Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.5.2013 o 16:51 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.5.2013 16:51 - 16:55 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, páni, milí kolegovia, myslím, že sa zhodneme, že Slovensko potrebuje účinnú nezávislú kontrolu verejných financií. Ide o financie, ktoré nepatria ani vláde, ani samospráve, ale daňovým poplatníkom, občanom, a sú spravované v ich záujme na jednotlivých úrovniach moci. To isté platí o európskych spoločenstvách a o eurofondoch. A NKÚ v tomto zmysle reprezentuje jednu z kľúčových inštitúcií. Nechcem veľa hovoriť, skôr dodať k tomu, čo odznelo tu, resp. moji predrečníci predložili ako argumenty pre dnešnú férovú otvorenú verejnú voľbu kvalitného a kvalifikovaného kandidáta Dr. Maroša Žilinku.
Skôr by som chcel zareagovať na to, čo zaznieva, prečo verejná voľba a akáže nezávislosť. (Ruch v sále.) Verejná alebo tajná, tak to určuje... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, o pokoj v rokovacej sále.
Nech sa páči.


Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
... tak to určuje rokovací poriadok. A na verejnej sme sa zhodli práve preto, lebo štyrikrát tu bola nielen tajná voľba, ale všetky súvislosti toho procesu, ktorý poznáme, ktorého výsledkom je nateraz neúspešná voľba, resp. pretrvávajúca situácia v ďalšej dôležitej inštitúcii, akou je Najvyšší kontrolný úrad. Ak by neboli tie štyri, tak možno môže byť polemika, prečo verejná, prečo tajná a poďme skúsiť tajnou. Ale nechceme pokračovať v takýchto teatrálnych pokusoch.
A preto predloženie kandidáta, ktorý je naozaj kvalifikovaný a kvalitný, je mienené ako ústretové a nieže len vážne gesto, ale ponuka na účinnú kontrolu. Ten híring, ktorý prebehol na výbore pre rozpočet a financie, bol odpoveďou na mnohé otázky. Napríklad o tom, na akej báze riadiť takúto inštitúciu zákonnosti, odbornosti, etiky?
V čom spočíva nezávislosť? Nielen v úvodnej voľbe, ale hlavne a dominantne na organizačnej nezávislosti, ktorá je daná ústavou a zákonmi. Na funkčnej, ktorá vyplýva z toho, že nielen kandidát, ale zvolený reprezentant, predseda, musí spĺňať mnohé dôležité predpoklady nezlučiteľnosti funkcie, osobnej integrity, vylúčiť podnikateľskú činnosť, členstvo v politických stranách. Veď samotný zákon počíta s tým, že do tridsiatich dní si má vysporiadať to, čo nie je zlučiteľné s jeho nezávislosťou.
Robert Fico hovorí opozícii nie o tom, že to má byť človek bez nejakej histórie alebo nejaký šedý priemer, naopak, človek s čitateľným životným príbehom. A takýto je predložený. A tá osobná statusová nezávislosť, to je práve o tom, aby to bol človek, ktorý má integritu, ktorý má mravné cítenie, je schopný ísť za tým, čo je úlohou úradu. Mali sme tu správu o pôsobení NKÚ za rok 2012. Jedno jediné trestné oznámenie. Jedno jediné za celý rok. Vari si nemyslíme, že je to dosť alebo že je to optimum činnosti tak vážneho ústavného a dôležitého orgánu pre kontrolu hospodárenia na Slovensku?
Verejná voľba znamená viac svetla, viac transparentnosti. A ak je vôľa, tak je nielen cesta, ale aj výsledok, ktorý potrebuje Slovensko. Priatelia, to nie je o tom, že kandidát je mladý. Veď spĺňa kritériá zo zákona, kritériá, ktoré sú podobné na hlavu štátu! Alebo to, že je to politická nominácia. No veď politické strany nominujú, rozhoduje parlament podľa ústavy, ale Maroš Žilinka nebol a nie je členom nášho hnutia alebo iných strán. A to hovorím s plnou vážnosťou, ako predpoklad pre úspešnú voľbu.
Dámy a páni, toto nie je o tom, čo opozícia alebo vláda, vládna strana potrebuje, ale o tom, čo potrebujú občania Slovenskej republiky, Slovensko. Je to dôležité pre občanov, nie pre opozíciu. A chcem len pripomenúť staré známe slovenské "kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2013 16:19 - 16:27 hod.

Ján Figeľ
Ďalším do rozpravy je pán poslanec Alojz Hlina. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2013 13:28 - 13:29 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctená snemovňa, tak ako na grémiu, chcel by som navrhnúť, aby správa o stave školstva, ktorá má číslo 95, nebola dátumovaná alebo odsúvaná na 30. mája, ale, naopak, predsunutá napríklad fixne na budúci utorok 21. mája o 9.00 hodine, pretože situácia v tejto oblasti si to vyžaduje, je nielen aktuálnou, ale až alarmujúcou. A myslím, že aj skoršie rokovanie o tomto bode by dalo väčšiu vážnosť tomuto samotnému stavu. V zastúpení klubov KDH, SDKÚ – DS a MOST – HÍD navrhujem toto predsunutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2013 13:55 - 13:56 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za viaceré, skôr súhlasné poznámky.
A pánovi Martvoňovi. Pat na Ústavnom súde je rétorika vášho predsedu. Je veľmi účinná. Pre mnohých novinárov stačí, že Fico povedal, že je pat, treba ho riešiť. Pat je výraz zo šachu a má svoje vyjadrenie a precízne popísanie. Na Ústavnom súde, pri Ústavnom súde v konaní, ktoré je sledované celou spoločnosťou, a dokonca aj medzinárodne, boli vylúčené kvôli námietkam dve osoby z trinástich. Toto má byť pat? Ak toto uznáte za pat, tak vaša logika, vaše konanie, dnešné hlasovanie, ktoré už je zrejme dohodnuté, povedie k matu. Z patu idete do matu pre ústavnosť na Slovensku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.4.2013 13:39 - 13:49 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené dámy poslankyne, páni poslanci, pán minister, toto tu už dávno nebolo. Takýto návrh zákona spojený so skráteným legislatívnym konaním je návratom do minulosti, ktorú, sme mysleli, že už Slovensko nebude vyťahovať. Skôr naopak, bude na ňu pamätať a postupovať zodpovedne, transparentne, legitímne a legálne tak, aby politika neintervenovala do živých súdnych konaní, nech by bol akýkoľvek záujem alebo ctený dôvod, ale naopak. V podstate sa tu využíva tzv. doktrína na indoktrináciu situácie proti zmyslu zodpovednosti. Pretože veľa otáznikov je pri vládnom návrhu, ktorý sme dostali na prerokovanie aj s tým všetkým, čo premiér realizoval. Uistenia, že to nepôjde zrýchlene. Uistenia o tom, že o tom treba vážne rokovať a hľadať riešenie.
Mám niekoľko otázok, ktoré možno pán minister môže zodpovedať, bude vedieť, alebo je len súčasťou tejto dohody, keď má predložiť to, s čím možno ani on vnútorne nie je stotožnený, pretože to nemá ani právne aspekty zohľadnené, tobôž etické.
Prvá otázka. Pán minister, ctení kolegovia zo SMER-u, z akého dôvodu sa vaša vláda odhodláva obyčajným zákonom vstúpiť do konania Ústavného súdu? Z akého dôvodu? A na prospech koho a čoho? Ide o snahu pomôcť súdnej moci prekonať prekážky pri politicky významnom rozhodovaní? Alebo - alebo - pod rúškom pomoci sa vláda snaží, aby sťažnosť Dr. Jozefa Čentéša prerokoval a rozhodol znovu, resp. konkrétne prvý senát zložený zo sudkyne Mochnáčovej a už dvoch vylúčených sudcov Brňáka a Ľalíka? Nielen, nielen podľa právnych expertov obyčajný zákon by nemal stačiť na to, aby odňal účinky rozhodnutia druhého senátu, ktorým títo sudcovia už boli vylúčení. Pripomínam, že nedávno v Maďarsku pri odnímaní účinkov rozhodnutí Ústavného súdu bola použitá novela ústavy a zároveň to vzbudilo obrovský odpor, a nielen vo verejnosti, aj v medzinárodnom prostredí.
Druhá otázka. Navrhovaná doktrína nevyhnutnosti sa má uplatniť kvôli tomu, aby sa presadila spravodlivosť. Pre koho spravodlivosť? V čí prospech? Prezident je totiž povinný zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov Slovenskej republiky. Jozef Čentéš ako právoplatne zvolený kandidát na post generálneho prokurátora Slovenskej republiky sa domáha prístupu k verejnej funkcii. Bol do nej zvolený ako kandidát. Môže sa hlava štátu v tomto kontexte domáhať spravodlivosti? Spravodlivosti? Asi nie! Spor totiž nie je o osobe Ivana Gašparoviča, spor tu je o tom, ako koná najvyšší ústavný činiteľ, ako vykonáva svoje kompetencie. A aj, a nielen preto, rozhodovanie o námietkach hlavy štátu nemá aspekty spravodlivosti. A preto by ich bolo treba ignorovať, doslova i právnicky. A u kandidáta Jozefa Čentéša ide len o preskúmanie, či mal, alebo nemal byť vymenovaný do funkcie. I tu ťažko hovoriť o akejsi spravodlivosti, aj keď ku nej má Jozef Čentéš určite bližšie než prezident republiky.
Som naďalej presvedčený, že aj premiér, ktorý je prvý podpísaný pod týmto návrhom, aj hlava štátu Ivan Gašparovič konajú v zhode aj v tomto, a nielen v tomto, prípade.
A existuje aj formálna námietka voči uplatneniu doktríny naliehavosti, pretože táto doktrína sa uplatňuje vtedy, ak sú všetci sudcovia vylúčení. Koľkože to bolo sudcov vylúčených? Dvaja. Dvaja z trinástich. Čo to tu hráte, pán minister? Čo vám píšu?
Z členov Ústavného súdu nebola, zostáva nevylúčená Dr. Mochnáčová a mnohí sú namietaní. Pripomínam, prezident republiky nielen menuje, ale aj vyberá z dvojice navrhovaných jedného do funkcie Ústavného sudcu. Tento prezident namieta väčšinu trinásťčlenného pléna Ústavného súdu. To je ťažko hodné slušného komentára.
Tretia otázka. Môže mať takýto zákon retroaktívne účinky? Niektorí právnici pripúšťajú, že zákon upravujúci postup Ústavného súdu by mohol mať aj také účinky. Ale tu otázka znie trochu inak. Môže v takejto citlivej záležitosti, v ktorej sa navrhuje aj odňatie účinkov rozhodnutiu druhého senátu o vylúčení sudcov, byť prijatý zákon so spätným pôsobením? Odkedy obyčajné zákony rušia účinky právoplatných rozhodnutí Ústavného súdu? Ak chýba odpoveď, páni z vládnej väčšiny, tak sa zvyklo hovoriť: "Na Slovensku je to tak." Ak už nie sú argumenty, tak treba pridať rozhodnutie väčšiny.
Štvrtá otázka. Pre vládu jednej strany a sériu protiústavných rozhodnutí prvej vlády Roberta Fica je príznačné, že v materiáli vlády, ak si ho prelistujete, sa nespomína jasné stanovisko Ústavného súdu. Nie jeho predsedníčky, ktorá navrhla použitie doktríny, ale bez akéhokoľvek vysvetlenia. Chýba zásadný jasný postoj inštitúcie, ktorej sa návrh dotýka. A nieže len je to návrh, je to hrubý zásah do jeho chodu, do jeho organizácie. Opäť je to vážny problém. Pretože to diskvalifikuje serióznosť prístupu vlády. Prečo? Prečo? Komu to prospeje? Koná azda vláda po tichej dohode s predsedníčkou Ústavného súdu? Veľkým prekvapením by to nebolo. Veľkým prekvapením, pán minister, by to nebolo.
Piata otázka. Ak je to tak a tak sa stane, lebo väčšina, potom vzniká tá finálna, definitívna otázka: Načo je občanom Slovenskej republiky taký súd, ktorý sa podkladá politickej moci? Načo je taký súd, ktorý sa podkladá politickej moci, výkonnej moci reprezentovanej vládnou väčšinou aj na úrovni exekutívy, aj na úrovni parlamentu? Prečo Ústavný súd rezignoval na svoju úlohu ochrancu ústavnosti a čaká a čaká na zásah do jeho výsadných kompetencií výkonnou a zákonodarnou mocou? Načo je Slovenskej republike ústavný orgán, ktorý nie je schopný, možno ochotný, možno dostatočne statočný plniť svoje úlohy? Aj keď má ohromnú moc, Ústavný súd má ohromnú moc a možnosti. Spomeňme si na výklad ústavy, ktorým fakticky zmenil charakter štátu Ústavný súd.
Ctené dámy, vážení páni, všetky tieto otázky a námietky sú oprávnené. Ak predseda SMER-u spolu so svojou väčšinou pretlačí bezohľadne túto legislatívu aj cez parlament, potvrdí tým svoju neúctu k ústavným pravidlám a k právnemu štátu. V tomto prípade pôjde o znásilnenie princípov právneho štátu. Možno silné slová, ale sme v takejto situácii.
A veľmi pripomínam poznámku kolegu, ktorá súvisí so zajtrajším výročím vstupu Slovenska do Európskej únie a s včerajším výročím jedného zneužitia štátnej moci na Slovensku. Lebo inak sa vstup vládnej a zákonodarnej moci do prebiehajúceho konania pred Ústavným súdom nedá ani nazvať, ako znásilnenie princípov právneho štátu.
KDH ešte stále očakáva riadny a ústavne zodpovedný výkon ústavných kompetencií Ústavného súdu. Ústavných kompetencií Ústavného súdu. Na hrubé a opakované porušovanie ústavnosti si tu trúfali predtým viacerí, dovolím pripomenúť meno Vladimíra Mečiara, na základe, hovorím, rozhodnutí, potvrdení, postojov Ústavného súdu. Ale aj bývalý šéf tohto parlamentu, dnes prezident republiky Ivan Gašparovič. Rastie im v tejto nedemokratickej praxi usilovné následníctvo.
Takéto smerovanie, kolegyne a kolegovia, však skončí v slepej uličke. Takémuto smerovaniu Slovenska a zneužívaniu moci bude KDH oponovať. A pri obhajobe ústavnosti nebudeme sami.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.4.2013 13:17 - 13:17 hod.

Ján Figeľ
Pán predseda, ctení kolegovia, kolegyne, bod 2 a naň hneď nadväzujúci bod 1 sú tak vážne pre ústavnosť na Slovensku a budúcnosť Slovenskej republiky a zákonnosti na Slovensku, že vzhľadom na tieto a ďalšie súvislosti, ktoré sprevádzajú prípravu tejto schôdze, v mene klubov MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH a OĽaNO žiadam o bezodkladné rokovanie poslaneckého grémia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2013 12:56 - 13:18 hod.

Ján Figeľ
 

Vystúpenie v rozprave 16.4.2013 12:32 - 12:40 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, ctené dámy, vážení páni, pred rokom takto Slovensko bolo na veľmi, veľmi početných miestach označené mottom alebo heslom, alebo sľubom: "Ľudia si zaslúžia istoty." A z toho vznikla aj vláda istôt, ktorá si sama udelila tento titul, predložila program a začala nová éra. Po roku sme v situácii, ktorá nie je ani zďaleka o istotách, je tu rekordná rastúca nezamestnanosť, prepad ekonomiky, rastúca zadlženosť štátu, skokom zhoršené podnikateľské prostredie. A to všetko má negatívny dopad na príjmy občanov, rodín, domácností, na životnú úroveň, na ceny.
Teda aká je pravda? Bol to rok rastu neistoty, rastu nezamestnanosti, Slovensko sa posunulo za ten čas na základe tých veľkých makroekonomických alebo finančných trendov k skupine krajín, ktoré sa nazývajú "prasiatka" (PIGS), nezodpovedné alebo neudržateľné ekonomiky, pretože také Európska únia alebo súčasná Európa má.
Pán minister, kolegovia zo SMER-u, nezačali ste dobre, nevykročili ste ani dobrou cestou, ale ani dobrým smerom, pretože ten rok to potvrdzuje. Tie trendy sú veľmi zlé, škodlivé a treba ich otočiť. A preto si dovolím povedať, že predovšetkým a vždy ľudia si zaslúžia pravdu.
Pravda je, že máme vládu neistoty. Pravda je aj to, že vláde, štátu nepatria verejné financie v plnom slova zmysle, patria občanom, patria daňovým poplatníkom. Pravda je to však, že máme vládu stimulov. Vláda Roberta Fica má rada stimuly. Na jednej strane konkrétnymi už pomenovanými opatreniami likviduje pracovné miesta, ten úbytok o 40-tisíc je obrovský, za tým netreba vidieť čísla, ale predovšetkým ľudí, rodiny, ich osudy. Na druhej strane aj dnes Robert Fico teatrálne, až divadelným spôsobom, samozrejme, marketingovo, profesionálne oznamuje nové pracovné miesta. Ľudia, občania však platia za to krutú daň vo forme dotácií, rekordných dotácií.
Podľa hrubých prepočtov vláda na tri zlikvidované miesta ponúka, vytvára, memoranduje jedno nové pracovné miesto. Skóre je 3 : 1, ale neprehráva opozícia, prehráva Slovensko, prehrávajú občania, ľudia. SMER totiž berie všetkým horizontálne, plošne, ale dáva len niektorým, len niekoľkým vybraným. Zvýšili sa dane a odvody všetkým firmám, aj tým, ktoré majú zisk jedno euro, ale dávajú sa len niektorým malým podnikateľom, živnostníkom, a nielen dane, ale aj odvody.
Boli znevýhodnení mnohí radoví zamestnanci, dohodári. Pán minister, ja sa vám čudujem, keď pre vás bolo potešením konštatovať, že ubúda živnostníkov. Neštítite sa postupne platiť stále vyššie dane za jedno novovytvorené pracovné miesto, nie dane, pardon, stimuly, dotácie. Pred rokom to bolo 30-tisíc na jedno pracovné miesto, v korunách to znie ešte silnejšie. Pri Continentali to bolo 33-tisíc a dnes sa premiér chváli tým, že na nové pracovné miesto vláda dá 54-tisíc. Neuveriteľné čísla. Čo to je za rozum? Čo to je za zvrátená logika? Pretože na jednej strane opatreniami zhromažďujeme do tzv. verejných financií a na druhej takto nerozumne, až likvidačne rozdávame niektorým.
Vo Vranove nad Topľou stúpla predtým nezamestnanosť a teraz je tam tlačovka, memorandum, lebo vzniknú nové pracovné miesta za veľmi drahé verejné peniaze. Je to nielen proti zdravému rozumu, je to aj proti zdravému svedomiu. Chcem povedať, že tu je pre niektorých, pre niekoľkých modré z neba a pre ostatných nula, zero, nič alebo dokonca mínus, dokonca mínus.
Už nebohá a v tomto čase odchádzajúca Margaret Thatcherová povedala: "Problém socialistov je, že nakoniec im dôjdu peniaze tých druhých." Problém socialistov je, že nakoniec im dôjdu peniaze tých druhých. Socializmus alebo etatizmus funguje, kým je z čoho rozdávať, a je z čoho rozdávať, kým je od koho brať. A toto je len jeden z prípadov, ktoré spomínam preto, lebo zaťažujete živnostníkov, dohodárov, malých podnikateľov, aby ste rozdali dotácie zahraničným alebo svojim slovenským mecenášom alebo vyvoleným a ešte dôchodcom potom príde vianočná almužna.
Dámy a páni, ľudia si zaslúžia pravdu a zároveň ľudia si zaslúžia prácu. My sme mali bilbordy, a to len preto hovorím, lebo som začal odkazom na bilbordy spred roka, "Začína to prácou", niektorí hovoria, že "sa" by tam malo byť, gramatika, v poriadku, ale to "sa" nás často odvádza k tomu, že "sa to urobí", "sa zariadi", niekto, nie ja, nie my. Dovolím si povedať, že nielen sa každé ľudské dielo začína prácou, ale aj pokračuje prácou. Priatelia, pokračuje to prácou, práca a zamestnanosť sa stali najdôležitejšou témou nielen týchto dní, ale aj do budúcnosti, lebo to je o rozvoji, o prosperite, o konsolidácii, o troch grošoch, o tom, aby deti nededili mínus, ale plus, ak už nie nulu.
Preto by vláda a každá úroveň verejnej správy, aj samospráva regionálna a miestna, mala postaviť prácu, resp. zamestnanosť za primárne, za prvotné kritérium, čo prospeje zamestnanosti, je dobré, čo ju oslabuje, neprijímať, eliminovať, prehodnotiť. Tak ako to robia napríklad v Nemecku dnes, v tomto čase, so 6-percentnou nezamestnanosťou v čase krízy, európskych problémov, globalizácie, alebo v iných krajinách, boli tu spomínané.
Zorganizovali sme, áno, okrúhly stôl, ktorý bol o odborných a odborno-politických riešeniach. Ten návrat pred rok neznamená status quo, ale skôr návrat k zdravému rozumu, ktorý hovorí o nižších daniach a odvodoch, aby radšej sa oplatilo pracovať, než položiť licenciu alebo živnosť, o debyrokratizácii, ktorá je potrebná pre hlavne slabších, malých. O tom, ako narábať s minimálnou mzdou, ako zlepšiť odborné vzdelávanie, aby nám zo škôl neprichádzali adepti úradov práce, ale kvalifikovaní mladí ľudia. Ako narábať s energetikou na národnej, európskej úrovni, aby sme neboli na špičke s cenami, ale naopak. A ďalšie opatrenia, kolega Ivan Štefanec ich tu spomínal.
Vláda stimulov nemá riešenia, resp. nemá správne riešenia, nie je riešením, a to je ten súčasný problém Slovenska. Stimuly totiž nemôžu byť hlavným riešením, môžu byť doplnkom hlavne tam, kde sú veľmi rizikové regióny, kde je ťažko vytvárať dynamiku, a nielen kvôli chýbajúcej infraštruktúre, ale mnohým ďalším parametrom. Alebo stimuly sú potrebné tam, kde treba získať nové, dnes neexistujúce, u nás neprítomné nové technológie, inovácie. Ale najlepší stimul je a zostane zdravé, spravodlivé podnikateľské prostredie, ktoré neuprednostňuje vyvolených, ale je prajné, priaznivé všetkým pracovitým, tvorivým, iniciatívnym.
Treba sa nám riadiť svedomím a zdravým rozumom, to je vždy východisko z krízy, v každom vzťahu, v každom prostredí, aj v rodine, aj v meste, aj v regióne, v štáte, v Európe, to je to o tých troch grošoch, ktoré znamenajú nevyjedať deťom, ale pripravovať budúcnosť a dôstojne sa starať o našich otcov a matky, ktorí starnú.
To je o tom, že na Slovensku potrebujeme vytvárať podmienky, aby sa lepšie a viac pracovalo, nie menej a horšie, lepšie a viac. A to je najlepšia sociálna politika: dať ľuďom prácu, nie brať ľuďom prácu. Tvorivý proces je základ každej konsolidácie, aj tej finančnej. Boli tu spomenuté prvým rečníkom za vládu vicepremiérom Vážnym diaľnice, že sme diskontinuitu urobili. No považoval som to za zodpovednosť, zastaviť tie známe PPP projekty, pretože boli predražené, podvodné a protiústavné. To bola zodpovednosť, nielen odvaha. A stavali sme. Stavali tak, že 56 km rozbehnutých znamenalo vyše 4-tisíc ľudí v novom pracovnom pomere. To boli konkrétne kroky predkladané, za celý rok ich bola séria, niektoré z nich poznáte, niektoré z nich ste už možno opomenuli, ďalšie predložíme. Slovensko potrebuje zdravé, rozumné riešenia. Za taký považujeme zákon v odbore rodinného podnikania, ten predložíme v krátkom čase. Návrh zákona o aktivačných prácach, zákon na ochranu subdodávateľov, teda menších, slabších firiem vo verejnom obstarávaní, revitalizačné práce. To bola dobrá agenda pre nízku kvalifikovanú pracovnú silu. Návrh o zrušení súbehu štátnozamestnaneckého miesta a poberania dôchodku, zjednodušene právneho systému pre podnikateľov, už spomínané licencie. Potrebujeme kvalitné, dostupné vzdelávanie a hlavne odbornú prípravu, pretože právo na zamestnateľnosť by malo predchádzať právu na prácu a celé by to malo viesť k inováciám za menej viac, inak, lepšie. Dá sa to. Skúsili sme, dá sa to. Slovensko potrebuje byť tvorivejšie, inovatívnejšie.
Chcem ukončiť, ctené kolegyne, kolegovia, tou víziou, ktorú považujem za aktuálnu, ale aj historickú. Slovensko ako slobodné, európske, a do tretice, tvorivé a prosperujúce. To slobodné je stále výzva, nielen tých 23 rokov, ale aj do budúcnosti, lebo je to o zodpovednosti, o demokracii, o pluralite, aj v školstve napríklad. O právnom štáte, ktorý nie je teóriou, ale praxou. O tom, že nie bohatí majú právo, ale právo umožňuje ľuďom byť bohatšími, silnejšími, schopnejšími pri presadzovaní záujmov, oprávnených záujmov. Európske je tu. Minulá vláda padla na európskej téme, pretože Slovensko je v jadre rozhodovania, ako nikdy nebolo, ako nikdy nebolo. Je to veľká aj výzva, nielen príležitosť, ale aj zodpovednosť. A to tretie je tvorivé a prosperujúce Slovensko, kde ľudský potenciál sa rozvíja, nielen infraštruktúra, nielen pekná príroda, ale hlavne ľudia.
Priatelia, toto nie je schôdza o štatistikách, o číslach, to je o ľuďoch, o živiteľoch rodín, o perspektíve pre Slovensko. Z každej krízy vedie cesta cez zdravý rozum a svedomie, nech tomu prispeje aj dnešné naše rokovanie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.3.2013 11:09 - 11:09 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne. Pán predseda, vzhľadom na jednej strane na pozitívnu včerajšiu atmosféru pri rokovaní podvečer o viacerých návrhoch zákonov a medzi nimi aj o tom, ktorý som predkladal ja ako tlač 415, by som chcel stiahnuť tento návrh teraz s cieľom hlasovať o ňom na najbližšej ďalšej schôdzi Národnej rady. Takže tlač 415 sťahujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2013 18:31 - 18:36 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, potvrdzujem, ráno býva múdrejšie večera.
Pán spravodajca? (Reakcia spravodajcu.) Oceňujem to.
Ďakujem pekne.
Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Pokračujeme prvým čítaním o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Józsefa Nagya, Tibora Bastrnáka a Eleméra Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má parlamentnú tlač 421 a návrh na jeho pridelenie je v rozhodnutí č. 402.

Dávam teraz slovo poslancovi Tiborovi Bastrnákovi, aby návrh uviedol.
Skryt prepis