18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2020 o 14:52 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

14:43

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, nemáme to v úmysle, a to preto, že vždy musíme postupovať v súlade s metodikou a usmerneniami a dohodami Európskej únie. To znamená, my sme sa snažili rozšíriť tú pomoc čo najviac, myslím, v porovnaní s tou Prvou pomocou, teraz tú Prvú pomoc plus, ale tam, kde sa to nepodarilo, nevieme to ovplyvniť, a tam, kde sa to podarilo, to nevieme vrátiť spätne, keďže bola schválená tá nová schéma štátnej pomoci, alebo teda upravená schéma štátnej pomoci až teraz.
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:43 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:43

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec, práce legislatívne na novom Občianskom zákonníku, rovnako na zákone o obchodných spoločnostiach prebiehajú v maximálnom možnom tempe. V priebehu budúceho roka rátame s tým, že budú ukončené, a ten ďalší rok pôjde návrh či už nového Občianskeho zákonníka, alebo zákona o obchodných spoločnostiach do legislatívneho procesu.
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:43 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:49

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď. V podstate išlo len o to, že vieme, akým dlhým spôsobom prebiehala rekodifikačná..., resp. zasadnutia tých komisií v rámci ministerstva spravodlivosti, ja si ešte pamätám pána profesora Lazara, ktorý bol v prvopočiatkoch pri tvorbe tých prvotných ustanovení. Takže ak tomu mám správne chápať, momentálne existujú komisie, ktoré sú zriadené v rámci ministerstva spravodlivosti, a ten prvotný návrh by sme mohli vidieť do konca budúceho roka?

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti
Áno.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti
Nech sa páči. Je to tak, že pri ministerstve spravodlivosti sú vytvorené pracovné skupiny, ktoré na tom robia, takže ja som sa na to pozrela trošku iným spôsobom. Nevytvárala som komisiu pre rekodifikáciu, ale aby tu..., je to proste pracovná skupina, kde je poverený pracovník ministerstva, ktorý ju vedie. Ja mám záujem, aby efektívne všetky práce boli urobené v rámci tohto roka a budúceho, a ako som povedala, aby ten ďalší rok to išlo už do legislatívneho procesu. Dobre?

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti
Prosím.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2020 o 14:49 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:49

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
„Vážený pán poslanec, dokumentácia verejného obstarávania na zákazku cesta 1/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota, tzv. panelová cesta pri Trenčíne, je momentálne predmetom kontroly pred vyhlásením verejného obstarávania, nakoľko sa predpokladá financovanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Po ukončení predmetnej kontroly môže Slovenská správa ciest ako verejný obstarávateľ pristúpiť k vyhláseniu verejného obstarávania a začať súťaž na výber“ zhodnotiteľ..., a na výber „zhotoviteľa.“
Odpoveď od pána ministra dopravy.
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:49 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:51

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Nebudem sa ani dopytovať, lebo určite pani ministerka nemá nejaké bližšie časové informácie. Keby tu bol pán minister dopravy, tak by som sa ho pýtal na časový plán realizácie po uskutočnení procesu verejného obstarávania, ale teraz v tejto chvíli sa to pýtať nebudem. Dám teda písomnú interpeláciu k tým časovým rámcom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2020 o 14:51 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:51

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, budeme tlmočiť pánu ministrovi.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2020 o 14:51 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:52

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za teda zodpovedanie mojej otázky ešte v rámci, v rámci toho predchádzajúceho kola.
A ale teda chcel by som apelovať na vládu, že tomuto by mala venovať zvýšenú pozornosť, lebo vzhľadom na vývoj pandémie je veľmi pravdepodobné, že, že budeme potrebovať spoluprácu aj zo strany, aj zo strany samospráv. A ak sa to vyplácanie bude, bude naťahovať, tak je možné, že tá ochota, s ktorou sme sa stretli, stretli v tom prvom kole plošného testovania, už taká nebude, a teraz nehovorím iba o tom, či bude nejaké ďalšie plošné testovanie, alebo, alebo nebude, ale, ale je veľmi pravdepodobné, že spoluprácu zo strany obcí budeme, budeme potrebovať. Takže neviem, či je to otázka, alebo, alebo apel, že ak je možné venovať tomuto zvýšenú pozornosť a nenechať to len na, na to, že sa to nejako, nejako vyrieši, tak by som sa za to, za to prihováral.
A teda tá doplňujúca otázka je, že či, či to vnímate takto podobne aj vy.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

26.11.2020 o 14:52 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:52

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Nie, nevnímam, lebo to nie je o tom, že vláda by nekonala, a tak, ako som odpovedal v tej, v tom mojom predchádzajúcom vstupe, už tie peniaze, finančné prostriedky boli uvoľnené (ruch v sále a zaznievanie gongu) a je to v riešení. Takže, samozrejme, že my sa tým zapodievame a nie je to o tom, že by sme to nevnímali. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:52 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:55

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec. Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. No, tých opatrení bude, pán poslanec, veľa a v tejto chvíli možno je, aby sme boli aktuálni, treba zdôrazniť, že prebieha práve v rámci podopatrenia 4.1 pre podporu rastlinnej a živočíšnej výroby otvorená výzva, do ktorej sa môžu zapájať mladí poľnohospodári s tým, že ich úspešná účasť je bonifikovaná, to znamená, že môžu využiť vyššiu intenzitu podpory v rámci tejto 4.1.
Keďže sa spytujete na Fond obnovy, vítam to a musím zdôrazniť, že aj keď tu ani ešte zďaleka nie sme v procese tak ďaleko, že by sme mohli povedať, že aká časť pôjde na podporu mladých a začínajúcich farmárov, mimochodom, musíme ešte v zákone o poľnohospodárstve tieto kategórie veľmi presne špecifikovať, lebo nejde len o slová, ale ide o presné ohraničenie takto pomenovaných farmárov. Takže má náš rezort záujem veľmi úprimný a veľký, aby v rámci možností, ktoré sú v tomto jedinečnom fondu, Fonde obnovy, uviesť sa, umiestnil v tom istom pevnom súboji o podiel na takmer 6 mld. eur čo najúspešnejšie, a preto sme nasadili do boja také štyri kategórie.
Prvá je otázka vodozádržných opatrení, závlah, kde by sme veľmi radi dokázali na našich poliach urobiť to, čo je potrebné v prípade veľkých zrážok hroziacich povodňami, zabrániť povodniam a umožniť prečistením a údržbou týchto totálne zanedbaných kanálov odvod zrážkovej extrémnej vody. Na druhej strane vo chvíli, keď je sucho, čo sú ďalšie bežné dopady klimatických zmien, v týchto kanalizačných, alebo kanálových zariadeniach, v týchto nádržiach zachytávajú čo najviac vody, aby sme umožnili, čo najmenšie vysychanie krajiny.
Druhá dôležitá vec je otázka pozemkových úprav, kde tiež nepochybne množstvo mladých farmárov bude mať svoj podiel, pretože chcem zdôrazniť, čo je veľmi podstatné pre túto oblasť. Ani zďaleka nejde len o komasácie, ktoré by mali scelovať pozemky, aj keď vieme, že táto oblasť je katastrofálne zanedbaná a vyžaduje si naozaj ešte mnohoročné úsilie, ale tu vidíme aj veľký cieľ, ktorý je úplne súbežný - nechcem povedať nadradený - komasáciám, a to je otázka vytvárania spoločných zariadení, v našej krajine vidíme obyčajne od jedného kostola po druhý. Nemáme remízky, nemáme medze, nemáme vetrolamy, nemáme aleje, a práve súčasť pozemkových úprav, komplexných pozemkových úprav je aj to tá, je táto tvorba spoločných zariadení. Som presvedčený, že v tomto sektore v prípade, že budeme úspešní, bude možné v rámci Fondu obnovy tiež podporiť obrovské množstvo alebo vysoký podiel mladých a začínajúcich farmárov.
Tretia oblasť, aj keď sa netýka farmárov, je otázka prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, ktoré je základnou odpoveďou na klimatické výzvy doby. Okrem tých známych prínosov, ktoré sa tak často spomínajú s týmto špičkovým hospodárením v lesoch, treba zdôrazniť aj to, čo sa možno spomína menej, a to je otázka ukladania uhlíka. Je známe, že proti klimatickým zmenám a v zápase za minimalizáciu skleníkového efektu je najúčinnejším valom práve zalesnená krajina, a tu treba povedať, že nie prales, ale práve les obhospodarovaný prírode blízkym spôsobom je schopný zadržiavať najväčšie množstvo uhlíka, samozrejme, za ďalšou fázou pre tento životne dôležitý cieľ je otázka využitia drevnej hmoty potom tak, aby to bolo používané na výrobky, ktoré majú niekoľkodesaťročnú alebo aj stáročnú životnosť, a tým pádom uhlík je ukladaný v tejto podobe na dlhé obdobie, verme, že na obdobie, v ktorom zase bude vedecký pokrok tak ďaleko, že umožní nové prístupy v boji so skleníkovým efektom.
Toto sú také zásadné možnosti, ktoré vo Fonde obnovy vidíme, a kde teda budeme uplatňovať veľmi jasne prioritizáciu a podporu práve mladých farmárov.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:55 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:59

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Šeliga, musím vám na úvod povedať, že minule ste ma preskočili a už tá otázka neprišla moja na rad, takže to len chcem poďakovať, že sa mi tak revanšujete, áno, meškal som tých, tú sekundu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
... za štandardizujúcu sekundu... (Hovorené súbežne s rečníkom.)

Kuffa, Štefan, poslanec NRSR
Ale vidíte, že neni to hneď na odvolávanie, že by som dával návrh na vaše odvolávanie, nemusíte mať obavy.
Ale k pánu ministrovi. Chcem ti, pán minister, poďakovať za tvoju odpoveď, ale ty ako lesník skús si predstaviť takúto vec a ťažko sa ti to bude predstavovať, mladý farmár a špeciálnu rastlinnú výrobu alebo špeciálnu živočíšnu výrobu. Príď sa pozrieť na východné Slovensko, ja ťa pozývam. Vieš, aká je to ťažká drina, títo mladí farmári a začínajúci farmári hynú. Dobre ma počuješ, hynú. Majú obrovské problémy.
A odpusťte mi to, Janko, aj ty mi to odpusť, keď to takto, poviem takto, ale ja nemôžem už ani počúvať ani tie rozprávky o tých ROEP-och a tých, tom, o tom sceľovaní a tak, lebo je to len úroveň, na úrovni nejakých rozprávok. U nás reálne prebehli tie, to sceľovanie parciel aj tie ROEP-y, katastrálne cesty síce máme vytvorené, ale sú len v digitálnej forme na katastri, ale reálne nie sú. My nepotrebujeme vymýšľať a vyrábať ďalšie remízky alebo podobné tieto veci. Jednoducho, keď my zachováme katastrálne cesty, tie všetky prístupové cesty, ktoré majú viesť ku každému pozemku, lebo aby to bolo platné vôbec, to sceľovanie a ten ROEP, tak zásada je taká, že každá parcela musí mať prístupovú cestu. Prirodzeným spôsobom sa vytvárajú tieto remízky. Prirodzeným spôsobom sa vytvárajú aj zachytávanie tej vlahy, aj tej dažďovej vody, ale keď je všetko rozorané aj tie katastrálne cesty, všetko sa to splavuje, to je jedna obrovská katastrofa a mladí farmári hynú, nie sú jednoducho dostato... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

26.11.2020 o 14:59 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video