27. schôdza

30.4.2021 - 3.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:29 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:29

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Marek, chcem ti poďakovať za to, že si otvoril tému športu. Myslím, že pri, v tejto rozprave o programovom vyhlásení vlády táto téma ešte nezaznela, lebo nezaznela dostatočne dôrazne. Téma športu je dôležitá, nielen keď sa rozprávame o tom profesionálnom športe a o podpore zo strany štátu, ale mali by sme sa pri športe rozprávať aj o tej podpore športovania bežného obyvateľstva, teda ten amatérsky šport, pretože hlavne takéto..., v kríze, ako je teda, ako je teraz tento koronavírus, tá zdravotnícka, zdravotná kríza, kedy ľudia sú napádaní týmto ochorením, je dôležité, aby si tí ľudia budovali imunitu tým najprirodzenejším možným spôsobom, a to je práve športovanie. Štát by mal, podľa mňa, naozaj nájsť nástroje na to, aby sme dokázali športovanie podporiť budovaním nejakých verejných športovísk, prípadne nejakými verejnými programami, možno nejakým marketingom, nejakou cielenou reklamnou stratégiou. A hlavne treba podporovať a oveľa viacej rozšíriť športovanie našich detí na základných, stredných a vysokých školách.
Rozprával si o tých obedoch zadarmo. Mňa to veľmi zamrzelo, hlavne keď tu v pléne Národnej rady sa argumentovalo tým, že obedy zadarmo proste nebudú mať tí, ktorí majú nárok na daňový bonus, tak tí proste nemôžu mať obedy zadarmo. To je podľa mňa veľmi nesprávna argumentácia, pretože nemôžeme vylúčiť nejaké deti len preto, že ich rodičia majú nárok na daňový bonus. Ten daňový bonus nie je určený na to, aby im rodičia z toho zaplatili obed, sú to peniaze, ktoré určené aj na iné veci. Podľa mňa veľmi nesprávna argumentácia. A program alebo projekt, ktorý sa zo začiatku zdal byť, že nebude veľmi úspešný, podľa mňa sa rozbiehal dobre a bolo, naozaj veľmi ma mrzí, že sa to nepodarilo udržať.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:29 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:31

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V samotnom úvode treba povedať, že sa ide vyslovovať dôvera vláde, ktorú, čo vnímam ako krok k úspešnému Slovensku v každej oblasti. Som za úspešné, krajšie a zdravšie a hlavne antikorupčné Slovensko, a preto vznikla aj táto vláda.
Ja som tiež rada, že ste otvorili práve tému športu. Taktiež som sklamaná z toho, ako sú na tom pohybovo deti a mládež a mám s tým množstvo skúseností ako bývalá trénerka. Táto oblasť je skutočne dlhé roky podceňovaná a treba začať od malých detí a vytvoriť im podmienky na šport.
Čo sa týka práve oblasti športu a najmä podpory pohybových aktivít mládeže, pripravuje sa množstvo pozitívnych zmien a verím, že sa nám ich podarí naplniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:31 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:32

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako Marek Kotleba naznačuje, že sme tu aj profesionáli, či už pedagógovia, alebo tréneri zo športu, tak mňa, samozrejme, zaujala tiež tá zmienka o tom. A verím, že i napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády nie je veľa o tom veľa popísané, ale ja viem, že aj od mojich kolegov z nášho klubu, že aj ja som sa zapojil do určitej skupiny, kde chceme pomôcť nejakým spôsobom jednak pri novele zákona, ale aj pri zavedení určitých vecí, ktoré vo vyspelej Európe fungujú, napr. zvýšiť počet hodín telesnej výchovy, kde vidíme, že v okolitých krajinách je to minimálne o jednu až dve hodiny viacej. Ale najviac u..., dá sa povedať, u detí na prvom stupni, kde sa vlastne buduje ten vzťah k športu a k pohybu ako takému. Vieme, že problémy s obezitou, zlé držanie tela, slabá kondícia sa nám neskôr vrátia hlavne v tých problémoch, keď ich budeme musieť liečiť. A skutočne dnešná mládež má toho pohybu menej.
Vieme, že aj pandémia sa teraz podpísala na tom, že mnohí vďaka tomu, že museli byť doma, popriberali a zhoršila sa im kondícia, takže čaká nás určite veľa roboty.
Okrem toho, že sa rozšíria hodiny, teraz beží aj taký projekt Tréneri na školách, kde vlastne chodia tréneri pomáhať možno tým na prvom stupni, kde napríklad učiteľky častokrát nemajú tie vedomosti a schopnosti a tie školy, ktoré chcú, tak sa im tam pomôže. Ďalej Fond športu, ktorý takisto chce pomôcť tú infraštruktúru nejakým spôsobom zlepšiť, ktorá tuná chýba, pretože možnože v mestách ešte ako-tak, ale v menších obciach a tak ďalej, skutočne že, aj ja si pamätám, sme mali telesnú výchovu na, na chodbe. Takže verím, že o čo menej je toho v tem programovom vyhlásení vlády, o to viacej spravíme a budeme radi, keď sa to určite... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:32 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:34

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Maťo, áno, ten šport je fenomén a hlavne ten šport treba brať aj ako prevenciu, pretože naozaj ľudia, ktorí športovali, tak možno aj ten koronavírus lepšie znášali.
Pani Majorová Garstková, naozaj ten šport v dnešnej dobe, my môžme mať pre tých, pre tie deti tie pekné športoviská, len veľakrát sa stáva to, že nemáme kvalifikovaných trénerov. Stáva sa, že naozaj niekto trénuje reprezentáciu a nemá ani trénersky kurz najmenší. A naozaj ak chce niekto trénovať aj reprezentáciu, musí mať, ja neviem, päťku triedu. A stáva sa to, že potom tých trénerov nazvú ako nejakých asistenti trénera a tak ďalej, čiže v tejto sfére treba zabrať aj na vzdelávaní tých trénerov.
A, pán Vons, ja som veľmi uvítal ten projekt Tréneri v školách, pretože tie učiteľky na prvom stupni si veľakrát nevedia dať rady s tými deťmi na tej telesnej výchove, a tí, ten tréner je naozaj možno, nieže možno, ale určite lepšie skúsený a vie s takou skupinou pracovať. Predsa treba si zobrať, aj že tie pani učiteľky na tom prvom stupni majú aj vyšší vek, pretože učiť v dnešnej dobe, musíme si povedať, že naozaj nie je nejaká atraktívna práca a ten učiteľ naozaj veľakrát môže byť aj z tej strany rodičov môže byť aj ponižovaný, ak zvolí nejaké, nejaké svoje také špecifické metódy. A naozaj ja podporujem tento, tento projekt Tréneri v školách. Naozaj tí tréneri si to budú môcť vyskúšať. A takisto aj tie učiteľky na tom prvom stupni by sme mali možno do budúcna nejako lepšie preškoliť na tú telesnú výchovu, aby naozaj vedeli po vzore napríklad Maďarska, kde sú štyri hodiny telesnej výchovy do týždňa.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:34 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 22:36

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, z hľadiska hodnotenia Programového vyhlásenia vlády ja sa chcem venovať oblasti, ktorá je okrajová, okrajovo spomenutá v programovom vyhlásení vlády a ktorá je dosť podceňovaná vládnymi garnitúrami už posledných desať rokov. Je akousi popoluškou, ale s katastrofálnymi dôsledkami pri jej zanedbávaní predovšetkým v sociálnej oblasti. Jedná sa o ochranu spotrebiteľa.
Ochranu spotrebiteľov môžme považovať za súčasť spotrebiteľskej politiky, ktorú možno vymedziť ako spoločenské, ekonomické a legislatívne opatrenia, ktorá sa robia v záujme spotrebiteľa. Na jednej strane je kupujúci konzument, na druhej strane je výrobca, prípadne dodávateľ. Princípmi spotrebiteľskej politiky sú prístup, výber, informácia, odškodnenie, bezpečnosť, rovnosť a zastúpenie. Za spotrebiteľské práva považujeme právo na uspokojenie základných potrieb, na bezpečnosť produktov, na informácie, na výber, na náhradu, spotrebiteľskú výchovu a zdravotné životné prostredie.
Vzhľadom na prierezový charakter spotrebiteľskej politiky, pretože sa týka mnohých odvetví hospodárstva Slovenskej republiky, je nevyhnutné, aby vláda zahrnula do stratégie kľúčových odvetví aj problematiku spotrebiteľskej politiky a ochrany práv spotrebiteľov a venovala jej viac pozornosti než len pár formálnych viet v Programovom vyhlásení vlády, ktoré, mimochodom, som dosť zložito hľadala.
Vzhľadom na súčasnú úroveň by mal gestor spotrebiteľskej politiky v Slovenskej republike, ministerstvo hospodárstva, bezpodmienečne zrealizovať analýzu súčasnej spotrebiteľskej politiky za účasti ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií a ďalších ministerstiev a predovšetkým asi 40 spotrebiteľských združení, ktorá pomáhajú presadzovať ochranu práv spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení.
Aktivity spotrebiteľských združení sú vyjadrením potrieb a záujmov spotrebiteľov, s ktorými žijú v regiónoch, monitorujú ich a dôverne poznajú ich spotrebiteľské problémy. Účasť týchto združení na spotrebiteľskej politiky je však, bohužiaľ, v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni, čoho dôsledkom je aj nedostatočná úroveň ochrany spotrebiteľov. Zástupcovia spotrebiteľov nie sú súčasťou konzultačných a poradných procesov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plní funkciu gestora a koordinátora spotrebiteľskej politiky, by malo vytvoriť strešný orgán, ktorý by aktuálne problémy spotrebiteľov monitoroval a predkladal na riešenie skôr, než nadobudnú rozmery poškodzujúce tisíce či desaťtisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru nad trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vláda v súčasnosti v príprave predpisov na ochranu oprávnených záujmov a spotrebiteľov prizýva zástupcov podnikateľského prostredia, ale nie sú prizývaní zástupcovia spotrebiteľských združení. Títo nie sú zapojení do konzultačného procesu a do pripomienkového konania. Mať prístup k právnym predpisom až po zverejnení na portáli právnych predpisov je nedostatočné na to, aby zástupcovia združení mohli kvalifikovane vyjadriť svoje stanoviská, ktoré odzrkadľujú reálnu situáciu.
Ďalšou dôležitou oblasťou je financovanie aktivít na ochranu spotrebiteľov. Je to základnou, ale nepostačujúcou podmienkou fungovania. Finančná podpora občianskych aktivít na ochranu spotrebiteľa na Slovensku dlhodobo vykazuje z krajín Európskej únie najnižšiu podporu. V posledných rokoch finančné prostriedky značne zregudované, zredukované, pardon, pre občianske združenia formou predkladania projektov spotrebiteľským združeniam na vyhlásené témy ministerstvom hospodárstva boli skoro výhradne určené na riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou. Z výstupov týchto mediácií sú zverejnené štatistické údaje o ich počte, zrealizovaných mediácií, ktoré však nemajú žiadnu informačnú a vzdelávaciu hodnotu pre ostatných spotrebiteľov, ktoré majú podobné spotrebiteľské problémy, ale hlavne nevyriešia spory, teda problém spotrebiteľov.
Ďalšou oblasťou je vzdelávanie spotrebiteľov. V stratégii spotrebiteľskej politiky na roky 2014 až 2020 sa uvádzalo, že pre vzdelávanie spotrebiteľov bude vytvorený spotrebiteľský portál, ktorý však ministerstvo hospodárstva finančne nepodporilo a doteraz nezrealizovalo. Uvidíme, ako to bude v nasledujúcich rokoch. Pretože vzdelaný spotrebiteľ je uvedomelý spotrebiteľ, preto dôležitou súčasťou spotrebiteľskej politiky je školenie a vzdelávanie spotrebiteľov na všetkých úrovniach, počnúc základnými školami. Spotrebiteľskému vzdelávaniu na základných a stredných školách chýba primeraná metodická podpora. Chýbajú vzdelávacie programy, metodické materiály pre učiteľov, neexistuje systematická príprava na fakultách pripravujúcich učiteľov ani v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana na energetickom trhu. Slovenská republika nemá prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a plán na riešenie energetickej chudoby. V praxi chýbajú efektívne pravidlá na riešenie sporov na energetickom trhu. Podomoví predajcovia alternatívnych dodávateľov používajú voči spotrebiteľom nekalé obchodné praktiky a uzatvárajú neférové zmluvy, ktoré ekonomicky poškodzujú spotrebiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana práv vlastníkov bytov. Neustála novelizácia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. a zákon o tepelnej energetike vniesli do znenia zákonov množstvo anomálií, ktoré ekonomicky poškodzujú práva spotre..., práva vlastníkov bytov. Pre spotrebiteľov je dôležité zvyšovať bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom, zlepšovať informovanosť spotrebiteľov a povedomia o ich právach, posilniť práva spotrebiteľov cez alternatívne riešenie sporov a posilniť cezhraničné presadzovanie práv.
Osobitnú pozornosť, osobitná pozornosť by sa mala venovať spotrebiteľským súdnym sporom vrátane exekúcií, pri ktorých ochrana spotrebiteľa sa realizuje v postavení slabšieho subjektu. Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky bude potrebné znova obnoviť činnosť komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, analyzovať najmä sťažnosti spotrebiteľov v sektore finančných služieb, poskytovania služieb dodávok plynu, elektriny aj poisťovníctva. Aktuálna je oblasť nebankových spoločností, a to tých, ktorí na nekalé obchodné praktiky používajú zmenky, rozhodcovské doložky, splnomocňujúce doložky a tým sa dlhodobo dopúšťajú porušovania práv spotrebiteľov.
Neprijateľné zmluvné podmienky používajú niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú financovaním splátkového predaja, poskytovaním úverov formou úverových kariet a lízingom, ale aj bankové domy.
Chcela by som ešte poukázať na záver na previazanosť ochrany spotrebiteľa s počtom exekúcií, pretože dôsledkom nedostatočnej ochrany spotrebiteľa v intenciách, ktoré som uvádzala, je stále sa aj zväčšujúca armáda bezdomovcov. Preto si myslím, že ochrana spotrebiteľov má širokospektrálny dosah, a preto jej zintenzívnenie a zefektívnenie môže mať veľký benefit pre celú spoločnosť Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.5.2021 o 22:36 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:45

Andrej Medvecký
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, je vidno, že ochrane spotrebiteľov sa rozumiete, a pevne verím, že aspoň niekto z tejto vlády si zoberie z vašej rozpravy príklad a pretaví to do nejakých dobrých zákonov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:45 hod.

Andrej Medvecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:45

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja ti ďakujem, že si sa dotkla aj metodiky, ktorá nám chýba na školách, či už je to základných, alebo stredných, preto, pretože už od raného detstva, prípadne na tých stredných školách by sme naozaj mali tie deti viesť k tomu, aby mali aj nejakú ekonomickú gramotnosť a takisto aby mali všeobecný prehľad, a možno takýto predmet nám v školách aj chýba.
A takisto by sme mali chrániť spotrebiteľov aj tak, aby sme informovali spotrebiteľa o tom, čo si vlastne v tých potravinách kupuje, pretože tí ľudia keby poznali zloženie tých potravín a detailne sa o to zaujímali, tak možno by sa na to niekedy aj nepozreli, na ten daný produkt, pretože obsahuje také množstvo chémie, že by boli naozaj z toho zhrození, čiže v tomto smere by mala byť tá ochrana spotrebiteľa naozaj prísnejšia a mali by sme pre tých ľudí urobiť niečo viac, aby naozaj vedeli, čo zdravá potravina je a čo zdravá potravina nie je, lebo naozaj niektoré tie produkty, ktoré sú predávané v našich reťazcoch, tak sú naozaj zdraviu nebezpečné.
A ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:45 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:47

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, chcel by som naozaj uvítať to, že sme tu otvorili nové témy, hlavne tému tzv. energetickej chudoby, ktorá je celkom relatívne nový pojem. Vznikol viac-menej v čase, kedy sa začali energie nakupovať cez trhy, ktoré spôsobili podľa mňa enormné zvýšenie týchto cien. Aj na Slovensku, aj v iných krajinách Európy čím ďalej, tým viacej ľudí začína trpieť na to, že si nedokážu ani len dovoliť teplo vo svojich domovoch, a naozaj mnoho ľudí zomiera na to, že si nemôžu zo svojich finančných prostriedkov kúpiť alebo zaplatiť účty za teplo. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Veľa ľudí sa rozhoduje medzi tým, či si kúpi lieky, jedlo, či si zaplatí nájomné alebo či si zaplatí tieto základné veci.
A myslím si, že by bolo na mieste, a to teraz asi nie na úrovni Slovenskej republiky, ale možno na úrovni celej Európy uvažovať nad zmenou systému nakupovania energií alebo nejakou reguláciou zásahov štátov do týchto cien, pretože môže sa stať, že aj na Slovensku začne čím ďalej, tým viacej ľudí zomierať aj na energetickú chudobu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:47 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:48

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Sulanová, som rada, že ste otvorili túto tému. Ochrane spotrebiteľa som sa venovala aj na pôde Európskeho parlamentu, som bola vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a ono skutočne, keď sa hovorí o právach spotrebiteľa, platí vo všeobecnosti príslovie náš zákazník, náš pán. Bohužiaľ, existuje mnoho predajcov, ktorí ochranu práv neustále porušujú a nerešpektujú. Porušujú tým zákony a pravidlá predaja na Slovensku. Spotrebiteľská výchova, Spotreba pre život je napríklad súťaž, ktorá sa organizuje v Starej Ľubovni, a v krajine lietajúceho mnícha Cypriána sa stretajú žiaci, učitelia a zástupcovia spotrebiteľských združení zo Slovenskej republiky a Českej republiky, aby tak slávnostne vyhodnocovali súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život, ktorú organizuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky (pozn. red.: správne „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“) pre žiakov základných a stredných škôl.
Budem s vami, samozrejme, bojovať, aby sa aj táto téma dostala do možno pozornosti programového vyhlásenia vlády, a verím, že ju bude podporovať aj ministerstvo školstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:48 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22:50

Magdaléna Sulanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Už len veľmi krátko. Svojim kolegom by som chcela povedať toľko, že tá oblasť je tak široká, ja som sa zmienila len skutočne o niektorých oblastiach, takže je to, keď to zoberieme, je to oblasť kultúry, oblasť športu, potraviny, obchody a tak ďalej, jak som spomenula, zasahuje to až do, do bankových domov, takže máme čo robiť.
Pani poslankyňa Pleštinská, som veľmi rada, že počujem, že teda sa realizuje vzdelávanie, že sa niečo v tejto oblasti robí, lebo ja si myslím, že ten finančný efekt, o sociálnom ani nehovoriac a tak ďalej, je obrovský, keď začneme. Ja vám poviem zo svojej praxi, že najväčšie problémy sú, že ľudia až prichádzajú o strechu nad hlavou, je to neznalosť, neznalosť zákona, neznalosť, že si neprečítajú zmluvu, nevedia, aké majú práva, nevedia o tom, že keď sú tam príliš malé písmená, zmluva je neplatná, pretože sú to neprijateľné podmienky zmluvné, ďalej nekalé obchodné praktiky, ktoré realizujú tzv. šmejdi. Ľudia o tom nevedia, nechajú sa oklamať, okradnúť až tak, niekedy to teda prichádza až do štádia, že prichádzajú o strechu nad hlavou. Takže vzdelávanie potrebujem za veľmi, považujem za veľmi dôležitú súčasť realizácie ochrany spotrebiteľa.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 22:50 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video