Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.6.2012 o 18:20 hod.

Dr. h. c. Ing. CSc.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.6.2012 18:20 - 18:30 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne. Nech sa páči, zaujmite miesto pre spravodajcov.
Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som dostal dve písomné prihlášky, od pani poslankyne Lucie Žitňanskej a pána poslanca Martina Chrena.
Nech sa páči, pani Lucia Žitňanská.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2012 13:13 - 13:14 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, ctené kolegyne, kolegovia, minulý týždeň vo štvrtok sa uskutočnilo na tejto pôde rokovanie šiestich parlamentných subjektov, na ktorom som predniesol návrh, a viacerí to podobne videli alebo podporovali, rokovať o Európskom stabilizačnom mechanizme koncom budúceho týždňa aj o implementačnom zákone, ktorý naň nadväzuje, ide o body 9 a 10, z dôvodu toho, aby sme vytvorili nielen priestor na diskusiu, ale aj časovo fázovali toto rozhodnutie na rozhodujúcu ekonomiku alebo partnera v eurozóne. A to je Nemecko. Aj pre Slovensko je to obchodný, investičný a hospodársky partner číslo jedna. Po tomto rokovaní to považujem za korektný a logický návrh, tu v pléne aby nielen zaznelo, ale bolo aj o ňom rozhodnuté. Navrhujem teda 9. a 10. bod posunúť na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2012 14:04 - 14:19 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán premiér a členovia vlády, ctené dámy poslankyne a páni poslanci. Programové vyhlásenie vlády pre roky 2012 - 2016 nám bolo včera predložené aj s úvodným slovom, v ktorom od pána premiéra odznelo, že ľudia aj v týchto dňoch apelujú a očakávajú atmosféru pokoja a stability. Naozaj sa s tým dá iba súhlasiť a viac než iba súhlasiť. Treba preto aj konať. K tej stabilite však by som pridal zodpovednosť, pretože stabilnú vládu predtým pod vedením Roberta Fica sme mali, a považujem aj mnohé z tém, ktoré sú dnes na stole, a problémov, ktoré treba akútne riešiť za dedičstvo po tom období štyroch stabilných rokov.
Iba stabilita nestačí. Je treba zodpovedné spravovanie vecí verejných. A k pokoju sa patrí pridať jedno dôležité slovo. Aby to nebolo o driemaní alebo o monopole moci, ale o tvorivosti. Potrebujeme tvorivý pokoj, tvorivé spoločenstvo, ktoré sa hýbe dopredu a nahor. Z tohto pohľadu programové vyhlásenie vlády skôr dýcha nekonkrétnosťou. Je bez inovatívnosti či inšpirácie. Ale nik nedá to, čo nemá. Ani vláda istôt SMER-u nedá, čo nemá.
Toto vyhlásenie však ponúka ducha korporativizmu, etatizmu, protekcionizmu. Možno ťažké slová, ale veľmi výstižné. Snáď najviac vo vete na strane 12: "Vláda istôt pre občanov zabezpečí trvalý a udržateľný hospodársky rast." Vláda istôt zabezpečí trvalý rast. Táto veta dýcha priam komunizmom alebo reálnym socializmom, respektíve obdobím spred novembra 1989. Potrebujeme skôr to, čo zaznelo včera. Moderný, úsporný a rozumne intervenujúci štát. Áno, ale hlavnou úlohou každého demokratického štátu je bezpečnosť a spravodlivosť pre občanov. Potrebujeme spravodlivé a solidárne Slovensko. Vláda tomu môže a má napomáhať. Z pohľadu KDH hovoríme áno sociálnej politike, ale nie socialistickej politike. Áno ochrane, ale nie ochranárstvu. Keď som bol v Európskej komisii, raz sa na nás obrátila firma, ktorá apelovala, aby sme ich ochránili pred vládou, ktorá chce chrániť firmy. Bolo to z Francúzska. Veľmi lapidárny, konkrétny príklad.
Bol ponúknutý široký dialóg. Ale my potrebujeme tvorivý dialóg, nie teatrálny. Včera tu zaznelo, že krízu spôsobili bohatí a silní. To je znovu výraz istého kolektivizmu alebo kolektívneho obvinenia. Podľa mňa krízu spôsobujú tí, ktorí nezodpovedne zadlžujú už či vlastné deti, alebo spoločnosť, ktorí žijú na účet budúcnosti, ktorí rozkrádajú, udeľujú zlaté padáky v bankrotujúcich bankách alebo firmách.
Snáď najdôležitejším a verím, že aj spoločným cieľom je konsolidácia verejných financií na Slovensku. Som rád, že vláda sa hlási k tejto línii, ktorá bola v neudržateľnom dedičstve v roku 2010. Dnes je, samozrejme, ešte za hranicou Maastrichtských kritérií, ale Slovensko urobilo výrazný progres. Za najdôležitejšiu súčasť tejto konsolidácie považuje Kresťanskodemokratické hnutie boj proti daňovým únikom. Lebo to je o financiách, to je o spravodlivosti aj v hospodárskej súťaži, v postavení firiem alebo subjektov na trhu, ale aj o spravodlivosti v spoločnosti, kvôli konkrétnej a udržateľnej solidarite. Podľa posledných odhadov viac než jedna miliarda nám uniká ročne iba na dani z pridanej hodnoty. Aj preto sme podporovali a naďalej sme pripravení podporiť účinnejší zákon o preukazovaní pôvodu majetku alebo prijímať ďalšie opatrenia. My sme podporovali všetky kroky, ktoré viedli k formovaniu projektu UNITAS, teda zjednoteniu, zjednodušeniu, sprehľadneniu výberu daní, ciel a odvodov. A takisto pri riešení neudržateľného stavu, kritického stavu na Finančnej správe. Stále viac zachytávame však postoje, rozhodnutia, pripravenosť siahnuť na podiel úspor, respektíve stav v druhom dôchodkovom pilieri. Priatelia, sporenie je cnosť. Nechcem moralizovať, ale štát by mal motivovať ľudí k sporivosti, pretože to je opak zadlžovania. Budúcnosť sa rodí alebo pripravuje cez zodpovedné gazdovanie, cez zodpovedné správanie a štát ho má podporovať. Ak tak robí, je múdry, pomáha sebe, pomáha každému. Najprv subsidiarita, potom solidarita. Inak povedané, pomôž si človeče, aj štát ti pomôže. To je o tom, že v druhom pilieri ľudia pomáhajú sebe aj druhým a celému systému. Priatelia, nielen inflácia, ale aj nerozumné, nepredvídateľné, nesystémové zásahy do celého systému znehodnocujú úspory. Treba sa im vyvarovať. KDH bude chrániť úspory občanov v druhom pilieri, ale podporí spravodlivé úpravy v systéme, respektíve v prvom pilieri, voči niektorým kategóriám dôchodcov.
Vidíme veľké možnosti alebo priestor na úspory výdajov. O tých je veľmi málo reč v programovom vyhlásení vlády. Aj keď aj včera tu zaznela ambícia urobiť najväčšiu reformu verejnej správy. Mám pochybnosti aj preto, lebo v období 2006 až 2010 bol veľmi konkrétny plán znížiť náklady vo verejnej správe o 20 %. Výsledkom bolo navýšenie. Nie úspora, ale opak. A tu sa plánuje dokonca vytvorenie nového postu vo vláde, aj keď vláda už funguje a podľa nás zostava postačuje.
Najväčšou istotou, ktorá rastie z hľadiska viditeľnosti a dopadov, je rast daní. Zatiaľ nerozhodnutý, ale už avizovaný. Vláda chce prehodnotiť, respektíve zrušiť takzvanú rovnú daň a vrátiť sa k staršiemu systému. Ja iba pripomínam, že progresivita tejto rovnej dane je tak výrazná, že ani pri pôvodnom viacpásmovom usporiadaní tak silnú Slovensko nemalo, že jej zavedenie v období rokov 2004 až 2008, iba v tých štyroch rokoch prinieslo 250-tisíc nových pracovných miest, štvrť milióna nových pracovných miest, samozrejme, s ďalšími opatreniami, s celkovou politikou. Ale toto bolo jedno z kľúčových opatrení, ktoré nielen zviditeľnilo Slovensko, ale prinieslo mu zdravý rozvoj. Nezamestnanosť klesla z 18 na 9 %. Vidíme viac rizík nového systému, respektíve návratu do minulosti. A to, že nie je jasno pri daniach, potvrdzujú vyhlásenia jednotlivých predstaviteľov, aj dnes na výbore pri otázke, či máme očakávať aj návrh na daň z dedičstva a daň z darovania, ľudovo povedané, daň zo smrti a daň z dobrých skutkov. Toto tu voľakedy bolo. My to považujeme za anachronizmus, za demotivujúce, ale aj za nemorálne. Pretože ide o kroky, ktoré by mali nie trestať tých, čo robia dobré skutky, myslím na darovanie a nie počítať v rozpočte s tým, koľko v priemere ľudí za rok odchádza zo života, a dá sa rátať potom s príjmami na základe dedičských konaní. Toto považujeme za minulosť a má to tam aj zostať.
Rozhodujúce pre finančné aspekty, ale ja pre ekonomiku, pre rast zamestnanosti, pre ozdravenie Slovenska sú záležitosti v boji s korupciou. Tam, kde sa šíri korupcia, tam sa šíri vlastne rakovina, ktorá ničí zdravý organizmus. Táto agenda rozhodne o tom, či na Slovensku bude stabilná jednofarebná vláda alebo vláda nejakého kartelu finančných skupín. My sme vo vládach vždy presadzovali kroky, ktoré boli veľmi účinné pri stransparentňovaní pomerov. Už či to bolo v roku 2000, kedy bol prijatý infozákon, zjednodušene povedané, všetko je verejné, čo nie je tajné z hľadiska informácií, dostupnosti informácií a teraz v roku 2011 povinné zverejňovanie zmlúv. Poslanecký klub hnutia bol vyhodnotený aj v uplynulom období, aj v predchádzajúcich rokoch 2006 - 2010 ako najaktívnejší v podpore protikorupčných opatrení. V tejto línii chceme zostať a všetko, čo je rozumné, účinné z tohto hľadiska podporiť. Sme presvedčení, že žiadne euro vo verejných financiách nepatrí vláde, ale občanom. A zároveň, že platí, že nič nebýva obvykle drahšie, než to, čo vláda sľubuje alebo dáva občanom zadarmo. Pretože nemá žiadne svoje euro. Iba to, čo patrí občanom. A z tohto pohľadu nielen podporíme, ale považujeme za veľmi dôležité v celom balíku protikorupčných opatrení prijímať rozhodnutia o zrušení trestnoprávnej imunity ústavných činiteľov, diskusiu a podľa možností aj dohodu o zúžení počtu mandátov alebo o princípe jeden mandát stačí, o posilnení hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, trestnoprávnej zodpovednosti firiem, respektíve právnických osôb, ktoré často sú konštruované na to, aby sa dopúšťali nekalostí alebo konali špekulatívne, zákon o lobingu, účinnejší zákon o preukazovaní pôvodu majetku. V tomto zmysle za Kresťanskodemokratické hnutie podávam vláde a premiérovi ruku na spoluprácu a podporu tejto agendy. Tak ako on v decembri 2010 svojim gestom ponúkol ruku na spoluprácu pri výstavbe diaľnic. A som rád, že súčasný nový minister dopravy pokračuje v línii, ktorú sme začali. Teda išlo o viac než gesto. O presvedčenie, že rozumné kroky sa nakoniec presadia, ale čím skôr ich zahájime, tým lepšie pre Slovensko.
Ekonomika je asi dominantou celého programu a aj agendy dnes na Slovensku. Správne zaznelo včera, že bez hospodárskeho rastu a rastu zamestnanosti nedokážeme ozdraviť verejné financie. Ale čo potrebujeme, je zdravý rast, nie chorý, zdravý aj v zmysle nákladov a tým pádom udržateľnosti. A z týchto dvoch rastov považujem za prioritný rast zamestnanosti. Je to nemecko - bavorský alebo prístup z krajín, ktoré naozaj ukázali fungujúci model sociálneho trhového hospodárstva. Pretože tam, kde sa podporuje živnostníctvo, malé a stredné rodinné podnikanie, tam je zdravá aj rodina, obec, mesto, región, štát. Tam, kde je to zamerané skôr a viac len na rast ekonomiky, tie základné atribúty ako keby chýbali. Žiaľ, Programové vyhlásenie vlády nehovorí ani slovo, ani slovo o živnostníkoch. Máličko o malých podnikoch. A pritom ide o segment, ktorý zamestnáva 53 % pracovnej sily. A mohol by oveľa viac. A verím, že raz aj bude. Len treba rozmýšľať viac za malých, s nimi, pre nich, pretože veľkí majú aj viac sily rozmýšľať či za seba, či prijímať opatrenia. Malí potrebujú viac podpory aj zo strany štátu.
Dovoľte mi niekoľko slov aj o doprave, keďže cítim za ňu istú zodpovednosť z hľadiska nedávneho obdobia. Pán premiér tu včera spomenul nevyhnutnosť konať proti opatreniam, kde polovičné ceny znamenajú potom neskoršie spálenú zem, pretože by malo ísť o nejaké podvodné stavby. Žiadne takéto rozhodnutia neboli urobené. A cenová úroveň, ktorá sa na Slovensku za posledný rok a pol dosiahla pri výstavbe infraštruktúry, plne zodpovedá hospodárskej súťaži, verejnému obstarávaniu, konkurencieschopnosti aj našich firiem a európskym cenám. My nepotrebujeme predražené stavby, my potrebujeme kvalitné, zodpovedné európske ceny a európske investície. Tie predtým, tie boli naozaj predražené. Pretože keď hovoríme o polovičných, tak predtým boli nielen dvojnásobne, ale boli nad úrovňou štátnej expertízy. A to už je teda istá úroveň, ktorú štát stanovuje. Kde je dnes odvaha k dynamike, keď nie sú žiadne konkrétne ciele? Predtým v období rokov 2006 - 2010 sme počuli o tom, že v desiatom roku bude napojená diaľnica do Košíc. Zahájili sme za rok a pol 56 kilometrov novej výstavby, finalizovali aj spolu 70 kilometrov predtým zahájených úsekov. Prajem vám, kolegovia a kolegyne, aspoň takú dynamiku, pretože ju Slovensko, jeho regióny jednoznačne potrebujú. To, že sme nepokračovali v najväčších na kontinente vtedy PPP balíkoch, považujem za rozumný príspevok ku konsolidácii verejných financií na Slovensku. Predstavte si, že by tie dva balíky, ktoré vcelku znamenali investíciu v objeme zhruba 17 miliárd na 30 rokov, mali byť realizované. Ročná platba, ročná platba, presahujúca 500 miliónov eur spolu, by bola súčasťou debát dnes a nieže debát, povinnosti štátu, povinnosti každého občana. Dnes to staviame, nielen zo štátnych, ale dokonca z eurofondov, čo je dvojnásobný bonus za túto zmenu. Vyšli sme z týchto pochybných kontraktov bez súdnych sporov. Vidím aj rozpory v kapitole, pretože na jednej strane ministerstvo dopravy podporuje výstavbu nájomných bytov, na druhej ministerstvo financií na výhľad roku 2013 škrtá túto položku prípadne aj ďalšie, ktoré sa dotýkajú rekonštrukcie ciest a niektorých ďalších nákladov.
Za dôležité aspekty v budúcnosti Slovenska možno považovať vzdelanie, rodinu prácu, zdravie. Vzdelanosť a kultúra rozhoduje o charaktere národov a jeho sile ekonomiky, pretože vzdelanie, ktoré produkuje kvalifikovaných ľudí, rozumných, zodpovedných občanov, je veľmi potrebné a z tohto pohľadu by vláda a všetky inštitúcie pôsobiace v edukačnej sfére mali stanoviť kvalitu a dostupnosť vzdelania za dvojitý a nedeliteľný cieľ a kritérium. Pretože dostupnosť ale aj relevantnosť vzdelania, znamená zamestnateľnosť absolventov. Z tohto pohľadu budeme podporovať prepojenosť s praxou v podstate na všetkých úrovniach dominantne na stredných a vysokých školách, samozrejme, s rôznymi nástrojmi, ktoré pomôžu spojiť svet vzdelávania a svet podnikania. Budeme požadovať, aby neboli diskriminované neštátne subjekty, pôsobiace v tejto sfére. Už či ide o súkromné školy, alebo o cirkevné. Z tohto pohľadu ide o princíp veľmi dôležitý pre slobodnú a demokratickú spoločnosť.
Vítam ustanovenia a aj istú reflexiu o dôležitosti rodiny, ktorá sa opiera o zákon o rodine. O to, že rodina je založená na manželstve muža a ženy a štát jej má napomáhať aj vytváraním právneho prostredia, ale aj konkrétnymi politikami. Čo je dobré pre rodinu, je a bude dobré i pre spoločnosť a pre štát. Z tohto pohľadu by sme privítali aj odvahu pre ústavné zakotvenie takejto formulácie, pretože je veľmi dôležité z pohľadu súčasnosti i budúcnosti. Chceme prispieť k takejto prorodinnej atmosfére aj princípom nedele pre každého. Nedele ako dňa pokoja, dňa rodiny. Vážené dámy, vážení páni, KDH považuje za potrebné a užitočné viaceré z cieľov Programového vyhlásenia vlády. Podporíme čiastkové opatrenia tam, kde to bude rozumné, kde to bude dobré pre Slovensko. Ako celok však toto programové vyhlásenie vlády KDH nepodporí.
Na záver mi dovoľte pripomenúť. Pán premiér, vy ste v tejto budove kedysi povedali, že: "Sme majstri v populizme, ak teda nimi chceme byť". Z tohto pohľadu je predložený dokument naozaj majstrovským dielom. Ďakujem pekne. (Potlesk.
Skryt prepis