16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

22.10.2020 o 14:37 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:29

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, len podotýkam, že nie som multifunkčná iba dnes. Aj iné dni svojho života. A na vašu otázku ohľadom počtu ľudí bude potom odpovedať minister obrany. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:29 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:31

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, za pána ministra Gröhlinga chcem odpovedať nasledovne.
Vážená pani poslankyňa, ďakujem vám za položenú otázku. Ministerstvo školstva o tomto probléme vie a pracuje na jeho odstránení. Riešenie si vyžaduje zmenu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Tomu ale predchádzajú rokovania so ZMOS-om, Úniou miest Slovenska a ministerstvom financií, pretože neštátne, cirkevné a súkromné školy sú financované kombináciou z viacerých zdrojov. Rokovania sme už iniciovali, ale všetky zmieňované subjekty musia v tejto oblasti dosiahnuť konsenzus. Iba tak vieme zaručiť úspešnú zmenu zmieneného zákona a naplnenie programového vyhlásenia vlády.
Tak toľko, asi všetko, čiže rokuje sa a keď sa dohodnú, tak to bude.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

22.10.2020 o 14:31 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:31

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plánuje začatie realizácie výstavby Hasičskej stanice v Poltári v roku 2022, čo však závisí v prvom rade od výšky pridelených finančných prostriedkov na investičnú výstavbu na príslušný rok od ministerstva financií a následne aj od procesu verejného obstarávania. (Rečníčka si povzdychla.) Ťažko sa dýcha v tej maske.
Rozpočtovanie a plánovanie kapitálových výdavkov v podmienkach ministerstva vnútra prechádza hodnotením a verifikáciou plánovaných investičných akcií ministerstva financií, medzi ktoré patria okrem investičnej výstavby aj nákupy automobilov do výkonu rôzneho druhu, od osobných vozidiel až po špeciálne hasičské vozidlá, nákup špeciálnych strojov a zariadení, upgrade informačných technológií a iné, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuálneho výkonu služieb policajných, hasičských a ostatných zložiek ministerstva vnútra.
Reálna potreba kapitálových výdavkov, ktorá by mala zabezpečiť výlučne reprodukciu aktuálneho majetku vo výške amortizácie majetku, predstavuje sumu približne 140 miliónov eur. Z uvedeného dôvodu bolo v ostatných rokoch možné zabezpečiť len nevyhnutnú obmenu majetku.
Na základe reštrikčných opatrení ministerstva financií z roku 2019 správca rozpočtovej kapitoly vykonal nevyhnutné viazanie výdavkov v roku 2021 až 2023 v sume cca 47,5 milióna eur ročne. Následne v súvislosti s reštrikčnými opatreniami aktuálneho roku bol ministerstvom financií znížený limit, okrem iného, o dodatočných 25 miliónov na tovaroch a službách. Tým istým listom ministerstva financií o limitoch rozpočtových prostriedkov na roky 2021 až 2023 boli stanovené limity na kapitálové výdavky vo výške nula eur. Výsledkom následných rokovaní s ministerstvom financií o rozpočte na roky 2021 - 2023 bolo predbežne dohodnuté, že ministerstvo vnútra môže predložiť plánované investičné akcie do výšky maximálne 28 miliónov eur, pričom suma, ktorá bude reálne schválená v rozpočte na roky 2021 - 2023, bude výsledná suma po verifikácii a prioritizácii plánovaných investičných akcií ministerstvom financií. Uvedená suma je plánovaná na použitie nevyhnutnej obmeny majetku, na zabezpečenie akcieschopnosti policajného a hasičského záchranného zboru. Dodatočný rozvoj a investičná výstavba bude závisieť od disponibilných finančných prostriedkov v štátnom rozpočte a od prioritizácie a hodnotenia plánovaných investičných akcií ministerstvom financií.
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam bola výstavba hasičskej stanice v meste Poltár zaradená do priorít fondu obnovy za rezort ministerstva vnútra, ktoré boli predložené ministerstvu financií v rámci dokumentu Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:31 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:36

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď, pani ministerka. Tá pozitívna informácia, ktorá tu zaznela, že možno po tých desiatich rokoch ten rok 2022 bude pre naše okresné mesto úspešný a že náš záchranný hasičský zbor možno už nebude sídliť v budove internátu spojenej školy a že bude mať vlastnú budovu. Samozrejme rešpektujem to, že ste ministerkou kultúry a tak moje ďalšie otázky budú smerovať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v ktorého gescii sa záchranný hasičský zbor nachádza. Ďakujem pekne ešte raz. (Reakcia ministerky: "Ďakujem.")
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:36 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:36

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďalšia otázka je od pána poslanca Kuffu pre pána ministra Krajčiho a otázka znie:
"V dôsledku karanténnych opatrení mnohé nemocnice odkladajú plánované operácie a taktiež sa nerobia a odkladajú preventívne ošetrenia a diagnostiky iných závažných chorôb, čo má fatálne následky pre týchto pacientov. Aké opatrenia plánujete prijať na zabezpečenie zachovania prístupu k permanentnej zdravotnej starostlivosti, aby nedochádzalo k odkladu operácií, špeciálnych vyšetrení a podobne, aby na dôsledky opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 nezomrelo viac ľudí, než na samotný COVID-19? Aké kroky podniknete, aby Slovenská republika, aby Slovenská republika nenakupovala vakcíny vyvinuté z plodov detí zabitých interrupciou?"
Pani ministerka, toto je odpoveď, pardon, otázka pána poslanca Kuffu pre pána Krajčiho. Prosím, aby ste odpovedali.
Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

22.10.2020 o 14:36 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:36

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister by vás rád ubezpečil, že ochrana zdravia a životov je preňho ako ministra zdravotníctva na prvom mieste a robí všetko pre to, a je to aj jeho poslaním, aby pacienti na Slovensku mali dostupnú, včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Sme ale teraz v extrémnom období a v náročnej situácii, v akej sme sa v slovenskom zdravotníctve azda ani nenachádzali.
Nebudem sa teraz pri tejto odpovedi preto obracať do minulosti a ukazovať na kolegov z opozície, že nám tu po dvanástich rokoch nechali zdevastované zdravotníctvo, pretože sa prioritne sústredím na záchranu životov ľudí a na to, aby sme boj s koronavírusom na Slovensku čím skôr vyhrali. Po celý čas bolo a je zabezpečené poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti vrátane liečby srdcového infarktu, mozgovej príhody, onkologickej liečby vrátane onkologických operácií, po celý čas fungovala záchranná služba, dialyzačné pracoviská. Nemocnice prijímali akútnych pacientov s úrazom či s vážnym ochorením. Nedošlo k prerušeniu starostlivosti o pacientov s chronickými ochoreniami ako cukrovka či chronická bronchitída. Po väčšinu roka sa vykonávali aj preventívne prehliadky. Ošetrujúci lekári aj počas najprísnejších opatrení vždy veľmi pozorne zvažovali riziká odkladu operácií. Ak došlo k odkladu operácií, išlo o plánované neonkologické a nekardiologické operácie, napríklad náhrady kĺbov a podobne.
V súčasnosti je zároveň celosvetovo eticky neprijateľné, aby vývoj vakcíny viedol k abortom. Bunkové línie používané pri vývoji vakcín boli vytvorené v rokoch 1973 a 1985. Všetci by sme boli veľmi radi, ak by existovala iná alternatíva pri vývoji vakcín. Ak však taká neexistuje, použitie vakcín vyvinutých na historických bunkových líniách nie je podieľanie sa na žiadnom aborte z minulosti. Vakcíny zachraňujú zdravie a život najslabších. Preto, prosím, nesnažme sa politicky zdiskreditovať túto tak vážnu tému, keď ide o záchranu životov a ochranu zdravia ľudí na Slovensku.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:36 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:37

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pani ministerka. Pán poslanec sa chce dopýtať.
Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

22.10.2020 o 14:37 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:40

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka nebude vedieť odpovedať na túto otázku, ktorú položím, ale buďte taká dobrá, tlmočte to pánu ministrovi.
Tuná verejne je známe, že mnohé nemocnice odkladajú plánované operácie. Nakoľko sa aj medzi personálom nemocníc objavili pozitívne testovaní zamestnanci daných nemocníc, pýtam sa pána ministra, neuvažuje o tom, aby boli počas COVID-u 19 a tejto pandémie zrušené potraty, ktoré ja považujem osobne, nie sú neodkladnou zdravotnou starostlivosťou, nie sú chorobou, lebo tehotenstvo nie je žiadnou chorobou a aby v podstate v čase COVID-u pandémie, aby sa tieto potraty nevykonávali. Vystavujeme hrozbe a aj potenciálne tieto matky. Ja viem, že sa posunie zase, u mnohých by sa posunulo možno tých pár dní alebo týždňov, že by museli donosiť tieto deti, ale oplatí sa zabojovať v čase pandémie aj o tieto deti. Totižto tieto deti nám raz budú chýbať. Tuná plačeme nad tým, že na COVID-19 mnoho ľudí zomiera a neplačeme nad tým, že zabíjame nevinné deti. Toto je najzraniteľnejšia skupina, toto tlmočte pánu ministrovi. Samozrejme, okrem tejto skupiny sú ďalšie skupiny obyvateľov, ktoré sú zraniteľné. Ale nenarodené deti, nemá sa kto zastať. A najväčšia neprávosť sa práve pácha na nich. Neviem to pochopiť, prečo tieto deti sú trestané smrťou a ničím sa neprevinili. Je to najviac ohrozená skupina nielen u nás na Slovensku, ale aj vo svete.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:40 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:42

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Pani ministerka, chcete to nejako komentovať?
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:42 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:43

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Odkážem pánovi ministrovi.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:43 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video