Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

29.10.2014 o 11:24 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2014 10:34 - 10:36 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Švejna, vnímam vaše vystúpenie skôr nie veľmi kriticky voči tomuto rozpočtu, lebo nezačul som nič také zásadné, ktoré by, čo by vám vadilo na rozpočte.
To, že sme v elitnom klube tých štyroch krajín, ktoré majú najlepšie zostavený rozpočet, musím povedať, je, je reálny fakt. Minulý rok pri rozpočte sme tu hovorili, ako nesplníme deficit 3 %. Nestalo sa. Hovorili sme tu, veľa poslancov hovorilo o náraste reálnych miezd, takisto sa nestalo, teda poklese reálnych miezd, presný opak je pravda. V podstate ekonomika Slovenska beží tak, ako by mala.
Spomínali ste dépeháčku, musím poopraviť jednu vec. Vieš dobre, Ivan, že tým 1 % DPH by sme určite neznížili všetky ceny na Slovensku, skôr by zostali také, aké sú. Nehovorím, pri tých monopoloch, tam si viem predstaviť asi ten pokles určite toho jedného percenta. A to sa týka rádovo tej sumy, ktorú stále spomínate, 230 mil., ako maximálne z nejakej jednej tretiny.
Takže ja by som to, že sa prekonvertovali nejaké zdroje práve na tie sociálne balíčky, o ktorých hovoríš, ja považujem za pozitívum a hlavne v tom ohľade, že skutočne po tých rokoch strádania v kríze sa nám konečne podarilo urobiť, že sme ukázali, že rozpočet vieme urobiť aj na úrovni deficitu 1,98 % a máme určité rezervy, ktoré vieme práve použiť na sociálne balíčky pre tých najchudobnejších.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2014 17:26 - 17:26 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem. Ja som len chcel pripomenúť členom parlamentnej skupiny priateľstva so Spojenými štátmi a Kanady, dnes sa koná stretnutie, autobus bude pristavený o 18.30 hod. pod schodmi Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.11.2014 14:57 - 15:00 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určeného spravodajcu výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1216) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1392 z 22. októbra 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi:
- výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 365 zo dňa 18. novembra 2014,
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 531 zo dňa 18. novembra 2014.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady hlasovať takto:
- o bodoch spoločnej správy č. 1 až 64, 66 až 191 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť,
- o bode spoločnej správy č. 65 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 375 z 24. novembra 2014. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril:
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady,
2. navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 15:32 - 15:33 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Páni z opozície, keď som prišiel do tohto parlamentu, myslel som si, že tu ideme prijímať zákony pre ľudí, a namiesto toho tu počúvam samé osočovanie, demagógiu, lži.
Musím povedať, veľa z vás tu hovorí: "Ideme sa stretnúť s našimi voličmi." Miesto toho tu zabíjame drahocenný čas. Takisto by som rád pozdravil ľudí z Ružinova, ktorých mám stretnúť o piatej, a to sú naši voliči, ktorým chceme vysvetľovať, ako budeme robiť našu komunálnu politiku.
Mňa strašne udivuje, ako si tu niekto môže dovoliť zavolať svojmu kolegovi pred barak demonštráciu, kde ohrozuje jeho rodinu vrátane jeho detí. To som si v živote nemyslel, že takéto niečo sa tu dokáže vyprodukovať! Prepáčte, hanbite sa, skutočne!
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.10.2014 11:24 - 11:24 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem. V podstate vzhľadom na priebeh rozpravy predpokladám, že určite aj keby sme, aj keby sme to stihli do tej 17.00 hod., dnes by som navrhoval, aby sme pripravili všetky tie pozmeňujúce návrhy, hlasovanie až na zajtra na 11.00 hod. Takže to by som chcel len oznámiť. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.10.2014 10:44 - 10:45 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Mihál, ďakujem za exkurz do všetkých pozmeňujúcich návrhoch, sme si ich zopakovali.
Ja by som sa pristavil len pri jednej veci, ktorú ste tu spomínali, a to je, vy ste liberál a v podstate sa staviate aj k odpisom veľmi liberálne. To, čo ste navrhli, že poďme, nechajme na podnikateľov, nech si odpisujú, nech si odpisy nastavia, ako oni chcú, považujem za absurdné. Poviem prečo. To už mi pripadá, že už sa dostaneme do toho štádia, ako keď tu onoho času pán Kaník povedal, že, neni tu, ja sa teda ospravedlňujem, že sa vyjadrujem k nemu, oznámil, že najradšej by mal, keby bola daň z príjmu nula percent. Lebo keď toto navrhnete, tak poviem príklad, tak každý podnikateľ rozumný, ktorý vytvorí akýkoľvek zisk, urobí veľmi jednoduchú vec. Kúpi si jednu peknú vilku za niekoľko miliónov a niekoľko ďalších rokov si bude proste dávať odpisy podľa svojho želania, to znamená, nezaplatí ani korunu daní. Toto je proste podľa mňa absolútne absurdný návrh. Ja nehovorím o tom, že môžeme sa baviť, na koľko rokov by sa dali odpisy, ale takýmto spôsobom sa to skutočne riešiť nedá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.10.2014 9:57 - 9:59 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Zajac, musím povedať, že mali ste už aj lepšie vystúpenia v tomto parlamente. Chcel by som, v podstate, myslím, že nikdy sa nedohodneme na tom pohľade, že kde, kde akým spôsobom konsolidovať, akým spôsobom riešiť výdavky, koho zaťažiť, koho menej zaťažiť, si myslím, že na to máme úplne rozdielne pohľady, z vlastne ľavicovej strany, pravicové.
Chcel by som, vy stále hovoríte, že niekoho ideme zodrať o nejakých 265 mil. euro, tu použijem argumenty vášho kolegu Kollára, tak sa pozrite na štruktúru toho, čo sa ide, ide robiť, zavedením ERP-čiek pre iné druhy, pre tých podnikateľov, ktorých poznáte aj vy. Vy prídete k zubárovi a mnohokrát nedostanete žiadny doklad a to je to, čo prinesie 54 mil. euro do štátnej kasy, čiže to nie je to, že ideme ho zodrať, ale ideme nástojiť na tom, aby si dodržiaval svoje povinnosti voči štátu, 57 mil. euro, pravidlá nízkej kapitalizácie, takisto odliv kapitálu, daňové úniky, čiže tu sa bavíme o obrovskej sume s tých 265 mil., čo ste povedali. Priznávam, budovy, môžeme sa baviť o tom, že či 20 rokov, 40 rokov alebo podobne, ale chcel by som upozorniť, technologické zariadenia sme znížili odpisy z 12 na 8, čo je, myslím, tu tiež podstatná výhoda pre podnikateľov na 8 rokov, a čo sa týka odpisov budov, no mali sme tu už aj odpisy 50-ročné toť nedávno, potom sa znížili na 40, čiže to nie je žiadna novinka, samozrejme, že pravicové vlády to znižovali až na 20 % a dnes to máme ho naspäť na 40, kedy je to na úrovni všetkých krajín V4, je to najnižšia, najnižšia odpisová, vlastne počet rokov odpisovania budov v rámci V4.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2014 17:50 - 17:53 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1123) vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1325 zo 17. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanoviská poslancov Národnej rady. K predmetnému vládnemu návrh zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:
1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, uznesenie č. 119 zo dňa 24. septembra 2014.
2. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet (uznesenie č. 345 zo dňa 7. októbra 2014), ústavnoprávny výbor (uznesenie č. 501 zo dňa 7. októbra 2014), Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti (uznesenie č. 354 zo dňa 7. októbra 2014).
IV. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhov výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
- o bodoch spoločnej správy č. 1 - 30, 32 - 54, 56, 57, 59, 60 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť,
- o bodoch spoločnej správy č. 31, 55, 58 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1123), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 353 zo 14. októbra 2014. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril:
1. predniesť spoločnú správu výbor na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,
2. navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2014 10:22 - 10:24 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský do 32 dní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2014 16:23 - 16:25 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Chren, no toto považujem za riadne nafúknuté vystúpenie. Ospravedlňujem sa za ten výraz, ale skutočne, áno, spomínali ste nejakých 260 miliónov, ktoré to má priniesť, 300 miliónov. A stále rozprávate o tom, ako niekoho zdierame a podobne. Ja si pamätám na debatu, keď sme tu debatovali medzi sebou, ako nám unikajú niekde medzi prstami 2 mld. eur, na ktoré nikto nemal nikdy dosah. A v podstate keď pán minister urobí opatrenia, ktorými skutočne prinesie do tej štátnej kasy tie milióny, tak o chvíľu nám bude vadiť ešte, že aj tie výnosy, teda príjmy do štátnej kasy sa nám zvyšujú? Čiže toto považujem absolútne za nekorektné. Čiže ten zdroj príjmov nemusí byť len o tom, že zvyšujeme dane, ako tu stále hovoríte, myslím, spomínate všetci. Takže to je jedna vec.
Druhá vec. Že trestáme podnikateľov? Viete dobre, že náklady vždy súvisia s výnosmi. A to je práve princíp toho, čo sa tu deje. A myslím si, že ešte to, že sme to nastavili na tých 80 %, je veľkorysé voči podnikateľom. Povedzme si otvorene, čo všetko podnikatelia využívajú na súkromné účely a bavme sa aj o tom, že niektoré veci skutočne využívajú iba na súkromné účely a sú v nákladoch. A by nemali byť vôbec v nákladoch tieto čiže ani tých 80 %, o ktorých sa bavíme. Čiže dávame im tu nejaké bianko povolenie na to, dobre, nech si dajú tých 80 percent. A, samozrejme, musí ten náklad súvisieť. Niekto tu spomínal kosačku. Myslím, že to bol pán Kollár. No tak asi keď ten podnikateľ nemá svoj podnikateľský priestor, nemá tam žiadny trávnik, tak asi tú kosačku si ťažko môže dať do nákladov. A pokiaľ ide o fotoaparát, nemyslím si, že sa tiež nedá zistiť, na čo používal ten fotoaparát. Keď to nejako zdôvodní, myslím, ten daňový úradník mu to uzná. Ďakujem pekne.
Skryt prepis