25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 10:11 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave.
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje prijať určité opatrenie na zníženie strát a výpadkov tržieb pre prevádzkovateľov taxislužieb, autoškôl, školiacich stredísk, pravidelnej osobnej dopravy a nákladnej cestnej dopravy počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.
S cieľom zabezpečiť čiastočnú kompenzáciu pre dotknuté subjekty v oblasti cestnej dopravy návrh zákona vytvára legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a pomoci de minimis ministerstvom.
Aby sme to rozumeli, toto je návrh zákona, ktorým sa vytvárajú nástroje, aby sme vôbec pomáhať mohli. To, akou formou budeme pomáhať, aké konkrétne výzvy budú predmetom rokovania vlády Slovenskej republiky, ale dovoľte, aby som vám predstavil tú základnú filozofiu. Ten segment cestnej dopravy alebo podnikateľov z cestnej dopravy možno filozoficky rozdeliť na dve časti. Na subjekty, ktoré boli priamo dotknuté priamym zásahom štátu, to znamená, nemohli vykonávať svoju, svoju činnosť. Typicky boli obmedzené autoškoly alebo zásadným spôsobom vplyvom zatvorených hraníc a podobne obm..., podobných obmedzení boli zásadným spôsobom obmedzená medzinárodná pravidelná doprava.
A potom sú to segmenty, ktoré boli nepriamo zasiahnuté COVID-om, tak ako všetky ostatné časti hospodárstva, ale nebol tam priamy zásah štátu. Filozoficky aj takto chceme členiť tú pomoc. Tá prvá skupina, kde bol ten priamy zásah štátu, tam plánujeme pomáhať v duchu pomoci, ktorú spustilo ministerstvo hospodárstva ešte minulý rok. To bola pomoc vo forme príspevku na prepad tržieb. Jednalo sa o nepravidelnú zájazdovú, nepravidelné zájazdové autobusy a od tejto schémy sme sa odrazili pri tvorbe, alebo navrhujeme pomáhať aj tým, ktorí boli priamym zásahom štátu obmedzení. Čiže tam sa budeme baviť o medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave, bavíme sa o nedotovaných, nedotovanej medzinárodnej autobusovej dopravy, potom, samozrejme, autoškoly, vzdelávacie strediská.
V tej druhej oblasti chceme kompenzovať časť nákladov, ktoré boli vynaložené v súvislosti s ochorením COVID. Sme pripravení preplácať napríklad technické, technickú kontrolu, emisnú kontrolu, resp. uvažujeme aj o kompenzácii, o jednorazovej kompenzácie v súvislosti s nárastom nákladov pre boj s ochorením, to znamená, kompenzácia na dezinfekcie, rúška a podobne.
Schéma pomoci, tak ako ju budeme pripravovať, bude slúžiť na spätnú kompenzáciu za rok 2020. Počnúc marcom, končiac decembrom.
A plánujeme kompenzovať minimálne aj prvý kvartál roku ’21.
Toľko v prvom čítaní v krátkosti predstavená, predstavený návrh zákona. Znovu zdôrazňujem, že sa jedná nateraz o legislatívny rámec, a tá samotná forma pomoci bude určená v schéme de minimis, resp. v schéme štátnej pomoci, a konkrétne výzvy bude zverejnené až po prerokovaní vládou Slovenskej republiky.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver si vás dovoľujem požiadať o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 10:11 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:15

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVIS-19 v cestnej doprave (tlač 476). Návrh zákona prerokúvavame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Slovenskej národnej rady pre hospodárskej záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.3.2021 o 10:15 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:17

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister dopravy, vážené dámy, vážení páni, s obrovským potešením konštatujem, že sme po dlhšom čase konečne pristúpili aj ako k odškodneniu prevádzkovateľov taxislužieb, autoškôl a prevádzkovateľ školiacich stredísk. Jedná sa tu naozaj o skupiny, ktoré boli výrazne postihnuté pandémiou COVID-19. Oni jednoducho museli svoje prevádzky zavrieť a títo podnikatelia nemajú z čoho žiť.
A je to práve ministerstvo dopravy, ktoré postupne systematicky sa snaží odškodňovať všetky podnikateľské odvetvia, ktoré boli takto poškodené, či už je to gastrosektor, alebo celý HoReCa sektor, a teraz prichádza rad na, na prevádzkovateľov taxislužieb, autoškôl a školiacich stredísk. Mne je jasné, že táto, toto odškodnenie je zatiaľ iba schémou odškodnenia a nie je naplnené finančnými prostriedkami, toto treba pre korektnosť povedať. My však budeme veľmi intenzívne aj s pánom ministrom a s celým hnutím SME RODINA apelovať na budúceho ministra financií, aby čo najskôr naplnil adekvátnou sumou túto odškodňovaciu schému a aby čo najskôr sme mohli odškodniť týchto podnikateľov. Jednoducho to sú ľudia a, prosím, uvedomme si to, ktorí nemajú 26 príjmov, ktorí sa živia touto jednou profesiou, týmto jedným podnikaním. Títo ľudia, keď prišli o ten príjem, prišli v podstate o všetko. A preto je našou, nehanbím sa to povedať, psou povinnosťou, nájsť peniaze, aby sme do takto vytvorenej schémy ich naliali a aby sme týchto podnikateľov čo najskôr odškodnili. Tá situácia už je naozaj urgentná.
Pán minister, ešte raz ďakujem za predloženú novelu a držím palce pri presviedčaní pána ministra financií o adekvátny balík peňažných prostriedkov.
Ďakujem za vypočutie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 10:17 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:20

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Borguľa, naozaj musím súhlasiť, že tento návrh zákona bude veľmi, ale naozaj, musím zdôrazniť, veľmi dobrým návrhom zákona a každý jeden rozumne zmýšľajúci poslanec ho nebude mať dôvod podporiť.
Čo sa týka funkčnosti a rýchlosti prijímania tohto návrhu zákona, nemyslím si, že by sme robili v Národnej rade Slovenskej republiky nejaké obštrukcie, ale takýto návrh zákona mal prísť podľa môjho skromného názoru, pán minister oveľa, oveľa skôr, pretože autoškoly a nepravidelní autodopravcovia boli touto COVID pandémiou postihnutí naozaj najviac, pretože autoškoly nemohli vykonávať ani či už jazdy, ani vykonávať teóriu so svojimi žiakmi, nakoľko..., mohli, ale nemohli zároveň, takže naozaj tieto autoškoly boli postihnuté veľmi. Môžem to potvrdiť, čo sa týka autoškôl zo svojho blízkeho okolia.
A čo sa týka autodopravcov nepravidelnej autobusovej dopravy, tak tam to bola naozaj úplná katastrofa, pretože autodopravcovia, ktorí naozaj žili zo školských výletov, v podstate z dopravy, kedy im odvážali športové kluby na tieto majstrovské futbalové stretnutia alebo na rôzne kultúrne podujatia, tak to bol, to bolo ich, vlastne gro ich príjmov a vlastne tieto príjmy už skoro rok nemajú. To znamená, že platiť lízingy za autobusy, platiť cestnú daň za autobusy, to všetko museli. Na to nedostali žiaden odklad, ale príjem žiaden. Čiže naozaj veľmi kvitujem tento návrhu zákona z dielne ministerstva dopravy. Ale musím zopakovať, je to podľa môjho skromného názoru naozaj neskoro, ale zopakujem to opäť, lepšie neskoro ako nikdy, takže dúfam, že nájdeme dostatočný balík peňazí, aby sme týmto ľuďom pomohli, pretože viem situácia je ťažká, zložitá, peňazí možno veľa niet, ale treba týmto ľuďom pomôcť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:20 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:22

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Vážený kolega, áno, súhlasím s tetou, že perfektný zákon. Len si uvedomme, že pred rokom v lete tu minimálne trikrát tí autodopravcovia, ktorí neboli zazmluvnení, súkromní tu protestovali a hovorili, aké likvidačné majú splátky, ktoré pričom oni nespadali nikde, aby mohli banky toto oddialiť alebo aby mohli si od bánk dostať nejaký úver alebo odklad splátok. To znamená, že pred rokom nám tu trikrát zablokovali Národnú radu, boli u predsedu parlamentu, podpredseda parlamentu ich čakal a po roku sme im začali pomáhať. Ja si myslím, že toto sa malo spraviť oveľa skôr, a tento zákon je dobrý, ale mal prísť oveľa skôr.
A, samozrejme, autoškoly, školiace strediská, to je úplný súhlas. Ale teraz vytrhávať, že áno, že títo, ak im nepomôžeme, môže, že padnú, ale čo ďalšie tie stovky a tisíce ľudí, desiatky, stovky profesií, ktoré máme, ktoré potrebujú takisto pomôcť. Teraz tí nadobudli vaším vystúpením taký pocit, že, aha, staráte sa len o tých a na nás sme zabudli.
Ja si myslím, že mal by tu prísť nejaký návrh zákona, kde celoplošne odškodníme podnikateľov, a nemyslím teraz zo zisku, ale aspoň z tých strát, ktoré mali, aby sa spamätali, aby nešli do mínusu, a toto by bola, myslím, tá správna cesta, a nie postupne vyťahovať jednotlivé profesie. To je môj návrh. Ja viem, že pán minister je tu len za dopravu, ale toto je návrh aj pre celú vládu, že takéto celoplošné, tak ako to bolo v Rakúsku alebo na Západe, že to bolo urobené, to by sme urobili jednou, jedným razom kus dobrej roboty a pomohli všetkým tým živnostníkom, všetkým tým podnikateľom, ktorí teraz idú o..., ďaleko v mínuse, ktorí sú ďaleko v mínuse, a teraz isto budú postihovať ako krivdu, všetkých tých 99 %, ktorí nie sú medzi tými troma profesiami, čo sme teraz tuná vymenovali, dokonca dvoma, lebo školiace strediská autoškoly je to isté.
Samozrejme, potrebujú aj títo, lenže na týchto sme zabudli a teraz právom sa budú cítiť ukrivdení. Preto navrhujem, aby sme to skúsili ako celoplošne nejaký návrh. Ak to dáme ako opozícia, to neprejde, preto je to výzva pre vás koaličných poslancov a vládu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:22 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Petra Hajšelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som naozaj rada, že tento návrh je dnes v pléne a prináša legislatívny rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci pre uvedené subjekty podnikajúce v oblasti cestnej dopravy, ktoré pandémiou prišli o veľkú časť svojich príjmov, pretože museli výrazne obmedziť, resp. pozastaviť svoju činnosť. Zároveň vychádza v ústrety aj dopravcom, aby bolo možné pozastaviť medzinárodné linky, ktoré v čase pandémie sa nevyužívajú, a následne ich znova aj obnoviť.
Ja vítam prácu a snahu ministerstva dopravy a ministra dopravy, aby dochádzalo k postupnému odškodňovaniu všetkých postihnutých segmentov, a pevne verím, že ministerstvo financií bude v tejto situácii alebo v tejto problematike súčinné a podporí a nájde finančné prostriedky na ich odškodnenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:24 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:25

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Martin, ďakujem za rozpravu. Ako aj počúvam kolegov, a myslím si, že na jednu vec si naozaj zabudol, a to bolo to, že prečo prichádzame s týmto zákonom teraz, a my si musíme uvedomiť jednu vec, že žiadna vláda ani tá slovenská, ale ani naokolo, myslím si, žiadna ani okolité krajiny, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Čechy, žiadna možno aj na svete nebola pripravená na takú pandémiu, akou je pandémia COVID-19. To znamená, nemali pripravenú legislatívu na odškodňovanie. Možno sú pripravené na klasickú krízu, ktorá trvá tri mesiace, pol roka, možno rok, ale takisto ani, ani naša vláda nebola pripravená na to, že teraz po prvej vlne, ktorú sme zvládli dobre, príde druhá a možno tretia vlna, takže som rád, že je dôležité spraviť prvý krok, ktorým je vytvorenie legislatívy vyplývajúcej a ktorá budú môcť naštartovať pomoc ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:25 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážení kolegovia, ja si naozaj myslím a nemyslím si to len ja, ale určite si to myslia aj občania, aj postihnuté segmenty, ktoré za celú tú dobu nemohli vykonávať svoje, svoje povolanie, boli mimoriadne postihnuté touto pandémiou. Jednoducho si myslia, že je to príliš neskoro. To, si myslím, že netreba nikoho prehovárať alebo presviedčať. Je to jednoducho neskoro. Tí ľudia sa k tej pomoci alebo k nejakému signálu od štátu vôbec nedostali.
To, že je to tak, ako to je, ja tomu pripisujem aj tú situáciu, ktorá panuje vo vládnej koalícii, a rôzne tie, rôzne tie kroky, ktoré, ktoré musela vláda sama so sebou urobiť, to už nevrátime. Vy sa s tým vysporiadajte, ako uznáte za vhodné, ako najlepšie viete, nie na úkor občanov a na úkor týchto podnikateľov a živnostníkov, ale pre ich prospech.
A ja chcem pána ministra len veľmi pekne poprosiť, keď budete v tejto veci konať, tak konajte tak, aby k tým ľuďom tá pomoc reálne prišla a aby nebola naozaj mimoriadne zdĺhavá, mimoriadne náročná, aby sa k tej, k tej pomoci ľudia dostali, aby to nebolo pre nich byrokraticky zaťažujúce a aby konečne cítili, že ten štát, tak ako sa postaral o banky pri zrušení odvodu a tak ďalej, aby sa postaral aj o občanov, ktorí platia dane, platia všetky poplatky, sú právoplatnými občanmi Slovenskej republiky so všetkými svojimi povinnosťami, tak aby jednoducho cítili konečne tú podporu, pretože je pravda, že štáty neboli pripravené na túto situáciu, ale, preboha, je tu už, už rok tá situácia a tí ľudia napriek tomu, že nezarábajú, tak musia platiť všetky svoje odvody, všetky svoje poistenia a povinnosti si plnia a je na mieste, aby štát dal jasný signál týmto ľuďom a podal im pomocnú ruku konečne po tak dlhej dobe.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:26 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:28

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Trošku ma mrzí ten tón, ktorým kolegovia reagujú na tento zákon, lebo ono, kedykoľvek by sme ho dali, tak vy poviete, že bude neskoro, že bol podaný neskoro. Viete, na pandémiu a na zvládnutie pandémie jednoducho nie je návod. Žiadna politická knižka, žiadna ekonomická literatúra vám neuvedie, ako sa s pandémiou vysporiadať.
Verte, že robíme, čo môžme.
Špeciálne hnutie SME RODINA a ministri za SME RODINA robia, čo môžu. Koniec koncov, keď si zoberiete, tak najväčšie pomoci práve ľudia dostali z ministerstva dopravy pod vedením ministra Doležala a z ministerstva práce, sociálnych vecí pod vedením bývalého ministra Milana Krajniaka.
SME RODINA je politická strana, ktorá aj v minulom volebnom období vystupovala ako strana, ktorá sa nebráni akýmkoľvek pozitívnym normálnym návrhom. Koniec koncov aj na poslednej schôdzi, ctení kolegovia, sme zahlasovali za vás a boli sme za to bičovaní v médiách, ale nevadí. Pokiaľ niekto má dobrý návrh a obsahovo dobrý návrh, my si za tým stojíme. A hovorím to špeciálne pánovi Sujovi, lebo, pán Suja, ste tu povedali vetu, že my vás nepočúvame a tak ďalej. Nie, my vás počúvame. Príďte, sadnime si, vypracujme spoločne. Ja som vám otvorený, poďme si sadnúť, urobme návrh taký, ktorý pomôže aj ostatným ľuďom, ale ešte chcem povedať, že pochybujem, že sa to dá urobiť jednorazovo. My však pracujeme systematicky a postupne segment za segmentom tých najpostihnutejších sa snažíme odškodňovať. Či to bolo pred chvíľou opatrovateľky, pozostalí po zdravotníkoch, či sú to teraz taxislužby, a tak, či je to gastro segment, áno, intenzívne na tom pracujeme tak, aby sme ľuďom v hospodárstve pomohli.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:28 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:30

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, páni poslanci, aby som odpovedal aj na vaše, vaše otázky, resp. vás trochu usmernil. Nie je pravda, že pomoc pre nepravidelnú autobusovú dopravu prichádza až teraz. Schéma pre nepravidelnú autobusovú dopravu bola predstavená ešte v priebehu roku 2020. To znamená, tí najviac postihnutí zájazdoví svoje kompenzácie už dostali. My v tejto schéme spolu s ministerstvom hospodárstva určite budeme pokračovať, preto možno treba aj, aj dovysvetliť, treba rozdeliť tú dopravu na pravidelnú, nepravidelnú, treba ju rozdeliť na dotovanú a nedotovanú. Nemôžme, nedá sa to, nedá sa pomáhať plošne jedným nástrojom. Treba veľmi pozorne zvážiť nuansy a špecifiká každého sektora. Nemôžem len tak predsa kompenzovať SAD-ky, ktoré svoje kompenzácie dostávajú od vyšších územných celkov. Treba potom pomôcť vyššiemu územnému celku.
Ono toto všetko je veľmi, veľmi veľká diskusia. Ale priznávam, uznávam, mohla tá pomoc prísť skôr. Čo je však dôležitejšie, že vieme ju vyplatiť spätne. Chceme, aby sme ju vyplatili adresne a férovo tým, ktorí to potrebujú. Poučili sme sa aj z nedostatkov schémy práve tej, ktorá bola prijatá možno práve príliš rýchlo pre, pre sektor nepravidelnej autodopravy, a stávali sa nám také veci, že nebola zohľadňovaná napríklad euronorma, ktorú my už teraz zohľadňovať chceme. To znamená, bolo, majiteľ autobusu v hodnote 200-tisíc eur najnovšej euronormy dostal rovnakú kompenzáciu ako majiteľ autobusu, ktorý bol 15 rokov starý. Potom nachádzali, prichádzali takí špekulanti, že predali svoj nový autobus, kúpili šesť starých a poberali kompenzácie v rovnakej výške, ale šesťnásobne, keďže mali šesť starých, nie jeden nový. Čiže my v tejto schéme, to som možno nepovedal, veľmi dôsledne budeme zohľadňovať aj euronormy pri vyplácaní pomoci.
Ak ste hovorili o efektivite, rýchlosti, iste budeme chcieť byť veľmi efektívni. Koniec koncov, ak budeme kompenzovať STK-čky, EK-čky, to sú dáta, ktoré my máme na ministerstve dopravy, čiže žiadateľ ich nebude musieť dokladovať. Chcel som len vysvetliť tú pomoc najmä v oblasti nepravidelnej autobusovej dopravy, že tá pomoc je tu. My v nej budeme pokračovať. Komunikujeme s ministerstvom hospodárstva, ale chceme ju rozšíriť aj o ostatné formy pomoci pre ostatné subjekty dopravy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 10:30 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video