35. schôdza

23.7.2021 - 25.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.7.2021 o 1:51 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1:51

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa vyjadril k pár veciam pán poslanec. Ako mal ste pravdu, že je pravda, že u nás sme naučení, že ľudia najradšej bývajú vo svojom a každý sa to chce snažiť dosiahnuť svoje. Aj to je formou tej hypotéky a nie nájomné, je to u nás zaužívané.
Hej a druhá vec, to Maďarsko čo ste povedal, áno, to je celkom dobrý príklad a si myslím, že to by možno tiež stálo za uváženie, nie je hanba si zobrať dobrý príklad od niekoho iného.
A teraz by som sa chcel vyjadriť aj k tým bytovkám čo ste povedal. Nie je pravda, že sa stavajú len veľké. V malých mestách a väčších obciach je bežné, že sa stavajú malé bytové domy, ktoré majú od 30 do 50 bytových jednotiek a tých sa momentálne v súčasnej dobe stavia najviac. Aj v takých mestách, ktoré majú okolo 15, 20-tisíc obyvateľov, sa stavajú vo veľkom tieto bytové jednotky. Ako vravím, čiže tieto bytovky ktoré majú 30 - 50 týchto bytových jednotiek. Takže toto je trošku ináč, inak ako ste povedal.
A čo sa týka toho stavebného materiálu čo som hovoril, že je ho nedostatok, je aj problém, že sa draží, ale nejde tu len o stavebný materiál vážení kolegovia. Choďte si kúpiť nejaké profi náradie v nejakom väčšom množstve, to je jedno či sa to týka od motorových píl, či sa to týka malého ručného náradia alebo sa to týka nejakých strojov, podvozkov na nákladné autá na ktoré s čaká mesiace, potom sa na to montujú špeciálne nástavby ako sú zdvíhacie zariadenia a kontajneri, ktoré všetko budeme zrazu potrebovať pri takejto obrovskej výstavbe. To nie sú voľne na trhu. Na všetko sa čaká mesiace.
Preto je nereálne, je nereálne, aby sme to dokázali spraviť alebo postaviť ako keby sme chceli naprieč celým politickým spektrom a všetci sa tu dohodli, že áno. To nedokážeme. Nedokážeme to lebo na všetko sa čaká, nie sú ľudia a nie sú kopu vecí.
Skúste ísť teraz a niečo kúpiť. Nedá sa to. Aj keby bola akákoľvek dobrá vôľa, tento cieľ sa nedá dosiahnuť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.7.2021 o 1:51 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1:52

Ondrej Ďurica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti na pána Tarabu, ako reakcia skutočne treba reflektovať aj ten stav, že ľudia na Slovenku sú zvyknutí a je nám to blízke mať snahu niečo vlastniť a nie si prenajímať alebo splácať, ale takto, takto sa treba na tento, na tento celý problém toho bývania a záujmu o bývanie pozerať.
Je na mieste zvážiť aj sa celkom vážne zamyslieť nad tou formou ktorú spomínal pán kolega Taraba, kedy v Maďarsku to presne takto vyriešili a bolo to, bolo to pre tých ľudí oveľa prijateľnejšie bolo to pre tých ľudí vnímané pozitívnejšie, pretože zvýšila sa pôrodnosť, zlepšili sa podmienky pre tú rodinu. Samozrejme sa cítia slobodnejší, pretože si vyberajú a na základe toho čo si vyberú nie na základe nejakej konkrétnej ponuku, ktorú majú pred sebou, ktorú im pripravil štát a kde sú limitovaní tým čo ten štát pre nich vytvoril v lokalite v ktorej vybral alebo ktorá bola dostupná.
Druhá vec, veľmi podstatná ktorú netreba opomínať je to, že typ takéhoto bývania má svoje limity, aj čo sa týka otázky kvality aj čo sa týka otázky všeobecne jednoducho kritérií toho bývania to je tej sociálnej vrstva a tak ďalej, takže ja by som si z toho nerobil veľké ilúzie. Je to odvážny projekt určite na niekoľko možno desaťročí reálne, takže netreba to zase preceňovať.
Myšlienka ako som už spomenul, pretože každý normálny politik má záujem, aby sa problém bývania s tým súvisia rodiny a tak ďalej, aby sa riešil. Ale tá myšlienka bola postavme ľuďom štátne byty za ceny za štart...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.7.2021 o 1:52 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1:54

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za poznámky Ondro. Som rám, že tiež sa ti zdá Maďarský model ako efektívnejší na to, že vieme zaručiť tým aj to, čo sa tam stalo, to znamená ten vedľajší efekt, aby došlo k zmene demografickej krivky. Mladé rodiny si chcú založiť rodinu na mieste, kde zostanú dlhšie ako dva, tri, päť mesiacov a kde sa neobávajú, že vedľa nich skončí nejaká ubytovňa zamestnancov v nejakých fabrikách. Pretože toto to riziko je, to znamená nikto seriózne nebude brať tento typ bývania ako nejaké dlhodobé usadenie sa. Takže to je po prvé.
Plne súhlasím, Miro na Slovensku sa doteraz primárne stavajú malé bytovky, a to len potvrdzuje to, že ľudia si vyberajú individuálne kde chcú bývať, každý je cit...
===== nejaká ubytovňa zamestnancov v nejakých fabrikách, pretože toto to riziko je, to znamená, nikto seriózne nebude brať tento typ bývania ako nejaké dlhodobé usadenie sa. Takže to je po prvé.
Plne súhlasím, Miro, na Slovensku sa doteraz primárne stavajú malé bytovky, a to len potvrdzuje to, že ľudia si vyberajú individuálne, kde chcú bývať. Každý je citlivý na tú lokalitu, ale tento projekt, ktorý, s ktorým prišla SME RODINA nie je postavený na tom. On je postavený, žiaden zahraničný veľký investičný fond sa tu nebude hrať s nejakou päť-šesťposchodovou bytovkou. Jednoducho oni budú chcieť developovať v každých mestách 10-15-hektárovú lokalitu, pretože tam sú najnižšie dodatočné náklady. Veď keď developuješ, tak vieš, že to, toto len zvyšuje ceny, ak sa musíš proste hýbať po, po lokalite a stavať proste pre individuálnu klientelu. Jednoducho oni budú chcieť veľkovýrobu urobiť, pretože tam to ide ad 1) najrýchlejšie, budú tam mať infraštruktúru atď., takže vieme, čo z toho vznikne. No vzniknú z toho také malé Petržalky, ktoré sa postupne stanú sociálnymi problémami predmiest. Tak ako to sa deje vo francúzskych mestách teraz.
No a čo sa týka, pán Svrček, a nemusíte to brať osobne, to váš kolega tu tridsať minút hovoril detaily nedokonalosti toho zákona, nevidel som dôvody ich opakovať. Chcel som dať tomu ten aj pohľad globálny, že proste logika ekonomiky hovorí, ak sa na toto vrhnú primárne ekonomické zdroje, vy zvýšite ceny nehnuteľností pre mladé rodiny, ktoré chcú bývať v hypotekárnych bytoch... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.7.2021 o 1:54 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 1:57

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja sa chcem iba poďakovať za tú debatu, ktorá tu bola. Keď sa to tak vezme, mali sme tu polhodinovú prestávku, aj napriek tomu, že je nás tu tak pomenej alebo veľmi málo, trvala takmer dve hodiny a to tiež ukazuje, že vlastne aké je to dôležité. Tú dôležitosť celého materiálu alebo toho návrhu zákona, by som povedal, potvrdzuje aj to, že to budú riešiť na piatich výboroch a zároveň sa mi páči, že teda navrhovateľ Miloš Svrček teda ponúkol tú spoluprácu. Páčili sa mi aj tie návrhy, ktoré tu odzneli a keď sa to dá všetko dokopy, tak verím, že z toho vznikne niečo prospešné. Takže iba to si prajeme.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.7.2021 o 1:57 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

1:57

Igor Matovič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, na dnešné skoro ranné rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona vypracovalo ministerstvo financií na základe úlohy B9 z uznesenia vlády č. 221 z roku 2021 zo dňa 28. apríla 2021. V pripomienkovom konaní a prerokovaní v poradných orgánoch vlády bol následne schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 337/2021 zo 16. júna 2021.
Predložený návrh zákona predstavuje nový originálny právny predpis, ktorý bol vypracovaný z dôvodu potreby upraviť právne vzťahy pri implementácii mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci slovenského právneho poriadku. Na jeho základe sa tak vytvára právny rámec pre používanie a poskytovanie prostriedkov mechanizmu pri realizácii záväzkov obsiahnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vznikol ako reakcia Európskej únie na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 a jeho cieľom je zabezpečiť v pomerne krátkom čase obnovu ekonomík členských štátov Európskej únie a odolnosť voči týmto krízovým situáciám prostredníctvom realizácie rôznych investícií a reforiem.
Kľúčovými prioritami Slovenskej republiky, v rámci ktorých sa v tejto súvislosti budú realizovať investície a reformy, sú zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravotníctvo, efektívna verejná správa a digitalizácia. Návrh zákona v zmysle uvedeného upravuje najmä:
- pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky ako národnej implementačnej a koordinačnej autority riadiacej vykonávanie mechanizmu a finančné toky prostriedkov mechanizmu,
- postavenie a kompetencie ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako vykonávateľov investícií alebo reforiem, ako aj sprostredkovateľov a orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie,
- spôsob, postup a podmienky používa a poskytovania prostriedkov mechanizmu,
- finančné toky prostriedkov mechanizmu z hľadiska vnútroštátnych rozpočtových pravidiel a vysporiadavanie finančných vzťahov,
- kontrolu a audit prostriedkov mechanizmu, ako aj opatrenie na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Európskej únie.
Návrh zákona je pripravený tak, aby Slovenská republika dokázala v krátkom čase zrealizovať naplánované investície a reformy a splniť stanovené míľniky a ciele, ku ktorým sa zaviazala v pláne obnovy a odolnosti a zároveň aby bola Slovenská republika schopná na tento účel využiť finančné prostriedky Európskej únie, na ktorých čerpanie v zmysle legislatívy Európskej únie je len veľmi krátky čas.
Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi požiadať vás o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.
Skryt prepis

25.7.2021 o 1:57 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 2:01

György Gyimesi
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je aj zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.7.2021 o 2:01 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 2:04

Radovan Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážení páni, pani poslankyňa, páni poslanci, ide o veľmi jednoduchú úpravu zákona o športe, ktorá je odôvodnená tým, že by sme bez nej nemohli odfinancovať slovenský šport v roku 2021 kvôli tomu, že kvôli pandémii COVID sa nekonali súťaže v plnej miere.
Druhá malá drobnosť sa týka takisto tolerancie voči národným športovým zväzom, ktoré nemohli plniť svoje úlohy v zmysle zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.7.2021 o 2:04 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 2:05

Karol Kučera
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. júna 2021 č. 826 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné návrhy o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 85 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrh zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 314 z 22. júla 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 95 z 23. júla 2021, zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Gestorský výbor z 23. júla 2021 č. 96. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky som informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.7.2021 o 2:05 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video