25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:14 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:14

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán kolega, ja vítam tento návrh zákona, myslím si, že vizuálny smog je už neúnosný a nemyslím si, že by bol nejako na ústupe, skôr naopak to rastie. Takže toto je môj názor.
Ďalej by som sa chcel vyjadriť, že tá vzdialenosť zbytočne by sa ešte predlžovala ďalej, ako napríklad s týmto nesúhlasím, lebo dochádzalo by len že by sa tie plochy zväčšili, aby boli čitateľnejšie z väčšej vzdialenosti a bolo by to rovnaké. Ja si myslím, že bolo by to rovnaké, ja si myslím, že toto je v poriadku.
Len by ma zaujímala jedna vec, je alebo nie je nelegálny bilbord, ktorý je umiestnený v plochách záhrad rodinných domov na rôznych konštrukciách, či sú to balíky slamy, v plote, v stene, ja neviem, senník a podobne. Ako sa bude riešiť táto situácia? Lebo veľakrát práve tieto reklamné plochy, veľakrát na čierno, lebo sú v tých rodinných domoch, v záhradách, zatieňujú tie dopravné značky a človek si ich už neskoro všimne. Hej? To sa netýka pred vstupom do obcí, výstupu z obce a podobne. Kde sú rôzne upozornenia alebo zakazujúce značky, či budeme riešiť aj toto, lebo som to tam nikde nenašiel, rád by som nejakú odpoveď.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:14 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:16

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán kolega takisto musím pochváliť túto iniciatívu, pretože je skutočne citeľné a v mnohých prípadoch už neúnosné, ako tieto bilbordy a rôzne reklamné plochy, či už sú legálne, alebo nelegálne a jednoducho sú riešené, tak povediac, halabala, akým spôsobom menia celkový obraz našich miest a obcí. Veľakrát skutočne prekrývajú, povedzme, fasády historických budov a to, čo je pekné, tak sa zakryje niečím, čo je škaredé alebo po čase opadané, olúpané, teda znehodnotené tak ako, tak ako sa často stáva pri tých bilbordoch a ja si myslím, tak na odľahčenie, že je to aj veľmi nebezpečné taký bilbord popri ceste, pretože vieme veľmi dobre, že mnohé tie bilbordy majú takú tú politickú tému ako nosnú tému, v období, povedzme, pred voľbami a potom tam aj zostávajú tie rôzne slogany a rôzne heslá tých politických strán a ten, ten občan volič, ktorý je zároveň vodičom toho motorového vozidla, sa môže naozaj veľmi rozčúliť, keď zistí po dvoch, po troch mesiacoch že ten slogan neplatí a že ten jeho politický nominant sa nejakým spôsobom spreneveril tomu, čo sľuboval pred voľbami.
Takže ale úplne vážne je to veľmi dobrá iniciatíva určite to podporíme, pretože ja osobne to vnímam tak, že skutočne v Nitre, ktorá je historická, má niekoľko historických budov, je to, je to jedno krásne mesto. Veľakrát prekrývajú tieto plochy historické fasády a budovy, ktoré majú oveľa, oveľa väčšiu takú tú kultúrnu a spoločenskú hodnotu ako samotný ten bilbord. Takže držím palce v tejto iniciatíve, určite to podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:16 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:18

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, a ďakujem za podporu. Budem teda odpovedať len na otázky, ktoré boli vznesené.
Pán Suja, áno, tento zákon nerieši takéto stavby. Tie dnes vlastne nie sú nelegálnymi stavbami, lebo reklamná stavba z definície, ktorá je uvedená v stavebnom zákone, nezohľadňuje stavby typu, že mám nejaký plagát na stohu slamy, a ak je to fasáda domu, tak to je už niečo iné, hej tam je to inak. Áno, zaoberali sme sa aj tým, že či nevieme nejakým spôsobom tú definíciu vyšperkovať tak, pri tej reklamnej stavbe, aby spĺňala napríklad aj takéto prípady, ale poviem úprimne, že zatiaľ, zatiaľ sme nenašli ten spôsob, lebo nie je to úplne triviálne vymyslieť takú definíciu, ktorá by na jednej strane postihovala takéto prípady a na druhej strane nepostihovala prípady, že neviem, že firma, ktorá realizuje nejakú opravu v rámci lešenia, si tam niečo nalepí, hej, čiže zase úplne legitímne, že nie je to trebárs veľké, čiže, áno, viem o tom zatiaľ. Zatiaľ sme neprišli na ten spôsob, ako sa s tým vysporiadať, ale nie je všetkým dňom koniec.
A, pán Borguľa, teda pripájam sa aj ja k tomu, že chcem teda poďakovať ministerstvu dopravy a výstavby za to, že teda naozaj bol podporou v rámci riešenia tejto novely. Takže ďakujem aj ja pani Brunckovej a ministerstvu dopravy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:18 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:19

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené kolegyne, kolegovia, tak ako bolo povedané, vizuálny smog, tento druh smogu chápeme ako presycovanie verejných priestranstiev reklamou. Mnohé samosprávy na túto diagnózu trpia viac ako dosť a vzhľad našich námestí či kľúčových dopravných tepien je toho dôkazom. Nadmerné množstvo bilbordov neregulovaných je veľkým problémom v samosprávach, a preto vítam vlastne tento návrh zákon, ktorý zjednodušuje celý proces samosprávam, ako sa vysporiadať s týmito reklamami. V súčasnosti stavebný zákon neumožňuje alebo je to veľmi zložité odstrániť čiernu stavbu a doteraz vlastne podľa toho návrhu zákona ani nebolo možné obciam a mestám odstrániť takúto reklamnú tabuľu.
Veľmi vítam, že vlastne v spolupráci aj s navrhovateľom sme dospeli k názoru, že pridaním chráneného záujmu môže dotknutý orgán posudzovať vplyv stavby na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V súčasnosti dopravný inšpektorát v zmysle cestného zákona nie je dotknutým orgánom pri ohlasovaní alebo povoľovaní reklamných stavieb na sídelnom území obce a vznikajú tak situácie, kedy môže dôjsť k ohrozeniu plynulosti cestnej premávky a z tohto dôvodu, tak ako povedal pán navrhovateľ, som tiež bola súčinná pri návrhu pozmeňovacieho, tohto pozmeňovacieho návrhu, kde vlastne inšpektorát v zmysle cestného zákona i v zmysle stavebného zákona bude dotknutým orgánom pri ohlasovaní alebo povoľovaní reklamných stavieb na sídelnom území obce. Myslím si, že takýmto spôsobom sa zjednoduší celý proces pre jednotlivé samosprávy a aj z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky to bude mať veľký dopad na našu prírodu, na našu krajinu.
Z tohto dôvodu, vážené panie kolegyne aj kolegovia, by som chcela podporiť tento pozmeňujúci návrh a zapracovaním do tohto návrhu a takisto ako sa vlastne poďakovali kolegovia kolegom z ministerstva dopravy, tak by som sa chcela poďakovať aj kolegom z ministerstva vnútra, kde vlastne tá súčinnosť obidvoch ministerstiev bola výsledkom dohody na tomto pozmeňujúcom návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 10:19 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:23

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Pleštinská, naozaj vítam vašu iniciatívu, pretože rozprávali ste z praxe ako starostka obce, teda viete, kde tú samosprávu tá topánka tlačí v rámci tohto vizuálneho smogu, takže určite ste ako jedna z predkladateliek tohto zákona, mali k tomu čo povedať. Takže naozaj ešte raz veľká vďaka, že ste sa do tejto iniciatívy pustili. Naozaj je to zákon starý, je to zákon z roku ´76, ktorý sa novelizuje, takže hovorím, v tej dobe takáto problematika nemusela byť riešená, určite ten zákon bol koncipovaný úplne inak, ale dnešná situácia si vyžaduje úplne iné riešenie.
Čo som zabudol vo svojej predchádzajúcej faktickej poznámke vyzdvihnúť to, že reklamná stavba sa stáva iba stavbou dočasnou a na dobu určitú teda. Takže toto naozaj veľmi kvitujem, pretože odstránenie týchto stavieb bolo v minulosti často viac ako komplikované, nakoľko, ako pán predkladateľ Lehotský sám poznamenal, dochádzalo tam prepisovanie z firmy A na firmu B, z firmy B na firmu Y, takže bolo to veľmi komplikované, ale verím tomu, že táto iniciatíva, táto vaša veľmi dobrá myšlienka bude podporená naprieč celým politickým spektrom v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, a práve takto by mala vyzerať práca poslancov, čiže nájsť správne a spoločné rozhodnutie, ktoré bude naozaj pre dobro celej spoločnosti a občanov Slovenskej republiky.
Takže, pani starostka, naozaj veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:23 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:24

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja by som sa chcel len ešte možno jeden taký návrh, či by nestálo za uváženie určiť alebo vybrať nejaké plochu, kde nemôžu tieto reklamné pútače byť, ja neviem, fasády historických budov, ja neviem, rôzne chránené územia, cesta do Tatier, že vidíte, že pomaly ani tie kopce nevidíte tie blízke, čo sú tie bilbordy tam. Alebo nejaký zoznam, kde by bolo a do toho by sa dopĺňali tieto plochy alebo tieto časti podľa požiadaviek ľudí, alebo požiadaviek miest a obcí. Len návrh, lebo týmto by sme možno vyriešili, týmto by sme možno vyriešili veľa samostatných požiadaviek, keby sa to takto nejak dalo upraviť. To je len návrh pre vás.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:24 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:25

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. A tak sa teším, že tento návrh zákona našiel takú podporu vlastne naprieč politického spektra. To je myslím si dôležité, a to je naša úloha, pripravovať dobré zákony spoločne. Myslím si, že samosprávy vo svojich územných plánoch si budú môcť vlastne určiť samé, že kde tie bilbordy budú môcť byť. A to je možno taká otázka, ako na alebo by som povedala odpoveď na vašu otázku, pretože ony najlepšie vedia, že kde vlastne tie bilbordy chcú mať. A myslím si, že v Bratislave, Bratislava je preplnená bilbordami a myslím, pán primátor mesta našiel vhodný spôsob ako v územnom pláne presne určiť to miesto, kde tie bilbordy môžu byť a kde sa musia odstrániť. A práve možno tento návrh zákona to samosprávam zjednodušuje, pretože slovenské zákony sú nastavené tak, že odstrániť akúkoľvek stavbu nie je ani zďaleka také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. A to ani v prípade čiernej stavby, lebo pretože stavebný úrad nemôže rozhodnúť automaticky. Musí byť doložený vzťah k pozemku. Rovnako stavebný úrad musí vedieť aj to, kto je majiteľom. Čiže ten proces je veľmi, veľmi zdĺhavý. A tento návrh zákona v podstate pomôže samosprávam odstrániť tie nelegálne bilbordy, ktoré sú vlastne takým spoločným záujmom samosprávy aj obyvateľov.
Ďakujem pekne za vaše pripomienky aj faktické.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:25 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:27

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja takisto by som sa rád poďakoval v prvom rade predkladateľom, že sa ujali tejto témy, že na tom pracovali pomerne dlho. Tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, viete, že prvýkrát napríklad aj poslanecký klub OĽANO dostal na vyjadrenie návrh zákona ešte v lete minulého roka. Dnes máme marec. Že uplynulo niekoľko mesiacov, počas ktorých sa tento návrh prerokovával, nejakým spôsobom sa vylaďoval. A treba povedať, že ani to nestačilo, lebo sme v druhom čítaní a stále sa nachádzajú rôzne ďalšie vylepšenia, pretože máme spoločný záujem túto vec riešiť. A je to vidieť aj zo strany opozície, ktorá tento návrh víta.
Tiež by som rád povedal, že ono tento zákona ani táto novela nevyrieši všetko, lebo všetko sa ani vyriešiť nedá jedným zákonom. Tie kompetencie sú podelené. Niečo musí riešiť samospráva. Niečo vie vyriešiť štát, povedzme aj novelou zákona. A nakoniec na tejto schôdzi máme dva návrhy zákonov, ktoré sa snažia podchytiť túto problematiku určitým spôsobom. Je to jednak tlač 364, ktorá je v gescii ministerstva dopravy a výstavby, ktorá rieši vonkajšiu reklamu a reguláciu vonkajšej reklamy vo vzťahu k úsekom ciest alebo cestné telesá a ochranné pásma pri cestách. Máme tu túto tlač parlamentnú 390, ktorá sa snaží zase riešiť inú časť, iné prípady, kedy treba regulovať vonkajšiu reklamu. Viacerí z vás, ktorí sú komunálni poslanci, pretože pre tých osobne je táto téma citlivá. Ľudia sa na nás často obracajú s tým, aby sme nejakým spôsobom regulovali otázku, ako povedala pani spravodajkyňa, presýtenia, presýtenia verejného priestoru vonkajšou reklamou. Takže mnohí z vás, ktorí ste komunálni poslanci, sám som jedným z nich, sa snažia riešiť aj bez regulácie zo strany štátu túto otázku na komunálnej úrovni. A takisto sú spôsoby, ako to riešiť. Veľa vonkajšej reklamy je postavenej práve aj na samosprávnych pozemkoch, na obecných, mestských, župných. A keď dochádza k predlžovaniu nájomných zmlúv, tak aj týmto spôsobom sa dá regulovať. Napríklad v Petržalke tam, kde som poslancom, my sme už pár rokov dozadu si povedali, že nebudeme vôbec predlžovať nájomné zmluvy na bilbordy ani to nerobíme. Len väčšia časť tých bilbordov nestojí na petržalských pozemkoch a na bratislavských pozemkoch, na mestských. No ale jedno na jedno, dve zastupiteľstvá dozadu sme takisto aj v Bratislave vyriešili takým spôsobom, lebo je to veľmi ťažké, ako pani spravodajkyňa hovorila, aj keď je to čierna stavba, že sa mesto snažilo o reguláciu vonkajšej reklamy dohodou s tými, ktorí tie bilbordy majú postavené, aby ubúdalo tej vonkajšej reklamy. Čiže desiatky bilbordov, desiatky tých nástrojov vonkajšej reklamy ubudnú v Bratislave na základe toho, že došlo určitým spôsobom aj k samoregulácii zo strany tých, ktorí tie bilbordy stavajú.
Padli tu aj otázky na to, ako riešiť vonkajšiu reklamu, ktorá stojí na súkromných pozemkoch. Lebo to je veľmi náročné, tam tie právomoci zo strany štátu aj zo strany obce sú obmedzené až takmer nijaké. Ale tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, vedia aj to, že je tu snaha a bolo to aj v minulom volebnom období upraviť daň z vonkajšej reklamy. Čiže tento krok nás ešte čaká. Tá snaha tu je. Sme do toho zapojení viacerí. Takisto aj pán hlavný predkladateľ. A daň z vonkajšej reklamy nám vie tiež napomôcť k tomu, aby sme, aby sme naznačili aj tým ľuďom, že nebudú si ani oni na súkromných pozemkoch presycovať ten priestor vonkajšou reklamou. A ak budú, tak budú platiť z toho platiť daň a budú si musieť zvážiť, či sa im to ešte stále oplatí. Čiže to je ďalší nástroj toho, ako znižovať vonkajšiu reklamu.
Nechcem nejak veľmi predlžovať túto diskusiu, pretože hlavným, hlavným dôvodom prečo som sa prihlásil do rozpravy je, že aj ja som sa snažil vylepšiť návrh zákona v miere, v akej je to možné. Samozrejme, so súhlasom predkladateľov, a preto by som rád predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie nasledovne: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 1v § 66 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
2. V čl. I bode 12 sa text pod nadpisom k § 142i nahrádza textom, ktorý znie:
"Stavebné povolenia vydané podľa doterajších predpisov na reklamné stavby, ktorých doba trvania nie je časovo obmedzená, sa považujú za stavebné povolenia vydané podľa tohto zákona na reklamné stavby s dobou trvania najviac tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona."
Vysvetlím prečo práve tieto dve úpravy. Obe vychádzajú zo stanoviska parlamentnej legislatívy, že nie je to nejaká moja kreativita, tých pripomienok v stanovisku parlamentnej legislatívy bolo viac. Časť z nich zapracoval pán predkladateľ, časť z nich som si osvojil ja. Následne sme to nejakým spôsobom dolaďovali. V podstate ten druhý bod, ktorý hovoril o prechodných ustanoveniach, vecne nemení nič na prechodných ustanoveniach, ktoré boli pôvodne navrhnuté. Ale tá formulácia, ktorá je použitá, je presnejšia, je správnejšia aj z legislatívneho pohľadu.
A ten prvý bod o čo ide, tam sa vypúšťa tretia veta. Tá tretia veta dnes sa alebo v súčasnosti v tom návrhu znie tak, že: "Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne." Ide o vetu, ktorá, ktorá sa nám javila, rovnako aj parlamentnej legislatíve a takisto komisii pre tvorbu práva, čo je poradný orgán ústavnoprávneho výboru, ako nadbytočná z toho dôvodu, že stavebný zákon nejakým spôsobom definuje, čo sa považuje za jednoduché stavby. A pokiaľ si prejdete ten zoznam jednoduchých stavieb, ktoré sú uvedené v stavebnom zákone, tak táto veta, ktorá mala byť výnimkou už, už určitým spôsobom len inou formuláciou je zapracovaná v tom zozname jednoduchých stavieb. Takže bola by to duplicita, ktorú by sme mali s tým ustanovením stavebného zákona. Preto tú vetu alebo javí sa to tak, že tá veta tam je nadbytočná, je nepotrebné to duplikovať. Preto tú vetu vypúšťame.
Mali sme o tom aj diskusiu s pánom poslancom Lehotským. Samozrejme, chceli sme byť opatrní, aby sa nám nestalo, že vypustíme, že by sme náhodou vypustili niečo, čo ešte by nám unikla tá časť vonkajšej reklamy. Ale javí sa podľa všetkého to tak, že je to naozaj duplicita. A vieme tá výnimka je už pokrytá cez iné ustanovenie stavebného zákona. Čiže to je odôvodnenie toho prvého bodu. Ten druhý, ako som spomenul, to je len formulačné vylepšenie znenia prechodných ustanovení.
Ja budem rád, keď podporíte tak vylepšenia, ktoré priniesli samotní predkladatelia, ako aj toto vylepšenie, ktoré predkladám ja, aby sme mali čo najlepšie zregulovanú vonkajšiu reklamu aspoň tým spôsobom, akým to ide formou tejto novely zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 10:27 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán kolega Vetrák, za váš príspevok k dnešnej rozprave aj za pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyčisťuje a vylepšuje z právneho hľadiska tento návrh zákona. A odporúčam kolegom, aby tento návrh, tento pozmeňujúci návrh schválili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:35 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:36

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda výboru, ďakujem za tvoje vystúpenie. Som aj rád, že takto sa ešte precizuje tento poslanecký návrh. Počuli sme tu aj z úst viacerých kolegov, že čo je hlavným problémom tým problémom dnešných samospráv, ale hlavne nás ľudí, ktorí ideme z domu do práce alebo niekam do mesta, že nám vadí ten vizuálny smog a dlhé rady bilbordov a tiahnuce sa do výšky, megabordy. Je to určite veľký problém.
Doteraz sme boli zvyknutí aj na to, že hlavným problémom aj zo strany štátu, zo strany kompetentných orgánov bola slabá a neefektívna regulácia tohto problému. Zanedbávanie tejto veci vo verejnom priestore. No a výsledkom toho je to, ako si aj ty spomínal, že zo strany samospráv sú tu už niektoré opatrenia, ktoré, ktoré v podstate majú riešiť tento problém, a preto sa chystajú aj do budúcna zaviesť niektoré samosprávy, ako si spomínal, dane z vonkajšej reklamy. Čiže tu už je vidno v podstate aj ten hnev tých samospráv, že zo strany štátu nedochádzalo k tej regulácii, ako malo. A preto aj vítam túto poslaneckú iniciatívu, aby došlo k riešeniu tohto problému.
Myslím si, že určite aj viacerí z nás súhlasia s tým, aby bolo zastavené, boli zastavené kroky ako privatizácia verejného priestoru.
Takže ďakujem pekne za túto iniciatívu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 10:36 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video