32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.7.2021 o 15:30 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:30

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

2.7.2021 o 15:30 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:31

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, využijem zhruba jednu desatinu toho času. Som veľmi rád, že môžem vlastne na konto tohto návrhu zákona vysloviť len niekoľko poďakovaní. Neviem teda, či viete koľko máme teda tých hradov, máme ich 99, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a kopu ďalších, ktoré národnou kultúrnou pamiatkou nie sú, v každom prípade tieto hrady predstavujú nesmierne klenoty našej krajiny z hľadiska histórie, osvety, krajinárstva, krajinnej kompozície, turistiky, takže sú to naozaj vzácne monumenty v rôznom stave zachovania a ja som veľmi vďačný, že môžem na tomto mieste teraz vysloviť poďakovanie všetkým tým množstvám nadšencov, občianskym združeniam, nadáciám, obciam, ale aj VÚC-kám, ktoré sa zapojili do obnovy hradného bohatstva, lebo určite ste to zbadali už či už milujete, alebo nemilujete návštevu hradov. Ja z tých 99 už mi chýba iba zopár, ale rozhodne sú to hrady, ktoré jednoznačne sú nesmiernou ozdobou a ktoré stoja za to, aby sme tým nadšencom, ktorí už roky rokúce dvíhajú tieto hrady z popola, z tých kríkov, obnovujú ich, dokonca spôsobom, ktorý musia oceniť aj profesionálni pamiatkari, boli z počiatku skeptickí, báli sa, že títo nadšenci to neurobia dobre a zisťujú odborníci, že to robia viac ako dobre, robia to s úctou k histórii, používajú pôvodné materiály. Takže dovolím si vysloviť z tohto miesta, zo siene zákonnosti, veľké poďakovanie všetkým, ktorí to robia s nadšením na úkor svojho času a často aj finančných prostriedkov.
Druhé poďakovanie patrí mojim kolegom lesníkom, ktorí sú si vedomí, že hodnoty, ktoré spravujú majú rôzne podoby a medzi tie hodnoty patria práve aj hrady, ktoré sa skoro vždy vyskytujú na lesných pozemkoch. Je síce pravda, že v stredoveku páni králi si nedali záležať na tom, aby tie hrady zapisovali do katastra, tak mnohokrát nie sú, ale pozemky sú štátu a v podstate tie štátne lesy, lesníci by sa mali o tie hrady z toho titulu pamiatkového zákona aj starať. Nemajú na to kapacity, a preto aj tu musím v menej lesníkov poďakovať, že sa našli ľudia, ktorí tento bohatý arzenál hodnôt stavebných, stredovekých, Slovenska takto krásne zveľaďujú, zachraňujú.
No a tretie poďakovanie v tejto súvislosti patrí predkladateľom tohto zákona, ktorý už dávno možno sme mali urobiť pre tých nadšencov, ktorý umožní im teraz, aby nemuseli platiť tie poplatky za prenájom pôdy lesnej, lebo je to naozaj veľká irónia, bol to veľký paradox, že ľudia, ktorí sa starajú o verejné statky, o hrady a robia to spôsobom viac ako nezištným, museli ešte platiť štátnym lesom poplatky za nájom pôdy, prípadne teda aj tej pôdy, ktorá je v okolí hradov, ktorá slúžila na nejaké to zabezpečenie stavebné. Vďaka predkladateľom tohto zákona a vďaka teda samotnému zákonu, kde prosím o jeho prijatie, tiež sa pridávam k týmto predkladateľom, sa táto anomália zmení, a tí ľudia, tí nadšenci budú môcť nielen neplatiť, ale budú sa môcť stať aj poberateľmi, alebo žiadateľmi o podporu, či už domácich, alebo európskych zdrojov. Takže je to chvíľa poďakovania, ďakujem, že som to mohol vysloviť. Skončil som, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.7.2021 o 15:31 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:49

Jozef Bubnár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pán predsedajúci. Iba vás chcem poprosiť, uviesť do záznamu, pri hlasovaní č. 184 tlač 600 ma vykázalo akože som nehlasoval a bol som za. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 15:49 hod.

Mgr.

Jozef Bubnár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:18

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, aj za váš čas, kolegovia. Myslím si, že môžeme ešte takou peknou bodkou ukončiť túto schôdzu. Nechávam na zvážení pána predsedajúceho, či dá hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, nakoľko sa týka toho, aby sme hlasovaním odsúdili fyzické násilie. Prednesiem teda znenie tohto procedurálneho návrhu.
Žiadam teda o hlasovanie, aby sa Národná rada uzniesla, alebo teda aby hlasovaním rázne odsúdila fyzické násilie, obzvlášť ak je motivované rasovou, národnostnou alebo inou odlišnosťou, napríklad sexuálnou orientáciou.
Odôvodnenie: podľa dnes medializovaných informácií napadli minulý piatok útočníci skupinu homosexuálov a fyzicky ich zbili (reakcie z pléna). Stať sa to malo v uliciach Bratislavy neďaleko parlamentu. Nechávam na podpredsedovi, či dá hlasovať. Zároveň teda by som v tejto súvislosti dodal, že už máme pripravený aj návrh uznesenia Národnej rady, ktorého cieľom bude vyjadriť sa k tejto problematike v širšom kontexte.
Teraz, ak dovolíte, prosím, dajte hlasovať o odsúdení spomínaného fyzického... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 16:18 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:19

Boris Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nakoľko končí táto schôdza a za normálnych okolností by sme mali letné prázdniny, tak jednak vás chcem upozorniť, že dvadsiateho druhého bude schôdza, už je vyzbieraných viac ako 30 podpisov, tak to hlavne opozíciu upozorňujem, lebo koalícia vie. Takže budeme mať asi trojdňovú schôdzu. Nebude to dlhšie, bude to takýmto spôsobom urobené, aby sme to nerozšírili na 50 návrhov zákonov, takže bude sa jednať asi len o jedenásť, dvanásť zákonov, ktoré budeme prejednávať a myslím si, že by sme to mali zvládnuť do troch dní.
Ale cez to všetko odoberáte sa na letné prázdniny, takže vám chcem zaželať pekné prázdniny v kruhu rodiny s deťmi, s vnúčatami, aby ste sa v zdraví zase vrátili späť tuná do parlamentu, aby ste mohli rokovať. Ja vám chcem poďakovať za celé toto obdobie, aj za to, že ste sa nepobili tunák, že sme to zvládli bez nejakého (povedané s úsmevom) fyzického ataku, aj keď veľakrát sa iskrilo, veľakrát sme sa aj zasmiali, boli to niekedy aj absurdné situácie, cez to všetko vás chcem poprosiť, aby sme udržali kultúru v tomto stánku a chcem vám zaželať ešte raz pekné leto. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 16:19 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:21

Jozef Pročko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja chcem nadviazať na pána predsedu parlamentu. Chcem ja poďakovať všetkým poslancom, ktorí naozaj poctivo chodia do svojej práce, aj dnes tu boli, a chcem zaželať Smerohlasu, ktorý určite je na Seycheloch... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, beriem vám slovo.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... na Seycheloch a na Dubaji, krásnu dovolenku.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 16:21 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video