Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2020 o 13:13 hod.

Ing.

Miroslav Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2020 13:13 - 13:14 hod.

Kollár Miroslav
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.9.2020 14:51 - 14:52 hod.

Šuteková Miriam
(Vymazať rámček, nevystupovala.)
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2020 14:50 - 14:51 hod.

Valášek Tomáš
Ono to bolo vlastne už odpovedané myslím, ale pre istotu objavili sa také informácie, že tá kompenzácia vlastne by išla mimo profesionálnych športov len na amatérske športy a mládež. Ale už z povahy tých schém, ktoré ste podpísali logicky vyplýva, že máte na mysli aj profesionálny šport. Takže dobre tomu rozumiem?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.9.2020 14:12 - 14:13 hod.

Letanovská Andrea Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pán minister, rozumiem. Vidím, že prebiehajú rokovania a nechcem predbiehať. Veľmi oceňujem, že sa neuvažuje o nejakých reštrikciách napriek tomu, že mnohé kluby nebudú možno vykonávať v plnom profile svoju. A ako som už povedala, nechcem predbiehať, len či uvažujete aj o nejakej kompenzácie do budúcnosti v zmysle nejakých ušlých ziskov pre kluby, ktoré nežijú z vysielacích práv, z reklamy, ale z lístkov z predaja, vlastne z organizácie športových podujatí. Nejaká takzvané lístkové kompenzácie alebo niečo také. Uvažujete týmto smerom alebo je to nereálne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 17:34 - 17:34 hod.

Žitňanská Jana
Ďakujem veľmi pekne. Sociálny výbor bude zajtra ráno 8.45.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:40 - 14:41 hod.

Lehotský Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za, za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu NR SR navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 16:38 - 16:40 hod.

Šeliga Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Začnem vami... (Rečník si odkašľal.) Pardon, pán Taraba. Systém priamej voľby prokurátorov alebo sudcov je v niektorých krajinách, veď to iste veľmi dobre viete. Ja si nemyslím, že to je šťastný systém, že ale ten model, kde je zastupiteľská demokracia, kde poslanci alebo teda volený orgán má tú delegáciu do občanov, je dostatočný, ale ak by niekto predložil takýto návrh a začala by takáto diskusia, ja s tým problém nemám. Len si myslím, že zas aj tá Národná rada by mala byť dosť kompetentná na to, aby vedela posúdiť tie kritéria, ktoré sú dané v zákone.
A v súvislosti s tým, že niektorí prokurátori sa boja. No veď ja poviem meno prokurátora, Špirka. Veď si pamätáte, čo sa mu stalo, keď sa ozval proti Kaliňákovi? Ja si nemyslím ani moje vystúpenie nemalo znamenať to, že všetci prokurátori sa teraz boja, len oni to, čo referovali, lebo my sme sa ich pýtali, no tak ich argument bol, no tak ale nám neveríte. A my hovoríme, no ale naozaj tá dôvera je nízka v očiach verejnosti, lebo ixkrát ste mlčali, keď sa diali krivdy. A oni, argument tejto pani prokurátorky bol, že mlčala som, pretože by ma vyhodili, lebo by mi robili zle a podobne. Ja netvrdím, že to je správny argument, len hovorím, že tomu argumentu rozumiem a dokonca rozumiem aj tej prokurátorke, keď videli, čo robili so Špirkom, keď skúšal obžalovať Kaliňáka a Počiatka. Veď si pamätáte ten prípad. A koľko trvalo, kým bolo zastavené to disciplinárne konanie? Takže, že o tomto to je, o tomto je to, aby jednoducho tú prokuratúru viedol človek, ktorý nebude zasahovať do ich roboty, a keď budú kritickí, nechá ich byť kritických. Však v tom je aj veľkosť toho človeka. A takéhoto človeka majú vybrať poslanci Národnej rady. Všetci poslanci a majú sa ho pýtať aj počas toho výberového konania. Toto je tým cieľom, a nie teraz, že tu jedného dať alebo jednu tu dať, ktorá bude plniť objednávku tejto vládnej koalície alebo objednávku minulej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 16:28 - 16:35 hod.

Šeliga Juraj Zobrazit prepis
Dámy a páni, ja sa budem snažiť byť krátky a stručný, ale priznám sa, že tu sa tlačí na pery veľmi logická otázka, že čoho sa tak strašne bojíte. Veď my nehovoríme týmto návrhom zákona, že ideme vybrať Jožka Mrkvičku za generálneho prokurátora, schváľte nám to Národná rada a hotovo. Vôbec nie! Jediné, čo robíme, je, otvárame súťaž tak, aby sa tam mohli prihlásiť aj neprokurátori, a nielen neprokurátori. Sú to ľudia, ktorí musia spĺňať kvalifikačné, prísne kvalifikačné kritéria. Sú to ľudia, ktorí musia mať prax, sú to ľudia, ktorí musia mať bezpečnostnú previerku, sú to ľudia, ktorí museli v svojej minulosti ukázať, že niečo vedia o tom trestnom práve. A keď spomínate diskusiu s odbornou verejnosťou, no tak prosím, bola diskusia s odbornou verejnosťou, kde boli aj prokurátori, a jedna pani prokurátorka sa na otázku, myslím, pána JUDr. Baránika, prečo ste doteraz mlčali, ozvala: Viete, prečo sme doteraz mlčali? Lebo v momente, ako by sme sa ozvali, tak mám na stole kontrolu a previerku spisov, boli by mi zobraté prémie, boli by mi odobraté spisy, bola by som preradená na nízku..., na nižšiu prokuratúru alebo začaté disciplinárne konanie.
Prosím vás, veď sa netvárme, že Generálna prokuratúra funguje ako dobré švajčiarske hodinky! Nefunguje! Jednoducho tento zákon otvára možnosť kandidovať ľuďom, ktorí majú nejakú víziu Generálnej prokuratúry, keby ste podstatne čítali ten návrh zákona, tak vidíte, že tam je aj povinnosť predložiť projekt, to, akým spôsobom chce ten človek viesť tú Generálnu prokuratúru, a musí odpovedať na otázky ústavnoprávneho výboru.
Ja sa trošku čudujem, že prečo je taký strašný problém dovoliť jednu širokú férovú súťaž. Vy dookola niektorí opakujete meno Daniela Lipšica alebo men..., alebo iné mená, ale my tu hovoríme o systéme. Veď nepoviem, že keby sme zakázali niekomu sa prihlásiť do tej súťaže, keby tento návrh zákona obsahoval to, že môže sa prihlásiť jeden človek a bodka. A ešte aj toho človeka vám určíme my. Len to tak nie je. A už viacerí kolegovia tu poukazovali na to, ako v minulosti sa aj váš pán predseda a ďalší snažili stať sudcom Ústavného súdu, predsedom Ústavného súdu alebo ako veľký záujem mal o funkciu generálneho prokurátora.
A rovnako ja nesúhlasím s tým, že ten pozmeňujúci návrh nesúvisí vecne s tým návrhom zákona, ktorý sme tu predložili. No súvisí a súvisí zásadným spôsobom a to je aj to, ako to vysvetlil pán Dostál vo svojej faktickej poznámke, a súvisí s tým, akým spôsobom sa vedie a akým spôsobom je nastavený vôbec systém kreácie vedenia Generálnej prokuratúry. A to, že to zákonodarca dal do dvoch zákonov, je podľa mňa chyba a len tam vidím nejaký formalistický argument preto, prečo je to prílepok. Lebo neviem, čo by ste povedali na to, keby som do zákona o prokuratúre doplnil, ako som vám to hovoril na výbore pod ustanovenia o voľbe generálneho prokurátora nové ustanovenie, že voľba generálneho prokurátora sa bude primerane aplikovať aj na špeciálneho prokurátora, či to je, alebo nie je prílepok už potom podľa vás formálne, keďže by to zostalo v tom istom zákone. Nesúhlasím s tým, že to je prílepok.
A rovnako úplne na rovinu rozumiem tomu, že časť ľudí, časť mafiánov, časť aj politikov, nerobím tam rovná sa úmyselne, sa bojí toho, kto sa stane špeciálnym prokurátorom, lebo tiež, prosím vás, netvárme sa, že špeciálny prokurátor Kováčik vedie špeciálnu prokuratúru dobre. No nevedie. Tak keď má 63 prípadov a za posledných desať rokov podal jednu žalobu, tak je proste niekde problém. A nejdeme si hádam pred tým zakrývať oči alebo sa tváriť, že toto je proste vzorné vedenie Špeciálnej prokuratúry, s tým, že nie je žiadny problém a niekto tu niečo chce lámať cez koleno. Jediné a jediné, čo je ambíciou tohto návrhu zákona aj tohto pozmeňovacieho návrhu, je otvoriť súťaž. V septembri, ja verím, že toto plénum prijme tento návrh zákona, a verím, že ho aj pani prezidentka podpíše a v septembri bude môcť začať jedna normálna súťaž. Prihlása sia, prihlásia sa jednotliví kandidáti s tým, že ich životopisy, ich motivačné listy a ich projekt rozvoja Generálnej prokuratúry bude visieť na stránke Národnej rady, a všetci to si, všetci si to budú môcť prečítať, komentovať, diskutovať, organizovať ďalšie diskusie a podobne. Následne prebehne verejné vypočutie, ktoré bude vysielanie, vysielané RTVS, tak ako to bolo pri sudcoch Ústavného súdu. Tam takisto celé plénum, 150 ľudí tam môže prísť a môže sa pýtať. To nie je limitované len pre členov ústavnoprávneho výboru. No a posledne, samozrejme, že tam môžu prísť aj zástupcovia prezidenta republiky. A ešte aj pani prezidentka bude mať na stole to meno a bude sa môcť pozrieť, že či ten kandidát spĺňa kritéria, ktoré spĺňať má. Takže že hovoriť o tom, že tu niekto niečo láme cez koleno alebo že to je politika, čiže tomu nerozumiem. Práve naopak, ja za touto kritikou v mnohom naozaj vidím len strach, pretože áno, generálny prokurátor je silná postava v systéme ochrany práva na Slovensku. Už len preto, že môže zrušiť akúkoľvek väzbu. Kedykoľvek. Si pamätáte na Majského, ako ho Trnka pustil len tak? Si predstavte, že to urobí teraz nejaký generálny prokurátor pri Bödörovi alebo ďalších. Čiže áno, toto je oprávnenie generálneho prokurátora. A videli sme, čo sa stalo, keď mali Bödöra brať do väzby. Prečo ten špeciálny prokurátor nepodal námietku zaujatosti voči Trubanovi a prečo o tom musel rozhodovať až Najvyšší súd? Čiže to sú otázky, ktoré sa treba pýtať. a to sú otázky, na ktoré treba odpovedať.
No myslím si, že naozaj, že je úplným kľúčom k tomu, aby spravodlivosť platila na Slovensku pre všetkých, je férová súťaž a tento návrh zákona vytvára priestor na férovú súťaž, kde sa môže ktokoľvek, kto spĺňa kritériá, prihlásiť. Toto je systémová zmena, toto nie je personálna zmena.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 11:35 - 11:38 hod.

Lehotský Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Trošku ma mrzí, teda že tu nie sú prítomní viacerí poslanci ĽSNS, keď sa prerokúva ich návrh zákona.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte pár slov. Ja som v parlamente štyri mesiace a stále neviem, či komentovať, alebo nekomentovať príspevky alebo návrhy zákonov poslaneckého klubu ĽSNS. Človek vás chce ignorovať, pretože nakoniec ste fašistická strana a fašistické hodnoty máte v krvi. Na druhej strane, ak fašisti uzurpujú priestor svojím krikom aj tu v Národnej rade a nikto sa neozve, je to chyba. Čiže pre mňa je to veľká dilema.
A potom je tu tá každodenná realita fungovania parlamentu. Denne s ĽSNS, denne sa s ĽSNS stretávame, rečnia v pléne, v pléne si vymieňame sarkastické poznámky. Každodenná realita, ktorá sa nakoniec stáva normou. A po čase ako keby nebolo zvláštne, že v parlamente vedľa ľudí, ktorí zmýšľajú demokraticky, chcú posunúť túto krajinu dopredu, tu môžu sedieť aj oni, fašisti, sedieť a hrať tú svoju špinavú hru na slušných občanov s alternatívnym pohľadom na svet. A táto realita, táto norma je pre mňa za týchto posledných, posledné štyri mesiace vlastne to najhoršie. Preto si myslím, že je dôležité, aby z času na čas zas a znovu zaznelo, kto vlastne ste, poslanecký klub ĽSNS.
Dovoľte krátky výber.
Suja Miroslav - pracoval pre Mikuláša Černáka, toho Černáka, ktorý je dneska v base za niekoľko vrážd. Pán Suja bol trestne stíhaný za vydieranie a odsúdený na ťažké ublíženie na zdraví na 4,5 roka podmienečne za ťažkú dopravnú nehodu.
Mazurek Milan - odsúdený z úmyselného prečinu hanobenia národa, rady či presvedčenia.
Ďurica Ondrej - neonacista, frontman neonacistickej kapely Biely odpor, ktorá v textoch odkazuje na neonacistické symboly a rasizmus.
Medvecký Andrej - trestne stíhaný a podmienečne odsúdený za napadnutie človeka, pre šoférovania pod vplyvom alkoholu dostal polročnú podmienku a zákaz viesť motorové vozidlá na tri roky.
Kotleba Marian, bývalý vodca hnutia Slovenská pospolitosť, ktoré bolo rozpustené Najvyšším súdom Slovenskej republiky pre jeho extrémistické politické tendencie a rozpor s Ústavou. Obvinený z prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd.
Prečo to vlastne všetko hovorím? Dnes tu predkladáte zákon, ktorý má podľa vás ochraňovať život. Oháňate sa a budete sa oháňať slovami ako záchrana nenarodených detí, zákaz vraždám, ochrana rodiny, bezbranných. Dnes počúvame vaše cynické reči na témy, ktorým kvôli chýbajúcej empatii nemôžete rozumieť. Ako by ste mohli. Ste fašisti a viacerí z vás násilníci a klamári. Toto máte v krvi, nie ochranu bezbranných.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.7.2020 11:03 - 11:03 hod.

Šeliga Juraj
Dámy a páni, aj keď to nie je procedurálny návrh v striktnom slova zmysle, dovoľte mi z tohto miesta poblahoželať pánovi podpredsedovi Národnej rady, pánovi Grendelovi k jeho narodeninám.
Verím, že to takto môžem urobiť a že sa všetci pridávate. (Potlesk.)
Skryt prepis