23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.1.2021 o 15:09 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:49

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj keď moja otázka smerovala na pána ministra Korčoka, ale teším sa, že pán minister hospodárstva mi ju zodpovedal.
Táto otázka vyplynula z podnetu, ktorý som dostala od občianskych združení, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, medzi nimi Slovenská katolícka charita, eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, SAVIO, občianske združenie, ktoré namietajú, že príručka používa pojmy, ktoré nie sú definované v slovenskom právnom poriadku či v Slovníku slovenského jazyka, resp. sú definované inak.
Rozvoj a spolupráca sa netýka výhradne rovnosti mužov a žien, ale ako je definované v zákone č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci, rozvojovou spoluprácou sa rozumejú činnosti darovanie hnuteľného majetku štátu a humanitárna pomoc financované z verejných prostriedkov, zamerané na podporu trvale udržateľného rozvoja v partnerských krajinách.
Zároveň je veľmi dôležité že s témou rovnosti mužov a žien pracovať v partnerských krajinách s veľkou obozretnosťou a citlivosťou, pretože rozvojová spolupráca by sa mala realizovať s náležitou úctou ku kultúre a tradíciám danej partnerskej krajiny. Máme zato, že v súčasnom znení príručka tento princíp neakceptuje.
Opýtam sa, asi pán minister nebude vedieť, ale by zaznela teda ešte tá doplňujúca otázka. Dá sa príručka pani Oľgy Pietruchovej ešte pripomienkovať? Budú tieto organizácie prizvané ku pripomienkovaniu tejto príručky?
Som presvedčená, že dlhoročné skúsenosti týchto občianskych združení by boli prínosom pri napĺňaní cieľov rozvojovej spolupráci.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.1.2021 o 14:49 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Richard Sulík
Skontrolovaný text
No tak posnažím sa odpovedať. Neviem, či sa dá tá príručka ešte pripomienkovať, ale mrzí ma, že som nezodpovedal všetky otázky, že to tu tak nie je vypracované, takže ja by som poprosil adresovať na pána ministra Korčoka až tieto všetky ďalšie otázky a ja sa postarám o odpoveď, aby teda odpovedal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:49 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďalšia otázka je od pána poslanca Filipa Kuffu, je na pána ministra pôdohospodárstva, rozvoja vidieka pána Mičovského a otázka znie:
„Pán minister, v súvislosti s informáciami zo strany médií ohľadom výberových konaní uvažuje váš rezort o zmene nastavení výberových konaní na vedúce pozície inštitúcií, ktoré spadajú pod ministerstvo?“
Nech sa páči, pán minister.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:49 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Pán poslanec Kuffa, ďakujem za túto otázku. Naozaj úprimne ďakujem, lebo naozaj však vďaka výberovým konaniam na rezorte pôdohospodárstva som sa stal predmetom aj podania trestného oznámenia na Generálnej prokuratúre, jak som sa dozvedel z tlače. Takže určite je to vec, ktorá rezonuje spoločnosťou a vyvoláva otázky. Takže využívam aj túto vašu otázku na to, aby som teda povedal tie základné fakty o výberových konaniach na rezorte pôdohospodárstva, tak ako sa na ne spytujete.
V zriaďovateľskej kompetencii ministerstvo pôdohospodárstva má dvadsať organizácií. Musím povedať, že je to 20 nie ľahkých organizácií, ktoré majú svoje dedičstvo, nechcem povedať, absolútne do jedného vreca ich hodiť (ruch v sále a zaznievanie gongu) a priori, že všetky majú dedičstvo ťaživé, ale keď si pomôžem s takým slovom, že väčšinou majú ťaživé, tak sa teda veľmi nemýlim. Tak napokon aj zajtra sa dáva ďalšie jedno z trestných oznámení na niekoľkomiliónovú škodu, ktorá vznikla v jednej z organizácií, takže aj to pracovisko protikorupčné, ktoré máme zriadené, má plné ruky práce a zrejme to ešte nejaký čas potrvá, lebo tých prípadov neubúda, ale skôr pribúda to, keď sa vyťahujú zo šuplíka veci, ktoré sú zdedené.
Ale aby som odpovedal na vašu otázku, kde sa spytujete priamo na výberové konania, že či budeme meniť ich spôsob, musím jednoznačne povedať vám, občanom, verejnosti, že ani jedno z výberových konaní, a už ich bolo niekoľko, aj keď viem, že aj neúspešných, nebolo vedené s tým, že by sme si vytvárali nejakú potemkinovskú dedinu, že stanovíme komisiu a minister Mičovský povie, no ale viete čo, vážená komisia, vyberte mi toho alebo tamtoho. Musím dokonca povedať, že niekedy som sa nevedel zmieriť aj s výberovou komisiou. No ale podľa zákona o štátnom podniku komisia vybere a minister nemá možnosť neprijať jej verdikt, musí prijať.
Možno viete, aby sme teda možno spomenuli aj takú vec, že keď človek, ktorý bol dávaný do priateľskej súvislosti so mňou, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky pán Matej Vigoda, bol po krátkom čase mňou odvolaný, tak zrazu sa to prehuplo. Dovtedy to bol môj kamarát a potom zrazu ten Mičovský nevedel oceniť kvalitného riaditeľa. Takže viete, je to pozícia, kde nevyhoviete všetkým, ale chcem jasne povedať vám, že teda žiadne kritériá meniť nebudeme, pretože tie kritériá sú nastavované s úmyslom, aby sme našli vždy toho najlepšieho z prihlásených.
Je možné, že sa upravia niekedy kritériá v tom slova zmysle, že keď zistíte, že pri výberovom konaní, ktoré bolo neúspešné, boli tie podmienky nastavené extrémne vysoko a zúžili potenciálne množstvo kandidátov, ktorí by sa mohli uchádzať na také minimum, že sa vám neprihlási nikto alebo dvaja, a tí nespĺňajú podmienky, tak si potom môžte zvážiť v istej súvislosti, že možno nejaká podmienka v novom výberovom konaní môže byť zjemnená, resp. že môže by vypustená. Ale že by sme nejakým spôsobom zmenili kritériá tak, aby vyhovovali zásadám, ktoré nie sú zlučiteľné s čistotou, transparentnosťou a úmyslom tým najlepším - vybrať toho najlepšieho. Nie toho, koho si želá pán minister, ktorý by tam mal byť dosadený kvôli tomu, že je s ním nejak spriaznený alebo že je to jeho subjektívna predstava, že to bude najlepší. Som vám povedal pred chvíľočkou príklad, že proste niekedy aj človek by mal predstavu a napriek tomu sa podriadi výberovej komisii, takže aj v mene členov výberových komisií, ktoré sú ustanovené, aj v mene svojich rozhodnutí odpovedám na vašu otázku, že výberové konania sú na našom rezorte všetky, ktoré doteraz boli urobené, a všetky, ktoré ešte, pokiaľ budem mať na to vplyv, urobené budú, sú konané transparentne a výberové kritériá sú nastavené tak, aby to bolo urobené čisto, a ich zmena v prospech toho, aby sme tú čistotu nejakým spôsobom pokazili, určite nebude.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:49 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:56

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister. Mal som na mysli presne tie výberové neúspešné konania, kedy v podstate to nastavenie kritérií spôsobilo to, že, že tie posty zostali neo... neobsadené. Odpovedal ste v podstate, že kritériá nebudete meniť. Ale zároveň potom, potom ste aj povedal, že ste teda prístupný k tomu, že tie, možnože jednotlivé body by ste vedeli zjemniť, aby sa teda ten možnože okruh uchádzačov rozšíril, že by bolo vôbec z čoho vyberať, lebo pri Lesoch SR, čo mám teda echo, hej, povedali, že tam sa vedeli tie kritériá zmeniť, čo sa týka napríklad tej doby riadiacej praxe. Bolo to len dva alebo tri roky, už neviem teraz.
A keď bolo na PPA-čku vyhlásené, tak povedali, že taký človek na Slovensku neexistuje alebo minister už má vyhliadnutého, vytypovaného človeka. Čiže narážal som na to, že možnože zjemniť, či, či sa chystáte zjemniť teda tie niektoré kritériá.
Ďakujem.

Mičovský, Ján, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Pán poslanec, odpoviem. Napríklad pri tých Lesoch Slovenskej republiky v rýchlych... riadiaca prax je tam napríklad nezmenená, ale čo sme zmenili, sme rozšírili okruh, teda požiadavky na jazyk. Okrem jazyka anglického, ktorý je tam ako odporúčaný, sme tam napísali, teda že je tam aj jazyk slovenský a český, myslím. Kvôli tomu, aby sme zdôraznili, že chceme načrieť možno do väčšieho priestoru výberu kandidátov, kde nevidíme problém, lebo to neodporuje zákonu o štátnom podniku, aby sme ponúkli takúto funkciu, ponúkli alebo hľadali potencionálneho účastníka a kandidáta na takúto funkciu aj napríklad v Českej republike alebo kdekoľvek v rámci Európy, pokiaľ ten človek bude vedieť jazyk slovenský, alebo nám nevadí ani jazyk český.

Pri tej PPA-čke je, napríklad je fakt ten, azda by som využil aj tento priestor, lebo opäť otvárame - už tretíkrát - ponuku a hľadáme človeka, ktorý splní tie najväčšie nároky na výkonnosť, na vedomosti, na čistotu svoju osobnú a aj možno na schopnosť istej moderny, lebo tam netreba len človeka, ktorý bude dobrým manažérom (ruch v sále a zaznievanie gongu), ale ktorý bude ovládať tie najmodernejšie veci, lebo taká PPA-čka je miesto, kde sa, žiaľ, teda v 21. storočí písali veci na papieriky, tie sa mnohokrát strácali, a kde napríklad moderný softvér je vec nepoznaná.
A ak som povedal, že niečo zmeníme, tak bola tam požiadavka, bola jedna z tých, že s Bruselom musí mať svojím spôsobom skúsenosti. No ustúpil som od tejto požiadavky, aby sme nepovedali, že prečo by teda musel ten špičkový človek mať až priamo skúsenosti s bruselskými orgánmi, už dohodneme sa na tom, že je šikovný človek, ktorý, ktorého hľadáme, ktorého zatiaľ nepoznáme, nemusí priamo mať skúsenosti s bruselskými inštitúciami a napriek tomu teda môže spĺňať tie najvyššie kritériá. Takže uznávam.
Sú tam jemné nuansy, ale nikdy v tom, aby sme podliezali latku a ponúkali funkcie niekomu, kto, kto je náš človek. Asi toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

28.1.2021 o 14:56 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:56

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za otázku, pán poslanec. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie obstaráva vakcíny na ochorenie COVID-19 formou spoločného verejného obstarávania prebiehajúceho pod záštitou Európskej komisie. Týmto spôsobom má na základe už uzatvorených zmlúv, ako aj pomocou dodatočného nákupu vakcín v súčasnosti zazmluvnených 13,5 mil. dávok vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson a CureVac, ktoré by mali byť dodané v priebehu roku 2021, hoci môže nastať oneskorenie dodávok na strane výrobcov.
Počet dávok spoločnosti Pfizer a Moderna v roku 2021, podľa alokačného kľúča Európskej komisie má Slovensko vždy nárok na 1,22 % z celkovo nakontrahovaného objemu dávok vakcín pre Európsku úniu.
V prípade spoločnosti Moderna mala Slovenská republika podľa tohto alokačného kľúča nárok na 962 917 dávok, ktoré navýšila dodatočným nákupom z tzv. bazáru o 600-tisíc dávok, a práve prebieha proces ďalšieho navýšenia nákupu o 1,8 mil. dávok. Celkovo tak bude mať Slovenská republika k dispozícii viac ako 3,3 mil. dávok vakcíny spoločnosti Moderna na rok 2021.
Spoločnosť Pfizer, v prípade spoločnosti Pfizer Slovenská republika nakúpila 2,4 mil. dávok vakcíny Comirnaty. Podľa oficiálnej alokácie Európskej komisie tento objem navýšila o dodatočných 3,4 mil. dávok v tzv. bazáre Európskej komisie, teda celkovo budeme mať k dispozícii 5,8 mil. dávok vakcíny spoločnosti Pfizer-BioNTech pre rok 2021.
A čo sa týka AstryZenecy, AstraZeneca, spolu máme zazmluvnených 3,6 mil. dávok a môžem začať, s nimi teda boli stanovené nasledovné alokácie pre kvartál I, kvartál II, avšak tiež dochádza k výraznému posunu. V januári mala AstraZeneca dodať 363 83 dávok, ale ich, žiaľ, nedodala, vo februári 485 177. Momentálne to znížila na 210-tisíc dávok. A v marci 363 883, v apríli 242 589, v máji 970 355, v júni 485 177, v júli 727 766.
Na o čo sa týka Moderny, Moderna bola takto január až február, mali sme dostať 71-tisíc dávok, 11. 1. prišlo 5-tisíc, 29. 1. ďalších 6-tisíc, 1. 2. by malo prísť 16-tisíc, 15. 2. 44-tisíc z pôvodných 960-tisíc, teda v I. kvartáli malo prísť 120-tisíc, v II. kvartáli 420-tisíc, v III. kvartáli 420-tisíc dávok a dodatočné dávky 600-tisíc plus 1,8 mil., teda 2,4 mil. nakúpených v dodatočnom bazáre má byť navezených medzi III. a IV. kvartálom. Zatiaľ nedisponujeme informáciami o presnom rozdelení dávok na jednotlivé mesiace, nakoľko ide o dodávky s dodatočného navyšovania kapacity výroby.
Pfizer, január - február, total malo byť 410 670 dávok, január 207 090. Realita. Február zatiaľ prisľúbených 203 580 dávok. Ďalej v I. teda kvartáli bolo prisľúbených z tých 2,4 mil. dávok 781 303, v II. kvartáli 722 124, v III. také isté množstvo a v IV. 174 449. Dodatočné dokontrahované dávky 3,4 mil. dávok má byť navezených medzi kvartálom II. až kvartálom IV, zatiaľ nedisponujeme informáciami, v jakých množstvách budú tieto dávky jednotlivo navážené do krajín, lebo ide o nové dávky z produkcie novovznikajúcich závodov na výrobu vakcíny v Nemecku a Rakúsku, ktoré budú mať spustenú výboru od februára 2021.
Presné počty dávok pre jednotlivé kvartály sa však priebežne menia a upravujú, nakoľko dochádza k výrazným zmenám produkcie na strane výrobcov, preto ich nie je možné uviesť presné počty dávok na jednotlivé kvartály. Máme k dispozícii iba indikačné počty od oboch výrobcov, spoločností Pfizer aj Moderna, ktoré sa však ešte budú meniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 14:56 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:05

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne a vážení poslanci, toto zrýchlené konanie, ako už som viackrát uvádzal, nás na ministerstve životného prostredia neteší.
V každom prípade COVID, ktorý sme si pred rokom mysleli, že rýchle ukončíme, pokračoval na jeseň novou vlnou a spôsobila problémy s odpadmi, ktoré môžme oprávnene považovať za zdravotnícky odpad. A tie si vynútili, vynútili zriadenie dočasných, dočasných skládok, z ktorých ale spaľovanie prebieha len podľa bežných, štandardných postupov. Tie štandardné postupy neumožňujú všetkým spaľovniam, či už spaľovniam, alebo cementárňam, vôbec takýto odpad spaľovať. A takisto určujú pomerne nízke kapacity. V bežnom roku by to takto absolútne postačovalo.
A viete, že cieľom ministerstva aj cieľom celej politiky, odpadovej politiky v Európskej únii je skôr znižovanie množstva odpadov a hlavne ich dôsledná separácia tak, aby na to posledné, tzv. energetické zhodnotenie bolo to čo najmenej. Samozrejme, s týmito rúškami, ktoré sme nútení nosiť, s gumenými rukavicami, tými, tými páratkami, ktorými nám testujú, tými testovacími tyčinkami ťažko urobiť nejakú separáciu. Tam naozaj niet inej cesty než definitívne energetické zhodnotenie, čiže spálenie týchto materiálov.
Zákon, ktorý ministerstvo predkladá, je teda vynútený touto krízovou situáciou, ktorá sa ešte prehĺbila, keď sa vláda rozhodla urobiť ďalšie celoplošné testovanie, po ktorom, ako vieme, sa bude testovať ešte polovica Slovenska, kde, kde stále je príliš vysoká incidencia objavených, objavenej nákazy COVID-19. Verme a v zákone je to jasne definované, že takéto špecifické zmeny, napr. pri spaľovaní alebo ukladaní odpadov, sú možné len v situácii pandémii COVID. Po tejto stránke vás uisťujem, môžte byť spokojní, neschvaľujete žiadnu zmenu alebo zhoršenie postupov v oblasti ekológie. To ani najmenej. Tento zákon alebo táto malá zmena ani environment nepoškodí. Naopak, zabezpečí, aby nepoletovali zvyšky z testovania po lúkach a poliach, kde by sme ich len ťažko dávali naspäť.
Prosím vás preto o pochopenie skráteného konania a podporenie zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 15:05 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:09

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Národná rada uznesením č. 535 z 27. januára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 411) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výboru, výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledujúce stanoviská:
Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 91 z 27. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 92 zo dňa 27. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.1.2021 o 15:09 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:17

Jana Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v prvom rade sa poďakovať pani poslankyni Šofranko za to, že si osvojila túto tému, že do toho išla a že teda aj s ministerstvom školstva sa dohodla na tom, aby aj na druhom stupni základných škôl bolo umožnené domáce vzdelávanie. Teší ma to nielen preto, že takto pred deviatimi rokmi som tu stála s obdobným návrhom. On bol ešte trošku širší, ale však k tomu sa dostaneme, ale, žiaľ, vtedy nebola politická vôľa na to, aby bol takýto návrh schválený. A teším sa aj z osobných dôvodov, že sa touto témou budeme zaoberať, a zatiaľ som mala možnosť počuť naozaj len pozitívne pripomienky.
A už to tu odznelo, ja sama som dieťa, teda už dnes nie dieťa, ale bola som dieťa vzdelávané doma rodičmi. Šesť rokov mňa a moju sestru vzdelávali moji rodičia, ktorí sú stavební inžinieri. Vzdelávali nás na prvom stupni, druhom stupni a takisto aj prvý ročník gymnázia a obidve so sestrou sme to nejako zvládli a zaplať pánboh aj moji rodičia to bez ujmy na zdraví zvládli.
Ako už povedala pani predkladateľka, aj na Slovensku teda domáce vzdelávanie je možné od roku 2008, žiaľ, niekde sme sa zasekli a tie pravidlá sú u nás veľmi reštriktívne, keď to porovnáme s inými krajinami, ako tiež už bolo spomenuté, či už Spojené štáty, ale dokonca aj Ruská federácia, okolité štáty, menujem Česko, ktoré môže byť pre nás takým nejakým najvýznamnejším vzorom, o to viac, že množstvo našich detí je zapísaných tam práve na školách.
Tie výhrady, ktoré pred tými deviatimi rokmi tu zaznievali, boli jednak to, že sa to bude zneužívať. Tak vás môžem ubezpečiť, že všetky kontroly, ktoré boli vykonané na Slovensku, ale aj v Česku nezaznamenali takéto zneužívanie domáceho vzdelávania.
Taktiež ďalšia z nejakých výhrad, ktoré tu odznievali, najmä vtedy od pána poslanca Kolesíka, bolo, že deti, ktoré sa vzdelávajú doma, sú izolované, nemajú sociálne kontakty, vlastne sú diskriminované. Chcem povedať, že práve naopak. Tieto deti veľakrát majú oveľa viac kontaktov, pretože rodičia, ktorí vzdelávajú takto svoje deti, si navzájom pomáhajú a takisto sú aj nápomocné školy, kmeňové školy, kde sú deti zapísané, a veľakrát tieto deti chodia reprezentovať tieto školy. Čiže naozaj, ako už bolo povedané, dosahujú dobré výsledky, vynikajúce výsledky a nemáme sa čoho báť, ak aj dovolíme umožniť vzdelávanie v domácom prostredí pre deti na druhom stupni.
Teším sa, už to tu odznelo, že teda máme tu nejakú novelu, ale teda že budeme hovoriť aj možno o ďalších podmienkach tohto domáceho vzdelávania, nielen o spôsobe, ale aj o financovaní, o skúšaní a možno sa dostaneme aj k otázke, že aké vzdelanie by mali mať rodičia, ktorí vzdelávajú takto svoje deti doma.
Pri tejto téme ešte dovoľte mi nakrátko sa pristaviť pri jednej špecifickej téme a to je vynútený homeschooling, pretože keď sa bavíme o domácom vzdelávaní, tak veľakrát je to naozaj o tom, že rodičia chcú prevziať tú zodpovednosť a chcú vzdelávať svoje deti doma, ale mnohí rodičia sa, žiaľ, dostávajú do tejto situácie práve kvôli tomu, že ich deti majú špecifické potreby a na žiadnej škole ich nechcú, že si ich presúvajú zo školy na školu a nakoniec deti končia doma a tým pádom aj rodičia sú nútení zostať doma a vzdelávať svoje deti doma. Čiže tak, ako to máme v programovom vyhlásení vlády, ja pevne verím, že a takýto vynútený homeschooling ukončíme tým, že zavedieme viac inkluzívnych tímov na školách, že deti dostanú podporu, taktiež školy budú mať podporu, a že tak, ako umožníme to domáce vzdelávanie pre tých, ktorí si to želajú, tak takisto ho ukončíme pre tých, ktorí proste sú donútení do tohto homeschoolingu.
Takže ešte raz sa veľmi, veľmi teším na tú diskusiu, vôbec, že to tu máme, a ja pevne verím, že pomôžeme tým rodičom, tým deťom, ktorí to naozaj potrebujú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 15:17 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:21

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, vy máte taký názor, ja mám iný názor. Vy ste možno dopadli dobre, ale veľa detí mohlo dopadnúť aj zle. Ja napríklad nie som proti individuálnemu plánu pre zdravotne postihnuté deti, ktoré rodičia nechcú dať do špecializovaných škôl. Jasné, to môže byť, alebo keď deti sú na..., sú deti s rodičmi niekde na montážach v Dubaji alebo v arabských emirátoch, je to jasné. Ale zdravé, bežné deti v puberte aby neboli začlenené v kolektíve, v školskom kolektíve, v pravidelnom režime, doobeda deň čo deň, týždeň čo týždeň, rok čo rok, tak to považujem trošku za scestné. Dieťa vo vývoji si musí zvykať na režim v kolektíve, musí prispôsobiť svoje ego iným egám, obrusovať svoje hrany, zistiť svoj potenciál. Čo je to za puberta? A áno, nebojím sa povedať, bez našepkávania, bez ťahákov, bez chlapčenských bitiek, bez platonických lások a prvých bozkov v škole, tajne na chodbe.
Vy ste možno dobre dopadli, ale boli aj takí, čo zle dopadli. Napríklad kolegyňa z OĽANO spomínala, že ako krásne skončili Kelly Family. Vôbec neskončili krásne. Nemali šťastný život. Nevedeli sa začleniť poriadne do života. Alkohol, obžerstvo, nevedeli sa vôbec začleniť. Dlhý čas sú na vrchole sinusoidy a pád sa môže priblížiť opäť. Napríklad nevedeli robiť ani s peniazmi, keďže všetko za nich robil ocko.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 15:21 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video