Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.5.2021 o 12:00 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.5.2021 12:00 - 12:00 hod.

Beluský Martin
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Len si dovolím oznámiť členom Výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 13.30 budeme mať v našej zasadačke výbor. To platí aj pre vás, pán podpredseda, keďže ste členom, tak vás prosím, aby ste prišli. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 11:31 - 11:33 hod.

Šimko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, no odzneli tu ostré pripomienky na adresu pána Viskupiča. Ja zase opäť hovorím, že pán Viskupič má 100-percentnú pravdu.
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes my tu rozhodujeme o ďalšom navýšení nášho dlhu. Ale je tu namieste mi povedať aj to, že sa z navýšených prostriedkov chystá dvojité populistické rozdávanie finančných prostriedkov. Musíme si uvedomiť, že neohraničené navyšovanie výdavkov a branie ďalších úverov je vlastne rozvrat verejných financií. Je to, bohužiaľ, musím k tomu aj ja povedať, ako to povedal pán Kamenický, je to grécka cesta. A v konečnom dôsledku je to cesta znižovanie životnej úrovne značnej časti obyvateľov Slovenskej republiky. Ďalšie zadlžovanie je nezodpovedné. Je to cesta zarúbaná po ktorej sa dlhé roky nedostaneme do cieľa. My by sme mali skôr ušetriť na nezmyselných plošných testovaniach. Dámy a páni, však vieme všetci veľmi dobre, len štátny tajomník, istý štátny tajomník má 20 MOM-iek. Ten dostáva mesačne 600 tisíc eur. Toto by sme mali prehodnotiť. A samozrejme mali by sme sa zamyslieť aj nad výdavkami na zbrojenie, na odpustenie poplatkov pre banky. Viete veľmi dobre koľko miliónov sme odpustili a na podporu aj bieloruskej opozície. A mohol by som menovať aj ďalej. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, bohužiaľ, my musíme ináč uvažovať, nie zadlžovať štát. My si musíme všetci uvedomiť, že tu sa predložil zákon, ktorý máme schváliť zase navýšenie o 3,5 mld. eur. Však preboha deficit Slovenskej republiky bude viac ako 11 mld. eur a to niekto musí v budúcnosti zaplatiť. A to sú naše deti, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 10:28 - 10:29 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ja oceňujem, že vy ste ocenili korektný, vecný a vysokoodborný prístup poslanca Martina Beluského. Myslím, že jeho prístup v odborných témach je vždy takýto, len nebol ako keby povšimnutý.
A chcela by som ešte upozorniť na jednu vec, že pán poslanec vám síce pochválil, ale na druhej strane aj vytkol nejaké veci s ktorými teda nesúhlasí. Konkrétne vám aj navrhol, aby ste stiahli návrh o roz, návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti a k tomu ste sa akosi nevyjadrili. Prosím? Áno a vôbec, aby ste to stiahli, aby prebehlo medzirezortné pripomienkovanie, aby sme to ešte zvážili, pretože práca kvapná málo platná.
Tak tomu ste sa akosi nevyjadrili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 10:22 - 10:24 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, asi dobre, že ste nevystúpili vo faktickej poznámke, ale v rozprave, pretože by ste sa do tých dvoch minút asi veľmi ťažko zmestili a asi je dobré, keď budete reagovať v rozprave, aby sme my zase opätovne mohli tiež na vás reagovať s tými faktickými poznámkami.
Čo sa týka toho testovania, tam ste hovorili, že dúfate, že nie, že sa ukončia prevádzky tých MOM-iek, že sa nebude plytvať, že teda 800 eur bol zhruba ten prepočet na jedného pozitívneho, teraz v niektorých regiónoch boli zverejnené čísla, neviem, či sú pravdivé, tam sa hovorí až o 70 tisícoch, čiže už to naozaj rastie veľmi vysoko. Čiže tá efektivita naozaj klesá veľmi dramaticky a nemyslím si, že je úplne správne, keď poviete, že vy chcete, aby ministerstvo zdravotníctva začalo v tejto oblasti privierať ten kohútik, ale možno vy by ste mali viacej zo svojej pozície zabezpečiť, aby teda sa už tie MOM-ky úplne zatvorili, aby sa testovanie úplne skončilo a keď teda hovoríte, že chcete sa viacej orientovať na to očkovanie.
Gastrosektor, určite si nemyslím, že by bolo dobré znižovať tú rezervu. Samozrejme, vy máte svoje analýzy, ja mám, ja mám teda tiež nejaký svoj odhad, ale veď máte tam tú rezervu, tých ďalších 300 miliónov eur, čiže prípadne myslím si, že bude potrebné v budúcnosti tento sektor dofinancovať väčšími zdrojmi, ale na to tam tá rezerva prípadná je, takže nemyslím si, že v tejto oblasti by boli potrebné nejaké zmeny v rozpočte.
Tam ste potom spomínali to zachovanie tých pracovných miest, kde som hlavne myslel okrem tých záruk aj ten kurzarbeit. Tam jednoducho čísla nepustia a proste tie analýzy to ukazujú úplne jasne a treba to podľa mňa otvorene a objektívne povedať.
Železnice, som rád teda, že to znenie toho memoranda bude tak, ako ste to načrtli. My máme interné informácie, o aké konkrétne plytvania sa tam vlastne jedná a sú to naozaj milióny eur. Veľmi radi vám tie informácie, prípadne ministrovi dopravy poskytneme.
A viacej už nestihnem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 10:07 - 10:08 hod.

Kotleba Marek Zobrazit prepis
Martin, ďakujem ti. Vecne si to povedal, odborne. Naozaj bolo vidno, že je to veľmi dobre spracované. A naozaj tie dopady tých nezamestnaných budú ešte len, podľa mňa, budúci rok, pretože tie prevádzky, ktoré ukončili svoju činnosť v tomto alebo teda v minulom roku, tak naozaj sa už neotvorili a tí ľudia nemajú kde pracovať. Čiže tie dopady nezamestnanosti budú ešte omnoho väčšie. Dá sa rozumieť tomu, že ten deficit teraz bude vyšší, ale ja som veľmi zvedavý ako sa to bude znižovať v budúcich rokoch. A či naozaj to zadlženie Slovenska bude postupne klesať alebo sa bude len navyšovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 9:55 - 10:07 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
za posledný rok. Saldo za rok 2020 bol mínus 6,2 % HDP, z toho vplyv pandémie bol mínus 3,9 % HDP. To je nižší vplyv ako sa prvotne predpokladalo. A dokonca oveľa lepšia situácia by bola, keby už máme zavedené spomínané výdavkové stropy a predošlé vlády nerobili politiku v dobrých časoch rozdávame, ale keby predošlé vlády robili politiky v dobrých časoch šetríme. Situácia na Slovensku by bola určite výrazne lepšia. Čiže dopad opatrení na, má na svojej hlave aj predošlá vlaha, predošlá vláda. A to presne ukazuje aj ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií, pretože k najväčšiemu zhoršeniu tohto ukazovateľa v tom čase tesne pod hranicu vysokého rizika došlo v roku 2019, paradoxne v čase, kedy vrcholili priaznivé časy v ekonomike a nezamestnanosť bola na historických minimách.
K tejto zmene v tomto návrhu zákona na zmenu rozpočtu píšete, že rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa zvyšuje o 2,4 mld. eur. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení v celkovej sume takmer 1 mld. eur. Uvedené zvýšenie celkových výdavkov sa alokuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa z dôvodov, že nie je definitívna detailná štruktúra a použitie výdavkov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu. A podľa vášho názoru sa týmto spôsobom zabezpečí hospodárne a efektívne využitie výdavkov štátneho rozpočtu. Avšak v osobitnej časti dôvodovej správy, ako aj v materiáli, ktorý nám bol poskytnutý na finančnom výbore, detailnejšiu štruktúru máte navrhnutú, preto ja nevidím dôvod rozpočtovať tieto výdavky do konkrétnych kapitol, ale to je skôr taká formálna pripomienka. Obsahovo to samozrejme význam nemení.
Teraz poďme k samotným výdavkom, ktoré priamo súvisia s pandémiou COVID-19 v sume 2,4 mld. eur. Ako opozičný politik by som asi mal kritizovať koľko peňazí chcete minúť a o koľko sa chcete zadlžiť Slovensko. Ale ja budem vo svojich vyjadreniach stabilný, pretože pri tomto rečníckom pulte som viackrát pri viacerých bodoch kritizoval, že pomoc zo strany štátu nie je dostatočná, že by mala byť určite väčšia, a stimuly boli oproti ostatným krajinám výrazne nižšie, najmä podpora zamestnanosti a domácností. Aj keď stimuly ešte na Slovensku nedosiahli vrchol, keďže niektoré schémy meškajú a zároveň sú brzdené aktuálnou politickou situáciou, aktuálne odhady smerujú k 3 % HDP a vrchol čerpania stimulov sa očakáva až v mesiacoch máj až jún. Priemer Európskej únie je však a úrovni 7 % HDP. To znamená, že adresné stimuly by mohli navyše zabrániť nechcenému znižovaniu potenciálov v ekonomike, ak by zamedzili bankrotom v postihnutých sektoroch. Slovenská ekonomika teraz v tomto roku určite potrebuje zvýšený jednorazový stimul. A to hlavne pre postihnuté sektory, podľa odborných odhadov, na úrovni približne 2 % HDP, čo aj odráža tento návrh novely zákona o štátnom rozpočte. Čiže zámer ministra financií na zvýšenie podpory nehodnotím negatívne, avšak, a to chcem naozaj zdôrazniť, od budúcich rokoch musíme začať s konsolidáciou verejných financií. Tá musí začať minimálne na úrovni 0,5% HDP a postupne sa zvyšovať. Preto mám na vás, pán minister, otázku, aké sú vaše plány a plány rezortu v tejto oblasti. Či máte podobnú víziu. Rád by som bol, keby ste nás s tým oboznámili.
Teraz konkrétne k číslam. Na dodatočné potreby kapitoly ministerstva práce sa predpokladá zabezpečenie zvýšenie výdavkov o 629 mil. eur v súvislosti s opatreniami na tzv. schému prvej pomoci, humanitárnu pomoc, SOS dotáciami a pandemickým rodičovským príspevkom. V oblasti zdravotníctva predstavuje sumu 451 mil. eur. A to najmä v súvislosti s jednorazovým odškodnením pozostalých v prípade úmrtia zdravotníckeho pracovníka, príčiny súvislosti s ochorením COVID-19 s nákupom vakcín, liekmi, atď. Tu mám otázku. Či plánujete v tejto, v tejto časti, kde teda predpokladáte vplyvy na oblasť zdravotníctva aj naďalej s nákupom nejakých testov. Ak áno, tak v akej výške. Vplyv na kapitolu ministerstva dopravy v sume 179 mil. eur sa predpokladá najmä z dôvodu vytvorenia schémy na zníženie strát a výpadkov tržieb pre prevádzkovateľov medzinárodnej autobusovej dopravy, autoškôl, stredísk vzdelávania vodičov, ako aj na pomoc podnikov v odvetví cestovného ruchu a gastrosektora. Tu ma zaujíma najmä tá pomoc pre cestovný ruch a gastrosektor. V tom sa samozrejme obrátim detailnejšie na ministra dopravy, ktorý to má v gescii. Pretože mám pocit, že zvolená suma nebude, podľa môjho názoru, dostatočná. Ak mi to viete aj vy, pán minister, bližšie predstaviť, budem veľmi rád, ale predpokladám, že aj tá plánovaná rezerva 300 mil. eur bude možno súvisieť s tým, aby sme v prípade aj tento sektor vedeli potom dôsledne dofinancovať.
V dôsledku vplyvu pandémie dochádza k výpadku príjmov Sociálnej poisťovne a zároveň na výdavkovej strane je potrebné financovať opatrenia, v dôsledku ktorých má Sociálna poisťovňa zvýšené výdavky na ošetrované a nemocenské. Rovnako sa zvyšujú výdavky na poistenie v nezamestnanosti. Ďalšie vplyvy predstavujú zvýšené výdavky v súvislosti so zvýšením pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného na úroveň čistej mzdy a predlženia obdobia poberania nemocenského. Celková suma zabezpečenie uvedených opatrení predstavuje zhruba 143 mil. eur. V kapitole ministerstva vnútra sa vplyv pandémie prejavil na zvýšenom výkone príslušníkov Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a štátnych zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali skríningového testovania a na preplatenie výdavkov spojených so skenovaním, testovaním oprávneného subjektu. Tu som naschvál zdôrazňoval to sloveso prejavil, zúčastňovali, pretože sú v minulom čase na rozdiel od ostatných častí, kde teda opisujete, kde plánujete tie peniaze minúť. Preto mám otázku, či to je teda dofinancovanie alebo sa plánuje zvýšenie týchto výdavkov na tieto, na tieto veci. Nie je mi tu úplne jasné. Vplyv na kapitolu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v súvislosti s testovaním na školách kloktaním predstavuje 12 mil. eur. To je moja otázka, či sa teda pokračuje testovaním alebo je to tiež iba dofinancovanie nejakých výdavkov, ktoré súviseli s testovaním v minulosti.
Dopĺňajú sa zdroje štátnych finančných aktív z výdavkov štátneho rozpočtu zo sumy 500 mil. eur na zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov pre poskytovateľov finančnej pomoci na udržanie zamestnanosti. Tu sa naozaj, pán minister, pochváliť tento nástroj. Vy ste to tiež spomínali vo svojom úvodnom slove. Pretože podľa prepočtov sme vďaka tomuto nástroju uchránili až 60-tis. pracovných miest. A určite musíme v tomto nástroji pokračovať. A treba naozaj aj dobré veci pochváliť.
Keby som chcel iba kritizovať výšku týchto čísel, povedal by som, že vy by sme mi pravdepodobne povedal, že sú to teda len rezervy, ktoré sa nemusia v konečnom dôsledku minúť, ak sa tá situácia bude zlepšovať. Ale sa na to skôr pozriem opačne, že čo vás ako ministra financií, aj ostatných rezortov bude motivovať k tomu, aby ste tieto rezervy míňali efektívne a rozume a aby ste naozaj iba nemávli rukou nad tým, že tie peniaze už tam schválené máme, tak ich proste poďme vyčerpať. A naozaj by som chcel počuť nejakú záruku, že bude sa snažiť tie peniaze uchrániť maximálne možným spôsob a minúť ich naozaj len tam, kde to bude potrebné, aby sme na konci mohli vystaviť záverečný účet a povedať si, že tie rezervy neboli minuté na 100 % a že sme pomohli tam, kde sme mali pomôcť a tam, kde sme pomoc nepotrebovali, že sme tie peniaze aj dokázali ušetriť.
V súvislosti s výdavkami na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov, to je tá druhá časť, vo výške takmer 1 mld. eur. Tam píšete, že v súvislosti s predložením Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a Európskej komisii sa vytvára priestor na postupné čerpanie týchto prostriedkov v sume 148 mil. eur. Tu chcem povedať, že je potrebné čo najskôr začať čerpať tento fond obnovy a čo najskôr ho aj vyčerpať. Pretože ako sa hovorí, kto včas dáva, dvakrát dáva. A nedostatočné stimule sú dokonca viac nákladné ako sme si doteraz mysleli, pretože môžu znižovať aj potenciál ekonomiky do budúcnosti. Napríklad sú vidieť prvé nárasty dlhodobej nezamestnanosti v Európskej únii, aj v Slovenskej republike. Myslím si, že by sme mali všetci spoločne zabezpečiť to, aby peniaze, ktoré už máme k dispozícii z Európskej únie, aby sme zabezpečili to, že budú čo najrýchlejším spôsobom naliate do našej ekonomiky. Aby tie peniaze začali konečne pomáhať zotavovať našu ekonomiku, náš priemysel a keby tie peniaze zbytočne administratívnymi, byrokratickými procesmi budeme zdržiavať, tak nás to bude stáť oveľa viacej peňazí, ako len to čo sme nevyčerpali.
Vzhľadom na aktuálny vývoj hospodárenia železničných spoločností si novelou zákona o štátnom rozpočte vytvárate priestor na jej dodatočné dofinancovanie, ako aj na úhradu straty za rok 2019 - 2020 v celkovej sume 353 mil. eur. V tejto súvislosti sa očakáva prijatie akého memoranda medzi ministerstvom financií a ministerstvom dopravy a uvedenými spoločnosťami, ktorého cieľom bude stanoviť podmienky, za akých dôjde k realizácii dofinancovania. Mňa by zaujímalo nejaké konkrétnosti ohľadne toho memoranda. Či už máte nejaký nástrel, akým spôsobom sa ide zabezpečiť, aby sa takéto hospodárenie v železničných spoločnostiach neopakovalo, aby sme to nemuseli dofinancovávať opakovane. Jednoducho, čo presne bude obsahom toho memoranda.
A dovoľte mi teraz zopakovať moju otázku. Ak prijmete tento návrh novely zákona o štátnom rozpočte a zvýšime stimuly pre postihnuté sektory, chcem vedieť, či začneme od budúceho roka s konsolidáciou verejných financií. A mám tiež otázku k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré leží od septembra minulého roka a znovu sme ho prerokovali, lebo sme prerokovanie tohto zákona odsunuli na ďalšiu schôdzu, chcem vedieť, kedy pristúpime k prerokovaniu tohto zákona v druhom čítaní a konečne schválime účinný a efektívny zákon spolu s výdavkovými stropmi, s výdavkovými limitmi, aby sme zabezpečili, že sa v dobrých časoch nebudú opakovať situácie ako za minulých volebných období a budeme sa vedieť lepšie pripraviť na takéto krízové situácie. Ak predpokladáte, že účinnosť tohto zákona, a teraz myslím ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti, sa má nastaviť od 1. januára budúceho roka, to znamená, že máme ešte viac ako polroka času kým by mala byť účinnosť tohto zákona účinná, ja vám chcem pán minister navrhnúť vzhľadom na pripravený rozsiahly pozmeňujúci návrh, aby sme tento návrh zákona úplne stiahli z rokovania. Pripraviť konsolidované znenie a prejsť znovu do medzirezortného pripomienkového konania, aby sme znovu zapojili odbornú verejnosť do tohto procesu, pretože neviem či má odborná verejnosť k dispozícii ten pozmeňujúci návrh, ..... (nezroz.vyslov.) konsolidované znenie. A vzhľadom na dostatok časového priestoru k účinnosti tohto zákona by možno bolo korektné, keby sme ten proces začali odznovu, pretože to znenie, ktoré bolo pripravené do pôvodného konania je úplne dnes v inom režime, v inom znení, ako to bolo predtým.
A posledná otázka sa týka postupného vyvažovania medzi stranou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Po roku vášho vládnutia by bolo potrebné začať pripravovať reformu, pomocou ktorej začneme na jednej strane znižovať výdavky štátneho rozpočtu, ale hlavne na druhej strane zlepšovať výber daní najmä daní z pridanej hodnoty. Tiež ma zaujíma či plánujete zvyšovať príjmy prostredníctvom zvyšovania daní alebo odvádzania nových daní, pretože boli zverejnené rôzne medializované informácie. Ale nemáme teda nejakú jasnú ucelenú informáciu. A možno by bolo dobré, keby práve pri tomto bode ste, pán minister, sa tomuto vedeli jasne vyjadriť. Ďakujem pekne za odpovede. To je všetko, čo som chcel povedať. A budem veľmi rád za každú odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.5.2021 9:49 - 10:07 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, zvolili vo svojom úvodnom slove, taký viac vecný ako nejaký osobný politický tón. Hovorili ste konkrétne čísla tak pokúsim sa aj ja byť trošku konkrétny, vecný, odborný, aby sme v tejto debate pokračovali a spolu sa dopracovali k čo najlepšiemu výsledku. Na úvod, by som chcel spomenúť, dve také veci, také formálno-procesné. Prvá vec skrátené konanie, zistili sme že, nie je skrátené konanie ako skrátené konanie. Pretože schváliť nejaký zákon, alebo zmenu rozpočtu v priebehu jedného alebo dvoch dní je naozaj veľmi nevhodné hlavne keď sa jedná o takéto zásadné zmeny. Práve teraz sme zistili, že kľudne aj vieme počkať jeden, dva týždne, otvoriť priestor na odbornú debatu, vedieť si sadnúť, pozrieť si tie čísla aj s koaličnými partnermi aj s opozíciou a malo by nám to dať do budúcnosti taký signál, alebo by sme sa mali z toho určite poučiť aby sme vždy keď bude skrátené konanie hľadali aj tak maximálny možný priestor na debatu, nech to bude debata o čomkoľvek, pretože schvaľovať zákony z jedného dňa na druhý alebo z jednej hodiny na druhú je naozaj veľmi nevhodné a keď vieme počkať jeden, dva dni, alebo jeden dva týždne treba ten priestor určite využiť, takže som rád, že tento priestor bol využitý že aj na nátlak koaličnej strany SaS sa rokovanie o tomto zákone posunulo a mali sme čas si tie veci naštudovať trošku detailnejšie.
Druhá vec, ktorú chcem formálne spomenúť je prítomnosť samotného ministra financií pri prerokovávaní takéhoto závažného návrhu pri rokovaní o tom, či bude tento zákon prerokovaný v skrátenom konaní bol prítomný minister životného prostredia, samozrejme môžte mi povedať, že to bolo len rokovanie o skrátenom konaní, ale v ten deň bolo naplánované, že bude hneď aj prvé čítanie, na druhý deň malo byť druhé čítanie bez prítomnosti ministra financií a som rád, že sa to nakoniec neuskutočnilo, pretože aj vy pán minister vy to uznáte, že vás tu potrebujeme aby sme s vami mohli komunikovať a diskutovať a pán minister životného prostredia bez ohľadu na to, do akej miery sa vyzná do financií by nám jednoducho nevedel na všetky otázky odpovedať.
Minulý rok sme schvaľovali návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na ďalšie dva rozpočtové roky, v ktorom ste si naplánovali rezervu na vyššie výdavky spojené s COVID-19 vo výške 1,041 miliardy eur a v popise bolo vysvetlené, že tá rezerva má slúžiť najmä na ďalšie neočakávané výdavky spojené so šírením pandémie. Vo s vojom odôvodnení k tomuto návrhu zákona píšete, že dôsledky nepriaznivého vývoja situácie na Slovensku súvisiaceho s pandémiou sú však prostriedky tejto rezervy na COVID-19 v tej výške 1,041 miliardy eur vyčerpané. Účelom návrhu zákona je preto zabezpečiť dofinancovanie opatrení zmeraných na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v roku 2021 ako aj ďalších výdavkov štátneho rozpočtu. Keď si pozrieme prehľad akým spôsobom táto rezerva bola vyčerpaná, tak tam nájdete výdavky ktoré súviseli so očkovaním vo výške 53 miliónov eur, výdavky súvisiace s liečbou ochorenia COVID-19 na nákup určitého lieku. Mimoriadny príplatok pre COVID oddelenia, (nie je rozumieť) a najmä testovanie, ktoré nás s tejto rezervy vyšlo na takmer 300 miliónov eur. Keď tieto výdavky spočítame a nebudem teda počítať výdavky ktoré boli spojené so schémou pomoci na zmiernenie negatívneho vplyvu COVID-19, ktoré súhlasím, že tie výdavky na práve tieto účely, mali byť minuté minuté tak tam stále vidím viac ako jednu tretinu to, znamená 376 miliónov eur ktoré sme podľa môjho názoru mali v návrhu rozpočtu na rok 2021 určite počítať. vy ste pán minister spomínali, že vy nemáte vešteckú guľu, že vy neviete presne odhadnúť aké budú príjmy, neviete presne čo nás čaká aké výdavky, ale určite sme mali a mohli vedieť, že budete pokračovať v testovaní, určite ste mali a mohli vedieť, že budeme očkovať a práve tieto výdavky podľa môjho názoru nemali byť v rezerve ale mali už byť zahrnuté v návrhu rozpočtu a o tieto výdavky sme mohli tú rezervu ušetriť a minúť to potom práve na tie schémy pomoci na zmiernenie negatívneho vplyvu.
V minulosti sme smeráckym vládam vyčítali že návrh rozpočtu neodráža skutočnosť, že sú tam nadhodnotené príjmy alebo sú tam skryté výdavky, ale práve toto isté ste podľa môjho názoru urobili vy, respektíve váš predchodca minister financií Heger. A chcel by som sa tiež vyjadriť k výsledku hospodárenia ktorý bol zverejnený za posledný rok. Saldo za rok 2020 bolo mínus 6,2 % HDP z toho vplyv pandémie bol mínus 3,9 % HDP, to je nižší vplyv ako sa prvotne predpokladalo a dokonca oveľa lepšia situácia by bola keby už máme zavedené spomínané výdavkové stropy a predošlé vlády nerobili politiku podobné ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.5.2021 9:11 - 9:11 hod.

Beluský Martin
Ďakujem pán podpredseda. Len vám chcem oznámiť, že klub Ľudovej strany - Naše Slovensko súhlasí s týmto návrhom a tieto tiež ak potrebuje to váš klub tak kľudne môžte s nami počítať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:43 - 10:45 hod.

Šimko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že je už tu načase povedať, že v rámci Slovenskej republiky sa porušujú ľudské práva. Dovolím s
i povedať ako som to pred chvíľou povedal, že sú viac chránené zvieratá ako chránime našich občanov. Dámy a páni, z čoho vlastne vychádzam? Nože sa vráťme dva roky dozadu, keď napríklad v okrese Rimavská Sobota boli ráno šiestej zobratí ako zvieratá 9 starostovia zo svojich bydlísk. Prišla NAKA ráno o šiestej, zabúchali, vylomili dvere v niektorých prípadoch a 9 starostov zobrali ako zločincov, ako vrahov. Ale najsmutnejšie na tom je to, že poobede s tých 9 8 poslali, ale iba 1 nechali na jednu noc. Tak toto je riešenie? A keď hovoríme o tej kolúznej väzbe, vážení páni, áno, vieme veľmi dobre, pán Kičura, pán Pčolinský, pani Jankovská sú v tejto kolúznej väzbe a ešte tí ďalší. Ale dámy a páni, sledovali sme televíziu, keď sme videli pani Jankovskú, však my sme z tej ženy urobili do slova, do písmena trosku. Však opäť pripomeniem. Tých dvoch ministrov za Slovenskú národnú stranu, boli vyšetrovaní na slobode a dostali spravodlivý trest 11 až 12 rokov. Prečo nemôžme tých ľudí takto vyšetrovať? Ale my potrebujeme, aby sme mali 50 mesiacov, to znamená, 5 rokov, no 60 mesiacov, to znamená, že 5 rokov kolúznej väzby. Však to nemáte nikde na svete, len v rámci Slovenskej republiky, a preto tento zákon, novelu zákona v každom prípade podporujem, pretože to už nie je mysliteľné, že takúto formu ďalej postupovať. A súhlasím s predsedom Národnej rady, aj s pani Hajšelovou, že tento návrh, táto novela nie je pripravená na konkrétnu osobu. Áno, dobre povedal pán Susko, keď sme prijímali zákon, keď sme v podstate zmenili zákon práve kvôli jednej osobe, aby sme ho mohli voliť za generálneho, teda za špeciálneho prokurátora. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:28 - 10:30 hod.

Šimko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, plne sa stotožňujem s názorom, čo tu povedal pán predseda Národnej rady pán Kollár. Trafil klinec po hlave. Povedal otvorene, aká je situácia práve v našej justícii. Pani ministerka zrejme si neuvedomuje, že existuje tzv. prezumpcia neviny, že tí ľudia, ktorí sú vo vyšetrovacej väzbe, ešte momentálne nie sú odsúdení. (Zaznievanie gongu.) My sa na nich musíme pozerať ako na neodsúdeného človeka.
Vážené kolegyne, kolegovia, ako pani Hajšelová tu naznačila, máme 1 800 ľudí vo vyšetrovacej väzbe a myslím v kolúznej väzbe, pani ministerka naznačila, máme sedem ľudí. Aké to máme zákony? Však v rámci Slovenskej republiky môžu byť v kolúznej väzbe ľudia až päť rokov, kým v susedných štátoch, ako to pán Kollár naznačil, jedna až tri mesiace. Však to je strašné. Prečo my nevieme vyšetrovať na slobode, ako sme vyšetrovali pred rokmi napríklad tých dvoch ministrov za Slovenskú národnú stranu. A záver bol taký, alebo je taký, že dostali po jedenásť, dvanásť rokov. Ale my netýrame tých ľudí. Netýrajme tých ľudí priamo vo vyšetrovacej väzbe práve s tou tzv. kolúznou väzbou.
Ja si dovolím otvorene povedať, pán Kollár to už naznačil, že skutočne v rámci Slovenskej republiky majú väčšie práva, v našej republike, zvieratá, ako osoby. Ja som bývalý náčelník oddelenia vyšetrovania, dlhé roky som to vykonával, dámy a páni, a tento stav sme pred rokmi ešte v čase socializmu (pozn. prepis.: veľmi rýchlo vyslovené) toto sme nemali. Neboli porušované tak ľudské práva, ako sa porušujú práve teraz.
A, pani ministerka, pri všetkej úcte, pán Kollár to naznačil, samozrejme, niektorým našim kolegom sa to nepáči, vy ste bola dlhé roky štátnou tajomníčkou. Prečo to neriešite a prečo to neriešite... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nemôžte na pani ministerku.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Samozrejme, súhlasím. Takže treba to riešiť, pani ministerka, okamžite tento problém. Pretože tí ľudia sú vo väzbe a tí ľudia v rámci kolúznej väzby trpia.
Skryt prepis