6. schôdza

14.6.2016 - 22.6.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2016 o 15:50 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:50

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto je situácia, v ktorej by extrémne pomohla informácia o kvalite tých málotriedok v porovnaní s plne organizovanými školami. Toto je úplne rozhodujúce v tej celej diskusii, aby tie decká dostali kvalitné vzdelanie. Pokiaľ viem, tak čochvíľa by sme mali alebo ministerstvo by malo mať výsledky testovania 5. Neviem, či sa nedalo urobiť o niečo viac, aby boli k dispozícii skôr o ten mesiac-dva.
A ešte chcem upozorniť na to, že až znova bude verejná diskusia, druhý raz, o tom, či sa má testovať, alebo nemá testovať, a pritom sa ukáže, že tie málotriedky fakt, ako to hovorí šéfka inšpekcie, že majú veľmi slabú kvalitu oproti plne organizovaným školám, tak som zvedavý, čo to urobí vo svedomí tých ľudí, ktorí desiatky rokov bojovali proti testom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2016 o 15:50 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Netrúfam si povedať, či využitie inštitútu prípadu hodného osobitného zreteľa je úplne tou najlepšou cestou. Prípad hodný osobitného zreteľa je spôsob, akým sa v samosprávach predáva a prenajíma majetok, častokrát z dôvodov iba, že si samosprávy povedia, že toto je prípad hodný osobitného zreteľa, odhlasuje to nadpolovičná väčšina poslancov zastupiteľstva, vymyslí si k tomu nejaké dôvody a zrazu je to prípad hodný osobitného zreteľa.
Nemyslím si, že je to zrovna cesta nejakej právnej istoty, o ktorú by sa dalo plne oprieť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2016 o 15:51 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:52

Peter Plavčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pozorne som si vypočul diskusiu a v zásade v nej zaznelo všetko, čo sa vzťahuje k tomuto zákonu. Bolo tu povedané aj o istote pre učiteľov a rodičov, aby včas boli informovaní o zmenách, ktoré ich čakajú aj ich deti, či budú, alebo nebudú chodiť do príslušnej školy. Takisto aj sa tu hovorilo o budovaní akéhosi sociálneho spoločenstva v obci alebo časti mesta, ktorého súčasťou sú aj malé deti. A takisto aj téma, ktorá sa týka zákonnej dikcie, a to v prípadoch hodných zreteľa, tak ak sa používa takéto ustanovenie v zákonoch, väčšinou sa týka jednotlivých prípadov a v tomto prípade zákona ide o celé kvórum škôl, ktorých sa to týka, šesťdesiatich škôl, ktoré sú uvedené v prílohe tohto zákona.
V každom prípade ale chcem doplniť to, čo tu nebolo povedané, a to je to, že na ministerstve rozpracúva úlohy, ktoré sú zverejnené na webe, a sú to úlohy, ktoré sú rozpracovaním programového vyhlásenia na tento rok. Pracuje tam pracovná skupina, ktorá pracuje na novele zákona o financovaní v regionálnom školstve. Tam sa pozrieme a urobíme komplexný model, ako by to celé malo vyzerať. A, samozrejme, že tam je viacero možností, pretože tento model nemôže byť uplatniteľný na všetky druhy a typy škôl, veľkých, malých a prípadne, prípadne iné kritériá. A tam majú miesto aj také modely, ako napríklad spomenul aj pán poslanec Beblavý, nadštandardné financovanie s ohľadom na vzdialenosť a ďalšie námety, ktoré sa toho týkajú.
Takže v tomto prípade, tak ako už bolo uvedené, odporúčam schváliť skrátené konanie, a s ohľadom práve na tú istotu pre rodičov, učiteľov, aby mali istotu pri tom, ako sa budú rozhodovať pre svoje deti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.6.2016 o 15:52 hod.

Peter Plavčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:55

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Beblavý aj pán poslanec Dostál, všetky tieto informácie, ktoré ste povedali, tak o tom môžeme polemizovať.
Peniaze, zdá sa, že asi rozhodujú úplne vo všetkom, ale mne tu akosi trošičku unikla a unikol, unikla mi podstata toho všetkého, prečo vlastne tieto školy navrhujeme, aby mohli fungovať od 1. septembra, tak ako, ako ich navrhujeme. Uniklo mi to tu, totižto to, že nehovoríme o tom, pre ktorého toto všetko je, o žiakovi. My vo vzdelávaní sa obraciame v prvom rade na žiaka a na jeho potreby a na jeho napredovanie, a aby zacítil ten pocit úspechu a bol šťastný v škole. A súvisí to aj s postavením učiteľa. Ak hovoríme o málotriednych školách, hovoríme o školách, ktoré sú, ktoré majú istú vzdialenosť od plno organizovaných škôl. Sama som nejaký čas pôsobila na málotriednej škole, viem, ako funguje málotriedna škola, a viem, že sú to žiaci primárneho vzdelávania, čiže prvého stupňa. Sú to prváci až štvrtáci, sú to deti, ktoré sú naviazané na svoje prostredie a svoju komunitu.
Čiže ja by som veľmi pekne chcela upriamiť aj vašu pozornosť aj týmto smerom a neorientovať všetko iba na otázku financií.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2016 o 15:55 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:57

Peter Plavčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predkladá návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento návrh súvisí s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Novelu zákona č. 553, ktorá predstavuje zvýšenie platovej tarify pre tri skupiny zamestnancov v rámci rezortu školstva, navrhujeme prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní vzhľadom na skutočnosť, že stav školstva a jeho dlhodobé nedostatočné financovanie predstavuje pre hospodárstvo Slovenskej republiky riziko. Reakcia spoločnosti na túto situáciu v poslednom období jednoznačne signalizuje nutnosť prijatia rýchlych základných opatrení na nápravu tohto stavu. Preto predkladáme návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona podľa § 89 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky na zabezpečenie včasnej účinnosti navrhovanej zmeny.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o schválenie návrhu vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.6.2016 o 15:57 hod.

Peter Plavčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:59

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som podal spravodajskú informáciu Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 27. mája 2016 pod číslom 119 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 130), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v termíne do 13. júna 2016.
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval predložený návrh vlády na 4. schôdzi výboru dňa 8. júna 2016. Uznesením č. 13 odsúhlasil, súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona (tlač 131) s tým, že prvé a druhé čítanie a tretie čítanie sa uskutoční na 6. schôdzi.
Dovoľte mi predniesť návrh uznesenia Národnej rady k predloženému návrhu zákona.
Uznesenie Národnej rady k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 130):
"Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 131), prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 6. schôdzi Národnej rady."
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.6.2016 o 15:59 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:02

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi vystúpiť aj k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu k návrhu zákona, v ktorom sa menia platy pedagogických zamestnancov v školstve.
Ešte predtým v súlade aj s tým, čo sme predtým hovorili, mi dovoľte vyzvať ministra vnútra a podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, aby odstúpil zo svojej funkcie, pretože počas jeho zotrvania v tejto funkcii akékoľvek iné témy, ktoré tu debatujeme, sú zatienene tým, že v jednej z najdôležitejšej vládnych funkcií garanta právneho štátu zostáva človek podozrivý z kontaktov s organizovaným zločinom. (Potlesk.)
A teraz k samotnému zákonu. Tento zákon sa líši od predchádzajúceho zákona v jednom, že o jeho samotnom merite, teda aspoň u mňa nie je pochybnosť, aj keď o chvíľku sa dostaneme k tomu, či nejde trošku o taký, povedal by som, cynický psychologický marketing, ale to, že treba pedagogickým zamestnanom zvýšiť platy, aspoň pre mňa nie je otázkou, ktorú by som nielenže chcel spochybňovať, naopak, vec, ktorú by som chcel veľmi podporiť. Napriek tomu si však myslím, že dôvody na realizáciu skráteného legislatívneho konania ani v tomto prípade neexistujú. Neexistujú minimálne z dvoch dôvodov.
Prvý dôvod je ten, že rovnako ako v prípade predchádzajúceho zákona, zákon musí byť účinný k 1. 9. 2016 podľa úmyslu jeho tvorcov, a pokiaľ je to naozaj tak dôležité pre jeho tvorcov, stačilo zvolať ešte jednu schôdzu Národnej rady v príslušnom časovom horizonte. Voľno poslancov Národnej rady nie je uvedené v rokovacom poriadku ako dôvod na skrátené legislatívne konanie, a preto toto skrátené legislatívne konanie nenapĺňa podmienky na jeho schválenie. To je jednoduché, faktické, právne tvrdenie, ktoré sa podľa mňa nedá oddiskutovať.
Zároveň však treba ešte dodať, hoci to už je naozaj nad rámec, že aj tá účinnosť samotná, 1. septembra, je otázka čisto politická a spoločenská, ale nie otázka legislatívnej núdze. Zatiaľ čo pri tom predchádzajúcom návrhu mohol, kolega Gál mohol aspoň platonicky tvrdiť, že školy potrebujú vedieť..., teda že jednak do 1. septembra je potrebné ho zmeniť, aby teda nedošlo k zavretiu škôl, a školy to potrebujú vedieť. Tak sa ho chcem spýtať, že čo bude jeho elegantné zdôvodnenie v tomto prípade, že teda tí učitelia, ktorí pri tom súčasnom stave platov vydržali v školstve posledných 25 rokov, by z neho odišli, ak by tam zvýšenie platov bolo 1. októbra. Nie. Je to jednoduchý, politické rozhodnutie, ktoré ja chápem, ale ak ste ho chceli vykonať, mali ste ho vykonať buď tým, že by ste ten zákon pripravili ešte v máji, lebo to sa dalo, je to zákon technicky veľmi jednoduchý, ale, alebo ste mohli zasadať, ako som spomenul aj v júli.
A potom už si dovolím povedať jednu vec, pretože naozaj k tomuto zákonu sa dá vyjadriť veľmi stručne. Tento zákon navyše neprináša žiadne významnejšie zvýšenie platov pedagógov v dlhodobejšom horizonte. Ak ste si všimli, kolegovia, verím, že ste si všimli, toto nie je extra zvýšenie platov nad rámec štandardného zvyšovania platov. Toto je len predsunuté zvyšovanie platov. To, ktoré sa malo konať 1. januára 2017, sa bude konať 1. septembra 2016. To znamená, samozrejme, a ja to vítam, že učitelia dostanú svoju valorizáciu o štyri mesiace skôr, preto aj ten samotný zákon na rozdiel tohto skráteného konania podporím, ale nie je to extra zvýšenie. Je to len tých istých 6 %, ktoré vláda ponúkala a predávala aj doteraz, len ich teraz nanovo zabalila.
Za tých okolností naozaj podľa môjho názoru nie je možné s čistým svedomím podporiť skrátené legislatívne konanie, ale je možné s čistým svedomím podporiť samotný návrh zákon v prvom, druhom aj v treťom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.6.2016 o 16:02 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:06

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za udelené slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec a možno aj druhí poslanci, ja by som vás chcel trošku poprosiť, aby ste vážili slová, ktoré používate, pretože označiť tieto veci ako podozrivý a podobne, to je síce pekné, ale tu máme priam dôkaz toho, že pravdepodobne jeden z opozičných poslancov navádzal na kriminálne konanie svojho asistenta, a to je už iná vec. To nie je podozrenie, to je tu skutočnosť, ktorá sa stala, takže vážte slová, vážte slová, ktoré používate... (Ruch v sále, reakcie z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás kľud v sále. Pán poslanec Rajtár! Páni poslanci!

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
Pán advokát, vy veľmi dobre viete, vy veľmi dobre viete, čo je kriminálny čin! Vy veľmi dobre viete, čo je kriminálny čin, tak nekryte kriminálne činy, viete (reakcie z pléna), nekryte kriminálne činy! Aj pán Snowden, aj pán Assange sú niekde umiestnení! (Neutíchajúci ruch v sále, reakcie z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč,Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Rajtár! Páni poslanci, prerušujem schôdzu do 16.15 hod. Ďakujem.
Páni poslanci a pani poslankyne, do 16.15 hod. vyhlasujem prestávku, kým sa ukľudníte.
Ďakujem.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2016 o 16:06 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:16

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcela iba vlastne... (Reakcie z pléna.) Ja by som chcela iba upozorniť vlastne alebo vrátiť tú diskusiu späť k skrátenému legislatívnemu konaniu, pretože pán Hrnko opäť vniesol do tejto debaty vášne, a tak, ako to on zvykne robiť, ale každopádne možnože si treba uvedomiť, že máme druhú akoby riadnu schôdzu a na nej sa objavili, vlastne alebo počas celého tohto pártýždňového obdobia sa objavilo nič iné, len skrátené legislatívne konania. Už to je naozaj na zváženie. Aj keď sa tu rozprávame, že zákony sú potrebné, a zatiaľ ešte nikto nenapadol priam podstatu navrhovaných zákonov. Už na minulú schôdzu ste mohli pripraviť zákon, ktorý by nemusel byť v skrátenom legislatívnom konaní na tejto schôdzi. Takže podľa mňa naozaj je to úplné klamstvo a vytĺkanie politického kapitálu len pre určité skupiny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2016 o 16:16 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne obidvom kolegom za ich faktické poznámky. S tým, čo povedala pani kolegyňa Jurinová, sa môžem len stotožniť.
Z hľadiska toho, čo povedal pán kolega Hrnko. Pán kolega, ja som vo svojom prejave uviedol, že musím vyzvať pána ministra Kaliňáka v každom svojom vystúpení momentálne na odstúpenie, pretože je podozrivý zo stykov s organizovaným zločinom a je neprípustné, aby taký človek bol ministrom vnútra a podpredsedom vlády tejto krajiny, a dovoľte mi opäť vyzvať každého člena tejto snemovne, aby podobné vyhlásenie prijal pri každom svojom vystúpení na tejto schôdzi. Pretože tak ako vám došli nervy a vašim kolegom zo SMER-u došli nervy, tak verím, že vám dôjdu nervy a konečne pána Kaliňáka odvoláte, keď už nie je ochotný odstúpiť sám.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.6.2016 o 16:17 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video