12. schôdza

16.9.2020 - 30.9.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:00 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:00

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Viete čo? Ja chcem len poďakovať pánovi poslancovi Tarabovi za veľmi slušnú a distingvovanú, aj keď možno v niečom protichodnú, ale slušnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:00 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:00

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež chcem oceniť pána Tarabu za vecný prístup a špeciálne ako predseda skupiny spojencov Izraela v Národnej rade Slovenskej republiky chcem podporiť to, aby aj Slovensko sa pridalo ku krajinám, ktoré uznávajú Jeruzalem za hlavné mesto Izraela aj umiestnením svojho veľvyslanectva alebo aspoň kultúrneho zastúpenia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:00 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:00

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aby to tak nevyznelo, že sme takí sentimentálni, pán minister, možno (povedané s pobavením) k Spojeným štátom, ako to aj v rámci rozpravy to tu zaznelo, Tomáš to tu spomínal. Musím povedať aj sám za seba, ja som sa tešil, že bola zmena aj v Amerike, Donald Trump keď nastúpil a jeho hodnotová politika je mi veľmi blízka, ja mu držím palce aj v najbližších prezidentských voľbách a podľa možnosti aby tam uspel.
Vo vzťahu k zahraničnej politike Slovenska (zaznievanie gongu) a takisto aj Spojených štátov, keď som prvýkrát v médiách začul, že Spojené štáty americké akceptujú to, že Jeruzalem ostáva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás, kolegovia, tichšie v sále, pán poslanec má faktickú poznámku.

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
... hlavne v tom, že sa stáva hlavným mestom Izraela a na ten vonkajší prejav alebo ten znak presťahoval z Tel Avivu svoju ambasádu do Jeruzalema, ja som sa veľmi tešil.
Pán minister, tak ako ste tu boli vyzvaný pánom kolegom Tarabom, ja sa tiež k tej výzve prikláňam, aby aj slovenská ambasáda bola podľa možnosti etablovaná v meste Jeruzalem. Tak ako to Tomáš spomenul, že aj Európa alebo aj my, aj náš slovenský národ vychádza zo židovsko-kresťanskej tradície, skúsme to takto potvrdiť. Tento Blízky východ je, je veľmi komplikovaný a vstupovať do toho aj veľakrát nekompetentne a možno ľudí, ktorí sú neznalí tejto problematiky, je to veľmi-krát veľa zložité. Tí ľudia, ktorí neboli na Blízkom východe a nezažili túto krajinu zblízka, ja som mal tú česť a človek, musím to tak povedať (povedané s úsmevom), je to akoby úplne nejaký iný nový svet. V mnohom sú nám naozaj tieto krajiny ako príkladom, zvlášť aj Izrael.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:00 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:02

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Ďakujem všetkým za pozitívne komentáre a, pán minister, vôbec sa toho nebojte, treba to urobiť, myslím si, že čo najrýchlejšie, najjasnejšie a aj tieto najnovšie dohody, ktoré boli urobené na Blízkom východe, len potvrdzujú, že je to správny smer. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:02 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:03

Michal Šipoš
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci, chcel by som podať procedurálny návrh, návrh v mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ, navrhujem presunúť bod č. 76, tlač 240 za bod č. 68, tlač 154.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.9.2020 o 17:03 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:08

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Prepáčte, nie, neni to procedurál, ale ktosi mi vymenil okuliare, sú to dámske modré okuliare a čierne (smiech v sále) mi ktosi zobral, takže nevidím dobre. Poprosím, že keď niekto nechal na mojej lavici, nech si to zoberie a tie moje nech mi vráti. Hej. Ďakujem. Prepáčte. (Reakcia z pléna: "Tu sú..." Potlesk. Reakcia z pléna. Smiech v sále.)

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.9.2020 o 17:08 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:11

Peter Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Panie poslankyne, páni poslanci, ešte raz vás žiadam z úcty k vystupujúcemu, aby ste sa utíšili.

Kmec, Peter, poslanec NR SR
V úvode by som chcel oceniť predloženie tohto materiálu, ktorý som poňal trošku odlišne od doteraz prebiehajúcej debaty, a to z dôvodu toho, že minister zahraničných vecí sa pokúsil do určitej miery aktualizovať materiál, ktorý bol odprezentovaný v programovom vyhlásení vlády v časti zahraničná a európska politika, a to prispôsobiť vlastne tú, ten stav, stav výkonu zahraničnej európskej politiky koronakríze a teda pozrieť sa na to, ako by sme mali na túto krízu reagovať.
To, to chcem takisto zdôrazniť, že táto debata, ktorá prebehla, samozrejme odráža, odráža a ukazuje pokračovanie dosť kontroverznej diskusie z programového vyhlásenia vlády, čo je v podstate legitímne pre túto Národnú radu, pre toto plénum, ale ja si myslím, že v týchto krízových časoch predovšetkým by sme sa mali venovať, ako (zaznievanie gongu) zjednocovať sily, ako hľadať, hľadať prieniky v čase koronakrízy a nevyhľadávať vlastne tie, tie trecie plochy, ktoré sa nám momentálne nepodarí, nepodarí vyriešiť.
Dotknem sa len tej situácie v Spojených štátoch, ktorá, ktoré... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Zastavte, prosím, čas pána poslanca Kéryho, Kmeca, pardon. (Krátka pauza za účelom utíšenia sa poslancov v sále.) Ďakujem pekne.
Nech sa páči, pán poslanec, môžete pokračovať.

Kmec, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Chcem sa vrátiť k tej debate ohľadom Spojených štátov, ktorá tu viacero, viacerokrát odznela, a to hlavne z pohľadu toho, že práve tá znížená predvídateľnosť a nepopularita Spojených štátov vychádza aj z toho, že v USA bol v posledných desaťročiach narušený zahranično-politický konsenzus a tie rozhodnutia, ktoré boli už urobené, či už je to Irak alebo ďalšie, ďalšie krízové, krízové situácie v zahraničí, nenachádzali zahranično-politický konsenzus v domácej politickej scéne. A aj táto popularita, resp. nepopularita USA bola preklopená aj do medzinárodných vzťahov a tam treba hľadať tie príčiny, príčiny aj negatívneho imidžu USA na Slovensku. A ja si myslím, že ak chce aj Slovensko byť predvídateľné a mať pozitívny imidž v zahraničí, musíme hľadať prieniky a spoločný zahraničnopolitický konsenzus hlavne tu doma, aby ten výkon zahraničnej politiky navonok bol udržateľný smerom, smerom do zahraničia a teda uveriteľný u našich zahraničných partnerov.
Ale chcem sa, chcem sa vrátiť k tomu materiálu, pretože je tam viacero takých prvkov, ktoré zohľadňujú aktuálnu situáciu okolo koronakrízy, a v tomto chcem vyzdvihnúť hlavne snahy ministerstva zahraničných vecí pri posilňovaní, posilňovaní efektívneho multilateralizmu, ktorý je v týchto krízových časoch o to dôležitejší. Sme, bohužiaľ, svedkami silnejúceho nacionalizmu a ekonomického protekcionizmu, ktoré oslabujú globálne trhy a musíme sa aj my tomuto, tomuto trendu prispôsobiť a v tejto situácii vidíme, že viaceré krajiny prijímajú opatrenia na pritiahnutie rôznych kritických investícií, výrobných kapacít do svojich ekonomík, ako je napríklad výroba zdravotníckeho materiálu, liekov, ale aj subdodávateľských reťazcov pre svoj kritický priemysel, ktoré boli vlastne tou koronakrízou popretrhávané. Takže tu je veľmi dôležité, veľmi kritické, aby sme si ako prioritu stanovili uchádzať sa o tieto investície a výrobné kapacity. A v tejto súvislosti by som uvítal konkrétny plán vlády Slovenskej republiky.
Ďalej by som sa chcel dotknúť európskej, európskej politiky, kde dominuje diskusia momentálne o finančných nástrojoch, ako je viacročný finančný rámec, plán obnovy a odolnosti a tu je tiež životne dôležité, aby táto diskusia o záchranných európskych balíkoch a mechanizmoch bola čo najviac inkluzívna, konsenzuálna a v tejto súvislosti musím skonštatovať, že vláda nevedie k európskym témam celospoločenskú diskusiu a prípravy zásadných dokumentov prebiehajú stále v uzavretých formátoch.
Dneska sme zase boli svedkami tlačovej konferencie, kde minister financií Heger opisoval celý proces komunikácie vo vzťahu k Európskej komisii, avšak Európska komisia očakáva v súčasnosti celospoločenskú inkluzívnu diskusiu, nie debatu s Európskou komisiou, ako by to malo vyzerať vo vzťahu k Bruselu. My si musíme vyjasniť naše priority, naše zábery a potreby regiónov. Takže tuto by som vyzval takisto vládu, aby sme tento celospoločenský dialóg preklopili do konkrétnej reálnej a nie deklaratórnej roviny. Tiež by som sa chcel dotknúť európskej zelenej dohody, ktorá, ktorá sa môže stať nielen prejavom európskej zodpovednosti voči životnému prostrediu, atraktivity EÚ, ale je jedným z nástrojov budovania moderného hospodárstva, zdrojom inovácii, technologického pokroku a teda aj jedným z hlavných prvkov hospodárskej obnovy a ďalšieho posunu európskych ekonomík.
Z pohľadu slovenského priemyslu je zelená politika nielen o presadzovaní nových technológií na zelenej lúke, o ktoré sa, samozrejme, treba uchádzať, ale aj o postupnej transformácii existujúceho priemyslu na čistejšiu výrobu. A tu s napĺňaním týchto cieľov je prepojená veľmi úzko uhlíková daň, ktorú budeme, treba urýchlene presadiť na ochranu rôznych, rôznych oblastí nášho priemyslu. Tu si myslím, že sa stretávame, stretávame s pohľadmi vlády, avšak čo je veľmi dôležité, je veľmi aktívna debata s domácim priemyslom a tá sa mi zdá, že v súčasnosti absentuje. Počuli sme viaceré vyjadrenia zástupcov slovenského priemyslu, ktoré vyjadrili, ktorí vyjadrili nespokojnosť s touto diskusiou.
Materiál sa tak isto venuje ambíciám rezortu v oblasti ekonomickej diplomacie, a v tejto súvislosti je avizovaná snaha orientovať sa na perspektívne oblasti, ako sú sektor zdravotníctva, biotechnológie, zelené technológie, dáta, umelá inteligencia, autonómne technológie a tak ďalej a tak ďalej. Tu je treba skonštatovať, že aj z môjho pohľadu ekonomická diplomacia, aj z mojich skúseností, je zatiaľ najslabší článok výkonu zahraničnej politiky a v tejto súvislosti musíme urobiť zásadný pokrok. Dlžíme to našim podnikateľom, ale aj inovátorom. Som pripravený aktívne sa zapojiť do tejto debaty o posilňovaní obchodnej a inovačnej diplomacie.
Na záver chcem zdôrazniť, že slovenská diplomacia, budovanie dobrého mena Slovenska v zahraničí sa nezaobíde bez aktívnej účasti najvyšších ústavných činiteľov. A tuto musím znovu zdôrazňovať, že je to kritický, kritický bod výkonu zahraničnej politiky. Ak nám zahraničie závidí pani prezidentku, tak o zvyšných dvoch najvyšších ústavných činiteľoch sa to povedať nedá. Od nástupu tejto vlády som upozorňoval na veľmi veľa negatívnych mediálnych výstupov vo vzťahu k výkonu vlády, predovšetkým vo vzťahu k osobe premiéra Matoviča, no a teraz v posledných týždňoch sa k tomu pridáva veľmi negatívne aj hodnotenie na adresu súčasného predsedu parlamentu v súvislosti s jeho osobným životom. To pozitívnemu imidžu Slovenska neprispieva.
Ešte by som chcel sa pozastaviť na tejto poslednej aktuálnej debate o migračnej, migračnej agende, pretože tento pakt o migrácii a azyle je zase veľmi, veľmi dôležitý míľnik v prebiehajúcej diskusii o tom, ako Európska únia bude vyzerať v najbližších desiatich rokoch, a tu musím povedať, že zase, zase dochádza k narúšaniu našej, si myslím, jednotnej konsenzuálnej pozície, kde predchádzajúce vlády mali, si myslím, veľmi, veľmi jasnú pozíciu s vystupovaním proti kvótam na rozmiestňovanie emigrantov po jednotlivých členských štátoch a presadzovali princíp tzv. flexibilnej solidarity. To bolo, to bolo v podstate základom našej, našej pozície, národnej pozície v minulých rokoch, ktorú zase na tlačovej konferencii premiéra Matoviča som zacítil, že chce si z toho robiť zase vnútropolitickú agendu a začal spochybňovať pozície predchádzajúcich vlád v tejto oblasti.
Takže vyzývam vládu na to, aby sme držali jednotnú národnú pozíciu v tejto oblasti migračnej politiky a nesnažili sa využívať domáce politické body na tejto téme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.9.2020 o 17:11 hod.

JUDr.

Peter Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:21

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Peter Kmec, ďakujem za tvoje vystúpenie v rozprave. V duchu sa tak pýtam, že ako mohla vyzerať rozprava medzi tebou a pánom kolegom Blahom, si diplomat, ktorý pôsobil ako veľvyslanec v USA, aj z toho dôvodu poznáš situáciu rovnako ako pán minister. Dúfam, že kolega Blaha ma neobviní, že niečo od teba chcem. Myslím, že konštelácia ľudí, ktorí majú v zahraničnej politike svoj prežitý príbeh, vytvorí jednotnú národnú pozíciu v zahraničnej politike. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:21 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:21

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel rovnako podporiť vystúpenie pána poslanca Kmeca a súhlasiť s ním, že zelená a digitálna ekonomika sú absolútne priority a kľúčové témy pre Slovensko do budúcnosti a že sú to nielen témy ekonomické, ale sú to aj témy možno zahraničnej politiky alebo témy ekonomickej diplomacie, kde by Slovensko malo zohrať kľúčovú úlohu, pretože programy Európskej komisie a Európskej únie v tejto oblasti nám ponúkajú nesmierne zdroje, ktoré by sme mali byť schopní využiť aspoň sčasti a preto si myslím, že tieto témy, ktoré otvoril pán poslanec, sú mimoriadne dôležité a mali byť pretavené do etalónu politiky, ktorú presadzuje dnes ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a my nemôžeme sa brániť týmto témam, pretože ak sa začneme brániť témam zelenej ekonomiky, digitálnej ekonomiky, tak jednoducho Európska únia, Európska komisia nás potom vynechá z ďalších rokovaní. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:21 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:23

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kmec, ja plne súhlasím, že z hľadiska zahraničnej politiky a toho celospoločenského alebo teda politického konsenzu v rámci demokratického spektra je mimoriadne dôležité, aké signály vysielajú traja najvyšší ústavní činitelia, len zasa ja by som si veľmi neidealizoval ani to predchádzajúce volebné obdobie, lebo teda bývalý pán predseda Národnej rady pán Danko vysielal veľmi zvláštne signály a nielen svojimi politickými aktivitami a niektorými zvláštnymi vyjadreniami, kontaktmi a aktivitami, ale aj explicitne spochybňoval zahraničnopolitickú orientáciu Slovenskej republiky a jej prozápadné smerovanie a robil to ako predseda Národnej rady. Zatiaľ som nezaznamenal od žiadneho zo súčasných troch najvyšších ústavných činiteľov niečo takéto. No a, a myslím, že k tomu dobrému vyzneniu a dobrému menu zahraničnej politiky z hľadiska pôsobenia troch najvyšších ústavných činiteľov neprispievali ani vyjadrenia vtedajšieho premiéra Fica o Sorosovom sprisahaní a kockách a podobných veciach zo strany, na ktorej kandidátke ste aj vy boli zvolený.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2020 o 17:23 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video