90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 14:11 hod.

Mgr.

Ľudovít Ódor

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:11

Ľudovít Ódor
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Päť... päť mesiacov a päť minút. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja by som teda rád pozdravil na balkóne prítomnú školu.
Vážený pán poslanec, samozrejme, to, čo, to, čo, je pre mňa kľúčové z toho vládneho programu, kde by som ja sám vedel nájsť nejaký prienik s položenou otázku, je aj v efektívnosti čerpania eurofondov, ale aj pomoc slabším. Skúsim to, skúsim to vysvetliť, že ako tie veci spolu súvisia.
V prvom rade, keď som sa ja pozeral, prečo niektoré krajiny dokážu efektívnejšie míňať eurofondy, tak aj preto, lebo viac delegujú to samotné rozhodnutie a čerpanie na tú miestnu, lokálnu, regionálnu úroveň. A toto je určite otázka, s ktorou sa budeme zaoberať v rámci tých najvyšších priorít.
A takisto je mi blízky názor, že my tuto od zeleného stola, síce vieme prijímať nejaké opatrenia aj pre slabšie skupiny obyvateľov na Slovensku, ale nie vždy vieme v celej komplexnosti vnímať tú situáciu, ktorú možno na tej miestnej úrovni oveľa lepšie poznajú starostovia alebo župani, alebo teda primátori jednotlivých miest. Takže ja som veľmi otvorený tejto otázke. Dokonca som, v minulosti som s pánom Nižňanským aj niečo napísal na, na túto tému, takže to, to je jedna strana mince.
Tá druhá strana mince, že keď, keďže máme k dispozícii naozaj relatívne limitovaný čas a priestor, tak zatiaľ túto tému budeme skôr pripravovať v nejakých alternatívach pre ďalšiu vládu, lebo každá takáto zmena sa dotkne množstva aktérov, a to nebude úplne jednoduché, nájsť si ten kompromis. A nemyslím si, že, že za tých pár mesiacov to bude možné dosiahnuť. Ale určite to, čo, to, čo chcem nielen teda z pozície vlády, ale aj ambíciu podporovať iniciatívy, ktoré sa zaoberali aj doteraz reformou verejnej správy. A je tu aj komisia, ktorú menoval môj predchodca. Pripravovala táto komisia podklad, ktorý ukazuje možnosti úpravy samosprávneho členenia, ale my chceme ísť trošku nad rámec aj filozoficky, aby sme teda rozoberali, ktoré kompetencie je možno oveľa efektívnejšie robiť na tej lokálnej a regionálnej úrovni.
A nebudem sa vyhýbať tejto téme, lebo ako som spomínal, kryje sa to aj s ďalšími dvoma prioritami, ktoré táto vláda určite má do jesene.
Ďakujem pekne za otázku, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 14:11 hod.

Mgr.

Ľudovít Ódor

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:18

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán premiér. Určite sa zhodneme na dôležitosti decentralizácie. A je mi jasné teda, že už žiadne legislatívne zmeny v tomto volebnom období sa nezrealizujú, napriek tomu si myslím, že je to veľmi dôležitá téma a vláda by sa mala o ňu zaujímať, aj keď už nebude ona tá, kto s tým niečo urobí, lebo, lebo zase ak príde nová vláda, tá sa bude rozhliadať a ku koncu volebného obdobia si zmyslí, že možno by niečo mohla robiť.
Teda dávam do pozornosti, že na ministerstve vnútra okrem toho bol aj realizovaný projekt v spolupráci s Radou Európy, ktorý tiež riešil a pripravoval nejakú ďalšiu možnú decentralizáciu.
Ale aby som teda sa vrátil k tej mojej otázke. Tá je, že či budete mať niekoho, kto bude za toto zodpovedný, či to bude iba ministerstvo vnútra, komisia alebo počítate s nejakým splnomocnencom, a či máte ambíciu aj niečo pripraviť, keď už nie schváliť, lebo je mi teda jasné, že k schváleniu v takej krátkej dobe nepríde.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.5.2023 o 14:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Ľudovít Ódor
Skontrolovaný text
Áno, ja som pripravený pripraviť niečo. Realizovať nebudeme vedieť, ale pripraviť áno.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 14:18 hod.

Mgr.

Ľudovít Ódor

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Michal Palkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážení prítomní, dovolím si odpovedať na túto otázku. Ďakujem veľmi pekne za ňu. Bolo to otázka číslo 1, 3, 13, 38 a 46.
Bavíme sa síce len o úrovne splatnosti istiny, alebo teda úrovne istiny, ktorá dosiahla hodnotu 812 mil. eur, ale keď sa budeme baviť detailnejšie o, o naakumulovanom v podstate dlhu, tak sa bavíme medzirezortne alebo celkovo v rámci rezortu až o 1,9 mld., resp. o 1,070 mld., keď sa bavíme o ústavnej zdravotnej starostlivosti, čiže určite niečo, čo z dlhodobého pohľadu je nutné adresovať. A, samozrejme, my sa tejto téme veľmi intenzívne venujeme.
V prioritách, ktoré ja mám, bola jedna časť a tá sa týkala podľa mňa najrozhodujúcejšej časti a to je férovosti financovania zdravotných výkonov smerom k ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale aj ambulantnej a to je DRG. To znamená implementácia pravidiel nielen výkazníctva, ale aj úhradových mechanizmov je pravdepodobne najrozhodujúcejšie v tom dosiahnuť vyrovnané hospodárenie nielen teda neštátnych subjektov a štátnych nemocníc, ale vlastne aj ambulantného sektora ako takého s tým, že my práve sme mali teraz stretnutie aj s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý má veľký tím. Ja mám špeciálne poradcov práve na túto tému, keďže ja sa jej venujem dlhodobo tým, že som pôsobil na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Momentálne sa bavíme na tému naozaj vážených váh, testovania v podstate pripravenosti prostredia, keďže od 1. 1. ’24 DRG systém musí na Slovensku fungovať. Dokonca ideme tak ďaleko, že sa bavíme o téme percentuálneho plnenia priamych platieb práve na základe DRG. A tam urobíme taký pilotný projekt teraz v lete na tri mesiace, kde pôjdeme na účtovnú granularitu, tak aby sme videli najmä u tých podriadených organizácií, to je tých 13 nemocníc, ako v podstate majú oni nastavený finančný plán, a tým nám umožní v podstate dosiahnuť to, aby nemocnice nekumulovali dlh, pretože momentálne naozaj treba povedať, že 89 % platieb z poisťovní kryje reálne náklady, 11 % ide v podstate na dlh, ktorý sa konštantne kumuluje. Napríklad v Univerzitnej nemocnici Bratislava to predstavuje skoro až 6 mil. mesačne navyše. To je prvá časť.
Samozrejme, ďalšia je podpora riadenia organizácií, ktoré máme teda jednak pod gesciou ministerstva zdravotníctva, ale aj celkovo multisektorovo. Tam je komponent 11 reformy III, kde je centralizácia riadenia najväčších nemocníc. Veľmi intenzívne na túto tému práveže komunikujeme aj s Úradom pre dohľad, pretože tam sú niektoré auditové časti, ktoré má na starosti.
A ja si dovolím tak predikovať, že určite ďalší pán minister alebo ministerka sa bude zamýšľať tým, ako urobiť holdingový systém riadenia podriadených organizácií, pretože to pravdepodobne je niečo, čo napríklad v neštátnych nemocniciach funguje. Malo by to byť aj niečo, čo v podstate by mali sme my zaviesť aj v rámci ministerstva zdravotníctva. S tým súvisí, samozrejme, potom aj nejaká efektivita čerpania zdrojov z verejného zdravotného poistenia a podobne.
Jedna z častí, ktorú sme napríklad otvorili včera na mimoriadnej Dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne, bola revízna činnosť. Revízna činnosť v podstate momentálne je nastavená automatmi. Tie automaty majú svoje limitácie a to je najmä v SVALZ-och, čiže v spoločných vyšetrovacích metódach. Tam vidíme veľmi veľký priestor na ušetrenie. Vyčíslené to bolo na základe predbežných dát z DGR na až sumu 40,8 mil., ktoré by sme vedeli ušetriť tento rok. Takže veľmi intenzívne tlačíme na to, aby ozdravný plán, ktorý v podstate, alebo niečo ako ozdravný plán, nariadime Všeobecnej zdravotnej poisťovne cez dozornú radu, má za účel práve zlepšiť kondíciu aj teda, samozrejme, poistenia a napríklad aj tej revíznej činnosti. Ale nie je to len v tomto prípade na poistení, ale, samozrejme, je to aj v nemocničných zariadeniach, ktoré by takisto tú revíznu činnosť mali robiť intenzívnejšie.
Od 1. júla ’23 novelou zákona 581 prejde vlastne aj výkon dohľadu nad poisťovňami a verejným zdravotným poistením a úrazovým mechanizmom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A to znamená, že budú tam posilnené a nové právomoci v oblasti výkazníctva a získavania údajov, preto som hovoril o tom, že už teraz intenzívne spolupracujeme s Úradom pre dohľad, a to máme v podstate máj na to, aby sme pripravili všetky procesy, že od júla to skutočne môže naplno bežať.
No a potom nemusíme obchádzať aj tému zmluvných vzťahov medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi, veľmi horúca téma, na ktorú diskutujeme posledné tri týždne veľmi intenzívne. Tým, že pochádzam z poisťovníckého prostredia, tak je to téma blízka a tam hľadáme práve v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne riešenie nejaké.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 14:18 hod.

Michal Palkovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:18

Michal Palkovič

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:30

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád opísal... opýtal ešte na tú predchádzajúcu, alebo teda doplnil tú predchádzajúcu odpoveď.
No, máte najhorší rezort alebo najťažší, čo si myslím, ten zdravotnícky. Hovorili ste o férovom financovaní cestou DRG, o ktorom už sa hovorí asi 10 rokov. Len treba si uvedomiť, že ak zavediete tie férové platby za hospitalizácie, to navýši zase množstvo, potrebné dofinancovanie zdravotníctva o ďalšie stámilióny eur. Ja si myslím, ak to bude férovo, lebo tie dlhy sa vytvárajú, pretože tie hospitalizácie nie sú platené tak, ako by mali byť, nie sú platené adekvátne tie hospitalizačné príhody. Čiže toto neporieši dlh, skôr bude treba dofinancovať ešte ďalšie... zdravotníctvo ďalšími peniazmi.
Čo ste spomínali, tú revíznu činnosť, áno, tam je určite veľké rezervy, ale to je len 5 mil. z 1 700 mil., akože to moc teda nepomôže, si myslím, je to málo. Či ste nerozmýšľali o tom, o trebárs zvýšení platieb za poistencov štátu, ďalej ich navýšiť, lebo ako tie peniaze budú musieť prísť odniekadiaľ do toho zdravotníctva, či to nepovedie aj k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti, keďže sme stále v takomto mínuse, alebo to neurýchli tú optimalizáciu siete nemocníc, ktorá je na spadnutie pripravená, lebo ak to pôjde takto ďalej, tak tie dlhy budú len narastať. To ako tie peniaze sa nedajú len vytlačiť. Alebo či neuvažujete aj o možnosti teda aj pripoisten... pripoistenia poistencov vôbec ako, či toto nie sú tie cesty, o ktorých rozmýšľate?
A k tej druhej odpovedi, čo ste spomínali. To som sa pýtal na základe jedného materiálu z rokovania vlády z apríla tohto roku, kde teda je to tak napísané, že ten dodatok sa nezverejňuje, nie je verejný. No ja si myslím, nakoľko tu boli kauzy šéfky Európskej komisie von der Leyen, ktorá nakúpila v 2021 1,8 mld. vakcín za tridsaťo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.5.2023 o 14:30 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:37

Michal Palkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Viete, každý jeden, kto prichádza do toho rezortu, hovorí, že je to najťažší rezort. Ja som povolaním, aj keď robím 12 rokov top manažment v zdravotníctve, tak prichádzam z patologickej anatómie, že som zvyknutý na to, že z veľmi ťažkého materiálu musíme vyextrahovať veľké množstvo informácii nie len pre klinických pracovníkov, ale aj pre, pre laickú verejnosť, resp. pozostalých, čiže nie je, nie je mi to vôbec cudzie a veľmi rád sa teším výzvam, takže aj preto som prijal ponuku participovať na odbornej časti vedenia ministerstva zdravotníctva. Máte absolútnu pravdu tých nástrojov. Keď si pozrieme aj vôbec nejaký manažment v zdravotníctve, v rôznych krajinách vychádzajú z rôznych možností, tak, samozrejme, tých nástrojov je nesmierne množstvo. A vy ste pomenovali veľmi veľa z nich, ktoré sú možné.
A napríklad pomenovali ste jednu, ktorú ja mám ako, ako veľmi dôležitú prioritu, a to je práve optimalizácia siete nemocníc a optimalizácia siete záchranných zdravotných staníc. A to je práve to, čo prispieva ku... konečne, po veľmi dlhých rokoch, lebo ja som teda 25 rokov v medicíne a dvakrát sme sa už na túto tému bavili. Prvýkrát je to o tom, že stanovíme nejaké kategórie nemocníc a centralizujeme nejaké doplnkové programy a dávame tomu celému nejaký systém. A áno, toto je najmä o bezpečnosti pacienta. Ale keď si pozrieme ten, tú kaskádu benefitov, tak na konci je, samozrejme, aj efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, lebo keď sme sa bavili o rušení niektorých pôrodníc, tak napr. v niektorých nemocniciach tie, tá pôrodnica tým, že je nevyužitá, tak vykladá, vytvára náklady až mínus 300-tisíc euro na to jedno jediné malé oddelenie v rámci nemocnice, a práve tou, zefektívnením, s tým centralizovaním aj teda odborností a, samozrejme, bezpečnosti pacienta dosiahneme aj ušetrenie finančných zdrojov.
Ak ste sa ba... ale rozumiem, že kam smerujete, že ako sa zbavíme tohto veľkého terajšieho dlhu, tak to je určite tým, že, samozrejme, musí ministerstvo aj, aj financií nájsť mechanizmy, ktorými tieto, tento dlh zníži, a tie už sme my začali ešte aj s predchádzajúcou vládou rokovať. Čiže áno, tam sú určité mechanizmy dofinancovia vyššie, skoro alebo blížiace sa k 280, vyše 280 mil. eur. Aj keď to je len ten transfer tých sociálnych vecí z minulého roka, ale sú to peniaze, ktoré zase budú minimalizovať najmä faktúry po splatnosti, ktorých je približne 629 mil.
Takže to je veľmi komplexná vec, ale súhlasím s vami, že treba začať, a ja vidím DRG, optimalizácia siete nemocníc, ale najmä nastavenie napr. aj férového financovania ambulantného sektora ako také tri piliere, ktoré budeme musieť nastaviť pre tú ďalšiu vládu, ktorá to bude musieť potom zase realizovať.
Skryt prepis

18.5.2023 o 14:37 hod.

Michal Palkovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:37

Martin Sklenár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem, ďakujem pekne za slovo. Keďže znenie tejto otázky sa opakuje, budem odpovedať aj na otázky č. 4, 10, 12, 21, 25, 29 a 33.
Vážený pán poslanec, dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Miroslava Wlachovského, ktorého dnes zastupujem.
Ďakujem za otázku, pán poslanec. Predovšetkým chcem zdôrazniť, že súčasťou nezmyselnej ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine, tohto flagrantného porušenia medzinárodného práva je neustále útočenie na ukrajinské vojenské, ale aj civilné objekty, ktoré si každý deň vyžiada množstvo nevinných životov.
Evidujeme, že v Chmeľnyckej oblasti nedávno došlo k ruskému útoku. Podľa našich informácii sa však nejednalo o výbuch munície, ale o výbuch skladu paliva. Nemáme žiadne informácie o tom, že by sa tam mala skladovať vami spomínaná munícia.
Pravdou je, že s podobnými vyhláseniami vrátane tvrdení o ničení ukrajinských vojenských kapacít, často prichádza ruská propaganda. Je zarážajúce, že niektoré slovenské politické subjekty a ich predstavitelia v Národnej rade Slovenskej republiky pomáhajú šíriť ruské dezinformačné naratívy na Slovensku a snažia sa tak zneistiť našu verejnosť. Je o to smutnejšie, že to robia vedome, proti záujmom vlastnej krajiny. Je to pri najmenšom nezodpovedné.
Títo slovenskí politici by namiesto špekulácií o prebere... a preberania ruskej rétoriky mali vyzvať Rusko, aby okamžite opustilo Záporožskú jadrovú elektráreň a celkovo stiahlo všetky vojenské jednotky z územia Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. To by bola pozitívna aktivita v prospech jadrovej bezpečnosti Ukrajiny, Slovenska a celého sveta.
Je všeobecne známe, ako nezodpovedne sa ruskí vojaci správali pred vyše rokom, keď obsadili Černobyľskú jadrovú elektráreň a jej okolie. Správali sa nezodpovedne k sebe aj k tamojšiemu personálu, keď napr. kopali zákopy v kontaminovanom území.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

18.5.2023 o 14:37 hod.

Martin Sklenár

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:41

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď. Ale to nie je ruský naratív. Ja sa len pýtam na také obavy ľudí. Avšak môžte vyvrátiť tieto tvrdenia, samozrejme, keď poviete, že tam nebolo a nemáte také informácie, tak je to v poriadku.
Ja neobhajujem ruský naratív a určite Rusi sa nestiahnu z Ukrajiny, keď to poviem ja, ale sú informácie, že bola zaznamenaná zvýšená rádioaktivita napr. v Lubline poľskom, to je ako, je to v médiách prezentované, a nie v ruských, ale napr. aj v indických, myslím, som to čítal v The Eastern Herald, alebo v takýchto novinách to bolo zverejnené, že bola tá rádioaktivita voľačo vyššia, nie v tak závažnom rozsahu, ale bola. No takže preto som sa na to pýtal, lebo zase tie, tá munícia s ochudobneným uránom je pravdepodobne už na Ukrajine, lebo už sľúbili Briti, a neviem, či aj Američania, takže preto. A súvisí to s tým, ja viem, že to neni ako výbuch atómovej bomby alebo výbuch nejakej atómovej elektrárne, ale môže teoreticky, pokiaľ budú tie sklady niekde v Užhorode, ak ich teda Rusi zbombardujú, tak môže to ohroziť východné Slovensko. Však na tom nič nie je zlé a ja určite nemám vplyv na to, že aby sa tá vojna zastavila, len aby sme neohrozili aj našich občanov, trebárs tou potencionálnou rádioaktivitou. Treba to vyvrátiť, aby ľudia nemali strach, aby vedeli, že teda na čom sú.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.5.2023 o 14:41 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:41

Martin Sklenár
Skontrolovaný text
Veľmi rád, ak teda naše informácie nehovoria o tom, že takáto munícia sa v tom, v tom sklade nachádzala, myslím si, že je nezodpovedné takýto naratív šíriť, nech ho šíri ktokoľvek.
Informácie si treba overovať a pracovať s overenými informáciami a na základe nich potom prijímať aj rozhodnutia, samozrejme, v záujme bezpečnosti Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.5.2023 o 14:41 hod.

Martin Sklenár

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video