53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.12.2019 o 14:19 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:19

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán vicepremiér, iste chápete, že som tú otázku nechal prepadnúť, pretože som položili šesť otázok a z tých, ktoré kladú vaši smerácki poslanci, aby sa opoziční poslanci nedostali k slovu, a nechcel som to isté urobiť pani poslankyni Cséfalvayovej, ktorá položila zmysluplnú otázku. Tak len sa chcem doplňujúco spýtať pána premiéra, že či sa nehanbí za to, akým spôsobom sa jeho poslanci, poslanci jeho poslaneckého klubu, stavajú k hodine otázok, ktorá má byť nástrojom parlamentnej kontroly. Nie miestom kladenia servilných otázok a nahrávok na smeč, ako to tu predvádzate celé volebné obdobie. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.12.2019 o 14:19 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:19

Richard Raši
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ani nemôžem reagovať, ale myslím, že naši poslanci sa mnohokrát hanbia za vás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

5.12.2019 o 14:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:21

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky v súčasnosti intenzívne pracuje na metodike prioritizácie. Hodnotenie investičných projektov s ohľadom na rôzny stupeň ich prípravy si aj napriek značnej rozpracovanosti vyžaduje množstvo porovnávania, hodnotenia vstupných údajov a zapracovania pripomienok. Vyžaduje si to teda opakovanú kontrolu pre správne nastavenie investičného plánu. Zdôrazním, že metodika, ako je v súčasnosti spracovávaná, by v budúcnosti neumožňovala hodnotenie projektov železničnej, vodnej a leteckej dopravy zvlášť. Teda nebolo by možné vytvoriť hodnotenie v rámci jednotlivých druhov dopravy. Pracovná skupina na ministerstve dopravy žiada preto navrhnúť rozšírenie tejto metodiky, s čím súvisí aj časový posun splnenia úlohy. Považujeme za kľúčové nastaviť správnu metodiku objektívneho hodnotenia a porovnávania projektov, bez ktorej nie je možné vypracovať investičný plán, harmonogram a následne aj finančné krytie.
Vážený pán poslanec, ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

5.12.2019 o 14:21 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:23

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Nejdem vás tu nejako týrať, keď nebudete mi vedieť odpovedať. Ja som preto dal pánovi ministrovi túto otázku, lebo do konca októbra tento plán mal byť, harmonogram zverejnený, a Útvar hodnoty za peniaze, určite si vážim, lebo je to útvar, ktorý má čo k tomu povedať. A je len škoda, že niektoré úseky ciest, ktoré sa začínajú stavať, tak Útvar hodnoty za peniaze spochybnil. Takže to je trošku mi ľúto, že na jednej strane pán minister tvrdí, že s Útvarom hodnoty za peniaze spolupracuje a na druhej strane pustili sa úseky, ktoré Útvar hodnoty sa peniaze nedoporučuje.
Ale ďakujem za odpoveď, pani ministerka.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

5.12.2019 o 14:23 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:24

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja keď chodím v rámci spolupráce s kolegami na hodiny otázok, tak ja si vždy tie otázky poznačím a ja ich posuniem ďalej. Takže môžete sa spoľahnúť, že pánovi ministrovi Érsekovi sa dostane táto vaša otázka. Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

5.12.2019 o 14:24 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 14:26

Vladimír Matejička
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi interpelovať pána ministra financií. Podľa mojich informácií sa v roku 2014 vo Finančnej správe zriadili špecializované pracoviská, oddelenia špeciálnych technológií. Tieto špecializované pracoviská sa zameriavali na odhaľovanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, za pomoci röntgenových systémov pri vstupoch z tretích krajín, spektrometrami na presnú prvkovú kvantitatívnu analýzu vzoriek, na správne zatriedenie tovaru do jednotlivých položiek kombinovanej nomenklatúry v zmysle colného kódexu Únie, detekčnými prístrojmi na odhaľovanie tovaru s ionizujúcim žiarením a tovar dvojakého použitia. Tieto oddelenia boli od 1. 12. 2019 zrušené a kompetencie prešli na iné oddelenia.
Vážený pán minister, preto mi dovoľte položiť pár otázok.
Koľko finančných prostriedkov bolo použitých na nákup špeciálnej techniky a na jej údržbu?
Koľko finančných prostriedkov bolo použitých na zaškolenie výcvik colníkov a prácu špeciálnou technikou?
Ako bola využívaná špeciálna technika a v koľkých prípadoch sa využila pri zatrieďovaní tovaru podľa colného sadzobníka a koľko to prinieslo štátu príjmu na cle, daniach a poplatkoch?
Je pravdou, že prenesením kompetencií na iné organizačné pracoviská vznikajú z nich hybridy?
Kto stojí za týmto rozhodnutím?
Je pravdou, že všade vo vyspelých krajinách sa budujú špecializované pracoviská a vznikajú programy na podporu vzniku rozvoja a vybavenia, príklad CELBET, tak ako to bolo v prípade Slovenskej republiky?
Týmto si vás dovoľujem požiadať o podrobné prešetrenie mojej interpelácie a zodpovedanie mojich otázok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

5.12.2019 o 14:26 hod.

Mgr.

Vladimír Matejička

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 14:29

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády, myslím, že nie je tu potrebný počet členov vlády, ale dobre. Mal by som dve interpelácie, jednu na pani ministerku kultúry a jednu potom druhú na pána premiéra.
Moja interpelácia na pani ministerku kultúry nadväzuje na moju otázku z minulotýždňovej hodiny otázok, ktorú som adresoval na pani ministerku školstva, ktorá sa týkala vysielania filmu Kto je ďalší?. Pýtal som sa, aká je reakcia ministerstva školstva na výzvu psychológov a psychiatrov a na petíciu, ktorí sa obrátili na ministerku školstva a žiadajú ju prehodnotiť vhodnosť filmu Kto je ďalší? pre maloletého diváka, lebo sú presvedčení, že filmové dielo svojím obsahom a charakterom ohrozuje jeho vývin. Pani ministerka školstva nemohla prísť. Pani ministerka kultúry mi zreprodukovala jej odpoveď, za čo, za čo ďakujem.
A ja som v rámci doplňujúcej otázky na pani ministerku uviedol, že film Kto je ďalší? bol podporený Audiovizuálnym fondom. Vychádzal som pritom z informácií, ktoré boli a ešte doteraz sú uvedené na promujúcom webe tohto filmu na adrese ktojedalsi.sk, kde sa uvádza logo Audiovizuálneho fondu spoločne s vyjadrením, že distribúciu tohto filmu podporil Audiovizuálny fond. Následne ma kontaktoval riaditeľ Audiovizuálneho fondu pán Šmatlák, ktorý namietal, že toto moje vyjadrenie nie je pravdivé a upozornil ma, že hoci autori tohto filmového diela sa opakovane snažili svojimi žiadosťami o podporu z Audiovizuálneho fondu, ani v jednom zo štyroch pokusov nezískali finančnú podporu, lebo nepresvedčili odbornú komisiu.
Jedna z hodnotiteliek projektu vtedy ešte len pripravovaného filmu dokonca uviedla, že, citujem: "Vzhľadom na plán distribuovať poviedky prostredníctvom projekcií v školách spolu s didaktickou príručkou pre pedagógov v ňom celkom chýba predstava o kontexte, v ktorom budú jednotlivé poviedky cieľovému publiku prezentované, ako aj o štruktúre tohto didaktického materiálu."
Chcel by som preto využiť túto príležitosť pre to, aby som sa, na to, aby som sa ospravedlnil Audiovizálnemu fondu, že som na základe informácií zverejnených na webe, ktorý promuje film Kto je ďalší? uviedol, že tento film podporil Audiovizuálny fond, a teda aj pani ministerke, že som ju, že som ju zavádzal, keď som tvrdil, že to tak je, lebo to tak nie je. A zároveň by som rád upriamil pozornosť aj na zodpovedných v Audiovizuálnom fonde, aby vyvinuli patričné úsilie s cieľom odstrániť verejne dostupnú informáciu na webstránke, ktorá aj mňa uviedla do omylu.
V súvislosti s verejnou výzvou psychológov a psychiatrov by som si v tejto súvislosti dovolil obrátiť sa tento raz aj na pani ministerku kultúry s otázkou, či prebieha aktuálne preskúmavanie vhodnosti diela pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov a do 18 rokov. A prípadne, že v akom je to štádiu, kedy bude ukončené a ak už ukončené bolo, tak s akým výsledkom.
Interpeláciu, samozrejme, odovzdám aj v písomnej forme, ale teda, ak by pani ministerka chcela prípadne reagovať, tak môže aj teraz, samozrejme, v zmysle rokovacieho poriadku.
Moja druhá interpelácia je na pána predsedu vlády Petra Pellegriniho a tiež nadväzuje na hodinu otázok, tentokrát nie minulotýždňovú, ale tohtotýždňovú. Ja som sa už viackrát pokúšal upozorniť na to, že hodina otázok prebieha v slovenskom parlamente veľmi zvláštnym spôsobom. Že hodina otázok v britskom parlamente alebo v parlamentoch iných demokratických krajín je nástroj kontroly parlamentu voči vláde, kde poslanci, zväčša opoziční poslanci majú možnosť klásť aj kritické otázky premiérovi a členov vlády.
Na Slovensku hodiny otázok, a toto bola zrejme posledná hodina otázok v tomto volebnom období, prebiehajú úplne inak, teda prinajmenšom pokiaľ ide o kladenie otázok premiérovi. Na ministrov sa dostanú aj opozičné otázky, ale na pána premiéra, či už to bol predtým súčasný pán poslanec Fico alebo je to súčasný pán premiér Pellegrini, sa veľmi zriedka dostane nejaká opozičná otázka a povinnosť odpovedať na ňu, a to z toho dôvodu, že poslanci SMER-u kladú otázky, ktoré nie sú nijako kritické, ktoré by som označil za servilné, ktoré sú doslova nahrávky na smeč, že keby chcel premiér v tej chvíli vystúpiť s niečím na tlačovej konferencii a pochváliť sa niečím, čo urobil, tak to spraví. A položia ich také množstvo obvykle, že na tie opozičné otázky vôbec nepríde. My sme navrhovali aj zmenu rokovacieho poriadku, aby sa to aspoň striedalo, opozičné, koaličné, samozrejme, že to nebolo,nebolo schválené. A takýmto spôsobom potom blokujú opozičných poslancov od toho, aby mohli vôbec položiť otázky.
Tak ja som spravil teraz to isté. Vybral som šesť tých otázok, ktoré v tomto volebnom období položili poslanci SMER-u svojmu premiérovi a podal som ich ako svoje vlastné, takže tým dávam na pravú mieru, že to neboli moje otázky. Pán premiér, to boli otázky, ktoré položili poslanci SMER-u. Konkrétne tú prvú vylosovanú "Pán premiér, ako vidíte budúcnosť EÚ?" položil v máji 2019 pán poslanec Igor Choma. Tú, na ktorú ste reálne odpovedali, teda pán predseda vlády, "Môžete nám zanalyzovať stav verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR? Aké opatrenia prijme vláda SR?" položila pani poslankyňa Mária Janíková v júni 2019. Je mi ľúto, že neprišlo na tú otázku, ktorú som považoval za favorita. "Môžu sa komáre na Slovensku už konečne cítiť ohrozené? Ako pomôžete pri kalamite komárov?" To položil Erik Tomáš v júni 2019. No možno, snáď niekedy nabudúce.
A keď sa predsa len stane, že je vylosovaná otázka opozičného poslanca a pánovi premiérovi hrozí, že by na ňu musel odpovedať, tak sa tomu vyhne tak, že si vymyslí nejaký iný program. Ako napríklad dnes – 11.50 Nitra, Jaguar Land Rover, stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti a prehliadka závodu. Pán premiér nemôže ísť na prehliadku závodu v Nitre nikdy inokedy ako v deň, keď sa koná hodina otázok, čo vie rok dopredu, že sa bude konať hodina otázok, a keď sú interpelácie a keď zo zákona o rokovacom poriadku by mal byť prítomný. Je to zbabelé, je to hanba a dúfam, že voľbami táto hanebná prax skončí.
A chcem sa preto spýtať pána premiéra Pellegriniho, ako túto prax vníma on a či sa spätne aj on nehanbí za spôsob, akým jeho vlastná politická strana nezodpovedne pristupovala k tomuto nástroju politickej kontroly parlamentu voči vláde v priebehu celého volebného obdobia a rovnako aj v priebehu predchádzajúcich volebných období.
Ďakujem.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

5.12.2019 o 14:29 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Prednesenie interpelácie 14:37

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne, aby som predniesol interpeláciu. Nezvyknem tu s interpeláciou takto vystupovať, ale keďže je tu pani ministerka kultúry a interpeláciu mám na ňu, tak som si dovolil ju aj predniesť v pléne. Takže interpelácia na ministerku kultúry vo veci práv národnostných menšín.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si dovoľujem podať interpeláciu vo veci práv národnostných menšín. V pôsobnosti Slovenského národného múzea sú aj múzeá prezentujúce kultúrne hodnoty národnostných menšín. Z Ústavy Slovenskej republiky, Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov vyplývajú práva, ktoré sa národnostným menšinám garantujú. To sa vzťahuje aj na kultúrne ustanovizne, akým je aj Slovenské národné múzeum. Medzi také práva patrí aj právo národnostných menšín participovať na rozhodovacích procesoch, ktoré sa ich týkajú.
Z Európskej charty vyplýva aj povinnosť múzeí podporovať priamu účasť zástupcov užívateľov daného regionálneho alebo menšinového jazyka pri vytváraní kultúrnych zariadení a plánovaní kultúrnych aktivít, je to čl. 12 ods. 1 písm. f) Európskej charty.
Pani ministerka, pri tejto príležitosti si vám dovoľujem dať nasledovné otázky:
Prvá otázka. Má Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a ním zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie vrátane Slovenského národného múzea rozpracované vo svojej pôsobnosti práva národnostných menšín vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky a z medzinárodných záväzkov?
A druhá otázka. Aké sú to predpisy interné, nejaké normatívne akty a podobne?
Zároveň si dovoľujem vás požiadať o predloženie ich úplných znení.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Samozrejme, interpeláciu odovzdám aj v podateľni Národnej rady.
Skryt prepis

Prednesenie interpelácie

5.12.2019 o 14:37 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:40

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom k tomu, že budem chcieť, aby ste mali kompletné informácie, tak samozrejme, dostanete ich písomne. Pokiaľ ide o film, ja už som dostala niekoľko otázok verejnosti, na ktoré odpovedáme.
Takže, pán poslanec Dostál, ja to zhrniem do jedného celkom takého väčšieho balíka a dostanete písomne všetky tieto reakcie.
Pokiaľ ide o kultúru národnostných menšín, samozrejme, že riadime sa jednak zákonom o štátnom jazyku, kde sú presne vymedzené aj oblasti, v ktorých sa dáva istý priestor národnostným menšinám, všetkým, ktoré na území našej republiky žijú.
Pokiaľ ide o naše interné smernice, je ich samozrejme niekoľko. Ja si dovolím vám doručiť túto odpoveď písomne, ale ja keď som nastúpila v marci pred rokom, tak som zriadila špeciálnu sekciu a tá sekcia sa venuje regionálnej kultúre a tým pádom aj národnostnej kultúre. Všetky tieto informácie dostanete v písomnej forme.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5.12.2019 o 14:40 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video