Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.3.2020 o 18:55 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 18:55 - 18:55 hod.

Žitňanská Jana
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 18:53 - 18:55 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 35 z 25. marca 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 33) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 6 z 25. marca 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte
===== sociálne veci č. 6 z 25. marca 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 18:53 - 18:55 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 35 z 25. marca 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 33) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 9 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 6 z 25. marca 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte
===== sociálne veci č. 6 z 25. marca 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.3.2020 17:05 - 17:05 hod.

Žitňanská Jana
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 16:19 - 16:23 hod.

Žitňanská Jana
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2020 16:08 - 16:09 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený predsedajúci, milé kolegyne, ctení kolegovia, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 33. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu č. 19 z 25. marca 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď po prerušení schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane gestorského výboru. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.3.2020 15:52 - 15:53 hod.

Žitňanská Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 18 z 25. marca 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 32) na prerokovanie ihneď Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 2. schôdzi a uznesením č. 4 z 25. marca 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 3. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.3.2020 15:33 - 15:34 hod.

Žitňanská Jana
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Poprosím všetkých členov výboru pre sociálne veci, aby sa dostavili do našej rokovacej miestnosti 245 ihneď. Ďakujem. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 17:06 - 17:08 hod.

Marcinková Vladimíra Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Takisto by som chcela vyjadriť podporu tomu, že nám všetkým ide o zdravie občanov, zdravie o tých najzraniteľnejších. Ale je veľmi dôležité, aby sme neexperimentovali so spôsobmi ako zabrániť šíreniu tejto nákazy, ale aby sme sa držali aj príkladov dobrej praxe, pretože tu máme krajiny, ktoré sa veľmi úspešne popasovali s týmto vírusom už v prvých dvoch, troch týždňoch šírenia tejto nákazy. Takýmito krajinami sú napríklad Singapur a Taiwan, kde práve jedným z nástrojov ako bojovať proti tejto nákaze a šíreniu a monitorovaniu všetkých tých, ktorí prišli s touto nákazou pomohla takáto aplikácia a takéto technické riešenie. Čiže netvárme sa, že vláda tu prichádza s nejakým prelomovým návrhom, pretože sa snažíme kopírovať to čo v iných krajinách bolo účinné a napomohlo k samozrejme, záchrane ľudských životov a eliminovaniu tejto nákazy.
A čo chcem podotknúť je, že v rámci tohto návrhu to nie je len nejaké bezbrehé a ničím neoprávnené otváranie priestoru na sprístupňovanie údajov, ale tento návrh zákona poskytuje aj záruky. Hovorí o presne vymedzenom období v čase mimoriadnej situácie, v čase núdzového stavu. Hovorí presne o úrade, ktorý bude mať prístup k týmto informáciám. To je Úrad verejného zdravotníctva. Hovorí o jednom účele, pre ktorý je určený. To je ochrana života a zdravia a takisto v žiadnom prípade nehovorí o obsahu telefonátov alebo správ, ale hovorí o metadátach kto sa s kým, kde vyskytol. To vieme podľa telefónu veľmi ľahko zistiť, takže nikto nebude môcť ako to dnes sledujeme v niektorých prípadoch tvrdiť, že nebol v Taliansku na lyžovačke, keď vieme z telefónu zistiť, že tam bol. Takže je to naozaj v záujme zdravia a nie je to žiaden experiment, pretože v krajinách, kde sa to podarilo to bolo veľmi úspešné. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:39 - 12:39 hod.

Valášek Tomáš