51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.11.2021 o 18:33 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:09

Samuel Vlčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som teda si dovolil reagovať na viaceré vystúpenia, teda predovšetkým chcem poďakovať predkladateľom pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme potrebovali dostať do novelizácie tohto nášho zákona č. 280/2017 Z. z., lebo je to naozaj prelomové, ako ste správne povedali, že prvýkrát na Slovensku zavádzame tzv. finančné nástroje. To znamená, že garantované a zvýhodnené úvery pre poľnohospodárov a agropotravinárov, v štátnom rozpočte je pre tieto účely vyhradených 250 mil. euro zo štátnych finančných aktív. Predbežná dohoda s bankami, ktoré budú potom poskytovať tieto úvery, je, že táto suma štátnych finančných aktív a vydaná garancia prostredníctvom Slovenského investičného holdingu zabezpečí poskytnutie úverov až do výšky 1,25 mld. Tento program je naozaj prelomový a robustný a tieto úvery sa budú poskytovať až do roku 2031 a splácať až do roku 2038 a verím, že práve takouto pomocou dokážeme pomôcť predovšetkým tým malým, stredným a začínajúcim rodinným farmárom, ktorí inak si ani na pomoc z druhého piliera, teda na nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov nevedia siahnuť, lebo im nestačia vlastné prostriedky na ten podiel spolufinancovania, a verím, že týmto aj pomôžeme ekonomike, keďže mnohí práve menší agropotravinári takto budú motivovaní, aby vyšli zo šedej ekonomiky. Takže chcem sa veľmi pekne ešte raz poďakovať.
A čo sa týka zmien v Slovenskom pozemkovom fonde, ja som si vedomý veľmi zložitej situácie v Slovenskom pozemkovom fonde. Možnože väčšina z vás nevie, ale Slovenský pozemkový fond má približne 32 000 nevybavených žiadostí a podnetov. To je astronomicky vysoké číslo, ja ale verím, že sa nám podarí Slovenský pozemkový fond ozdraviť. Ja som práve včera podpisoval príkazný list ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o zriadení konzultačnej a poradenskej skupiny výboru, ktorý naprieč viacerými záujmovými združeniami a odborníkmi má byť tou platformou na to, aby sme riadili tú zmenu v Slovenskom pozemkovom fonde, a pomohli novému generálnemu riaditeľovi čo najskôr implementovať zmeny, ktoré budú viesť k uzdraveniu, a, samozrejme, že výsledkom práce tejto skupiny budú zrejme aj legislatívne návrhy na ďalšie zmeny. Už len to, že ak dáte dôveru tomuto návrhu a schválite kontrolné právomoci nášmu ministerstvu, tak to bude už veľkou zmenou, lebo viete, v minulosti predchádzajúce garnitúry ešte od čias HZDS zriadili Slovenský pozemkový fond na také zvláštne účely a vytvorili z toho štátnu realitku, kde sa za podivuhodných okolností prenajímali, predávali, zamieňali pozemky a tomu, samozrejme, musíme urobiť koniec a musíme tú situáciu zlepšiť.
Ohľadne toho zaburinenia ja súhlasím s tým, že to je veľký problém na vidieku, a budeme hľadať riešenie, lebo treba povedať, že vlastníctvo zaväzuje. To znamená, že aj každý vlastník toho pozemku musí sa starať o ten pozemok, aby bol udržiavaný a aby tým, že on ho nechá zaburinený, aby tým neobťažoval susedné pozemky a nespôsoboval im problém. Samozrejme, že keď začneme pokutovať vlastníkov, resp. tých, ktorí to majú prenajaté, tak je to taká dvojsečná zbraň, lebo v prípade samotného Slovenského pozemkového fondu približne 10 % pôdy nemá prenajatý, takže bude sa musieť Slovenský pozemkový fond tiež starať aj o vlastné parcely. Ale ja to považujem za správne, lebo bez ohľadu na to, kto je vlastníkom, či štát, Slovenský pozemkový fond alebo súkromník, vlastníctvo zaväzuje a je potrebné sa o to vlastníctvo starať. Samozrejme, u prenajatých pozemkov, hlavne na ktoré sa poberajú dotácie, už dnes Pôdohospodárska platobná agentúra vykonáva kontrolu, či jednoducho tie pozemky sú obrábané v súlade s platným právom, teda je to, že či nie sú zaburinené.
Ďakujem za, za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 18:09 hod.

JUDr.

Samuel Vlčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:14

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, keď ste spomínali tých 30 000 podnetov, my sme zhodou okolností dnes mali na výbore generálneho riaditeľa SPF-ka, ten bod programu bol síce iný, ale vtedy predseda výboru navrhol, teda že budeme mať ešte ďalej diskusiu, kto má záujem. Presne tieto problémy sme tam vtedy otvorili. Čo je pozitívne, generálny riaditeľ má v podstate takú víziu, že chce to riešiť, povedal dokonca, že aj teda s navýšením personálnych kapacít, lebo presne túto otázku som sa pýtal, že má na stole 30 000 podnetov, a čo ďalej.
Tiež povedal, že stanoví, zatiaľ tak skúšobne, má 30-dňovú lehotu, dokedy budú musieť teda spracovať a dať nejaké stanoviská, odpovede, pretože sú to, niektorí čakajú tri mesiace, pol roka, niektorí čakajú roky a v podstate on tam, myslím, že povedal rok 2014, že od takého roku až v podstate nemajú spracované ani odpovede, ani nič.
Potom ste povedali, že PPA vykonáva kontrolu na mieste. No vykonáva, však oni dávajú, voláme to pokuty, sú to väčšinou tie zrážky z dotácií, alebo jak by som to nazval, avšak to sú vo svojej podstate, je to pokuta, ale však ešte raz zopakujem, naozaj tí, čo chodíme do terénu, čo sme v teréne a naozaj vidíme tieto veci, dneska je už aj napríklad mapka, alebo teda ZBGIS je spravený tak, že si aj viete kliknúť, kto je teda obhospodarovateľ, kto bere dotácie. No tak vy si viete porovnať, áno, tuná vidím, že nekosil, ale dotáciu berie. Čiže je to taký deravý systém. Zase zopakujem to, čo som povedal predtým. Väčšia tá motivácia a možno aj tá väčšia kontrola, hej, možno skôr jak na úkor tých pokút, aj keď kolega povedal, že áno, niekedy treba tú pokutu dať, aby sa človek spamätal. To, že vlastníctvo zaväzuje a sú teda nejaké povinnosti.
Ešte raz. Je to poľnohospodárstvo verzus lesníctvo, hej. Tu dávame pokuty a kritizujeme to a pri lesoch dávame rozhodnutia nerobiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:14 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:17

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, som rád, že konečne vás aj vidím naživo, nielen sprostredkovane, a konečne, že tu máme aj takýto návrh zákona. Tie garantované úvery pre poľnohospodárov sú síce veľkou vecou, však ja vám to som aj ochotný aj podporiť aj v tom hlasovaní, aj všetko.
Len skúste sa vžiť, pán minister, do situácie, že ste mladý, začínajúci farmár alebo nemusíte byť mladý, môžte vo vašom veku a skúste začať podnikať v poľnohospodárstve. Ja vám z SPF-ka dám aj 50 hektárov bez, bez nejakého nájmu, by som povedal, bez poplatku za nájom, na nejakých 10 rokov, začnite podnikať v poľnohospodárstve a nemáte nič. Viete si to predstaviť? Skúste podnikať v živočíšnej výrobe alebo v špeciálnej rastlinnej výrobe, pán minister. A to boli podmienky nastavené pre mladých a začínajúcich farmárov a pre malých farmárov. Prosím vás pekne, veď to je, to je takmer nemožné toto. Veď že pomôžme tým malým farmárom, veď nemusíme im dávať priamo ako peniaze, ale však nech si nakúpia stroje, mechanizmy, základné výrobné prostriedky, ktoré robíš v rastlinnej výrobe, tak aby si mal na rastlinnú výrobu mašiny, robíš v živočíšnej výrobe, aby si mal na to, ale tuná viete, zase my sa chystáme, viete, to vyznieva ako taká veľká bublina, lebo 1,25 mld. eur budeme mať, ale obávam sa, že budú zase neadresné a tí veľkí zase len to schmatnú ako všetko A čo zostane pre tých malých farmárov? Ale konečne my potrebujeme podporiť vidiek a malých farmárov. To nie sú tie veľké, veľkí tí agrobaróni, ktorí v podstate tu vyciciavajú ako tie aj eurofondy a všetky tieto financie.
A čo sa týka zaburinenia, viete, potom aj SPF-ko by dostávalo tie pokuty, a ako sa má starať SPF-ko o 10%. Nech robia na tej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:17 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:17

Samuel Vlčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Práve tie finančné nástroje sú smerované pre tých, ktorí inak sa nevedia financovať. To znamená, že buď nemajú dostatočne silný úverový kredit, alebo sú vylúčení možnože z podpory kvôli pravidlám Európskej únie, že nevieme ich z druhého piliera financovať.
A čo sa týka tej podpory tým začínajúcim, my práve pripravujeme v rámci podopatrenia 6.3 spustiť výzvu práve pre začínajúcich poľnohospodárov, kde len na prípravu podnikateľského zámeru budú môcť čerpať 15 000, a potom z výzvy podopatrenia 6.1 budú môcť na rozbeh čerpať až 50 000 euro, pri tej prvej výzve tam bude alokácia niekde 6,7 mil. a pri tej ďalšej výzve bude alokácia, myslím, 31 celá... 31,5 mil., takže my sa práve snažíme tými našimi opatreniami podporiť tých mladých, aby sme nových hráčov uviedli na trh, musíme to, samozrejme, robiť v kombinácii s ďalšími opatreniami, že aby sme teda im umožnili prístup k pôde, preto ja možno už začiatkom budúceho roka prídem s novým zákonom na úpravu tzv. registra užívacích vzťahov v pôde, kde sa na katastroch bude kontrolovať, že kto vie preukázať nájomný vzťah v akej veľkej výmere. Predpokladáme, že práve tí veľkí nepreukážu k tým obhospodarovaným plochám, a tak sa jednoducho vytvorí priestor, aby sa v rámci nových rozdeľovacích plánov užívacích vzťahov k pôde vedela pôda prideliť aj tým, ktorí budú mať záujem prísť na trh.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:17 hod.

JUDr.

Samuel Vlčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:21

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja iba v krátkosti k tomu, čo bolo povedané. Mám taký pocit, a tento pocit ma určite neklame a som presvedčený, že nachádzame sa v období konca úpadku slovenského poľnohospodárstva, a pred nami je určite nejaké obdobie rastu, ktoré nebude, že zajtra sa budeme mať neviem ako super dobre, ale už, už tá krivka sa otočí a presne k takýmto zmenám pomáha aj tento zákon, ktorý síce je textom malý, ale obsahom je veľký, a povedal by som, že je veľmi dôležitý. Z troch príčin.
Prvá vec. Čo sa týka financií 1,25 mld., hej, viem, o čom rozprávam, roky som na tom pracoval takisto a to nie sú úvery pre agrobarónov pre tých veľkých, práve naopak, čo mám informácie, ministerstvo financií bude kontrolovať a strážiť, aby tieto peniaze neboli používané na refinancovanie starých nejakých úverov, to určite nie. Tieto úvery v prvom rade sú pre malých, sú pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť požiadať o dotáciu, pretože je to podnik v ťažkostiach, a pokiaľ sme v Európskej únii, tak podmienky sú také, že podnik v úpadku nemôže sa podieľať na žiadostiach na čerpanie eurofondov. Pokiaľ sa dohodne s bankou, banka mu verí, má čo zastaviť nejaký majetok, tak ho môže postupne ho na... doslova naliať banka peniazmi, ktoré takto získa, plus keď získa ešte bonifikáciu, tak on môže za desať-pätnásť rokov povedzme zo 100-tisíc vrátiť 90- alebo 80-, to záleží od situácie. Tak určite je to výhodné a je to hlavne pre tých, ktorí majú problémy, a, samozrejme, aj pre tých malých začínajúcich, pretože ten malý začínajúci nemôže ísť do Bruselu a povedať, že založím otcov dom a dajte mi dotáciu, tak to nefunguje, ale do banky môže ísť a tú dotáciu, o tú dotáciu sa môže uchádzať, pokiaľ predloží životaschopný projekt.
Čo sa týka pôdy, takisto konečne tu budeme mať prehľadný systém užívateľských vzťahov a to je ešte ďalšia vec, čo, ktorí sa nezaoberáte poľnohospodárstvom, asi neviete, že my sme síce roky deklarovali, že spĺňame pravidlá Európskej únie v oblasti užívania pôdy. Únia takisto chce od nás, aby sme deklarovali užívateľské vzťahy. Boli sme spolu v Poľsku aj s pánom poslancom Kuffom a tam to funguje úplne ináč, tam takéto veci neriešia, tam je to jednoznačne nastavené, že ten vzťah musí byť dokladovaný právne, to znamená alebo vlastníctvom, alebo nájomnou zmluvou. Tam inú formu, v Poľsku, nepoznajú.
Tretia vec, tretia vec. Platobná agentúra - konečne, som veľmi rád, že ten nezmysel, ktorý tu bol, že niekto spravil chybu za 15-20-tisíc a zablokovali mu 1,5 mil., veď to je šialenstvo. Je to šialen...
A keď si dáme dohromady všetky tie informácie vrátane toho, čo sme mali dnes na výbore, 32 000 nevybavených zmlúv, veď to je školský príklad korupčného mechanizmu. Keď niekto prišiel a niečo ponúkol, tak práve tá jeho žiadosť sa vytiahla. Nefungovali telefóny, nefungovali informácie, nefungovali maily, nikto sa nevedel dovolať, funguje to, bohužiaľ, aj dnes snáď ten rozhodnutie ministra, že bude tam zriadiť nejaké servisné stredisko na, na komunikáciu s občanmi alebo tými žiadateľmi, snáď konečne oživí aj ten Slovenský pozemkový fond, že ale budú aspoň komunikovať. Vieme, že doteraz... aj dnes mi volali, že rok čakajú na nejakú žiadosť. Aj každý deň ma volajú ľudia. Čo im máte povedať, keď tu nefungovalo? Snáď to bude od budúceho týždňa už nejako fungovať.
A čo sa týka toho registru, hovorím, okrem toho, že sa bude, stransparentní a spriehľadní sa systém, naplnia sa užívateľské požiadavky. Pán minister pokiaľ by bol trošku viac otvorenejší, určite by vám povedal, ale asi jeho skromnosť mu to nepustí, koľko faciek dostáva z Bruselu za tú minulosť. My sa dosť často rozprávame. Proste keby tie facky boli akože fyzické, tak chodí, chodí s dlaňami na, na líci za minulosť a v kuse dostáva. Nemyslím za minulosť tejto vlády, za minulosť tých posledných desiatich rokov od roku 2002.
A na záver iba jednu vec. Chcem poprosiť pána ministra a určite nájde podporu nielen v koalícii, ale aj v opozícii. Hľadajme spôsoby, ako čo najrýchlejšie zdigitalizovať Slovenský pozemkový fond a celé ministerstvo pôdohospodárstva. To je záruka jednak profesionality, transparentnosti a záruka aj expresnosti a rýchlosti vybavenia požiadavok. Bez digitalizácie sa nepohneme. Takže chcem vás poprosiť aj v mene svojom, aj v mene predkladateľa, ale aj pozmeňujúcich návrhov o podporu tohoto zákona, pretože ozaj je, on obsahovo síce textovo nie tak veľký, ale obsahovo veľmi dôležitý.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 18:21 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:26

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Karahuta, my v podstate, čo sme v našom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, možno máme viacej tých informácií a vieme teda lepšie o tých veciach, čo sa dejú, ale to presne, jak si povedal, živým príkladom je aj vlastne táto diskusia, čo sa tu teraz deje, lebo to je taký paradox, kde sa to rozvilo. Ale ja to vnímam ako pozitívne, lebo veľa vecí sme si tu mohli vysvetliť, ako fungujú.
Takisto vnímam pozitívne aj pozíciu súčasného ministra, pretože myslím si, že veľa vecí, čo sa v minulosti nie tak dobre komunikovali, tak on sa vlastne zhostil a dáva teda tie informácie. Aj teda tej laickej verejnosti to vie podať zrozumiteľnou cestou.
Čo sa týka toho historického kroku, čo si povedal hneď v úvode, ja to takisto vnímam ako historický krok. A keď sa podarí konečne na úrovni V4, čo by mal byť vlastne ako výstup z toho Poľska, čo sme boli na tej pracovnej ceste, tak vtedy budem naozaj spokojný a dúfam, že to pôjde, že sa teda dokážeme zjednotiť aj na úrovni V4 a že sa vo vzťahu teda k Európskej únii bude konať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:26 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:27

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pán kolega, ako si spomenul, že Poliaci majú, že pokiaľ neukáže právny titul, tak má smolu. Ja som tu dával štyrikrát alebo päťkrát tento zákon, keď som bol opozičný poslanec, ani raz to neprešlo, samozrejme. Teraz a bolo to zdôvodnené tým, že pokiaľ by sme takto dali aj u nás, tak viac-menej že musí tam prerokovať buď nájomný vzťah, alebo vlastníctvo, že je vlastníkom tejto pôdy, na ktorú si deklaruje čerpanie priamych platieb, tak mi povedali, že nám krachne PPA-čka, pretože toľko zmlúv, ktoré by tam prišlo, by nemal kto spracovať. A preto jak si spomenul tú digitalizáciu proste, aby sme ju tam proste urýchlili, lebo s tým sme borili aj s kolegom Mičovským, keď sme tam boli, že viac-menej problém, ako to z tých papierových foriem dostať do počítača. My sme v kamenej dobe. A tam, čo bolo ITMS, ten program z roku 2014, kde iné rezorty už naská... naskáč... naskáči... naskakovali na tento, naskákali na tento program, my, rezort poľnohospodárstva ho ignoroval.
A teraz žneme ovocie, ktoré nám minulí ministri a ministerky pripravili, takže jednoznačne digitalizácia. A aj ten vzťah k pôde musí preukázať ten, ktorý tam chce tú priamu platbu čerpať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:27 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:28

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
My ako opoziční poslanci podporíme tento návrh zákona. Ja som rád, že konečne niečo tuná máme na stole pre podporu poľnohospodárov. Dal by Pánboh, aby sa naplnili slová, že je koniec úpadku slovenského poľnohospodárstva.
Ale dovolím si trošku tuná zapolemizovať. Viete, prepáčte mi, pán minister, 15-tisíc mladému začínajúcemu poľnohospodárovi na úvod 50-tisíc mu doložiť. Veď ani traktor za to nekúpi. On si nekúpi ani len tie mašiny, len prídavné zariadenia, a nie traktor. Traktor stojí 100-tisíc a viac. A kde, keby len aspoň základné nástroje ako mohol si ako za to, to je strašne málo. Prepáčte, ale to je, toto je veľmi málo. Ale nech by bolo aspoň niečo, jak, jak nič.
A začínať ako mladý poľnohospodár, pán kolega Karahuta, aby som ja založil otcov dom, aby som ja mohol zobrať úver, myslím si, že to tiež neni celkom najlepšia cesta, lebo budú mnohí rodičia, ktorí sa budú zdráhať tomu, a ten otec nebude chcieť dať založiť ten dom, aby syn začal pod... v poľnohospodárstve podnikať.
Keď v poľnohospodárstve a poľnohospodárstvu sa nebudete venovať komplexne a úplne, s plnou vážnosťou, tak sa nenaplnia tie veci, že koniec úpadku slovenského poľnohospodárstva. Naopak, bude sa to ešte ďalej ako prehlbovať. Malí poľnohospodári sú tak znevýhodňovaní. Pán minister, ako je to možné, že SPF-ko, nájomné zmluvy majú tí agrobaróni v regiónoch? Ako je to možné? Prečo sa nemôžu dostať k nájomným zmluvám malí poľnohospodári alebo začínajúci poľnohospodári? No je to jednoducho nepriestrelné. Oni sa aj neplnia povinnosti voči Slovenského pozemkovému fondu a Slovenský pozemkový fond cez to všetko znova obnoví tieto zmluvy.
A nevybavené žiadosti - jeden rok, pán kolega Karahuta? Prosím ťa pekne, tam je sedem-desať rokov nevybavené žiadosti na SPF. To je totálne skal... skoloba... skolabované - celá tá inštitúcia, SPF-ko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:28 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:30

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže v krátkosti zareagujem.
Ak chceme, ak chceme byť tí, ktorí budú, ako sme boli v Poľsku, a žiadať spoločne s ostatnými štátmi konvergenciu priamych platieb, rovnaké podmienky v rámci EÚ, v rámci Zelenej dohody, ak chceme byť iniciátormi obmedzenia, damping... alebo zrušenia možnosti dovážať tovar za dampingové ceny na úrovni Európskej únie, v prvom rade musíme si my urobiť poriadok, aby sme hrdo stáli, aby sme sa nehanbili za to, že niekde, niekde v Komisii, niekde na COPA-COGECA , že je tu aj Slovensko. Musíme byť hrdí. A keď chceme byť hrdými, musíme mať poriadok. S tým asi sa zhodneme všetci.
Ja som veľmi rád, že, že aj zo strany Števa a Filipa Kuffu zaznievajú slová, akože podpora a že vidia to trošku pozitívne. A presne tak, ako, asi všetko trvá nejaký čas.
Pán poslanec Fecko hovoril o zákonoch, ktoré predkladal roky. Ja si myslím, že už, že už bez ohľadu na to, kto to predloží a kto to schváli, a myseľ už musí byť naplnená takým vnútorným uspokojením, že jeho snahy sa napĺňajú. Ja viem, že ty si predkladal veľa zákonov. O registre, ja už som pred niekoľkými rokmi hovoril, ale asi to malo takto byť, že teraz sa to naplní aj tie tvoje, tie tvoje snahy za tie roky, ktoré si v Národnej rade.
A čo sa týka týchto úverov pre mladých. Poľnohospodárstvo alebo hocijaké iné podnikanie, to nie je povinnosť, to je možnosť, hej. A keď ten mladý chce a nemá nič iné, nemá skúsenosti, nemá vzdelanie, nie je aktívny poľnohospodár, tak musí využívať všetky možnosti. Ale čo je dobré, že tú možnosť dostane. Doteraz tú možnosť nemal. Nemal. Mohol si zobrať za 20 % z nejakej nebankovky alebo skade úver a zlikvidoval v podstate celú rodinu. Teraz tú možnosť dostane, takže, takže ja si myslím, že, že ideme tou správnou cestou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2021 o 18:30 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:33

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia (ruch v sále a zaznievanie gongu), pokročila doba, tak nebudem dlho zdržovať.
Navrhovanou novelou zákona o miestnych daniach, ktorej cieľom je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom daní a neh... z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od daní alebo znížiť dane z nehnuteľností pre stavby a nebytové priestory určené na šport. Touto pomocou, novelizáciou tohto zákona pomáhame k novej výstavbe športoviskám, ktorú máme obrovský dlh.
Ďakujem veľmi pekne. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie

24.11.2021 o 18:33 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video