Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 15:24 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 15:24 - 15:34 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, čo si tu ešte si našli chvíľku v piatok poobede, ale ja si myslím, že to stojí za to a je to naša práca a toto je dôležitá súčasť, tento bod si myslím.
Dovolím si najprv využiť tento čas na reakcie na kolegov v rozprave, ktoré tu zazneli, ale cez faktickú sa to nedalo. Pán poslanec Vašečka, vy ste povedali, že na prvom mieste je Slovensko. No, žiaľ, nie je to tak. Slovensko by malo byť na prvom mieste. Ale pokiaľ a znova to zopakujem, bude stále platiť čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý explicitne hovorí o tom, že európske nariadenia sú uprednostňované a majú prednosť pred slovenskými zákonmi, tak jednoducho Slovensko nikdy na prvom mieste nebude. Ak teda aj vy myslíte tú suverenitu Slovenska skutočne vážne
===== Znova to zopakujem. Bude stále platiť článok 7 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý explicitne hovorí o tom, že európske nariadenia sú uprednostňované a majú prednosť pred slovenskými zákonmi, tak jednoducho Slovensko nikdy na prvom mieste nebude. Ak teda aj vy myslíte tú suverenitu Slovenska skutočne vážne, tak najbližšie, keď budeme opäť predkladať zmenu Ústavy a odstránenie tohto protislovenského článku 7 odsek 2 z Ústavy, tak sa môžte realizovať a môžte nás podporiť. Ďakujem vopred v mene suverenity Slovenskej republiky.
Pani poslankyňa Cigániková, vy ste povedali, vy ste povedali, že táto správa alebo návrh tejto správy je len informatívna správa nejaká, že v podstate účelom tejto správy by nemalo byť niečo meniť, ale že jej účelom je porovnávať súčasný stav napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo ľudských práv medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Ja si dovolím s vami nesúhlasiť, pretože to tak vôbec nie je. Keď sa pozreme na kapitolu "Dosiahnutie konsenzu a riešenie vízie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na úrovni Európskej únie" tak vidíme, že táto kapitola má aj s následnými kapitolami 23 bodov. Tých 23 bodov obsahuje nie 23 ale zhruba 18 výziev, 18 výziev k členským štátom Európskej únie čo všetko majú zmeniť, čo všetko majú nastaviť inak, čo všetko majú, poviem to tak sprogresívniť, aby naplnili ducha tejto výzvy, ktorej autori by potom boli spokojní. To znamená, záver tejto správy nie je vôbec nejaký komparatívny alebo porovnávací, ale je vyslovene, povedal by som, taký syntetický, že sa snaží nastaviť tie pravidlá tak, aby to jednoducho tvorcom tejto správy vyhovovalo. A tie výzvy vôbec nie sú nejaké všeobecné. Tie výzvy veľmi jasne idú po širokom, širokom uvoľnení interrupčných pravidiel, idú, idú po, toto musím citovať lebo to je skvost "vedecky presnej a komplexnej sexuálnej výchove". Pritom keby sme, pani kolegyňka, to mali brať skutočne vedecky presne, tak si musíme úplne na rovinu povedať, že tak ako to tisícky rokov fungovalo, ako aj Pán Boh ľudí stvoril, máme muža, máme ženu, nič medzi tým. Ale my presne vieme čo títo eurofili pod vedecky presnou výchovou chápu, 33 pohlaví, rôzne medzikusy medzi tým, zvrátenosti, úlety. O tom je, o tom je syntetická časť tejto správy. Vy veľmi dobre viete, pani kolegyňka, že tie výzvy keby sa naplnili, tak jednoducho to čo je ešte dnes normálne by bolo zabudnuté a boli by tu také obludnosti alebo také anomálie, nechcem to nejako znevažovať, anomálie, že by sme sa nestíhali čudovať. Takže skutočne táto správa nie je komparatívna, nie je porovnávacia, nie je nejaká štatistická. Táto správa má ambíciu byť nejakým etalónom, byť nejakým míľnikom, nejakým cieľom ku ktorému sa postupnými krokmi má Európska únia pomaličky ale isto doplaziť. A my sme tu na to, aby sme vďaka predkladateľom, a ja si ich prácu vážim, aby sme upozornili na tie obrovské riziká, ktoré táto, ktoré tento návrh správy so sebou nesie a práve preto musíme, aj keď možno niektorým sa to nezdá vhodné, upozorňovať na obrovské nebezpečenstvo, ktoré sa vo forme tohto návrhu správy z Európskej únie a z Európskeho parlamentu vznáša aj nad Slovenskom a všetkými národnými štátmi o to viac, o to viac, že správa zachádza do takých, povedal by som až trúfalostí, kolegyne, kolegovia, že otvorene, otvorene vymenúva alebo označuje Poľskú republiku ako akýsi spiatočnícky, nedemokratický, totalitný štát len preto, že má iný názor na otázku potratov a legislatívy s nimi súvisiacej. Takže vôbec to nie je také nevinné, vôbec to nie je také nevinné, preto, pani kolegyňka, ja vám ďakujem za to, že ste to iniciovali, že sa o tom rozpráva, aj keď podľa mňa média to úplne odignorujú, pretože nechcú, aby ten výkričník, ktorý by mal vyjsť z rokovania parlamentu o tejto, o tomto návrhu správe, aby tento výkričník videlo čo najviac ľudí. A to by mala byť úloha médií, ale vieme, že keď ide o ideologické zafarbenie správ, tak na Slovensku médiá hlavného prúdu slúžia liberálom, slúžia presne takýmto tlakom a pokusom medzi aké môžme veľmi smelo a úplne jasne zaradiť aj návrh tejto správy.
Čo sa týka samotnej správy myslím, že bolo povedané všetko, nie z mojich úst, ale z úst predrečníkov, kde naozaj som nemohol inak ako súhlasiť so všetkým čo bolo povedané, okrem tých možno otázok suverenity na ktoré máme trošku rozdielny názor.
Ale teraz by som sa rád dotkol samotného návrhu uznesenia, ktorý je predmetom tohto rokovania. Ja, pani kolegyňka, vnímam a chápem, že ten zámer je určite úprimný a dobrý a jeho cieľ je jasný a vhodný a taký, ako by som to povedal, žiadúci, žiadúci, ale mne sa zdá tá, ten návrh uznesenia vzhľadom na veľmi zákerne prepracované, prepracovanú túto správu, sa mi zdá ten návrh uznesenia taký príliš jemný voči Európskej únii. Taký príliš, príliš taký, aby sme si ich nepohnevali v tom Bruseli, pričom veľmi dobre vieme, že ich by ani poriadna facka neprebrala, nie to iba také jemnučké hryzanie, lebo oni to budú skúšať ďalej a budú proste tú národnú suverenitu ubíjať znova a znova a znova, až kým sa tu nevytvorí jedna veľká silná federálna únia, kde neostane žiadne právo pre národné štáty. V tomto, pán poslanec Vašečka, musím aj s vami polemizovať, lebo vy ste povedali, že vy ste za silnú úniu a za silné národné štáty. Ono sa to nedá súčasne. Nedá sa naraz fandiť silnej Európskej únii a zároveň silným národným štátom, pretože ak bude silná únia, to bude znamenať, že národné štáty prichádzajú o svoju suverenitu v čoraz väčšej časti a naopak, ak by sa posilňovali národné štáty, čo teda sme práve my fanúšikmi tohto modelu, tak by to muselo byť na úkor práv a oprávnení Európskej únie a jej orgánov. Takže nedá sa naraz aj mať vlka sýteho, ale aj ovcu celú. My sme za to, aby tá ovca bola celá a ten vlk nech postupne odíde inde.
A v tejto súvislosti, v tejto súvislosti, kolegyne, kolegovia, si dovolím predložiť doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý by som teraz prečítal.
Poprosím, pán predseda a podpredseda, o zastavenie času, aby som to mohol dočítať ..(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Máte zastavený čas.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Mariána Kotlebu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien, tlač 552.
1. Navrhujem za bod D vložiť nové body E a F, ktoré znejú: "E. Zdôrazňuje, že Slovenská republika je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky založená na cyrilo-metodskom duchovnom dedičstve, to znamená dedičstve kresťanskej kultúry a civilizácie a preto za F. odmieta akékoľvek pokusy Európskeho parlamentu alebo iných orgánov Európskej únie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky spôsobom, ktoré sa tomuto kresťanskému duchovnému dedičstvu protivia." Doterajší bod E sa označuje ako bod G.
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu a verím, že či už s ním alebo bez neho bude toto uznesenie, ktoré ste tu vypracovali ako predkladatelia schválené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 15:24 - 15:34 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, čo si tu ešte si našli chvíľku v piatok poobede, ale ja si myslím, že to stojí za to a je to naša práca a toto je dôležitá súčasť, tento bod si myslím.
Dovolím si najprv využiť tento čas na reakcie na kolegov v rozprave, ktoré tu zazneli, ale cez faktickú sa to nedalo. Pán poslanec Vašečka, vy ste povedali, že na prvom mieste je Slovensko. No, žiaľ, nie je to tak. Slovensko by malo byť na prvom mieste. Ale pokiaľ a znova to zopakujem, bude stále platiť čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý explicitne hovorí o tom, že európske nariadenia sú uprednostňované a majú prednosť pred slovenskými zákonmi, tak jednoducho Slovensko nikdy na prvom mieste nebude. Ak teda aj vy myslíte tú suverenitu Slovenska skutočne vážne
===== Znova to zopakujem. Bude stále platiť článok 7 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý explicitne hovorí o tom, že európske nariadenia sú uprednostňované a majú prednosť pred slovenskými zákonmi, tak jednoducho Slovensko nikdy na prvom mieste nebude. Ak teda aj vy myslíte tú suverenitu Slovenska skutočne vážne, tak najbližšie, keď budeme opäť predkladať zmenu Ústavy a odstránenie tohto protislovenského článku 7 odsek 2 z Ústavy, tak sa môžte realizovať a môžte nás podporiť. Ďakujem vopred v mene suverenity Slovenskej republiky.
Pani poslankyňa Cigániková, vy ste povedali, vy ste povedali, že táto správa alebo návrh tejto správy je len informatívna správa nejaká, že v podstate účelom tejto správy by nemalo byť niečo meniť, ale že jej účelom je porovnávať súčasný stav napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo ľudských práv medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Ja si dovolím s vami nesúhlasiť, pretože to tak vôbec nie je. Keď sa pozreme na kapitolu "Dosiahnutie konsenzu a riešenie vízie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na úrovni Európskej únie" tak vidíme, že táto kapitola má aj s následnými kapitolami 23 bodov. Tých 23 bodov obsahuje nie 23 ale zhruba 18 výziev, 18 výziev k členským štátom Európskej únie čo všetko majú zmeniť, čo všetko majú nastaviť inak, čo všetko majú, poviem to tak sprogresívniť, aby naplnili ducha tejto výzvy, ktorej autori by potom boli spokojní. To znamená, záver tejto správy nie je vôbec nejaký komparatívny alebo porovnávací, ale je vyslovene, povedal by som, taký syntetický, že sa snaží nastaviť tie pravidlá tak, aby to jednoducho tvorcom tejto správy vyhovovalo. A tie výzvy vôbec nie sú nejaké všeobecné. Tie výzvy veľmi jasne idú po širokom, širokom uvoľnení interrupčných pravidiel, idú, idú po, toto musím citovať lebo to je skvost "vedecky presnej a komplexnej sexuálnej výchove". Pritom keby sme, pani kolegyňka, to mali brať skutočne vedecky presne, tak si musíme úplne na rovinu povedať, že tak ako to tisícky rokov fungovalo, ako aj Pán Boh ľudí stvoril, máme muža, máme ženu, nič medzi tým. Ale my presne vieme čo títo eurofili pod vedecky presnou výchovou chápu, 33 pohlaví, rôzne medzikusy medzi tým, zvrátenosti, úlety. O tom je, o tom je syntetická časť tejto správy. Vy veľmi dobre viete, pani kolegyňka, že tie výzvy keby sa naplnili, tak jednoducho to čo je ešte dnes normálne by bolo zabudnuté a boli by tu také obludnosti alebo také anomálie, nechcem to nejako znevažovať, anomálie, že by sme sa nestíhali čudovať. Takže skutočne táto správa nie je komparatívna, nie je porovnávacia, nie je nejaká štatistická. Táto správa má ambíciu byť nejakým etalónom, byť nejakým míľnikom, nejakým cieľom ku ktorému sa postupnými krokmi má Európska únia pomaličky ale isto doplaziť. A my sme tu na to, aby sme vďaka predkladateľom, a ja si ich prácu vážim, aby sme upozornili na tie obrovské riziká, ktoré táto, ktoré tento návrh správy so sebou nesie a práve preto musíme, aj keď možno niektorým sa to nezdá vhodné, upozorňovať na obrovské nebezpečenstvo, ktoré sa vo forme tohto návrhu správy z Európskej únie a z Európskeho parlamentu vznáša aj nad Slovenskom a všetkými národnými štátmi o to viac, o to viac, že správa zachádza do takých, povedal by som až trúfalostí, kolegyne, kolegovia, že otvorene, otvorene vymenúva alebo označuje Poľskú republiku ako akýsi spiatočnícky, nedemokratický, totalitný štát len preto, že má iný názor na otázku potratov a legislatívy s nimi súvisiacej. Takže vôbec to nie je také nevinné, vôbec to nie je také nevinné, preto, pani kolegyňka, ja vám ďakujem za to, že ste to iniciovali, že sa o tom rozpráva, aj keď podľa mňa média to úplne odignorujú, pretože nechcú, aby ten výkričník, ktorý by mal vyjsť z rokovania parlamentu o tejto, o tomto návrhu správe, aby tento výkričník videlo čo najviac ľudí. A to by mala byť úloha médií, ale vieme, že keď ide o ideologické zafarbenie správ, tak na Slovensku médiá hlavného prúdu slúžia liberálom, slúžia presne takýmto tlakom a pokusom medzi aké môžme veľmi smelo a úplne jasne zaradiť aj návrh tejto správy.
Čo sa týka samotnej správy myslím, že bolo povedané všetko, nie z mojich úst, ale z úst predrečníkov, kde naozaj som nemohol inak ako súhlasiť so všetkým čo bolo povedané, okrem tých možno otázok suverenity na ktoré máme trošku rozdielny názor.
Ale teraz by som sa rád dotkol samotného návrhu uznesenia, ktorý je predmetom tohto rokovania. Ja, pani kolegyňka, vnímam a chápem, že ten zámer je určite úprimný a dobrý a jeho cieľ je jasný a vhodný a taký, ako by som to povedal, žiadúci, žiadúci, ale mne sa zdá tá, ten návrh uznesenia vzhľadom na veľmi zákerne prepracované, prepracovanú túto správu, sa mi zdá ten návrh uznesenia taký príliš jemný voči Európskej únii. Taký príliš, príliš taký, aby sme si ich nepohnevali v tom Bruseli, pričom veľmi dobre vieme, že ich by ani poriadna facka neprebrala, nie to iba také jemnučké hryzanie, lebo oni to budú skúšať ďalej a budú proste tú národnú suverenitu ubíjať znova a znova a znova, až kým sa tu nevytvorí jedna veľká silná federálna únia, kde neostane žiadne právo pre národné štáty. V tomto, pán poslanec Vašečka, musím aj s vami polemizovať, lebo vy ste povedali, že vy ste za silnú úniu a za silné národné štáty. Ono sa to nedá súčasne. Nedá sa naraz fandiť silnej Európskej únii a zároveň silným národným štátom, pretože ak bude silná únia, to bude znamenať, že národné štáty prichádzajú o svoju suverenitu v čoraz väčšej časti a naopak, ak by sa posilňovali národné štáty, čo teda sme práve my fanúšikmi tohto modelu, tak by to muselo byť na úkor práv a oprávnení Európskej únie a jej orgánov. Takže nedá sa naraz aj mať vlka sýteho, ale aj ovcu celú. My sme za to, aby tá ovca bola celá a ten vlk nech postupne odíde inde.
A v tejto súvislosti, v tejto súvislosti, kolegyne, kolegovia, si dovolím predložiť doplňujúci a pozmeňujúci návrh, ktorý by som teraz prečítal.
Poprosím, pán predseda a podpredseda, o zastavenie času, aby som to mohol dočítať ..(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Máte zastavený čas.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Mariána Kotlebu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu Správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien, tlač 552.
1. Navrhujem za bod D vložiť nové body E a F, ktoré znejú: "E. Zdôrazňuje, že Slovenská republika je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky založená na cyrilo-metodskom duchovnom dedičstve, to znamená dedičstve kresťanskej kultúry a civilizácie a preto za F. odmieta akékoľvek pokusy Európskeho parlamentu alebo iných orgánov Európskej únie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky spôsobom, ktoré sa tomuto kresťanskému duchovnému dedičstvu protivia." Doterajší bod E sa označuje ako bod G.
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu a verím, že či už s ním alebo bez neho bude toto uznesenie, ktoré ste tu vypracovali ako predkladatelia schválené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:19 - 15:20 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pani kolegynka Šuteková, ja ďakujem za vaše vystúpenie. A ja sa musím priznať, že ja som vás doteraz nejako veľmi neregistroval a o to viac som pozitívne prekvapený týmto vašim vystúpením. A možno že ak sa viac takýchto hlasov nájde, tak teoreticky pri nejakých vhodných konšteláciách alebo vhodnej konštelácii by toto uznesenie aj mohlo byť schválené, čo by bolo určite veľmi dobré.
A bol by to signál aj pre tých slovenských europoslancov, aby sa zamysleli nad svojou prácou a nad tým, akým spôsobom bojujú za práva Slovenskej republiky v Bruseli, veď preto ich tam, na to ich tam teda ľudia zvolili a poslali. Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:18 - 15:19 hod.

Sulanová Magdaléna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, z mojej strany veľmi pekne ďakujem teda za vaše vystúpenie, pretože sa plne stotožňujem s vašim názorom a že ste sa venovali predovšetkým práve svedomiu a výhrade vo svedomí. Skutočne si myslím, že Európska únia v tomto už ďaleko prekročila akékoľvek únosné hranice. Je to absolútne porušenie súčasti slobody človeka, a preto si myslím, že nemôžeme mlčať. My sa musíme ozvať. Toto uznesenie je nevyhnutné a veľmi potrebné, pretože kto mlčí, ten svedčí. A Európska únia, keď my budeme mlčať a nebudeme sa ozývať, aj keď teraz to ešte nie je záväzné, oni pôjdu ďalej a ďalej. A neviem si predstaviť, kde to končí. Takže veľmi pekne ďakujem aj pani poslankyni Záborskej, aj všetkým, ktorí podporia toto uznesenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:08 - 15:09 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja sa vám chcem poďakovať za také veľmi krátke ale kultivované a veľmi pekné zhrnutie celého tohto návrhu uznesenia. Mne sa to veľmi páčilo subjektívne. Čiže ďakujem, ale musím zároveň aj trošku tak doplniť, doplniť tu vašu, to vaše vystúpenie, tú vašu verziu v tom, že pokiaľ stále platí ten nešťastný čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o tej nadradenosti európskych legislatívnych aktov pred slovenskými zákonmi, tak my musíme skutočne veľmi citlivo vnímať všetko to čo únia sa snaží ku nám pretlačiť. A kým tento čl. 7 ods. 2 nebude z Ústavy odstránený, tak o zvrchovanosti naozaj rozprávať nemôžme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:55 - 14:57 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pani kolegyňka, naozaj by to bolo ochudobnením tohto bodu, ak by ste nevystúpili. Som rád, že ste vystúpili, ale nemôžem sa s vašimi argumentami teda naozaj stotožniť, pretože ak by tá správa bola taká pohodová, v podstate nepodstatná, ako ste povedali, že nie účelné robiť na ňu akúkoľvek reakciu, nejaké uznesenie. Tak potom sa pýtam na čo je samotná správa. Viete veľmi dobre, že formou takýchto správ sa vytvára akési podhubie na to, aby možno o rok, o dva, o tri tvrdenia a návrhy z tejto správy pretavili legislatívnej činnosti orgánov Európskej únie, ktoré žiaľbohu majú dopad aj na Slovenskú republiku a ktoré by znamenali, že by sme zase museli niektoré nové výmysly Európskej únie z tejto oblasti aproximovať do slovenského práva, čo by bola katastrofa. Preto, podľa mňa, je veľmi dobré, že sa táto správa vyťahuje na svetlo sveta, že sa k nej nič ale nepridáva, že sa ukazuje taká aká je. Pretože ona je dosť otvorená, aj keď niektoré, niektoré povedal by som oblasti pomenúva v inotajoch. Nenájdete tam to, že štáty majú podporovať rôzne transgender politiky a neviem čo všetko. Ale v podstate je to tam všade napísané. Tak isto ako nie je priamo napísané o tom, že štát musí úplne otvoriť tému potratov, ale je to napísané inak, aby sa regulovali prekážky legálneho umelého prerušenia tehotenstva. Čiže, pani kolegyňka, vy veľmi dobre viete, že Európska únia v súčasnosti je totálne proimigračná a zároveň aj táto správa hovorí o tom, že sa uberá cestou obmedzovania pôrodnosti európskeho obyvateľstva. To je neprípustné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:43 - 14:44 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky, možno len reakcia na pani poslankyňu Pleštinskú. Vy možno ako nespochybňujete prínos Európskej únie pre Slovenskú republiku, my tento prínos spochybňujeme, lebo práve na takejto správe vidíme, že Európska únia nám neprináša nejaký prínos, ale skôr nám prináša absolútny rozvrat v tých najzásadnejších otázkach, pretože ak si necháme rozvrátiť spoločnosť, ak si necháme rozvrátiť naše rodiny, náš národ a naše deti takouto zhubnou liberálnou ideológiou, tak potom nás nezachránia ani nejaké eurofondy, ani nejaké fiktívne výhody, ktoré nám Európska únia ponúka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:42 - 14:43 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Rasťo Schlosár, ja ti ďakujem za skutočne také precízne zhodnotenie a analýzu tohto návrhu správy Európskeho parlamentu, ktorý podľa mňa, keby sa k ľuďom naozaj dostal v takej, v takom obsahu ako je, tak by pochopili aký škodlivý je Európsky parlament, aké individuá sa tam nachádzajú a aké obrovské nebezpečie nám od týchto európskych fanatikov hrozí. Naozaj veci, ktoré sú, ktoré sú tisícročia považované za normálne, prirodzené, tak tu sú reprodukované ako nejaké prekážky pokroku, prekážky naplnenia ľudských práv a keď niekto, alebo tí ľudia, ktorí proste nechcú sa nechať do tohto potoka tejto modernosti, keď to tak poviem, stiahnuť tak sú tu označovaní za nejakých nie, že spiatočníkov, ale ľudí, ktorí základné, alebo generálne ľudské práva, keď toto označujú, neuznávajú. To je neakceptovateľné a jednoducho veľmi dobre si povedal, že nie je možné za ľudské práva považovať to, keď sa niekto zblázni v hlave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 14:31 - 14:41 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, pokiaľ ide o poslanecký klub Ľudovej strany Naše Slovensko, musím povedať, že my v tom máme celkom jasno. Tak ako trváme na tom, aby slovenská republika zvrchovaným štátom, a preto sme aj pred nedávnom práve tu v Národnej rade navrhli vypustiť z Ústavy Slovenskej republiky nadradenosť práva Európskej únie nad zákonmi Slovenskej republiky, tak sme aj presvedčení o tom, že zvrchovanosť a suverenita Slovenskej republiky práve v otázkach etických, morálnych, kultúrnych a zdravotných musí byť úplnou samozrejmosťou, na ktorej musíme trvať všetci a to bez ohľadu na politické tričká či náš postoj k Európskej únii ako takej. Preto musím hneď na úvod povedať, že súhlasíme s navrhovaným uznesením k tzv. Návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien ako sa celým názvom tento návrh správy nazýva. Tento návrh správy Európskeho parlamentu, o ktorom sa bude v blízkom čase v Európskom parlamente hlasovať, je absolútne bezprecedentným a drzým zasahovaním do nezávislosti nášho štátu a to dokonca v tak citlivých etických a kultúrnych otázkach ako sú napríklad interrupcie, sexuálna výchova detí a mládeže, či ďalšie témy, ktoré táto správa prináša. A nielen prináša, táto správa nám chce prostredníctvom Európskeho parlamentu doslova nanútiť úplne chorú predstavu niekoľkých liberálnych fanatikov o tom, ako by mala byť usporiadaná naša spoločnosť, náš štát, ako by mal žiť náš národ a naše rodiny. Rozoberiem len niekoľko vecí, ktoré sú pre nás absolútne neprijateľné. Na prvom mieste je to výzva, aby všetky členské štáty Európskej únie legalizovali interrupcie, respektíve odstránili prekážky, ktoré ich vykonávaniu bránia. Teda fakticky výzva na to, aby bolo možné všade v Európe beztrestne zabíjať nenarodené deti vo včasnom štádiu tehotenstva, pričom nijako konkrétne sa v tejto správe nedefinuje to včasné štádium tehotenstva, teda nevieme, či sa tým myslí 12 týždňov tehotenstva ako je to u nás alebo dokonca možno aj viac. A to bez akéhokoľvek dôvodu len tak na požiadanie. Európska únia alebo teda predkladatelia tejto správy tak volajú po tom, aby tá hŕstka štátov, ktoré ešte v Európskej únii nestratili zdravý rozum a cit pre ľudskosť a spravodlivosť, aby aj tieto štáty ako sú Malta a Poľsko umožnili páchať na svojom území celkom bezbreho genocídu svojho národa. V opačnom prípade budú obvinené z toho, že porušujú ľudské práva a páchajú "rodovo" motivované násilie na ženách. Samozrejme to, že práve samotný umelý potrat je tým najodpornejším násilím so smrteľnými následkami pre nevinné dieťa, že práve umelý potrat popiera základné ľudské právo na život, každého človeka, ktorú si, bohužiaľ, tieto choré a pokrytecké liberálne hlavy v Európskom parlamente vôbec neuvedomujú alebo si uvedomujú, ale ich to vôbec nezaujíma. No táto výzva nie je len útokom na tieto dva štáty, teda na Maltu Poľsko a týka sa bezprostredne aj našej Slovenskej republiky. Okrem týchto dvoch výnimiek všetky ostatné všetky ostatné členské štáty Európskej únie totiž umožňujú interrupcie na požiadanie. Táto výzva sa teda dá chápať aj tak, že liberáli v Európskom parlamente nie sú spokojní ani s takým liberálnym prístupom k interrupciám aký je u nás na Slovensku. Zrejme aj to sa im máli a chcú, aby sme tomuto vraždeniu nekládli žiadne prekážky, aby sme možno predĺžili obdobie do kedy je možné vykonávať interrupcie, alebo aby sme sa nepokúšali nijakým spôsobom ženy legislatívne motivovať k tomu, aby na umelé potraty nešli. A aby toho nebolo málo, chcú, aby si lekári u nás nemohli pri interrupciách uplatňovať výhradu vo svedomí. Dokonca chcú, aby výhrada vo svedomí bola v budúcnosti považovaná za odmietnutie zdravotnej starostlivosti. Dobre počujete, za odmietnutie zdravotnej starostlivosti. Len preto, že nejaký lekár chce žiť a pracovať v súlade so svojím svedomím a v súlade so svojou kresťanskou vierou. Táto správa predložená do Európskeho parlamentu má dokonca tú drzosť, že chce, aby celej Európskej únie existoval len jeden názor a jeden pohľad na svet a to pohľad liberálny a všetko ostatné bolo považované za nedemokratické a nebezpečné. Odporcov interrupcií bojujúcich za právo na život nenarodených detí totiž otvorene obviňuje z narúšania demokracie a osobných slobôd a kritizuje ich za to, že ešte vždy majú vplyv na vnútroštátne právo a politiku a navyše vyzýva členské štáty, aby potláčali slobodu prejavu v tejto oblasti, keď od nich požaduje, aby bojovali proti tzv. šíreniu diskriminačných a nebezpečných dezinformácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach. Druhou otázkou, ktorej sa správa Európskeho parlamentu venuje, je otázka toho, čo nazýva tzv. sexuálna orientácia rodová identita. Európsky parlament doslova konštatuje, citujem, sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú založené na práve každého jednotlivca, na rešpektovaní jeho telesnej nedotknuteľnosti a osobnej autonómie, vymedzenie jeho sexuálnej orientácie a rodovej identity, rozhodovanie o tom, s kým a kedy bude sexuálne aktívny, rozhodovanie o tom, či, kedy a s kým uzavrie manželstvo. Koniec citátu. Toto konštatovanie v návrhu správy Európskeho parlamentu de facto znamená, že ak sa v budúcnosti nejaký pedofil rozhodne sexuálne zneužiť dieťa alebo nejaký iný sexuálny deviant sa rozhodne, že chce uzavrieť manželstvo už nielen s osobou rovnakého pohlavia, ale kľudne aj so svojím psom, autom alebo inou vecou, tak nikto mu v tom nebude môcť brániť, pretože to je jeho právo s kým bude sexuálne aktívny a s kým uzavrie manželstvo.
Nech si už ale tieto slová vykladáme akokoľvek, jedno je isté, že táto správa prehlasuje za jedno z ľudských práv minimálne právo na manželstvá homosexuálov a o registrovaných partnerstvách týchto deviantov ani nehovoriac. Znamená to, že tento návrh správy Európskeho parlamentu fakticky vyzýva aj Slovenskú republiku na to, aby sme tento chorý výmysel liberálov akceptovali ak nechceme byť obvinení z toho, že porušujeme ľudské práva. A práve toto je mimoriadne nebezpečné, pretože hoci ide len o politickú deklaráciu, je to evidentne príprava na to, aby sme sa v etických otázkach totálne podriadili a prispôsobili západnému liberalizmu. A jedného dňa a ten deň môže prísť rýchlejšie ako sa nazdáme, môžme byť aj my všetci trestne stíhaní a súdení za to, že porušujeme ľudské práva len preto, že kritizujeme alebo nechceme umožniť in é manželstvá ako manželstvá medzi mužom a ženou, alebo len preto, že odmietame adopcie detí homosexuálmi.
No a napokon tretia oblasť, ktorej sa správa Európskeho parlamentu týka, je oblasť sexuálnej výchovy detí a mládeže. V správe sa doslova uvádza, citujem. Naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup k vedecky presnej a komplexnej sexuálnej výchove pre všetky základné a stredné školy v súlade s normami VHO. Je pri tom jasné, dámy a páni, ako si v Európskej únii predstavujú túto sexuálnu výchovu. Stačí sa pozrieť na to ako prebieha sexuálna výchova už teraz v mnohých štátoch na západe. Sexuálna výchova v týchto štátoch už neprebieha len na druhom stupni základných škôl, ale dokonca už aj na prvom stupni a v škôlkach. Len 5 ročné deti sa učia o masturbácii alebo o tom, že byť homosexuálom, že byť deviantom je celkom normálne, deti na základných školách sa zasa školia o detailných podrobnostiach análneho a orálneho sexu, či rôznych sexuálnych polohách. Alebo o tom, že neexistuje len mužské a ženské pohlavie, ale akési tretie pohlavie. A takéto zvrátenosti to nie je len záležitosť výchovy a vzdelávania v niekoľkých členských štátoch, ale týka sa to priamo orgánov Európskej únie. Už v minulosti totiž výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť schválil podobnú správu , podľa ktorej, citujem, európske škôlky a školy môžu zakázať detské knihy a rozprávky, ktoré zobrazujú tradičnú rodinu, koniec citátu, pretože podľa tohto výboru by rozprávky mali hovoriť o sexuálnej rozmanitosti. Dokonca sa tam uvádza, opäť citujem, homosexualita by mala byť určená v škôlke ako forma skúseností a znalostí alebo deti potrebujú vedieť, že je to normálne, keď vaši rodičia sú gayovia alebo lesby. Toľko, toľko teda k správe toho výboru.
Povedzme, povedzte mi, prosím vás, panie poslankyne, páni poslanci, na čo všetko je toto dobré. Ako to pomôže výchove našich detí, dokonca tých najmenších detí. Čo z nich chce vlastne Európska únia urobiť? Myslí si snáď, že takýmto spôsobom z nich vyrastú slušní ľudia? Toto nie je nič iné ako výchova k predčasným sexuálnym aktivitám, výchova k totálnej promiskuite...
===== Povedzte mi, prosím vás, panie poslankyne, páni poslanci, na čo všetko toto je dobré. Ako to pomôže výchove našich detí, dokonca tých najmenších detí. Čo z nich chce vlastne Európska únia urobiť? Myslí si snáď, že takýmto spôsobom z nich vyrastú slušní ľudia? Toto nie je nič iné ako výchova k predčasným sexuálnym aktivitám, výchova k totálnej promiskuite a k akceptácii deviácií všetkého druhu. Panie poslankyne, páni poslanci, naozaj odporúčam prečítajte si tento návrh správy Európskeho parlamentu predtým než budete hlasovať a sami pochopíte, že Európska únia sa celkom zbláznila, ak je schopná o takomto materiáli čo len hlasovať, ak je schopná takýto materiál, čo len pripustiť k hlasovaniu a do svojich výborov. Mne z toho vychádza len jedno, ak nechceme Slovensko zatiahnuť do tejto morálnej špiny, ak nechceme pripustiť totálny rozklad našej spoločnosti a všetkých jej hodnôt, tak nemáme inú možnosť ako tento návrh správy Európskeho parlamentu odmietnuť a nielen to. Musíme urobiť aj všetko pre to, aby sme v plnej miere obnovili suverenitu našej Slovenskej republiky, aby nám žiaden orgán Európskej únie nemohol nikdy hovoriť ako máme u nás žiť a vychovávať naše deti, čím skôr, tým lepšie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2021 14:31 - 14:41 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, pokiaľ ide o poslanecký klub Ľudovej strany Naše Slovensko, musím povedať, že my v tom máme celkom jasno. Tak ako trváme na tom, aby slovenská republika zvrchovaným štátom, a preto sme aj pred nedávnom práve tu v Národnej rade navrhli vypustiť z Ústavy Slovenskej republiky nadradenosť práva Európskej únie nad zákonmi Slovenskej republiky, tak sme aj presvedčení o tom, že zvrchovanosť a suverenita Slovenskej republiky práve v otázkach etických, morálnych, kultúrnych a zdravotných musí byť úplnou samozrejmosťou, na ktorej musíme trvať všetci a to bez ohľadu na politické tričká či náš postoj k Európskej únii ako takej. Preto musím hneď na úvod povedať, že súhlasíme s navrhovaným uznesením k tzv. Návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien ako sa celým názvom tento návrh správy nazýva. Tento návrh správy Európskeho parlamentu, o ktorom sa bude v blízkom čase v Európskom parlamente hlasovať, je absolútne bezprecedentným a drzým zasahovaním do nezávislosti nášho štátu a to dokonca v tak citlivých etických a kultúrnych otázkach ako sú napríklad interrupcie, sexuálna výchova detí a mládeže, či ďalšie témy, ktoré táto správa prináša. A nielen prináša, táto správa nám chce prostredníctvom Európskeho parlamentu doslova nanútiť úplne chorú predstavu niekoľkých liberálnych fanatikov o tom, ako by mala byť usporiadaná naša spoločnosť, náš štát, ako by mal žiť náš národ a naše rodiny. Rozoberiem len niekoľko vecí, ktoré sú pre nás absolútne neprijateľné. Na prvom mieste je to výzva, aby všetky členské štáty Európskej únie legalizovali interrupcie, respektíve odstránili prekážky, ktoré ich vykonávaniu bránia. Teda fakticky výzva na to, aby bolo možné všade v Európe beztrestne zabíjať nenarodené deti vo včasnom štádiu tehotenstva, pričom nijako konkrétne sa v tejto správe nedefinuje to včasné štádium tehotenstva, teda nevieme, či sa tým myslí 12 týždňov tehotenstva ako je to u nás alebo dokonca možno aj viac. A to bez akéhokoľvek dôvodu len tak na požiadanie. Európska únia alebo teda predkladatelia tejto správy tak volajú po tom, aby tá hŕstka štátov, ktoré ešte v Európskej únii nestratili zdravý rozum a cit pre ľudskosť a spravodlivosť, aby aj tieto štáty ako sú Malta a Poľsko umožnili páchať na svojom území celkom bezbreho genocídu svojho národa. V opačnom prípade budú obvinené z toho, že porušujú ľudské práva a páchajú "rodovo" motivované násilie na ženách. Samozrejme to, že práve samotný umelý potrat je tým najodpornejším násilím so smrteľnými následkami pre nevinné dieťa, že práve umelý potrat popiera základné ľudské právo na život, každého človeka, ktorú si, bohužiaľ, tieto choré a pokrytecké liberálne hlavy v Európskom parlamente vôbec neuvedomujú alebo si uvedomujú, ale ich to vôbec nezaujíma. No táto výzva nie je len útokom na tieto dva štáty, teda na Maltu Poľsko a týka sa bezprostredne aj našej Slovenskej republiky. Okrem týchto dvoch výnimiek všetky ostatné všetky ostatné členské štáty Európskej únie totiž umožňujú interrupcie na požiadanie. Táto výzva sa teda dá chápať aj tak, že liberáli v Európskom parlamente nie sú spokojní ani s takým liberálnym prístupom k interrupciám aký je u nás na Slovensku. Zrejme aj to sa im máli a chcú, aby sme tomuto vraždeniu nekládli žiadne prekážky, aby sme možno predĺžili obdobie do kedy je možné vykonávať interrupcie, alebo aby sme sa nepokúšali nijakým spôsobom ženy legislatívne motivovať k tomu, aby na umelé potraty nešli. A aby toho nebolo málo, chcú, aby si lekári u nás nemohli pri interrupciách uplatňovať výhradu vo svedomí. Dokonca chcú, aby výhrada vo svedomí bola v budúcnosti považovaná za odmietnutie zdravotnej starostlivosti. Dobre počujete, za odmietnutie zdravotnej starostlivosti. Len preto, že nejaký lekár chce žiť a pracovať v súlade so svojím svedomím a v súlade so svojou kresťanskou vierou. Táto správa predložená do Európskeho parlamentu má dokonca tú drzosť, že chce, aby celej Európskej únie existoval len jeden názor a jeden pohľad na svet a to pohľad liberálny a všetko ostatné bolo považované za nedemokratické a nebezpečné. Odporcov interrupcií bojujúcich za právo na život nenarodených detí totiž otvorene obviňuje z narúšania demokracie a osobných slobôd a kritizuje ich za to, že ešte vždy majú vplyv na vnútroštátne právo a politiku a navyše vyzýva členské štáty, aby potláčali slobodu prejavu v tejto oblasti, keď od nich požaduje, aby bojovali proti tzv. šíreniu diskriminačných a nebezpečných dezinformácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach. Druhou otázkou, ktorej sa správa Európskeho parlamentu venuje, je otázka toho, čo nazýva tzv. sexuálna orientácia rodová identita. Európsky parlament doslova konštatuje, citujem, sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú založené na práve každého jednotlivca, na rešpektovaní jeho telesnej nedotknuteľnosti a osobnej autonómie, vymedzenie jeho sexuálnej orientácie a rodovej identity, rozhodovanie o tom, s kým a kedy bude sexuálne aktívny, rozhodovanie o tom, či, kedy a s kým uzavrie manželstvo. Koniec citátu. Toto konštatovanie v návrhu správy Európskeho parlamentu de facto znamená, že ak sa v budúcnosti nejaký pedofil rozhodne sexuálne zneužiť dieťa alebo nejaký iný sexuálny deviant sa rozhodne, že chce uzavrieť manželstvo už nielen s osobou rovnakého pohlavia, ale kľudne aj so svojím psom, autom alebo inou vecou, tak nikto mu v tom nebude môcť brániť, pretože to je jeho právo s kým bude sexuálne aktívny a s kým uzavrie manželstvo.
Nech si už ale tieto slová vykladáme akokoľvek, jedno je isté, že táto správa prehlasuje za jedno z ľudských práv minimálne právo na manželstvá homosexuálov a o registrovaných partnerstvách týchto deviantov ani nehovoriac. Znamená to, že tento návrh správy Európskeho parlamentu fakticky vyzýva aj Slovenskú republiku na to, aby sme tento chorý výmysel liberálov akceptovali ak nechceme byť obvinení z toho, že porušujeme ľudské práva. A práve toto je mimoriadne nebezpečné, pretože hoci ide len o politickú deklaráciu, je to evidentne príprava na to, aby sme sa v etických otázkach totálne podriadili a prispôsobili západnému liberalizmu. A jedného dňa a ten deň môže prísť rýchlejšie ako sa nazdáme, môžme byť aj my všetci trestne stíhaní a súdení za to, že porušujeme ľudské práva len preto, že kritizujeme alebo nechceme umožniť in é manželstvá ako manželstvá medzi mužom a ženou, alebo len preto, že odmietame adopcie detí homosexuálmi.
No a napokon tretia oblasť, ktorej sa správa Európskeho parlamentu týka, je oblasť sexuálnej výchovy detí a mládeže. V správe sa doslova uvádza, citujem. Naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili prístup k vedecky presnej a komplexnej sexuálnej výchove pre všetky základné a stredné školy v súlade s normami VHO. Je pri tom jasné, dámy a páni, ako si v Európskej únii predstavujú túto sexuálnu výchovu. Stačí sa pozrieť na to ako prebieha sexuálna výchova už teraz v mnohých štátoch na západe. Sexuálna výchova v týchto štátoch už neprebieha len na druhom stupni základných škôl, ale dokonca už aj na prvom stupni a v škôlkach. Len 5 ročné deti sa učia o masturbácii alebo o tom, že byť homosexuálom, že byť deviantom je celkom normálne, deti na základných školách sa zasa školia o detailných podrobnostiach análneho a orálneho sexu, či rôznych sexuálnych polohách. Alebo o tom, že neexistuje len mužské a ženské pohlavie, ale akési tretie pohlavie. A takéto zvrátenosti to nie je len záležitosť výchovy a vzdelávania v niekoľkých členských štátoch, ale týka sa to priamo orgánov Európskej únie. Už v minulosti totiž výbor Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť schválil podobnú správu , podľa ktorej, citujem, európske škôlky a školy môžu zakázať detské knihy a rozprávky, ktoré zobrazujú tradičnú rodinu, koniec citátu, pretože podľa tohto výboru by rozprávky mali hovoriť o sexuálnej rozmanitosti. Dokonca sa tam uvádza, opäť citujem, homosexualita by mala byť určená v škôlke ako forma skúseností a znalostí alebo deti potrebujú vedieť, že je to normálne, keď vaši rodičia sú gayovia alebo lesby. Toľko, toľko teda k správe toho výboru.
Povedzme, povedzte mi, prosím vás, panie poslankyne, páni poslanci, na čo všetko je toto dobré. Ako to pomôže výchove našich detí, dokonca tých najmenších detí. Čo z nich chce vlastne Európska únia urobiť? Myslí si snáď, že takýmto spôsobom z nich vyrastú slušní ľudia? Toto nie je nič iné ako výchova k predčasným sexuálnym aktivitám, výchova k totálnej promiskuite...
===== Povedzte mi, prosím vás, panie poslankyne, páni poslanci, na čo všetko toto je dobré. Ako to pomôže výchove našich detí, dokonca tých najmenších detí. Čo z nich chce vlastne Európska únia urobiť? Myslí si snáď, že takýmto spôsobom z nich vyrastú slušní ľudia? Toto nie je nič iné ako výchova k predčasným sexuálnym aktivitám, výchova k totálnej promiskuite a k akceptácii deviácií všetkého druhu. Panie poslankyne, páni poslanci, naozaj odporúčam prečítajte si tento návrh správy Európskeho parlamentu predtým než budete hlasovať a sami pochopíte, že Európska únia sa celkom zbláznila, ak je schopná o takomto materiáli čo len hlasovať, ak je schopná takýto materiál, čo len pripustiť k hlasovaniu a do svojich výborov. Mne z toho vychádza len jedno, ak nechceme Slovensko zatiahnuť do tejto morálnej špiny, ak nechceme pripustiť totálny rozklad našej spoločnosti a všetkých jej hodnôt, tak nemáme inú možnosť ako tento návrh správy Európskeho parlamentu odmietnuť a nielen to. Musíme urobiť aj všetko pre to, aby sme v plnej miere obnovili suverenitu našej Slovenskej republiky, aby nám žiaden orgán Európskej únie nemohol nikdy hovoriť ako máme u nás žiť a vychovávať naše deti, čím skôr, tým lepšie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis