Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2021 o 16:05 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 16:05 - 16:06 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Pri tomto návrhu zákona vidíme, že vláda má naozaj plné, plné ústa rečí o tom, ako treba zatočiť s korupciou, s klientelizmom, dokonca si to deklarovala aj v Programovom vyhlásení vlády a pritom existuje v podstate taký úplne jednoduchý nástroj ako naozaj s korupciou a klientelizmom zatočiť minimálne teda v zariadeniach sociálnych služieb. Nástroj, ktorý predstavil kolega Beluský a ktorý nie je o ničom inom ako o transparentnosti, ktorá je v podstate povedzme si otvorene tým najväčším nepriateľom, najväčším nepriateľom korupcie a klientelizmu. A preto už len to povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na umiestňovanie v zariadení sociálnych služieb veľmi výraznou mierou prispieva k tomu, aby sa práve v tejto oblasti tá korupcia a klientelizmus odstránila. Ale treba to brať aj tak, že to je len možno prvý krok, ktorý naša strana v tejto veci podniká a nemôžme to brať ako niečo definitívne, že by sme nechceli riešiť nejaké ďalšie kroky ako bojovať s korupciou a klientelizmom, ale aj každopádne toto by k tomu zásadne prispelo a myslím si, že ani táto vláda by nemala mať s tým nijaký problém, ani vládni poslanci. A naozaj, ak chce dostáť tých rečí, tých sľubov v tom Programovom vyhlásení vlády, tak mala by tento náš návrh zákona podporiť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 16:00 - 16:05 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom tohto legislatívneho návrhu je zabezpečiť povinné zverejňovanie poradovníkov, čakateľov na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosť zverejňovať poradovníkov sa bude týkať aj vyšších územných celkov, ktoré budú zverejňovať poradovníky v zariadení na území kraja. Občania čakajúci na umiestnenie do toho zariadenia sociálnych služieb budú mať tak vždy aktuálny prehľad v ako poradí sa nachádzajú. Zverejňovanie poradovníkov čakateľov zároveň výrazne zredukuje možnosť nespravodlivého uprednostňovania vybraných čakateľov, či už kvôli korupcii alebo kvôli známostiam. Zariadenia sociálnych služieb sú zriaďované v zmysle novelizovaného zákona o sociálnych službách č. 488/2008 Z. z. v platnom znení. Do zariadení sociálnych služieb sú umiestňovaní najmä občania so zdravotným postihnutím, občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, deti s matkami a tak ďalej. Záujemcovia o umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb sa musia zvyčajne najskôr zapísať do poradovníka čakateľov a následne čakať na uvoľnenie miesta a umiestnenie v danom zariadení sociálnych služieb. V závislosti od vyťaženia daného zariadenia môže byť doň žiadateľ umiestnený okamžite alebo môže na umiestnenie čakať aj niekoľko mesiacov, či rokov. Spôsob vedenia poradovníkov čakateľov tak predstavuje kľúčový rozhodovací mechanizmus, ktorý určuje, či a kedy bude žiadateľ do zariadení sociálnych služieb umiestnený. V súčasnosti je zverejňovanie informácie o voľných miestach v jednotlivých zariadenia závislé na vôli zriaďovateľa, alebo samotného zariadenia. Vo väčšine prípadov majú občania čakajúci na umiestnenie v tom zariadení sociálnych služieb z verejne dostupných zdrojov k dispozícii len útržkovitú informáciu o tom, v akom poradí na zozname čakateľov sa aktuálne nachádzajú. Väčšina zariadení nezverejňuje poradovníky čakateľov buď vôbec, alebo zverejňuje len súhrnné informácie o celkovom počte čakateľov pre vybrané druhy sociálnych služieb. Pokiaľ chce čakateľ informáciu o svojom poradí zistiť, musí sa informovať priamo v zariadení, ktoré mu jeho aktuálne poradie oznámi. Tento spôsob vedenia, sprístupňovania a zverejňovania poradovníkov čakateľov na sociálnu službu je však veľmi netransparentný. Žiadateľ umiestnený v poradovníku čakateľov nevie, či ho niekto v poradovníku neprávom nepredbehol napríklad kvôli známostiam alebo korupcii. Neverejná evidencia poradovníka čakateľov vytvára značne podhubie pre korupciu a klientelizmus v samotných zariadeniach, ktoré môžu na uvoľnené miesta brať čakateľov mimo poradia uvedeného v poradovníku alebo dokonca môžu brať aj čakateľov, ktorí vôbec neboli v poradovníku umiestnení.
Preto v rámci zvýšenia transparentnosti poskytovania sociálnych služieb a takisto v rámci prevencie pred korupciou a klientelizmom navrhujeme zaviesť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na poskytovanie sociálnej služby pre všetky verejné zariadenia ako aj neverejné zariadenia sociálnych služieb, ktoré poberajú financie na sociálne služby z prostriedkov verejného rozpočtu. Poradovníky musia byť zverejnené na viditeľnom mieste na webovej stránke zariadenia zvlášť pre každé stredisko, druh a formu sociálnej služby. Súčasťou zverejnených poradovníkov bude s ohľadom na ochranu osobných údajov poradové číslo, meno a priezvisko, obec trvalého bydliska čakateľa a dátum zaradenia čakateľa do poradovníka. Zverejnené poradovníky budú aktualizované na dennej báze tak, aby vždy odrážali reálny stav a poradie čakateľov. Zverejnenie poradovníkov čakateľov na umiestnenie do zariadenie sociálnych služieb zabezpečí, že každý občan si bude môcť transparentne skontrolovať svoje umiestnenie a svoj postup v poradovníku čakateľov bez obáv, že ho niekto v poradovníku neprávom predbehne.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na finančnú nenáročnosť tohto návrhu, vzhľadom na to, že je úplne v súlade s Programovým vyhlásením vlády verím, že získa dostatočnú podporu a budeme môcť prerokovať tento návrh aj v druhom čítaní. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 15:57 - 15:59 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová a Stanislav Mizík. Na úvod poviem len veľmi jednoducho. Tento návrh zákona takisto nemá žiadny vplyv ani dopad na štátny rozpočet, má pozitívny vplyv na informovanosť občanov a pozitívny vplyv na zvýšenie transparentnosti verejných služieb poskytovaných občanom. Je to apolitický návrh, ktorý má za cieľ odstrániť korupciu pri čakateľoch na sociálnu službu, kedy sa mnohokrát stáva, že ľudia, ktorí sú v poradovníku sú umiestňovaní na vyššie miesta vďaka tomu, že si to jednoducho zaplatia alebo po známostiach si to vybavia. je to len a len kvôli tomu, že tieto poradovníky sú nezverejnené, nie sú verejnosti dostupné. My navrhujeme veľmi jednoduché opatrenie povinnosť tieto poradovníky zverejňovať a tým pádom odstrániť úplne korupciu, klientelizmus, rodinkárstvo a zabezpečiť, aby tí čakatelia na sociálne služby sa dostali na radu v takom poradí, v akom sa na ňu prihlásili.
Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:55 - 15:56 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky.
Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne s koalície. Prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska, oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť...
===== Ďakujem za slovo. Aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky. Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne z koalície prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska. Oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť dohodu o odklade splátok splácať naspäť tie svoje dlhy. Väčšina ľudí si to predĺžila na tú maximálnu dobu, to bolo myslím tých deväť mesiacov. Celkovo o to požiadalo viac ako, myslím okolo 140 tisíc domácností, čiže relatívne veľký počet ľudí. Väčšina tých domácností, ktoré sa, ktoré boli súčasťou toho prieskumu sa vyjadrili, že nebudú mať problém znovu splácať tieto úvery, ale je tam časť týchto domácností, myslím, že sa to pohybuje pod hranicou 10 %, ale aj tak je to stále veľmi veľké číslo. Pretože, keby to bolo len jedno percento, tak je to stále viac ako 1400 ľudí, ktorí povedali, že budú mať problém znovu začať splácať svoje úvery. A keď k tomu spojíme ešte aj tieto nedoplatky za tieto povinné platby, tak naozaj, títo ľudia môžu mať veľmi vážne problémy. A tento návrh zákona je tak veľmi jednoduchý a finančne nenáročný a zároveň je efektívny, že si myslím, že by sme ho mali veľmi rýchlo a v zrýchlenom procese prijať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:55 - 15:56 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky.
Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne s koalície. Prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska, oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť...
===== Ďakujem za slovo. Aj mojím kolegom za podporné faktické poznámky. Ešte by som chcel dať do pozornosti kolegom hlavne z koalície prieskum, ktorý vykonala Národná banka Slovenska. Oni zisťovali, zisťovali v domácnostiach, či nejakým spôsobom budú schopní potom využiť dohodu o odklade splátok splácať naspäť tie svoje dlhy. Väčšina ľudí si to predĺžila na tú maximálnu dobu, to bolo myslím tých deväť mesiacov. Celkovo o to požiadalo viac ako, myslím okolo 140 tisíc domácností, čiže relatívne veľký počet ľudí. Väčšina tých domácností, ktoré sa, ktoré boli súčasťou toho prieskumu sa vyjadrili, že nebudú mať problém znovu splácať tieto úvery, ale je tam časť týchto domácností, myslím, že sa to pohybuje pod hranicou 10 %, ale aj tak je to stále veľmi veľké číslo. Pretože, keby to bolo len jedno percento, tak je to stále viac ako 1400 ľudí, ktorí povedali, že budú mať problém znovu začať splácať svoje úvery. A keď k tomu spojíme ešte aj tieto nedoplatky za tieto povinné platby, tak naozaj, títo ľudia môžu mať veľmi vážne problémy. A tento návrh zákona je tak veľmi jednoduchý a finančne nenáročný a zároveň je efektívny, že si myslím, že by sme ho mali veľmi rýchlo a v zrýchlenom procese prijať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:52 - 15:54 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcela zdôrazniť, že predkladaný návrh je veľmi vážnym problémom zasahujúci až do sociálnej oblasti našich občanov.
Prvý, chcela by som vypichnúť také dva okruhy tohto vážneho problému.
Po prvé, ako bolo spomenuté, zálohové platby. Tu sa opiera, ide vlastne o vlastníctvo bytov a nebytových priestorov o ich vlastníkov. Samozrejme, riadi sa tu teda tu je základným zákonom zákon č. 182/1993 v minulosti platilo, že ak vlastník bytu neplatí zasebou trikrát nezaplatil zálohové platby, mohli ostatní vlastníci v zmysle zálohového práv, bremena, áno zálohového práva, mohli podať, požiadať teda podať na dražbu byt takéhoto vlastníka. Neskôr sa to upravilo, že to bolo podmienené, že tá výška nedoplatkov musí byť dvetisíc eur. Treba podotknúť, že tie zálohové platby sa tak zvyšovali, že už nedoplatky dvetisíc eur v niektorých bytoch hlavne väčších bytov a v Bratislave môžu, môže sa dosiahnuť tá, táto tieto nedoplatky napríklad už nie len po dvoch, troch mesiacoch, ale možno aj skôr. Čiže a sa to nakopuje.
Takže jeden problém sú tu tieto nedoplatky a druhá vec je napríklad ak boli spomenuté machinácie. V mnohých bytoch sa stávajú väčšinovými vlastníkmi, to znamená, jeden vlastník skúpi viacej bytov a pri hlasovaní na schôdzou, na schôdzi môže mať povedzme nadpolovičnú väčšinu alebo blí...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:51 - 15:52 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, nesprávne riadenie situácia ktorá vznikla štátom a vládou spôsobila obrovské ekonomické škody robotníkom, podnikateľom, štátnymi zamestnancom, rodinám.
Napríklad podnikateľa, mnohí podnikatelia prišli o celé autoparky, ktoré slúžili na chod firiem. Mnohé firmy so širokým záberom činností skrachovali. Ženy sú na úradoch práce, vláda zlikvidovala podnikateľov, ľudí dostali na kolená, exekúcie prekvitajú a ešte len budú prekvitať. A vláda nič. A exekúcie sú naozaj za smiešne sumy. Je potrebné to zabrzdiť. Ja sám nestíham pomáhať ľuďom, ktorí sa na mňa obracajú práve ohľadom nájmom. No jednoducho moja výplata je príliš malá na to.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:50 - 15:51 hod.

Kotleba Marek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:49 - 15:50 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som to zhrnul takto. Na jednej strane vláda svojimi nezmyselnými opatreniami pod zámienkou boja proti COVIDU-19 zlikvidovala a ešte aj stále do ne zlikviduje tisíce slovenských živnostníkov, obchodníkov, poľnohospodárov alebo iných malých a stredných podnikateľov na Slovensku.
No na druhej strane nie je schopná prevziať zodpovednosť, neschopná urobiť také opatrenia, ktoré by ich ochránili potom, keď sa títo podnikatelia dostanú do finančných ťažkostí a keď im hrozí pri tých verejných dražbách a exekúciách strata bytu, keď hrozí ich rodinám, že nebudú mať kde bývať, že stratia strechu nad hlavou, tak vláda jednoducho nie je schopná ich nejakým spôsobom ochrániť.
Z tohto dôvodu tento návrh, náš návrh zákona, ktorý predstavil kolega Beluský, je naozaj mimoriadne, mimoriadne dôležitý a osožný a keďže nie je naozaj o nejakej politike, o nejakej politickej ideológii, nestojí štát prakticky nič, tak nevidím dôvod, prečo by ho nemohli podporiť všetky strany vrátane, vrátane tých vládnych, a ja dúfam, že ho aj podporia. Aspoň v tomto prípade nebudú pozerať na politické tričká, ale naozaj na záujme slovenských občanov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 15:43 - 15:49 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem podpredseda. Hlavne kvôli tomu, aby mali poslanci možnosť reagovať vo faktických poznámkach.
Dovoľte mi, ešte raz, aby som viacej povedal o našom predloženom návrhu zákona. Jeho cieľom je ochrana vlastníkov bytov pred dražbami a exekúciami ich nehnuteľného majetku. V čase ekonomickej krízy, ktorú spôsobila, ktorú spôsobili opatrenia na zavrenenie šírenia ochorenia COVID-19 sa dostáva stále viac ľudí do finančných ťažkostí a zvyšujúce sa náklady na spotrebu energií kvôli práci z domu a poklesu príjmov v domácnostiach, bude spôsobovať vyššie nedoplatky. To všetko môže vieš k dražbám alebo k exekúciám majetkov, preto je potrebné vytvoriť adekvátnu právnu ochranu.
Opatrenia, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva, spôsobili, že množstvo ľudí zostalo doma kvôli nemožnosti dochádzania do práce alebo kvôli tomu, že ich deti nemôžu ísť do škôl. Tisíce slovenských domácností žijú a pracujú s kratšou letnou prestávkou takmer rok výlučne vo vlastných bytoch a domoch. Minimálne jeden z rodičov pracuje z domu, deti sa učia väčšinou času online, častejšie sa varí, svieti, míňa sa viac vody a domácnostiam sa tak zvýšila spotreba na energiách čo bude mať negatívny následok pri vyúčtovaniach spotreby jednotlivých energií a vzniku, vzniknú nedoplatky vo výške stoviek eur.
Mnoho rodím prišlo buď úplne o príjem alebo sa ich finančná situácia výrazne za posledný rok zhoršila. Minulý rok si mohli dlžníci požiadať o odklad splátok úverov, to sa už však bez negatívneho zápisu v registri úverov od prvého januára nie je možné. Maximálna doba odkladu splátok bola deväť mesiacov a táto lehota väčšine dlžníkov už ubehla podľa posledných informácií z Národnej banky Slovenska. Už sa to číslo blíži k 90 % a museli znovu začať splácať svoje záväzky. Situácia na pracovnom trhu ani pomoc od štátu sa však za posledné obdobie nezlepšila. Nezaplatenie za zálohové platby za teplo, upratovanie spoločných priestorov či preddavky do fondu opráv môže spôsobiť, že vlastník nehnuteľnosti môže prísť o strechu nad hlavou. Riziko sa začína už za hranicou dvetisíc eur. Výška dlžnej sumy tak nemusí dosiahnuť ani pár percent hodnoty ich nehnuteľnosti.
Keďže dražba štartuje na nižšej sume ako je trhový priemer, situáciu zvykli využívať aj rôzni špekulanti. Správcovské spoločnosti pritom upozorňujú, že neplatičov bude pribúdať, už dnes evidujú mierny nárast priemerne platby za mesiac kolíšu na Slovensku okolo stovky, konečná suma závisí od viacerých faktorov vrátene veľkosti bytu či veku nehnuteľnosti.
Vyúčtovanie za energie za rok 2020 dostanú majitelia bytov najneskôr do konca júla tohto roka. Očakáva sa veľa nedoplatkov. Platby, ktoré ľudia platili v roku 2020 totiž nereflektujú rok 2019, keďže zálohové platby sú povinnosťou, ich neplnenie môže vlastníkov nehnuteľností stáť strechu nad hlavou. Podľa súčasných pravidiel na to stačí sekera prevyšujúca dvetisíc eur, a to dokonca len o niekoľko sto eur. Keď vlastník bytu nevie platiť, správca môže predložiť návrh na exekúciu, respektíve dražbu na domovej schôdzi. Aby mohlo konať ďalej, súhlasiť musí nadpolovičná väčšina všetkých majiteľov bytov a nebytových priestorov v dome. Viaceré prípady z minulosti ukazujú, že špekulanti využívali cielené machinácie s výškou zálohových platieb, respektíve ich skokové zvýšenie, aby sa dostali k bytom ostatných vlastníkov. Potvrdil to aj predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, podľa ktorého sa vyskytli prípady, keď zálohové platby v bytových domoch umelo navyšovali s cieľom dostať sa k nehnuteľnostiam ľudí neschopných prijať privysoké sumy. Platiť privysoké sumy.
Je preto potrebné vykonať primerané legislatívne úpravy, aby sme ochránili vlastníkov bytov pred stratou ich nehnuteľností, ktorá môže byť spôsobená vzniknutými finančnými problémami ako aj rôznymi špekulantami.
Predkladatelia tohto návrhu zákona preto navrhujú, aby sa nemohla dražiť, aby sa nemohlo dražiť nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečené záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva a neprevýšila päťtisíc eur. To znamená, že sa navrhuje zvýšenie z pôvodných dvetisíc eur ak k oznámeniu o začatí záložného práva došlo v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 až do uplynutie šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Takisto sa navrhuje, aby ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženej, na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje päťtisíc eur, takisto na navrhuje zvýšenie z pôvodných dvetisíc eur. Nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľností, ktoré má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu, ak k doručeniu návrhu na vykonanie exekúcie došlo v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 až do uplynutia šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, verím, že tento návrh zákona, ktorý je úplne apolitický a ktorého cieľom je pomôcť zabrániť tomu, aby vlastníci nehnuteľností sa dostali do ťažkostí. Pretože už tých ťažkostí hlavne vo finančnej oblasti majú naozaj veľmi veľa, verím, že sa nájde, verím, že nájde podporu a že posunieme tento návrh zákona druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis