66. schôdza

14.6.2022 - 30.6.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.6.2022 o 11:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:40

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Vladimír Zajačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, som kričal tesne pred hlasovaním, že mi nejde hlasovacie zariadenie, ukázalo ma to ako že som nehlasoval, ale ja som hlasoval za zákon a takže poprosím, aby sa to poznačilo.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pre záznam, ale je to už nič platné.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Ja tomu rozumiem, ale kričal som pred, ale asi nebolo počuť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ale pre záznam to máme, hej. Ale už v podozrení budete, pán poslanec, to už, v podozrení, dojem zostal.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Jasné.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dámy a páni, vážený pán predseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, predpokladám, že už asi vystupujem, hoci teda asi štvrtýkrát alebo piatykrát, už si to ani nepamätám koľkokrát bola otvorená rozprava k tomuto návrhu zákona, ja už dúfam, že vystupujem asi naposledy k tomuto návrhu zákona, už konečne teda padne nejaké rozhodnutie.
Opäť by som začal tým, s čím som končil minule, že vzhľadom na tú ságu, ktorá trvá niekoľko mesiacov, vzhľadom na to, že vlastne úplne sa zmenil účel tohto nešťastného zákona o mediálnom, o mediálnych službách, vzhľadom na to, že vlastne tá smernica 1808/2018, ktorá mala, smernica Európskej únie, ktorá mala splniť štyri hlavné, štyri hlavné dôvody, prečo vôbec vznikla a prečo vlastne všetky štáty Európskej únie považovali za potrebné otvoriť svoje mediálne zákony, mali byť zapracované štyri body. Tie body boli:
1. Lepšia ochrana detí a maloletých pred nezdravými potravinami, cigaretami a alkoholom.
2. Ochrana európskych filmových a televíznych diel.
3. Pravidlá pre regulovanie obsahu na internete.
4. Princíp samoregulácie médií.
Toto bol aj primárny dôvod, ktorým ministerstvo kultúry zdôvodňovalo predloženie nového zákona, respektíve doplnenie dvoch existujúcich zákonov. Zákon o digitálnom vysielaní a zákon o vysielaní a retransmisií.
Toto všetko malo byť naplnené, aby boli splnené požiadavky Európskej únie, čo sa však stalo? Vznikol úplne nový zákon, ktorý vlastne tieto dva zákony ruší, a preto vlastne vzniklo toľko problémov, ktoré vznikli, a vlastne to riešime dodnes.
Ja znovu hovorím a vlastne apelujem alebo prosím, alebo už neviem čo mám povedať, vráťme sa stále z kratšej cesty, vráťme tento návrh zákona ministerstvu kultúry na prepracovanie, zjednodušme tento návrh zákona preto, lebo dnes sa v tom mnoho ľudí už stráca a môžeme o šesť mesiacov očakávať opäť ďalšie novelizácie tohto zákona, ktorý je zlý. Dnes už novelizujeme novelizáciu. Dnes sa už vraciame k bodom, ktoré boli zrušené. Dnes otvárame návrh zákona kvôli tomu, aby sme novelizovali novelizované body. Proste je to absurdné celé toto, a preto ešte raz, vráťme návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie, o šesť mesiacov sa k tomu vráťme v zjednodušenej podobe a myslím si, že nič nestratíme, preto lebo všetky termíny, ktoré nám Európska únia dala, sme už aj tak porušili. Čiže vráťme sa jednoducho k tej primárnej veci, kvôli ktorej bol tento návrh zákona predložený, a skúsme riešiť tie štyri body, tie štyri body, o ktoré nás Európska únia formou rezolúcie 1808/2018 žiadala.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Odpúšťam vám, je to na mieste, pretože samotný priebeh toho jasne deklaruje a ukazuje, že je tu pomerne chaotická situácia. Keď sme sa rozprávali s koaličnými poslancami, tak takisto nevedeli už kde je sever. A prikláňam sa k tomu, čo povedal kolega Jarjabek, že naozaj sa treba vrátiť a treba k tomu urobiť normálnu, riadnu diskusiu, pretože už sa z toho stal guľáš, už nikto z kompetentných asi, alebo teda z tých, ktorí sa k tomu mali vyjadrovať, v podstate nám nevie celkom jednoznačne vysvetliť v akej situácii sa nachádzame, takže prikláňam sa k tomu, čo povedal pán Jarjabek.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za vysvetlenie, pán predseda. Samozrejme, že máte pravdu v tom čo hovoríte, len môj argument je jeden jediný. Toto robíte po šiestich mesiacoch, tento zákon šesť mesiacov je otvorený takýmto spôsobom a keby ste vy do toho nezasiahli, tak to prijmeme aj so všetkým, čo po šiestich mesiacoch chcete novelizovať. Preto hovorím, že tento zákon je zlý, okrem toho nezrušili ste krížové vlastníctvo, ktoré je v tomto návrhu zákona dané, hej, vy ste vlastne zrušili ten princíp, ktorý tu bol predtým, a vlastne dnes vytvárate po schválení tohto návrhu zákona Berlusconiho mediálny priestor na Slovensku. To je všetko.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela poprosiť kolegov z európskeho výboru, aby prišli na výbor o dvanástej hodine, budeme tam mať pána premiéra a budeme schvaľovať dôležité stanovisko. Takže prosím o účasť. Ďakujem.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Chcel by som požiadať poslancov hospodárskeho výboru, o dvanástej hodine sa stretneme na výbore k odvolávaniu ministra v miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Ďakujem. V miestnosti č. 71 12.30 mandátový a imunitný výbor. Ďakujem.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:40

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Tak ja sa pridám k tomu ohlasovaniu výborov. Ústavnoprávny výbor bude o 13.30 v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:40 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:55

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ste všetci zaregistrovali už minulý týždeň bola, bolo prerušené rokovanie o tomto bode, ako aj o ďalšom bode, ktorým je zákon o publikáciách, práve z dôvodu, že ešte niektoré pripomienky jedného z našich koaličných partnerov neboli v návrhu zohľadnené. Už pán predseda parlamentu aj podrobne vysvetľoval viaceré pripomienky, ktoré postupne boli zapracované za tie posledné mesiace do návrhu zákona s tým, že ešte dve z nich, a to, aby aspoň jeden televízny okruh RTVS vysielal v terestriále a spresnenie pri práve na odpoveď, aby to vyjadrenie, o práve na vyjadrenie teda, aby sa to vyjadrenie týkalo nielen samotného skutkového tvrdenia, ale aj z neho vyplývajúceho hodnotiaceho úsudku, tak tieto veci ešte boli dorokované počas posledného týždňa a sú zapracované v pozmeňujúcom návrhu, ktorý teraz prečítam.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky, Petra, Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skrátene zákon o mediálnych službách, tlač 762. Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 212 ods. 4 sa v druhej vete na konci pripájajú tieto slová „a z neho vyplývajúci hodnotiaci úsudok".
2. V čl. VI sa za bod 5 vkladá bod 6, ktorý znie:
„6. V § 5 sa ods. 1 dopĺňa písm. u), ktoré znie:
„písm. u) terestriálne vysielanie aspoň jednej televíznej programovej služby podľa písm. a)."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne za pozornosť a verím, že tento pozmeňujúci návrh si nájde podporu tak v časti u koalície, ako aj v časti opozície, lebo viacerí ste sa s týmito vecami na nás obracali, aby sme to zohľadnili. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

22.6.2022 o 11:55 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video