16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 11:50 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:43

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 187a, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 246 zo 16. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 106 z 13. októbra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 69 z 20. októbra 2020. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých troch bodoch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 187, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 77 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných, príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 11:43 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:46

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, ďakujem pekne za slovo. Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov by sa mal zjednodušiť proces prevádzkovania drezín, čím sa zároveň podporí aj cestovný ruch v špecifických lokalitách našej krajiny.
Dreziny sú prevádzkované a tešia sa záujmu verejnosti vo viacerých štátoch Európskej únie, napríklad i v susedných štátoch ako v Česku alebo v Rakúsku a preto by sa mal tento druh voľnočasovej aktivity podporiť aj u nás. Účelom je teda oživenie zabudnutých tratí, podpora cestovného ruchu, vznik nových pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch. To však má priniesť aj novela zákona o dráhach. Práve tá by mala na železnice vo veľkom dostať minivláčiky na ľudský pohon, takzvané dreziny. Doteraz síce kde-tu jazdili, no ich prevádzku komplikuje súčasne platná legislatíva.
Novela zákona o dráhach by preto mala zjednodušiť ich fungovanie. Podporiť by sa tak mal cestovný ruch v prírodne špecifických lokalitách Slovenska, v čom je potrebné poukázať aj na jednoduchosť obsluhy a nízku rýchlosť drezín, ktoré sú poháňané len ľudskou silou. Preto nie je potrebné, aby sa na ich vedenie uplatňovali také požiadavky, ako na vedenie hnacích dráhových vozidiel s motorovým pohonom. Bezpečnosť prevádzky bude zároveň zaistená podmienkou fyzického oddelenia úseku s prevádzkou drezín od úseku dráhy, na ktorom je prevádzkovaná iná doprava. Podľa verejne prístupných informácií, aj ako pán minister konkretizoval, existuje v súčasnosti zámer prevádzkovať dreziny na dvoch dráhach, a to na Čiernohorskej (Čiernohronskej, pozn. red.) železnici a Košickej detskej historickej železnici. Výhľadovo je ich prevádzka plánovaná aj na iných dráhach. Prevádzka drezín môže teda významne prispieť k podpore cestovného ruchu na Horehroní, v Košickej kotline, ale aj v iných oblastiach Slovenska.
Z dôvodu precizovania legislatívnej úpravy zároveň predkladám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, konkrétne:
V čl. 1 sa pred doterajšie novelizačné body vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
"1. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa slovo «nových»."
Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Ustanovenie rieši precíznejšiu úpravu križovania hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami. Účelom ustanovenia je nezriaďovať úrovňové križovanie hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, ako aj cestnej dopravy. Zriaďovanie mimoúrovňových križovaní na hlavných železničných tratiach je trendom aj v ostatných členských štátoch Európskej únie a je v súlade s prílohou II, s jedenástym bodom Európskej dohody o medzinárodných železničných magistrálach, ku ktorej Slovenská republika pristúpila v roku 1993. Preto by som chcel poprosiť spravodajcu, aby uvedený pozmeňujúci návrh doplnil do správy.
Ďakujem pekne za slovo, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.10.2020 o 11:46 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:50

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja chcem veľmi oceniť túto zmenu. Nedávno sme boli svedkami medializácie pomerne vysokej pokuty práve pre prevádzkovateľov týchto drezín a vítam teda túto zmenu zákona, ktorá porieši prevádzkovateľov, ocení ich šikovnosť rúk, možno ľudského umu, že dokážu zachrániť tieto technické zariadenia a veľmi podporia vlastne rozvoj cestovného ruchu v konkrétnej oblasti. Je to jeden z prvkov, ktorý priťahuje ľudí. Sú to obľúbené technické, by som povedal, zariadenia, ktoré využívajú ľudia, konkrétne Čiernohorská (Čiernohronská, pozn. red.) železnička, ktorá tu bola spomenutá, nielen dreziny, ale aj celý ten komplex rušňov a vagónov, ktoré slúžia širokej verejnosti, turistom a návštevníkom tohto kraja. Takže chcem poďakovať aj ministerstvu dopravy za tento zákon. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 11:50 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:51

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rovnako sa chcem poďakovať predkladateľovi ministerstvu a tak isto aj, Miloš, tebe, za to, že precizujeme tento zákon, pretože vnímame tú problematiku už, jak povedal kolega, už na začiatku letnej sezóny nás oslovovali prevádzkovatelia týchto železníc a je veľká škoda, že sa nám nepodarilo tento návrh zákona dať do zrýchleného konania ešte pred letom. Ale myslím si, mám za to, že radšej teraz, ako vôbec nikdy, že budeme za tento zákon určite hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 11:51 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní
 

Zodpovedanie otázky 14:02

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Ctení poslanci a poslankyne, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády, ako aj predsedu vlády, a oznámil mená ministrov, ktorí ich zastupujú.
Tak predsedu vlády zastupujem ja.
Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa pre pracovné povinnosti tiež ospravedlňuje. Zastupuje ju ministerka kultúry Natália Milanová.
Pán minister životného prostredia Ján Budaj sa tiež ospravedlňuje z dnešného, z dnešnej hodiny otázok a zastupuje ho takisto Natália Milanová.
Minister vnútra sa rovnako ospravedlňuje z dôvodu, že vedie Ústredný krízový štáb. Zastupuje ho Natália Milanová.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa tiež ospravedlňuje, preto, lebo je na krízovom štábe a zastupuje ho Natália Milanová. Vám, pani kolegyňa, dnes ide karta.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Braňo Gröhling sa tiež ospravedlňuje, lebo sedí na krízovom štábe a zastupujem ho ja.
Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal sa tiež ospravedlňuje a zastupuje ho ministerka kultúry Natália Milanová.
Minister zahraničných vecí Ivan Korčok je na zahraničnej pracovnej ceste a zastupujem ho ja.
Podpredseda vlády Štefan Holý sa ospravedlňuje a zastupujem ho ja.
Takisto tu nie je pani ministerka Mária Kolíková a pán minister Milan Krajniak preto, lebo na nich neboli položené žiadne otázky, ako aj na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského.
Mám pokračovať s prvou otázkou?
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

22.10.2020 o 14:02 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:02

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, epidemiologická situácia na Slovensku sa vyvíja tzv. českou cestou. A ak neprijmeme ťažké rozhodnutia, možno očakávať v nasledujúcich týždňoch tisícové nárasty prípadov denne. Ak nezatiahneme včas ručnú brzdu, budeme tam, kde je dnes Česko, kde bolo talianske Bergamo na jar a podobne. Rozhodnutie o tom, či ísť cestou lockdownu alebo celoplošného testovania, bude na rozhodnutí epidemiológov a Ústredného krízového štábu, ktorý v tomto momente ešte rokuje. Samozrejme, že do tohto rozhodnutia bude vstupovať aj hlavný hygienik a vláda. Súvisí to aj so zabezpečením účasti na testovaní, či bude stačiť plošné testovanie aj bez tých, ktorí odmietnu sa dať testovať alebo je v takejto situácii riešením lockdown.
V koalícii je jednoznačná podpora pre dobrovoľný systém plošného testovania. Toto môžem aj ja potvrdiť. A takisto aj je podpora pre to, že kto sa odmietne dať testovať alebo bude mať výsledok negatívny, tak bude musieť ostať v desaťdňovej karanténe. Nevyhnutne musíme chrániť tých zodpovedných pred tými nezodpovednými. Spojenie tohto testovania práve s karanténou doma bude veľmi silný nástroj alebo veľmi silná motivácia na to, aby sa ľudia išli dať otestovať a v konečnom dôsledku sme zastavili šírenie tejto epidémie.
V súvislosti s vašou otázkou, pán poslanec Kuffa, môžem len uviesť, že každý občan, ktorý bude mať pozitívny výsledok testu a bude mu nariadená karanténa zákonným spôsobom, má nárok na nemocenské. Podľa aktuálne účinnej právnej úpravy má poistenec, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, nárok na pandemické nemocenské od prvého dňa dočasnej práceneschopnosti, a to je 55 % denného vymeriavacieho základu. Nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa. Pokiaľ ide o ostatné skupiny občanov, bude sa Sociálna poisťovňa riadiť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva alebo uznesením či nariadením vlády.
Nachádzame sa v zložitom období, kedy sa zrak verejnosti nielen s nádejou, ale aj s prosbou o pomoc upiera na nás. Chcem preto vyslať jasný signál a ubezpečiť, že situáciu máme pod kontrolou a prijmeme opatrenia, ktoré budú mať jediný cieľ - ochrániť ľudí žijúcich na Slovensku a ich rodiny. Vyhrať nad nepriateľom môžeme iba spoločne, ak budeme súdržní. Preto aj ak pristúpime k opatreniu, ktoré spomínate vo vašej otázke, vyzývam ľudí na zodpovednosť a na to, aby sa zúčastnili celoslovenského testovania. V prípade, že uprednostnia desaťdňovú karanténu, budeme hľadať riešenia, ale prvoradé je pre nás to, aby ľudia testovanie podporili a sa ho zúčastnili preto, lebo len tak dokážeme identifikovať vírus a zabrániť ďalšiemu šíreniu a ďalšiemu jeho šíreniu a úmrtiam.
Toľkoto odpoveď predsedu vlády, ktorú som predniesol.
Na záver mi dovoľte povedať, že aj strana SaS, ako aj ja osobne, sa s touto odpoveďou stotožňujeme.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2020 o 14:02 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:09

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď. Viete, v predchádzajúcom období to bolo tak, že do tej povinnej karantény, trošku je v tom rozdiel, by som povedal, že keď teraz tí ľudia na tú desaťdňovú karanténu idú, tak zostávajú doma. Ale určite bude veľa ľudí takých medzi tými, kde to bude celoplošné testovanie. Ono teraz podľa tých nových informácií som sa dozvedel, že to sever Slovenska, okres Bardejov, že to nie je úplne celé Slovensko, že to je nejak tak limitované. Ak sa medzitým to zmenilo, tak by som poprosil doplniť odpoveď, lebo stále sa hovorí o celom Slovensku, ale zatiaľ je to podľa týchto regiónov. Ale buďte taký láskavý a tlmočte pánu premiérovi moje slová, že aj pri tomto testovaní, aj pri tom COVID-e, aj všetkých tých opatreniach, ktoré sú, a možno veľakrát aj neporozumení a zmätkov, tak je veľmi dôležité, aby bola rešpektovaná ľudská dôstojnosť ľudí, čo si dovolím povedať, pri tej prvej vlne tá ľudská dôstojnosť nebola rešpektovaná a podľa možnosti, podľa možnosti zachovaná, podľa možnosti čo najlepšie kvalita ľudského života, čo nebolo pri prvej vlne.
Mnohí ľudia sa ocitli, ja to poviem takto, v novodobých lágeroch, kde či boli pozitívni alebo boli negatívni, boli tam natlačení s týmito ľuďmi. Dobre, boli aj takí, kde boli osamote, ale boli aj prípady také, kde bol pozitívny, a negatívni ľudia sa vracajúci zo zahraničia a bolo to čosi, čo je neprijateľné. Nechcem, aby čosi také sa zopakovalo aj v budúcnosti... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, čo je otázka?

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
Rovnako aj, aj ten pád tých, možný pád aj tých firiem vďaka COVID-u-19, aby bolo čo najmenej bolestivé a čo najmenej podnikov a podnikateľov aby skrachovalo.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:09 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:09

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pokojne to komentujte, lebo nerozumiem úplne, čo z toho bola otázka. Máte pätnásť minút, aby ste to mohli, ak uznáte za vhodné, okomentovať.

Sulík, Richard, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Aha. Áno, určite to bude kratšie.
Pán Kuffa, hovoríte o dvoch veciach. Ku koncu ste vraveli o tých škodách pre ekonomiku. Prosím vás, verte mi, že na tomto teda mne záleží mimoriadne aj z titulu mojej terajšej pozície a keď sa teda na niečo dívam, tak je to, sú to ekonomické straty alebo ekonomický osud firiem. A mám za to, že tá dohoda, ktorá sa práve črtá na krízovom štábe, že nemusí byť až tak veľmi boľavá, ale v tomto plne s vami súhlasím, treba dbať na to, aby sme neposielali zbytočne firmy do krachu.
Viac vám v tomto momente nemôžem povedať preto, lebo tie rokovania prebiehajú a aj keď už sa blížia k záveru, dohodli sme sa, že ich budeme spoločne komunikovať.
Tá druhá vec, ktorú ste oslovili, teda načrtli, bola karanténa pri vstupe zo zahraničia, že tam mohlo dochádzať k nedôstojným podmienkam. Áno, mohlo. Ja vám poviem za mňa. Veľmi ľutujem, že sme s tým prestali. Veľmi ľutujem. Mali sme v tom pokračovať a možno vylepšovať to, aby sa, aby nedochádzalo k nedôstojným podmienkam, ale keby sme si celé leto zachovali túto karanténu pri vstupe, poťažne povinné testovanie pri vstupe do krajiny, nemuseli sme mať tieto problémy. Problémy sú naozaj veľké. Neviem úplne presne, prečo minister zdravotníctva nezverejní všetky čísla, ale videli sme ich dnes na krízovom štábe a verte mi, tie čísla sú desivé. Keby tu sedel Marian Kotleba a videl by tie čísla, tak ako prvé by si nasadil rúško.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:09 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:13

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, v súvislosti s plošným testovaním v rámci rezortu ministerstva vnútra plnia úlohy viaceré sekcie. V súvislosti so služobnou činnosťou policajného zboru sú dlhodobo prijaté opatrenia podľa protipandemických pokynov hlavného hygienika. Konkrétny počet príslušníkov policajného zboru bude závisieť od počtu odberných miest počas celoplošného testovania. Na každom odbernom mieste bude potrebný počet policajtov podľa plánov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí testovanie logisticky zabezpečujú a ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva a taktiež na verejný poriadok. V prípade potreby budú policajti dohliadať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí odberného miesta a regulovať vstup do miestností na testovanie.
Na okresných úradoch sa uskutočnia zasadnutia bezpečnostných rád krajov a okresov, na ktorých sa uložia úlohy zástupcom jednotlivých orgánov miestnej štátnej správy a obciam vydané uznesením. Okresné úrady budú zabezpečovať a plniť úlohy v rozsahu vymedzenom ministerstvom obrany a v nevyhnutných prípadoch poskytovať administratívne sily pre zabezpečovanie testovania. Zamestnanci odborov krízového riadenia okresných úradov sa budú priamo podieľať pri príprave plošného testovania a budú spolupracovať s ozbrojenými silami pri komunikácii so starostami obcí a primátormi miest na plnení úloh, ktoré obciam a mestám z tohto spoločného testovania vyplynú.
Príslušníci hasičského záchranného zboru sú aktívne zapojení do prípravy celoplošného testovania obyvateľstva Slovenskej republiky. Prezident hasičského a záchranného zboru a určení príslušníci Prezídia hasičského a záchranného zboru sa zúčastňujú na zasadnutiach generálneho štábu ozbrojených síl a taktiež odbornej pracovnej skupiny pri ústrednom krízovom štábe.
V súčasnosti prebieha príprava pilotného celoplošného testovania obyvateľstva v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo a Bardejov, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. až 25. októbra 2020. Prezident hasičského a záchranného zboru pre toto pilotné testovanie vyčlenil 50 zdravotníckych pracovníkov, príslušníci hasičského a záchranného zboru zaradení na ambulanciách hasičského a záchranného zboru a 50 príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Uvedení príslušníci z hasičského a záchranného zboru vytvoria tzv. odberové tímy 1 + 1, ktoré budú zaradené na vytvorených odberových miestach. Ich začlenenie na jednotlivé odberové miesta v rámci okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín je v gescii ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

22.10.2020 o 14:13 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:16

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem, pani, pani ministerka, nie, ja sa len chcem poďakovať a rešpektujem, že zastupujete pána ministra, čiže doplňujúce otázky budem mať naňho pri najbližšom stretnutí. Tak ešte raz ďakujem. (Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:16 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video