11. schôdza

2.9.2020 - 2.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:24 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, tieto polemiky o odvolateľnosti generálneho a špeciálneho prokurátora sú zaujímavé, ale nepodstatné. Podstatné je, že pani prezidentka nepotvrdila vaše výhrady z predchádzajúcej schôdze o tom, či môžu za generálneho alebo špeciálneho prokurátora kandidovať aj neprokurátori.
Ešte jedna vec. Strana, ktorú reprezentujete, dvanásť rokov formovala podobu právneho štátu s Harabinom, Trnkom, Trubanom, Kováčikom a Gašparom. Na vašom mieste by som fakt len tíško sedel v kúte, pretože nebyť vašich garnitúr, by sme tento zákon vôbec nemuseli meniť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:24 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, aby som teda tomu rozumel, čo ste hovorili vo vzťahu k tým pripomienkam pani prezidentky, že či sa po zániku funkcie alebo teda po uplynutí funkčného obdobia má generálny prokurátor stať prokurátorom Generálnej prokuratúry alebo nie, pokiaľ predtým nebol, a rovnako špeciálny prokurátor. Vy vlastne tvrdíte, že obe tie riešenia, aj to, ktoré schválil parlament, teda že, že zaniká mu funkcia prokurátora Generálnej prokuratúry, ak predtým nebol prokurátorom Generálnej prokuratúry, aj to, čo navrhuje pani prezidentka, teda že ostáva prokurátorom Generálnej prokuratúry, že obe tie riešenia sú zlé a podľa toho, čo ste hovorili, aj potenciálne protiústavné, čiže či schválime dve navzájom sa vylučujúce možnosti, tak obe môžu byť podľa vášho názoru protiústavné?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, pán poslanec Dostál, myslím si, že obidve tieto riešenia sú zlé a preto sme my boli proti tomu, aby mohol kandidovať na funkciu generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora kandidovať osoba, ktorá nie je z prokurátorského stavu, pretože to môže na konci dňa spôsobiť práve takéto problémy. Na jednej strane nestrannosť prokuratúry, na druhej strane základné práva a diskriminácia, resp. nerovnaké podmienky jednotlivých prokurátorov. Preto si myslíme, že by bolo vhodné, aby nebola otvorená voľba pre neprokurátorov, resp. pre osoby, ktoré nesplnili podmienky na to, aby sa mohli stať riadnymi prokurátormi v rámci skúšok a všetkých ostatných náležitostí praxe, koncipientskej praxe a tak ďalej. Nepolemizujem v tom, že tá voľba má byť transparentná, otvorená z hľadiska, z hľadiska verejného vypočutia, to, čo hovoril pán podpredseda Grendel. S týmto absolútne nemáme problém. Nech sa, nech sa kandidáti na verejnom vypočutí grilujú, ale práve tieto veci, ktoré sme spomínali, môžu spôsobiť v jednom aj v druhom prípade, alebo mám pochybnosti, že by mohli spôsobovať ústavné problémy. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:26 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:28

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, napísal som si pár poznámok k tomu, čo tu už bolo povedané a mojím predbežným záverom je, že táto koalícia, ktorá prišla s týmto návrhom zákona, že je koalícia pravdivá. Je to skupina ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorí majú dobrý záujem na tom, aby veci v našej krajine fungovali lepšie a nie vždy sa vo všetkom zhodnú. To je úplne v poriadku. My nie sme riadení z nejakého centra a naše názory sa tribia a verím, že toto je najlepšia cesta k tomu, aby sme dosiahli to, že Slovensko sa stane lepšou krajinou, že sa stane právnym štátom.
Verím, že podobne je to aj v prípade odlišného názoru pani prezidentky na naše úpravy v tomto zákone. Nepochybne pani prezidentka má dobrý úmysel, avšak v niektorých dôležitých veciach sa podľa môjho osobného názoru mýli. Tou hlavnou vecou, tou hlavnou oblasťou, kde si myslím, že pani prezidentka sa mýli, je oblasť odvolateľnosti generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Vidíme už z vystúpení takých matadorov SMER-u, ako je pán Vážny a pán Susko, ktorí tiež súhlasia s tým, že áno, nech je vypočutie, že len ich ogrilujte dobre. Potom oni tam prídu a my už ich potom spracujeme, podobne ako sme spracovali napríklad pána Kováčika, ktorý, teraz pozor, bol odsúhlasený v Národnej rade počtom hlasov 104 prvýkrát a 92 druhýkrát. To znamená vysokou ústavnou väčšinou v prvom a ústavnom prípade v druhom prípade. Vôbec to nikomu nevadilo v tom, že sa z neho stal najhorší špeciálny prokurátor, akého si vieme predstaviť. Čiže nie je to pravdou, že stačí dobre ogrilovať a vybrať si za generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora niekoho, o kom si myslíme, že bude dobrý, že bude slušný. Nie. Všetkých desiatky krajín vyspelých demokracií sa nemôže mýliť a my jediní budeme mať pravdu v tom, že generálny prokurátor je nejaký monarcha na sedem rokov, ktorého sa nesmieme dotknúť a oni, tá mafia, či už je smerácka alebo akákoľvek iná, ktorá príde po nich, sa bude SMER 2, alebo ako sa volajú, jamkoví alebo bezjamkoví, tí už si ho spracujú. Buď naňho niečo nájdu, podobrotky alebo pozlotky si ho spracujú, urobia si z neho svojho človeka. Ibaže jeho samého budeme ochraňovať tým, že bude odvolateľný.
Toto nie je na ochranu niekoho z nás alebo, že to nie je politický nejaký program, že chceme mať možnosť odvolať generálneho prokurátora. To je nástroj na ochranu riadneho výkonu toho človeka, pretože ak nebude konať riadne, ak sa z neho stane Kováčik, ktorý dostal 104 hlasov tu v tomto parlamente a ktorý bol preferovaným kandidátom všetkých tých, na ktorých vzhliadame, že akí sú úžasní a čestní. Pozor, toto nebol nejaký smerácky kandidát, ani HZDS, nič takého. Oni ho spracujú. A na to, aby sme ochraňovali riadny výkon tejto funkcie, musí byť odvolateľný. Pretože tí, ktorí by ho chceli zlomiť podobrotky alebo pozlotky, úplatkami alebo, alebo vyhrážaním sa, alebo vydieraním, tak tí musia vedieť, že ak to spravíme, ak sa nám to podarí, tak miesto neho príde niekto, kto bude na nás ešte možno tvrdší, ako ten, ktorého chceme zlomiť. A o toto tu ide. Kto tomuto nerozumie, tak, bohužiaľ, nechce myslieť logicky.
Čiže neverím tomu, že táto úprava, že je v rozpore s ústavou. Ten test ústavnosti si môžme veľmi ľahko urobiť nasledujúcim spôsobom. Čo keby sme sa teraz my tu dohodli jednoduchým zákonom, ktorý nič nehovorí o ústave, by sme sa dohodli, že by sme skrátili volebné obdobie, že by sme miesto sedem rokov, na ktorých je volených, volený generálny prokurátor, že by sme znížili na 2,5 roka, na 3 roky. Niečo tomu bráni? Je v ústave napísané, že musí byť generálny prokurátor volený na sedem rokov? No rozhodne nie. Naopak, v ústave je napísané, že všetko bude upravené zákonom a tu je test ústavnosti. Keď môže byť generálny prokurátor zvolený na akékoľvek dlhé alebo krátke obdobie, tak potom prečo by nemohol byť odvolaný? Obzvlášť ak je to spôsobom, ktorý my navrhujeme, ktorý ako kolega Grendel veľmi správne povedal, nemá nič spoločné s disciplinárnym konaním. Nič tomu nebráni. Pripomínam, že pokiaľ hovoríme o disciplinárnom konaní, tak v rozpore s tým, čo uvádzal kolega Susko tu, samozrejme, takým smeráckym štýlom, ako to u nich býva, že akože pravda, ale sám pri tom klamstvo, zákon o, zákon o prokurátoroch hovorí, že disciplinárne konanie proti generálnemu prokurátorovi je možné viesť len za čin. Za čin je možné viesť disciplinárne konanie na Ústavnom súde voči generálnemu prokurátorovi.
Aký je to, vysvetlite mi, aký je to čin, keď niekto napríklad nepodáva disciplinárne konanie proti, napríklad generálny prokurátor nepodáva žiadne disciplinárne konanie proti špeciálnemu prokurátorovi ako svojmu podriadenému, ktorý všetky politické kauzy, všetky mafiánske kauzy SMER-u zametá pod koberec. Vysvetlite mi, že aký je to čin? No žiadny čin to nie je. Jednoducho nevykonáva svoju funkciu riadne a čestne. To je to, o čom hovoríme. A nie je pravdou, že takto definovaný, takto definovaná podmienka na to, aby mohol parlament navrhnúť prezidentovi odvolanie, že je nejak ´e fermé´, že sa nedá definovať a že sa nedá proti nejakej svojvôli v tejto oblasti bojovať. Samozrejme, prezident má možnosť posúdiť oprávnenosť takého, takého návrhu, že či takto stanovená podmienka nevykonávania svojej funkcie riadne, čestne, nezávislo a samostatne, že či bola splnená, a ak by aj došlo na strane parlamentu v tejto veci k svojvôli a keby aj prezident súhlasil s parlamentom a tiež pritom konal svojvoľne, tak svojvôľa nie je prípustná u žiadneho z týchto dvoch orgánov a mohol by sa taký, takto odvolaný generálny prokurátor obrátiť v tejto veci na Ústavný súd.
Čiže tí, ktorí hovoria, že generálny prokurátor a špeciálny prokurátor, ktorý je v podobnom postavení, nesmú byť odvolateľní, tí v podstate hovoria, že chceme Generálnu prokuratúru a prokuratúru takú, akú sme ju mali doteraz. To, to chcú títo? Preto všetci tí prokurátori horekujú, nie, nie, ja chcem byť na sedem rokov, aby sa ma nikto nemohol dotknúť, aby som si mohol robiť všetko, tak ako ja chcem a nikto na mňa nemá.
A teraz pár slov o tom, že prečo, bohužiaľ, teda musím nesúhlasiť s kolegom Grendelom, prečo už teraz je dôležité, aby táto úprava v zákone bola? To preto, lebo ak teraz si vyberieme generálneho prokurátora na základe tých pravidiel, ktoré tu máme, a po grilovaní a tak ďalej budeme presvedčení o tom, že je dobrý a že to bude robiť riadne, ten, ktorého si teraz takto vyberieme, ten bude mať nárok tých sedem rokov, aby jeho funkčné obdobie bolo za tých podmienok, ktoré platili v čase, keď on bol vymenovaný. Nie, nie následne. To sú ústavné princípy. Čiže je dôležité, aby táto úprava tam bola už teraz a neplatí to, čo tu bolo povedané, že môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Nie. Teraz je čas toto upraviť ešte pred tým, ako budeme si vyberať nového generálneho prokurátora, lebo ak to nespravíme teraz, potom tomu novému generálnemu prokurátorovi vzniknú práva, ktoré mu už následne nebudeme môcť odobrať. Môže to platiť pre jeho nástupcov, ale my si budeme musieť možno vytrpieť ďalšieho Trnku, ktorý tiež mal dosť širokú podporu, alebo ďalšieho Kováčika, ktorý mal úplne obrovskú podporu zo všetkých tých miest, ktoré nám sú veľmi blízke, podotýkam. Čiže prosím všetkých kolegov, ktorí majú dobré úmysly, aby to, aby toto ešte zvážili.
V podstate som povedal všetko, čo hovoríme od počiatku. Nie je Slovensko nejaká, nejaký ostrov múdrosti v mori nepochopenia v Európe, ak všetci trvajú na tom, že vedúci v exekutívnej funkcii, a čo prokuratúra je exekutívna funkcia, darmo si Mečiar a smeráci a všetci tuná môžu vykladať, že je to nejaká štvrtá, štvrtá štátna moc, nič také neexistuje. Ak chceme, aby tento orgán fungoval, aby sme mali právny štát, musíme mať odvolateľného generálneho prokurátora a v konečnom dôsledku aj špeciálneho prokurátora. Inak nám hrozí, že sa budeme chytať za hlavu už za pár rokov, že čo sme to spravili, ale ten človek tam bude na ďalších sedem rokov a nič si nepomôžeme. Môže sa nám na grilovaní zdať úplne perfektný a za rok zistíme, že je z neho ďalšia Kováčiková alebo ďalší Kováčik. Nikto, nikto to negarantuje, len odvolateľnosť. Neexistuje žiadny rozdiel. Ak môžme odvolať predsedu vlády, tak prečo by sme nemohli odvolať generálneho prokurátora? Len niekto nám tu sa snaží nahovoriť, že generálny prokurátor je viac ako predseda vlády, to je tá tragédia.
A ešte keď niekto hovorí, že politizácia Generálnej prokuratúry, to je čistý nonsens. Generálna prokuratúra má byť politická, tak ako je politická vláda, a to tak, aby každý vedel, že keď si zvolí za, za predsedu vlády Mariana Kotlebu alebo Roberta Fica, že to bude mať za dôsledok iného generálneho prokurátora, ako keď si zvolí za predsedu vlády Igora Matoviča. Veď v tom je tá podstata toho. A kto tomu nerozumie, kto si myslí, že Generálna prokuratúra je akože apolitický orgán, tak tomu treba poukázať na to, ako apoliticky sa doterajší generálni prokurátori chovali, že Čižnár robí, robil pitky s Dankom a s Ficom, že sa tam ožierali a že Trnka s hlavným politickým mafiánom vydieral ďalších ľudí a že, že ochraňoval politických mecenášov SMER-u, keď napríklad dožiadanie zo švajčiarskej prokuratúry sfalšoval tak, aby sa to hodilo spolumajiteľovi SMER-u. Je, je politický a právny nonsens tvrdiť, že prokuratúra má byť apolitická. Prokuratúra je politická, len výkon jej funkcií má byť apolitický. A kto nevie toto rozlíšiť, tak mal by si nechať poradiť.
Na záver by som ale chcel povedať, že treba veľmi súhlasiť s tým, čo bolo povedané, že tento zákon je veľký pokrok. Bojujeme za lepšie Slovensko, za to, aby Slovensko bolo právny štát, a tento návrh zákona je k tomu veľkým krokom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 14:28 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Baránik, no musím sa ohradiť voči tomu, čo ste povedali, že som vo svojom vystúpení klamal. Neviem, že či ak má niekto iný názor ako vy, tak automaticky je klamár, ale z vášho vystúpenia asi, asi áno. Nikto tu nepovedal, ani ja som nepovedal a nikto z nás nepovedal, že generálny prokurátor má byť neodvolateľný, alebo že nemôže byť odvolateľný. Jediné, čo sme tvrdili alebo čo tvrdím, je, že ak má byť odvolateľný, ak ho má niekto odvolať, tak by tu mal byť nejaký riadny proces nepolitický toho, aby sa preukázalo, že porušil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, a to je zase disciplinárne previnenie, aby o tom rozhodol nezávislý Ústavný súd, tak ako rozhoduje aj v iných otázkach disciplinárnych previnení.
A ak ste ma dobre počúvali, áno, zo súčasného znenia zákona o prokurátoroch to možno tak vyplýva, že to môže byť len čin, ale ak ste ma dobre počúvali, ak ste si dobre prečítali návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sme podali v druhom čítaní v legislatívnom procese, tak sme vami navrhované znenie, to znamená, že ak neplní svoju funkciu čestne, riadne, nezávisle a nestranne, dali ako ďalší dôvod na disciplinárne konanie, o ktorom má rozhodovať Ústavný súd. Čiže bolo by to možné na návrh poslancov, aby Ústavný súd o tomto rozhodoval. Čiže nie je pravda, čo tvrdíte, že som klamal.
No a tak isto sa nemôžem stotožniť s tým, čo ste povedali, že prokuratúra má byť politická. Vy stále žijete v tom, že chcete, aby to bolo štátne zastupiteľstvo, ale pokiaľ si prečítate ústavu, tak prokuratúra tu má postavenie sui generis nezávislé od zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Čiže my nemáme tu taký model, ako majú v Čechách, a tomu by sme mali prispôsobiť aj spôsoby, či už voľby alebo odvolávania generálneho prokurátora.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:43 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, mne sa na vás páči, že vy to tak otvorene poviete: prokuratúra má byť politická. A kto tomu rozumie, rozumie, a kto tomu nerozumie, je asi nejaký blbec alebo ja neviem, čo podobné. A chcete tým zabrániť tomu, aby tu bol nejaký podobný Trnkovi, aby o prokuratúre rozhodoval hlavný politický mafián, to ste mysleli asi pána Kočnera, ale vy si pán Baránik nevidíte ani na špičku nosa. Pretože pána Trnku tu dohadoval váš stranícky šéf práve na raňajkách s tým hlavným politickým mafiánom. Toto vy nikdy nespomeniete pri slove mafia, ktoré používate. Priznal sa k pätnástim stretnutiam, bolo ich dvesto určite minimálne. Tak asi takto si vy predstavujete tú politizáciu prokuratúry.
Toto vy, pán Baránik, nikdy nevidíte, keď osočujete iných. Paušalizujete všetko dohromady. Ešte raz vám to zopakujem, váš stranícky líder Sulík raňajkoval s Kočnerom a dohadoval voľbu Generálnej prokuratúry! Tak už s tým konečne prestaňte a bavme sa vecne.
A k vecnej stránke. Aj pani prezidentka sa podľa vás mýli. Všetci sa mýlia, pán Baránik, len vy nie. Pani prezidentka sa mýli, vaša ministerka spravodlivosti sa mýli, keď povedala, že tento návrh zákona je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, Rada prokurátorov sa mýli, len pán Baránik je majster sveta na všetko. Pán Baránik podriadený Richardovi Sulíkovi, ktorý raňajkoval s Mariánom Kočnerom, s tým hlavným politickým mafiánom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:45 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:46

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, ja súhlasím s tebou, že tá časť, v ktorej autori novely navrhujú odvolateľnosť generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora mimo disciplinárnych konaní alebo mimo trestných konaní, je aj podľa môjho názoru absolútne v poriadku. Ešte raz zacitujem z analýzy Parlamentného inštitútu a doplním to o ďalšie vety: "Vo väčšine skúmaných krajín je systém odvolávania generálneho prokurátora dvojstupňový, kde jeden subjekt odvolanie navrhuje a druhý odvoláva. Najčastejším subjektom navrhujúcim odvolanie je minister spravodlivosti, vláda, prezident a vyskytujú sa aj predseda najvyššieho súdu, rada štátnych prokurátorov alebo osobitný výbor zriadený vládou. Pri odvolávaní je najčastejším subjektom hlava štátu, potom vláda, parlament, najvyšší súd a disciplinárna rada pre vyšších funkcionárov." Čiže je úplne bežné v mnohých vyspelých štátoch, že sa generálny alebo špeciálny prokurátor dajú odvolať, že to navrhuje buď parlament alebo iný orgán a že konečné rozhodnutie prijíma na druhom stupni zase iný orgán. Je to úplne v poriadku a nemyslím si, že Slovensko je v tomto niečím výnimočným, že kým vo Švédsku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Nemecku, v Slovinsku, v Dánsku, v Estónsku alebo v Českej republike je to v súlade s ústavou a u nás to nie je v súlade s ústavou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:46 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:48

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak v rýchlosti, kolega Susko. My práve chceme povedať, že musíme mať možnosť odvolať generálneho prokurátora mimo disciplinárneho konania. Jednoducho tak, ako je odvolávaný predseda vlády, tak chceme, aby bol odvolateľný aj generálny prokurátor. Pokiaľ ide o postavenie v ústave prokuratúry, dovolím si upriamiť vašu pozornosť na ustanovenie paragrafu článku 151 ústavy, ktoré hovorí, že všetky veci, ktoré nie sú uvedené v ústave, budú upravené zákonom. Čiže to, že Macejkovej Ústavný súd dôvodil z ústavy alebo sú to umiestnenia v samostatnej, v samostatnej hlave spolu s verejným ochrancom práv, prokuratúry, že dôvodili z toho, že má mať nejaké božské postavenie, to je problém Macejkovej Ústavného súdu. Ale realita je taká, že ústava hovorí, že zákon bude upravovať to, ako tieto veci fungujú, ak nie je v ústave stanovené inak, a nie je.
Pokiaľ ide o pána kolegu Tomáša, môžete vyprávať tu o stretnutiach Sulík - Kočner koľko chcete, nič to nemení na tom, že v tejto veci mám pravdu a Sulík s Kočnerom s týmto nijako nesúvisia. Divím sa vašej logike, pretože ako to popisujete, tak by sme práve mali byť všetci za to, aby taký Trnka bol odvolateľný, keď to takto dopadlo, ako vy tvrdíte, ak teda ako klamete, ako vždy. V podstate to, že klamete, sa pozná podľa toho, že sa vám hýbu pery.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 14:48 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:50

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, pred chvíľou sme tu zažili taký pomerne zvláštny jav, lebo všeobecný dojem je taký, že ten starý SMER je ten zlý, ideologický, demagogický a ten nový SMER alebo HLAS je ten, taký, čo bude taký konštruktívnejší, ale v rozprave o novele zákona o prokuratúre, ktorú vetovala pani prezidentka, to vyzerá úplne inak. Pán poslanec Susko zo starého SMER-u tu vecne debatuje a snaží sa vysvetliť svoje názory a pán poslanec Tomáš z nového SMER-u alebo z HLAS-u opäť si neodpustil svoju tradičnú demagógiu a osobné útoky miesto toho, aby vecne, vecne polemizoval. Nuž teda tie rozdiely medzi starým a novým SMER-om nebudú asi až také dramatické, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vo zvyšku vystúpenia sa teda nebudem venovať starému a novému SMER-u, ale pripomienkam pani prezidentky, pretože som jedným z predkladateľov schváleného návrhu zákona a teda považujem za korektné a za správne vyjadriť sa k dôvodom, prečo pani prezidentka vrátila zákon na opätovné prerokovanie.
Tých pripomienok je päť a treba povedať, že žiadna z tých pripomienok sa netýka podstaty toho návrhu zákona, ktorým je otvorenie voľby generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, otvorenie systému voľby a otvorenie tej voľby aj pre kandidátov z radov neprokurátorov. A ani nijako inak sa netýka voľby, čiže čisto teoreticky, ak by sme neakceptovali ani jednu z tých piatich pripomienok pani prezidentky, pani prezidentka by sa obrátil na Ústavný súd, alebo opozícia by sa obrátila na Ústavný súd, alebo zastupujúca generálna prokurátorka by sa obrátila na Ústavný súd a napadli by tie veci, ktoré zákonu vyčíta pani prezidentka, Ústavný súd by prijal podnet na ďalšie konanie a pozastavil by účinnosť všetkých týchto piatich namietaných ustanovení. Nijakým spôsobom by to neohrozilo voľbu nového generálneho prokurátora, lebo všetky tie námietky sa týkajú ďalšieho procesu a súvisia s ukončením pôsobenia generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora, nie s jeho voľbou alebo vymenovaním. Tým nehovorím, že nemáme akceptovať žiadnu z pripomienok pani prezidentky, k tomu sa dostanem, ale naozaj ani jedna z tých pripomienok nemá taký charakter, že ak by sme prelomili veto aj ohľadom tých pripomienok, tak, tak by to mohlo ohroziť samotnú voľbu nového generálneho prokurátora.
Na rozdiel od kolegu Grendela nie som až taký nadšený z toho, že pani prezidentka vetovala ten zákon a teda, že nevetovala podstatu toho zákona, lebo ten zákon bol vetovaný a za iných okolností by dnes nemuselo byť mimoriadne zasadnutie pléna Národnej rady, ale mohlo byť povedzme zasadnutie ústavnoprávneho výboru, kde by sme vypočúvali kandidátov alebo uchádzačov o zvolenie za kandidáta na generálneho prokurátora a ten proces mohol byť už, už ďalej. Takto sa to, takto sa to natiahne prinajmenšom do októbra. Ale, samozrejme, pani prezidentka má právo vetovať zákony, má právo vrátiť parlamentu schválené zákony, ku ktorým má výhrady nielen z dôvodu, že ich považuje za protiústavné. Má právo buď navrhnúť pripomienky, ako to urobila v tomto prípade, alebo navrhnúť, aby zákon nebol schválený ako celok, ako to urobila v tých zvyšných dvoch prípadoch, o ktorých dnes ešte budeme rokovať.
Pani prezidentka mala k schválenej novele zákona o prokuratúre celkovo päť pripomienok. Z nich jedna je mimo akúkoľvek diskusiu a týka sa, týka sa chyby, ktorú sme urobili pri schvaľovaní zákona, kde, kde disciplinárne konanie voči špeciálnemu prokurátorovi vedie disciplinárna komisia a nie, nie Ústavný súd. To si môžme len nasypať popol na hlavu a poďakovať sa pani prezidentke, že nás na to upozornila a túto pripomienku, samozrejme, že je potrebné schváliť. Ak by pani prezidentka nevetovala ten zákon, tak by sme museli pristúpiť k jeho novelizácii a k oprave, oprave tej chyby tak či tak. Tie zvyšné štyri pripomienky sú podľa môjho názoru na diskusiu a sú to v podstate dve pripomienky, akurát sú zdvojené, pretože sú to dva body a týkajú sa ako generálneho prokurátora, tak špeciálneho prokurátora, možnosti ich odvolania na jednej strane a to, čo sa, čo sa deje s nimi po zániku alebo po uplynutí ich funkčného obdobia v prípade, že boli zvolení z radov neprokurátorov.
Začnem tým druhým problémom, ktorý je zdanlivo menej dôležitý a, a myslím, že aj menej rozporov vyvoláva. Pán poslanec Susko hovoril, že, že obe riešenia, teda to, čo schválil parlament, že takto zvolený generálny prokurátor nezostane prokurátorom Generálnej prokuratúry, ale respektíve špeciálny prokurátor prokurátorom Špeciálnej prokuratúry. Aj to, čo navrhuje pani prezidentka, že, že ostanú v tých pozíciách ako prokurátori Generálnej alebo Špeciálnej prokuratúry, že sú alternatívne, vecné riešenia problému a ani jedno z tých riešení nepovažujem za protiústavné. Určite nie to, ktoré sme, ktoré sme schválili, a ktoré je v súčasnosti obsiahnuté v zákone a priznám sa, že som ani nepochopil celkom argumentáciu pani prezidentky, ktorá sa opiera o to, že akoby sa tým, že bol zvolený za generálneho prokurátora neprokurátor, končí mu funkčné obdobie alebo blíži sa koniec jeho funkčného obdobia, tak keď nebude pokračovať ako prokurátor Generálnej prokuratúry, príde o zamestnanie a tým pádom akoby to malo spochybňovať jeho, jeho nestrannosť jeho rozhodovania alebo nezávislosť jeho rozhodovania. Nesúhlasím s touto argumentáciou, lebo máme ix porovnateľných situácií, keď je niekto zvolený do nejakej funkcie, a to, že mu uplynie funkčné obdobie, predsa nemôžeme a priori predpokladať, že nebude si riadne, čestne, nezávisle a nestranne vykonávať svoju funkciu.
Sudcovia Ústavného súdu nemôžu byť opätovne zvolení za sudcov Ústavného súdu a pokiaľ neboli zvolení napríklad ako, ak, ako sudcovia, tak sa ani nevrátia do talára sudcov všeobecných súdov, čiže by sme mohli mať tiež pochybnosti, či sudca Ústavného súdu, ktorému končí funkčné obdobie, si bude vykonávať svoju funkciu ústavou a zákonom predpísaným spôsobom. Prečo tam ten problém nie je? Rovnako, rovnako v iných inštitúciách, kde sa predpokladá nezávislosť, kde sa predpokladá, že nebude dotyčný pokračovať vo výkone funkcie, ako je napríklad predseda Najvyššieho kontrolného úradu alebo ombudsmanka alebo, alebo komisárky pre deti, tam predsa tiež nie je v žiadnom z týchto, v žiadnej z týchto pozícií automaticky zaručené, že keď človek skončí svoju funkciu na čele úradu, tak, tak bude pokračovať ako zamestnanec toho úradu a nespochybňuje to nezávislosť predsedu Najvyššieho kontrolného úradu alebo nezávislosť ombudsmanky a podobne.
Čiže ja som sa pokúšal dopátrať aj na zasadnutí ústavnoprávneho výboru, v čom by mala spočívať tá protiústavnosť. Nedopátral som sa, nedopátral som sa a teda nerozumiem, nerozumiem tomu. Na druhej strane nepovažujem za protiústavné, ani možné protiústavné, ani to riešenie, ktoré navrhla pani prezidentka, teda že ak bol zvolený za generálneho prokurátora neprokurátor, tak bude pokračovať, samozrejme, že ak bude, ak bude chcieť, ako prokurátor Generálnej prokuratúry.
Pretože ak niekto je schopný sedem rokov viesť Generálnu prokuratúru, tak myslím si, že bude mať predpoklady na to, aby mohol pokračovať aj ako prokurátor Generálnej prokuratúry, aj keď neprešiel tým normálnym procesom, ako iní prokurátori Generálnej prokuratúry a, ale teda viac by som sa prikláňal k tomu riešeniu, ktoré dnes, alebo ktoré sme schválili, schválili v zákone, lebo si myslím, že ak niekto roky zastáva takúto funkciu, tak zrejme, ak to bol napríklad sudca, no tak sa vráti do sudcovského taláru, ak to bol, ak to bol advokát, tak sa vráti k advokácii a asi nebude mať taký strašný, strašný problém s návratom do inej profesie a nebude preňho hendikepom, že, že zastával sedem rokov post generálneho alebo špeciálneho prokurátora. Napriek tomu je to, je to, je to na rozhodnutí a myslím si, že ak by sme akceptovali túto pripomienku pani prezidentky, nijako to nenaruší zámery tvorcov toho zákona a zámery, pre ktoré sme tento zákon schválili.
No a posledné dva body sa týkajú možnosti odvolania generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor vôbec nie je, vôbec nie je v ústave, čiže tam ťažko, ťažko namietať protiústavnosť, ale opäť tu máme príklady z iných krajín, o ktorých hovoril kolega Gábor Grendel a ktoré, tak ako sme mali pri schvaľovaní zákona možnosť sa dozvedieť, že existujú krajiny, v ktorých je úplne bežné, že sa generálnym prokurátorom alebo teda obdobnou funkciou môže stať človek, ktorý nie je dovtedy prokurátorom, teda že ten systém býva otvorený aj pre neprokurátorov, tak z ďalšej analýzy porovnávacej štúdie Parlamentného inštitútu sa dozvedáme, že možnosť odvolania generálneho prokurátora existuje aj v iných krajinách aj mimo disciplinárnych konaní a dokonca sú krajiny ako Česká republika, Nemecko a Portugalsko, ktoré nestanovujú žiadne dôvody pre, pre odvolanie generálneho prokurátora. Asi to nie je celkom, celkom to, čo by Benátska komisia čakala, ale sú to demokratické krajiny, v ktorých právo a vymožiteľnosť práva fungujú lepšie, ako v Slovenskej republike, dovolím si, dovolím si povedať. Napriek tomu, alebo možno kolega Baránik by povedal, že práve preto, že tam existuje možnosť odvolania generálneho prokurátora aj bez uvedenia dôvodu.
Sú tam, sú tam potom, samozrejme, že dôvody typu závažných porušení povinností neuspokojivého plnenia riadiacich právomocí pri výkone funkcie, neuspokojivých výsledkov, Chorvátsko, Slovinsko, poškodzovania dobrého mena prokuratúry, Chorvátsko. Čo by ste, čo by ste tu hovorili, keby sme my dali ako dôvod, pre ktorý môže prezidentka na základe návrhu Národnej rady odvolať generálneho prokurátora z dôvodu, že poškodzuje dobré meno prokuratúry. Ani si to nechcem predstavovať.
V Slovinsku je dôvodom na odvolanie skutočnosť, že prokuratúra nedosiahne dve po sebe nasledujúce roky stanovenú úspešnosť trestného stíhania bez odôvodnenia podľa ročného plánu práce prokuratúry. A potom sú, potom sú zaujímavé prípady, ako napríklad Poľsko, kde funkcia generálneho prokurátora je spojená s funkciou ministra spravodlivosti, čiže generálneho prokurátora je možné odvolať rovnakým spôsobom, ako sa odvoláva minister spravodlivosti, alebo teda akýkoľvek iný minister, teda vyslovením nedôvery. Alebo také Španielsko, kde jedným z dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora je odstúpenie vlády, ktorá navrhla generálneho prokurátora do funkcie. Čiže naprieč celou Európou, obmedzili sme sa na Európu, existujú rôzne modely, akým spôsobom aj sú ustanovovaní do funkcie generálni prokurátori, ale aj sú odvolávaní a pokiaľ vo vyspelých demokratických krajinách, v ktorých právny štát funguje lepšie ako v Slovenskej republike, sú tieto úpravy v poriadku, nevidím dôvod, prečo by takýmto spôsobom nemohli byť upravené aj v podmienkach Slovenskej republiky a v čom by tá protiústavnosť mala spočívať. Pretože ústava naozaj hovorí o tom, že na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.
Čiže, ak to preženiem, keby sme dali možnosť odvolávať generálneho prokurátora aj bez uvedenia, aj bez uvedenia dôvodov, akýchkoľvek, čo nerobíme, ale keby sme to urobili, tak v rozpore s textom ústavy by to nebolo. Bola by to, bola by to iná úprava, na dnešná, akú sme zvyknutí, nepochybujem, že niektoré zloženia Ústavného súdu by z toho dokázali vyvodiť, že je to protiústavné, ale samé o sebe ústava vôbec nič nehovorí o dôvodoch, na základe ktorých má byť generálny prokurátor odvolateľný.
Čiže skúsim to zhrnúť. Z tých piatich pripomienok pani prezidentky si myslím, že jednu, ktorou opravuje chybu, ktorú sme spravili a ktorá sa týka disciplinárneho konania proti špeciálnemu prokurátorovi, musíme schváliť, ak nechceme vedome schváliť zákon, ktorý by bol v rozpore s ústavou a, a pri tých zvyšných štyroch si to môžme rozmyslieť, či budeme hlasovať za a či sa prikloníme, prikloníme k argumentácii pani prezidentky, alebo zotrváme pri svojom pôvodnom názore a bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme, si myslím, že nebudeme hlasovať za zákon, ktorý by bol protiústavný, pretože aj tie riešenia, ktoré navrhuje pani prezidentka, aj tie riešenia, ktoré sme prijali, sú v súlade s ústavou. Myslím si, že môžme vyhovieť tým dvom pripomienkam pani prezidentky, ktoré sa týkajú zotrvania generálneho prokurátora na Generálnej prokuratúre a špeciálneho prokurátora na Špeciálnej prokuratúre po skončení výkonu funkcie, ale myslím si, že by sme nemali vyhovieť pripomienkam pani prezidentky, ktoré sa týkajú možnosti odvolania generálneho a špeciálneho prokurátora.
Za seba chcem povedať, že bez ohľadu na to, ktorým z pripomienok pani prezidentky vyhovieme a ktorým nie, budem hlasovať za opätovné schválenie toho zákona, lebo ten zákon je dôležitý, je možno jednou z najdôležitejších vecí, ktorú počas tohto volebného obdobia urobíme.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 14:50 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:09

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, najprv k tomu úvodu. Je naozaj neuveriteľné, akú dvojtvárnosť vy dokážete v politike predvádzať, prepáčte za výraz, ste až taký pre mňa politický chameleón. Neuveriteľne precízne dokážete vidieť veci inak, podľa toho, ku ktorej garnitúre patríte alebo ktorej garnitúry sa to týka. Tak keď pán Baránik tu počas svojho prejavu osobne hádzal osobné invektívy na poslancov SMER-u - SD a poslancov HLAS-u - sociálna demokracia, toto je v poriadku. Toto je, to takto to má byť alebo možno ste to nepočuli, a keď mu to ja vrátim, pretože už ma poznáte za tie roky v politike, že sa riadim heslom "akú požičaj, takú vráť", tak odrazu toto je niečo neprimerané, neprípustné a podobne. A viem, že aj vám osobne je nepríjemné počúvať, že ten, ktorý vám dáva chleba, sa stretával s Kočnerom na raňajkách a dohadoval s ním voľbu generálneho prokurátora, ale to sú fakty, ktoré ja vám budem vždy pripomínať, pokiaľ vy budete budete paušalizovať a mafianizovať proste celú opozíciu. Vždy. Viem, že vám je to nepríjemné. Bude vám to ešte nepríjemnejšie o to viac, že podľa posledných informácií polícia dosť postúpila pri vyšetrovaní kupovania poslancov, koaličných poslancov za vlády Ivety Radičovej. Som zvedavý, či to aj dotiahne do konca a potom to už bude veľmi nepríjemná kauza.
A mne sa zdá trochu demagogické nejakým spôsobom znevažovať a spochybňovať pripomienky pani prezidentky. Je pravda, že už ani ona sa nemohla pozerať na to, akým spôsobom ste chceli politizovať prokuratúru a generálneho prokurátora cez to ľahké odvolávanie, ale mýlite sa aj v tom, že pani prezidentka ako keby zmenila názor na to, že generálny prokurátor má pochádzať z prostredia prokurátorov. Ona nezmenila názor, ona len povedala, že to nenapadla kvôli tomu, že tam nevidí protiústavnosť. Čiže sa pridala k ministerke spravodlivosti a k ďalším odborníkom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.9.2020 o 15:09 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video