16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2020 o 14:18 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:18

Peter Liba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vítam návrh tohto zákona. Určite sa všetci zhodneme, že je dôležité podať pomocnú ruku tomu ťažko skúšanému segmentu a udržať ho pri živote, hlavne z hľadiska budúcnosti. Pandémia, ja verím, že čoskoro pominie a vrátime sa do normálu. Cestovný ruch sa však bude pomaly rozbiehať. Opätovné naštartovanie však bude pre mnohých bolestivé a náročné, hlavne pre tie fyzické a právnické osoby, ktorým v dôsledku výpadku tržieb počas tohto roka hrozí krach. Ako štát musíme dopomôcť k zachovaniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu na Slovensku v tomto krízovom období a prispieť aj finančne k prežitiu dotknutých subjektov. Mnohým totiž ide o samotné prežitie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2020 o 14:18 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:19

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Odvetvie cestovného ruchu v súčasnosti je jedným z najviac zastihnutých segmentov hospodárstva. V priebehu roku 2020 došlo k výraznému zákazu alebo k obmedzeniu činnosti podnikov cestovného ruchu. Odvetviu cestovného ruchu doposiaľ nebola poskytnutá žiadna špecifická finančná pomoc, preto vítam tento predložený návrh zákona. Pripravené schémy štátnej pomoci budú zamerané na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu, ako aj na podporu organizácií, ktoré pracujú v tomto segmente. Veľmi vítam ešte raz túto iniciatívu a dúfam, že ozaj sa spustí v decembri, tak ako nám to pán minister predložil na výbore pre regionálny rozvoj a verejnú správu.
A zároveň sa stotožňujem s myšlienkou vytvoriť organizáciu cestovného ruchu, ktorá by zastrešovala cestovný ruch na Slovensku, aby vlastne sa naša krajina stala skutočne konkurencieschopnou aj v tejto oblasti.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2020 o 14:19 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja ďakujem, kolegovia. Ja viem, že chápete potrebu tohto zákona. Ja by som ešte chcela doplniť v podstate sama seba, aby bolo jasné o aké kultúrne dedičstvá, teda o čo vlastne ide pri podpore, pri tomto zákone pre kultúru. To sú pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, nehnuteľné kultúrne pamiatky, nehmotné kultúrne dedičstvo, archeologické nálezy, archeologické náleziská, prírodné pamiatky, chránené krajinné prvky, jaskyne, vodopády, hvezdárne, planetáriá, skanzeny, arboréta, botanické záhrady, mestské záhrady a parky, hrady, zámky, kaštiele a významné sakrálne stavby a remeslá tradičnej ľudovej a mestskej kultúry. Čiže toto všetko bude riešiť aj tento zákon. Takže je to konkrétne a ďakujem veľmi pekne ešte raz aj za tú možnosť pomôcť kultúre aj týmto zákonom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2020 o 14:20 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:21

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj kolegom, ktorí vystúpili, resp. kolegyni, ktorá vystúpila v rozprave, aj za tie faktické poznámky. Naozaj je pravda, treba si uvedomiť, že cestovný ruch alebo, respektíve všetky odvetvia, ktoré tu máme, sú vo veľmi zlom stave. Sú postihnuté touto krízou a verím tomu a chcem sa poďakovať aj ministrovi dopravy, aj ministerstvu, že sa naozaj podarilo pripraviť tento návrh zákona, ktorým naozaj ideme cielene pomáhať tomu cestovnému ruchu a, tak ako kolegyňa povedala, aj priamo kultúre.
Ďakujem pekne za to a verím, že to všetci podporia.
Skryt prepis

4.11.2020 o 14:21 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:26

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, len veľmi krátko. Chcem povedať, že teda chceme sa vymeniť s kolegom Čekovským v dvoch výboroch. Kolega Čekovský pôjde do SIS, kontrola SIS a ja pôjdem do výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Nie je to žiadna, nič za tým nehľadajte, jednoducho Kristián má dosť povinností v mediálnom výbore a ten SIS výbor je vlastne len taký naozaj kontrolný výbor, takže aby bolo času viacej pre jeho činnosť. Ja som súhlasil s tým a veľmi rád sa vymením, pôjdem do toho výboru.
Takže ďakujem veľmi pekne a všetko dobré želám všetkým dobrým ľuďom. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.11.2020 o 14:26 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:00

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie, ktorá si vyžaduje prijatie okamžitého účinného riešenia podpory podnikateľského sektora v autodoprave, aby nedošlo k obmedzeniu jedného zo základných práv vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, ktorým je právo na podnikanie.
Návrh zákona obsahuje propodnikateľské opatrenie, ktorého cieľom je zabezpečenie konkurencieschopnosti autodopravcov a podpora vytvárania nových pracovných miest v tejto oblasti. Cieľom tejto podpory je zamedziť hroziacim hospodárskym škodám štátu, ktoré by v prípade neprijatia tohto zákona v skrátenom legislatívnom konaní vznikli v dôsledku zmenenej hospodárskej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Na základe šírenia koronavírusu bez zmeny podmienok pre dopravcov podnikajúcich v nákladnej a kamiónovej, autobusovej doprave by pôsobením konkurencie došlo k stratám na medzinárodných trhoch a tým aj k eliminácii podnikateľských subjektov.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o prerokovanie predloženého návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.11.2020 o 15:00 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:02

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 293 z 9. októbra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 303), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 26. schôdzi dňa 15. októbra 2020 a prijal uznesenie č. 78, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, v skrátenom legislatívnom konaní na 16. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.11.2020 o 15:02 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:04

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, cieľom návrhu zákona je v súlade s memorandom o porozumení uzavretom medzi ministerstvom financií a Slovenskou bankovou asociáciou v júni v roku 2020 zrušenie povinnosti platiť osobitný odvod a zrušenie zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2021.
Uvedené opatrenie – a toto je dôležité – má ochrániť finančnú stabilitu bankového sektora, pretože vieme, že momentálne práve kríza, koronakríza alebo pandémia, ktorá prišla do Európy, tak spôsobila naozaj silný prepad hospodárstva, nielen slovenského, ale všetkých členských štátov aj iných svetových ekonomík a vidíme, že je naozaj veľmi dôležité, aby tieto ekonomiky mohli fungovať, je potrebné mať dostatok pomoci jednak zo strany štátu, ale aj dostatok likvidity, a tým pádom zabezpečiť, aby všetky finančné nástroje správne fungovali. Aj preto je dôležité, aby sme práve aj pri takomto druhom nástupe alebo druhej vlne, ktorá prebieha nielen v Európe, ale na celom svete a naozaj dosahuje podstatne vyššie čísla nakazených, ako sme to videli v prvej vlne, je dôležité, aby sme boli pripravení reagovať a pomáhať ekonomikám, aby bolo dostatok financií. Preto je dôležité teda mať aj finančnú stabilitu bankového sektora.
Vieme, že v roku 2008 – 2009 boli práve banky problémom. Boli problémom krízy. Dnes môžeme povedať, že sú práve takou tou chrbtovou kosťou, ktorá pomáha zvládnuť, zvládnuť tento, túto krízu, v ktorej sa nachádzame. Takže práve toto opatrenie bude mať za následok posilnenie schopnosti bánk podporiť oživenie hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré je v súčasnosti zasiahnuté práve, ako som povedal, dopadmi súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Prijatie navrhovaného znenia nebude mať vplyv na sociálne vplyvy, životné prostredie, informatizáciu ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh bude mať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a z hľadiska rozpočtu, ktorý tu naplánovali naši kolegovia v predchádzajúcej vláde, bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
A zrejme si za chvíľu vypočujete aj vystúpenie kolegu Kamenického, ktorý bude chcieť zrejme k tomu vystúpiť a bude vám tu zrejme ponúkať rôzne ilúzie, tak ako nám ponúkal ilúzie aj pred rokom, keď vlastne to zvýšenie bankového odvodu predstavoval verejnosti a zvyšoval na 0,4 percenta. Všetci dobre vieme, že to bolo len kvôli tomu, že nevedeli zostaviť rozpočet, aký si naplánovali, a potrebovali zakryť svoju hanbu v Bruseli. Mali jedno veľké šťastie, a to bolo to, že prišla koronakríza. A je to veľmi smutné, že ich musela zachrániť koronakríza, pretože práve dnes som bol na stretnutí alebo videokonferencii ECOFIN, čo je stretnutie ministrov financií, a jedným z bodov bolo, že nám prezentovali správu o fiškálnych, fiškálnom stave jednotlivých členských štátov a bola len jedna krajina, ktorá nespĺňala rozpočet alebo teda tie pravidlá za minulý rok, a druhá, ktorá sa tesne zachránila od toho vďaka koronakríze, bolo Slovensko. Čiže ak by nebola koronakríza, tak by sme dnes boli spolu s Rumunskom medzi krajinami, ktoré by mali veľký, veľký problém. Takže teším sa na vystúpenie pána Kamenického, aby nám predstavil teda svoje ilúzie, ktoré nám tu bude ponúkať a ktoré sme počuli aj takto pred rokom. Takže si to užite.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.11.2020 o 15:04 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:09

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby uvedené výbory prerokovali, aby uvedené návrhy výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

4.11.2020 o 15:09 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:10

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mňa veľmi teší, že pán, pán minister v podstate už dopredu sa bojí, čo teraz poviem, a ja skutočne nebudem hovoriť veľmi potešivé veci, potešiteľné. Nebudem sa teraz baviť o číslach, lebo to, a že koho čo zachránilo, nakoľko ja, poviem otvorene, na rozdiel od vás, pán minister, my sme museli plniť nejaké pravidlá, ktoré vy dnes nemáte, a budeme tu mať dnes zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tzv. zákon o dlhovej brzde, a potom sa budem pristavovať pri tých ostatných veciach, čiže tomuto sa nebudem venovať.
Poďme sa venovať bankovému odvodu. Takže poďme si povedať, čo sa tu deje. V roku 2020 vláda Igora Matoviča odpustila bankám na odvode 150 mil. eur, na fondoch, ktoré mali slúžiť na to, aby sa zachraňovali naše vklady. Za rok 2019 v podstate bankám ide na základe toho memoranda, o ktorom tu hovoril pán minister, vracať bankám 230 mil. eur a ja som zvedavý, ako sa to tu, celé memorandum, naplní.
Budem hovoriť teraz o tom, čo hovorí tento zákon, lebo vy ste najskôr týchto 380 mil. odpustili bankám v rámci tzv. kilečka a bol to taký antibyrokratický balíček z dielne ministra Sulíka a v podstate boli tam veci, ktoré nejak veľmi nepomohli, ale neuškodili. A ja by som to dokonca aj podporil nebyť, nebyť toho, že do tohto bol vložený tento zákon o bankovom odvode.
Ako to má, aké to má pokračovanie? Pokračovanie to má v tomto zákone, ktorý dnes máte pred sebou (tlač 255), a keď si pozrete doložku vplyvov, tak v roku 2021 bankám sa odpustí 304 mil. eur, v roku 2022 255 mil. eur, v roku 2023 271 mil. eur. Dokopy 830 mil. eur, keď spočítame s tým prvým zákonom, tzv. tým kilečkom, kde teda bol, bol odpustený bankový odvod, dokopy sa bavíme o sume 1,21 mld. eur, 1,21 mld. eur.
Poďme si teraz povedať, čo sa ale, čo sa ale neurobilo, a budeme sa tu dnes, chvalabohu, teda ja neviem, čo sa ide diať v zákone o dani z príjmov, ale, chvalabohu, sa teda, vláda dostala možno nejaký zdravý rozum a začína sa s ním opäť zaoberať. Bol stiahnutý z programu, čo kvitujem a pevne verím, že to, čo sa tam navrhovalo, že toto skutočne neprejde týmto parlamentom.
Budem hovoriť o tom, že pre banky sa peniaze našli, 1,2 mld. eur, a pre ľudí sa nenašli. Čo sa nenašlo teda? Nenašli sa peniaze na 13. dôchodky plnohodnotné, tie, ktoré sme navrhovali, a to sa bavíme len o 280 mil. eur verzus 1,2 mld. pre banky.
Bavíme sa o minimálnej mzde, kde ľudia prišli aj na základe tých, tých vyšších mzdových nárokov až o sumu vyše jednej miliardy eur.
Čo sa navrhovalo v zákone o dani z príjmov, má to súvis, takže budem aj o tom hovoriť. Bavilo sa, bavili sme, je tam, bol tam návrh, bol tam predložený drakonický pozmeňujúci návrh práve vo výbore pre financie a rozpočet, kde sa navrhovalo zrušenie oslobodenia od daní a odvodov, 13. a 14. platy. Tu sa bavíme, toto je podpora spotreby zo strany vlády?
A tu musím ešte na začiatku, jak začnem hovoriť o ďalších opatreniach, povedať, pán minister, áno, vy ste dosiahli tiež primát, neviem, akú ste si vy vymysleli teraz tabuľku, ale vy ste dosiahli primát, vaša vláda, v tom, že ste na chvoste v pomoci v rámci COVID-u. Na chvoste. S Rumunskom. A bavíme sa o najnižšej pomoci v rámci krajín a vy, práve naopak, čo by ste mali robiť, že podporovať spotrebu, čiže dať ľuďom viac peňazí, aby mali možnosť míňať, tak im tie peniaze beriete.
Poďme sa baviť o rekreačných a športových poukazoch, kde tiež idete zrušiť oslobodenie od daní a odvodov. Počul som, dnes sme sa bavili na výbore pre financie a rozpočet, že táto, toto opatrenie vraj bude zrušené, a teda by som pekne prosil, aby bolo zrušené, nakoľko sa pýtam: Toto je podpora cestovného ruchu? Toho cestovného ruchu, ktorý tu najviac trpí počas COVID-u? Toto je podpora?
Čo tam bolo ďalej? Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na manželku, dieťa 50 eur, ešte aj toto vám bolo, bolo treba zobrať tým ľuďom. Toto je podpora kúpeľníctva na Slovensku, páni a dámy?
Poďme ďalej, zrušenie obedov zadarmo ste nahradili, teda vám bolo ľúto, že dieťa dostane jeden teplý obed zadarmo, ste ho nahradili tzv. bonusom na dieťa, zdvojnásobeným, ale, samozrejme, že pri nezamestnaných ľuďoch si tento bonus nemôžu uplatniť a myslím si, že to padne na, nepadne na úrodnú pôdu.
Môžme sa baviť o, napríklad hovorili ste vždy o znižovaní daní, tak dnes, keď teda sú 15-percentné dane na úrovni 100-tisíc eur, čo ja nepovažujem tiež za úplne ideálne nastavenie, ale ešte aj to znižujete na úroveň 50-tisíc eur. Čiže tí ľudia, ktorí najmenej zarábajú, budú platiť vyššie dane. Toto je výsledok toho, čo ste nám momentálne nastavili.
A chcem povedať toľko, sme v prvom čítaní a, samozrejme, nepredpokladám, že tento zákon stiahnete. Ale zamyslite sa nad tým, že keď teda sa bavíme o tom rozpočte, povedzte mi, pán minister, ukážte mi, kde v rozpočte bolo napísané, že zrušíte bankový odvod. Ja som to tam nenašiel, neni to tam. Keď teda bankám je tak zle, tak sa pýtam, počas dlhých rokov, ktoré sme tu boli a ja som to sledoval, každý rok stúpal zisk bánk napriek bankovému odvodu, napriek bankovému odvodu. Vždy sa pohyboval na úrovniach vyše pol miliardy eur. Dnes ten zisk oficiálne vykazovaný je nižší, ale je tam taká jedna zvláštna položka, že opravné položky, a tiež má dôvod, že sa tvoria, samozrejme, uvidíme, ako sa budú ľudia správať voči svojim úverom, to znamená, či ich budú splácať, aká bude výška týchto opravných položiek. A ja som sám zvedavý, ako dopadne, ako dopadne hospodárenie bánk v tomto roku. Ale môžem vás uistiť, že napriek týmto obrovským dohadným položkám, ak by tie dohadné položky neboli, tak ten zisk je na úrovni minulého roku. To znamená veľmi vysoký zisk bánk. A uvidíme, ako to nakoniec dopadne, a ja dúfam, že teda nebudem prekvapený, že nám tu skrachovalo desaťtisíce malých firmičiek, že nám tu skrachoval cestovný ruch, že nám tu skrachovalo gastro, že nám tu skrachovali hotely, ale banky napriek tomu budú mať svoje obrovské zisky.
Myslím si, že na úvod, na prvé čítanie toto by aj stačilo, a, samozrejme, budem sa ďalej k tejto téme vyjadrovať.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.11.2020 o 15:10 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video