57. schôdza

8.2.2022 - 8.2.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 14:25 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Navrhujem, aby Národná rada ubezpečila Lotyšsko, že vyslaním slovenských vojakov na pomoc na ich územie v žiadnom prípade nechcela ohroziť ich suverenitu, aby boli, aby si boli istí.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 13:19 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:19

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán posl... á, pán predseda, ja by som chcel len upozorniť, že je obvyklou praxou v Národnej rade, že keď sa schvaľuje program rokovania Národnej rady, tak sa vyslovuje súhlas s vystúpením iných osôb, ktorým na to nedáva právo zákon o rokovacom poriadku automaticky, ale iba v prípade, že ak tak nikto nenamieta. Ak by tak niekto namietal, tak je potrebné o tom hlasovať samostatne a schváliť možnosť vystúpenia takej osoby samostatne.
Čiže podľa môjho názoru by sa nemalo hlasovať ani o vašom procedurálnom návrhu, ani o procedurálnom návrhu pána poslanca Šeligu, ale automaticky by sa mal osobitne schváliť program, a ak bude schválený, tak potom by sa malo hlasovať o žiadosti pána generálneho prokurátora.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 13:19 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:20

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Pán Susko sa v 74-ke odsek 2 odvoláva na tú lehotu do 30 dní, ale je tam odsek 3, „ak národná rada neprijme uznesenie podľa odsekov 1 a 2, postupuje sa podľa návrhu predsedu národnej rady“. A tam to bolo jasné. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 13:20 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:40

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky... (Len čo minister začal svoj prejav, na znak nesúhlasu začalo z pléna zaznievať pískanie. O chvíľu sa ozvalo aj búchanie po laviciach. Predsedajúci telefonuje prostredníctvom interného telefónu. Po chvíli aj pískanie, aj búchanie prestalo.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nech sa páči, pán minister. (Smiech v sále.)

Naď, Jaroslav, minister obrany SR
(Z pléna opäť začalo zaznievať pískanie.) Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim, keďže pískanie neutíchlo.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán minister, kľudne hovorte. (Smiech v sále.)

Naď, Jaroslav, minister obrany SR
(Z pléna naďalej zaznievalo pískanie.) Ja budem hovoriť, len stále uvažujem nad tým, ako dokážu s týmto žiť tí slušní ľudia v SMER-e a v HLAS-e, že takíto blázni ich tu reprezentujú, že sa s nimi dávajú do jednej kopy. Veď to je katastrofa, naozaj. Ja sa vám čudujem, priatelia, mnohým v týchto stranách, že sa nepostavíte a neodídete preč a nechávate sa takýmto spôsobom tu zhovadiť takýmito bláznami, naozaj, to je neuveriteľné. (Pískanie prestalo zaznievať.)
V mene vlády Slovenskej republiky vám predkladám na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky návrh Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o obrannej spolupráci. Dohodu prerokovala a jednomyseľne schválila vláda Slovenskej republiky 12. januára 2022. (Opätovne začal veľký ruch v sále. Zaznel aj smiech, lebo opozičný poslanec za ĽS NS Marian Kotleba z pravej strany pristúpil k ministrovi Naďovi.)
Na základe splnomocnenia prezidentky Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2022 o 13:40 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:55

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci (znova začalo zaznievať pískanie, ktoré pokračovalo počas celého prejavu rečníka), v mene vlády Slovenskej republiky predkladám na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky návrh Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o obrannej spolupráci.
Dohodu prerokovala a jednomyseľne schválila vláda Slovenskej republiky 12. januára 2022.
Na základe splnomocnenia prezidentky Slovenskej republiky som dohodu podpísal 3. februára 2022 spoločne s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antonym Blinkenom. (Reakcia z pléna: „Jasné, jasné, jasné, jasné, jasné!“)
Na vyslovenie súhlasu predkladám materiál, ktorý je výsledkom takmer štyri roky trvajúcich rokovaní, ktoré kontinuálne prebiehali počas štyroch vlád. (Reakcia z pléna: „Okupant! Fašista!“) Rokovania začali v roku 2018 počas vlády Roberta Fica (reakcia z pléna: „Jasné, jasné, jasné!“) pripomínam, na základe žiadosti slovenskej strany. Počas desiatok osobných rokovaní na Slovensku aj v USA a tiež počas pravidelných videokonferencií v priebehu štyroch rokov bol text dohody postupne upravovaný tak, aby čo najviac odrážal záujmy Slovenskej republiky (reakcia z pléna: „Áno, áno, áno.“), pričom rešpektoval zásadné pozície oboch zmluvných strán.
(Počas nasledujúcej vety z pléna zaznievala reakcia: „Ale no, no, no, no, no...“) Na strane Slovenskej republiky rokovania viedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spoločne s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
(Počas prvej časti nasledujúcej vety z pléna zaznievala reakcia: „No, no, no...“) Do rokovaní však boli zapojení, zapojené desiatky odborníkov a predstavitelia zo všetkých rezortov vlády Slovenskej republiky, ktorých sa dohoda týka, predovšetkým Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ministerstvo financií, ministerstvo práce a tak ďalej a tak ďalej.
Rád by som v mene rokovacieho tímu takto verejne poďakoval všetkým, ktorí sa do rokovaní zapojili a pomohli Slovenskej republike vyrokovať súčasný kvalitný text dohody.
Veľmi rád by som a veľmi úprimne poďakoval aj politikom politických strán SMER a HLAS, ktorí prišli s iniciatívou podpísať túto dohodu a takmer celú ju aj dohodli.
Rokovania Slovenskej republiky a USA kontinuálne prebiehali až do výmeny vlády v roku 2020 a naša vláda na ne plynule nadviazala.
Som hlboko a úprimne presvedčený, že dohoda, ktorej návrh vám predkladám, je dobrým a potrebným, ale tiež úplne prirodzeným suverénnym rozhodnutím Slovenskej republiky.
Dohoda prináša pre Slovensko a jeho občanov viac bezpečnosti. Je rámcom pre jednoduchšie a predvídateľnejšie pôsobenie našich spojencov na našom území, a to v prípade, že to bude potrebné.
Zároveň jasne vyjadruje našu zahraničnopolitickú orientáciu, ktorú sme si na základe vlastnej suverenity zvolili v 90. rokoch minulého storočia. Orientáciu, ktorú táto Národná rada Slovenskej republiky zakotvila pre Slovenskú republiku aj do Bezpečnostnej stratégie a do Obrannej stratégie Slovenskej republiky.
Len pripomínam, že za tieto dokumenty hlasovali aj mnohí z vás, vážení poslanci opozície.
Naše členstvo v NATO je dlhodobo jednou zo základných a nespochybňovaných línií našej zahraničnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Spoločné pôsobenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky so spojencami v rámci NATO je základným kameňom našej schopnosti zvládať hrozby, ktoré sa v dnešnom svete vyskytujú, a to vrátane ozbrojeného konfliktu v Európe.
Dohoda prináša právny rámec na užšiu spoluprácu v oblasti obrany a vojenskú spoluprácu so Spojenými štátmi americkými. USA sú nespochybniteľne naším najsilnejším spojencom. Náš vzťah so Spojenými štátmi je dlhodobo veľmi blízky a bez otvorených otázok.
Len pripomínam, že bez podpory Spojených štátov by sa v roku 1918 nezrodilo samostatné Československo. Exilová československá vláda dostala rozhodujúcu podporu práve v Spojených štátoch amerických. Podpora v USA pre Štefánika bola mimoriadne silná a zásadne dôležitá pre vznik slobodného Československa. Bez Woodrowa Wilsona a jeho 14-bodového programu by Slovensko dnes vyzeralo inak, ako vyzerá. Bratislava by nebola súčasťou Slovenskej republiky. Áno, aj po roku 1993 stáli Spojené štáty americké po našom boku. Počas procesu nášho vstupu do NATO boli pre nás nenahraditeľnou podporou, pomocou a transformácia našich ozbrojených síl na modernú armádu naštartovala a stále prebieha práve vďaka Spojeným štátom americkým.
Udivuje ma, že napriek tomu, že všetci dobre vedia, že táto dohoda neumožňuje prítomnosť ozbrojených síl USA na našom území, tak tu pomýlení jedinci opakovane hovoria o okupácii. A pritom jediný, kto nás tu 23 rokov okupoval, zabíjal našich občanov, bral nám majetok a ničil naše životné prostredie, boli vojská ZSSR riadené z Moskvy. Z tej Moskvy, ktorej tak adorujú pomýlenci, ktorí tiež strašia našich ľudí touto dohodou. (Pokrik v sále.)
Aké to paradoxy! Je až šokujúco nechutné, že dnes vraj chcú predstavitelia opozície klásť vence k pamätníku Alexandra Dubčeka. (Pokrik v sále.) Chápete, toho Alexandra Dubčeka, ktorého pri Moskvou riadenej okupácii Československa do Ruska prakticky uniesli. Keby ten Dubček žil a videl by, ako sa tej Moskve podriaďujete, bol by zhnusený. Vy mu v podstate pľujete do tváre, pán Fico, vy mu v podstate pľujete do tváre. Už minule vám rodina pána Dubčeka jasne povedala, aby ste odkaz ich otca nezneužívali, že si to neželajú, ale vy v tom pokračujete. Ste nechutný, pán Fico, a môžete sa za to hanbiť. (Pokrik v sále.)
Áno, aj po vstupe do NATO sú pre nás Spojené štáty americké nenahraditeľným spojencom. (Začalo zaznievať búchanie po laviciach a pokrik.) Záruky, ktoré sú obsiahnuté vo Washingtonskej zmluve, do najväčšej miery závisia od schopnosti USA prísť nám na pomoc vtedy, keď to bude potrebné. (Opäť začalo zaznievať búchanie po laviciach a pokrik.) Právny rámec, ktorý pre našu spoluprácu existoval doteraz, nie je primeraný úlohe, ktorú by USA pri obrane našej bezpečnosti a suverenity zohrávali.
Uzatvorením tejto dohody tak dobiehame právny stav, ktorý mal existovať už dávno. Všetky krajiny na východnej hranici NATO to už dávno pochopili, len my sme sa doteraz tvárili, že sa nás to netýka – však, pán Fico? To je ale mimoriadne nezodpovedné!
Páni Fico a pán Pellegrini, vy ste urobili našu krajinu najslabším ohnivkom reťaze v Aliancii. (Pokrik v sále.) Vy ste sa vykašľali na našu bezpečnosť a obranu našej krajiny a jej občanov. Hanbite sa! Zaujímali vás iba biznisy, na bezpečnosť našich občanov ste na rozdiel od estónskej, litovskej, lotyšskej, poľskej, maďarskej, bulharskej, rumunskej vlády ani nepomysleli. Teda vlastne áno, vtedy ste pomysleli na bezpečnosť, keď ste nás tu strašili neexistujúcimi utečencami a keď ste znepokojovali ľudí presne tak, ako to robíte teraz kvôli trápnym a krátkozrakým politickým cieľom. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Žiak, prosím, nenatáčajte počas rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2022 o 13:55 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Pískanie zaznievalo počas celého prejavu rečníka.) Vtedy ste mali plné ústa bezpečnosti. Ale sú to falošné ústa, také isté falošné ústa, ako majú kotlebovci a iní. (Reakcie z pléna.) Nepomohlo vám to strašenie ľudí vtedy a nepomôže vám ani dnes.
Naša spolupráca so Spojenými štátmi v oblasti obrany sa čím ďalej, tým viac prehlbuje a rozširuje a bude sa aj naďalej. Spolupráca s USA, na základe ktorej uskutočňujeme stále viac cvičení, ktoré sú náročnejšie a ktoré pomáhajú našim ozbrojeným silám získavať stále vyššiu úroveň ich spôsobilosti a lepšie brániť Slovenskú republiku a našich spojencov. (Reakcie z pléna.) Na týchto cvičeniach sa v ktoromkoľvek roku na území Slovenskej republiky zúčastňujú stovky vojakov USA. A tak je tomu už desiatky rokov, pán Kotleba, napriek tomu, že sa hádžete o zem. Už vyše desať rokov na základe schválenia všetkých vlád, Ficovej, Dzurindovej, Radičovej, Pellegriniho, Matovičovej alebo Hegerovej, všetky vlády, ktoré tu boli, tu schválili cvičenia so Spojenými štátmi americkými na Lešti, na Sliači, na Záhorí, v Kamenici nad Cirochou, na východnom Slovensku, v Leviciach, v Martine, jednoducho všade. A tak je to správne. Pretože tak, priatelia, je to normálne. Je to prínosné ako pre Slovenskú republiku, tak aj pre Spojené štáty americké.
Som veľmi rád, že velenie našich ozbrojených síl otvorene hovorí o prínosoch, ktoré nám spolupráca s USA prináša. Aj preto sa za vašich vlád, pán Fico, pán Pellegrini, výrazne zvýšila frekvencia vojenských cvičení s USA. Cvičenie SABER STRIKE, pán Fico, je to cvičenie, ktoré teraz tak smiešno-trápne navrhujete zrušiť, je presne to cvičenie, na ktorom sa naše ozbrojené sily opakovane za vašich vlád zúčastňovali po celej východnej hranici Aliancie. Na základe rozhodnutí vašej vlády to bolo, pán Fico. Necítite sa teraz trápne?!
V spolupráci so Spojenými štátmi modernizujeme naše ozbrojené sily. Odpútavame sa od starej techniky sovietskeho typu a prechádzame na modernú techniku. Nie sú to len stíhačky F-16, ktoré nakúpil pán Pellegrini s pánom Dankom, alebo vrtuľníky BlackHawk, ktoré nakúpil pán Fico. Aj keď už je naozaj načase, aby sme sa tých desiatok Rusov na Sliači zbavili. Osemnásť rokov po vstupe do NATO máme stále desiatky Rusov na Sliači. Desiatky Rusov na Sliači, s ktorými pije pán Kotleba. To vám nevadí, kolegovia z opozície? Alebo to je OK, pretože na MiG-och a biznise s Ruskom sa vždy nabaľoval oligarcha Výboh? Osemnásť rokov po vstupe do NATO by už bolo načase zbaviť sa Rusov, ktorí pôsobia na strategickom letisku členskej krajiny NATO. To nie je okupácia? Vojenskej techniky, ktorú Ficove a Pellegriniho vlády nakúpili od USA, je však oveľa viacej, tá technika spojila naše ozbrojené sily, nie táto zmluva.
Aj slovenské sily... (Rečník sa napil minerálky.) Aj slovenské sily pre špeciálne operácie majú vo svete silné meno. Ich rozvoj na túto úroveň bol možný jedine s podporou Spojených štátov amerických a práve Spojené štáty ich považujú za sily, s ktorými sú pripravené ísť spoločne do špeciálnych operácií. Ich spoločné pôsobenie v Afganistane (zaznenie gongu) alebo v Iraku sú jednoznačným potvrdením úzkeho vzťahu medzi Slovenskom a USA. A hádajte, za koho vlád boli slovenskí špeciáli nasadzovaní bok po boku s tými americkými do v Afganistane a v Iraku? Za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Áno, za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. (Reakcie z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Vaňová, poprosím vás, aby ste (reakcie z pléna), pani poslankyňa Vaňová.

Naď, Jaroslav, minister obrany SR
(Pískanie zaznievalo počas celého prejavu rečníka.) Dohoda stavia náš vzájomný vzťah na primeraný právny základ. Okrem všetkých aktivít, ktoré sme mohli spoločne uskutočňovať doteraz, nám dáva možnosť s USA spoločne modernizovať aj našu vlastnú slovenskú obrannú infraštruktúru. Práve na základe tejto Dohody môžeme mať postupne finančné prostriedky od USA na opravu našej infraštruktúry. V súčasnosti sú plánované projekty infraštruktúry v hodnote 100 mil. dolárov. V budúcnosti k nim však môžu pribudnúť ďalšie, keďže očakávame ďalšie alokácie schválené Kongresom USA počas trvania tejto zmluvy. Tieto finančné prostriedky pomôžu zmodernizovať obrannú infraštruktúru Slovenskej republiky, ktorá je jednoducho v zlom a nedostatočnom stave.
Aj vďaka dvanástim rokom vlád SMER-u, keď naši občania počúvali od Fica len o tom, ako vojaci nevedia pochodovať a ako sa len hrajú na vojakov, a vojaci videli, ako im premiér Fico zobral z roka na rok tretinu rozpočtu, vďaka tomu majú tú infraštruktúru v takom zlom stave, ako im bola zanechaná. Vďaka tomu musia vojaci pracovať v splesnivených priestoroch, kým ostatné financie manažoval pán Výboh. Však, pán Fico? (Reakcia z pléna: Okupanti, zradcovia Slovenska!“)
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi zdôrazniť, že napriek silnej dezinformačnej kampani, ktorú vedú Kotleba, Mazurek, Uhrík, Fico, Blaha, Chmelár a mnohí ďalší, Slovenská republika uzatvorením Dohody o spolupráci so Spojenými štátmi žiadnym spôsobom neprichádza o svoju suverenitu. Naopak, naši spojenci nám našu suverenitu garantujú. Presne o tom sú spojenectvá!
Pán Fico, za vašej vlády ste podpísali v roku 2017 podobnú Dohodu o spolupráci s Českou republikou. Pamätáte si na to? Umožnili ste v nej českým pilotom zostreľovať na našom území v našom vzdušnom priestore dokonca civilné lietadlá. Českí vojaci, ktorí tu pôsobia alebo budú pôsobiť na základe tejto zmluvy, ktorú ste vy predložili ako premiér, tu budú kompletne podliehať českej jurisdikcii. Pamätáte si na to, pán Fico? To je škandál, čo?! Česká jurisdikcia na našom území!
A viete čo, pán Fico? Dokonca akúkoľvek škodu tu Česi teoreticky spôsobia, bude to hradiť Slovenská republika. Kvôli vášmu rozhodnutiu, pán Fico. Budú to platiť naši občania. Pán Fico, pamätáte si na to? To nie je strata suverenity?! To nie je výnimka zo slovenskej jurisdikcie?! Pán Fico, povedzte!
A viete, čo vám ešte poviem, pán Fico? Poviem vám tiež to, že títo Česi, ale aj Nemci, Francúzi, Poliaci a Američania, ktorí pôsobia u nás, aj vojaci neplatia dane. Neplatia ich už 18 rokov a nič ste na tom nezmenili. Tak isto ako naši vojaci, keď sú v zahraničí, neplatia dane a ani ich rodinní príslušníci a ani diplomati. To je realita a tak je to správne. Tak to funguje v každej normálnej krajne na svete. To len naši extrémisti to nevedia pochopiť.
Túto Dohodu, dámy a páni, s USA uzatvárame ako dve rovnocenné zmluvné strany. Dvaja suverénni partneri, spojenci, dve samostatné spriatelené krajiny, ktoré svoju vzájomnú spoluprácu v oblasti obrany považujú za obojstranne výhodnú. Pre obe krajiny je táto Dohoda zlepšením a rozšírením možností našej bilaterálnej spolupráce. Neuzatvárame túto Dohodu pod nijakým nátlakom.
Jediný nátlak, ktorý tu cítite, páni poslanci a dámy poslankyne, je od extrémistov. My rešpektujeme slovenskú suverenitu a nášho právneho poriadku rešpektovanie sa tiahne naprieč celou, celým textom Dohody. Súlad Dohody s ústavou potvrdilo aj rokovanie Legislatívnej rady vlády, kde profesori a docenti práva súhlasili s jej textom bez obsahových výhrad.
Zároveň uzatvorenie tejto Dohody neznamená, že Slovenská republika odstupuje od medzinárodných záväzkov, ktoré na seba prebrala v minulosti. Schválenie tejto Dohody neznamená, že Spojené štáty americké môžu na našom území robiť, čo sa im zachce, a nebudú niesť zodpovednosť. O akejkoľvek prítomnosti na slovenskom území budú aj naďalej rozhodovať vláda Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky tak, ako je tomu aj v súčasnosti. Všetky aktivity, ktoré sa budú v Slovenskej republike uskutočňovať v rámci implementácie tejto Dohody, sa budú diať so súhlasom ústavných orgánov Slovenskej republiky. Pravidlá, ktoré Slovenská republika uplatňuje na prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na svojom území, budú platiť aj naďalej. Nič, opakujem, nič sa v tomto smere nezmení.
Táto Dohoda nedáva Spojeným štátom právo na našom území rozmiestniť žiadnu techniku alebo vojakov, s ktorými by Slovenská republika vopred nesúhlasila. Celá diskusia o možnosti umiestnenia jadrových zbraní na Slovensku je nezmyselná, nezakladá sa na skutočnom obsahu tejto Dohody a jej jediným cieľom je vymysleným obsahom zavádzať verejnosť a podsúvať nezmyselné informácie o tom, že takéto zbrane by na Slovensku mali byť rozmiestnené. Strašenie jadrovými zbraňami a jadrovou vojnou, ako to robia extrémisti na Sliači a v regióne Banskej Bystrice v týchto dňoch, je už ďaleko za hranicami normálneho a podľa môjho názoru aj za hranicou zákona.
Polícia to už rieši a ja sa teším na to, že pridajú ďalšie obvinenie pánovi Kotlebovi, má ich už zopár, pridá sa ďalšie. Jednoducho takéto strašenie od extrémistov, ktorí hrajú na emócie ľudí, je nezodpovedné. Extrémisti sú odpadom spoločnosti a patria na smetisko dejín.
Slovenská republika sa nevzdáva žiadneho svojho majetku. Neodovzdávame letiská na Sliači a v Kuchyni do rúk Američanom. Všetka obranná infraštruktúra, či už súčasná, alebo akákoľvek budúca, bude aj naďalej majetkom Slovenskej republiky. Záleží jedine na Slovenskej republike, ktoré časti letísk budú využívané spoločne s USA a či budú môcť USA využívať niektoré časti samostatne. Zároveň by som chcel pripomenúť, že Dohoda neumožňuje Spojeným štátom americkým využívať priestory a zariadenia mimo letísk na Sliači a v Kuchyni. To všetko sú vymyslené klamstvá farizejov. (Zaznenie gongu.)
Jednoznačné vyjadrenie tejto skutočnosti je aj súčasťou poverenia prezidentky Slovenskej republiky na podpis Dohody. Prezidentka Slovenskej republiky v poverení zdôrazňuje, že Dohoda nie je rozhodnutím o vytváraní vojenských základní USA, ani o prítomnosti jadrových zbraní na území Slovenskej republiky a neznamená definitívne sa vzdanie jurisdikcie v oblasti trestnej. Rovnako podčiarkuje, že Dohoda sa bude vykonávať pri plnom rešpektovaní Ústavy a ústavného poriadku Slovenskej republiky. Americká strana počas podpisu dohody potvrdila rovnaké vnímanie tejto dohoda.
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, Dohoda o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými je naozaj štandardná rámcová dohoda. Je to technická dohoda o obrannej spolupráci. Určuje rámec toho, čo a za akým účelom, v akom rozsahu a za akých podmienok môžeme spoločne uskutočňovať. Po schválení Dohody bude potrebné na jej vykonávanie spracovať aj tzv. implementačné dohody.
Podobnú dohodu, ako je táto, uzavrelo so Spojenými štátmi ďalších 23 z 29 krajín NATO. Ani jedna z nich, ani Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Nemecko či Španielsko nestratilo svoju suverenitu. Nikto tie zmluvy nechce rušiť, nikde sa okolo nich nerobí taký politický cirkus, ako robí naša opozícia. Je to naozaj nezodpovedné správanie.
O extrémistoch hovoriť nemusíme, to ma neprekvapilo, ale aj Fica a Pellegriniho. Do takejto extrémistickej žumpy klesol aj SMER a najmä HLAS, čo je veľmi smutné. HLAS mal možnosť ukázať, že je iný ako SMER. Nepodarilo sa, ukázal, že je ešte horší. Viacerí poslanci týchto strán mi ešte pred pár dňami a dokonca pred pár hodinami povedali, že by to chceli podporiť, ale nemôžu, lebo taká je politika.
Dovoľte mi, dovoľte mi, dámy poslankyne a páni poslanci, vás ešte raz vyzvať k tomu, aby ste sa vzdali dezinformácií, klamstiev a lží, o tom by nemala byť slušná politika, lenže ja viem, extrémisti, najmä extrémisti sa boja spravodlivosti. Napriek tomu som veľmi rád a ďakujem mnohým z poslancov, ale aj viacerým neparlamentným politickým stranám, Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu, viacerým záujmovým organizáciám a ďalším tisíckam ľudí, ktorí verejne podporili uzatvorenie tejto Dohody. Rád by som tiež dodal, že schválenie tejto Dohody výrazne podporuje a považuje za mimoriadne dôležité aj velenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vojaci chcú túto zmluvu, pretože ju potrebujú pri svojom fungovaní.
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že urobíte zodpovedné rozhodnutie v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky a jej občanov a navrhovanú Dohodu o obrannej spolupráci s USA schválite.
Ďakujem veľmi pekne. (Neprestávajúce pískanie, potlesk a skandovaný pokrik: „Vlastizrada, vlastizrada!“ Reakcia z pléna: „Tlieskajú vlastizrade.“)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.2.2022 o 14:10 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. (Opäť začal krik z pléna a pískanie, ktoré zaznievalo počas celého prejavu.) Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 915 zo 4. februára 2022 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. (Smiech rečníka.)
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 123 zo 7. februára 2022 ho odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (potlesk);
B. rozhodnúť, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu, predniesť spoločnú správu výborov a stanovisko gestorského výrovu, výboru. Zároveň poveril poslancov Igora Husa, Jána Benčíka a Lukáša Kyselicu, aby tiež plnili úlohu spravodajcov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 124 zo dňa 7. februára 2022 na svojej 57. schôdzi. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. (Pískanie prestalo, keď začal reagovať poslanec Marian Kotleba, ktorý celý čas stál pred rečníckym pultom a na ktorého začali reakcie z pléna.)
Skryt prepis

8.2.2022 o 14:25 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:25

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, pán podpredseda, mám dva pozmeňujúce alebo procedurálne návrhy. Generálny prokurátor, ktorému ste neumožnili vystúpiť v Národnej rade, poskytol svoje vystúpenie slovenským médiám. Samozrejme, že je k dispozícii už aj poslancom Národnej rady, a v tomto vystúpení sú tak závažné informácie a okolnosti, a keďže ide o vášho generálneho prokurátora, navrhujem (smiech v sále), aby ste vytvorili časový priestor na to, aby podpredseda Národnej rady Juraj Blanár mohol toto vystúpenie, ktoré bolo odovzdané slovenským médiám, prečítať pred Národnou radou. To je prvý návrh.
A druhý návrh je, keďže sa na mňa pán minister Naď obrátil niekoľkokrát, rád by som odpovedal na jeho otázky, ja som nič nepočul, takže poprosím nášho bývalého člena SMER-u, keby ešte raz prečítal ten svoj príhovor.
Ďakujem pekne. (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 14:25 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:25

Ján Kerekréti
Skontrolovaný text
Poprosil by som pán ministra, aby nám tú prednášku poslal mailom, pretože sme skoro nič nerozumeli.
A veľmi pekne poďakujem pánovi Kotlebovi, že nám predstavil aj celému národu, ako si on predstavuje demokraciu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 14:25 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:25

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, ja vás poprosím, aby ste pristupovali ku všetkým poslancom rovnako, pretože nás niekedy ani neupozorníte, hneď nás vykážete. Tuto pána poslanca Žiaka ste už upozornili dvakrát, aby nenatáčal, a natáčal tu desaťkrát, vkuse tu natáča. Čiže ak ho budete, prosím vás, upozorňovať znova, tak ja žiadam, aby ste aj jeho potom vykázali na tento rokovací deň. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 14:25 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video