90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:47 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:47

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ospravedlňujem sa, ale musím takto vystúpiť. Z nepochopiteľných dôvodov pani poslankyňa Brisudová ako spravodajkyňa pri bode 90, teda tom hlasovaní o zákone o zverejňovaní zápisníc nedala hlasovať o bodoch 1 a 2 aj napriek tomu, že boli v druhom pozmeňujúcom návrhu Eduarda Kočiša vyňaté na osobitné hlasovanie. Tým pádom sa schválila spoločná správa a zákon je nevykonateľný. Neviem z akého dôvodu to pani Brisudová urobila, pretože sa mala riadiť tým, čo bolo v pozmeňujúcom návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:47 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:48

Martina Brisudová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pred tým ako som dala hlasovať, som toto odkonzultovala s právnym oddelením, kde mi bolo vlastne odporučené, že v prípade, že bude schválená spoločná správa v bodoch 1 a 2, nemám dať ďalej hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Kočiša.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Dôvod?

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Pretože, hovorím, takto mi to odpovedali právnici z Národnej rady. Že nie je potrebné kvôli tomuto.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:48 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:49

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, podľa § 39ods. 4 je jasne napísané, že každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia alebo teda z iného dôvodu, v tomto prípade pani spravodajkyňa mala povedať a upozorniť plénum, že tie body, ktoré sú v spoločnej správe, kolidujú s tými bodmi, ktoré boli podané v pozmeňujúcom návrhu ako sa to tu vždy robí pri hlasovaní, takže to hlasovanie, pani spravodajkyňa, podľa môjho názoru uvádzala nesprávne a tým pádom znemožnila možnosť plénu hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy, a preto navrhujem, aby sme v zmysle tohto ustanovenia § 39 ods. 4 opakovali hlasovanie, pretože tuná je to jasne napísané, že ak Národná rada námietke vyhovie, musí sa verejné hlasovanie opakovať prostredníctvom technického zariadenia, ak Národná rada nerozhodne inak. Takže ak budeme hlasovať o námietke a schválime námietku, tak sa o tomto návrhu môže hlasovať opakovane. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:49 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:52

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Brisudová má pravdu, že ak sa odhlasujú tie dva body, tak sa nemôže hlasovať o pozmeňujúcich. Ale veď predsa boli tie body vyňaté na osobitné hlasovanie a ona to neurobila. Mala to urobiť. O nich sa malo hlasovať a mala informovať tak ako je to tu bežné, že pozmeňujúce návrhy riešia problematiku iným alebo komplexnejším spôsobom a ona to odignorovala na základe toho, že jej to poradili nejakí právnici. Čo je to za nezmysel? A z tohto dôvodu je teraz ten zákon nevykonateľný, proste to bolo zmätočné hlasovanie a kolega Kočiš dával námietku, len nebol ten pozmeňujúci, ten procedurák zapnutý.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:52 hod.

Bc.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:52

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pardon, pán poslanec Kočiš sa samozrejme mohol zapojiť do rozpravy v treťom čítaní, čo neurobil. A mal to urobiť v takejto situácii, ale chcel by som upozorniť na to, že pán poslanec Susko si dotvoril zákon o rokovacom poriadku, lebo § 39 hovorí "každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku proti výsledku hlasovania z dôvodov nefunkčnosti technického zariadenia." A pán poslanec Susko tvrdil "alebo z iných dôvodov", ale v zákone o rokovacom poriadku žiadne in é dôvody nie sú uvedené, takže nemôžeme, nemôže byť podaná námietka z dôvodu, že sa hlasovalo nejako inak. Ak chce pán Susko meniť rokovací poriadok, tak nech navrhne zmenu rokovacieho poriadku, aby bolo možné podať námietku aj z iných dôvodov, ale dnes to zákon o rokovacom poriadku § 39 ods. 4 neumožňuje. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:52 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:53

Juraj Šeliga
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predseda, teraz mimo merita. Už sme tu mali rôzne situácie aj tom, že že bol zákon, ktorý bol schválený, bol problém s účinnosťou a bol retroaktívny, my sme naozaj boli v treťom čítaní. Pán Kočiš ani nekričal, oni tuto kolegovia vedia kričať, ale tie tlačidlá mohli postláčať. Nestlačili ich v treťom čítaní. Ak teda je tu nejaký zmätok, tak vy rád zvyknete dávať veci na posúdenie ústavnoprávnemu výboru, ale ento zákon bol schválený, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:53 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:54

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem, pán predseda, pri hlasovaní č. 297 a 298 tlač 1386 ma hlasovacie zariadenie vykázalo, že som nehlasovala a hlasovala som za.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:54 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:54

Peter Pčolinský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No, dovoľte chvíľku pozornosti. Tak za prvé, nemôže za to pani poslankyňa Brisudová, môže za to konkrétny výbor, ktorý pripravoval to hlasovanie, viete veľmi dobre, ako to funguje. Na výboroch pripravujú tie hlasovačky, nie pani poslankyňa. To je za prvé.
Za druhé, áno, malo to tam byť explicitne uvedené, aby bolo každému jasné. Áno, pán poslanec Kočiš, ja som na neho pozeral, pán poslanec Kočiš hneď protestoval, že nie, malo sa o tom hlasovať, lenže, kľud, lenže z každej strany ste mu tu vykrikovali, že je to v poriadku, že to je dobre, to je dobre, všetko je tam. Však som na vás pozeral. Vy ste mu to tam vykrikovali, tak on teraz ostal, on teraz ostal v pochybách, či má pravdu, nemá pravdu. Práve preto ja sa pýtam, otázka do pléna, či je možné si odhlasovať, že vyhlásime hlasovanie za ...
===== To je dobré, všetko je tam. Však som na vás pozeral, vy ste mu to tam vykrikovali, tak on teraz ostal, on teraz ostal v pochybách, či má pravdu, nemá pravdu. Práve preto ja, ja sa pýtam, otázka do pléna, či je možné si odhlasovať, že vyhlásime hlasovanie za zmätočné a bude sa o tom hlasovať ešte raz.
(Hlasy z pléna.)
To je procedurálny návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:54 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:55

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda parlamentu, teraz sa obraciame na vás, pretože už sme tu zažili čokoľvek, ja som dva mesiace počas COVID-u nebol sem púšťaný, lebo som nemal modrý papierik. Hlasovalo sa tu nelegitímne, ale okej. Je vám jasné, že ak toto skončí takto, my opustíme túto sálu a absolútne legitímne hovoríme, že vy idete zmanipulovať voľby, nie vy osobne, ale celá táto koalícia. Ak chcete ísť do toho, tak vám to stojí za to. Jasné, my v tých komisiách ľudí mať budeme, ale toto, tieto technikálie, toto vy nevysvetlíte ľuďom. Toto zaváňa snahou zmanipulovať voľby z tej strany, ktorá sa tých volieb najviac bojí.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:55 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:56

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dobre teda, ak sme vylúčili § 39, tak máme tu ešte § 37 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí jasne, ods. 1, ak prijatý pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce, alebo pozmeňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Ak poslanec vylúčenie spochybní, čo sa stalo, Národná rada rozhodne bez rozpravy, či sa týmito návrhmi bude zaoberať. Keďže pán poslanec protestoval a Národná rada ho odignorovala, tak následné hlasovanie nemôže byť uznané za platné. Malo sa najprv hlasovať o námietke, ktorú pán poslanec Kočiš namietal. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 11:56 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video