Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.12.2012 o 14:03 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.12.2012 14:03 - 14:12 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ctené dámy poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, budeme pokračovať v popoludňajšom rokovaní šiesteho dňa 11. schôdze v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.
Je to tlač 224.
Poprosím teraz pána poslanca Jozefa Ježíka a pani ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú, aby zaujali miesta určené pre navrhovateľa a spoločného spravodajcu, už sa tak stalo.
A odovzdávam slovo ďalšiemu rečníkovi v poradí z ústne prihlásených, a to Jozefovi Mikloškovi. Pripraví sa pán poslanec Tibor Bastrnák.
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.11.2012 13:09 - 13:18 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 9. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 30 poslancov Národnej rady.
Poprosím vás o prezentáciu, aby sme zistili, či sme uznášaniaschopní.
(Prezentácia.) Konštatujem, že je prítomných 129 poslancov a Národná rada je uznášaniaschopná.
Overovateľmi na 9. schôdzi budú pani poslankyňa Ľubica Rošková a pán poslanec Ján Mičovský.
O ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní 9. schôdze požiadala pani podpredsedníčka Renáta Zmajkovičová a páni poslanci Jaroslav Baška, Juraj Blanár, Dušan Bublavý, Igor Choma, Jozef Mihál a Richard Raši. Na zahraničnej pracovnej ceste sú páni poslanci: pani poslankyňa Eva Horváthová a pán poslanec Jozef Viskupič.
Poslanci v žiadosti, ktorú podali, navrhujú, aby sme prerokovali jeden bod. Máte ho uvedený v pozvánke. Je to tlač pod č. 312 a je to

návrh na prijatie uznesenia Národnej rady SR k prehlbujúcemu sa stavu znižovania dôveryhodnosti justície na Slovensku a k opatreniam vedúcim k vytváraniu predpokladov a podmienok na skutočné zvyšovanie jej dôveryhodnosti.

Podaný návrh uznesenia som podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Taktiež som ho zaslal na vyjadrenie vláde Slovenskej republiky.
Budeme teraz hlasovať o návrhu programu 9. schôdze. Poprosím vás o prezentáciu. Skontrolujte si, prosím vás, registráciu vášho hlasovacieho zariadenia a budeme hlasovať.
(Hlasovanie.) 135 prítomných, 58 bolo za, 76 proti, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že sme navrhovaný program, ktorý predložili a žiadali prerokovať poslanci, neschválili.

A vyhlasujem 9. schôdzu za skončenú. Ďakujem pekne.

(Rokovanie 9. schôdze NR SR sa skončilo o 13.18 hodine.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.11.2012 13:01 - 13:01 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne, pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia, chcel by som v mene troch poslaneckých klubov požiadať predtým, než odhlasujeme program tejto schôdze, 9. schôdze Národnej rady, o krátke stretnutie poslaneckého grémia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.10.2012 16:19 - 16:20 hod.

Ján Figeľ
Pokračujeme v rozprave. (Hlasy v sále.) Páni poslanci prosím o pokoj v sále.
Ďalším prihláseným za kluby je pán Branislav Škripek. Týmto mu udeľujem slovo. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 26.10.2012 14:04 - 14:04 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne.
Vyhlasujem týmto rozpravu za skončenú.
Chce sa k nej vyjadriť navrhovateľ? Nie.
Spravodajca? Nie.
Ďakujem.
Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2012 17:42 - 17:43 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel skôr povzbudiť kolegu Júliusa Brocku, aby v tej argumentácii aj na verejnosti pokračoval. Lebo ten čas príde. Rakúsko nie je v stredoveku, páni, dámy, ani Nemecko. Sú to moderné ekonomiky, idú dopredu, možno lepšie ako my. A bárs by sme sa vedeli aj poučiť.
Ja v princípe v nedeli ako dňa pracovného pokoja vidím europeizáciu Európy i Slovenska, pretože to je jeho identitou, to je jeho kultúrou. Zároveň to má obrovský sociálny rozmer pre jednotlivcov, pre rodiny, pre národy, spoločnosti. Lebo ak nebudeme vedieť nachádzať úctu k pracovnému pokoju, nebude to ani vo vzťahu k človeku, respektíve k tomu všetkému, čo pokoj znamená a prináša. Takže chrániť nedeľu ako celoeurópsky deň pracovného pokoja je aj o našej identite, spoločnej i jednotlivej, aj o kultúre Európy a Európanov a takisto o sociálnom a sociálno-ekonomickom rozmere. To nie je ideológia. To je kultúra, páni a dámy, a samozrejme má aj vecnú stránku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2012 16:13 - 16:49 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne, s posledným vystúpením je pán poslanec Juraj Blanár. Nech sa páči, dávam mu týmto slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2012 15:03 - 15:04 hod.

Ján Figeľ
S reakciou na faktické poznámky... (Reakcia poslanca.) Nie, ďakujem pekne, oceňujem.
Pán poslanec Viskupič je ďalším rečníkom v rozprave. Udeľujem mu týmto slovo. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2012 15:01 - 15:02 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne.
Ďalším s faktickou je pán poslanec Kuffa.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2012 14:59 - 15:59 hod.

Ján Figeľ
Ďalší s faktickou je pán poslanec Škripek.
Skryt prepis