27. schôdza

30.4.2021 - 3.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.5.2021 o 22:51 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 22:51

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemné neskoré popoludnie. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, na začiatok svojho vystúpenia musím skonštatovať, že troška ma opustil ten optimizmus po mojom procedurálnom návrhu, keď prišli do sály viacerí ministri na čele s predsedom vlády pánom Hegerom. Dnes je tu, alebo teraz o 23.00 hod. večer je tu prítomný len pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny (reakcia z pléna), no tak, ale nie sú v sále a parlament by mal byť interaktívny, ale nebudem robiť ani žiadne pauzy, ani prerušenia, ani, len chcem pripomenúť, že ja chápem, že keď o 23.00 hod. večer rokujeme, tak už aj tí členovia vlády majú právo si sadnúť, dať si nejaký čaj, nejakú vodu, len ty si možno, pán minister, spomínaš, aké ste robili vy v parlamente haló, keď sa večer rokovalo, a rozprávali ste o noci dlhých nožov, o pošliapavaní demokracie, o týraní opozície. Ja takéto slová používať nebudem, ale možno je to taký príklad toho, že niekedy treba vážiť slová, lebo nikdy neviete, kedy sa budú dotýkať vás. Takže to len na úvod.
Ja by som sa chcel dotknúť len jednej z mnohých pasáží, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády. Táto pasáž sa týka nového stavebného zákona. Ja si pamätám ix pokusov v minulosti prísť s novým stavebným zákonom a môžem povedať, že s ani jedným som nebol spokojný, keď som si prečítal tie návrhy. A keď sme boli vtedy vo vláde, sám som sa usiloval radšej neprijať žiaden nový stavebný zákon, ako prijať tie navrhované stavebné zákony. To, čo pripravuje pán podpredseda Holý, je však opäť len ďalšia verzia tých predchádzajúcich pokusov podľa tých medializovaných informácií.
V programovom vyhlásení vlády hovoríte, že prioritou vlády bude aj za účasti odbornej verejnosti pripraviť a predložiť do Národnej rady na schválenie nové stavebné predpisy, zodpovedajúce potrebám 21. storočia. No, za účasti odbornej verejnosti. Ja mám však, ja mám však pocit, že sa deje presný opak. Niežeby sa rokovalo s odbornou verejnosťou, niežeby sa rokovalo so starostami a primátormi. A prečo so starostami a primátormi? Lebo posledných 20 rokov sú stavebnými úradmi obce a mestá. To znamená, s kým iným sa má rozprávať, ak nie so starostami a primátormi, ktorí 20 rokov realizujú stavebnú agendu? Niektorí úspešnejšie, niektorí neúspešnejšie, ale sú to obce a mestá, ktoré vykonávajú reálne stavebnú agendu. Čiže tí starostovia a primátori majú čo rozprávať do nového stavebného zákona.
Ja mám však pocit, že nový stavebný zákon sa pripravuje pod pokrievkou, na verejnosť prenikajú len kusé informácie, jednoducho tých informácií je nedostatok, nevieme presne, čo sa pripravuje, a obávam sa, že tak ako to začalo byť zvykom, budeme sa môcť k tomu vyjadrovať zasa len na poslednú chvíľu a v podstate prijmeme zlý, zlý stavebný zákon.
Keď si prečítam, z programového vyhlásenia môžeme dedukovať, teda čo majú byť hlavné princípy toho stavebného zákona. Konkrétne v programovom vyhlásení vlády sa hovorí, že zreteľ v tom stavebnom zákone bude zjednodušenie a urýchlenie výstavby.
No chcem sa spýtať, akým spôsobom chcete zjednodušiť stavebný zákon. To znamená, že na stavebné povolenie nebude potrebný dokladať napríklad list vlastníctva? Alebo nebude treba dokladať pripomienky správcov sietí? Alebo aký dokument z toho stavebného konania, povedzme rokujeme o rodinných domoch, aký dokument sa vyhodí? Čo sa teda nebude dokladať? Zatiaľ všetky dokumenty ktoré má stavebník prekladať, majú určitý zmysel. Dokladá sa projektová dokumentácia, to hádam nevypustíme zo stavebného konania. Dokladajú sa vyjadrenia správcov sietí. No však to je životne nutné, aby ten stavebník povedal, kde sa bude napájať na vodu, kde sa bude napájať na plyn, kde sa bude napájať na elektriku. Správca siete dáva stanovisko, či je dostatočná kapacita tej inžinierskej siete. Toto chceme vypustiť? Alebo chceme vypustiť účastníkov konania, susedov? Viete si predstaviť, čo sa bude diať, keď to takýmto spôsobom zjednodušíme?
My budeme mať pocit, že sme zjednodušili stavebné konanie, ale zahltíme si súdy a v neposlednom rade si tak zvýšime horúcu atmosféru v tých svojich obciach a mestách, že to bude katastrofa. Takže kde to chceme zjednodušovať? Veď je dobré, keď sa tí susedia vyjadria k tomu, že teda sused ide stavať rodinný dom. bude takýto vysoký, toľkoto bude od pozemku. Nie je to dobré? Však to sú, to sú veci, ktoré majú zastabilizovať ten budúci vývoj a tí ľudia budú možno žiť vedľa seba 20-30-40, možno 50 rokov, a práve ten stavebný zákon má pomôcť tomu, aby tam nevznikali konflikty. Keď sa to vyrieši na začiatku, môže to byť normálne, slušné susedské spolunažívanie dlhé roky.
Takže čo chceme vypustiť? Čo chceme, ako to chceme zjednodušiť? Ja si neviem predstaviť, akú vec chceme vypustiť. Dobre, máme na Slovensku stavebné úrady, ktoré sú šikanózne. Tak namiesto toho, aby sme riešili, že niektoré stavebné úrady robia naschvály, tak my ideme s dieťaťom vyliať aj vaničku a ideme, ideme od piky zmeniť celú filozofiu stavebného zákona, ktorá bude v konečnom dôsledku horšia? Čiže nie cesta zjednodušovania je vždy a za každú cenu tá správna cesta.
No ale hovorím, ja tu hypoteticky rozprávam, lebo ja som nevidel tú právnu normu. Rozpráva sa o nej, všeličo počúvame a ja som ju nevidel, no tak sa pýtam, že v čom bude to zjednodušenie. Počuli sme dokonca, že to budú vybavovať nejakí podnikatelia, nejakí projektanti alebo niekto iný, ktorý bude mať firmu a ten bude vybavovať stavebné povolenie. Ja mám veľký problém aj s tým, že sa táto kompetencia odoberá obciam. Opäť máme na Slovensku obce, ktoré to nechcú vykonávať alebo to vykonávajú zle, v poriadku, riešme tie obce. Ak má niektorá obec v porovnaní s inými obcami ix alebo veľké percento napríklad odvolaní, no tak je zrejme problém v tom konkrétnom stavebnom úrade. Keď má iná obec, ktorá vydá ročne, ja neviem, 100 stavebných povolení a má jedno odvolanie, no tak znamená, že ten stavebný úrad je kvalitný oproti obci, kde má povedzme zo 100 stavebných povolení 20 odvolaní. Riešme konkrétne prípady. Je to výkon štátnej agendy, tak štát má právo do toho vstupovať, ale neberme túto kompetenciu tým obciam, ktoré ju chcú vykonávať a ktoré ju vykonávajú dobre. Tie obce, ktoré ju nechcú vykonávať, napríklad malé obce, nech majú možnosť odovzdať tú agendu buď štátu, alebo mestu v sídle okresu. Skrátka tým, ktorí to vykonávajú dobre a ktorí to chcú vykonávať.
A ešte jednu vec si uvedomme. Dnes výkon stavebnej agendy je vo svojej, v svojom filozofickom základe nastavený správne, lebo príslušný starosta obce alebo primátor mesta a priori nechce poškodzovať svojich obyvateľom enormným predlžovaním stavebného konania. A priori chce vyjsť v ústrety tým ľuďom, hľadá spôsob, ako im pomôcť, lebo tí ľudia ho volia. Ale ak bude vykonávať stavebnú agendu úradník z okresu vzdialený 20-30 km, veď už len miestne konanie sa bude odkladať na dobu, kedy si to on spojí s niektorými inými obcami, aby tam prišiel, do tej obce, vykonal miestne zisťovanie, miestnu obhliadku. Bude to úradník, ktorého ľudia, na ktorého tí dotyční ľudia nebudú mať žiaden vplyv. Jemu to bude lauter jedno, keď ten človek, ten stavebník nepodá, nepredloží všetky požadované doklady, no tak nevydá stavebné povolenie. Nebude hľadať cestu, ako hľadajú mnohí starostovia a primátori, ako hľadajú mnohé stavebné úrady v sídlach a obciach miest.
Čiže ja sa obávam, že tá štátna správa alebo výkon štátnej správy sa enormne sťaží, enormne skomplikuje a zneprístupní pre ľudí. A v konečnom dôsledku to vybavovanie stavebného povolenia na rodinný dom môže byť komplikovanejšie, dlhšie a zložitejšie.
Čiže ja odporúčam dobre sa zamyslieť aj nad tým, či ideme túto kompetenciu obciam a mestám brať. Máte v kapitole, už neviem v ktorej, ale niekde v programovom vyhlásení som to čítal, že vo vzťahu k samospráve, k územnej samospráve budete posilňovať ich rozhodovaciu právomoc. V jednej časti hovoríte, že budete posilňovať rozhodovaciu právomoc územnej samosprávy na základe princípu subsidiarity, a na druhom mieste hovoríte, že to budete obciam a mestám brať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2021 o 22:51 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
27. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia
 

9:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctené plénum, aj dnešný deň, aj dnešné hlasovanie o programovom vyhlásení vlády a o dôvere novej vláde je oslavou parlamentnej demokracie. Ja osobne si parlamentnú demokraciu ctím a verím tomu, že aj celý poslanecký zbor si parlamentnú demokraciu ctí, pretože vďaka nej tu dnes všetci sme.
Naša koalícia vzišla z volieb v roku 2020, kde dostala silný mandát od občanov na zmenu. Dokonca tak silný, že je ústavný.
Ak dovolíte, prihovoril by som sa najprv krátko k opozícii.
Roky na Slovensku to je tak, že po voľbách sa parlament rozdelí na koalíciu a opozíciu. Je preto prirodzené, že opozícia nepodporuje programové vyhlásenie koaličnej vlády. Samozrejme, aj v tomto prípade to úplne rešpektujem a dovolím si z tohto miesta popriať opozícii, aby bola korektná a pravdivá, lebo myslím, že takýto štýl politiky Slovensko potrebuje a takýto štýl politiky je aj na prospech všetkým občanom Slovenskej republiky. Samozrejme, budeme radi, ak návrhy našej vlády nájdu podporu aj v radoch opozície, ak to, samozrejme, budú návrhy, s ktorými sa stotožníte aj vy.
Dovoľte mi, aby som sa teraz poďakoval hlavne koaličným poslancom, pretože práve vďaka vašim podpisom, ako som povedal aj v piatok ráno, ste umožnili vznik tejto novej vlády a ja si to, samozrejme, veľmi cením.
Ďakujem aj podpredsedom, podpredsedníčke vlády, ministrom a ministerkám za to, že aj v tomto pléne odprezentovali jednak to, čo za rok svojho pôsobenia na ministerstvách urobili pre Slovensko, pre občanov Slovenskej republiky, a zároveň predstavili aj ďalšie plány, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády.
Predstavili sme vám programové vyhlásenie vlády, ktoré vychádza, vychádza z programov a princípov, ktoré boli postavené po voľbách v roku 2020 koalíciou, ktorá, ako som povedal, vzišla z volieb v roku 2020 silnou koalíciou so silným mandátom. Toto programové vyhlásenie už vtedy bolo kvalitné a ambiciózne a my sa dnes nachádzame o rok ďalej a okrem programového vyhlásenia vlády, ktoré, ako som povedal, je kvalitné a je ambiciózne, máme dnes aj plán obnovy. Toto ešte v histórii Slovenska nebolo, že by vláda mala na jednej strane programové vyhlásenie vlády a mala aj veľmi kvalitný a hlavne, poviem to, akčný plán, plán obnovy Slovenska.
Samozrejme, čaká nás veľmi veľa výziev, lebo myslím, že všetci si uvedomujeme a hlavne teda koalícia si uvedomujeme, že Slovensko sme prevzali v zanedbanom stave. Taktiež korona zanechala na Slovensku tiež svoju výraznú stopu, ktorú nemôžme prehliadnuť. Sme však jeden tím. Koaličná vláda a koaličný parlament, koaliční poslanci a myslím si, že sme silný tím. Ako som povedal, dostali sme silný mandát a tak, ako vás poznám, viem, že máme aj silné odhodlanie urobiť zo Slovenska vyspelú, modernú, inovatívnu a zdravú krajinu.
Však vieme, že na to, aby štát fungoval v úplnej plnosti, je dôležité, aby centrálna vláda nezabudla na tak dôležitú spoluprácu so samosprávami. Ja si túto rovinu veľmi dobre uvedomujem a bude to jeden z pilierov aj mojej politiky, budovať veľmi dobrú spoluprácu s samosprávami, pretože neraz som povedal, že sme ako jedny pľúca. Na to, aby sme vedeli pre Slovensko zabezpečiť kvalitné služby, spolupráca medzi centrálnou vládou a samosprávami je úplne kľúčová. Mnohí z vás ste sa či už v samosprávach angažovali, alebo aj dnes máte svoje funkcie a budem veľmi rád, ak spoločne budeme ako koalícia rozvíjať dobré vzťahy, dobrú spoluprácu v prospech občanov Slovenskej republiky.
A tak si dovolím len na záver povedať, že verím, že túto veľkú príležitosť, pred ktorou všetci stojíme a obzvlášť vy, ctení koaliční poslanci, využijeme v prospech občanov Slovenskej republiky, v prospech omnoho lepšej budúcnosti Slovenska, napravíme veci, ktoré boli zanedbané, a prinesieme tie zmeny, ktoré sú nielen v pláne obnovy, ale o ktorých hovorí aj programové vyhlásenie vlády, ktoré sme vám predstavili.
Ďakujem veľmi pekne a dovoľte mi teda na záver vás požiadať o podporu našej vláde, ktorá tu dnes pred vami je.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

4.5.2021 o 9:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážená vláda, kolegyne, kolegovia, dámy, páni, máme za sebou dlhú rozpravu k programovému vyhláseniu vlády, myslím, že bolo povedané všetko z koaličnej aj z opozičnej strany.
Chcem poďakovať všetkým za vystúpenia a za korektnú diskusiu. Takisto ďakujem pánovi premiérovi za záverečné slovo a zhrnutie.
V bežných rozpravách o programovom vyhlásení na začiatku volebného obdobia sa vždy pozerá hlavne dopredu, špecifikom tej aktuálnej rozpravy bol aj pohľad dozadu na to, čo sa nám za rok podarilo, a aj na zásadné problémy, ktorým Slovensko celý čas čelilo. Verím, že zdravotnú časť krízy máme za sebou.
A v záverečnom slove mi dovoľte vysloviť len jedno želanie, nech sa budúce týždne a mesiace stanú časom obnovy - obnovy ekonomiky, obnovy dôvery, obnovy normálneho spôsobu života a slobody.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

4.5.2021 o 10:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video