11. schôdza

2.9.2020 - 2.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 17:04 hod.

JUDr.

Peter Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:04

Peter Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. K pánovi poslancovi Blahovi, áno, máš pravdu, jednoznačne je tam veľa otvorených otázok, čo sa týka rovnakého prístupu k občanom Európskej únie a myslím si, že to sa nám nepodarí do tohto uznesenia dostať. Ja si myslím, že na to bude veľký priestor pri diskusii o budúcnosti Európskej únie, ktorá nás čaká. A tam si myslím, že Národná rada bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu, aby sme sa k dvojakému prístupu v rámci Európskej únie vyhli.
Pani poslankyňa Pleštinská, máš pravdu, že došlo k zmene viacerých vlád v tom čase. Keď si spomenula, že pri moci bol vtedy pán poslanec Fico, takisto ministrom zahraničných, úradujúcim ministrom zahraničných vecí bol pán Ivan Korčok. Nedá sa to takto stavať do tejto pozície, pretože tie informácie sme vtedy nemali. Je veľmi dôležité, aby sme sa teraz spojili, aby sme reagovali na aktuálnu situáciu a vyjadrili jednoznačné stanovisko v mene Slovenskej republiky smerom k belgickým a európskym inštitúciám.
K reakcii pána Erika Tomáša, samozrejme, plne s tebou súhlasím. Niekedy politické stanoviská, či už je to na úrovni Národnej rady, tobôž ešte v rámci diplomacie, sú možno umiernenejšie. Ale o to dôležitejšie je, aby sme našim jazykom Národnej rady jednoznačne si požiadali o vyvodenie politickej zodpovednosti tých, ktorí sa na podpore týchto extrémistických a trestnoprávnych prejavov podieľali. A tu je dôležité jednoznačne povedať, že minister, bývalý minister vnútra Jambon v tomto má veľmi, veľmi, veľmi aktívnu úlohu. A ja si myslím, že treba bude trvať na tom, na jeho odstúpení, či už cez našich part... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 17:04 hod.

JUDr.

Peter Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:08

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. (Zaznievanie gongu.) Dovoľte mi, aby som... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Chcem len pripomenúť kolegom, aby už prišli do sály.


Blanár, Juraj, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem. Dovoľte mi, vážená snemovňa, samozrejme som sledoval diskusiu a preto si beriem toto slovo na záver, aby som mohol zareagovať na tú diskusiu a hneď na úvod chcem požiadať pána spravodajcu, aby sa o mojom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo o každom bode zvlášť. Čiže o bode g), h) aj i) zvlášť. Samozrejme podľa toho, ktorý prejde, aby potom primerane bol očíslovaný v tom vyhlásení. To už je len technická záležitosť, ktorá, myslím si, že nie je teraz dôležité, aby sme ju riešili.
Chcel by som, samozrejme, požiadať váženú snemovňu predovšetkým o to, aby ste podporili aspoň ten bod h), ktorý hovorí o tom, že žiadame vládu Belgicka a belgické vyšetrovacie orgány o dôsledné vyšetrenie tohto prípadu v súčinnosti so zástupcami pozorovateľov, vyšetrovacích orgánov polície Slovenskej republiky. Myslíme si, že aspoň toto by tam minimálne malo byť. A teraz ešte k, niečo na záver k samotnej diskusii.
Pán kolega Osuský, my sme na zahraničnom výbore a myslím si, že vzájomne sa rešpektujeme, a napriek tomu, že máme rôzne názory, ale prepáčte mi, predsa len budem nesúhlasiť s vaším názorom, pretože vy ste trošku relativizovali celý tento prípad, ktorý tu riešime. Pretože áno, ja som proti akémukoľvek násiliu, ktoré je neopodstatnené hocikde, aj na Slovensku. Ale na Slovensku sa nestalo to, že by policajti udusili človeka a priviedli ho k smrti, nevinného človeka.
Pán kolega Kmec, ja súhlasím s tým, aby sa otvorila diskusia v Európskom parlamente a myslím si, že to Európsky parlament by mal urobiť iniciatívne ex offo sám, lebo sám veľakrát otvára takú diskusiu a my sme pripravení podporiť tento pozmeňujúci návrh. Myslím si však, že žiadať politickú, vyvodenie politickej zodpovednosti v Belgicku je už taká, taká zbytočná vec pre nás poslancov Národnej rady, pretože to už je záležitosť občanov a voličov Belgického kráľovstva, aby sa rozhodli, lebo pre nás je dôležité, aby predovšetkým bol celý prípad objektívne vyšetrený, ale asi som cítil, že ste chceli ešte trošku viacej pritlačiť. Dobre, ale nemyslím si, že tá politická zodpovednosť je až tak dôležitá. Dôležité je objektívne vyšetrenie. S Európskym parlamentom absolútne súhlasím. Trošku len dodám, jak ste hovorili, že z iniciatívy predsedu parlamentu sa vytvorilo vyhlásenie. My sme radi, že z iniciatívy nášho vyhlásenia potom predseda parlamentu bol iniciatívny. Ale to už nie je dôležité, lebo pre nás ide o to, aby sme k niečomu dospeli a vidím, že v tej rozprave asi sa blížime k spoločnému názoru.
Pani kolegyňa Laššáková, práve preto sme pána Korčoka volali, aby už prišiel teraz tie kroky povedať, lebo na tlačovke, ktorú mal s pánom predsedom parlamentu, hovoril, že on vie presne zdokumentovať. A vedel, že dnes budeme o tom rokovať. Prečo neprišiel a to nezdokumentoval? Dali sme mu tú šancu a ja si myslím, že je to dobré, lebo, a ja to na záver poviem, ide nám o spoločnú vec. Viete, keby sa hajlovalo a pritom prišiel by o život niekto na Slovensku pri brutálnom zásahu policajta, viete, čo by sa stalo v Európskej únii? To si neviem ani predstaviť.
No a pani Pleštinská, ja len k vášmu vystúpeniu, ktoré bolo naozaj zbytočne politické a vôbec nezapadlo do toho, čo sme tu spoločne debatovali. Lebo myslím si, že plus-mínus sme sa podporovali. Vy ste tak politicky to celé bez ohľadu na to, že by ste zobrali do úvahy aj vyjadrenie bývalého predsedu vlády Fica. Veď, prepánajána, samotná prezidentka policajného zboru Belgicka sa vyjadrila pri vypočúvaní, že nevedela ani o tých videozáznamoch. Dokonca to povedal aj minister vnútra, policajti, ktorí boli pri tom. A vy ste povedali, že SMER bol za to zodpovedný? Je mi to smutné, že to musím takto povedať, že ste do toho vniesli nie adekvátne myšlienky. A všetko sa to začalo až po zverejnení. A teraz treba povedať, to nebolo, že by sme, áno, treba poďakovať pani manželke zosnulého Jozefa Chovanca. Ale ja si myslím, že to, čo urobila, ak teda to urobila, lebo ja neviem, či to ona zverejnila, ale pravdepodobne právny zástupca, aspoň také mám informácie, to bol už zúfalý krok. Zúfalý krok, ktorý bol posledný a, chvalabohu, pomohol.
Čiže, vážené dámy, vážení páni, my ako strana SMER vyjadrujeme absolútnu podporu v konaní ministerstva zahraničných vecí, ministra Korčoka, ale aj vláde v tejto veci, aby bola dostatočne, naozaj dostatočne razantná, aby bolo jasne počuť zo strany vlády aj ministerstva, že nám záleží na každom živote. Viete, teraz sú tu hnutia Black Lives Matter a tak ďalej, ale my by sme mali pristupovať k ľudskému životu ináč. Na každom živote záleží bez ohľadu, aký ten človek je. Bez ohľadu na to, akú má farbu pleti a rovnako bez ohľadu na to, odkiaľ ten človek je. A v tomto duchu vyjadrujeme aj podporu a budeme hlasovať za uznesenie, ktoré je predložené a chcem vás poprosiť o podporu aspoň toho bodu h), aby sme to uznesenie v tomto podporili vládu, ktorá by mohla možno viac vstúpiť do rokovania s belgickou vládou a vyšetrovateľmi, ako to bolo doposiaľ.
Čiže ďakujem za podporu vyhlásenia. Pevne verím, že sa nám to podarí.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.9.2020 o 17:08 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:34

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Áno, ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Zvolávam na ihneď Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, číslo miestnosti je 143. Ja myslím, že 15 minút stačí. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.9.2020 o 17:34 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:56

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené panie poslankyne, páni poslanci, schopnosť zdravotných systémov poskytovať zdravotnú starostlivosť v krízových situáciách závisí vo veľkej miere od dostupnosti flexibilnej pracovnej sily. Systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré podporujú vysokú úroveň počiatočného vzdelania a odbornej prípravy s cieľom reagovať na hlavné výzvy, sú vhodným nástrojom na zvýšenie kapacity zdravotníckych pracovníkov v krízových prípadoch.
Navrhovaným zákonom dosiahneme v čase krízovej situácie nielen zvýšenie kapacít zdravotníckych pracovníkov pre vykonávanie jednoduchších zdravotných výkonov, ale nepriamo podporíme výmenu odborných znalostí a vzájomnej výmeny poznatkov a osvedčených postupov medzi skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi a študentami v príprave na zdravotnícke povolanie. Maximalizáciou kapacít poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa zvýši obranyschopnosť spoločnosti pred následkami očakávaného zhoršenia epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky. Zabránime nielen škodám na zdraví obyvateľstva Slovenskej republiky, ale aj značným hospodárskym škodám v dôsledku prípadného zhoršenia zvládania zvyšujúceho sa počtu nakazených.
Ja len dodám, že tá epidemiologická situácia, ako iste sledujete, je vážna, sme v druhej vlne, žiaľ, aj nám stúpajú počty nielen nakazených, ale aj úmrtí, aj za dnešný deň ďalšie štyri úmrtia budeme reportovať, ktoré boli potvrdené patologicko-anatomickou pitvou a musím povedať, že tento zákon, ktorý naozaj potrebujeme, aby prešiel v skrátenom legislatívnom konaní, nám výrazne pomôže aj na mobilných odberových miestach, nakoľko budú nám môcť pomáhať aj študenti pri odberoch na toto vírusové ochorenie, ale, samozrejme, v prípade krízovej situácie ich vieme potom využiť aj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti len v tom prípade, že budú pod zdravotníckym pracovníkom pracovať a zároveň len tie veci, na ktoré už prebehla praktická a teoretická výučba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 17:56 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:58

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informovala o výsledku prerokovania návrhu (zaznievanie gongu) vlády vo výbore pre zdravotníctvo. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 226 z 2. septembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 13. schôdzi 2. septembra 2020. Uznesením č. 36 z 2. septembra 2020 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z., sa uskutoční na 11. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 17:58 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené dámy, panie poslankyne, ctení páni, páni poslanci, predložený návrh zákona rozširuje definíciu zdravotníckeho pracovníka a jeho študentov, ktorí sú zapísaní na riadne denné štúdium v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentov zapísaných na riadne denné štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Títo študenti by mali vykonávať najmä odbery biologického materiálu na zistenie vírusového respiračného ochorenia a v obmedzenom rozsahu aj jednoduché zdravotné výkony v rozsahu adekvátnom ich nadobudnutým teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam, a to výlučne počas mimoriadnej situácie núdzového alebo výnimočného stavu. Zdravotné výkony budú môcť študenti vykonávať pod dohľadom plne odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka. Predpokladaným materiálom sa sleduje zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v špecifických prípadoch, kedy je dopyt po zdravotníckych pracovníkoch najväčší. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 18:05 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:05

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 233. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predseda, prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 18:05 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:11

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predseda, zvolávam na ihneď Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo do miestnosti 143. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.9.2020 o 18:11 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18:11

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zvolávam ústavnoprávny výbor ihneď, možno ihneď-ihneď, ešte pred tým gestorským, v zasadačke do ústavnoprávneho výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.9.2020 o 18:11 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:55

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ctené pani poslankyne, páni poslanci, predložený návrh zákona rozširuje definíciu zdravotníckeho pracovníka (zaznievanie gongu) a jeho študentov, ktorí sú zapísaní na riadne denné štúdium, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentov zapísaných na riadne denné štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Títo študenti by mali vykonávať najmä odbery biologického materiálu na zistenie vírusového, respiračného ochorenia a v obmedzenom rozsahu a jednoduché zdravotné výkony v rozsahu adekvátnom ich nadobudnutých teoretických vedomostí a praktických zručností, a to výlučne počas mimoriadnej situácie núdzového alebo výnimočného stavu. Zdravotné výkony budú môcť študenti vykonávať pod dohľadom plne odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka.
Predkladaným materiálom sa sleduje zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v špecifických prípadoch, kedy je dopyt po zdravotníckych pracovníkoch najväčší.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona podporíte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 18:55 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video