Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.1.2013 o 15:54 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 30.1.2013 15:54 - 15:55 hod.

Ján Figeľ
S ďalšou faktickou poznámkou pán Ľubomír Galko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2013 11:56 - 12:02 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pán minister, ctené dámy a páni, novela kompetenčného zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy je vždy dôležitou, pretože hovorí o základnom nosnom systéme exekutívy, ako kde chceme veci verejné riešiť, ale to najdôležitejšie je vždy kto riadi, kto ako spravuje dané inštitúcie, pretože systém sa môže meniť aj sa mení dosť často na normálne pomery, ale, budiž, ak rozhodujúci je človek.
To, čo znamená koordinácia európskych fondov, je už dnes súčasťou novodobej histórie, má to obdobie pred vstupom, pred 1. 1. 2004, vstupom do Európskej únie. Potom bolo prvé skrátené prechodné obdobie v rokoch 2004 až 2006 a teraz sme v plnom, prvom období 2007 – 2013, keď Slovensko sa plnohodnotne zúčastňuje na európskej kohéznej politike a všetkých súvislostiach. S tým súvisí aj krátka história presunov alebo rozhodnutí o koordinácii. Ona má svoje rácio, má svoje miesto, je veľmi dôležitou, nie je bezmedznou, ale koordinuje činnosti tak, aby boli efektívne, transparentné a prinášali verejný prospech. Začínalo to pri Úrade vlády, áno, ale prvá Ficova vláda postavila tento orgán do priestoru ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Na konci toho obdobia v roku 2010 roku skončilo činnosť toto ministerstvo a bolo rozdelené medzi vnútro, hospodárstvo, Úrad vlády i pôdohospodárstvo. Podobne bolo zlikvidované i ministerstvo životného prostredia. Je to nedávna vec.
A som rád, že sme boli pri tom, keď sme rekonštituovali tieto dôležité oblasti, jednak otvorením, obnovením znovu ministerstva životného prostredia, ktorého pôsobnosť narastá, aj v európskom rozmere, a zároveň vytvorením veľkého rezortu, ktorý je svojím spôsobom netradične veľký, ale podobne to riešia napríklad Nemci na spolkovej úrovni, a to je ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, predtým ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Narástlo čo do rozsahu, ale aj čo do synergie a možného prispenia k tomu, aby efektívne z jedného miesta sa strategické dôležité veci riešili. A pribudol k tomu aj samotný CKO, orgán pre koordináciu preto, lebo bol súčasťou ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja predtým. A chceli sme to riešiť v tom kompaktne, ako to predtým fungovalo, aby sa nelaborovalo príliš a neefektívne. A tak boli prijaté aj dôležité rozhodnutia, novela zákona o eurofondoch, ktorá od minulého roku pomáha transparentnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie kontrahovať i čerpať európske financie, bol vytvorený dobrý základ pre partnerskú zmluvu, ktorá bude Slovensko sprevádzať v rokoch 2014 až 2020. Aj keď sme odovzdávali mandát, tak boli vyhliadky na postavenie Slovenska vynikajúce, per kapitál alebo na obyvateľa najvyšší podiel na európskej štrukturálnej politike s objemom vyše 14 miliárd eur.
Druhá Ficova vláda, terajšia, potvrdzuje, že mení prístup, ale hlavne nevie šetriť a chce míňať. Totiž vytvorenie ďalšieho nového postu vo vláde, postu podpredsedu vlády pre veľké investície, vyvoláva otáznik: Akéže to investície, za čo? Skôr to vyvoláva pocit alebo očakávanie veľkých hesiel, veľkých analýz stratégií, ale nie reálnych investícií. Tak sa aj potvrdzuje, za dva mesiace je to najmenej viditeľný post, najnepotrebnejší post vo vláde Slovenskej republiky. Premiér berie od pána ministra Počiatka a dáva pánu kolegovi vicepremiérovi Vážnemu. Chcem sa teda spýtať, lebo toto je to obsahové a personálne: Berie pre neschopnosť? Berie pre príliš veľký údel, ktorý znamená prácu na výstavbe, na doprave, na regionálnom rozvoji, preto, lebo sa nedarí spustiť veľké, dôležité stavebné alebo dopravné zámery (filiálka, tunel Višňové, ružomberská diaľnica, kysucká hore na Poľsko)? Veď, pán minister, vaša skúsenosť z predchádzajúceho obdobia bola hlavne s miliardami eur, s financiami, ako to riešiť, ako to zlepšiť, ako to zefektívniť, nie doprava. No a prečo Ľubomírovi Vážnemu? Pre prílišnú schopnosť? Na základe jeho pôsobenia Slovensko dodnes čelí veľkému zložitému prípadu, ktorý sa nazýva elektronické mýto, pred Európskou komisiou a Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu. Policajný zbor obvinil konkrétne osoby nie vo veci, ale už aj osoby zo zvlášť závažného podvodu pri falšovaní analýz PPP projektov pre vládu. A ako čerešničku na torte spomeniem, že vicepremiér Vážny si za poradcu zobral pána Mateja Augustína, bývalého generálneho riaditeľa železničnej spoločnosti Cargo, ktorú tento dostal na hranicu bankrotu so stratami za rok 2009 a 2010 presahujúcimi 120 miliónov nie korún, ale eur. Preto som si dovolil povedať vážne súvislosti, že toto vymenovanie, toto rozhodnutie robí capa záhradníkom, a preto KDH nepodporí takúto zmenu kompetenčného zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.1.2013 13:13 - 13:13 hod.

Ján Figeľ
Nechávam na vaše zváženie, podľa programu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.1.2013 13:12 - 13:13 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctení kolegovia, kolegyne, môj návrh smeruje k dvom bodom. Tie prvé dva predniesli kolegovia pán Podmanický a pán Frešo. Predpokladám, že väčšina parlamentu bude inklinovať k termínu o správe o nezamestnanosti a opatreniach na koniec marca, ale považujem to za jednak odklad, jednak príliš veľa času na urgentnú tému. Tridsaťdňová lehota je spravidla v tomto parlamente rešpektovaná a považujem ju za v tejto súvislosti aj potrebnú, ak nebude vôľa podporiť tú kratšiu pätnásťdňovú. Teda navrhujem tú správu tak, ako bola predložená v prvom alebo druhom bode, požadovať do konca februára.
A po druhé, bod 77 hovorí o správe o opatreniach ministerstva dopravy po páde diaľničného mosta v Kurimanoch, tlač 336. Pán predseda, navrhujem, aby tento bod mal fixne určený, pevne určený termín prerokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2012 15:03 - 15:05 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom, chcel by som zareagovať osobitne na Maroša Kondróta, ja nemám žiadnu osobnú traumu vo vzťahu k dnes k pánovi exkolegovi, predtým a následne dnes vicepremiérovi Vážnemu. Pretože aj predtým jeho pôsobenie vyzeralo ako minister delegát a dnes vyzerá znovu ako vicepremiér delegát, delegovaný kýmsi, pre akési záujmy. Uisťujem vás, že som mal odvahu stúpiť na mínové pole, ktoré zanechal, riešiť témy, ako bolo zbabrané a predražené mýto, takisto veľmi už známe a po celej Európe citované predražené protiústavné a podvodné projekty, alebo kšefty podpísané za obrovské financie na 30 rokov. Neskutočné kšefty 30-ročné. Budiž, toto už je za nami. To, že predkladá cez núdzové zásoby ropy podobnú myšlienku do legislatívy len potvrdzuje, že je delegovaný na mnohé iné záujmy, obávam sa, že nič veľké grandiózne nepostaví a to je skôr vo verejnom záujme, pretože po 9 mesiacoch vstupovať do vlády s takými ambíciami skôr vyvoláva otáznik. A to, že máme navyše ďalších a ďalších úradníkov, štátnych tajomníkov tiež považujem skôr za stratu než za zisk pre verejnosť. Chcem týmto len povedať hlavne pánovi ministrovi, aby ste neboli, pán minister, vy ministrom delegátom, ale naozaj nezávislým, odborne zdatným človekom ktorý háji verejný záujem a skutočne rieši hospodárske problémy Slovenska, Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2012 14:38 - 14:50 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, vyzerá, že SMER už má Vianoce. Slovensko má ešte len advent a toto dnešné rokovanie o dôležitom návrhu zákona aj finančne, aj hospodársky, ale aj politicky je ako keby ukážkou, kto si čo stráži alebo váži a kto tu dôsledne obhajuje verejný záujem.
V tomto parlamente zaznelo slovo o majstrovstve v populizme z úst predsedu SMER-u dnes predsedu vlády. Marketing, ktorý je veľkým umením aj obchodu, aj v politike, v médiách, chyby bývalej koalície napomohli tomu, že s heslom - ľudia si zaslúžia istoty - SMER získal 44 % tých, ktorí hlasovať prišli. Vznikla vláda istôt, nielen heslo, že ľudia si zaslúžia istoty, ale aj subjekt, ktorý to garantuje. Vláda istôt, ktorá si zaradila do svojej zostavy dvojnásobok štátnych tajomníkov. Nedávno aj ďalšieho vicepremiéra pre tzv. veľké investície, aj keď nikto nevie aké a za čo. S podporou disciplinovaných 83 mandátov poslancov tu realizuje svoju politiku.
My sme sa aj vtedy pýtali aj dnes, ktorí sú to tí ľudia, ktorí si zaslúžia istoty, kde je ten zoznam? A po ďalšie: aké istoty? Kde je ten recept, resp. program na istoty v živote aj spoločenskom, aj osobnom. Tu som sa pýtal ako predseda parlamentnej strany v máji pri prerokovaní programového vyhlásenia vlády, či to bude len vláda jednej strany, pretože tak to vyšlo z volieb, alebo holding finančných a ekonomických skupín. Odpoveď je stále jasnejšia. Vynára sa z hmly rétoriky, sľubov, ale hlavne vďaka konkrétnym postojom, návrhom a rozhodnutiam. Postupne, hlavne od leta, od augusta vláda istôt a hlavne aj na tejto schôdzi potvrdzuje, že to, čo sme tvrdili od začiatku, že to bude holding záujmových, finančných a ekonomických skupín, nie vláda istôt pre občanov, sa potvrdzuje. Štátny rozpočet, zákon roka a zákony, ktoré naň nadväzujú, potvrdzujú, nielen nereálnosť, ale aj škodlivosť, antisociálnosť opatrení. Na tejto schôdzi v priebehu posledných týždňov SMER schválil toľko konkrétnych zákonov, ktoré berú peniaze z peňaženiek všetkých ľudí na Slovensku, že to len potvrdzuje nie otázku, ale už odpoveď. Nie sú to istoty pre ľudí, ale pre niekoľkých a niektorých na zozname. Vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, drahšie lieky, to všetko prichádza s novým rokom 2013.
Pred pár hodinami sme si povedali, žiaľ, potravinová pomoc pre chudobných tohto roku a budúceho roku nebude. Mínus 10 mil. pre chudobných. Robert Fico veľmi marketingovo, veľmi falošne za vlády Ivety Radičovej vytýkal, že dehonestujeme chudobných. Nerobte z ľudí žobrákov! To bolo heslo, keď sa realizovala tá pomoc, ktorá už je za nami.
Páni a dámy, ale faktúry za elektrinu aj pre tých chudobných pošlete. Faktúry, ktoré pôjdu vo forme príspevkov aj pre dotovaných producentov elektrickej energie, o ktorých rokujeme. Okolo 30 mil. ročne získajú práve vďaka tomuto zákonu tí, ktorí budú špeciálne posúdení a vybratí štátnym orgánom. Chcem aj na základe toho, čo Robert Fico tu ohlasoval a nie tak dávno, keď hovoril, že nerobte z ľudí žobrákov, vláde odkázať: pán minister, nerobte z ľudí ani žobrákov, ale ani hlupákov!
Naopak, finančné ekonomické skupiny sa môžu tešiť aj na Vianoce, aj po Vianociach, pretože vláda si ich ošetruje a chráni. Pripravované vyvlastnenie zdravotných poisťovní, monopolizácia. To je istota vyplatenia budúcich ziskov aj v ťažkých rokoch. Práve prerokovávaný zákon o obnoviteľných zdrojov energie, to sú darčeky vlády Roberta Fica len pre finančnú skupinu Penta ohlásené v posledných mesiacoch. Robert Fico v jednej televíznej relácii ukázal denník s pekným titulkom, ktorý mu lahodil, lebo bolo o daniach pre veľké firmy. Ja chcem, pán minister, vám, pretože zastupujete aj premiéra, ukázať dnešné noviny, denník, ktorý píše, titulok je tak veľký, že netreba ani okuliare: "Smer ochráni zisky Penty." SMER ochráni zisky Penty. Priatelia, ako máme prezývať premiéra, ktorý si dovolil verejne a opakovane nazývať kolegu, bývalého ministra vlády Ivana Uhliarika Pentliarikom. Bolo to falošné, krivé. Už aj Penta verejne v tom istom denníku, pán minister, a oficiálne odkazuje vláde - zaujímavé - odkazuje vláde, že novela je zlá a rezort by ju mal stiahnuť.
Pán minister, aby sa to zakrylo, tá súvislosť, tie obvinenia, tie podozrenia, tak je podaný pozmeňovák, ktorý neobmedzuje výkon technologicky, resp. energeticky, čo je ešte horšie riešenie, aby ste unikli z týchto obvinení dávate ešte horšie riešenie pre Slovensko. Pán minister, vy ste boli šéfom, prezidentom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Ako nezávislý ste vstúpili do vlády. Teraz tu sedíte nielen ako nezávislý, ale ako člen vlády jednofarebnej a zdá sa ako keby opustený. Okrem spravodajcu, ktorý je tu povinne sú tu len dvaja poslanci SMER-u. Vo vážnej veci, aj finančnej, aj politicky. Pán minister, hospodárska politika, ako viete, aj z vašej praxe by mala ponúkať efektívnu, striedmu politiku pre rast samotnej ekonomiky, hrubého domáceho produktu, zamestnanosti pre inovácie, súťaživosť, férové a atraktívne podnikateľské prostredie. Aká je však realita alebo nastupujúci trend? Stimuly - po prvýkrát v moderných dejinách Slovenska - na udržanie zamestnanosti v niektorých firmách, selektívna dotačná politika, len pre niektorých, selektívne vyberaných, len pre vyvolených. Navyšovanie dotácii v energetike, ktorú rétoricky naháňate osobitnými odvodmi a kdečím, ale v skutočnosti im plánujete veľmi pohodlné prostredie do budúcnosti.
Narúšanie transparentnej hospodárskej súťaže, vyvlastňovanie, protiústavné opatrenia, napríklad, ktoré nás naháňajú teraz z prvej Ficovej vlády, dobiehajú nás, odchody firiem, investorov zo Slovenska. Čo to tu presadzujete? Na Vianoce, teraz v chvate, narýchlo. Prečo skrátené konanie? Aké a komu hrozia škody? Slovensku nie. Možno budúce ušlé zisky, ktoré chcete garantovať.
Pán minister, ten návrh nevznikal u vás. Prečo ho obhajujete? Aj váš hovorca potvrdil, že to vzniklo u pána Holjenčíka na úrade pre reguláciu. Tento návrh, pán minister, je proti programovému vyhláseniu vlády, za ktoré tu hlasovalo 83 momentálne neprítomných poslancov SMER-u. Proti programu vlády, a toto je o dvojtvárnosti. Lebo program hovoril, že bude podporovať väčší podiel produkcie energií z domácich zdrojov. Pán minister, ja vám chcem tak chlapsky povedať, majte odvahu a majte statočnosť, stiahnite tento návrh z rokovania, pretože tým prejavíte svoju skutočnú nezávislosť, ale aj statočnosť. Slovensko nepotrebuje takéto vianočné dary. Ani bohatým sa vraj nepáčia. Tak načo? Cui bono? Komu to má slúžiť?
Dámy a páni, napriek účinnej a úspešnej volebnej rétorike, lepšie povedané, volebnej pretvárke SMER-u o inom strane, o inom predsedovi sa SMER vracia k svojej tradičnej a osvedčenej praxi. Ohýbanie zákonov, nerešpektovanie dohôd, skutočný nezáujem o bežných ľudí, plné ústa populizmu, no predovšetkým veľká starostlivosť o mecenášov a podporovateľov. Áno, dámy a páni, toto je pravdivá tvár SMER-u. Tí poslanci, ktorí tu nie sú, resp. vy traja, ktorí ste tu za SMER možno ani nemáte predstavu, čo vaši ministri pripravujú vo vláde, len tu poslušne a regulárne stláčate tlačidlá. Vedzte, že to nie je len o tom. To je o spoluzodpovednosti za všetko, čo váš premiér a vaši ministri predkladajú. Takto si občania Slovenska vrátane vašich voličov istoty nepredstavovali. Uverili rečiam o istotách, veď sám Robert Fico vyhlásil, že vy ste majstri populizmu, majstri populizmu.
Ak schválite tento zákon, tak je na svete ďalšia istota. Hovorí sa tomu rana istoty, že ľudia sa budú finančným a ekonomickým skupinám pravidelne skladať zo svojich daní na obrovský balík dotácií, z daní, ktoré ste im zvýšili, z odvodov, ktoré ste im zvýšili, z poplatkov, ktoré ste im zvýšili. Ľudia už pociťujú a, žiaľ, veľmi pocítia tie istoty a bude to boľavé. Lebo po tejto vláde a po opatreniach, ktoré postupne vstupujú do života na Slovensku bude hospodársky úpadok, rekordná nezamestnanosť a zdražovanie.
Ak bude zákon, dámy a páni, v nezmenenej podobe schválený, obrátime sa na prezidenta republiky a zvážime aj ďalšie kroky. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2012 14:28 - 14:29 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegovi Lojzovi Přidalovi. Spomenul jednu súvislosť, že Robert Fico sa choval alebo komunikuje ako najsilnejší. Ono to je veľmi nielen diskutabilné, ale vratké, pretože sila nevyplýva ani z popularity, ani z financií, ani z nejakého majstrovstva rétoriky, ale z pravdy a slobody. A ja mám obavu, ktorá sa napĺňa práve s takýmito škandalóznymi návrhmi, že napriek zaváhaniu, pribrzdeniu v minulom týždni premiér Fico nie je slobodný, keď takéto návrhy zákonov prináša do parlamentu. Jeho ministri ich tu obhajujú a je len otázka času, kedy sa táto slabosť, resp. slabá sila, pretože sa neopiera o slobodu a o pravdu, prejaví aj vo verejnosti a o to teraz vlastne ide. Škody alebo cena za poznanie je veľká. Demokracia rastie na skúsenosti, na poznaní, ale aj na zodpovednosti a odhodlaní občanov. Ďakujem, pán kolega.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.12.2012 16:45 - 16:46 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne. Na vystúpenie pána poslanca sú faktické poznámky. Jeden, dva, tri, štyri, končím možnosť prihlásiť sa.
Nech sa páči, Július Brocka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.12.2012 15:43 - 15:58 hod.

Ján Figeľ
Chce sa k rozprave vyjadriť spravodajkyňa?
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.12.2012 15:27 - 15:43 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne. Nech sa páči zaujať miesto pre navrhovateľa. Poprosím teraz pani spravodajkyňu, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pani poslankyňu Magdu Košútovú. Nech sa páči.
Skryt prepis