Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.6.2015 o 18:40 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.6.2015 18:40 - 18:43 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

174.

Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca, ja vystúpim k tomuto zákonu krátko. Viac-menej, ako je uvedené v dôvodovej správe, úprava tohto zákona súvisí a vyplýva práve s poskytnutím rozšírenej možnosti využívania aj európskych štrukturálnych fondov pri modernizácii bytových domov. To je taká dosť závažná aktuálna otázka. Je evidentný aj spoločenský záujem zo strany užívateľov bytov jednotlivých spoločenstiev o to, aby mali možnosť v čo najväčšej miere tento fond využívať. A tak by ma zaujímalo vzhľadom na to, že registrujem napriek tomu, že sú vyvíjané z úrovne ministerstva snahy sprístupniť informácie o poskytnutí tejto pomoci, aké konkrétne aktivity uskutoční ministerstvo práve pre to, aby ten proces využívania fondov a týchto možností využívania európskej pomoci bol čo najširší.

Ja teraz nechcem, aby toto vyznelo všeobecne a frázovito, ale naozaj, čo sa týka možností využívania, mám na mysli tých praktických možností, využívania štrukturálnych fondov, s tým máme viac-menej negatívne skúsenosti. Tak ja by som bola veľmi rada, ak by spolu s návrhom tohto zákona, jeho úpravou bol prípadne spracovaný aj manuál, podľa ktorého sa či už jednotlivé bytové družstvá alebo bytové spoločenstvá, domy, bytové domy mohli riadiť pri čo najširšej možnosti využitia týchto prostriedkov. Naozaj chcem zdôrazniť, že o európskej pomoci sa možno viac hovorí, ako sa v skutočnosti realizuje a cítiť to práve aj na nepokrytom záujme jednotlivých bytových domov, bytových spoločenstiev v prevažnej miere vo vzdialených východných regiónoch. Takže ja si dovolím predniesť takúto, neviem, asi ani nepoviem kritickú, ale skôr konštruktívnu poznámku. Naozaj sa žiada ten priestor medzi oficiálnymi materiálmi, možno aj pripravenou legislatívou a zabezpečenými prístupnými informáciami spotrebiteľskej verejnosti vyplniť manuálom sprístupneným, sprístupnením informácií, ku ktorým budú mať menej sťažený prístup, ako je to teraz.

Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2015 17:30 - 17:32 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Keď odhliadnem od toho, kto z kauzy Gorily môže zúročiť a vyniesť akýkoľvek politický kapitál, jedna vec je skutočnosť a neodškriepiteľný fakt, politika, slovenská politika je silne prerastená biznisom a záujmami rôznych rôznorodých biznismenských, finančných a neviem ešte akých skupín, čo sa už dlhodobo, samozrejme, prejavuje - a veľmi negatívne prejavuje - na obyvateľstve, na fungovaní celej spoločnosti, hlavne na negatívnych sociálno-ekonomických parametroch. Už dlhodobo politika na Slovensku nie je dejiskom ani miestom výmeny nejakých hodnôt, prípadne dejiskom zápasov rôznych ideí, je to skôr dejisko toho, že v politike si tá alebo iná mocenská skupina realizujú svoje zámery.
Napriek tomu, že tu predniesol špeciálny prokurátor mnohé čísla, odprezentoval mnohé čísla, či už je to tých 651 vykonaných úkonov, alebo 20 šetrení, z toho 13 ukončených, 7 neukončených, 290 dožiadaní, nepočula som ešte ani raz, že by bolo vznesené obvinenie voči konkrétnemu verejnému funkcionárovi a aby bola vynesená a zosobnená zodpovednosť za jeho nesprávne a nekalé konanie. A to je to, čo mňa na tomto celom znepokojuje. Naozaj si myslím, že za 8 rokov toho, ako vládne strana SMER, sa mala dnes prezentovať konkrétnym výsledkom, a to označením, vznesením zodpovednosti konkrétnych funkcionárov, ktorí, či už sa objavujú v spise Gorila, alebo ako tu bolo uvedené samotnými vládnymi poslancami... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2015 10:27 - 10:29 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja sa už budem opakovať, možno to bude vyznievať ako mantra, ale naozaj ja privatizáciu strategických odvetví, strategických subjektov považujem za nesprávne a dokonca nezodpovedné politické rozhodnutie. A v zásade je to jedno, či ide o oblasť energetiky, či ide o oblasť plynárenstva, telekomunikačných služieb, alebo aj o privatizáciu núdzových zásob ropy. Vždy som takého rozhodnutie podriadila kritike.
Vďaka takýmto rozhodnutiam nám dnes na Slovensku, a to nielen vláde, ale aj parlamentu, predovšetkým občanom diktujú nadnárodné skupiny, nadnárodné monopoly, rôzne oligarchické finančné skupiny, voči ktorým sa vláda ani štát nedokážu dnes suverénne brániť. Ak jediným dôvodom pre privatizáciu energetických odvetví bola úpadková a stratová hospodárska bilancia predtým vždy ziskových subjektov a tvrdenie, že štát je zlý vlastník, ako je to možné, že pri tak súcej vláde a pri tak súcich vládnych činiteľoch sa nešlo cestou revitalizácie týchto strategických energetických subjektov. Každý rozumný štát, každý múdry a zodpovedný štát, každé vyspelé európske krajiny si nechávajú tieto strategické odvetvia v svojej držbe, a to práve preto, aby chránili svoje finančné a bezpečnostné národné a štátne záujmy. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2015 16:28 - 16:30 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pán poslanec Přidal, až by sme boli poslancami a zástupcami nadnárodných monopolov, zahraničných privatizérov, investorov, tak by som dokázala sa možno nad vašou argumentáciou zamyslieť. Ale vzhľadom na to, že sme poslancami a máme byť zástancami verejného záujmu, máme chrániť naše národné ekonomické hodnoty, a medzi ne určite patria benefity plynúce zo strategických podnikov a odvetví, túto argumentáciu nemožno uznať. Ja, naopak, netajím sa tým, že som zástanca toho, aby sa posilňoval vplyv štátu v strategických odvetviach, preto túto iniciatívu vlády vítam. Práve naopak, chcem ju povzbudiť v tom, aby takýmto spôsobom boli prehodnocované všetky zmluvy, ktoré boli uzavreté. Z môjho pohľadu niet pádneho argumentu, niet dôvodu na to, aby sa uskutočňovala a ďalej posilňovala privatizácia, ktorú sme zažili za vlády Mikuláša Dzurindu. Majú sa eliminovať dopady nesprávnej privatizácie a ak sú zmluvy, ktoré sú jednostranne výhodné pre zahraničných investorov, je potrebné takéto zmluvy ošetriť v záujme ochrany verejného záujmu. Vždy to bolo tak, že práve benefity a zisky zo strategických odvetví boli používané na neziskové oblasti, na neziskové odvetvia, a Slovensko ich veľmi potrebuje, ako zdravotníctvo, školstvo. Máme tu veľa oblastí, kde tieto zdroje chýbajú.
Takže ja túto iniciatívu vítam a budem očakávať, že vláda v nej bude pokračovať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2015 10:48 - 10:50 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pán poslanec Hlina, chcem vás v tejto argumentácii aj vo vašom vystúpení podporiť. Rovnako ako vy si myslím, že nárast zadlžovania slovenských domácností a nárast využívania rôznych pôžičiek, spotrebiteľských úverov určite nie je dobrým sociálno-ekonomickým ukazovateľom. Práve naopak, svedčí to o tom, že naozaj ľuďom je zle, ich sociálno-ekonomické pomery ich tlačia k tomu, aby využívali takéto spotrebiteľské úvery. Je to tragické, keď siahajú práve z dôvodov zabezpečenia základných funkcií svojich domácností práve po úveroch nebankových spoločností, pretože veľmi rýchlo sa takýmto spôsobom dostanú do dlhovej špirály.
Ak budete predkladať takýto program oddlžovania domácností a občanov našej krajiny, určite ho podporím. Už minulý týždeň som tu vystúpila s tým, že je to nedobré zrkadlo a vizitka našej spoločnosti, keď máme 45-tisíc dôchodcov, ktorým je z ich mizerných dôchodkov, sú sťahované a zrážané sumy, poplatky v prospech nielen exekútorov, ale aj rôznych vymáhačských spoločností rozhodcovských súdov. V tomto objeme, v tejto skupine, veľkej skupine ľudí je vysoká pravdepodobnosť, že sa nachádzajú práve občania, ktorí tieto úvery alebo ktorým sú zrážané ich poplatky z dôchodkov z neprimerane vysokých nastavených súm odmien v prospech týchto vymáhačských nebankových subjektov.
A chcem potvrdiť, že nielen v Bratislave, ale aj v Poprade v centre mesta sa nachádzajú spoločnosti, ktoré doteraz ponúkajú našim spotrebiteľom, občanom, ktorí sa ocitajú v núdzi, pôžičkové programy. Myslím si, že je to svedectvom úbohosti, ak zneužívame nevedomosť ľudí a ich zlú sociálnoekonomickú situáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2015 10:16 - 10:18 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ďakujem vám, pán poslanec Beblavý, za profesionálne prednesený príspevok. Dotkli ste sa viacerých otázok v štruktúre bodov, na ktoré ste sa zamerali, či už je to ziskovosť z bánk alebo aj schránkové firmy.
Ja by som chcela len doplniť tú vašu poznámku k tomu nárastu ziskovosti bánk, poukazujúc na to, že v spotrebiteľskej verejnosti čoraz viac sa prejavuje nespokojnosť s výškou poplatkov za rôzne administratívne operácie alebo aj transakcie, ktoré sú uskutočňované. Napríklad len taká otázka spoplatňovania vydávaných potvrdení. Jednoduchý úkon, administratívny úkon a stiahnutý poplatok päť euro. V tejto správe, ktorú pripravil pán Makúch, som nevidela nijaký príspevok o tom, že či v tomto smere sa pripravuje vzhľadom na spoločenskú objednávku, pripravujú nejaké opatrenia za účelom zníženia výšky poplatkov.
A druhá vec ochrana vkladov. Upozornili ste aj na tento problém. Pán guvernér vie o jednom spotrebiteľskom podnete, kde istému spotrebiteľovi boli odcudzené finančné prostriedky vo veľkej výške. Napriek tomu, že orgány činné v trestnom konaní našli páchateľa, tento klient banky, konkrétne spomeniem, UniCredit banky, do dnešného dňa nie je odškodnený. Nevieme nájsť riešenie. Ja by som sa chcela opýtať, aké opatrenia prijíma Národná banka Slovenska za týmto účelom, aby sa takáto situácia nie že len vyriešila, ale aj do budúcna neopakovala. Je to veľmi smutné konštatovanie, že, zvýrazňujúc posilňovanie finančného spotrebiteľa na trhu aj kompetencie bánk, tu dnes máme takýto nevyriešený prípad.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2015 16:24 - 16:26 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

No nedá mi, aby som sa neozvala aj ako spolupredkladateľka toho zákona, aj keď možno lazníckemu zákonu a vôbec filozofii podpory lazov nerozumiem celkom do detailov. Ak som ako spolupredkladateľ tohto zákona išla do takejto formy podpory iniciatívy, hlavne poslancov pána Hubu a pána Mičovského, bolo to preto, že som v duchu plne presvedčená o tom, že podpora lazníckeho obyvateľstva je potrebná, je nevyhnutná, pretože aj keď sme o tom komunikovali s jednotlivými starostami dotknutých obcí, kde sa lazy nachádzajú, aj keď sme si niektorí ten laz prezreli, je evidentné, že štát nijakým spôsobom, nielen finančne, ale vôbec materiálno-technicky nezohľadňuje potrebnú pomoc ľuďom, ktorí v týchto lazoch bývajú. A dobre vieme my všetci, hlavne zástupcovia opozície, že v tejto krajine, v tomto štáte sa stráca veľké množstvo zdrojov peňazí vo forme predražených zákaziek. A tak tieto zdroje by vedeli byť a mohli by byť využité napríklad aj formou pomoci takto znevýhodnenému obyvateľstvu. A možno by sa našla pomoc nielen pre obyvateľstvo, ktoré býva v znevýhodnených podmienkach na lazoch, ale aj možno aj preto spomenuté obyvateľstvo, ktoré býva na sídliskách.

Z vašej strany, pán poslanec Hlina, mi pripadá byť dosť nekorektné, ak diskusiu k takémuto iniciatívnemu a podpornému zákonu máme stiahnuť len na kritiku jednej z možných foriem pomoci. A to je finančná podpora a pomoc.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.5.2015 11:54 - 11:59 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

Keď môžem zaujať stanovisko, využijem ten čas pred dvanástou, lebo asi by nebolo vhodné otvárať ďalší zákon.

Myslím si, že tento zákon o podpore rodinného podnikania si zaslúži našu pozornosť.

Ja sa veľmi teším aj ako spravodajkyňa, aj ako poslankyňa, že k tomuto zákonu sa vyjadrili predovšetkým podporne a pozitívne poslanci opozície, ak som to dobre registrovala, tak v podstate do diskusie možno faktickou, nie priamo do rozpravy sa zapojili zástupcovia všetkých opozičných strán.

Mňa by ako spravodajkyňu naozaj zaujímalo, tento zákon, neviem, to bolo asi pred rokom, sa dostal do druhého čítania, aké boli racionálne, pádne dôvody, ktoré boli prekážkou toho, aby tento zákon postúpil do tretieho čítania a bol napokon schválený.

Touto formou možno už tým, že je záverečné slovo, nebude možné, aby sa k tomu vyjadril vládny poslanec v rámci rozbehnutej rozpravy, ale naozaj by ma zaujímalo a chcela by som poznať stanovisko, vecné stanovisko zástupcov vládnej strany, tých, ktorí sú kompetentní vyjadrovať sa k podpore podnikania, k stabilizácii podnikateľského prostredia, k podpore rodiny, prečo tento zákon nemôže byť schválený.

Naozaj svojím rozmerom, rozsahom, dopadom, obsahom považujem tento zákon za nadstranícky zákon. Ja verím, že podpora rodiny ako základnej bunky spoločnosti je záujmom každého z nás, a preto naozaj v rámci toho, aby ste ma ubezpečili, že neplytváme jednak potenciálom rodiny a jednak aj potenciálom poslancov, ktorí predkladajú takéto odborné, komplexné, systémové, prorodinné, prorozvojové zámery, ak ma chcete o tom presvedčiť, že neplytváme týmito zdrojmi, jednak rodinou, vidiekom, ktorý stále viac upadá, aj samotnou prácou angažovaných poslancov, bola by som rada, rada by som poznala stanovisko, pre ktoré je tento zákon neprijateľný.

Ja na základe toho, ako odznela rozprava, predpokladám, že opozícia by sa dokázala pri tomto návrhu zákona zjednotiť, vedela by ho podporiť spoločným hlasovaním, spoločným súhlasom.

A naozaj považujem za nedôstojné, ak takémuto zákonu, ktorý predstavuje súbor prorozvojových opatrení, ktoré naša krajina tak veľmi potrebuje, sa nevyjadrí kompetentne ani jeden zástupca vládnej strany. Naozaj to chýba v tejto diskusii. Chýba to. A ak aj pozorujú túto diskusiu pozorujú občania, ja som presvedčená o tom, že v duchu deklaratívnych vyjadrení vlády, teraz v duchu popularizovaného balíčka sociálnych opatrení, sa žiada aj reakcia, aj adekvátna odpoveď na túto otázku. My si nemôžeme dovoliť v dnešnej situácii, v akej sú Slovensko a ľudia v našej krajine hlavne na vzdialených východných regiónoch, hazardovať s tým, že sa k takýmto zákonom nevyjadríme.

Je to naozaj nedôstojné a neadekvátne v situácii, v ktorej sa nachádzame. Mnohé rodiny predstavujú potenciál pre to, aby ich možné daňové úľavy alebo správne prijaté legislatívne opatrenia odbremenili od záťaže, ktoré im bránia, ktoré ich demotivujú v tom, aby rozvíjali svoje možnosti.

Takže ja by som bola naozaj veľmi rada, ak aj či už formálne, neformálne, najradšej oficiálne by odznelo stanovisko k zákonu, aby sme ho možno prerokovali aj v rámci hospodárskeho výboru tak, aby som vedela, že ak sú nejaké vecné prekážky, politické prekážky – ja si myslím, že nie sme tu na to, aby sme riešili politické prekážky, politické bariéry–, tak že tieto vecné prekážky spoznáme, pričom pokiaľ sú nejakého zásadného charakteru, že ich rozoberieme, a pokiaľ nie sú zásadného charakteru, pokiaľ sa tu vieme dohodnúť na konkrétnostiach, ktorými je možné upraviť tento predložený návrh zákona, tak že sa týmito konkrétnosťami budeme zaoberať a o tie tento návrh zákona upravíme, skorigujeme. Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2015 10:54 - 10:56 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

Ja len opakovane znova uvediem, že tento návrh zákona o podpore rodinného podnikania radím spomedzi všetkých zákonov, ktoré tu boli predkladané, k zákonom, ktoré majú apolitický rozmer.

Chcem vás ubezpečiť, pán poslanec Zajac, že podpora rodiny a rodinného podnikania nie je len záujmom a prioritou hnutia KDH, ale že je to záujem aj, verím, iných poslancov aj politických zoskupení.

Ja sa pripájam k tej vašej výzve, aby návrh zákona o podpore rodinného podnikania bol zaradený do súboru balíčka sociálnych opatrení, ktoré majú pomôcť našej krajine, našej spoločnosti vysporiadať sa s veľkou chudobou, s veľkou nezamestnanosťou. A faktom je, že zlé sociálno-ekonomické podmienky sa výrazne podpisujú pod rozpad a deštrukciu mnohých rodín. Niekoľkokrát sme tu hovorili o tom, ako enormne narastá odchod našich ľudí za prácou do cudziny, do cudziny odchádzajú matky, ktoré opúšťajú svoje niekoľkopočetné rodiny, svoje deti.

Som presvedčená o tom, že prijatím takéhoto návrhu zákona nemáme čo stratiť, môžeme iba získať, politicky môžu získať všetci poslanci, všetky strany, ktoré sa na prijatí tohto návrhu zákona dohodnú, a získať môžu predovšetkým ľudia, ktorých sa dopady takéhoto zákona určite pozitívne dotknú. Bolo tu už spomínané toto, stabilita rodiny, rodinných vzťahov, stabilita podnikateľského prostredia, oživenie vidieka, rozvoj poľnohospodárskej výroby, prvovýroby, rozvoj agroturistiky. Nevidím dôvod, pre ktorý by sme sa na takomto návrhu nevedeli vecne a hodnotovo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.5.2015 9:52 - 9:56 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, prítomní poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 419 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Jána Hudackého, Jána Figeľa, Pavla Zajaca a Jozefa Bobíka na vydanie zákona o rodinnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V priestore pre vlastnú úvahu ja si dovolím len krátko vyjadriť svoju plnú podporu tomuto zákonu, pretože ako už aj navrhovateľ pri prednesení prerokovávaného návrhu uviedol, považujem tento návrh za veľmi dôležitý nástroj stabilizácie rodiny a zároveň aj stabilizácie podnikateľského prostredia.

Ja veľmi dobre viem, že tento návrh zákona bol predložený v pléne už opakovane, niekoľkokrát. A pre mňa je naozaj veľmi podivuhodné, že v situácii, v akej sa Slovensko nachádza, v akej sa nachádzajú mnohé rozpadnuté slovenské rodiny, my si dovolíme takýto návrh zákona odignorovať. Pre mňa je to naozaj nepochopiteľné, a preto pripájam sa prostredníctvom tejto výzvy smerovanej predovšetkým k poslancom z vládnej strany k tomu, aby sa takémuto návrhu zákona venoval dostatočný priestor aj význam, ktorý si tento návrh zákona zaslúži.

V slovenských podmienkach, ako ste už aj vy povedali, pán navrhovateľ, nie je vytvorený dostatočný priestor ani pre morálnu, inštitucionálnu, legislatívnu ani finančnú podporu. V tomto smere má Slovensko veľmi veľké rezervy a naozaj je potrebné sa nad podporou rodinného podnikania, ktorá prispeje k rozvoju vidieka, k posilneniu a stabilite rodiny, je potrebné sa nad touto formou podpory rozvoja rodiny vážne zamyslieť.

Ja verím, že tento návrh zákona bude podporený v prvom čítaní, že sa to dostane do hospodárskeho výboru, tak, aby sme ako členovia hospodárskeho výboru vedeli dopĺňať jednotlivé konkrétne opatrenia a prvky, ktoré povedú, ja verím, aj k nášmu spoločnému cieľu.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis