklad, poviem to na príklade mama-otec, ak sa otec rozhodne, že povedzme tá mama nespĺňa teda tie podmienky, ale je tam otec v rodine, tak ak on preukáže, že spĺňa podmienky na materskú, nemusí na tú materskú ísť, ale môže začať čerpať vyšší rodičovský príspevok. Čiže už toto ten nárok na danú materskú alebo obdobnú dávku, ako materské v členskom štáte z dôvodu starostlivosti o toto dieťa, bude splnenie podmienky na vyšší rodičovský príspevok.
Takže toto ošetruje a vlastne maximálne rozširuje tú skupinu ľudí vo vzťahu k danému dieťaťu aj na, ochráni tým vlastne aj ženy, ktoré povedzme po štúdiu začali pracovať a nestihli tých 270 dní, ale vo vzťahu k tomu danému dieťaťu, lebo však v skutočnosti ide o to, že ten rodič sa stará o to dieťa a tým pádom dochádza k tomu výpadku príjmu, tak tá náhrada príjmu tu bude a bude v tej vyššej miere.
Takže z toho dôvodu predkladáme takýto pozmeňujúci návrh a myslíme si, že je to návrh, ktorý odstraňuje teda túto medzeru, ktorú navrhovatelia vo svojom zákone nechali, vytvorili, akokoľvek to nazveme.
Teraz by som prečítal znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera, Mareka Krajčího, Miroslava Sopka, Natálie Milanovej a Jána Marosza k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1531.
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 1, ktorý znie:
"1. V § 4 odsek 1 znie:
«(1) Rodičovský príspevok je
a) 270 eur mesačne,
b) 370 eur mesačne, ak oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, alebo niektorej z oprávnených osôb, ktorá žije s touto oprávnenou osobou v spoločnej domácnosti, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vznikol nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte z dôvodu starostlivosti o toto dieťa.»".
2. Čl. I sa dopĺňa o bod 2, ktorý znie:
"2. Za § 12c sa vkladá § 12d, ktorý vrátane nadpisu znie: «§ 12d Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2019 Postup podľa § 4 ods. 6 sa v roku 2019 neuplatňuje.»." Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. novembra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť. V súvislosti s navrhovanou zmenou sa vykoná primeraná úprava názvu návrhu zákona, ako aj primeraná úprava úvodnej vety čl. I.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 15:48 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:00

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ja som presvedčený, že toto opatrenie získa väčšiu ako len riadnu väčšinu parlamente. Nemôžem súhlasiť len s jednou vecou, ktorú ste povedali, a že to, že, a to je tá, že ide o nejaké predvolebné divadlo alebo niečo podobné zo strany SMER-u - SD. Chcem vám pripomenúť, že SMER - SD prijíma aj prorodinné opatrenia kontinuálne. Boli sme to my, ktorí sme zaviedli príspevky pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Zvýšili sme materskú dávku na úroveň čistej mzdy z predchádzajúceho povolania. Zaviedli sme dotáciu na obedy, zaviedli sme dotáciu na lyžiarske kurzy, školy v prírode a ďalšie a ďalšie prorodinné opatrenia, ktoré prijímame, ako som povedal, kontinuálne a toto je len pokračovaním tohto nášho snaženia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:00 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:01

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, my sa netajíme tým, že náš pohľad na riešenie tejto problematiky je iný, ako mal napríklad bývalý pán minister Mihál, ktorý v roku 2011 zjednotil výšku rodičovského príspevku pre všetkých na úrovni, ak sa nemýlim, ktorá bola vtedy nižšia, ako je 200 eur. Správne ste pochopili, že týmto návrhom máme ambíciu rozdeliť ľudí do dvoch skupín: tí, ktorí budú poberať vyšší rodičovský príspevok a tí, ktorí budú poberať nižší. Ale keď to mám zhodnotiť jedným slovom, že prečo je to o zásluhovosti? Chceme naozaj viacej odmeniť pracujúcich rodičov. Podľa vás je to populistické, aspoň tak ste to viackrát zdôraznili, ale mne sa to nezdá absolútne populistické, keď chceme motivovať ľudí, aby pracovali a najmä v období, keď nezamestnanosť na Slovensku láme historické rekordy na úrovni 5 %.
Dám vám konkrétnu otázku, bolo by podľa vás rozumnejšie, ak by sme sa my navrhovatelia rozhodli zvýšiť všetkým poberateľom rodičovského príspevku sumu o 50 eur, alebo je to spravodlivejšie tak, ako sme to zadefinovali v tomto našom návrhu zákona? A ďalšia konkrétna otázka: dali ste si, pán poslanec, tú námahu a boli ste jednať, či už so zamestnancami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo so zamestnancami Sociálnej poisťovne tak, ako my navrhovatelia?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:01 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:03

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, začnem od konca.
Pán poslanec Kéry, áno, dal som si tú námahu, rokoval som aj so zamestnancami ministerstva, aj som sa dožadoval dát, aj sme to veľmi podrobne prebrali, všetky tieto scenáre a kolegyne z ministerstva potvrdili, že teda budú tieto ženy vyňaté. Vy hovoríte takú zaujímavú vec, že chcete odmeniť tých, ktorí pracujú, no ale práve to sa vám nepodarilo, pretože tieto ženy pracovali, ale asi to neviete pochopiť možno ako muž, že keď je žena tehotná v treťom, štvrtom mesiaci, tak je veľmi ťažké, aby si našla prácu u zamestnávateľa, ktorý vie, že o tri mesiace už pôjde na materskú a zase tri roky bude na materskej, takže to je práve to, že toto nie sú ženy, ktoré by nechceli pracovať. Zo sú ženy, ktoré sú tehotné, otehotneli, môžme povedať, keby som to chcel povedať vašou rečou, že, žiaľ, ale ja si myslím, že keď žena otehotnie, tak to nie je žiaľ, ale to je požehnanie, takže buďme radi, že tie ženy otehotneli, ale vy ich trestáte tým, že keďže otehotnela tak, že bude rodiť až pol roka po tom, ako skončí rodičovský, tak vlastne nebude mať nárok na vyšší rodičovský, čo je podľa mňa naozaj hlúpe a nesprávne. A preto prinášam aj ten pozmeňujúci návrh, aby tieto ženy nemuseli doplácať na to, že otehotneli, vďakabohu, že otehotneli, dneska je naozaj problém častokrát pre ženy, aby otehotneli. A to, že vytvárate dve kategórie ľudí, áno, to tu vidíme, to tu vytvárate dvanásť rokov. Rovní a rovnejší, toto je vaša politika, proste vytvárať dve kategórie ľudí. Priznali ste sa aj k tomu aj v tomto návrhu. Takže nakoniec ma to vlastne neprekvapuje.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:03 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:05

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, z tohto návrhu sa úprimne teším. Konečne tu máme slušnejšie zvýšenie rodičovského príspevku, ale dávame rodinám len to, čo už mali mať dávno. Návrh na zvýšenie rodičovského príspevku bol totižto náš prvý návrh, ktorý som predkladala na prvej schôdzi po programovom vyhlásení vlády. Potom nasledovali moje opakované podania, no a konečne teraz padli na úrodnú pôdu, takisto ako mnou už mnohokrát predkladaný návrh zákona na úpravu náhradného výživného alebo zavedenie príspevku na začiatku školského roka. Ale vrátim sa k rodičovskému príspevku.
Ja osobne som v parlamente tri a pol roka, a to je približne čas, za ktorý jedna várka detí odrástla z obdobia, kedy rodina má výpadok jedného príjmu a je odkázaná na rodičovský príspevok, nehovoriac o zlej situácii osamelých rodičov, najčastejšie matiek.
Máme tu aktuálne návrh na zvýšenie rodičovského príspevku v dvoch úrovniach, a to pre matky, ktoré pracovali, 370 eur a matky, ktoré nepracovali. Ide o približne 140-tisíc rodičovských príspevkov vyplatených mesačne. A pán minister Richter sa vyjadril, že tento počet sa rozdelí na približne dve rovnaké skupiny žien.
Ale určite nepokladám za správne, že sa zabudlo na študentky vysokých škôl denného štúdia a doktorandky. A to bude obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu, a to hneď z viacerých dôvodov. Nemajú nárok na poberanie materskej dávky, nebudú mať ani nárok na vyššiu úroveň rodičovského príspevku a tým ich nepriamo nútime odkladať materstvo. A povedzme si pravdu, po ukončení školy ich takto motivujeme najskôr sa zamestnať, tým pádom riešiť kariérne postupy a mať vyšší plat, aby mali vyššiu materskú a tak im utekajú roky. Tým pádom prvé dieťa prichádza vo vyššom veku a častokrát, žiaľ, už aj s ťažkosťami. A druhé a tretie dieťa je v nedohľadne. Študentky a doktorandky tým, že sa vzdelávajú, nadobúdajú vedomosti a budú každopádne prínosom do systému a my ich máme za to znevýhodňovať?
Všetci dobre vieme, že Slovensko potrebuje deti ako soľ. Pokiaľ rodiny nebudú mať dve, tri deti, tak demografia sa bude naďalej len zhoršovať. A pevne verím, že nikto z nás nechce ten stav riešiť prílevom migrantov. Nerobme teda opatrenia, ktorými motivujeme mladých ľudí k tomu, aby založenie rodiny odkladali, netlačme ich do kúta, ale dajme im možnosti. A pritom o čo nám ide? Predsa o to, aby mali deti.
Tento štát akútne potrebuje zvýšiť pôrodnosť, pretože momentálne Slovensko vymiera. Mladí ľudia nemajú prostriedky na to, aby si založili rodinu, splácali hypotéku, poprípade lízing na auto, platili bežné prevádzkové náklady a do toho mali výpadok príjmu počas rodičovskej dovolenky. Ja nehovorím, že toto celú situáciu zázračne vyrieši, ale musím, musíme zavádzať čím viac opatrení, aby demografia prestala klesať. Tento štát tak kašlal na ľudí, že pod tlakom neistôt sa rodiny začali rozhodovať pre menší počet detí a predsa práve tieto deti sú jeho bohatstvom.
Ďakujem za vašu pozornosť a teraz prečítam znenie môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. I § 4 ods. 1 písm. b) znie:
"b) 370 eur mesačne, ak oprávnená osoba, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, je študentom dennej formy uskutočňovania štúdia na vysokej škole alebo ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.".
Paragraf 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 16:05 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa, na úvod oceňujem naozaj váš vecný prístup bez zbytočných emócií. Ale zdôraznili ste, že v tejto oblasti rodičovských príspevkov sa malo urobiť už dávno niečo.
No ja som vo svojej úvodnej reči hovoril o tom, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riešilo výšku materskej dávky a postupne navyšovaním ho dostalo na úroveň 100-percentnej čistej mzdy, akú mala žena pred nástupom na materskú dovolenku. Ja som rád a spoločne aj moji kolegovia predkladatelia za to, že sme dostali zelenú od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a najmä od ministerstva financií a môžeme prísť k tejto úprave, pričom nevylučujeme, že v budúcnosti sa budeme môcť zaoberať ďalšími skupinami poberateľov.
Čo sa týka vášho návrhu týkajúceho sa študentiek vysokej, vysokých škôl. môže tu vzniknúť otázka: a čo študentky stredných škôl? Prečo len vysokoškolské študentky, resp. doktorandky? Myslím si, že nedá sa narýchlo takýmto opozičným návrhom v druhom čítaní priniesť tak zásadný zásah do filozofie nároku na jednak vyšší rodičovský príspevok, ale aj na materskú dávku bez širšej a odbornej diskusie. Dá sa pripustiť debata v budúcnosti, ako som už povedal, ale táto debata by mala byť systémová a odborná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:11 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, my sme sa už o tomto bavili aj na výbore. A ja to tu musím povedať v pléne. S týmto istým hlúpym návrhom, teda argumentom ste prišli aj na výbore. Ako argumentovať tým, že prečo nie potom stredoškoláčky, ale vysokoškoláčky áno. Prečo prichádzame s takýmto pozmeňujúcim návrhom? Ja mám dve dcéry. Ale keď moja dcéra momentálne študuje na vysokej škole, má 22 rokov, ja by som privítala úplne v poriadku to, aby dnes mala dieťa. Ak máte deti, tak viete, že určite vaša dcéra alebo syn na vysokej škole ak bude mať dieťa, je úplne v poriadku. Stredoškolák, je tam omnoho menšia pravdepodobnosť. A naozaj, nemyslím si, že musíte každú jednu vec argumentovať. Môžte byť niekedy aj ticho, lebo toto je fakt úplná hlúposť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:13 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video