Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2014 o 10:57 hod.

Dr. h. c. Ing. PhD.

Ján Figeľ

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2014 10:57 - 10:59 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem sa vracať k minulým udalostiam alebo voľbám, ale som presvedčený, že tie oblasti, ktoré som pomenoval, či justícia, prokuratúra alebo polícia, potrebujú pozitívne zmeny. A to veľmi často súvisí so systémom, ale ešte viac to súvisí s persónami alebo s osobami, lebo systém nikdy nebude perfektný, ideálny, bezchybný, ale ľudia sú rozhodujúci, ako ho využívajú pre dobro či spoločnosti alebo štátnej moci, ktorá má slúžiť spoločnosti.
Chcem len podčiarknuť aj ten argument, desať rokov je dlhá doba. A keď som bol vo vláde, ktorá niektoré zmeny presadzovala, no tak práve sme obmedzili aj možnosť opakovania mandátu šéfa Generálnej prokuratúry na jedno obdobie, pretože to stačí, nevytvára to žiadne pokušenia pre či kontinuitu alebo nadbiehanie exekutívnej alebo legislatívnej moci. Toto boli naše systémové prístupy.
A pri osobách hovorím veľmi jasne, potrebujeme zmenu na Úrade špeciálnej prokuratúry. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2014 10:49 - 10:53 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ctené dámy kolegyne, kolegovia, pán námestník, dovoľte mi pridať pár možno argumentov, pohľadov alebo doplniť aj to, čo odznelo a čo je dôležité pri dnešnej voľbe špeciálneho prokurátora, ktorý má stáť na čele Úradu špeciálnej prokuratúry a pomáhať zákonnosti, právnemu štátu a tomu, čo znamená spravodlivosť na Slovensku.
Ja som presvedčený, že ten článok 1 ústavy je najväčšou výzvou pre nás osobne, ale aj spoločne, aby platil o tom, že Slovenská republika je demokratický, zvrchovaný a právny štát, lebo ak to nebude, tak nebude štát plniť svoju prvú, primárnu a najdôležitejšiu úlohu. A občania to nahradiť svojím konaním sami nemôžu alebo to nie je to správne, ak musia brať spravodlivosť do vlastných rúk, lebo štát nefunguje. Prvá povinnosť štátu je bezpečnosť a spravodlivosť. To iné je iné, sekundárne, terciárne, nepodceňujem, ale štát je predovšetkým preto zorganizovaný, aby garantoval bezpečnosť a spravodlivosť pre občanov.
To, čo sa odohrávalo v uplynulých rokoch a v tomto prípade alebo v prípade kandidáta celé desaťročie, má mnohé znaky aj mnoho otáznikov alebo výkričníkov. Ja chcem k tým príbehom alebo prípadom dodať aj také vonkajšie hodnotenie, pretože myslím, že vo februári tohto roku prvýkrát Európska komisia hodnotila celú Úniu z hľadiska boja s korupciou. Je to jeden z dôležitých zámerov, cieľov a kompetencií Úradu špeciálnej prokuratúry. A preto to spomínam, lebo Slovensko pri tomto hodnotení obstálo veľmi zle, pod priemerom Európskej únie, pričom najkritickejšie spomedzi inštitúcií, ktoré boli analyzované, vyzneli slovenské súdy, prokuratúra a polícia. Tí, ktorí majú najviac vo vienku toho, aby zákony platili pre všetkých, aby boj s korupciou bol účinný, pri tomto hodnotení vyzneli a vychádzajú veľmi zle. Treba niečo robiť. A to je dedičstvo posledných rokov alebo dekády. S tým zároveň súvisí verejná mienka, ktorá je veľmi nespokojná a nedôveruje týmto inštitúciám, samozrejme, popri politike, popri mnohých štátnych orgánoch. Ale v tomto prípade ide o ten prvý princíp, ktorým som pomenoval, že právny štát pre občanov má garantovať spravodlivosť, zákonnosť.
Veľmi často sa prejavuje akoby selektívna zákonnosť, selektívny prístup k témam, kauzám, problémom, líniové riadenie. A preto chcem povedať, že Úrad špeciálnej prokuratúry potrebuje lepší prístup, potrebuje zmenu, tak ako zmenu potrebovala Generálna prokuratúra, tak ako zmenu potrebuje slovenské súdnictvo aj Najvyšší súd. A tí, ktorí volia, tí to majú v rukách. A preto som presvedčený, že práve dnes treba potvrdiť, že potrebuje Úrad špeciálnej prokuratúry zmenu, nie doterajšiu hlavu.
Chcem povedať za klub Kresťanskodemokratického hnutia, že pri dnešnom hlasovaní pri voľbe nepodporíme návrh, ktorý predkladá generálny prokurátor pri voľbe, a teda návrh na Dušana Kováčika, ÚŠP potrebuje zmenu, potrebuje viac odvahy, statočnosti a nasadenia v zápase nielen s korupciou, ale, samozrejme, so všetkými negatívnymi javmi, s ktorými zápas podlieha do kompetencie tohto dôležitého a cielene vytvoreného úradu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2014 15:24 - 15:24 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Dámy a páni, ideme ďalej. Budeme pokračovať. Ešte? Koľko? Zajtra? Páni technici, desať minút stačí? No tak do pol. Bufet je otvorený, 15.30 pokračujeme.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Ctené dámy, vážení páni, technika je spôsobilá, verím, že aj my na rokovanie ďalej. Niektorí nie. Mám menovať?
Takže budeme pokračovať v rokovaní jedenásteho dňa 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v prerušenej rozprave v prvom čítaní o návrhu poslanca Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa, mení zákon č. 543 z roku 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý je uvedený pod tlačou 942.
Teraz dávam opätovne slovo Alojzovi Hlinovi, aby zaujal miesto, a zároveň pána Mikuláša Hubu, ktorý je spravodajcom, miesto pre spravodajcu.
Do rozpravy je ešte ústne prihlásený pán poslanec Ján Mičovský. Ak je ešte prítomný, pán navrhovateľ, vy chcete ešte do rozpravy? Tak nech sa páči. Pán Mičovský, ak sa objaví, tak dostane slovo. Ak nie, tak tratí.
Nech sa páči.

(Pokračovanie rokovania o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, tlač 942.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2014 11:37 - 11:40 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že meškám. Mal som povinnosť, ktorú som nezladil práve s touto udalosťou. Dovoľte mi, pán predseda, ctené dámy a vážení páni, v zmysle rokovacieho poriadku uviesť v súvislosti k návrhu zákona pána poslanca Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 941 a uvádzam to ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.
Tento návrh bol doručený poslancom v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené v zákone o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady tento návrh posúdil podľa rokovacieho poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho aj zaradil na rokovanie tejto schôdze. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona, ktoré sú uvedené v § 67 a 68 v zákone o rokovacom poriadku, ako i náležitosti, ktoré sú určené v legislatívnych pravidlách. Z vecného hľadiska zastávam stanovisko, že tento návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj účel tejto problematiky.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli návrhu a to, že je v súlade s ústavou, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je náš štát viazaný. A osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku bol tento uvedený návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady, aby uvedený návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský z toho navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2014 15:06 - 15:08 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcem teraz podnikateľsky hovoriť, ale Angličania to hovoria presnejšie: Time is money. Pre tých, ktorí už dnes sú v bankrote, alebo zúfalí, mnohí, mnohí naozaj sú v situácii zúfalstva. To nie je určite, určite o pretekoch, ale o istej záchrane alebo pomoci alebo aspoň nádeji.
Pán Senko, my, my sa nepretekáme. Veď to je tretíkrát, tento návrh je tu tretíkrát. Vláda nás mohla predstihnúť už pred rokom, pred dvoma. Dva roky prešli, sme v druhom polčase. Ja si práve ministrov, ktorí iniciatívne, aktívne a priori riešia problém, nenechajú to vyhnívať alebo prerásť tak, že chodia do parlamentu skupiny ľudí, ktorí apelujú, robte niečo, lebo... Tento návrh je, je predložený, dá sa vylepšiť, dá sa inkorporovať do nejakého väčšieho. Opakujem ešte raz, nestačia len nové paragrafy alebo nové zákony. Skôr a súčasne je veľmi dôležité, aby to, čo má platiť, platilo. A hlavne tam, kde sú slabší, menší, lebo oni potrebujú štátnu pomoc alebo štátnu silu, alebo to, čo znamená vymožiteľnosť práva, oveľa viac, než tí veľkí, silní či medzinárodní.
Takže ja vítam skôr dobrú vôľu, konštruktívnu atmosféru. Hovorím to aj ako spolupredkladateľ, lebo vtedy, v takomto prípade sa problém rieši. Ak chýba dobrá vôľa, tak sa problémy vytvárajú. A my by sme mali naozaj veľmi účinne riešiť spoločenské a ekonomické problémy. Takže skôr ďakujem. A sme pripravení na či druhé čítanie alebo vylepšovanie práve preto, lebo je šanca, aby sme to posunuli dopredu.
Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2014 14:54 - 14:59 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nechcel som vo faktickej, lebo do dvoch minút mi to asi nevojde, ale nechcem ani dlho hovoriť aj ako spolunavrhovateľ a povedzme aj na základe rokovacieho poriadku.
K dvom veciam. Nepomôžu nám ďalšie zákony, ďalšie paragrafy samy osebe, ale hlavne naplnenie, rešpektovanie toho, čo už máme. To znamená naozaj vymožiteľnosť práva, ktorá je dnes na Slovensku nízka, a miera korupcie vysoká a všetkého, čo s tým súvisí. To znamená potom vysoké ceny, málo efektívnosti. Malí, slabí trpia, lebo tí sa nevedia dovolať práva. Veľkí, mocní prežijú, alebo si ho kúpia, to právo, a ide to ešte horšie. Preto to hovorím, lebo tento zákon, ktorý má, tento návrh zákona, ktorý má sedem paragrafov, je len doplnením inštrumentária alebo tých nástrojov, ktoré sú potrebné preto, aby fungoval trh, aby solventnosť bola realita a nie problém, už či primárna alebo druhotná, a aby sa tak posilnilo postavenie menších, slabších firiem v reťazci či obstarávania alebo zabezpečovania dodávok, služieb, tovarov. Nemá to nahradiť, má to doplniť to, čo znamená dnes Obchodný zákonník, práve v oblasti, ktorú štát zvýrazňuje aj svojím pôsobením, aj programom vlády, že veľké investície, verejné investície, cez verejné obstarávanie majú pomôcť či pracovnému alebo ekonomickému prostrediu.
A to teda podstatné je, aby sme napomáhali spravodlivosti, vymožiteľnosti práva. Aj preto je potrebná úprava ústavy, aj preto je potrebné dôsledné vykonávanie všetkých práv a povinností, či v obchodnom alebo v inom vzťahu. Tento tretí pokus je podľa mňa veľkým, skôr už takým volaním o to, aby sme nepodceňovali tento problém, lebo narastá a prerastá aj do sféry sociálnej.
To druhé. Chcel som zareagovať na pána kolegu Podmanického. S vďakou aj s dodatkom. S vďakou preto, lebo takýto signál je skôr výnimočný, o podpore, o apele na kolegov, aby to prešlo do druhého čítania a možno aj do finále, lebo toto nie je naozaj ani pravicové, ani ľavicové. To je doplnenie nástrojov preto, aby sa malým, slabším mohlo viac dariť, lebo dnes sú pod tlakom, dnes sú v nevýhode, a potrebujeme to vyvážiť. Oceňujem to politicky a skôr by som rád, keby sme už vo finále to takto mohli spoločne oceniť.
Chcem však povedať k tým cenám. Minister, ministri, neurčujú ceny na trhu, ale vytvárajú istú atmosféru poriadkumilovnosti, zásad, princípov, ktoré sa prenášajú potom do tej reality. A ja som presvedčený, že ceny, ktoré boli dosahované, samozrejme reflektovali situáciu na trhu, ale boli porovnateľné s celým okolitým priestorom. Čo je podstatné, chcem povedať, páni kolegovia, že keď sú vyššie ceny a zrazu sú vyššie, výrazne, významne, tak ten rozdiel, tých plus päťdesiat, plus sedemdesiat, aj sto percent oproti predchádzajúcej úrovni, nepôjde maličkým firmám, nepôjde živnostníkom. Žiaľ, žiaľ, ten rozdiel sa stráca inde. A ten príbeh okolo Doprastavu to dnes potvrdzuje, lebo doplatia na to malí, slabí. Získajú tí, ktorí budú mať v rukách veľkú firmu nanovo, zbavenú povinností a pripravenú na ďalšie kšefty, musím povedať kšefty. A ak toto bude reťaz, že to bude pokračovať, tak tých bankrotov, za ktorými treba vidieť rodiny, jednotlivcov a ľudské osudy, bude oveľa viac. Takže želám si, aby sme si uvedomili, že zdravá hospodárska politika má aj ekonomický alebo ten konkurenčný rozmer, ale aj sociálny. A to, čo sa dnes deje okolo niektorých firiem, nie je výrazom sociálneho trhového hospodárstva, lebo to nie je ani trhové a, žiaľ, ani sociálne.
Ale bez ohľadu teraz na to, čo sa deje, chcem vyjadriť aj odhodlanie, pripravenosť a povzbudenie všetkým, ktorí hľadajú riešenia. My sme na to pripravení napriek všetkým atakom, pretože Slovensko to potrebuje, či v oblasti boja s korupciou alebo v oblasti hospodárskej súťaže, respektíve vymožiteľnosti práva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.3.2014 16:10 - 16:19 hod.

Ján Figeľ
Ďakujem aj ja. Ďalším rečníkom prihláseným do rozpravy ústne je pán Alojz Hlina. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2014 9:20 - 9:34 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctení, ctené dámy poslankyne, páni poslanci, kolegovia, kolegyne. Keby to človek plánoval, tak mu to možno nevyjde, ale keď koná v dobrej vôli to, čo je potrebné, rozumné, zodpovedné, tak akoby to až súvislosti podčiarkovali, že treba vydržať. Dnes je 25. marec. Je to Deň zápasu za ľudské práva, deň ochrany počatého života. Každý z nás, ktorý je narodený, bol aj počatý a zároveň potrebuje chrániť svoje práva a povinnosti, tak aby život bol dôstojný. Náš osobný, ale aj spoločný. A nielen tu na Slovensku.
Spomínam to preto, lebo všeličo tu zaznelo za dva dni diskusie rozpravy o novele ústavy. Štvrtok a piatok tu bola diskusia aj seriózna, aj emotívna, dôstojná, aj menej dôstojná. Taký je obraz slovenského parlamentu. Niektorí chceli bojkotovať alebo organizovať bojkot opozície pri rokovaní o novele ústavy. Ani to nevyšlo. Spomínam to preto, aké úmysly sa tu vyskytovali a vyskytujú, keď ide o tak vážne veci, ako je manželstvo a rodina plus spravodlivosť na Slovensku.
Nechcem hovoriť o všetkom znovu, ale zareagovať na podstatu alebo ako jeden z predkladateľov na to, čo je dôležité z rozpravy. Manželstvo z hľadiska definície a podpory plus ochrany zo strany štátu, štátnej moci do ústavy patrí. Ak je niečo základné v spoločnosti a to druhé je základ pre štát, základný zákon štátu, tak to k sebe patrí. My sme nezískali tému. Myslím, že kolega Kadúc, nie je prítomný, to povedal. My sme posunuli túto tému ako hnutie, ako predstavitelia, zvolení s mandátom napĺňať program do parlamentu, čo je primerané a potrebné. A som presvedčený, že spolu to dokážeme posunúť do ústavy.
V podstate z diskusie, z rozpravy vyplýva obraz, ktorý hovorí, že okrem strany SaS všetky ostatné kluby viac-menej túto tému a riešenie podporujú. Je jednoduché, zrozumiteľné, výstižné, krátke. Tie dve vety do ústavy evidentne patria aj z hľadiska politických názorov v tejto snemovni. A ja som veľmi rád. Samozrejme to môže potvrdiť až hlasovanie a následne až druhé hlasovanie, ktoré príde na rad na budúcej schôdzi. Ale konsenzus pre manželstvo a pre rodinu je v národe a spoločnosti veľmi potrebný a veľmi dôležitý. Lebo ak je, tak sa problémy riešia, ak nie je, tak sa odkladajú, politizujú a prehlbujú. Buďme radi, že aspoň na tejto téme máme konsenzus. Tak ako pred pätnástimi rokmi pri Európe a dnes je to samozrejmosť, ale nebola, tak verím, že o pätnásť rokov niekto bude spomínať, že sme to zvládli, keď bol konsenzus. Že sme to nepokazili. Lebo budovať konsenzus je náročné, ťažké, ale potrebné.
Opakujem to, čo hovorím aj z hľadiska politiky, aj z hľadiska štátu. Lebo je to výhra pre zdravý rozum a výhra pre budúce generácie. Politici myslia na najbližšie voľby a konajú podľa toho. Ale štátnik myslí na budúce generácie a koná podľa toho. Buďme štátnikmi! Toto je potrebné, toto je zrelé. Aj keď voľby sú, boli a budú, stále sú nejaké voľby, lebo demokracia je inštitucionalizovaná nestabilita. Stále sa niečo a niekto niekde volí. A to je dobré, lebo to znamená odtiaľ-potiaľ a prídu ďalší. Ale myslíme viac na budúce generácie a vyriešime aj to, čo je treba pre nás.
Na tých dvoch vetách, ktoré sú v návrhu novely, teda v obidvoch predkladaných textoch, sa dá stavať veľa. Dá sa na tom stavať prorodinná politika. Lebo tá definícia a povinnosť štátu chrániť a pomáhať alebo podporovať manželstvo, ktorého hlavným cieľom je založenie rodiny a výchova detí, je o tom, dá sa na tom stavať lepšie, a výchova mladých pre zodpovednosť v živote a pre zodpovedné rodičovstvo. Dá sa na tom stavať rozumná, zodpovedná, adopčná politika v najlepšom záujme dieťaťa, ako o tom hovorí medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Dajú sa na tom stavať a majú sa na tom stavať lepšie sociálne, zdravotné a ekonomické opatrenia pre mladé manželstvá a mladé rodiny.
Čo sa týka justície, ako tu aj odznelo, to nie je pohľad, že buď jedno alebo druhé, ale riešme aj jedno, aj druhé. Ak je príležitosť, ak je možnosť, tak sme za to zodpovední, za využitie tejto príležitosti, lebo najhoršie by bolo nerobiť nič. Najhoršia alternatíva je komentovať, lamentovať, nadávať, kritizovať, ale nič pre zlepšenie neurobiť. Práve druhé čítanie, ktoré umožní dnešné hlasovanie, verím, je priestorom na vylepšovanie, o ktorom tu hovorili viacerí odborne, erudovane, na doriešenie všetkých súvislostí včítane previerok, respektíve preverovania spôsobilosti, odbornej a morálnej spôsobilosti kandidátov na sudov, ale aj súčasných sudcov. Majú veľkú moc, majú mať aj veľkú zodpovednosť pred ľuďmi.
Gábor Gál tu povedal: "Justičný raj tu nenastane." Áno, tú vetu som citoval, je pravdivá, justičný raj tu nebude, aj keď zmeníme ústavu. Ale zmena je potrebná, je možná a je dôležitá, lebo znamená základ pre zlepšenie. Dnešný stav je neprijateľný a prehlbuje aj ekonomické, sociálne, ba aj spoločenské problémy na Slovensku. Potrebujeme dôveryhodné súdnictvo, vyššiu vymožiteľnosť práva a účinnú spravodlivosť. A to je aj naša zodpovednosť, nielen sudcov alebo ďalších orgánov.
Otázka časovania. Viacerí to tu kritizovali, ako keby najväčší problém, že prečo teraz, prečo nie potom, prečo nie predtým. No, aké jednoduché pýtať sa prečo! Ja som presvedčený, že tu a teraz sa dá čosi urobiť a my sme zodpovední tu a teraz konať. Igor Matovič tu povedal kriticky voči KDH, že prečo nie po Košiciach. No chcem mu odkázať, že my sme tento proces začali ešte pred Košicami, teda myslím pred Národným pochodom za život. Veď dostal 10. septembra list, list odo mňa podpísaný, nech si ho pozrie. Dokonca, keď bol s nami v koalícii, sme to otvorili v roku 2010, v lete 2010. Už budú tomu štyri roky. Ale vďaka vtedajšiemu klubu SaS to nebolo možné dostať do programu vlády, vládnej koalície. Výsledkom bolo status quo, status quo vďaka pozícii klubu SaS.
Kolegyne a kolegovia, vždy sme pred nejakými voľbami. A to je dobré, že na voľbách záleží. Hovorím to preto, lebo demokracia a voľby patria k sebe. A zároveň môžem povedať, ako predstaviteľ, dnes predseda strany, hnutia, ktorá funguje 25. rok, že vážne veľké veci sa lámu pri voľbách, pred voľbami alebo po voľbách. Tak to história potvrdzuje, tak to jednoducho je. A preto je rozumné a zodpovedné aj toto obdobie využiť na potrebné zmeny pre ľudí. Veď to nie je o stranách, to nie je o pocitoch nejakých jednotlivcov, politikov, ale o tom, či treba, alebo netreba. Ak treba, tak poďme to riešiť! Veď dnes sa to neuzavrie, dnes sa to posunie, otvorí do druhého čítania.
Chcem zareagovať na tému obchod, kšeft. Lebo ak nebudeme vážiť slová, tak stratíme nielen zmysel, ale aj charakter politiky a charaktery ľudí. My nie sme obchodníci. Ja nie som obchodník. Jeden z tých predsedov, s ktorým som rokoval, môžte tipovať asi ktorý, povedal, že možno aj všetci z jeho strany by to podporili, nemajú problém povedať, čo je manželstvo, ak KDH podporí ľahšie rozvody, takzvané notárske rozvody cez zmluvu. Toto by som nazval kšeft. Toto by som označil za obchod. Ale my nie sme obchodníci. My nie sme obchodníci. Dohoda k politike patrí aj ako umenie, aj ako nástroj. A takto sme postupovali pri špeciálnom súde, špeciálnej prokuratúre, eurovale, dlhovej brzde, pri iných témach. Možno teraz aj vďaka kolegom sa dohodne ústavná ochrana druhého piliera. Je to kšeft? Je to podvod? Je to špina? Priatelia, ak sa stratí zmysel slov, bude ohrozená naša sloboda. Vážme slová! Lebo ak nebudeme vážiť slová, čo potom budeme vážiť? Len matériu?
Pán Poliačik povedal, že KDH stráca alebo stratilo svoju historickú úlohu. Neviem, čo všetko tým myslel, ale KDH tu a teraz potvrdzuje svoju historickú úlohu. Potvrdzuje, napĺňa. Veď my tu nie sme kvôli pocitom alebo nejakým spomienkam, my sme tu kvôli zodpovednosti aktuálnej a do budúcnosti. Ale to hovorím neprítomnému spravodajcovi, lebo nie je tu teraz, ale používal tu také termíny, že diabol sem, diabol tam, zmluva s diablom. Základný zákon štátu je zmluva s občanmi, že štátna moc im bude slúžiť a riešiť problémy.
Ešte si dovolím jednu politickú poznámku, lebo to tu lietalo a niektorí nám gratulovali, že sme rozbili Ľudovú platformu. KDH Ľudovú platformu nerozbilo ani nerozbíja, ale plní jej programové ciele. Lebo ochrana manželstva a rodiny a takisto účinná spravodlivosť a justícia sú súčasťou programu, ku ktorému sme sa odhodlali a ktorý nesieme ako presvedčenie, ako ponuku, ako záväzok voči občanom. Ktosi iný rozbíja alebo nie je zrelý na plnenie toho, čo znamená program a zodpovednosť, pretože politický zápas neznamená nejakú umelú rovinu, alebo bitku medzi pravicou a ľavicou ako samoúčelnú, samu osebe. To nedáva zmysel nášmu konaniu. Pretože zmysel politiky je služba spoločnému dobru. Je ochrana, podpora dôstojnosti každej ľudskej osoby, muža a ženy a presadzovanie spravodlivosti. Toto je zmysel politiky a zároveň aj zápasu, ktorého sme súčasťou. Každý jeden z nás jednotlivo aj spoločne. Nie zápas pre zápas, ale zápas o dobro a pre dobro.
Chcem povedať na záver, že získať druhých pre dobrú vec je dvojité víťazstvo. Túto myšlienku kedysi povedal Martin Luther King, zaplatil za ňu najvyššou cenou, ale zmenilo to Ameriku. Dokonca tak, že dnes je Afroameričan prezidentom, opakovane zvoleným prezidentom Spojených štátov Amerických. Hovorím to len ako príklad, ale aj ako inšpiráciu pre politiku. Získať toho druhého pre dobrú vec je dvojité víťazstvo. A ja som presvedčený, že víťazom tu je zdravý rozum, zodpovednosť a ľudia na Slovensku.
Ďakujem všetkým, ktorí chápu, že v tomto zápase ide o viac solidarity a viac spravodlivosti. Verím, že hlasovanie dnes o jedenástej potvrdí túto líniu alebo situáciu v slovenskom parlamente a bude veľmi silným odkazom pre ľudí, že je tu reálna nádej na pozitívne zmeny, že 25. marec nie je len starý nejaký historický spomienkový dátum, ale veľmi aktuálny zápas o ľudské práva a dôstojnosť každej ľudskej osoby.
Ďakujem vám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.3.2014 18:43 - 18:45 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Daniel, urobil si taký exkurz do minulosti aj s takou otázkou, či to nie je znovu o nejakom sústavnom podrážaní alebo aj teraz to nebude podobné, prejde prvé kolo. Veď každý musí odpovedať svojimi postojmi, skutkami. A pýtať sa dá.
Ale ja by som len rád pripomenul, že mnohé z tých zmien, ktoré na Slovensku už sú realitou, boli prijaté vládno-opozične alebo opačne, podľa toho, kto inicioval zmeny. Niekedy je to aj otázka času, niekedy je to otázka zrelosti alebo skutočného odhodlania. A práve tých niekoľko príkladov alebo prípadov je dobrých pre i pamäť, i odhodlanie. Ja spomeniem jeden z nich. Je to trestnoprávna imunita poslancov. Pamätáš, desať rokov to trvalo od prvého návrhu, až to bolo prijaté? Niekedy treba aj desať rokov klopať na dvere alebo opakovať niektoré postoje, aby sa stali celoštátnymi. Ôsmy rok je teraz od prvého návrhu na ochranu manželstva. Možno stačí osem, možno bude treba desať rokov na to. Pre nás to bude kritérium číslo jeden pre akékoľvek vzťahy v roku 2016. A hovorím za hnutie, ktoré kontinuálne má 25. rok. Niečo sme pamätali, niečo sme nažili, ale môžem svedčiť o tom. Nie je to naivita, nenahovoril nás na to nikto. Ale KDH je konštruktívna a dôsledná opozícia. A je dôležité jedno i druhé slovo, konštruktívna a dôsledná, lebo presadzovať vlastný program znamená záväzok voči ľuďom. Dôverujeme partnerom, že dohoda je mienená úprimne a že bude naplnená pre dobro ľudí, nie pre dobro tu kohokoľvek z nás. Veď to nestačí. A s týmto ideme aj do rokovaní, pretože tam sa dá vylepšovať to, čo je podstatné. Viacerí o tom hovorili. Som presvedčený, že druhé čítanie môže znamenať konsenzus nielen dvoch strán, ale aj viacerých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.3.2014 17:26 - 17:28 hod.

Ján Figeľ Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Táto rétorika je človeka, ktorý už ani nevie, v ktorej je a v ktorej bude strane. A nerád by som porovnával vystúpenia. Podpis tvojej kolegyne, Juraj, Janky Žitňanskej pod ten návrh, ktorý vy nazývate mierom na svete, ktorý nič nerieši, váš predseda hovorí, že to je dobré, vy to zase dehonestujete, že nerieši iné deti z nemanželských detí. Pred ústavou, pred štátom každé dieťa je rovné a bude rovné, kým bude na Slovensku demokracia. Áno, priatelia, rokovací poriadok hovorí, že chcem podporiť... (Reakcia z pléna.) Daniel, prosím ťa. Chcem podporiť vystúpenie Martina Fronca. Toto sú témy, ktoré Slovensko potrebuje riešiť. Za Radičovej koalície sme to navrhovali, vy ste to oponovali. Len ste boli v inej strane. Volala sa SaS. To predtým už nebudem spomínať. Dnes tá šanca je. Prečo? Odpovedáte mnohí. A preto máme čakať alebo povedať si „teraz nie, o dva mesiace, po prázdninách, možno v roku 2016“? Je toto zodpovedné? Toto vy chcete? Naozaj budeme čakať, kým NOVA príde s tým, že ideme do toho? Daniel, ty prídeš s takým návrhom na manželstvo? Nikdy.
Ja chcem poďakovať Martinovi Froncovi, lebo patrí k tým ľuďom, ktorí aj pamätajú, aj konajú. Veľa nehovorí, ale keď niečo povie, tak to je svedectvo aj postojov, aj slov, ktoré, si myslím, potrebuje Slovensko.
A som presvedčený, že aj justícia dozrie do zmien, ktoré začínajú deharabinizovať, ktoré oddelia dnes dva predtým nerozumne spojené posty. Ale to, čo bolo horšie, bolo, že tam išiel človek, ktorý je nezodpovedný, ktorý nemá zmysel pre spravodlivosť. Áno, je to tak, systém nie je nikdy absolútny, nevytvorí nikto model, ktorý bude celosvetový a bez chyby. Preto treba dobrých správcov do všetkých úradov. Ale vylepšovať si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis