25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:36 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Musíme sa viacej zamýšľať. Nemôžeme robiť takéto drobné amatérske chyby. Je nám to vyčítané a ja si myslím, že, žiaľ, oprávnene.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:36 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:36

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, vysvetlím k veci, a teda odpoviem aj na otázku. Mal som tú česť byť šesť rokov predseda spoločenstva vlastníkov bytov. Chcem do toho vniesť naozaj upokojenie, netreba sa naozaj ničoho obávať. Ten termín, aj dnes ako je v zákone, že 31. 5. máte predložiť vyúčtovanie, je termín, dokedy to najneskôr musíte urobiť. Čiže kedykoľvek akýkoľvek takýto podnikateľ príde a dohodne sa so správcom, nevidím problém, aby mu takéto nedal skôr, ak to chce použiť pre účely daňového priznania. Čiže to neni o tom, že teraz akože oni budú čakať a podobne, je to vždycky o dohode. Takže ja by som v tomto vôbec nevidel žiadnu prekážku, ak to potrebuje pre daňové účely. Tam, myslím si, že to bude úplne v pohode.
Ďalšia vec je tá, keď sa bavíte o tých dôvodoch, viete, ono to nie je ani tak o tom, že samotný nejaký pracovník, ktorý spracuje tie samotné zúčtovania, lebo áno, to vie spracovať, a keď má všetky dáta od daného vlastníka bytového alebo nebytového priestoru, tak on mu to zúčtovanie vie spraviť. Problém je skôr to v pandémii, že nie všetky bytové jednotky sú elektronizované aj z hľadiska odberu, odberu dát. Ku koncu roka sú bytové domy, my sme to riešili už pár rokov dozadu, kde naozaj dnes máte radiátory aj vodovody, lebo to sa, to sa odpočítava, kde to máte elektronicky, že nemusíte vstúpiť ani do bytovej jednotky. Ale nie všetky to takto majú a práve kvôli tým pandemickým opatreniam nie každý sa odvážil a podobne. Čiže aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa to posunulo, aby sa prípadne mohlo, tieto odpočty urobiť, ale hovorím, tieto prípady, ktoré ste spomenuli, nevidím ako žiadne problematické, čiže ja by som si dovolil nazvať, že nie je to amaterizmus z našej strany ani zo strany tej požiadavky a nie je to ani obava ohľadom toho preplatku. Tak ako som povedal, dajú sa tie preplatky riešiť v prípade individuálnych potrieb. Totižto je to vždycky na komunikácii medzi, medzi tým samotným správcom a vlastníkom.
Je pravda, že tých preplatkov nebýva až tak veľa, pretože väčšinou ľudia si platia tie platby tak, ako majú, alebo majú prípadne mierne nedoplatky. Ak aj tie preplatky sú, nie sú to zase sumy rádovo ani, veľmi ojedinele sa stane, že je to viac ako 100 eur, väčšinou je to tak možno do 20, 30, 50, ale hovorím, že to sú individuálne čísla, takže tu by som nevidel takýto zásah, ale opäť, ak niekto má takúto potrebu, tak myslím si, že samotní tí správcovia nemajú problém urobiť. Vy totižto môžete urobiť aj takú vec, že vy môžte v danom roku jednu platbu nezaplatiť, automaticky si to kešovo vyrovnáte, takže tu by som tiež opäť nevidel problém z toho, že by ste mali o tie peniaze prísť a mali by ste ich dostať nejako neskôr. Takže tohto by som sa naozaj neobával. Táto, táto úprava je kvôli tomu, aby teda naozaj neboli skôr diskriminovaní tí, ktorí to nemôžu vyzbierať. Tí, ktorí to vyzbierať môžu, môžu tie, a bude to aj určite tak, že budú mať tie vyúčtovania mnohí aj skôr ako pred 31. 7. To je ako posledný termín, keď to musia urobiť.
Čo sa týka zákona o hazarde, áno, samozrejme, tento zákon je v legislatívnom pláne. Je to, je to rozsiahly, rozsiahly zákon, kde si potrebujeme pripraviť aj pripomienkové konanie. Ja to chcem robiť teda, alebo verím, že na ministerstve financií teda v tom budú pokračovať veľmi transparentne a je to naozaj veľmi dôležitý zákon, takže budeme len radi, ak sa do toho zapoja čo najširšie okruh ľudí, aby sme ho kvalitne pripravili.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujem aj za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 9:36 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:41

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som teda predstavil aj tento lex corona, teraz z dielne ministerstva zdravotníctva, v ktorom sú viaceré veci, ktoré by som teda vyšpecifikoval.
Sú to veci, ktoré vyplývajú aj z aplikačnej praxe so samotným covidom a zavádzame ich aj preto v skrátenom, pretože si myslíme, že tieto veci treba urobiť čo najskôr, aby mohli pacienti dostať patričnú zdravotnú starostlivosť, a preto začnem prvým, je to vlastne rozšírenie toho indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť, teda aby ľudia, ktorí sú postcovidoví a majú následky, ktoré budú, sú presne vyšpecifikované, aby mohli dostať aj takúto kúpeľnú starostlivosť, aby sa mohli z tejto choroby rýchlejšie a lepšie dostať. Hovoríme naozaj o veľmi špecifických, ťažkých prípadoch, ktoré určite toto potrebujú, a myslím si, že je dôležité, aby teda im toto bolo poskytnuté aj zo zdravotného poistenia.
Taktiež tam máme vlastne úpravu na to, aby mohli byť aj očkované širší, širší rozsah ľudí, ľudí, ktorí majú vlastne pobyt na Slovensku, platia si zdravotné poistenie a podobne, aby mohli teda byť očkovaní, pretože im to právom patrí. Máme tam ďalšiu vec, vlastne umožnenie posilnenia kapacít zdravotného personálu, čiže lekárov, zdravotných sestier a tak ďalej, všetko, čo k tomu patrí, a všetky tie skupiny, ktoré k tomu patria zo zahraničia, taktiež tu máme vlastne úpravu ohľadom preskripcie liekov, máme tu úpravu o..., vlastne počas krízovej situácie, vlastne povinnosť prijať pacienta podľa pokynu operačného strediska a taktiež tu máme úpravu, ktorá sa týka prepravy pacientov.
Sú tam dve veci, ktoré by som chcel dať do povedomia, ktoré sme požiadali aj poslancov, aby zrejme na zdravotníckom výbore boli vyňaté, a to sú dve veci, čiže dávam ich na známosť, aby ste rozumeli, a chcem to aj odôvodniť. Prvé je, že vlastne mali sme tam úpravu, ktorá hovorila o používaní alebo uvádzaní na trh testov, ktoré sú spôsobilé na samotestovanie, máme tu však úrad pre normalizáciu, ktorý toto reguluje, a vlastne je už to, je spôsobilý toto robiť, robí to veľmi dobre, takže celú túto úpravu vlastne vyjmeme von, čiže aby ste vedeli, že táto úprava teda by sa nevyskytovala potom pri hlasovaní v druhom čítaní, lebo už nie je, nie je opodstatnená.
A druhá vec, ktorú vyťahujeme na samostatný, na samostatnú legislatívu, je tá legislatíva ohľadom odškodnenia. Hovorím to preto, aj chcem to z tohto miesta povedať, že nejdeme teraz to brať preto, aby sme, aby sme teraz to nedali, práve naopak, chceme sa ubezpečiť, pretože aj to, čo sa stalo, vlastne ak pozorujete tú situáciu v nemocniciach, že je problém ohľadom tej pandemickej péenky, presnej špecifikácie, kedy ju mal lekár dostať, kedy ju..., alebo teda zdravotný personál má dostať, nemá dostať, tak sme chceli vlastne toto vytiahnuť, aby sme sa vyhli takýmto komplikáciám, a urobiť z toho samostatnú legislatívu, ktorá by išla na najbližšiu schôdzu sem do parlamentu a bude nastavená tak, aby mohla pokryť, lebo, hovoríme, táto úprava vlastne mala pokryť v zdravotníctve okolo 60-70 prípadov, ale chceli sme ju, chceme ju doplniť aj o prípady, samozrejme, domovov sociálnej starostlivosti, kde takýchto prípadov bolo, predpokladám, podľa počtov, ktoré máme, dostupných asi 10, čiže chceme to naformulovať ako samostatný legislatívny akt, ktorý by sem prišiel potom teda budúci mesiac do parlamentu, alebo teda o mesiac, v máji, myslím, že máte ďalšiu schôdzu, a by sme to nastavili.
Dôvod, prečo je to možné takto urobiť, lebo vlastne to bude spätne vyplácané, ale chceme, aby to bolo naozaj veľmi čisté, veľmi jasné, aby to bolo spravodlivé, aby to teda ľudia, ktorým tento nárok právom patrí, aby im nikto nemohol zabrániť, že ho nedostanú. Takže toto je cieľom toho pozmeňujúceho návrhu, aby ste vedeli, že aj túto vec teda vynímame na samostatné legislatívne konanie.
To je z pohľadu tohto zákona, myslím, že všetko v takých stručných bodoch a ďakujem veľmi pekne za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 9:41 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:46

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení prítomní, ako spravodajca výboru predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.3.2021 o 9:46 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:48

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som stručne vystúpil v prvom čítaní, konkrétne k čl. 3, ktorým sa novelizuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov v stavovských organizáciách zdravotníctve, a teda k tomu inštitútu dočasnej odbornej stáže, ktorý sa navrhuje rozšíriť a zefektívniť.
Inštitút dočasnej odbornej stáže umožňuje lekárom z členských štátov Európskej únie, ale aj z iných členských, alebo teda z iných krajín absolvovať dočasnú odbornú stáž pod dohľadom domácich lekárov. Tento inštitút bol zavedený do nášho právneho systému novelou zákona, ktorá nadobudla účinnosť v máji tohto roku a mala riešiť nedostatok zdravotníckych pracovníkov spôsobený pandémiou. Je to, je to inštitút, ktorý v niektorých iných krajinách funguje normálne, nie je teda viazaný iba na pandémiu, pretože nedostatok lekárov, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov je problémom širším a neviaže sa iba na toto krízové obdobie.
Napriek tomu, že máme takúto možnosť od mája, aby sem na dočasnú odbornú stáž prichádzali lekári a pomáhali nám, pomáhali nám v situácii, keď máme nedostatok lekárov, čo zvlášť v uplynulých mesiacoch bolo, bolo zásadné...
Tak ja by som naozaj poprosil kolegov, nech sa tu nerozprávajú vedľa, lebo trošku to vyrušuje (ruch v sále a zaznievanie gongu), a rovnako aj pána poslanca. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás. Ďakujem.

Dostál, Ondrej, poslanec NRSR
Tak tento inštitút dočasnej odbornej stáže je využívaný iba minimálne, a teda ľudia z praxe upozorňujú už niekoľko mesiacov na to, že nie je nastavený dobre a mali by sa tam urobiť, urobiť zmeny. Ja teda vítam, že ministerstvo prišlo s týmto návrhom, jediné, čo mi je ľúto, že prichádza až teraz, lebo my sme už v decembri, skupina poslancov, sa bavili s ministerstvom, že by, že by toto si vyžadovalo zmenu, dokonca sme mali pripravený návrh novely zákona, ktorý išiel podobným smerom ako tento návrh, takže možno by bolo lepšie riešiť veci aj, aj rýchlejšie, ale teda vecne, samozrejme, že s týmto návrhom súhlasím.
To, čo, to, čo tam vnímam ako, ako pozitívne, že sa rozširuje osobná pôsobnosť toho inštitútu do dočasnej odbornej stáže z lekárov aj na sestry a pôrodné asistentky. My sme zvažovali túto možnosť, do tejto možnosti zahrnúť aj zubárov, to sa do návrhu ministerstva nepremietlo, rovnako sme navrhovali rozšíriť vecnú pôsobnosť tohto inštitútu iba z poskytovateľov ústavnej starostlivosti aj na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ani to sa do toho návrhu nepremietlo.
A dva problémy, ktoré tam naďalej vidím a ktoré tam budú aj po schválení novely, ak ju schválime v tejto navrhnutej podobe, je, že doteraz bolo, bola tá dočasná odborná stáž viazaná iba na obdobie krízovej situácie, čiže núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19, a, samozrejme, že my dopredu nevieme, ako dlho potrvá núdzový stav alebo mimoriadna situácia, a je teda veľmi, veľmi náročné zabezpečiť, aby sem niekto, niekto prišiel, keď nevie, či sem ide na rok, alebo sem ide na dva, na dva mesiace, lebo to vopred nevieme. Teraz tá úprava hovorí o tom, že môže trvať dočasná odborná stáž najviac 90 dní po skončení krízovej situácie, čo je teda krok správnym smerom, ale teda dávam na zváženie, že či to ešte, ešte nepredĺžiť, lebo tá neistota, do ktorej idú lekári, alebo by išli lekári a zdravotnícki pracovníci v súvislosti s tým, že ak by, ak by nastúpili na dočasnú odbornú, odbornú stáž na Slovensku, čo je, myslím si, že aj v záujme Slovenska, aby sme tú situáciu nedostatku zdravotníckych pracovníkov, mohli využívať pomoc zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia, tak, tak či to nepredĺžiť. A systémovo smerom do budúcnosti podľa mňa je potrebné hovoriť aj o tom, že či tento inštitút viazať iba na obdobie pandémie a krízovú situáciu s tým spojenú, ale teda uznávam, že v tejto chvíli to, to asi nejde, nejde riešiť v tejto novele, ale možno, možno za zamyslenie v druhom čítaní by stálo, či aspoň povedzme tých 90 dní ešte trošku nenatiahnuť na nejaké, na nejaké dlhšie obdobie, ktoré by poskytlo, poskytlo zdravotníckym pracovníkom predsa len väčšiu istotu, čo by mohlo zvýšiť záujem o dočasnú odbornú stáž lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku.
Druhá, druhá vec, ktorá, myslím si, že spôsobuje, spôsobuje problém, je asi miera informovanosti, pretože ten, ten záujemca, teda zahraničný zdravotník sa musí dohodnúť priamo s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má nedostatok zdravotných pracovníkov a je ochotný a má záujem o to, prijať zdravotných pracovníkov zo zahraničia na absolvovanie dočasnej odbornej stáže, čiže musí tam, musí mať buď ten zahraničný zdravotník informáciu o tom, že takéto zariadenie existuje, alebo zariadenie musí mať existenciu o tom, že, že, že sú nejakí zdravotníci, ktorí majú záujem, a my sme v tom našom nepredloženom poslaneckom návrhu zákona počítali s tým, že by existoval nejaký register záujemcov o tú zahraničnú stáž, alebo tú dočasnú odbornú stáž, ktorú by viedlo ministerstvo, a teda poskytovateľom by boli, by bola k dispozícii informácia, že existuje zoznam lekárov, zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, ktoré majú záujem o dočasnú odbornú stáž, a mohli by si z nich, mohli by si z nich vyberať. Samozrejme, že teoreticky to je možné riešiť aj mimo toho, aby to bolo napísané priamo v zákone, že ministerstvo zdravotníctva bude tie informácie nejako viesť, ale keďže je potrebné, je potrebné, aby tam, aby tam, ak teda má štátny orgán viesť nejaké informácie povedzme o záujemcoch o dočasnú odbornú stáž, tak určite tam budú aj osobné údaje, tak by to bolo lepšie, keby to bolo upravené, nejaké, nejaká evidencia alebo, alebo register priamo v zákone. Čiže dávam do pozornosti, a teda budem sa na to pýtať aj na výbore, či, či toto nie sú veci, ktoré by sme prípadne vedeli zmeniť ešte v rámci druhého čítania, čiže nejakú formu evidencie záujemcov o absolvovanie dočasnej odbornej stáže a prípadne predĺženie tej doby, kedy ju možno vykonávať po skončení krízovej situácie, aby sa zvýšila právna istota, a teda smerom do budúcnosti budem rád, ak sa budeme baviť o tom, že tento inštitút nebudeme využívať iba počas pandémie, ale podobne ako napr. v Českej republike sa stane trvalou súčasťou nášho právneho systému.
Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 9:48 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:56

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán aj minister zdravotníctva a vážené kolegyne, kolegovia, pri téme odškodnenia zdravotníckeho personálu si myslím, že treba v prvom rade začať veľkým poďakovaním všetkým zdravotníkom, celému zdravotníckemu personálu za tú obetu, ktorú už vyše roka znášajú. Je to naozaj, naozaj niečo, niečo hrdinské a veľmi ma inšpirovalo posledné dielo Banksyho, ktoré znázorňuje dieťa, ktoré odložilo supermanov a batmanov a za skutočných hrdinov považuje práve zdravotníkov. Keďže sa bavíme ale o odškodnení a pozostalých po, po zdravotníctve..., po zdravotníkoch a zdravotníckom personále, ktorý, žiaľ, dali tú najvyššiu obetu, a to je svoj život, tak treba zároveň vysloviť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Týmto ju vyslovujem.
Týmto zákonom sme pôvodne chceli schváliť odškodné, podľa mňa, vo veľmi dôstojnej výške, a to je 58 712 euro každému, každej pozostalej rodine za ušlý príjem toho konkrétneho zosnulého zdravotníka, lebo v prípade, že to bol živiteľ rodiny, tak plne chápem, že jednoducho zrazu táto rodina ostala na holičkách. My v tomto zákone sme mali v pláne odškodniť zdravotníckych pracovníkov, vodičov záchrannej zdravotnej služby, vodičov dopravnej zdravotnej služby, lekára prehliadajúce mŕtve telá alebo lekára, ktorý vykonáva pitvu.
Pán minister, čo ma ale mrzí, je, že, že, a nie je to priamo požiadavka na vás, lebo spadá to skôr do oblasti sociálnych vecí a vy ste to tu aj spomenuli vo vašom úvodnom slove, že pravidelne sa nám stáva, že zabúdame na opatrovateľky. Jednoducho opatrovateľky rovnako ako zdravotnícky personál nasadzovali život, nasadzovali čas a pracovali na, aby, aby sa jednoducho postarali o svojich zverencov, aby sa postarali o ľudí, ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb, a, žiaľ, na nich, na ne, na ne zabúdame, preto som s potešením privítal vašu správu, že to vynímame z tohto zákona, toto odškodnenie, hovoríme jasnou rečou, že o tých 58 712 euro nikto nepríde, lebo si to budú môcť aj naspäť rok, zdravotný personál, požiadať, ale zároveň vás prosím a žiadam a ja budem spolupracujúci pri tom, aby sme do tohto zákonu zahrnuli nielen tých pracovníkov post, ktorý patria pod ministerstvo zdravotníctva, teda zdravotný personál, zdravotníkov, ale aby sme zahrnuli aj tých, ktorí patria pod ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, a teda opatrovateľky a opatrovateľov a na nich nezabúdali.
Ešte raz, všetkým zdravotníkom, opatrovateľom ďakujem a pozostalým vyslovujem úprimnú sústrasť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 9:56 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:59

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, súhlasím s tvojím názorom, áno, odškodňovanie je viac ako nutné, pretože pozostalým po nebohých zdravotníckych pracovníkoch, ktorí patria pod sekciu ministerstva zdravotníctva, teda pod všetky zdravotnícke zariadenia, ani tých 58-tisíc eur, ktoré dostanú ako odškodnenie, naozaj nemôže nahradiť otca, mamu, ale je to značná pomoc v tejto krízovej situácii, ktorá tuná nastala a na základe ktorej títo zdravotnícki pracovníci obetovali to najcennejšie, čo mali, čiže naozaj vlastný život, čiže v tomto naozaj musím veľmi pekne poďakovať ministerstvu zdravotníctva, že prišlo s takýmto návrhom zákona, aj keď podľa môjho názoru je to naozaj dosť neskoro, ale lepšie neskoro ako nikdy.
Čo sa týka tvojej druhej poznámky, že sa v tomto návrhu zákona zabudlo na nižší zdravotnícky personál, ktorý naozaj nespadá do gescie ministerstva zdravotníctva, áno, je to pravda, pretože opatrovateľky, ošetrovateľky, sanitárky v domovoch sociálnych služieb, v denných stacionároch a v hospicoch takisto prichádzali do styku s týmito covidovými pacientmi a tiež sa tam stali podobné úmrtia, čiže tiež rodiny, ktoré o týchto svojich živiteľov, živiteľky prišli, takže naozaj by bolo vhodné sa zaoberať aj týmto, týmto tvojím dôvetkom alebo dodatkom, ale ja si myslím, že ministerstvo zdravotníctva k tejto problematike naozaj pristúpi zodpovedne, a či už to bude nejaký doplňujúci návrh zákona, alebo nejaká príkladná zmena, určite to bude len a len na dobro veci a bude to veľká pomoc aj pri týchto zamestnancoch.
Čiže ja sa naozaj chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať ministerstvu zdravotníctva, že tento návrh predložilo, že na tomto návrh trvá, a bude to len veľmi dobrým krokom a dobrým signálom pre celú verejnosť, že na týchto pracovníkov, ktorí naozaj obetovali to najcennejšie sa nezabúda, čiže naozaj veľká vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:59 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:01

Petra Hajšelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený kolega, som rada, že si to spomenul, pretože na opatrovateľov a opatrovateľky nemôžeme zabúdať a prehliadať ich, pretože práve opatrovatelia, opatrovateľky patria jednoznačne medzi skupinu tých, ktorí sú v prvej línii. Jednak pomáhajú chorým a ťažko zdravotne postihnutým našim matkám, otcom, starým matkám, starým otcom, a to dennodenne, či už ide, či už ide o osobnú hygienu, pri prijímaní tekutín a stravy, ale aj vytvárajú vlastne s týmito chorými spoločenstvo.
Rovnako počas pandémie aj opatrovatelia a opatrovateľky patrili a patria medzi osoby, ktoré hodiny trávia s klientmi v zariadeniach a v prípade vypuknutia pandémie v týchto zariadeniach boli odlúčení od svojich rodín a hodiny a dni nepretržite slúžili svojim klientom. Ide naozaj o neľahkú a obetavú prácu, na ktorú častokrát zabúdame. Aj preto považujem za nevyhnutné zaradiť túto skupinu, profesie medzi ľudí v prvej línii, ktorí by mali byť odškodňovaní, a zároveň si aj uvedomujem, že predmetné odškodnenie nevráti ten ľudský život do rodín, ale aspoň rodinám dokáže pomôcť preklenúť to ťažké obdobie najmä po finančnej stránke, preto uvítam, ak budú títo ľudia zaradení do tejto kategórie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:01 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:03

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, chcem oceniť tento návrh zákona, že takto chcete doceniť všetkých zdravotníkov, aj keď si človek uvedomuje, že ako to vyvážiť finančne. Ľudský život je nenahraditeľný, neopakovateľný, jedinečný, ale chcem pri tejto príležitosti, pán minister, a zamyslite sa nad tým, čo vám teraz poviem, a poviem vám to ako konkrétny prípad a prípady, ktoré sú reálne v praxi.
Ja napríklad som z rodiny takej, kde máme sedem lekárov. A teraz si zoberte tú skutočnosť, najbližších ako lekárov, zoberte si tú skutočnosť, že tí lekári, každý pracuje na inom oddelení s iným typom zamestnanca, ale ten COVID, však vieme, že aj v tých nemocniciach je, je tak toto zamorené, pán minister, ak dovolíte. Pán minister. (Krátka pauza.) A tie nemocnice sú zamorené, teda aj ony sú pod veľkým tlakom, ale ten tlak z tých nemocníc a cez tých lekárov sa prenáša aj do domáceho prostredia. A to sú najbližší ich príbuzní, to sú deti, manžel, manželka, sú rovnako vystavení takémuto nebezpečenstvu takmer ako keby boli, hovorím, že takmer ako keby boli priamo v tých zdravotníckych zariadeniach.
Príklad uvediem taký, kde moja bývalá kolegyňa, zdravotná sestra pracuje s ťažko chorými pacientami, prišla domov a v podstate jej manžel ochorel na COVID. Jej manžel zomrel začiatkom tohto mesiaca, začiatkom marca a sú to veci, na ktoré sa veľmi často ako zabúda, že aj v podstate títo rodinní príslušníci sú tomu tlaku vystavení.
Pán minister, zamyslite sa nad tým, ako odškodniť tieto rodiny komplexnejšie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 10:03 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:05

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za vaše, za rozpravu a za to, čo tu odznelo, ak dovolíte, krátko by som sa k tomu vyjadril aj ja, pretože áno, toto je veľmi dôležitá téma a myslím si, že som veľmi rád, že to zaznelo aj z vašich úst, že si musíme uvedomiť, že to hrdinstvo, ktoré lekári, zdravotné sestry, záchranári a vôbec celý zdravotný personál ukazujú a naozaj sú nám v tom veľkým príkladom, je naozaj veľmi veľké.
Ja sám som bol minulý týždeň pozrieť v nemocnici v Banskej Bystrici a rozprával som sa s viacerými lekármi aj sestrami a toto povolanie samo osebe je veľmi dynamické a náročné. Treba si uvedomiť, že pri tomto povolaní nejde ani tak len o to, koľko času trávia v práci, pretože áno, a to je veľká vec, to samo osebe je veľká vec, oni dnes idú zo služby do služby, vyspať sa, služba, služba, spánok, čiže ako tam neni ani možnosť na nejaké, na nejaké načerpanie tých síl a ťahať takto tak dlho, sami vidia, ako prekonávajú svoje vlastné, ja by som povedal aj fyzické limity, ale čo je omnoho ťažšie, a táto práca je v tom veľmi špecifická, že oni sú vystavení jednak ľudskému utrpeniu. Sú tí ľudia, ktorí sa snažia tým ľuďom prinášať nejakú nádej a povzbudenie tým trpiacim, a taktiež čo aj povedali, ten, ten enormný rozsah tohto vírusu a ja som, tu je to teraz už naozaj veľmi viditeľné a myslím si, že už dnes nikto nespochybňuje, že, že tento vírus je naozaj veľmi veľký nepriateľ a veľmi zlý nepriateľ a veľmi..., áno, veľmi zlý nepriateľ, tak aj sami oni konštatovali, že nikdy sa v živote nestretli s takým veľkým počtom úmrtí. Práve tí ľudia, ktorí sú na tých, sú odborníci na tieto oddelenia, či už sú to infekčné, alebo aj tí, ktorí sú na pľúcnej ventilácii, a ja teraz nechcem úplne používať terminus technicus, lebo nie som minister zdravotníctva, som len poverený, ale je vidieť, že, že toto zatrasie s každým človekom, keď vidíte, že vám pod vašimi rukami, a nie vaším pričinením, zomierajú ľudia práve na takúto silnú chorobu, tak to, to proste zatrasie každým človekom. Asi si to, nevieme sa do toho ani úplne vžiť, pokiaľ, pokiaľ to sami nezažijeme na vlastnej koži, lebo to poznáme, keď niekto z nášho kruhu známych zomrie, ale je iné, keď vám pod rukami naozaj zomierajú, že denne ľudia. Takže o to viac sú oni vystavení fyzickému veľkému tlaku, o to viac sú vystavení aj tomu psychickému veľkému tlaku, a preto si myslím, že im patrí od nás určite nielen vďaka, ale aj povzbudenie, aby sme im dopriali a dodali tú silu v tomto, v tomto náročnom boji pokračovať, a preto aj všetky tie opatrenie s tým súvisiace.
Ja by som možno len zareagoval na slová pána Borguľu aj pani Hajšelovej a chcel vyzdvihnúť práve prácu ministra Milana Krajniaka, pretože musím povedať, že práve vďaka nemu, ale aj tomuto rezortu, ktorý spadá pod SME RODINU, odkiaľ aj pán Borguľa, vlastne kam patrí pán Borguľa, a vystúpil, chcem povedať, že práve naopak, na týchto ľudí sa nezabúda, aspoň teda ja nemám taký dojem, že by sa na nich zabúdalo, a práve preto vlastne prišiel aj hneď ten impulz, že potrebujeme to doplniť aj o túto skupinu ľudí, lebo to sú tiež ľudia, ktorí to isté zažívajú práve v tých domovoch sociálnej starostlivosti, takže ide len možno o to, nastaviť tú koordináciu pri tej komunikácii, čo sa vlastne aj stalo, a preto to ideme urobiť samostatne, aby to bolo kvalitné, aby tam boli všetky, všetky tieto skupiny, ktoré v tej prvej línii bojujú.
Takže z tohto miesta by som chcel aj poďakovať pánovi Milanovi Krajniakovi za to, akým spôsobom viedol ten rezort, a môžem povedať, že všetci ľudia môžu byť, ale aj myslím, že ľudia na rezorte môžu byť hrdí na to, akého ministra mali a ako veľmi sa zastával práve aj týchto skupín a robil všetko pre to, aby tam sa na nich práve nikdy nezabudlo. Takže toľko k tomu, ja si teda určite beriem tie podnety, ktoré tu zazneli a hovorím, chceme to pripraviť kvalitne, aby, aby sme tým ľuďom pomohli z hľadiska toho odškodnenia, aj keď, tak ako už zaznelo, samozrejme, žiadne peniaze nikdy nenahradia ten samotný život, ale myslím si, že aj práve tá úcta a povzbudenie voči tejto skupine ľudí, ktorí dnes sú najviac vystavovaní, ak pôjde od každého jedného z nás, a nemyslím len v tejto sále, ale vôbec na Slovensku, tak bude pre nich, bude pre nich veľkým potešením.
Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujeme za podporu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.3.2021 o 10:05 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video