Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2013 o 11:06 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.6.2013 11:06 - 11:07 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem pekne. Ja tiež nenavrhujem hlasovanie, ale v mene troch poslaneckých klubov KDH, SDKÚ - DS a MOST - HÍD žiadam bezodkladné zvolanie poslaneckého grémia po ukončení hlasovania teraz v tomto bloku alebo o 11.00 hodine na prerokovanie ďalšieho bodu programu na tejto schôdzi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2013 15:12 - 15:14 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Je jedno múdre rímske príslovie alebo princíp, ktorý je princípom práv: V pochybnostiach nekonať, respektíve v pochybnostiach má konať ten, ktorý je na to určený. A práveže Ústavný súd, ktorý koná, toto, čo vy hovoríte, nepovedal. Toto vám naklepali na Úrade vlády, ale toto nie je výrok Ústavného súdu. Odborníci tvrdia. Ktorí odborníci? Akých chcete. A právnici? Čo zaplatíte, to vám obhája. Nechcem, nechcem defamovať všeobecne, ale Ústavný súd, Ústavný súd je tým orgánom, ktorý je strážcom ústavnosti. A zároveň, že prezident v súlade s ústavou niečo rozhodol, môže vyjadriť, potvrdiť práve Ústavný súd. Ale vy naňho nečakáte, ale ste sa rozhodli po tom, čo Ústavný súd 5. júna ukázal, že inak zmýšľa než táto osemdesiattrojka, že idete riešiť problém sem, a to je politický, mocenský postup.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2013 14:46 - 15:04 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni, milí hostia, prvá veta alebo prvý článok a prvá veta prvého článku Ústavy Slovenskej republiky znie: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát." Je dosť krátka na zapamätanie, ale veľmi dôležitá ako výzva, lebo je Slovenská republika takýmto štátom naozaj? V tejto debate totiž ani nejde na prvom mieste tak o generálneho prokurátora, ale o charakter štátu. O kultúru nielen politiky, ale národa. To nie sú témy len pre politikov, ale pre všetkých občanov.
18. jún 2013 je dnešný dátum. Obávam sa, že bude pamätaný ako čierny deň pre slovenskú ústavnosť. Nebude prvý, lebo takých dní sme tu mali. Tu dokonca, v tejto sále. Hlavnými aktérmi tých čiernych dní slovenskej ústavnosti boli niektorí, pripomeniem, dominantne, pravidelne Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar, strana HZDS vtedy vládnuca, dominantná, valcujúca. Takto rozhodli v záujme moci, v záujme strany, ale nie v záujme Slovenska o mandáte Františka Gauliedera. Takto rozhodli v záujme moci, v záujme strany, ale nie v záujme Slovenska o mandáte Emila Spišáka.
Teraz sme v podobnej situácii. Je tu mandát Jozefa Čentéša, o ktorom Ivan Gašparovič, Robert Fico a vládnuca strana SMER chcú rozhodnúť voľbou ďalšieho kandidáta na vymenovanie v záujme moci, v záujme strany, ale nie v záujme Slovenska. Tomu valcu predtým sa hovorilo valec zo Zlatej Idky. Aké typové označenie si dáte vy, kolegovia? Valec zo Súmračnej?
Článok 1, prvá veta: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát." Zvrchovanosť je vyjadrovaná pôsobením tohoto parlamentu, ktorý volia občania v priamych voľbách. Ja som presvedčený, že to znamená zodpovednosť, nielen moc, lebo sloboda, aj sloboda mandátu sa viaže na zodpovednosť za výkon mandátu. To nie je právo na svojvôľu. Demokracia nemôže byť vládou väčšiny, ale rešpektovaním všetkých dôležitých predpokladov pre ústavnosť, pre práva, pre vládu zákona, nie totalitu väčšiny.
A to tretie, právny štát. Áno, je to o tom, ako sa majú správať, konať, rozhodovať ústavné orgány, nie vo svojom, ale vo verejnom záujme. Po druhé je o tom, aby bolo možné obhájiť záujmy jednotlivcov, občanov pred svojvôľou ústavných, štátnych orgánov, orgánov moci. A pri sporoch, pri týchto právach arbitrom najvyšším, posledným, finálnym je Ústavný súd ako rozhodca na ihrisku.
Ústavný súd vo veci Jozefa Čentéša, jeho nevymenovania, respektíve sťažnosti na nevymenovanie, koná. Ústavný súd koná, kandidát teda existuje. Nie preto, že to ja hovorím alebo KDH, alebo opozícia, alebo médiá, ale preto, lebo to potvrdzuje najvyšší orgán ochrany ústavnosti. Je nemysliteľné nečakať na výsledok konania v právnom štáte! Je to nemysliteľné, u niektorých však mysliteľné. To je čosi podobné, ako keď niektorí vybehnú na ihrisko počas zápasu, ktorý prebieha, a začnú hrať ďalší. Ak to chcete v športovej terminológii.
Som rád, že Lucia Žitňanská prečítala zoznam, ktorý nie je telefónnym, ale veľmi dôležitým pre demokraciu na Slovensku. Zoznam tých, ktorí rozhodnú, lebo názor tých ostatných je evidentný aj z tejto diskusie. Pretože všetci sme skladali tu sľub na ústavu, ktorého posledná veta znie: "Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života." Ten sľub nie je prázdny. To je záväzok. Ten sa nielen skladá, ale má napĺňať. Načo sú také sľuby, ktoré sa len skladajú? Pre koho sú dobré? V ktorom spoločenstve? Ani v rodine, ani vo firme, ani v parlamente a v štáte.
Priatelia, z každej krízy alebo patovej situácie, to je ten termín, ktorý rozšíril váš predseda a chytili sa toho aj mnohí v médiách. Patová situácia na Ústavnom súde. Neuveriteľné! Dvaja sudcovia vylúčení z trinástich, a to je pat? Toto je pat? Z každej krízy, z každej situácie, z každej križovatky vedie cesta, rozumná cesta, perspektívna, cez zdravý rozum a svedomie. Na to netreba ani veľa papierov, ani veľa rečí, len zdravý rozum a svedomie. A čo to zároveň znamená? Nestavať moc nad právo. Naopak, oprieť sa o právo, ktoré vychádza z pravdy alebo spravodlivosti. Vám však ide o moc, vám nejde o právo. Pretože zámer bol jasný od začiatku, možno niektorí nadbiehali tým slovám, slová sa menili, ale zámer bol od začiatku jasný: Mať svojho generálneho prokurátora. Motto dvoch rokov, keďže dnes už začína tretí rok od 17. júna 2011, bolo: Čentéš generálnym prokurátorom? Nikdy. Generálny prokurátor Čentéš? Nikdy.
Tak sa chová moc. A tie slovíčka, dôvodenia, súvislosti tomu len prispôsobuje. Ľudia si zaslúžia pravdu a pravda vás dostihne. To som tu odkazoval pri téme obžaloby prezidenta republiky, ktorý podľa mňa a podľa mnohých svojvoľne nevymenoval platne zvoleného kandidáta na post generálneho prokurátora. Tento výrok, že "generálny prokurátor Čentéš? Nikdy!" možno úspešne pripísať prezidentovi republiky Ivanovi Gašparovičovi, ale líniu takéhoto konania možno pripísať aj ďalším osobám. Dve pomenujem: Robert Fico a Ivetta Macejková. Od júna 2011 Ivan Gašparovič hľadal dôvody na vyriešenie podľa neho terciálnej otázky. Neviem, či primárna bol hokej, nejaké preteky, niečo iné, ale tú terciálnu otázku riešil tak, aby nevymenovanie bolo odpoveďou. Nevymenovanie generálneho prokurátora. Vtedy na úvod týchto dvoch rokov tu v parlamente Robert Fico vyhlásil, že ak SMER bude po voľbách vo vláde, nebude rešpektovať zvoleného generálneho prokurátora a že si zvolí svojho prokurátora, svojho kandidáta na tento post, a od toho momentu robil všetko pre naplnenie tohto zámeru.
Po dehonestujúcom, tom predsilvestrovskom vyhlásení a rozhodnutí prezidenta, že nevymenuje Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, Robert Fico povedal, že s novou voľbou počkajú na rozhodnutie Ústavného súdu o sťažnosti Jozefa Čentéša. Potom došlo k sérii námietok pred Ústavným súdom o zaujatosti sudcov aj zo strany kandidáta Jozefa Čentéša, ale, čuduj sa svete, aj zo strany Ivana Gašparoviča. Toho Ivana Gašparoviča, ktorý si vyberal z dvojice vždy konkrétnu osobu, ktorú vymenoval, tento prezident namietol takto väčšinu z trinástich sudcov. To je nehodné, nedôstojné prezidenta republiky, ale charakteristické pre mocenský zápas. Charakteristické pre politickú dráhu Ivana Gašparoviča. Keď už plénum Ústavného súdu mienilo vec legitímne a vo svojej kompetencii bez zasahovania vyriešiť, bolo to 30. apríla, predsedníčka Ústavného súdu neumožnila toto konanie, rokovanie s odôvodnením, že v ten deň rokuje aj vláda a na jej programe je konkrétny návrh, riešenie, a to novela zákona o organizácii Ústavného súdu. Toto konanie je proti nezávislosti, proti autorite a, samozrejme, aj očakávanej statočnosti inštitúcie, o ktorej je reč. Táto novela totiž mala zabezpečiť, aby o ústavnej sťažnosti doktora Čentéša rozhodol senát s tými dvoma sudcami, ktorí už boli právoplatne a definitívne vylúčení z ďalšieho konania a rozhodovania v tejto veci. Vtedy Robert Fico vyhlásil, že o tomto návrhu sa bude rokovať v riadnom konaní, v riadnom legislatívnom procese. Jeho slovo však, ako už veľakrát predtým, domyslite si budúcnosť, už o pár dní neplatilo. Už o pár dní neplatilo a novelu, tú ste, kolegovia zo SMER-u, schválili bleskovo v priebehu jedného-jediného dňa.
Prezident Ivan Gašparovič novelu podpísal, aj keď zrejme váhal, urobil tak posledný deň a, hľa, predsedníčka Ústavného súdu ešte pred účinnosťou zákona pridelila vec práve tomu senátu, o ktorom zamýšľala, zamýšľali ste, aby vec znovu riešil. Opozícia následne napadla tento mechanizmus, túto novelu na Ústavnom súde a požiadala o pozastavenie jej účinnosti. Vtedy sa prezident uchýlil k neobvyklému vyhláseniu. To arogantné vyhlásenie, že Čentéša nikdy nevymenuje, nikdy nevymenuje. Tým akoby Ústavnému súdu rovno napľul do tváre. Pretože to znamená, že nebude čakať, respektíve nebude ani rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu. Vyhlásenie prezidenta si v momente osvojil Robert Fico. Veď ide o vyjadrenie Ivana Gašparoviča, akoby člena SMER-u. Na jeho základe vyhlásil, že Čentéš už nie je kandidátom, kandidát neexistuje a voľba sa musí uskutočniť najneskôr na jeseň.
O stave na Generálnej prokuratúre má totiž závažné informácie, ale nechce o nich hovoriť, dokonca ani na parlamentnej pôde. Jednoducho, bolo už toho dosť, treba vedenie rýchlo vymeniť. To vedenie, ktorého kľúčovou postavou je Dobroslav Trnka. Ten Trnka, ktorého ste tu opakovane navrhovali, podporovali, obhajovali, presadzovali ako kandidáta na generálneho prokurátora, teda na hlavu, naspäť hlavu Generálnej prokuratúry.
Prišiel 5. jún. V tom sa plénum Ústavného súdu vďaka postoju väčšiny, aj tam rozhoduje väčšina, našla sa väčšina statočných, prijalo novelu zákona o konaní pred Ústavným súdom na ďalšie konanie a pozastavilo jej účinnosť. Ak si snáď niekto myslel, že právnická elita SMER-u povie, prepáčte, alebo sorry, alebo sa ospravedlní, veľmi sa mýli. Lebo podľa Roberta Fica ide totiž len o odborné rozhodnutie a jeho výsledkom je, že Národná rada, rozumej SMER, bude voliť kandidáta na generálneho prokurátora ihneď. Ihneď na júnovej schôdzi, ešte v ten deň boli vyhlásené voľby. Nasledujúce zasadnutie pléna Ústavného súdu, ktoré bolo ohlásené na minulú stredu, na 12. jún, bolo pre istotu - dopĺňam istotu SMER-u - zrušené. A kým? Ivettou Macejkovou. Veď čo keby sa väčšina sudcov opäť našla a prijala nejaké predbežné opatrenie o zákaze novej voľby. Ivetta Macejková, Robert Fico a Ivan Gašparovič konajú koordinovane, ba v zhode.
Prezident Ivan Gašparovič práve týmto konaním a premiér Robert Fico dali jasný signál: Ústavný súd je zbytočný, ak nekoná v súlade s ich záujmom. Ústavný súd je zbytočný, ak nekoná v súlade s ich záujmom. Tam v Košiciach to SMER v rukách plne nemá. Tu v parlamente áno. Tu je poslušná a pohodlná väčšina jednej strany. Už veľmi dávno, priatelia, generálny prokurátor u nás nebol určovaný jednou jedinou stranou. Blížite sa k tomu. Legálnosť voľby ešte neznamená jej legitímnosť. Základy právneho štátu, ak v ňom v prípade Slovenska, o ňom ešte možno hovoriť pod vládou SMER-u na čele s prezidentom Gašparovičom, sa otriasajú čoraz silnejšie.
Naozaj, bývalý predseda Ústavného súdu má pravdu v tom, čo vyjadril vo vete: "Novej voľbe už nič nebráni okrem úcty k právu, k právnemu štátu a k zodpovednej budúcnosti." Ale komu a koľkým na tom ešte záleží? Naozaj záleží?
Dámy a páni, chcem vám povedať, že Kresťanskodemokratickému hnutiu na tom záleží. Na právnom štáte a na zodpovednej budúcnosti. A záleží nám na tom od novembra 1989. Keby to tak nebolo, už tu nie sme, ako mnohé iné strany. Ak vám, kolegovia zo SMER-u, nebude na tom záležať, nebudete tu, lebo moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. To je citát od múdreho človeka, ale je veľmi charakteristický pre demokraciu, ktorá sa môže otočiť na vládu väčšiny bez ohľadu na súvislosti, lebo moc vie aj ničiť. Nielen ideály, ale aj vzťahy.
Nás KDH Ivan Gašparovič s Vladimírom Mečiarom posielali do minulosti. Ivan Gašparovič ako súčasný prezident mohol odísť so cťou. Odíde aj tak, ale odíde s hanbou. Robert Fico a SMER ako veľká, mohutná strana, ako taký Goliáš, si môže vybrať cestu práva alebo cestu moci. Mám obavu, že už ste si vybrali, aj dnes si vyberáte a že je to, žiaľ, cesta moci, nie cesta práva.
Priatelia, dnes tu ide naozaj o charakter štátu a ústavnosť Slovenskej republiky. KDH bude oponovať zneužívaniu moci a bude pevne obhajovať ústavnosť, preto sa poslanecký klub KDH, podobne ako ostatní opoziční poslanci, nezúčastní na voľbe ďalšieho kandidáta na post generálneho prokurátora, vášho smeráckeho kandidáta.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.6.2013 11:08 - 11:08 hod.

Ján Figeľ
Pani podpredsedníčka, navrhujem, aby predmetný návrh zákona bol hlasovaním postúpený do druhého čítania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.6.2013 9:42 - 9:44 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len krátko, ctené dámy, vážení páni, a viac-menej apelačne, pretože zákon je relatívne jednoduchý, ale ten problém je veľký, známy. Má svoju aj históriu, aj isté extrémy alebo výrazné prejavy a ja som presvedčený, že to treba riešiť. Nepotrebujeme možno skrátené konanie, ale konanie samo osebe, konanie, ktoré je aj v rukách tohto parlamentu. Kto chce hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod, odsúva to na iný, na potom, na lepšie možno časy, keď nebude stúpať Dunaj.
Pavol Zajac predkladá návrh, ktorý je čitateľný, má svoje ratio a ja ho považujem za dobrý základ. Nebolo by dobré, ak by medzi úspešné podnikateľské odvetvia na Slovensku, v krajine Európskej únie, eurozóny, patrila úžera ako spôsob obživy alebo zisku. Krajina, kde sa darí korupcii alebo nepoctivému zarábaniu na biede alebo negramotnosti, áno aj nevedomosti iných.
A to posledné chcem povedať, štát, štátna moc, parlament, vláda, prezident, štátne orgány sú zodpovedné za isté istoty, ale nie tie iné, ale na prvom mieste bezpečnosť a spravodlivosť. Bezpečnosť a spravodlivosť, lebo ak to iné bude prioritnejšie, kto bude zodpovedný za bezpečnosť a spravodlivosť, aby ju potom ľudia brali do vlastných rúk alebo hľadali nejaké, nejaké úniky od problému? Preto to pripomínam, lebo aj téme spravodlivosti, aj bezpečnosti môžeme napomôcť reguláciou pomerov v spotrebiteľských úveroch tak, aby sa darilo transparentnému zodpovednému podnikaniu. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.5.2013 14:25 - 14:26 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem.
Pán vicepremiér, treba niečo dodať? Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2013 15:35 - 15:36 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že ten návrh zákona by mal byť trošku upravený, čo sa týka názvu, alebo zasiahnuť aj do názvu, že je to vyvlastňovanie v kvázi verejnom záujme. A vtedy by to mohlo ísť, vtedy by to aj zodpovedalo tomu obsahu. Samozrejme, hovorím to s tou iróniou, že my máme obhajovať verejný, nie kvázi alebo takzvaný, alebo skrytý, iný záujem.
Návrh zákona, ako hovorili aj kolegovia vo faktických, je škodlivý. Nie je prínosný, ale škodlivý. Ešte je možný návrat z cesty, z tej skratky, na ktorú ste sa vydali, pán Kondrót s kolegami. Nechali ste sa nahovoriť na chytráctvo. Ja vám odporúčam vrátiť sa z tejto skratky na normálnu legislatívnu cestu, pri ktorej verejnosť, odborníci, samozrejme, vláda a parlament môžu upraviť alebo nájsť vylepšenia pre procesy, ktoré sú verejnom záujme, ale nie takéto chytráctvo. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.5.2013 15:19 - 15:26 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi prispieť tiež do tejto viacnásobnej diskusie, pretože postupne je rozvíjaná cez jednotlivé dni rokovacie od minulého týždňa, k novele zákona, ktorý má pôvodinu ešte z roku 1999, ale viaceré medzi tým zmeny, pretože tento návrh zákona, ktorý predkladajú traja kolegovia, považujem za návrat socialistických praktík do slovenskej nielen politiky, ale aj legislatívy. Veľmi čitateľne a výrazne totiž potvrdzuje a podporuje centralizáciu rozhodovacej moci vo vlastníckych právach a na druhej strane tým oslabuje práva občanov. A preto to spomínam, lebo strane SMER sa často pripisuje ten dôvetok SD, respektíve na Západe používajú celkom otvorene výrazy socialisti, Socialistická internacionála. Ale my sme tu prežívali obdobia, keď naozaj dominovala štátna moc, centrálny záujem, záujem ľudu, ktorý, samozrejme, zakrýval skôr skupinové a nekalé záujmy.
Tento návrh zákona, pán kolega Kondrót a ďalší navrhovatelia, možno považovať za neprimeraný, ba až neprípustný zásah do vlastníckych práv, a preto za porušovanie Listiny základných ľudských práv, ktorá je súčasťou Ústavy Slovenskej republiky.
Aký obsah taká forma, to tak býva v živote aj v politike. Ústavný súd na Slovensku už totiž raz zrušil podobný pokus. A ja rozumiem, prečo nepredkladá tento druhý opakovaný podobný pokus pôvodný predkladateľ, teraz je vicepremiérom pre veľké investície. Zatiaľ tou najväčšou bolo vytvorenie postu na Úrade vlády so skupinou úradníkov.
Obsah. Môže byť zabratá pôda pre výstavbu rôznych investícií alebo objektov, už nielen diaľnic, dokonca vo verejnom záujme aj administratívnych budov, za istých predpokladov. Môže to byť ropovod, spomínané kasíno alebo iné zámery.
Po prvé, je absurdné, aby napríklad administratívna budova, v ktorej bude pracovať 300 zamestnancov, bola vo verejnom záujme, a preto bola súčasťou takéhoto zámeru alebo zámyslu, pretože toto sa tu dialo práve pred rokom 1989.
Po druhé, nikde nie je napísané, čo potom keď sa zmení takto politicky vládne definovaný verejný záujem, keď uplynie tento záujem, či nebude takto získaná pôda alebo majetok lacno, výhodne, všelijako posunutý vládnym mecenášom, pretože toto zákon nerieši. Isteže, to nie je ani za normálnych pomerov cieľom. Verejný záujem nemôže byť definovaný takto laxne, voľne, ako je to dnes v tejto navrhovanej novele.
Po tretie, veľmi často spomínané princípy samosprávy. Samospráva na základe tejto novely je vylúčená z procesu rozhodovania. A to nie je v prospech demokracie, ale, naopak, pretože to znamená centralizáciu, to znamená štát, štátni úradníci už či na úrovni obvodného úradu v sídle kraja alebo na úrovni vlády rozhodnú.
Opakujem, kolegovia, centralizácia moci a oslabovanie postavenia občana, jeho práv, to sú dva veľmi negatívne javy, ktoré z tohto návrhu je vidieť, ale ktoré je vidieť z viacerých už rozhodnutí vlády Roberta Fica v tom druhom podaní, v druhom vydaní, podobne to bolo v prvom, iba teraz je iná rétorika.
Istoty si zaslúžia všetci, žiaľ, dostávajú ich len niektorí, niekoľkí, istotní. To je projekt jednej zdravotnej poisťovne, kde akcionári budú uspokojení, to je vyvlastňovanie, ktoré je teraz na programe, zhoršovanie podnikateľského prostredia alebo aj veľmi známe prerozdeľovanie investičných stimulov vo veľkých číslach, ktoré ničí férovú súťaž, a forma s obsahom spolu súvisia.
K forme už len to, čo odznelo. Namiesto toho, aby vicepremiér pre veľké investície, ktorý predkladal podobný zámer, protiústavný zámer, a Ústavný súd to vyriekol za zákon z roku 2007, to predkladal po serióznom dialógu v medzirezortnom konaní, verejnej diskusii, to predkladá skupina poslancov cez iniciatívu. A pritom ide o vážny zásah do práva občanov.
Aká forma, taký obsah, KDH to považuje za podobné chytráčenie a podvod, aký tu bol prednesený, predstavený, iniciovaný, pred Vianocami v skrátenom konaní známy návrh novely zákona o obnoviteľných zdrojoch energie, teda PPC príbeh, ktorý sa podarilo zabrzdiť zo skrátenej formy na viac než mesačnú a potom upraviť tak, že to nie je v prospech jednej finančnej skupiny, ale upravený seriózny návrh, respektíve zákon. Som presvedčený, že toto je podobné chytráctvo, ktoré má pomôcť niekomu vybranému možno teraz ešte nie, pomenovanému, ale poškodí Slovensko, poškodí občanov a som presvedčený, že preto ho treba odmietnuť.
Za KDH môžem len sa pridať, rád, k tomu, čo tu predniesol kolega, ale aj viacerí predtým, navrhnutiu na stiahnutie tohto bodu z rokovania, ak nie a bude pokračovať a zároveň bude finalizovaný tak, ako teraz vyzerá, budeme hľadať všetky prostriedky preto, aby sme obhajovali ústavnosť a zákonnosť na Slovensku v zmysle rešpektovania ústavných pravidiel a princípov včítane toho, ak bude potrebné aj podanie na Ústavný súd. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2013 11:33 - 11:34 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ja som presvedčený, že rozhodnutia na jednej strane boli politické, áno, a spomínal som genézu aj vstupu Rakúska, aj celkového rozširovania Európskej únie a scitlivenia európskej agendy na životné prostredie. Ale sme urobili všetko, čo sa dalo, a získali, ak porovnávam len to obdobie tých siedmich rokov, ktoré je teraz napĺňané, a tých, ktoré vy negociujete, podstatne väčšiu pomoc. A želám Slovensku, aby vždy urobilo maximum pre svoj záujem, ale aby videlo ho v širšom rozmere než len partikulárnom, pretože Slovensko na vstupe do Únie jednoznačne profitovalo a profituje. Tento kompromis bol jedným z najbolestivejších, ktorý bolo treba dosiahnuť. Tá požiadavka bola na rok 2000. Nám sa podarilo skôr to odsunúť, natiahnuť a získať významné zdroje pre modernizáciu a ďalší rozvoj. A som presvedčený, že toto je podstatné, ak chcete argumentovať. Ale používať slová o vlastizrade, o laxnosti odmietam, lebo sú krivé, nepravdivé a z vášho pohľadu, samozrejme, účelové. Ak by sme boli v inom režime, tak, samozrejme, bude aj konanie, ktoré v minulosti končilo dramaticky. Ale som rád, že v slobode môžeme hľadať pravdu a držať sa jej. Odporúčam to všetkým. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Iba by som chcel možno Dušanovi Jarjabkovi. Myslím, že teraz bolo aj Dušana, že? Tak všetko dobré! Ale k tomu dobrému dopovedať, že SMER rozhodne, či a kto bude zvolený. Takže všetky tieto vaše rétorické cvičenia, opakovačky, obracajúc sa na opozíciu, sú neúprimné a aj nepodstatné. Skôr naopak, ak chcete, nájdete spôsob, ak nie, budete hľadať dôvody, ktoré sú skôr iracionálne, ale budiš.
A to podstatné, čo sa na Slovensku šírilo a rozšírilo tak, že lieta výrok, alebo vyjadrenie "ľudia si zaslúžia, ľudia si zaslúžia istoty"; ja si myslím, že čo si ľudia predovšetkým zaslúžia, je okrem pravdy spravodlivosť. A v tomto prípade aj účinná kontrola každého eura, ktoré štát, alebo samospráva používa, využíva pre svoje účely, respektíve mandáty. Ľudia si zaslúžia účinnú kontrolu hospodárenia.
A tento parlament tomu môže dnes napomôcť. To je všetko, pán Jarjabek.
Skryt prepis