16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.10.2020 o 14:58 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:58

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku. No rovno sa priznám, že ministerstvo hospodárstva aktuálne nerieši nejak, že osobitne podmienky pre podnikanie matiek na materskej alebo, alebo dôchodcov. V zásade ja som každopádne za to, aby bolo dovolené podnikať aj z domu a viem, že v niektorých prípadoch tomu bráni úplne nezmyselne živnostenský zákon napríklad tým, že vyžaduje nebytové priestory. A chápem to, že v dome sa napríklad alebo v byte, vo vlastnom byte sa ťažko dajú vyrábať jogurty alebo veci, ktoré sú, ktoré majú hygienické, kde je vysoká, kde sú vysoké nároky na dodržiavanie hygienických požiadaviek, ale vo väčšine sa z domu podnikať dá. A predtým ale, ako začneme vytvárať špeciálne podmienky pre podnikanie matiek na materskej z domu, tak poďme radšej odstrániť existujúce zábrany, a týmto toto by sme docielili aj tým, keby vznikla jedna univerzálna živnosť a na ňu by sa neviazala tá podmienka, že to musí byť nebytový priestor. Čiže za ministerstvo hospodárstva chcem povedať, že podnikanie z domu podporujeme, ale poďme cestou odbúravania existujúcich zábran a regulácií, ako vytvárania nových nejakých, a tie robia len systém komplikovanejším.
Toľko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:58 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:03

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, pán podpredseda vlády, za vašu odpoveď aj také povzbudenie. Určite to sleduje veľa ľudí, ktorí, má takéto činnosti, a tiež som mala na mysli hlavne napríklad ženy, ktoré pečú, hej, pečú doma a potrebujú povedzme ten tovar dať reštaurácii a keďže nemajú prevádzku, tak sa to nedá. Takže odbúravaním vlastne tej byrokracie by bola možno cesta povedzme týmto ľuďom tiež pomôcť a takto im vytvoriť ten priestor, ako vlastne získať tie finančné prostriedky, ako, ako si vlastne privyrobiť, možno ženy na materskej, ženy dôchodkyne, takže teším sa možno na spoluprácu. Je to vec možno aj taká medzi, medzi vlastne face to face, medzi nami dvoma, ale tá odpoveď určite povzbudila tých ľudí, ktorí vlastne počúvajú tú vašu odpoveď, keďže sa s takouto podnikateľskou činnosťou zaoberajú.
A myslíte si, že to odbúravanie vlastne tých prekážok by bolo možno po konzultácii s hygienikom, alebo čo by som vlastne pre to mala spraviť, aby sa tieto veci nejak pohli dopredu?
Skryt prepis

22.10.2020 o 15:03 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 15:03

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No pripravujeme kilečko č. 2, tam už nie je len sto opatrení, ale výrazne viac. Chceme ho v relatívne krátkej dobe, to je ešte tento rok, predstaviť. Tam my sme už aj v tom kilečku 1 mali ten návrh, ideme ho teraz dať opakovane do kilečka 2, to je tzv. voľná živnosť, kde už by neboli tie podmienky. To čo som hovoril v prvom vstupe. Už aj to je pomerne náročne spracovať.
Iná vec je, iná vec sú tieto hygienické nároky, napríklad na to pečenie tých, tých koláčikov. Je úplne zrejmé, že keď máte veľkého výrobcu potravín, ktorého produkty sa distribuujú po celej krajine alebo východnej Európe, tak naňho musia platiť omnoho prísnejšie požiadavky preto, lebo tá škoda, ktorú vie spôsobiť, to by bola na ďaleko väčšom území. Ale takéto ´one-man´ podnikanie, alebo ´one-women´ podnikanie, alebo keď sú dvaja, traja, štyria, že málo produktov majú, a tie sú len niekde v lokálnom prostredí dostupné, tak tam to naozaj nemá zmysel. Len je to veľmi náročné na, na zapísanie tých pravidiel, preto, lebo tých pravidiel je stovky, a preto sme si povedali, kilečko 2, kde je omnoho viac opatrení, keď to prebehne, tak už by sme sa išli venovať takýmto komplexnejším zmenám.
Ale to s voľnou živnosťou by sme, dobre, tuná sú hygienické nároky, ale s tou voľnou živnosťou by sme napríklad vedeli docieliť to, že keď študentka sa rozhodne kočíkovať susedove deti a spraví si z toho nejakú malú živnosť, čo možno za socializmu možno nebolo, ale teraz napríklad keby to išlo, tak tomu by sme určite brániť nemali.
Pekný deň prajem a lúčim sa zároveň.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

22.10.2020 o 15:03 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:07

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Žiadny, žiadny. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, opäť sme vlastne v téme kultúry a v druhom čítaní nášho dotačného zákona, ktorý veľmi sa teším a veľmi vítam to, že v rámci prvého čítania po hlasovaní sa ukázalo, že gro tomuto zasadaciemu plénu na kultúre záleží, a tento zákon nám podporila. Je to jedna z foriem pomoci, akou ideme podať pomocnú ruku ľuďom pracujúcim v kultúre.
Bolo tu už aj spomenuté pani poslankyňou Kozelovou, že ten segment je široký a ministerstvo kultúry nie je schopné, aby dokázalo poňať vlastne všetky oblasti, široké, ktoré pod kultúru spadajú, preto spolupracujeme aj s ministerstvom dopravy a budeme aj s ministerstvom hospodárstva. Tie rokovania tam už prebehli, ale budú prebiehať ďalej. Chcela by som všetkých ubezpečiť, že tento zákon je na prospech a to, čo aj teraz sa pokúsime urobiť do decembra, bude takpovediac taký malý zázrak, ale musím za svoj tím povedať, že sme veľmi odhodlaní a veľmi naštartovaní, aby ten cieľ, ktorý sme si aj prostredníctvom tohto zákona dali, sme dokázali splniť, a tým cieľom je, aby sme dokázali pomôcť ľuďom, ktorí nemohli žiadať o formu pomoci poskytovanú zo strany štátu, ostali bez príjmu a my im budeme môcť spätne vykryť tie náklady, ktoré na život potrebovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.10.2020 o 15:07 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:10

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, tlač 301, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 353 z 22. októbra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 68 z 22. októbra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, teda pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

22.10.2020 o 15:10 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:13

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tento náš druhý zákon pracovne nazvaný COVID-19 má slúžiť na to, aby sme dokázali uvoľniť ruky našim verejnoprávnym fondom, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálnemu fondu a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, aby vedeli ešte rýchlejšie, efektívnejšie, administratívne jednoduchšie reagovať na mimoriadne situácie, akou nepochybne pandémia je. Zdobrovoľňuje príspevky, dvojpercentné, do umeleckých fondov do konca nasledujúceho roka a tak isto predlžujeme platnosť vstupeniek na kultúrne podujatia, tie, ktoré sa mali konať do júna, do 30. júna 2021. A rovnako poskytujeme ich možnosť výmeny za vouchre.
Ďalej ešte dôležitá vec pri verejnoprávnych fondoch. Budú môcť byť po novom čerpateľné aj z peňazí Európskej únie. A vo Fonde na podporu umenia sa vytvorí legislatívny vlastne rámec a podklad pre register všetkých profesionálov v kultúre.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 15:13 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:15

Miroslav Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, tlač č. 314, v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 354 z 22. októbra 2020 rozhodla o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 314, schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 70 z 22. októbra 2020. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 15:15 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:26

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim stručne, rýchlo. Súčasťou teda komplexnej starostlivosti o profesionálneho vojaka je teda vytvorenie a zabezpečenie podmienok zameraných na pravidelnú regeneráciu jeho fyzických a duševných síl, ktorých stav je ovplyvnený rôznymi typmi záťaže vyplývajúcich z náročnosti výkonu vojenského povolania. Táto starostlivosť o profesionálneho vojaka sa zabezpečuje poskytnutím preventívnej rehabilitácie v troch formách, a to formou rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 dní, rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva obrany alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany, alebo formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky v trvaní 14 dní.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ustanoviť, že profesionálnemu vojakovi, ktorý má nárok a záujem o preventívnu rehabilitáciu, sa na základe jeho žiadosti v prvom rade poskytne preventívna rehabilitácia formou rekondičného pobytu s liečebným alebo teda kúpeľným režimom, alebo formou rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobení, v pôsobnosti ministerstva obrany, alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany. Až následne profesionálnemu vojakovi bude alebo nebude poskytnutá preventívna rehabilitácia jednou z dvoch uvedených foriem, poskytne sa mu na základe jeho žiadosti preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá teda vplyv na rozpočet ani na manželstvo, rodičovstvo a podobné záležitosti. Návrh zákona je v súlade s ústavou a medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dokumentami, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 15:26 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:28

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Juraja Krúpu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 204.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 276 z 22. septembra 2020 pridelila návrh poslanca ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť a výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť. Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 28 na svojej 13. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 15:28 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:32

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol návrh novely zákona o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý predkladám spolu s pani poslankyňou Vladimírou Marcinkovou. Dovolím si stručne pripomenúť, že obdobný návrh zákona sme už prerokovali. Rovnako ako náš návrh zákona riešil dôvody pre odvolanie, doplnenie dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Išlo o vládny návrh zákona, ktorý bol schválený na júlovej schôdzi. Následne pani prezidentka nepodpísala tento zákon, namietala, že nebol dôvod na skrátené legislatívne konanie. Národná rada sa s jej výhradami stotožnila a pri opätovnom prerokovaní návrh zákona neschválila.
Rovnako ako v prípade toho vládneho návrhu zákona aj my prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov obsiahnutých v spoločnej správe navrhujeme upraviť, upraviť ten návrh zákona a dovolím si stručne uviesť tie zmeny. V podstate ideme ten návrh dať do tej podoby ako, ako bol vládny návrh zákona v schválenej podobe. Teda tie dôvody odvolacie by sa nedopĺňali do § 19 ods. 3, ale § 19 ods. 4, teda do toho ustanovenia, ktoré hovorí tom, že Národná rada na základe toho, ak nastanú tie dôvody, môže, nie musí, odvolať, odvolať komisára. Zostávajú tam dôvody, že porušuje, porušuje zákon alebo tento zákon alebo iný zákon. Vypúšťajú sa, pôvodne sme tam mali v návrhu iné všeobecne záväzné právne predpisy, ale dopĺňa sa tam miesto toho medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a samozrejme, že to musí byť v súvislosti s výkonom funkcie. Je tam ďalší odvolací dôvod, konanie spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone, alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára. Takáto formulácia bola, bola aj v tom schválenom vládnom návrhu, akurát miesto "alebo" tam bolo "a", ale keďže komisár musí spĺňať obe tieto podmienky, takže porušenie čo i len jednej možno kvalifikovať ako dôvod na odvolanie.
To, čo sa mení oproti vládnemu návrhu, je, že dávame komisárovi, ak by prišiel návrh na jeho odvolanie, silnejšie procesné záruky. Konkrétne, konkrétne dávame mu nielen možnosť vyjadriť sa, ako to bolo v tom schválenom vládnom návrhu, ale dávame, zakódujeme, že má možnosť vyjadriť sa na rokovaní výboru pred tým, ako rozhodne o tom návrhu a rovnako aj na schôdzi národnej, Národnej rady.
Dopĺňa sa tam, dopĺňa sa tam ďalej definícia bezúhonnosti. Tam sme vychádzali z toho sprísnenia, ktoré bolo schválené minulý rok vo vzťahu k učiteľom, a teda v rámci zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zvyšok sú v podstate súvisiace legislatívno-technické úpravy. Tie návrhy schválil výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
A dovoľujem si vás týmto požiadať o vyslovenie súhlasu s návrhom zákona, aj o schválenie tých pozmeňujúcich návrhov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 15:32 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video