11. schôdza

2.9.2020 - 2.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:11 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:11

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dve krátke poznámky.
Pán poslanec Dostál, aby nedošlo k nedorozumeniu, ja nie som nadšený z veta tohto zákona, ale skôr som nadšený z toho, že pani prezidentka nespochybnila to, že generálny prokurátor môže pochádzať aj z radov neprokurátorov, toto ma potešilo na jej rozhodnutí. To samotné veto až tak nie a tiež nesúhlasím s argumentáciou vo viacerých bodoch. Dokonca niektoré formulácie mi prídu skôr politické, než právne a preto ma mrzí, že na jednej strane pani prezidentka varuje, že ak Národná rada neprijme jej pripomienky, tak sa obráti na Ústavný súd a na druhej strane vo svojom sprievodnom liste napíše, že: "vzhľadom na obsah pripomienok k vrátenému zákonu uvedených v rozhodnutí moja účasť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nie je nevyhnutná". Ja by som bol radšej, keby tu pani prezidentka bola a keby tá polemika mohla prebehnúť ani nie tak medzi opozíciou a koalíciou, lebo toto sme tu už absolvovali, ale medzi právnym posúdením Prezidentskej kancelárie a poslancov Národnej rady o to viac, že toto je po prvýkrát, čo pani prezidentka vrátila zákony z dielne súčasnej vládnej koalície.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:11 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:12

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som len v rýchlosti zmienil to, čo kolega Dostál uviedol, že táto úprava by sa nemusela páčiť Benátskej komisii a v tom zmysle hovoril, hovorili viacerí aj pred ním. Dovolím si pripomenúť, že Benátska komisia nie je tvorcom právnej úpravy záväznej pre Slovenskú republiku. A čo je tiež dôležité uviesť, že odporúčania Benátskej komisie sú smerované voči jednotlivým štátom, ktoré ju požiadajú o nejaké odporúčanie, a nemusí sa vôbec niektoré z týchto odporúčaní hodiť na situáciu na Slovensku. Čiže Benátskou komisiou sa oháňajú tí, ktorým dochádzajú právne argumenty, pretože Benátska komisia nemá žiadnu právnu relevanciu pri tvorbe právnych predpisov Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:12 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:14

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým trom kolegom za reakcie.
Pán poslanec Tomáš, asi teda došlo k nedorozumeniu. Ja vám v žiadnom prípade nechcem upierať právo vystupovať demagogicky a osobne útočiť, ste poslancom Národnej rady, keď máte takýto štýl, môžete sa pre neho rozhodnúť a je to vaše, vaše sväté právo, venujte sa osobným útokom a demagógii. Ja som len teda mal taký postreh, lebo obvykle sú starý SMER a nový SMER vnímaní v opačnom garde, ale teraz, ak by ste si to vy s pánom poslancom Suskom prehodili, tak by to zapadalo do tej všeobecnej, zapadalo do tej všeobecnej predstavy a teda nezdalo sa podľa vašich vystúpení, že on je predstaviteľom starého SMER-u a vy ste predstaviteľom toho SMER-u, SMER-u 2, ale v poriadku, nebola to podstata môjho vystúpenia a vy ste to, samozrejme, svojou faktickou poznámkou ešte pridupľovali a potvrdili.
A nie je vôbec demagogické, ani nejako útočné voči pani prezidentke, že si dovolí mať iný názor a ako pani prezidentka má osobný iný názor, pokiaľ ide o možnosť kandidovania neprokurátorov, je úplne normálne, že ľudia majú rôzne názory. Myslím si, že som sa nedopustil žiadnej demagógie ani osobného útoku voči pani prezidentke, snažil som sa s ňou vecne polemizovať, čo je také normálne a patrí to na parlamentnú pôdu a mne sa to tam zdá primeranejšie, ako tá demagógia a osobné útoky, v ktorých ste vy majstrom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:14 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:17

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 184.
Vo svojom rozhodnutí z 3. augusta 2020 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Po druhé, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 z 10. augusta 2020 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon 2. septembra 2020 a uznesením č. 78 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky schváliť. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 2. septembra 2020 a uznesením č. 49 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky schváliť.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať o vrátenom zákone ako celku s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov o prerokovaní zákona vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 184a, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 50 z 2. septembra 2020. Uznesením ma výbor zároveň poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.9.2020 o 15:17 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:21

Ladislav Kamenický

Vystúpenie 15:34

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý vrátila prezidentka republiky, porušuje Ústavu Slovenskej republiky. V takejto citlivej oblasti, ako je súkromný život a jeho ochrana pred špicľovaním, neoprávneným zasahovaním do súkromia, je takýto návrh zákona drzosťou najvyššieho rangu tejto prapodivnej vládnej zlepencovej koalície, ktorá vrčí a cerí zuby aj na seba samú, komunikuje cez statusy a neskutočne sama seba a medzi sebou sa miluje. Ale to milovanie je len v úvodzovkách.
Podľa § 63 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku. Podľa Ústavného súdu musí byť obmedzovanie práva na súkromie spočívajúce v prelomení ochrany osobných údajov určité, podotýkam určité, a musí poskytovať silné záruky proti zneužitiu. A tu sme pri koreni veci. Tu sa zráža krásny kôň s kamiónom. U nás je to holá realita. Kôň je mŕtvy. Kamión po oprave jazdí ďalej. Sloboda je mŕtva. Mašinéria valcuje ďalej. Tento zákon je deravý ako sitko na hlavách pastafariánov. To bola taká srandovná sekta, ktorú vymyslel, tuším, pán Kollár na internete. Aké sú to tie silné záruky, kde je tá určitosť, kde sú tie silné záruky proti zneužitiu?
Ako som už povedal, tento zákon nesie všetky znaky a možnosti neúmerného špicľovania, ktoré môže byť zneužívané či zneužité. Nazvem ich takto v úvodzovkách "temnými persónami pozadia". Tieto persóny si vždy nájdu cestu na zneužívanie. Príklady? No či nemáme účelové vynášanie z vyšetrovacích spisov? Neboli nejakým zázračným spôsobom vynesené na verejnosť odposluchy? Účelovo sa dokonca porušuje aj lekárske tajomstvo. Pre jedného platí, pre druhého nie. A pritom tam môže byť civilné konanie, disciplinárne konanie a konanie v trestnoprávnej rovine. A predsa sa porušuje lekárske tajomstvo.
Dá sa veriť trnavskému predsedovi vlády so spotenými ponožkami a topánkami, ktorý šmíroval svojho kunšafta Procházku? Dá sa mu veriť? Dá sa veriť pánovi Sulíkovi, ktorý zas nechal, ktorý sa zas nechal šmírovať Kočnerovi? To bol taký hlúpy, že liezol do pelechu lotrovského? Aké nečisté bosoráctva tam kul? Dá sa veriť vláde a jej opatreniam, ktorá nominuje ušatého odpočúvajúceho Galka do významnej funkcie? Toho Galka, ktorý sa vrátil späť, keď bol vyhodený z funkcie Radičovou, späť do parlamentu. Dá sa veriť vláde, ktorá porušila už skoro všetko, čo nasľubovala? Máme dôverovať vláde, ktorá pokazila všetko, čo sa pokaziť dalo a čo sa aj nemohlo? Máme nežne klipkať očami, ako teliatka idúce na porážku? Alebo iný príklad. Čo máme kričať, ako tá pani z osady na tom známom videu: "Milujeme ťa Matovič, nech dlho žiješ. A šmíruj a sleduj ešte viac.".
Na záver upozorňujem hlavne nových poslancov, mladých, no teraz tu nie sú, že neviete ani, do akej kaše ste sa namočili. A tlieskate pod taktovkou svadobného bezrúškového Joža ako o dušu spasenú.
Keď bude prelomené veto, môže byť použité aj proti vám. Áno, aj proti vám. Táto grandiózna šmírovačka a sledovačka nemá s COVID-om nič, absolútne nič. Otvára však všelijaké možnosti pre manipulátorov a všelijakých kumštérov. Tak ako tých kumštérov, ktorí nám nanucujú rúška, ktoré majú zabrániť nákaze vírusom. Tie však majú len pár nanometrov. A pri testoch z roku 2006 skúšobný vírus 20 až 85 % prešiel cez rúško, ktoré máme bežne my. Rúško je, žiaľ, iba nezmysel, ktorý škodí. Ale tento návrh zákona o sledovaní je nebetyčná drzosť. A preto trikrát nie.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.9.2020 o 15:34 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No každý vidí tú motiváciu v tom predkladaní toho zákona po svojom. Tí, ktorí ho predkladajú, ich záujem je jednoznačne taký, aby sme v prvom rade ochránili zdravie občanov Slovenskej republiky. Keď si niekto myslí, že to je nejaký ten, ako si to nazval(?), nejaký ten špicľovací, tak proste možno, nechcem povedať to slovo, že každý teda súdi podľa seba druhých. Podľa teba súdim seba alebo teba. Ja tiež pozerám do tej ústavy a v tej ústave, samozrejme, sú aj takéto vety, vety v tom čl. 12, čo citoval pán ako prvý bývalý minister, tiež je tam veta: "Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.". Proste sú ľudia, ktorí si prajú, aby toto fungovalo, aby sa tým zamedzilo šírenie nákazy, pretože keď sa tí ľudia priznajú, keď sa dobrovoľne priznajú, je to v poriadku, ale keď sa nepriznajú a chodia pomedzi nás, tak sú, dá sa povedať, nebezpečenstvom.
A čo je dôležité, že my sme zažili to, keď sa tu pozatvárali fabriky, keď sa tu pozatvárali prevádzky, a toto chceme? Áno, je tu na vážkach tá otázka, že čo je v článku 16: "Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.". A to my práve nejakým spôsobom chceme. Chceme dosiahnuť to, aby sme zamedzili šíreniu nákazy ako takej. Zároveň v článku 40 je prvá veta: "Každý má právo na ochranu zdravia.". Sú to aj ľudia, ktorí chcú byť chránení. A aj pre tých by ten zákon mal byť ako, dá sa povedať, takou pomocou. Takže, samozrejme, je to na uhle pohľadu. Ja nie som odborník, rozhodnú asi všetci, ktorí budú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:39 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán Vons, ja súdim podľa činov vašich šéfov. Ja nesúdim podľa hesla "podľa seba súdim teba". Ja súdim podľa empirických skúseností s vašimi predchodcami, aj s vašimi súčasnými šéfmi. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:41 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:42

Eva Hudecová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny mi dovoľte uviesť informáciu o prerokovaní zákona z 15. júla 2020 vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, tlač 185.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení ústavy vrátila zákon z 15. júla 2020 na opätovné prerokovanie 3. augusta 2020 s tým, že v tretej časti svojho rozhodnutia navrhla Národnej rade zákon neprijať ako celok. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 175 pridelil vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý zároveň určil za gestorský výbor. Určené výbory vrátený zákon prerokovali s týmto výsledkom: ústavnoprávny výbor vrátený zákon prerokoval 2. septembra 2020, avšak neprijal k nemu platné uznesenie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny taktiež prerokoval vrátený zákon 2. septembra 2020 a neprijal k nemu platné uznesenie. Gestorský výbor rokoval o návrhu spoločnej správy vrátane záverečného stanoviska gestorského výboru na svojej 10. schôdzi dnes.
Nakoľko návrh na záverečné stanovisko gestorského výboru nezískalo podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru, ako určená spoločná spravodajkyňa predkladám túto informáciu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.9.2020 o 15:42 hod.

Mgr.

Eva Hudecová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:44

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, budem stručný. Myslím si, že by sme mali vyhovieť výhrade pani prezidentky a pri opätovnom hlasovaní a tento zákon neschváliť. Pani prezidentka nenamieta voči vecnému obsahu toho zákona a ja si myslím, že ten vecný obsah je v poriadku a mali by sme taký zákon schváliť, ale namieta voči, voči procedúre, voči tomu, že ten návrh zákona išiel skráteným legislatívnym konaním. Ja si uvedomujem zložitosť celej tej témy a toho, za akých okolností bol ten návrh zákona predložený vládou a daný na skrátené legislatívne konanie. Ale tiež, tiež som mal pochybnosti o tom, že ten zákon spĺňa podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Pani prezidentka nám to, nám to vytkla a myslím si, že máme cestu, ako aj dať zadosť snahe upraviť predmetný zákon tak, ako ho chceme upraviť, a zároveň aj postupovať v súlade s legislatívnou procedúrou, a to tak, že teraz neschválime ten zákon a na septembrovej schôdzi začneme rokovať v prvom čítaní o poslaneckom návrhu, ktorý predložili sme teda s pani poslankyňou Marcinkovou, a teda tiež je na jeho základe možné vyriešiť alebo teda schváliť rovnakú alebo obdobnú úpravu, akú obsahuje prezidentkou vetovaný zákon. Bude to síce trochu dlhšie trvať, ale myslím si, že v tomto prípade je dôležité, aby sme robili nielen správne veci, ale aby sme aj veci robili správne.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.9.2020 o 15:44 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video