Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.11.2013 o 9:28 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2013 13:13 - 13:14 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Ivan, ako ten záver by som akosi odpustil možno, lebo tomuto to ako dávať za vinu, to sa mi zdá trošku prehnané. Ja chápem, ja chápem, že ty zastávaš hlavne teda malých a stredných podnikateľov a je to tvoja, tvoj elektorát, ktorý ťa volí, ale, ale skutočne, povedzme si otvorene, je tu fakt veľa firiem, ktoré v živote nikdy nezaplatili ani korunu na dani z príjmu. To je realita. A aj ja som podnikal, viem, o čom hovorím. Keď niekto podniká s tým, že idem, idem neplatiť dane dlhé roky, myslím si, že ten piaty rok je fakt čas na to, aby nejakú tú daň odviedol aj štátu. Takže si myslím, že v tomto by sme mali byť trochu korektní. A nehovorím tak, ako to tu hovoril predtým kolega, že my považujeme tých, čo neplatia dane automaticky za kriminálnikov. Nie je to pravda. Ale určite by sa mali zamyslieť nad tým, že či to ich podnikanie má zmysel, keď štyri roky nevyprodukovali ani toľko, aby zaplatili, aby si stiahli z tej svojej daňovej povinnosti tých pár stoviek eur, ktoré sa pýtajú na tej daňovej licencii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2013 11:51 - 11:54 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Takže ako avizoval pán minister ohľadne toho pozmeňujúceho návrhu, by som si dovolil vystúpiť ohľadne tej asignácie dane.
Takže predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia: V čl. I. za doterajší bod 99 sa vkladajú nové body 100 až 103, ktoré znejú:
"Bod 100. V § 52i ods. 1 sa číslo "2013" nahrádza číslom "2014".
Bod 101. V § 52i ods. 2 sa slová "2014 až 31. december 2016" nahrádzajú slovami "2015 až 31. december 2017".
Bod 102. V § 52i ods. 3 sa slová "2017 až 31. december 2019" nahrádzajú slovami "2018 až 31. decembra 2020".
Bod 103. V § 52i ods. 4 sa číslo "2020" nahrádza číslom "2021".".
Doterajšie body 100 až 102 sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa postupne predlžuje znižovanie výšky asignovanej dane o ďalší rok oproti doterajšej právnej úprave. Zámerom tejto úpravy je cez pomoc tretiemu sektoru zabezpečiť hlavne lepšie životné, vzdelávacie a športové aktivity pre sociálne slabšie skupiny ľudí, chorých ľudí a mládež. Ustanovenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2013 10:13 - 10:15 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán Štefanec, čo sa týka vášho vystúpenia, vy ste sa viac-menej venovali hlavne teda daňovej licencii, samozrejme aj ostatným veciam. K tej prvej veci, čo sa týka tých zmien. Myslím, že tá doba je dosť turbulentná, nie je to jednoduché ani pre ministerstvo, takže myslím si, že tam skutočne mnoho ľudí robí svoju robotu dobre a treba, podľa mňa, aj zvážiť, že akým spôsobom sa pracuje a akým spôsobom sme schopní splniť všetky tie legislatívne predpisy, čo sa týka nejakých termínov.
K daňovej licencii, tam by som sa chcel vyjadriť hlavne k tomu, že nejak pri tých diskusiách, kedy samozrejme vy ako pravica to vnímate negatívne, sa zabúda na tú možnosť toho odpisu tej daňovej licencie, keď prvý rok, v prvom roku 60 % firiem neplatí, nemyslím od vzniku, ale v danom roku neplatí 60 % daň z príjmu. V štvrtom roku alebo počas štyroch rokov neplatí až 25 % firiem daň z príjmu, tak si myslím, že skutočne zavedenie daňovej licencie trošku napomôže prečistiť trh, čo sa týka hlavne tých firiem, ktoré počas štyroch rokov neboli schopné vytvoriť žiadny zisk a niečo štátu dať. Ak myslíte, že z hľadiska podnikania, ktoré bolo založené hlavne so zámerom nejakého plnenia zisku alebo teda tvorenia zisku, po štyroch rokoch nie je nikto schopný vyprodukovať daň ani vo výške tej daňovej licencie, ktorú si koniec koncov celú môže odrátať, tak neviem potom, či sa zastávate firiem, ktoré vznikajú len kvôli tomu, aby sa cez ne viac-menej robili nekalé obchody. Je tu veľa, skutočne, subjektov, ktoré nie sú v zisku a dlhodobo. Vieme o tom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.11.2013 9:41 - 9:42 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Ako, musím priznať, že tieto zmeny sa robia vždycky samozrejme v spolupráci s ministerstvom financií, ale ten proces nie je mnohokrát jednoduchý a myslím, že niektoré veci, ktoré sú skutočne akútne, je lepšie riešiť hneď, ako ich odkladať a treba ich nejak vyriešiť. Ale sú, dovolím si zareagovať hlavne na pána Štefanca. Nesúhlasím s tým, že by tieto zmeny neboli s nikým prekonzultované. Ja si myslím, že čo sa týka konkrétne tohto pozmeňovacieho návrhu, pán Miškov hovoril, že sa bude vyjadrovať k tomu, ako zmení teda charakter jeho vystúpenia. Som na to zvedavý, potom v tom vystúpení.
Principiálne sa to jedná o vec, ktorá bola mnohokrát z vašej strany kritizovaná, keď sa vlastne mení opačným smerom. Kedy by ste to mali privítať, tak to znova kritizujete. A čo sa týka tej konzultácie, napríklad pán minister teraz tiež avizoval, že je tu nejaká, nejaké, čo ja viem, nejaké rozhovory s tretím sektorom, kde budeme možno podávať ďalší pozmeňujúci návrh, ale je to odkomunikované. Čiže nie je to o tom, že by sa nekomunikovalo. Ja potom, myslím, že pán minister sa k tomu potom aj vyjadrí k tomu procesu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2013 9:28 - 9:35 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak ako pán minister už avizoval, budú tu predložené niektoré pozmeňujúce návrhy ešte. Môj terajší pozmeňujúci návrh, ktorý by som chcel za chvíľu predniesť, sa týka hlavne teda pri výplate dividend. Doteraz bol dosť kritizovaný, výška maximálneho limitu, z ktorého sa platili zdravotné odvody, ktoré boli až vo výške 120 násobku priemernej mzdy, čo tvorí asi skoro 100 tisíc eur. Teraz v podstate to znižujeme na polovicu, čiže jedná sa o maximálnu výplatu sociálnych dávok z výšky 60 násobku priemernej mzdy. To znamená rádovo okolo 48 až 50 tisíc eur.
Takže dovoľte mi, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmu územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia. Za doterajší čl. 2 sa vkladá nový čl. 3, ktorý znie: Čl. 3. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z. , zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Po prvé, v § 13 ods. 9 písm. b) za slovami "ďalej len priemerná mesačná mzda" vypúšťa čiarka a slová "ak v písm. c) nie je ustanovené inak".
Po druhé, v § 13 ods. 9 sa vypúšťa písm. c).
Po tretie, v § 16 od. 8 písm. f) sa slová "zo 120 násobku" nahrádzajú slovami "zo 60 násobku".
Po štvrté, v § 20 ods. 6 v prvej vete sa slová "do ôsmich dní od dňa vyplatenia dividend" nahrádzajú slovami "do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy".
Po piate, v § 24 písm. c) sa slová písm. g), j), k), l) a r) nahrádzajú slovami písm. c), g), j), k), l), m), r) a s).
Po šieste, v § 38b ods. 9 v druhej vete sa vypúšťajú slová "bez uplatnenia § 13 ods. 9 písm. c)".
Po siedme, v § 38e. Paragraf 38e znie: "§ 38 e) Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014:
1. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013.
2. na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b) ods. 1 písm. c) nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu za zdaňovacie obdobie roku 2013.
3. pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa použije § 13 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2014.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie: Zákon, "63) zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov." Doterajší čl. 3 sa primerane prečísluje. V nadväznosti na vloženie nového čl. 3 sa vykoná legislatívno-technická úprava názvu zákona.
Navrhuje sa zrušenie zvýšenia celkového vymeriavacieho základu o sumu vyplatených dividend a z uvedeného dôvodu sa upravujú aj maximálne preddavky z dividend. Cieľom navrhovanej úpravy je zlepšenie podnikateľského prostredia. V súvislosti so zmenami týkajúcimi sa zrušenia zvýšenia celkového vymeriavacieho základu o sumu vyplatených dividend sa spresňuje vykazovanie dividend platiteľa dividend v súlade so splatnosťou preddavku na poistné podľa § 17 ods. 4 zákona. Zároveň sa spresňujú ďalšie oznamovacie povinnosti platiteľov poistného. Podľa navrhovanej úpravy nebudú podliehať zdravotným odvodom pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013, ktoré bude vykonané v roku 2014, úrokové výnosy z dlhopisov, ktoré sú súčasťou základu dane, čiastkového základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v daňovom priznaní sa za zdaňovacie obdobie roka 2013. Podľa navrhovanej úpravy sa maximálny vymeriavací základ, 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, prvýkrát použije v ročnom zúčtovaní za rok 2013 aj v prípade vyplatených dividend.
Všetky body pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu nadobúdajú účinnosť 1. januára roku 2014. O všetkých bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu potrebujeme hlasovať spoločne. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom vynímam bod 37 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2013 9:23 - 9:27 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššieho uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 733 z 3. septembra 2013 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 261 zo dňa 12. novembra 2013, ústavnoprávny výbor uznesením č. 360 zo dňa 20. novembra 2013, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 249 zo dňa 12. novembra 2013. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 34 a 36 až 38 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode spoločnej správy č. 35 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovanom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 269 z 25. novembra 2013.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov.
Ďakujem pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu a potom by som sa chcel ako prvý prihlásiť do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2013 17:58 - 18:01 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda a vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 712), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 845 zo 17. októbra 2013 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčali pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 256 zo dňa 12. novembra 2013, ústavnoprávny výbor uznesením č. 362 z 20. novembra 2013, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 135 zo dňa 21. novembra 2013.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1, 2, 3 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 712), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 271 z 25. novembra 2013. Výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2013 11:33 - 11:36 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z. (tlač 614). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme vykonať túto zmenu:
V čl. I v bode 26 v § 69 ods. 12, písm. g) sa slová "kapitol 72 a 73" nahrádzajú slovami "kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314."
Odôvodnenie: Navrhuje sa zúženie rozsahu tovarov patriacich do kapitoly 73 Spoločného colného sadzobníka, pri ktorých sa zavádza tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Navrhovaný rozsah v predloženom vládnom návrhu presahuje povolený rámec tovarov, pri ktorých členské štáty sú oprávnené zaviesť tento prenos daňovej povinnosti v zmysle smernice Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013. Z rámca prenosu daňovej povinnosti sa vylučujú finálne výrobky a ponechávajú sa kovové polotovary.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.10.2013 10:54 - 10:58 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení kolegovia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Nerušte spravodajcu!
Nech sa páči.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z., tlač 614, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona: Národná rada uznesením č. 734 z 3. septembra 2013 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady – výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 218 zo dňa 8. októbra 2013, ústavnoprávny výbor, uznesenie č. 313 zo dňa 9. októbra 2013, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 210 z 8. októbra 2013.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 246/2012 Z. z. (tlač 614), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 230 zo 14. októbra 2013. Určil mňa za spoločného spravodajcu výborov.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2013 9:23 - 9:26 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Takže, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 712), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie 25. schôdze Národnej rady. Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Po rozprave odporučím, aby po prvé, podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní, po druhé, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 682 z 27. septembra 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis