53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:11 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:06

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, je to parlament a mali by ste sa správať tak, ako na poslanca by sa patrilo. (Potlesk.) Od tohto sa to odvíja, že ako sa správate vy. Mali by ste ísť príkladom pre všetkých občanov.
Že tu klamem. V čom som klamal? Vy ste nie jeden, ja nepoviem, nepoužijem pojem, že klamete. Ja som povedal, že nehovoríte pravdu alebo sa mýlite, lebo odvolal som aj pani predsedníčku, že nikoho som neodvolal. Odvolal som pani predsedníčku Okresného súdu Bratislava I vlani takto, keď sa stratili spisy. Nevy; som, povedal som, že nebudem vymenovávať za predsedov, ani sa nech neprihlásia takí, ktorí majú netransparentné vzťahy, a idú preč z predsedníckych postov ďalší sudcovia. Nebudem vám rozprávať mená.
Ale takisto v momente som si zavolal pána predsedu Bratislava III a mal na výber, buď okamžite odíde, alebo ho okamžite odvolám. Takže nerozprávajte také veci, ktoré sa nezakladajú na faktoch.
A na ostatné ani nemá zmysel reagovať potom.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:06 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:06

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi teda, aby som uviedol skrátené legislatívne konanie k uvedenému návrhu zákona.
Dňa 23. októbra 2019 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením vlády č. 522 zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je potreba prijatia legislatívnych úprav reflektujúcich možnosť takej zmeny operačných programov, ktorou je zlúčenie operačných programov a ktorá súčasne aj nadväzuje na ustanovenia o zmene operačných programov uvedených v nariadení Európskej únie 1303/2013. Keďže toto nariadenie presne nešpecifikuje tento druh zmeny, je potrebné zlúčenie programov zadefinovať na národnej úrovni.
Podľa § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu ochrany hospodárskych záujmov Slovenskej republiky sa navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby prijala návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu hroziacich hospodárskych škôd. Tieto škody spočívajú v riziku prepadnutia finančných prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie za nesplnenie tzv. pravidla N+3, to jest potrebné čerpanie výdavkov v stanovených objemoch. V prípade, že by sme, že riadiaci a sprostredkovateľský orgán predložia na schválenie výdavky v odhadovanom objeme 42 mil. eur ešte v súčasnom období, v prípade nezlúčenia operačných programov by hrozila škoda vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur.
Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z vládou Slovenskej republiky schváleného zlúčenia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie, implementovaných v rámci programového obdobia 2014 až 2020 na účely zefektívnenia implementácie a eliminovania rizika trvalej straty finančných prostriedkov.
V súvislosti s uvedeným si vás dovoľujem požiadať o podporu pri ich, prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:06 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:08

Emil Ďurovčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1934 z 29. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 86. schôdzi dňa 3. decembra 2019 a prijal uznesenie č. 538, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.12.2019 o 10:08 hod.

Ing.

Emil Ďurovčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:11

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, nebývale zastúpení kolegovia z poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia aj ostatní poslanci, naozaj sa nebude ešte hneď hlasovať, takže ak vás debata o skrátenom legislatívnom konaní nezaujíma, tak ešte chvíľku máte.
Máme tu druhý z troch návrhov na skrátené legislatívne konanie. Tentokrát ide o novelu zákona o poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Dôvodom pre skrátené legislatívne konanie, ktorý vláda navrhuje, sú hroziace hospodárske, značné hospodárske škody, ktoré by mohli byť, byť alebo nastať, ak sa do konca roka nepodarí zazmluvniť všetky prostriedky, ktoré ešte nám zostávajú v rámci operačného programu veda; či Výskum a inovácie, a teda sa navrhuje, aby bol zlúčený s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Čiže peniaze na vedu alebo peniaze na výskum dáme do jedného balíka s peniazmi na dopravu a tam to, tam to zazmluvníme.
Predkladateľ argumentuje, že to nebude mať za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum. Je to, je to deklarácia, pretože keď sa to dá, dá do jedného, jedného, jedného balíka, jedného, jedného balíka, tak, tak ich nebudete môcť... (Reakcie z pléna.)
Ja naozaj, pán predsedajúci, by som poprosil pána podpredsedu vlády (zaznievanie gongu), keď chce na mňa reagovať, nech sa normálne prihlási do rozpravy alebo, alebo s faktickou poznámkou, keď klamem.
Ja som tu hovoril, čo vy hovoríte, ja som čítal z dôvodovej správy, že tvrdíte, že to nebude mať za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum, ale zároveň to dávate do jedného balíka, aby ste to mohli zazmluvniť do konca roku 2019. Ešte raz, ak chcete reagovať, prihláste sa s faktickou, prihláste sa do rozpravy, môžte sa kedykoľvek prihlásiť, prihlásiť do rozpravy.
Otázka teda je, že či sú dôvody na skrátené, skrátené legislatívne konanie. Kedy sa začali tie problémy, pre ktoré dnes navrhujete spojiť Operačný program Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra? Zistili ste to teraz v decembri alebo, alebo, alebo ste to, ste to zistili, zistili v novembri? Však problémy s čerpaním eurofondov na výskum a vývoj sú tu opäť dlhodobo. Pripomínam slávny eurofondový škandál, ktorý stál stoličku ministra školstva Plavčana, pokus teda prihrať zvláštnym spôsobom rôznym, častokrát veľmi zvláštnym firmám peniaze na výskum a vývoj z eurofondov za ministra Plavčana.
Koncom minulého roka bolo ohrozených v rámci tohto operačného programu 230 mil. eur, teraz ešte stále je ohrozených 175 mil. eur. Čiže ak, ak tam je, ak tam bol, ak tam bol problém, tak, tak to mala vláda riešiť v priebehu minulého roka, spraviť k tomu normálne pripomienkové konanie. Pripomienkové konanie, do ktorého by sa mohli zapojiť aj zástupcovia dotknutých inštitúcií z oblasti vedy, výskumu a vývoja. Mohli by, mohli by vzniesť, mohli by vzniesť pripomienky.
Toto, čo nám dnes leží, leží na stole, je len pokus obísť normálne pripomienkové konanie, ktoré, áno, teraz ak to potrebujete zazmluvniť do konca roka, už by ste nestihli. Ale teraz je december a už dávno v priebehu tohto roka ste mohli prísť s návrhom takejto zmeny, s návrhom na zlúčenie týchto dvoch operačných programov. Prebehlo by k nemu, prebehlo by k nemu pripomienkové konanie a bol by ten zákon účinný napriek tomu, že by bolo riadne legislatívne konanie ako v rámci medzirezortného pripomienkového konania, tak v rámci parlamentu. Už mohol byť účinný.
Toto je, toto je pohodlnejšia cesta, tváriť sa, že hroziaci problém neexistuje alebo nie je taký vážny, aby ste prijali opatrenie typu zlúčenia dvoch operačných programov. A potom, potom prídete, potom prídete s návrhom na skrátené legislatívne konanie, kde sa vyhnete ako medzirezortnému pripomienkovému konaniu, kde by sa verejnosť mohla zapojiť priamo, tak sa vyhnete, tak sa vyhnete aj tomu času, ktorý by mohla byť aspoň verejná diskusia o tomto návrhu, keby medzi prvým a druhým čítaním bola tá obvyklá 30-dňová, 30-dňová lehota.
Takže myslím si, že áno, existujú tu isté, isté dôvody, pre ktoré by sme sa mohli zamyslieť, či, či nepristúpiť k skrátenému legislatívnemu konaniu. Áno, zrejme tu hrozia hospodárske škody, ale nehrozia z dôvodu, že by nastali nejaké nepredvídateľné okolnosti, že by vláda nemala možnosť tento problém už dávno riešiť, že by vláda o tomto probléme už dávno nevedela. Nastali z dôvodu, že vláda si povedala, že ho nebude riešiť štandardnou cestou, neriešila ho vtedy, kedy ho mala riešiť, a teraz prichádza s tým návrhom a chce to mať za dva dni zo stola.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:11 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:18

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som tiež chcela len ešte doplniť niečo z dôvodovej správy, ktoré ma tam veľmi zarazilo. Odcitujem, že osobitná úprava zmeny operačného programu spočívajúca v tom, že určitý operačný program sa včlení do iného existujúceho operačného programu, to je, dôjde k zlúčeniu operačných programov, legislatíva na úrovni Slovenskej republiky ani Európskej únie neobsahuje. Preto tento proces nemá vymedzené pravidlá pre jeho vykonávanie vrátane následkov takéhoto zlúčenia. A práve tie záverečné slová tej poslednej vety, že tento proces nemá ani výpočet následkov takéhoto zlúčenia, čiže naozaj urobiť takúto zásadnú zmenu v týchto operačných programoch bez toho, aby to prešlo medzirezortným pripomienkovacím konaním, aby sa vlastne našli, identifikovali následky tohto zlúčenia, je naozaj nanajvýš nezodpovedné a môže to byť aj zo strany; lebo Európska únia takéto niečo neupravovala, lebo ani nepredpokladala, že na strane členských štátov môže dôjsť k takým špekuláciám alebo k takému bezprecedentnému nečerpaniu financií z operačných programov, ako sa stáva na Slovensku. Čiže, samozrejme, ich právny poriadok alebo európsky právny poriadok takéto čosi neprejudikoval, pretože si to ani nevedeli predstaviť, že takéto čosi nastane. A robiť to bez, takto narýchlo je veľmi nezodpovedné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 10:18 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:20

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani poslankyňa Zemanová. No, možno to Európska únia nepredvídala, ale prinajmenšom slovenská vláda to predvídať mohla a mala, pretože nie je to prvýkrát, čo sa mešká s čerpaním, keď sa dostávame do situácie, že sa nedarí zazmluvňovať, nedarí sa čerpať a potom ku koncu, keď už, keď už to treba naháňať, tak, tak sa dávajú, dávajú prostriedky na hocičo, len aby sa to, aby sa to vyčerpalo. Samozrejme, že ak nie sme, nie sme schopní povedzme že v tomto roku z tej tranže, ktorá musí byť zazmluvnená, zazmluvnená do konca tohto roka, vyčerpať tie prostriedky na vedu a výskum, no tak sa môže spraviť takáto operácia, že sa to, že sa to spojí, teda sa vyčerpajú tie prostriedky na iný účel, na infraštruktúru, kde zrejme, zrejme nie je ten problém. Dobre, už sa veľmi teším na reakciu, reakciu pána ministra, kde mi, kde mi vysvetlí, ako klamem; a potom, potom následne časovo sa tie prostriedky poukážu, poukážu na vedu a výskum.
Ale keď hovoríme o skrátenom legislatívnom konaní, lebo teraz nehovoríme ešte o samotnom návrhu zákona, ale o skrátenom legislatívnom konaní, tak zásadná otázka je, že kedy vláda zistila, že má problém s čerpaním prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie. Či to zistila teraz náhle; áno, potom je dôvod na skrátené legislatívne konanie, alebo o tom už vedela dávno. Mohla to riešiť celé mesiace dozadu a nemusela kvôli tomu skracovať legislatívne konanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 10:20 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi vystúpiť k skrátenému legislatívnemu konaniu o tomto návrhu zákona, ktorý má meniť zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je to vážna vec a tak sa pokúsim k nej aj pristupovať.
Dovoľte mi začať veľmi krátko, ale predsa len sa pozrieť do histórie, aby sme pochopili, kde sa dnes nachádzame. Keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie v roku 2004, čelilo v oblasti čerpania fondov veľkým výzvam. Tie výzvy spočívali najmä v tom, že sme vstupovali uprostred obdobia čerpania európskych fondov, mali sme len tri roky na ich čerpanie, 2004 až 2006 obdobie plus tie ďalšie dva potom, a zároveň sme to nikdy predtým nerobili, lebo predvstupové fondy boli nepomerne nižšie a zároveň aj inak organizované. To znamená, vláda čelila tomu, že robí niečo úplne nové a naskakuje do rozbehnutého vlaku uprostred programovacieho obdobia. Dalo sa teda predpokladať, že keď sa to raz naučíme a keď začne regulérne obdobie, budú vždy veci už len lepšie a jednoduchšie. Toto sa naozaj stalo vo viacerých okolitých krajinách. Napríklad v Poľsku tiež mali podobné problémy na začiatku s eurofondami, upratali si to, zorganizovali si to dobre, vytvorili konsenzus o tom, že z eurofondov sa nemôže kradnúť, pretože je to v podstate velezrada národných a štátnych záujmov a dnes sú schopní čerpať štrukturálne fondy v prospech krajiny a sú schopní ich aj vyčerpať. Dalo by sa takto pokračovať.
Jediná výnimka, v ktorej to každé obdobie odvtedy ide horšie a horšie, je Slovensko. Ďalšie obdobie, 2000 – 2013, ktoré už malo byť to perfektne pripravené a poučené, malo obrovské problémy a nakoniec sa zúfalým spôsobom na konci dobiehalo čerpanie a boli s tým aj pomerne veľké problémy, napríklad v tom, že Európska komisia nám zastavila kvôli nefunkčným mechanizmom boja proti korupcii a podvodom čerpanie na niekoľko mesiacov všetkých eurofondov vtedy. Muselo sa to ťažko naprávať, museli sa robiť obrovské korekcie. Slovenská republika doplatila stovky miliónov eur na eurofondy za to, čo nám odmietla preplatiť Európska komisia, to bolo druhé obdobie.
Potom nastalo tretie obdobie, ktoré trvá dodnes, a hoci sa nám to zdá až neuveriteľné, to čerpanie je ešte pomalšie ako v tom prvom a druhom období a sme dneska na jednej z posledných priečok Európskej únie v čerpaní. O kvalite toho čerpania už ani nehovorím. Sme jediná krajina, ktorá sa systematicky zhoršuje v kvantite aj kvalite čerpania štrukturálnych fondov, to znamená, ťažko argumentovať, že problémy v štrukturálnych fondoch ako takých, problém je v tých, ktorí za ich čerpanie zodpovedajú a ho manažujú.
Ten problém nastáva v dvoch kategóriách, ktoré tento návrh nerieši. Prvý problém je v tom, že zodpovední sa zaujímajú len o kontrahovanie a oveľa menej sa zaujímajú o kvalitné čerpanie. Ako sme videli, minister školstva predchádzajúci bol schopný vyvinúť neuveriteľnú snahu a prácu, aby 600 mil. na výskum a inovácie zo štrukturálnych fondov dostali rôzne pofidérne firmy blízke SMER-u a SNS. Odkedy to padlo na odpore vedcov, opozície a Európskej komisie, nebol schopný tento minister, a najmä jeho nástupkyňa za viac ako dva roky vyriešiť, komu naozaj dať peniaze na výskum, ak ich nie sú schopní rozkradnúť, lebo to už nie je zaujímavé.
Druhým problémom, ktorý tu máme, je obsadzovanie pozícií v oblasti štrukturálnych fondov ľuďmi, ktorí sú nástrojmi takéhoto rozkrádania fondov a ktorých teda hlavná kvalifikácia je v ich schopnosti to zmanažovať. Ako vidíme, často ani toho nie sú schopní, dovolím si povedať, že aj chvalabohu.
V tomto prostredí dnes prichádza návrh na skrátené legislatívne konanie, kde máme zlúčiť dva operačné programy. Ja sa priznám, že netuším, prečo nám aj v odôvodnení, aj v tom samotnom materiáli pán podpredseda vlády nehovorí pravdu alebo zamlčiava pravdu v jednom prípade, a tú pravdu tu treba povedať.
Tá prvá pravda je, že ak má zmysel zlučovať operačný program výskum a infraštruktúra, teda dva operačné programy, ktoré spolu nemajú nič spoločné, doprava, výskum a inovácie, tak to môže byť len preto, aby sa otvoril priestor pre premiestňovanie peňazí z jedného do druhého, pretože iný zmysel to nemá. To, že v tejto chvíli a v tento deň sa nebudú meniť tie alokácie priamo, je úplne nepodstatné, lebo práve zmyslom zlučovania je jedine to, aby sa to mohlo diať neskôr. Je dokonca možné, že to necháte na nasledujúcu vládu, možno to robíte už teraz, to ťažko povedať, ale bez toho ten krok nemá zmysel. To znamená, prvá vec, pán podpredseda vlády, ktorú v tom materiáli, neho; hovorím, keď to chcem povedať krajšie, zamlčiavate, keby som to mal povedať rovno, nehovoríte pravdu, keď tvrdíte, že nedochádza k zmenám alokácií na výskum a inovácie. Ono, v návrhu zákona k nim ani nemôže dochádzať, ale jediným zmyslom tohto kroku je, aby k nim došlo, inak ten krok nedáva žiadny, žiadny zmysel a to treba a myslím, že aj voči Komisii to otvorene hovoríte.
A druhá vec, ktorú treba povedať a ktorú ste povedali aj vo svojom úvodnom prejave, pán minister, neviem, kto vám ju tam napísal, je, že je to potrebné robiť skráteným legislatívnym konaním aj kvôli tomu, aby sa to stihlo do konca roka, aby sa stihlo čerpať vo vzťahu k pravidlu N+3, aby neprepadli peniaze. Je pravda, že existuje pravidlo N+3, ktoré predpisuje, koľko musíme vyčerpať do konca každého roka, aby tie peniaze neprepadli, ale, pán minister, pravidlo N+3 nemá nič s tým, čo je zakontrahované. To znamená, vy rovno keď to teraz schválite a do konca roka nejaké zmluvy podpíšete, tak to nemá žiadny vplyv na čerpanie, pretože to sa môže udiať až, samozrejme, následne. To znamená, že peniaze pre Slovensko v tomto roku týmto zákonom zachraňovať nemôžete, môžete ich zachraňovať, samozrejme, v ďalších rokoch po, pri čerpaní takýchto nástrojov. Inými slovami, to, čo ste nám povedali v úvodnom slove, nemôžete urobiť a to, čo ste napísali v samotnej dôvodovej správe k návrhu, spraviť môžete, ale treba to otvorene povedať: že vezmete peniaze vedcom, inováciám a našej budúcnosti a, lebo ste tam tolerovali celé funkčné obdobie toto aj minulé ministrov, ktorí neboli schopní s tým nič poriadne urobiť, a dnes teda hovoríte, že už jediný spôsob je odtiaľ peniaze zobrať.
Vzhľadom na mimoriadnosť tej situácie, ja síce súhlasím s kolegom Ondrejom Dostálom, že vláda to mohla a mala vedieť skôr, koniec koncov zlučovanie programov schválila 23. októbra, teda viac ako pred šiestimi týždňami, ale zároveň tu naozaj môžu hroziť škody.
Pán podpredseda vlády, ale na to, aby sme mohli podporiť takéto skrátené legislatívne konanie, treba tiež plniť dve podmienky. Jedna tá podmienka je pravdovravnosť, to znamená, ja vás chcem požiadať, aby ste naozaj povedali, načo toto schvaľujeme, na čo to použijete, pretože ak tvrdíte, že nebudete presúvať peniaze z vedy do infraštruktúry, tak potom ten krok nemá zmysel. Ak to idete urobiť, dlhujete tomuto národu, dlhujete nám všetkým ako poslancom, dlhujete to vedcom, im to povedať.
A druhá vec, ktorú chcem od vás počuť, je zodpovednosť. Pán podpredseda vlády, ak vláda Slovenskej republiky na konci svojho riadneho funkčného obdobia, na konci svojho riadneho funkčného obdobia po štyroch rokoch vlády tejto koalície a štyroch rokoch vlády vašej strany, ktorej ste boli popredným predstaviteľom, ak vláda po takýchto štyroch rokoch plného funkčného obdobia musí prísť so skráteným legislatívnym konaním, aby zabránila najhoršiemu, niekoľko dní pred Vianocami, tak niekto za to musí niesť zodpovednosť. A ja sa vás chcem spýtať, kto za to nesie zodpovednosť. Ak vy, ja viem, že je to pred voľbami symbolické, ale ak vy tu zodpovednosť prijmete a poviete, že ak Národná rada tento zákon schváli, tak vy sa vzdáte svojej funkcie, aby ste tú zodpovednosť aspoň politicky na seba vzali, ja som ochotný aj s mojimi kolegami za to hlasovať. Ale ak vy tú zodpovednosť na seba neprijímate, ak sa vy tvárite, že všetci sú divní, len vy ste lietadlo, tak potom nie je možné podporovať vašu nezodpovednosť, vašu neochotu tento problém naozaj vyriešiť.
Takže toľko z mojej strany, povedzte pravdu o tom, čo urobíte po prijatí tohto zákona, a prijmite zodpovednosť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 10:23 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Beblavý, no, ja by som neočakával, že niekto z tejto vlády prijme zodpovednosť inak, ako keď musí. Tú zodpovednosť budú musieť vyvodiť až voliči 29. februára budúceho roku vo voľbách, a teda dúfam, že ju vyvodia a bude, bude to vyvodenie zodpovednosti aj za to, čo sa dialo s eurofondami na výskum a vývoj.
Ja som tu len začal hovoriť o tom, že sa tie prostriedky musia zlúčiť alebo teda tie operačné programy musia zlúčiť, lebo nestíhame ich minúť na výskum, a ešte som ani nedokončil a pán podpredseda vlády mi skákal do reči, že klamem. Ty si to povedal úplne napriamo, že tam ide o presunutie tých prostriedkov, tak som veľmi zvedavý, čo teraz v reakcii – predpokladám, že pán podpredseda vlády zareaguje ešte v rámci rozpravy – povie tebe.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 10:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Ondro, za tvoju faktickú. No, ty si ma tak veľmi slušne, ale v podstate nepriamo obvinil z naivity, že teda som vyzval k prevzatiu zodpovednosti a že to predsa táto vláda nikdy nerobí, pokiaľ k tomu nie je prinútená veľkými demonštráciami alebo obrovskou nespokojnosťou ľudí. Asi máš pravdu, napriek tomu podľa mňa tie veci treba povedať tak, ako sú, ako by mali byť, tak ako si napríklad ty teraz vyzval pána podpredsedu vlády, aby reagoval v rozprave, aby sme s ním mohli diskutovať. Ty rovnako vieš ako ja, že to je asi tiež naivné, pretože ten spôsob diskusie, ktorý tu vedú členovia vlády väčšinou s nami – vrátane pána Rašiho – je ten, že si počkajú na záverečné slovo, keď sa už na nich reagovať nedá, potom povedia množstvo buď nepravdivých, alebo zavádzajúcich vecí a odídu spokojne. Ja tým pádom som zvedavý, či aspoň jedna z našich výziev padne na úrodnú pôdu, alebo obidve budú ukázané ako naivné.
K tomu, čo si povedal, ja tiež tu; pán Raši sa ma pokúšal znervózniť tým, že mi rozprával, že klamem a nerozumiem tomu a ukáže sa pravda, a ja som mal zrazu také déja vu, lebo som si spomenul, že naposledy, keď som s ním mal takúto skúsenosť, bola už dávnejšie a to bolo, keď som podal podnet na odvolanie pána Foraia z vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne za kauzu tety Anky a v správach RTVS sme s pánom Rašim mali o tom debatu hneď v ten večer a pán Raši, keďže každý má nejaký svoj slovník, používal úplne identické slová, dá sa to nájsť aj v archíve, kde hovoril, že klamem, vymýšľam si a nerozumiem tomu a budem sa musieť pánovi Foraiovi aj všetkým ospravedlniť. Myslím, že dnes už všetci vieme, ako to dopadlo, takže keď pán Raši hovorí, že tomu nerozumieme alebo že klameme, tak priznám sa, že už to neberem celkom tak vážne, ako by som to možno brával pred mnohými rokmi.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 10:34 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:34

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem, práve rozmýšľam, ako sa volá tá postavička, ktorá všade bola a všetko vie. (Reakcie z pléna.) Truhlík. Truhlík. Tak poprosil by som aj jedného, aj druhého truhlíka, poďte sa teraz pomojkať, kde je pán poslanec Beblavý? (Reakcia z pléna.) Aha, čiže škoda, že odišiel, lebo by si mohol aspoň vypočuť, pretože už dávno som nevidel tak nepripravené, tak nepripravené príhovory, ako boli dnes.
A načo máte expertov na eurofondy v tých stranách, keď vôbec neviete, o čo sa jedná? Však vy ste tu naozaj rozprávali úplné bludy a vôbec netušíte, o čo ide. Aj vy, pán poslanec Dostál, aj pán poslanec Beblavý, ktorý nemá na to ani, ani odvahu, aby tu ostal a si to vypočul. Takže dovoľte, aby som vám to aspoň krátko... (Reakcia z pléna.)
Kľudne, kľudne mi skáčte do reči aj ja som vám skákal, mne to nevadí, čiže kľudne reagujte, ale hlavne počúvajte, dobre? Aby ste si to vedeli potom pripraviť, keď bude prvé a druhé čítanie, lebo naozaj ste boli veľmi nepripravení a veľmi neprofesionálni, ale to nie je vaša chyba, lebo napriek tomu, že sa vyjadrujete ku všetkému, takmer ničomu nerozumiete, ale tu ste boli úplne vedľa.
Po prvé, ide o technické zlúčenie operačných programov a alokácia zdrojov na jednotlivé prioritné osi ostáva nez-me-ne-ná. Aj keď tomu možno nerozumiete, pán poslanec, si to zapamätajte. Ide o technické zlúčenie a alokácia na prioritné osi ostáva nezlúčená, čo znamená, že všetky peniaze určené na vedu a výskum ostávajú pre vedu a výskum. Ten návrh je urobený tak, aby procesy, ktoré boli rozbehnuté, prebiehali a výsledkom toho je, že nás podporili aj tí, ktorí tomu rozumejú, napríklad rektori univerzít, pretože si uvedomujú, že nezlúčenie operačných programov by znamenalo, že prídu, veda a výskum by prišla o niekoľko desiatok miliónov eur. Takto sa peniaze pre výskum a inovácie pre túto, tento operačný program za-cho-va-jú, toto je fakt.
Po druhé, to zlučovanie má jediný význam, pravidlo N+3 hovorí, že k danému roku plus tri roky musíte vyčerpať určitú sumu peňazí. Keďže Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý robí cestnú infraštruktúru, má absorpčnú schopnosť výrazne vyššiu, zlúčením operačných programov sa absorpčná schopnosť bude rátať na oba programy a tým pádom nedôjde ku dekomitmentu, toto je pravda. Možno je to komplikované pre vás, pán poslanec, ktorý tomu nerozumiete, ale je to úplne prirodzené, je to veľmi komplikovaný proces, ale fakt je ten, že sa využíva vysoká absorpčná schopnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na to, aby sa zachránili peniaze pre výskum a inovácie. Toto je základ celého tohto technického zlúčenia.
Za ďalšie, pán poslanec hovoril, že nebolo medzirezortné pripomienkové konanie. Medzirezortné pripomienkové konanie trvalo od 5. do 13. novembra, pán poslanec, tiež vám to niekto mohol povedať, ktorý vás tým takto zaviedol zámerne, aby ste tu hovorili klamstvá.
Za ďalšie, toto zlúčenie bolo schválené dvomi monitorovacími výbormi.
Za ďalšie, po schválení v Národnej rade ešte o tom bude rozhodovať Európska komisia, ktorá je o tom informovaná.
Ďalej, nejde o žiadnu výnimku, robili to už aj iné krajiny v rámci Európskej únie.
Ďalej, čo vám mali povedať, čo vám nepovedali a čo vás zaviedli a potom tu naozaj pôsobíte ako neprofesionál, ideme podľa čl. 30 nariadenia Európskej únie 1303/2013, tiež vám to mohli vaši experti povedať. Vláda to takisto riešila, schválila to, ale kvôli právnej istote a pokračovaniu čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, kvôli právnej istote je dôležité, aby bol urobený aj tento vládny návrh zákona. Keby to nebolo treba urobiť, tak ostaneme pri rozhodnutí vlády, ale preto, aby peniaze ostali a išli tam, kde pôvodne boli deklarované, teda v rámci Operačného programu Výskum a inovácie pre vedcov a pre univerzity, preto sa toto zlúčenie robí.
Čo sa týka pána Beblavého, ktorý naozaj nemá na to, aby tu vôbec ostal a vypočul si to. Minulé programové obdobie bolo čerpanie na úrovni 97 percent. Hej, čiže, keď hovorí, že sa nečerpalo, tak to nečerpanie je z jeho pohľadu 97 percent. Žiadne problémy mimoriadne v minulom programovom období neboli a to, čo robíme teraz v návrhu zákona, robíme preto, aby to čerpanie bolo čo najväčšie aj v tomto programovom období, čiže doslova a do písmena teraz zachraňujeme finančné prostriedky pre výskum a inovácie. Nič iné.
A verím, že do druhého čítania si to naozaj, páni poslanci alebo pán poslanec a pán poslanec Beblavý, naštudujete a budeme môcť viesť odbornú debatu a nie demagogicko-emotívnu klamársku debatu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

4.12.2019 o 10:34 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video