5. schôdza

7.6.2016 - 7.6.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:50 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 10:06

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
2.

Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, dovoľte mi teda predniesť odôvodnenie návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Najskôr teda stručne odôvodním a následne v rozprave už dlhšie vysvetlím všetky, všetky dôvody.
Minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák je politicky zodpovedný za skutočnosť, že podozrenia z niekoľkomiliónových daňových podvodov v kauze, verejnosti známej ako kauza Bašternák, sa náležite nevyšetrili. Namiesto zachovania nestrannosti a vyjadrenia záujmu na preskúmaní všetkých skutočností nasvedčujúcich podvodu obrovského rozsahu minister vnútra počas prebiehajúceho vyšetrovania verejne vyhlásil, že uvedená kauza neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov DPH je, citujem: "vymyslená". Napriek stanovisku ministra vnútra, že zo svojej pozície nemá právo zasahovať do vyšetrovania, teda nemá ani reálnu možnosť sa vecou riadne zaoberať, je z neurčitého dôvodu presvedčený, že, citujem: "Dépeháčkarské kauzy sú kompletne vymyslené." Minister tiež uviedol, že, opäť citát: "Konali orgány štandardne tak, ako konať mali." K tejto, osobitne k tejto skutočnosti, k takémuto štandardnému konaniu sa vrátim vo svojom vystúpení v rozprave. Verejnosť sa má pritom uspokojiť s ospravedlňujúcim záverečným tvrdením ministra, že, opäť citát: "Pred štyrmi rokmi to bol analógový svet, svet cashu, svet, kedy sa platili veci." To znamená, že kedysi dávno, dávno pred štyrmi rokmi tu ľudia behali s miliónmi eur v kufríkoch po uliciach úplne bežne a platili nimi veci.
V uvedených vyjadreniach absentuje akákoľvek motivácia kauzu Bašternák dôkladne prešetriť, zabezpečiť dôkazy, vyvrátiť vyvstávajúce pochybnosti a preukázať tým aj navonok, že rezort vnútra je plne funkčný. Týmto svojím verejným postojom a nepochopiteľnou obhajobou danej kauzy minister vnútra Slovenskej republiky orgánom činným v trestnom konaní nepriamo naznačil želaný výsledok. Policajný zbor Slovenskej republiky na čele s prezidentom Policajného zboru je podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, Národnú kriminálnu agentúru, v skratke NAKA, súčasťou ktorej sú okrem iného aj Národná jednotka finančnej polície a Finančná spravodajská jednotka, riadi riaditeľ, ktorý je priamo podriadený prezidentovi Policajného zboru, a teda nadväzne aj ministrovi vnútra.
Máme za to, že vyjadrenia a postoje ministra vnútra Slovenskej republiky prinajmenšom vzbudzujú pochybnosti o nezávislosti uvedených zložiek a preto rezort vnútra by mala riadiť taká osoba, ktorá koná v súlade so záujmami Slovenskej republiky a má zároveň záujem na dôkladnom prešetrení všetkých podozrení, ktorých objasnenie by mohlo mať pozitívny dopad na verejné financie.
Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť a chcem sa týmto prihlásiť aj prvý do rozpravy a otvoriť ju.

Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

7.6.2016 o 10:06 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:10

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 3. júna 2016 č. 145 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu do určeného termínu konania schôdze. Určil, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Neprijali platné uznesenie, keďže predložený návrh nezískal potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj do začatia gestorského výboru nepredložil stanovisko o výsledku prerokovania uvedeného materiálu.
Podľa § 109 ods. 3 predseda Národnej rady Slovenskej republiky požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Vláda k návrhu skupiny poslancov prijala uznesenie č. 206 schválené per rollam 6. júna 2016. S návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vyjadrila svoj nesúhlas.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, gestorský výbor uznesením zo 7. júna 2016 č. 16 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150a. Súčasne určil poslanca Národnej rady Petra Šucu za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho predniesť správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, tlač 150, na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou tejto správy je návrh uznesenia Národnej rady, ktorý teda predmetný prednesiem pred aktom volieb.
Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.6.2016 o 10:10 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:16

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás informoval o stanovisku vlády Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady, ktorým chcú vysloviť nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
Ako už pán spravodajca vo svojom vystúpení povedal, týmto návrhom sa vláda zaoberala 6. júna, prijala k nemu uznesenie, v ktorom vyslovuje nesúhlas s týmto návrhom, a to z toho dôvodu, že je neodôvodnený a neposkytuje žiadne dôkazy v obvinení, ktoré opozícia predniesla na adresu podpredsedu vlády a ministra vnútra. Keďže tento návrh bol prerokovaný vo vláde a vládne stanovisko je k dispozícii každému poslancovi Národnej rady, môžem teraz len odkázať na text tohto stanoviska, ktorý je plne k dispozícii.
Dovoľte mi, aby som k tomuto stanovisku vlády Slovenskej republiky dodal aj niekoľko slov. Najmä chcem povedať, že nenávisť je veľmi zlý politický program. A má aj škaredú tvár. A je mi ľúto, že tak krátko po vzniku vlády, ktorá vznikla demokraticky na základe výsledkov parlamentných volieb, sa prejavuje toľko nenávisti a odporu k vládnemu kabinetu, ktorý je výsledkom demokratických parlamentných volieb. Nuž priznám sa, že sme ani nečakali, že budeme mať 100 dní k dispozícii, čo je určitá tradícia, ale rovnako som nečakal ani to, že v čase, kedy sa pripravujeme na historickú úlohu na predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii a na ďalšie výzvy, budeme takto nezmyselne atakovaní. Je to nevídané, aby krátko po vzniku vlády Slovenskej republiky v 100-dňovej lehote bol podaný návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády, a to dokonca ešte na základe rôznych vymyslených obvinení, faktov a skutočností, ktoré nemajú s realitou absolútne nič spoločné.
Vážené dámy a páni, samozrejme každý hodnotí situáciu na Slovensku z vlastného pohľadu a možno by sme chceli, aby boli veci lepšie. Ale ak sa pozrieme okolo seba a hodnotíme situáciu v iných štátoch, môžeme skonštatovať, že Slovensko je do určitej miery oáza pokoja a kľudu. Máme svoje vlastné problémy, na tieto sa sústreďujeme, ale štát funguje. Môžeme sa pochváliť slušnými výsledkami v ekonomickej, sociálnej, aj finančnej oblasti a opakujem ešte raz, hlavne chceme sa presadiť v európskom priestore kvalitným predsedníctvom Slovenska v Európskej únii.
Možno nie každému vyhovuje takýto obraz Slovenska. Ja by som však bol veľmi rád, keby aj dnešná schôdza Národnej rady neklesla na úplné dno. Obávam sa, že klesne. Obávam sa, že to, čo tu budeme počuť na adresu vlády Slovenskej republiky, bude ďaleko za hranicami akejkoľvek politickej kultúry. My sme už na to zvyknutí, ale chcem povedať, že mi to je osobne veľmi, veľmi ľúto.
Vážené dámy a páni, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák je, ak sa nemýlim, najdlhšie slúžiaci ministrom vnútra v novodobých dejinách Slovenska, ak hovoríme od roku 1989.
Mimochodom, všetko dobré k meninám, asi, asi, (potlesk) asi by si si želal ich oslavovať v inej atmosfére, môžem ti len teraz zaželať plné nervy, pretože ich budeš v priebehu dnešného dňa potrebovať.
Keďže ide o najdlhšie slúžiaceho ministra vnútra v novodobých dejinách Slovenska, je celkom prirodzené, že bol pri obrovskom množstve aktivít a činností. A možno by bolo vhodné, keby sme si urobili veľmi krátky exkurz do minulosti, aby sme si povedali, prečo si myslím, že podpredseda vlády Robert Kaliňák je ministrom na svojom mieste a prečo má plnú podporu tejto vlády.
Dámy a páni, sedíte tu len niektorí, ktorí ste mali možnosť opáčiť skúsenosť zodpovednosti člena vlády Slovenskej republiky. A sedí tu teda, ak dobre pozerám, len jeden človek, ktorý mal možnosť skúsiť, čo to znamená byť ministrom vnútra Slovenskej republiky. To je, myslím, pán Lipšic, asi nikto iný z prítomných túto možnosť nemal, hoci obdobie, ktoré strávil vo funkcii Robert Kaliňák, bolo podstatne dlhšie, ako to, ktoré strávil pán Lipšic. Je to jedna z najťažších pozícií vo vláde Slovenskej republiky. Minister vnútra zásadne uteká vždy tam, odkadiaľ všetci utekajú preč. Či sú to požiare, či sú to povodne, či sú to ťažké havárie, či sú to nešťastia, jednoducho všade tam, kde treba organizovať, riadiť záchranné práce, robiť veci, kde ľudia bežne sa toho stránia, minister vnútra si musí plniť svoje povinnosti. Nemôžem nič iné povedať, len to, že nikdy sa mi nepodarilo Roberta Kaliňáka predbehnúť, pokiaľ išlo o prítomnosť na území alebo pri udalosti, kde bola nevyhnutná prítomnosť tak predsedu vlády alebo ministra vnútra. Ba čo viac, bol pri udalostiach, ktoré potvrdzujú, že zvládol procesy, opakujem, zvládol procesy, kde sme už boli na hrane totálneho zlyhania. Dovoľte mi, aby som pripomenul napríklad Schengen.
Dámy a páni, v roku 2006 na oživenie pamäti tu treba povedať, keď vláda nastúpila v júli, v auguste sme obrdžali list z Európskej komisie, kde nám bolo oznámené, že máme jednoducho zabudnúť na účasť Slovenska v Schengene, pretože v predchádzajúcich rokoch 2002 až 2006, najmä teda v rokoch 2004 až 2006 po nastúpení Slovenska do Európskej únie boli absolútne podcenené všetky prípravné práce. A doslova a do písmena - ten list existuje, myslím, že ho nikto nemôže spochybniť - bolo Slovensku odporúčané, aby sme zabudli na členstvo v Schengene a boli sme vyhlásení za najväčších outsiderov za, popri ďalších krajinách, ktoré boli menované. Bol to však práve vtedy novo nastúpený minister vnútra a jeho tím, ktorý sa zaslúžil o to, že sa za 9 mesiacov, opakujem, deväť mesiacov stal z outsidera líder medzi pristupujúcimi krajinami do schengenskému priestoru. Naštartovali sme bezpečnostné opatrenia, bezprecedentné, na našej východnej hranici, na letiskách, ale aj vo vnútrozemí tak, že naši občania dnes nemusia pri cestovaní do západnej Európy prechádzať hranicami a ukazovať pasy. Sme súčasťou krajín, kde platí voľný pohyb osôb.
Ak by sme vtedy v roku 2006, a to najlepšie ukazuje postoj ministra vnútra k svojim povinnostiam, neprebrali zodpovednosť a neurobili potrebné opatrenia, pravdepodobne by sme skončili ako Cyprus, ktorý mal od kontrolórov na stole takú istú správu ako my, že sa do Schengenu nedostane a nedostal sa dodnes. Kým oni tento prístupový mechanizmus nezvládli, my áno a vďaka tomu spolu s ďalšími krajinami sme sa stali od roku 2008 aj súčasťou bezvízového styku so Spojenými štátmi.
V roku 2012 sa minister pustil do reformy sociálneho zabezpečenia ozbrojených zložiek. Keď sme vtedy prebrali vládu, našli sme na osobitnom účte sekeru niekoľko desiatok miliónov eur a hrozilo, že by osobitný sociálny systém ozbrojených zložiek totálne skolaboval. Rezort pod vedením ministra však prišiel s novelou zákona o sociálnom zabezpečení, ktorá nebola jednoduchá, pretože dotýka sa konkrétnych ľudí, konkrétnych osudov a ich konkrétnych predstáv o tom, ako bude vyzerať ich život po tom, čo skončia aktívnu službu. Aj vďaka nej sme však docielili úsporu na vynakladanie finančných prostriedkov z osobitného účtu, ale aj stabilizáciu policajtov, hasičov, horských záchranárov, colníkov, príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže a profesionálnych vojakov. Dnes je tento účet, z ktorého sú vyplácané dávky výsluhového zabezpečenia, v pluse a hlavne je trvalo udržateľný.
Rezort vnútra sa určite pričinil aj o to, že v rebríčku Transparency International vnímanie korupcie Slovensko poskočilo zo 66. miesta v roku 2011 na 50. miesto v roku 2015 a pomohli tomu nepochybne aj mnohé iniciatívy, ktoré pripravil rezort vnútra pod vedením ministra. Novela zákona o verejnom obstarávaní, nové volebné kódexy, nový zákon o oznamovaní trestnej činnosti, to sú všetko legislatívne opatrenia, vďaka ktorým sa zúžil priestor na korupciu na Slovensku a ktoré ocenilo nielen Transparency International, ale v prípade volebných zákonov aj organizácia GRECO. Ide o skupinu štátov, ktoré bojujú proti korupcii pri Rade Európy, ktorá nás v tomto prípade už nemonitoruje.
V neposlednom rade to je spustenie elektronického trhoviska. Keď vláda Ivety Radičovej bola chválená za to, že spustila zverejňovanie zmlúv na internete, elektronické trhovisko, ktoré musia využívať všetky štátne a verejné inštitúcie a samosprávy pri podlimitných zákazkách, je najväčším protikorupčným opatrením ktorejkoľvek vlády. Za 15 mesiacov, dámy a páni, sa na elektronickom trhovisku zazmluvnilo 40-tisíc obchodov, ktoré vygenerovali úsporu na verejných financiách 77 miliónov eur. To sú konkrétne a ľahko overiteľné čísla.
A idem ešte ďalej, keďže v testovacej prevádzke je už aj nadlimitné trhovisko, ktoré sa bude týkať aj veľkých nadlimitných zákaziek a ktoré plánujeme plne implementovať v najbližších týždňoch tak, aby všetky verejné inštitúcie museli používať tento elektronický systém na obstarávanie tovarov a služieb. Je maximálne transparentný a úplne zužuje priestor na korupciu, keďže až do času vygenerovania zmluvy nikto nevie, kto obstaráva a kto o danú zákazku súťaží.
Ak sme už pri úsporách, dámy a páni, nezabudnime spomenúť reformu ESO, ktorá po tom, čo na Slovensku povznikali nezmyselné špecializované štátne správy, konečne upratala aj vo verejnej správe. Občan dnes už nemusí pobehovať po všetkých úradoch v rôznych častiach mesta, ale prakticky všetko vybaví na jednom mieste. Klientske centrá - a mal som tú česť byť pri otvorení mnohých z nich - už fungujú vo viac ako 50 slovenských mestách a ďalšie chceme dobudovať v tomto volebnom období. Reforma verejnej správy navyše ušetrila za posledné štyri roky už viac ako 700 miliónov eur a tieto sme vedeli použiť na iné priority, aby sa ľuďom na Slovensku ľahšie dýchalo. Dnes časti tejto reformy ide na odporúčanie medzinárodného menového fondu a aj OECD implementovať Srbsko a sieť klientskych centier po vzore Slovenska chce budovať aj Česká republika.
V posledných rokoch došlo v rezorte vnútra k výraznej obmene techniky, či sú to už autá pre policajtov, ich nové vyzbrojenie po 20 rokov, ale aj hasičských vozidiel.
Dámy a páni, uznajte, pôsobíte v regiónoch, všetci dobre viete, čo bolo urobené pre hasičský a záchranný zbor v okresných mestách Slovenska. To bola doslova a do písmena technická revolúcia, ktorú predviedol Robert Kaliňák vo všetkých ohľadoch, ktoré môžeme v tejto súvislosti spomenúť. Len za posledné štyri roky, (potlesk) len za posledné štyri roky sme nakúpili profesionálnym hasičom, ale aj dobrovoľným hasičským zborom bezmála 1 000 kusov novej techniky, ktorú sú pripravení použiť vtedy, kedy to je absolútne nevyhnutné pre ochranu života alebo majetku občanov Slovenskej republiky.
Dámy a páni, chcete odvolávať ministra, ktorý má najlepšie výsledky v znižovaní počtov obetí na cestách, aj v objasňovaní kriminality v celej histórii Slovenska. V roku 2007 zomieralo na našich cestách viac ako 600 ľudí ročne. Dnes je to za posledné tri roky v priemere 250. Vďaka práci slovenských policajtov, hasičov a záchranárov sa dnes domov k svojim rodinám vráti o 3 000 ľudí viac. Slovensko získalo aj cenu European Transport Safety Council za najväčší pokrok v znižovaní obetí na cestách v Európskej únii. Asi to nie je výmysel. Sú to konkrétne kroky, konkrétne opatrenia, ktoré rezort urobil.
Výrazne sme si polepšili v objasňovaní kriminality. Kým roku 2006 na Slovensku došlo k viac ako 115-tisícom trestných činov, vlani ich bolo o viac ako 41-tisíc menej. Objasnenosť pritom stúpla na historické čísla, na viac ako 50 %; 57 %, čo je o viac ako 10 % ako v roku 2006. Ja si pamätám, že sa objasnenosť niekedy na prelome storočí pohybovala na úrovni možno 23 - 24 %. Ten pokrok je obrovský. Výrazný pokles sme pri tom zaznamenali v majetkovej násilnej kriminalite, ale aj v krádežiach či lúpežiach. V počte vrážd sa Slovensko radí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta, keď sa za štyri roky podarilo znížiť počet vrážd z 84 v roku 2006 na 48 v roku 2015.
Dámy a páni, dovoľte mi, aby som sa dotkol aj ďalšej katastrofy, ktorú sme po vás zdedili v roku 2012. Opäť o tejto katastrofe nikto nepochybuje, a to je totálny kolaps daňovej a finančnej správy, ktorá zostala hluchá a slepá, pretože sa vtedajšiemu vedeniu ministerstva financií a finančnej správe nepodarilo naštartovať nový systém. Predstavte si, že sme nastúpili v roku 2012 nová vláda a nemali sme elementárne základné informácie o tom, aké sú daňové príjmy tohto štátu, lebo nič nefungovalo. Doslova a do písmena nič nefungovalo. Toto dnes pripúšťajú aj predstavitelia vlády, ktorí v tom čase boli vo výkonnej moci.
Pýtam sa preto, páni poslanci, kto z vás vtedy navrhoval odvolať šéfa rezortu financií? Koľkí z vás tu každý deň zvolávali tlačové konferencie a chceli vyvodzovať politickú zodpovednosť za to, že miliardy eur sa vyplatili naslepo bez akejkoľvek reálnej kontroly? Ani jeden, avšak z doterajších zistení môžeme konštatovať, že v rokoch vašej vlády ste neprávne vyplatili minimálne 711 miliónov eur. To sú čísla, ktoré sú dnes potvrdené len preto, lebo totálne nefungovala finančná správa.
Dámy a páni, ministerstvo financií v spolupráci s ministerstvom vnútra, ale aj generálnou prokuratúrou museli urobiť desiatky konkrétnych opatrení, aby postavili finančnú a daňovú správu opäť na nohy. Obmedzenie platí v hotovosti. Kontrolný výkaz DPH a podobne. Celkovo išlo o 50 opatrení. Vďaka tvrdej práce uvedených zložiek sa podarilo zlepšiť výber daní o 2,5 miliardy eur a dobre viete, že vznikla aj daňová kobra, ktorá obvinila 270 ľudí a zachránila tomuto štátu ďalšie desiatky miliónov eur.
Dámy a páni, to je iba naozaj telegraficky. Je niekoľko vecí, ktoré sa podarilo aplikovať za viac ako osem rokov rezortu vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka. Sú to výsledky, s ktorými sa nemôže pýšiť nikto z vás, ktorí tu dnes sedia v tejto sále a ani tí, ktorí nabrali niekedy odvahu a vstúpili do výkonnej moci.
Dovoľte mi na záver, aby som skonštatoval, že neexistujú absolútne žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali podozrenia, o ktorých dnes hovorí opozícia. Prípad, ktorý sa dnes zneužíva na politický súboj, je prešetrovaný riadne tými orgánmi, ktoré ho majú prešetrovať, ale dúfam, že nemusím ľuďom s právnickým vzdelaním v tejto miestnosti vysvetľovať, že minister vnútra nie je nadriadený vyšetrovateľom a nemá žiadne legitímne možnosti, ako zasahovať do akéhokoľvek vyšetrovania. Aj preto vláda Slovenskej republiky považuje celý tento prípad, celý tento návrh za vymyslený, neodôvodnený a politicky motivovaný.
Dámy a páni, chápem vašu frustráciu. V roku 2010 som bol predsedom politickej strany, ktorá suverénne s 34 percentami vyhrala parlamentné voľby. Napriek tomu ste túto stranu poslali do opozície, ale správali sme sa inak. Chytili sme sa do normálnej roboty a v roku 2012 prišiel aj konkrétny výsledok. Prestaňte s týmito nezmyselnými divadlami ešte dokonca v období sto dní, kedy by vláda mala mať elementárny priestor na svoju prácu.
Poďme hovoriť o tom, čo budeme robiť ako krajina, ak 23. júna Veľká Británia ohlási vystúpenie z Európskej únie. Ani si nevieme predstaviť, čo to bude znamenať nielen z titulu predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii, ale čo to bude znamenať pre celú Európsku úniu, pre ekonomiku, pre hodnoty, na ktorých dnes je postavená Európska únia. Ale toto vás nezaujíma. O takýchto veciach vy nehovoríte. Ak sledujem vaše tlačové konferencie - nenávisť, nenávisť a nenávisť. Žiadny iný politický program neviete ponúknuť.
Dámy a páni, prosím, dám vám jedno dobré odporúčanie: prestaňte byť frustrovaní a pracujte a vyhrajte konečne nejaké parlamentné voľby. Ak ich vyhráte, budem prvý, ktorý vám zablahoželá a budem vám želať, aby víťaz týchto parlamentných volieb zostavil vládu, ktorá bude stabilná a ktorá si bude plniť tie úlohy, ktoré sa očakávajú. Keďže ste voľby nevyhrali, prosím, rešpektujte parlamentné výsledky a nerobte tieto nezmyselné divadlá, ktoré, ako som už vám povedal, pravdepodobne opäť narazia na dno politickej kultúry. Ľudia na Slovensku si zaslúžia viacej, ako tieto vaše politické hry.
Vláda Slovenskej republiky nemôže v žiadnom prípade súhlasiť s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra. Tento návrh je nezmyselný, politicky motivovaný a je prejavom vašej frustrácie z politických volieb.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.6.2016 o 10:16 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:37

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán premiér, vláda má sto dní na program, ale nemá sto dní na krytie evidentných daňových podvodov vami blízkych ľudí, aj vám blízkeho človeka pána Bašternáka, v ktorého byte stále bývate, buď v jeho byte alebo vo vlastnom byte a je váš biely kôň. Na to sto dní podľa mojej mienky nemáte. Môžeme hovoriť o mnohých veciach, ktoré sa v minulosti udiali, aj o technickej revolúcii hasičov, aj o nakupovaní štvorkoliek, šesťkoliek a o tom, že hasiči nemajú v Bratislave dýchacie prístroje, že nemajú revízie na kompresory, že sú ohrozené životy dnes hasičov, lebo sa nakupuje zbytočná predražená technika, veľké autobusy, štvorkolky, šesťkolky.
Tešíme sa všetci z toho, že klesá počet obetí dopravných nehôd, klesá už dlhé roky. Problém je trošku, a nehovorím, že to je vina ministra vnútra, že v posledných dvoch rokoch stúpol počet obetí dopravných nehôd. Treba o tom hovoriť veľmi jasne a veľmi férovo, aj keď to nie je zodpovednosť priamo ministra vnútra.
Násilná kriminalita klesá od roku 2002 a najmä vďaka prísnejším postihom recidívy a násilnej kriminality v nových trestných kódexoch, ktoré ste aj v tom čase vy podporili. Od roku 2002 každý rok klesá násilná kriminalita a dnes sme na úrovni 50 % v roku 2002. Čiže toľko len k tomu, čo ste spomínali.
Ale spomenuli ste veľmi málo k tomu, čo sa týka kauzy, o ktorej rokujeme, a to je verejná obhajoba ministra vnútra Kaliňáka pánovi Bašternákovi. Jeho výroky, ktoré sú posolstvom pre vyšetrovateľov, ešte budeme o nich hovoriť, sú v demokracii neprípustné. Bol by som rád, keby parlament neklesol na dno a chcem vás upozorniť, pán premiér, jedno z toho dna je, ani som nepočul faktické poznámky, že najväčšie dno tu chytil na poslednej schôdzi pán minister Kaliňák... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:37 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zrejme sme čakali, kým Robert Fico odíde mimo dosah reproduktorov, takže pokračoval by som tam, kde Daniel Lipšic skončil a nebolo to počuť, že najväčšie dno alebo najhlbšie dno, ktoré tu niekto mohol kedy preraziť, tak bol Robert Kaliňák pri obhajobe programového vyhlásenia vlády.
Pán Fico, predpokladám, že si to aspoň prečítate, keď už nepočujete a už ste niekde v bezpečí svojej limuzíny. Budem vás citovať: "Ak sledujem vaše tlačové konferencie, vidím len nenávisť, nenávisť, nenávisť. Nenávisť je veľmi zlý politický program." Tak sa vás pýtam, čo iné ako nenávisť ste šírili vy osobne medzi ľuďmi počas celej predvolebnej kampane? Kto šíril medzi ľuďmi strach a nenávisť voči utečencom? Kto s krvavými nenávistnými očami chránil svoju sexi asistentku a v priamom prenose šliapal po zákone v tom mojom prípade? Kto nenávistne útočí aj po voľbách na novinárov či neziskovky len preto, lebo nechcú klamať, ako by ste si vy osobne priali?
Pán Fico, ak máte úprimný záujem na tom, aby ste urobili Slovensku dobré meno počas predsedníctva v Rade Európskej únie, tak buďte vy osobným príkladom. A tým osobným príkladom budete vtedy, ak okamžite opustíte byt, ktorý je postavený z učebnicového daňového podvodu. Viem, že je to ťažké odísť z hniezda luxusu, ktorý ste si v ňom vybudovali. Napriek tomu vás vyzývam, odíďte okamžite z toho bytu, lebo robíte Slovensku len a len hanbu.
Pán Fico, to, čo ste tu predviedli, keďže ste len s falošnými argumentami chránili svojho vlastného človeka, je len pre mňa ďalší dôkaz toho, že byt v Bonaparte je v skutočnosti váš byt, ktorý ste dostali za krytie tohto podvodu a Bašternák je len váš osobný biely kôň.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:40 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:42

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán premiér, naozaj sa dá prerážať politické dno a ja to zopakujem. Ak človek, ktorý niečo povie v Národnej rade a následne odíde a nevypočuje si ani faktické poznámky, je prerazením politického dna a je to absolútne nekultúrne.
Druhá, druhá poznámka hovorí o tom, že už som si všimol, že vy máte pocit vždy, že ak vám niekto chce povedať pravdu do očí, tak máte pocit, že na vás útočí, že je nenávistný a nikdy nie je vhodná doba na túto pravdu. Tak ja by som len chcel povedať, že nie vy ste atakovaný, pán premiér, touto schôdzou, nie odvolávanie robí hanbu v krátkom čase pred predsedníctvom v Rade EÚ. My všetci a hlavne slušní občania Slovenska sú totižto atakovaní tým, že žijete v byte daňového podvodníka alebo, alebo sú atakovaní, že dokonca ten byt postavený z nadmerných odpočtov DPH, z potu a mozoľov ľudí, ktorí sa na dane skladajú, ktoré ste dovolili ukradnúť, dokonca vlastníte. A myslím si, že sa na nájom iba hráte. Nie schôdza o odvolávaní ministra vnútra robí hanbu Slovensku pred partnermi v Európskej únii, hanba je, že premiér, ktorý má byť premiérom predsedajúcej krajiny, býva v byte postavenom z daňových podvodov. Hanba je, že minister vnútra tento daňový podvod zamietol pod koberec, umožnil to, aby nebol vyšetrený a dokonca počúvame o tom, že my pred tesne predsedníctvom robíme hanbu. Ešte raz, pán premiér, hanba je, že bývate v byte daňového podvodníka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:42 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Stáva sa štandardom, že premiér funguje na pôde parlamentu tak, že vysype skládku a potom utečie. To je taký náš národný zvyk a vznikajú potom čierne skládky, ale tento spôsob komunikácie s volenými zástupcami ľudu je k nemu tak patriaci, ako k Hamletovi lebka a otázka: byť či nebyť? Vyhovárať sa na sto dní v prípade evidentnej zlodejiny, ktorá nemá nič spoločné, povedzme si otvorene, s programovým vyhlásením vlády, je veľmi chabá výhovorka. Tvrdiť, že útok na krytie zlodejiny je útokom na vládu, mi pripomína udalosť, keď si onehda Elena Litvajová obstarala vo Viedni pomerne drahý kožuch a útoky na jej kožuch boli považované za útoky na základy socializmu.
Pokiaľ ide o to, že sa prednášajú vymyslené fakty, no nezdá sa mi, že sú celkom vymyslené. Pamätám sa naopak, ako právnik docent Fico zdiagnostikoval úplne za horúca kauzu Hedvigy Malinovej opretý po bok svojho pobočníka Roberta Kaliňáka bez toho, aby mohol mať akékoľvek nevymyslené fakty. Je fajn, že hovorí o tom, aká je situácia u nás pokojná, v iných štátoch majú problémy. My sme, ako povedal, oáza pokoja a kľudu. No sme oáza pokoja a kľudu, aj keď občas treba chodiť na hranice a chrániť nás pred tisícmi imigrantov, ale hlavne sme oáza kľudu pre zlodejov, ktorí okrádajú verejné peniaze vratkami DPH a my im pripravujeme oázu pokoja. A poskočenie v rebríčku Transparency International na 50. miesto? Dvadsaťsedem európskych krajín? Kto je pred nami? Uganda? (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:44 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Ľuboš Blaha
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Páni kolegovia, o pár dní začína predsedníctvo Slovenska v Európskej únii a vy tu riešite takéto provinčné témy. (Ruch v sále.) Európa stojí pred obrovskou krízou, pred obrovskou krízou kvôli možnému odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, kvôli migračnej kríze, kvôli ďalším problémom, ktoré sú obrovské a sú globálne. A vy tu teraz riešite takýto opozičný parlamentný folklór. Viete, vy tým neškodíte ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, vy tým škodíte obrazu Slovenska v Európskej únii. Vy tým škodíte Slovensku, pľujete na vlasť. A to je naozaj tragédia, pretože každý, kto dneska sa potýka s organizáciou predsedníctva, dobre vie, že musí vysvetľovať veľvyslancom a politikom v Európskej únii, prečo je odvolávaný minister vnútra. Ten, ktorý žaluje Európsku úniu za kvóty. Ten, ktorý za nás bojuje kvôli kvótam. Prečo ho, prečo ho odvolávajú opoziční poslanci? Znamená to, že je oslabená slovenská pozícia vo vzťahu ku kvótam? To sa pýtajú veľvyslanci a diplomati. Čiže vy oslabujete Slovenskú republiku ešte aj v tejto veci, v boji proti kvótam, to si uvedomte. Takto je to vnímané v Európe.
A viete, prečo to robia kolegovia? Robia to na základe nejakých dôkazov? Nie. Oni nepotrebujú dôkazy. Oni vytvorili konšpiračnú teóriu, ktorú by im mohol závidieť aj Tibor Eliot Rostas zo Zem a vek. Žiaden dôkaz, absolútne žiaden dôkaz. Pospriadali tu naozaj všelijaké úvahy, ktoré si vycucali z prsta a nakoniec zistíme, že svet neriadi Bilderberg, ani vesmírne jaštery, ale Kaliňák. Všetko riadi. Každý policajt je zločinec, každý vyšetrovateľ je zločinec podľa vás. A Kaliňák to všetko riadi. Toto je vizitka toho, ako vy rozmýšľate. Viete, komu toto vyhovuje? Akurát tak pravicovým extrémistom, pretože vy zľahčujete a vy absolútne konšpirujete a vytvárate o Slovensku obraz, akoby tu nič nefungovalo.
Páni kolegovia, hanbite sa!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:47 hod.

Mgr. PhDr. PhD.

Ľuboš Blaha

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mňa trošku mrzí, že pán premiér odišiel, už len preto, lebo som mu tiež chcel popriať všetko najlepšie k meninám rovnako tak, ako prajem aj pánovi ministrovi vnútra a všetkým Róbertom tu v sále.
Ale predsa, pán poslanec Blaha hovoril o našom predsedníctve a to isté hovoril aj pán premiér, že tu kazíme obraz Slovenska v zahraničí, že je tu určitá politická kultúra, ktorú sa pokúšame nastaviť ako budúca predsednícka krajina, a že nás teda nezaujíma naše predsedníctvo. Chcel by som pána premiéra ubezpečiť, že nič viac ako naše predsedníctvo ma politicky v najbližšom období nezaujíma a skutočne, ak hovorí o tom, že Veľká Británia sa chystá vystúpiť z Európskej únie, tak nech sa pozrie na výstupy, ktoré napríklad aj naša politická strana pravidelne k tejto téme dáva a obviniť nás teraz tým, že vychádzame s touto iniciatívou preto, aby sme prekryli túto vážnu vec, ktorá nás čaká najbližších šesť mesiacov, bolo skutočne šľapnutím vedľa.
Rád by som zareagoval aj na to, že práve naši zahraniční partneri sa nás pýtajú, akým spôsobom si predstavujeme viesť naše predsedníctvo a ak dnes je tu nejaký dôvod na podozrenia, politické podozrenia, tak práve toto je ten spôsob, akým si to predstavujeme, tie podozrenia práve na tejto mimoriadnej schôdzi vyriešiť. Ak sa ukáže, že pán minister má politickú podporu, toto je tá správna chvíľa, toto je ten správny priestor, aby to tak bolo. Takže nevidím dôvod na to, aby bola opozícia obviňovaná s tým, že kazíme náš obraz v zahraničí. Naopak, práve parlament je miesto, kde sa tento obraz dá výrazne vylepšovať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:49 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Leitmotívom pána premiéra bola nenávisť, aj na začiatku aj na konci, ale ja si myslím, že to je úplne pomýlené vo vnímaní reality. Na tejto schôdzi vôbec nejde o nenávisť, ale len o odmietanie porušovania zákonov a dobrých mravov. Je to odmietanie netransparentného správania a spravovania veci verejných. Pána premiéra chcem upozorniť, že my tu dnes nie sme preto, aby sme hodnotili ministra vnútra pohľadom požiarov, povodní a nejakých iných aktivít.
Dneska schôdza dnešná bola zvolaná pre jeden jediný dôvod, pre jeden jediný prípad, a to je práve úloha opozície, aby keď niečo nie je celkom v poriadku, tak sa to objasnilo, či je to v poriadku alebo nie. Ja si osobne myslím, že aj minister aj premiér by mali privítať, že majú možnosť ukázať, že opozícia sa mýli.
A ešte chcem povedať, že v slušných krajinách, pán premiér povedal, že neexistujú dôkazy. To je práve to, čo treba ukázať, tak existujú alebo neexistujú? V slušných krajinách keď je len podozrenie také ako na Slovensku, tak minister odstupuje a odstupuje aj preto, aby deklaroval, že nebude ovplyvňovať vyšetrovanie takéhoto prípadu.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.6.2016 o 10:50 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video