32. schôdza

17.6.2021 - 2.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.7.2021 o 15:22 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:22

Peter Kremský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, chcel by som len povedať pár slov k tomu ako sa na to pozerám. V podstate úplne chápem úmysel predkladateľa zákona, teda ministerstva hospodárstva. Tieto schémy, je v podstate všeobecne známe, že tieto schémy na podporu producentov solárnej energie z rokov 2010, 2011 boli veľmi povedal by som, že zlatokopecky nastavené, bola tam podpora vlastne, áno, jasne, pán minister to teraz pomenoval, nechcel som to povedať takto úplne konkrétne, ale súhlasím s tým. Podpora tam bola dokonca až 10 násobná alebo viac oproti trhovým cenám energie, to znamená, že tomu sa hovorí Klondajk a samozrejme teraz veľká časť týchto producentov už patrí niekomu inému ako tým pôvodným uchádzačom, ktorí to už tzv. exitovali, čiže zobrali hotovosť a predali to nejakému investičnému fondu alebo niekomu inému. Napriek tomu si myslím, že je veľmi zlé a nevhodné, ak takúto vysokú podporu platia v cenách elektriny občania a firmy, pretože my všetci to platíme v tzv. tarife za prevádzkovanie systému. A to je niečo, čo ministerstvo hospodárstva touto novelou rieši a ja s tým úplne súhlasím. V podstate ide o to, aby sa táto podpora zostávajúcich 5 rokov rozložila na 10 rokov a zároveň sa znížila. To znamená, že štát dodrží vlastne svoje zmluvné podmienky, kto čo sľúbil týmto investorom, ale rozloží to na dlhšie obdobie.
Prečo v podstate ja som sa do toho, do tejto diskusie zapojil a tlačil som na v podstate zmenu tohto pozmeňováku alebo určité pozmeňovacie návrhy, bolo to, že tam hrozila, hrozili žaloby zo strany týchto firiem voči štátu a hrozilo to, že v podstate štát im zaplatí ešte viac na rôznych náhradách. Pretože tak ako boli pôvodne nastavené tie podmienky, tak boli také, že tam dávali možnosť žalovať štát. Čiže išlo tam hlavne o to nastavenie ako keby dodatočných investícií, lebo keď proste tie systémy majú fungovať dlhšie, tak treba do nich aj nejak zainvestovať a udržiavať a tak isto tam podľa môjho názoru boli, bola vlastne nedostatočná záruka, že pozemky pod týmito solárnymi parkmi budú naozaj uvoľnené zo strany Slovenského pozemkového fondu a vyňaté vlastne z poľnohospodárskej pôdy. Čiže som rád, že sa tieto ustanovenia podarilo nastaviť podľa mňa férovo a ďakujem za spoluprácu aj ministerstvu hospodárstva, tak isto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny ako...
===== ministerstvo hospodárstva, takisto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz, keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny, ako aj vlastne celému trhu s elektrinou a nebudú významne poškodení ani práve títo producenti zo solárnych zdrojov.
Skryt prepis

2.7.2021 o 15:22 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:25

Radovan Kazda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem rozprávať naozaj krátko. Chcel by som len naozaj oceniť tento, túto snahu. Vláda nemôže vplývať na celú komplet cenu elektriny, nevie vplývať na trhovú cenu, silovú, silovú, silovej elektriny, ktorá proste sa vyvíja na trhu a žiaľ, teraz veľmi výrazne rastie. Naozaj veľmi výrazne rastie, že cena elektriny pre domácnosti bude rásť, ale vláda vie zasiahnuť do niektorých mechanizmov ako a ktorými vie aspoň tú časť ceny elektriny, ktorú vie ovplyvniť, tak do nej vie nejakým spôsobom zasiahnuť, a to je práve tá tarifa za prevádzkovanie systému. Týmto, týmto návrhom sa snažíme predĺžiť tú podporu, ale zároveň aj má to priviesť k tomu, aby keď nie narastala, teda keď nie znížila sa, tak minimálne, aby nenarastala tá cena tým spôsobom akým sa teda očakávalo. Vieme to aj takýmto spôsobom nejakým, nejakým upraviť, a toto je primárny cieľ návrhu, aby sa dostala pod kontrolu tarifa za prevádzkovanie systému a zároveň teda, aby sa kryl historický dlh. Takže ja by som vás chcel poprosiť o podporu tohto zákona. Ďakujem.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
A rovnako súhlasíte, aby sa hlasovalo o tomto bode dnes.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Áno.
Skryt prepis

2.7.2021 o 15:25 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:28

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Skúsim iba tak v skratke, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o ochrane pamiatkového fondu, tak jeho teda hlavným cieľom je rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a ten verejnoprospešný účel je obnova hradu. Vychádza v postate z aplikačnej praxe a sú to, je to vyladenie niektorých vecí. Ten návrh konkretizuje postup správcov majetku v štátoch, teda štátu v prípadoch, ak starostlivosť o tieto objekty zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenia, alebo nezisková organizácia a ako som spomenul, odstraňuje prekážky, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe, najmä určuje postupy osôb, ktoré zabezpečujú, resp. budú zabezpečovať záchranu, rekonštrukciu, alebo udržiavacie práce na stavbách hradoch, alebo ich torzálnej architektúre na objektoch vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, alebo pamiatkové zóny nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva. Myslím si, že na takýto, na taký úvod, na predstavenie tohto návrhu to asi aj stačí. Viac je samozrejme v dôvodovej správe, takže ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

2.7.2021 o 15:28 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:30

Monika Kozelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

2.7.2021 o 15:30 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:31

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, využijem zhruba jednu desatinu toho času. Som veľmi rád, že môžem vlastne na konto tohto návrhu zákona vysloviť len niekoľko poďakovaní. Neviem teda, či viete koľko máme teda tých hradov, máme ich 99, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a kopu ďalších, ktoré národnou kultúrnou pamiatkou nie sú, v každom prípade tieto hrady predstavujú nesmierne klenoty našej krajiny z hľadiska histórie, osvety, krajinárstva, krajinnej kompozície, turistiky, takže sú to naozaj vzácne monumenty v rôznom stave zachovania a ja som veľmi vďačný, že môžem na tomto mieste teraz vysloviť poďakovanie všetkým tým množstvám nadšencov, občianskym združeniam, nadáciám, obciam, ale aj VÚC-kám, ktoré sa zapojili do obnovy hradného bohatstva, lebo určite ste to zbadali už či už milujete, alebo nemilujete návštevu hradov. Ja z tých 99 už mi chýba iba zopár, ale rozhodne sú to hrady, ktoré jednoznačne sú nesmiernou ozdobou a ktoré stoja za to, aby sme tým nadšencom, ktorí už roky rokúce dvíhajú tieto hrady z popola, z tých kríkov, obnovujú ich, dokonca spôsobom, ktorý musia oceniť aj profesionálni pamiatkari, boli z počiatku skeptickí, báli sa, že títo nadšenci to neurobia dobre a zisťujú odborníci, že to robia viac ako dobre, robia to s úctou k histórii, používajú pôvodné materiály. Takže dovolím si vysloviť z tohto miesta, zo siene zákonnosti, veľké poďakovanie všetkým, ktorí to robia s nadšením na úkor svojho času a často aj finančných prostriedkov.
Druhé poďakovanie patrí mojim kolegom lesníkom, ktorí sú si vedomí, že hodnoty, ktoré spravujú majú rôzne podoby a medzi tie hodnoty patria práve aj hrady, ktoré sa skoro vždy vyskytujú na lesných pozemkoch. Je síce pravda, že v stredoveku páni králi si nedali záležať na tom, aby tie hrady zapisovali do katastra, tak mnohokrát nie sú, ale pozemky sú štátu a v podstate tie štátne lesy, lesníci by sa mali o tie hrady z toho titulu pamiatkového zákona aj starať. Nemajú na to kapacity, a preto aj tu musím v menej lesníkov poďakovať, že sa našli ľudia, ktorí tento bohatý arzenál hodnôt stavebných, stredovekých, Slovenska takto krásne zveľaďujú, zachraňujú.
No a tretie poďakovanie v tejto súvislosti patrí predkladateľom tohto zákona, ktorý už dávno možno sme mali urobiť pre tých nadšencov, ktorý umožní im teraz, aby nemuseli platiť tie poplatky za prenájom pôdy lesnej, lebo je to naozaj veľká irónia, bol to veľký paradox, že ľudia, ktorí sa starajú o verejné statky, o hrady a robia to spôsobom viac ako nezištným, museli ešte platiť štátnym lesom poplatky za nájom pôdy, prípadne teda aj tej pôdy, ktorá je v okolí hradov, ktorá slúžila na nejaké to zabezpečenie stavebné. Vďaka predkladateľom tohto zákona a vďaka teda samotnému zákonu, kde prosím o jeho prijatie, tiež sa pridávam k týmto predkladateľom, sa táto anomália zmení, a tí ľudia, tí nadšenci budú môcť nielen neplatiť, ale budú sa môcť stať aj poberateľmi, alebo žiadateľmi o podporu, či už domácich, alebo európskych zdrojov. Takže je to chvíľa poďakovania, ďakujem, že som to mohol vysloviť. Skončil som, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.7.2021 o 15:31 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:49

Jozef Bubnár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pán predsedajúci. Iba vás chcem poprosiť, uviesť do záznamu, pri hlasovaní č. 184 tlač 600 ma vykázalo akože som nehlasoval a bol som za. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 15:49 hod.

Mgr.

Jozef Bubnár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:18

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, aj za váš čas, kolegovia. Myslím si, že môžeme ešte takou peknou bodkou ukončiť túto schôdzu. Nechávam na zvážení pána predsedajúceho, či dá hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, nakoľko sa týka toho, aby sme hlasovaním odsúdili fyzické násilie. Prednesiem teda znenie tohto procedurálneho návrhu.
Žiadam teda o hlasovanie, aby sa Národná rada uzniesla, alebo teda aby hlasovaním rázne odsúdila fyzické násilie, obzvlášť ak je motivované rasovou, národnostnou alebo inou odlišnosťou, napríklad sexuálnou orientáciou.
Odôvodnenie: podľa dnes medializovaných informácií napadli minulý piatok útočníci skupinu homosexuálov a fyzicky ich zbili (reakcie z pléna). Stať sa to malo v uliciach Bratislavy neďaleko parlamentu. Nechávam na podpredsedovi, či dá hlasovať. Zároveň teda by som v tejto súvislosti dodal, že už máme pripravený aj návrh uznesenia Národnej rady, ktorého cieľom bude vyjadriť sa k tejto problematike v širšom kontexte.
Teraz, ak dovolíte, prosím, dajte hlasovať o odsúdení spomínaného fyzického... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 16:18 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:19

Boris Kollár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nakoľko končí táto schôdza a za normálnych okolností by sme mali letné prázdniny, tak jednak vás chcem upozorniť, že dvadsiateho druhého bude schôdza, už je vyzbieraných viac ako 30 podpisov, tak to hlavne opozíciu upozorňujem, lebo koalícia vie. Takže budeme mať asi trojdňovú schôdzu. Nebude to dlhšie, bude to takýmto spôsobom urobené, aby sme to nerozšírili na 50 návrhov zákonov, takže bude sa jednať asi len o jedenásť, dvanásť zákonov, ktoré budeme prejednávať a myslím si, že by sme to mali zvládnuť do troch dní.
Ale cez to všetko odoberáte sa na letné prázdniny, takže vám chcem zaželať pekné prázdniny v kruhu rodiny s deťmi, s vnúčatami, aby ste sa v zdraví zase vrátili späť tuná do parlamentu, aby ste mohli rokovať. Ja vám chcem poďakovať za celé toto obdobie, aj za to, že ste sa nepobili tunák, že sme to zvládli bez nejakého (povedané s úsmevom) fyzického ataku, aj keď veľakrát sa iskrilo, veľakrát sme sa aj zasmiali, boli to niekedy aj absurdné situácie, cez to všetko vás chcem poprosiť, aby sme udržali kultúru v tomto stánku a chcem vám zaželať ešte raz pekné leto. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 16:19 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16:21

Jozef Pročko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja chcem nadviazať na pána predsedu parlamentu. Chcem ja poďakovať všetkým poslancom, ktorí naozaj poctivo chodia do svojej práce, aj dnes tu boli, a chcem zaželať Smerohlasu, ktorý určite je na Seycheloch... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, beriem vám slovo.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... na Seycheloch a na Dubaji, krásnu dovolenku.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.7.2021 o 16:21 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video