12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.9.2020 o 12:37 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 12:31

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134) a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192). V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním, na vedomie s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.9.2020 o 12:31 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:31

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

25.9.2020 o 12:31 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:31

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 135). V súlade s § 9 zákona 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2019 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložilo ministerstvo obrany vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na druhej schôdzi výboru dňa 19. mája 2020. Prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie, a odporúča Národnej rade prijať unesenie, ktoré vám teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 135). Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá obdobne, obdobne správu a za I. polrok 2020, máte ju v tlači 191. Správa o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020 bola predložená v neutajovanej verzii. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na štvrtej schôdzi výboru dňa 17. septembra 2020. Zobral ju na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Taktiež prečítam uznesenie.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2020.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.9.2020 o 12:31 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:37

Marián Saloň
 
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za, ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy, dovoľte mi ho prečítať. Čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

25.9.2020 o 12:37 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:37

Marián Saloň
 
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134), a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192) v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, a tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia infomačno-technických prostriedkov za rok 2019, Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis

25.9.2020 o 12:37 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:37

Marián Saloň
 
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020. Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis

25.9.2020 o 12:37 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:37

Zuzana Šebová
 
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 135).
V súlade s § 9 zákona zákona 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2019 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o .......
=====
Skryt prepis

25.9.2020 o 12:37 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:46

Juraj Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 o hazardných hrách, je to tlač 152 vo výboroch Národnej rady. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 208 zo 14. júla 2020 pridelila návrh skupiny poslancov na vydanie zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetu, k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by som teraz prečítal:
V čl. I sa vkladajú nové body, v čl. I sa za doterajší bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú: V § 15 ods.3 sa vypúšťajú slová "pre deti a mládež".
V § 15 odseky 5 a 6 znejú: (5) "Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od
a) školy; to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b) školského zariadenia,
c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e) ubytovne mládeže.
Bod (6) Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže."
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
V § 33 ods. 2 sa slová "písm. c) a e) až h)" nahrádzajú slovami "písm. c) až h)".
Nový bod 5 nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú.
K čl. I k 7. bodu, v čl. I. v 7. bode... Áno? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán spravodajca, toto sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v spoločnej správe. Tie nemusíte čítať, teda môžte, ale nemusíte. Oni sú v spoločnej správe. Nechám to na vás, nech sa páči, pokračujte.

Gyimesi, Juraj, poslanec NR SR
Takže potom ich nebudem čítať.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 65 zo 16. septembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.9.2020 o 12:46 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:01

Marek Hattas
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Opätovne, vážené dámy a vážení páni, som veľmi rád, že sme posunuli tento zákon do druhého čítania. Tie pripomienky, ktoré tu padli, niektoré z nich sme zapracovali. Naozaj tu bola veľmi plodná debata. Naozaj to pochopenie toho, že, že petícia nie je štandardná vo výkone samosprávy, je to za mňa úplne jednoznačné. Zároveň, keď sa v roku 2012 táto podmienka petície, kde sa občania musia narúšať na, teda sťažovať na narúšanie vereného poriadku, keď sa zaviedla, tak sa možno nečakalo s tým, že aké konzekvencie to bude mať.
Treba povedať, že v realite dve krajské mestá – konkrétne Bratislava a Nitra, ktoré sa snažili zakázať hazard na svojom území, jednoducho rozhodnutím súdu im boli tieto všeobecne záväzné nariadenia buď teda prerušená účinnosť, alebo, alebo zrušené úplne.
To znamená, že ukázalo sa to, že táto inštitúcia petície pri tomto spôsobe alebo takto regulovať hazard jednoducho je, je problematická. A som teda veľmi rád že, že aj v prvom čítaní ste vyjadrili podporu tejto novele.
Máme tu teda niekoľko, niekoľko pozmeňovákov, ktoré, ktoré už tuná načrtol kolega. Ja by som len povedal že, že naozaj pre nás, pre samosprávy je to, hazard je naozaj veľkým bezpečnostným rizikom, ekonomicko-sociálnym rizikom, ničí to naozaj rodiny, rodiny v meste a zároveň je to aj urbanistickým problémom.
Mestá a obce sa zaobídu bez hazardu a je na volených zástupcoch samosprávy, to znamená, že na poslancoch, či si zaregulujú a aký spôsobom si zaregulujú hazard na svojom území. Tak si myslím, že by to malo byť.
Preto aj jeden z tých pozmeňujúcich návrhov tam hovorí, hovorí o tom, že chce zvýšiť ochranu a možnosť regulácie hazardu na území obce a to, že navrhujeme z 200 metrov zmeniť túto ochrannú hranicu na 500 metrov a nie teda a zároveň nie pochôdznym alebo teda krokom od hlavnej, od dverí hlavnej budovy, po ďalšie dvere tej budovy alebo teda školského zariadenia, ale bude to 500 metrov a zároveň to bude vzdušnou čiarou.
Taktiež, taktiež kvitujem aj, aj tú možnosť, resp. to, že, že národ... NBÚ bude mať možnosť prístupu do Registra vylúčených osôb a zároveň sa zavádza pre stávkové kancelárie taktiež tá istá povinnosť, ako majú hazardné hry. To znamená, že taktiež zaviesť Register vylúčených osôb to, to taktiež kvitujem. Myslím si osobne, že, že mestá a obce majú dostatok kompetencií a vychádza to aj, aj z ich štatútu, aby si mohli zaregulovať svoje mesto, tak ako potrebujú. Samozrejme, v medziach zákona.
Už teraz mestá regulujú aj svoju, teda život a podnikanie na svojom území. Hlavne cez územný plán, to znamená, že, že tá, tá nutnosť tej petície je, je to naozaj nezmyselná. Keď mestá už dnes si dokážu zaregulovať územný plán bez nejakej petície.
Zároveň si mestá a obce regulujú otváracie hodiny, trhoviská a trhové miesta. To znamená, že historicky tu vždycky tá právomoc bola a ja som rád, že, že naspäť vraciame túto kompetenciu plne do rúk mestského zastupiteľstva a následne primátorom alebo starostom.
Zároveň chcel by som podotknúť, že návrh zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, bol prerokovaný a jednohlasne schválený v príslušných výboroch. Počas tohto procesu bol pôvodný návrh postupne rozšírený o ďalšie prvky regulácie, ktoré tu boli spomenuté alebo budú spomenuté.
Jedna z tých vecí, ktoré sa ma často pýtajú novinári, že ako to teda bude s financiami. Mali sme o tom debatu. Naozaj na tej príjmovej stránke tečie alebo je z tohto podnikania, samozrejme, aj príjem do mestskej či obecnej kasy. My hovoríme, že nezakazujeme hazard na celom území, ale dávame možnosť samosprávam sa rozhodnúť. Či zakážu hazard na svojom území, alebo či si ho prísnejšie zaregulujú. A ja hovorím, že na jednej strane sa obce môžu pripraviť na výpadok v príjmoch, to znamená, že neni to o tom, že sa zastupiteľstvo uznesie a od toho dňa nebudú platiť licencie. Jednoducho sú tu licencie, ktoré dobiehajú týmto herniam. Niektorí majú tie licencie nastavené na dva roky, niektorí na päť rokov. To znamená, že samospráva má dostatok času, aby sa mohla pripraviť na výpadok z príjmov v ich mestskej kase.
Zároveň hovorím, že žiadne peniaze nestoja za tie rozbité rodiny, za tú bezpečnostnú situáciu, ktorá vzniká v meste, a za to, ako to vyzerá v tom meste po tej vizuálnej stránke.
Ďalším takým prvkom je, že tie peniaze sa nestratia, to znamená, že tie peniaze namiesto toho, aby skončili v rukách jednotlivcov, naopak skončia naspäť v lokálnej ekonomike. To znamená, že tie peniaze sa nestratia, len sa použijú úplne iným spôsobom.
Toľko asi, asi za mňa, budem teda reagovať, reagovať v pléne a ďakujem za vašu pozornosť a, a, a teším sa na diskusiu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.9.2020 o 13:01 hod.

Marek Hattas

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:01

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Na vaše vystúpenie dve faktické poznámky.
Pán poslanec Vons, nech sa páči
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.9.2020 o 13:01 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video