Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.6.2015 o 16:23 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 25.6.2015 14:22 - 14:23 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už som si myslel, že sa, že proste nebudem mať tú možnosť. No ja som sa, pán minister, pýtal pána premiéra hlavne preto, lebo on je hlavný zodpovedný, má hlavnú zodpovednosť za túto krajinu a aj vy ako minister. Opýtam sa teda vás, ste sa prihlásili k programovému vyhláseniu vlády, ktoré doslova hovorí, že vytvoríte podmienky pre kvalitný výkon prokurátorskej činnosti, a to predovšetkým tým, že prijmete opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti prokuratúry. No, bohužiaľ, správa má dva odseky, dvanásť riadkov, kde sa hovorí, korupcia proste klesá. Ak sa pán premiér odmieta vyjadriť k takejto zásadnej otázke, ktorá sa ho priamo dotýka, priamo sa dotýka, nedá mi iné, ako si myslieť, že akceptuje takýto stav. A preto sa opýtam vás, ako doplňujúcu otázku, a to dve, zúžim to, jednu: Čo si myslíte, korupcia na Slovensku klesá, narastá alebo stagnuje?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2015 11:56 - 11:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem. Ja som vám to bol vysvetliť. Teraz mi dovoľte povedať to, čo som chcel povedať, ale s istou modifikáciou. V prvom rade vy mi podľa žiadneho ustanovenia rokovacieho poriadku nemôžete zobrať slovo pri procedurálnom návrhu bez toho, aby ste ma upozornil, aj to je otázne. Čiže to právo tu neexistuje. Dávam do pozornosti, kľudne zmeňme rokovací poriadok, je tu pracovná skupina, môžeme ísť do toho.
Tá vec je, ak chce pán Přidal vyvolať konanie vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, nech sa páči, ale poprosím vás, aby sa všetky prípady posudzovali rovnako, aby sme naozaj boli v tejto sále rovní, aby tu nebol niekto rovnejší. Pretože počas tohto volebného obdobia prišlo k niekoľkým pochybeniam, ktoré zaváňali tým, že bol zjavne porušený zákon. Tu tvrdím, že zákon porušený nebol, ale pri niektorých veciach bol zjavne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

19.6.2015 13:39 - 13:42 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbor prerokoval návrh zákona do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Na tomto mieste si dovolím aj ja povedať pár slov k predloženému návrhu a musím povedať, že najprv som bol mierne zaskočený, že pomerne prísnu právnu tému, ak hovoríme o konkurze a reštrukturalizácii, tu riešia dvaja odborníci hlavne na ekonómiu a školstvo, dúfam, že to hovorím správne, a nie právnici, ale o to viac som sa potešil, keď som zistil, že ten návrh je dobrý. A toto ukazuje, že v rozmanitosti vznikajú dobré riešenia.
Naznačil to aj pán Jurzyca, že keď niečo robíte, potrebujete nejaké vstupné údaje. My dnes častokrát rozhodujeme veľmi emotívne na základe povedzme že veľkých káuz o tom, ako budeme ďalej postupovať, možno aj nesprávne. Alebo možno je napríklad, keď sa vrátim na moment ku kauze Váhostav, to je možno špička ľadovca. Nielen možno, podľa mňa určite. Nevyhodnocujeme ďaleko menšie konkurzy alebo ďaleko menšie situácie, ktoré prichádzajú, práve tento návrh zákona nám dáva, alebo nám má ambíciu dať objektívne alebo merateľné výsledky o tom, ako dlho trvajú konkurzy, čiže reštrukturalizácie a aké sú náklady na konkurz, aká je výťažnosť, teda koľko dostanú veritelia. A podľa mňa práve až na základe týchto čísel my vieme zistiť, či máme ten systém nastavený dobre alebo zle. Netvrdím, že emotívne rozhodovanie podľa toho, ako sa niektoré veci javia, je vyslovene nesprávne, ale môže viesť k nesprávnym záverom. Ale ak by sme mali takýto register, takúto databázu údajov, nepochybne sa posunieme ďalej a udržateľne a dlhodobo. Preto ja tento návrh vítam a určite ho podporím.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určeného gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2015 11:59 - 12:01 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

81.
Ďakujem pekne. S týmto návrhom ja, samozrejme, súhlasím, aj keď teda fanúškom regulácií som až taký neni, ale, žiaľ, keď opäť niektorí sa nevedia správať a nemajú mieru pri spravovaní či svojich domácností alebo v tomto prípade podnikov, tak, žiaľ, musí prísť takáto regulácia. Ja teda neviem si ani predstaviť, že by od kolegu Mičovského, od kolegu Hubu prišlo niečo, s čím by som ja nesúhlasil, čo sa týka ich oblasti životného prostredia alebo celkovo úprimnosti toho návrhu, čiže som úplne, úplne že za.
Ale chcel by som hlavne reagovať na tú prvú poznámku, Maňo, čo si dal v tej komornej atmosfére, a tým si asi veľa nepomôžem, keď to poviem, a to je, že je faktom, že práca poslanca nie je iba sedieť v pléne, je aj naozaj komunikovať s ľuďmi, byť v budove, byť v kancelárii a pracovať na či zákonoch alebo rôznych iných, inej poslaneckej činnosti. Ale pre piatky je naozaj príznačné to, že táto budova je nie poloprázdna, ale je naozaj skoro prázdna a je to dosť, dosť žalostné. Myslím si, že by sa to nemalo stávať, pretože minimálne to má jeden dôsledok, a to je, že poslanci vládnej strany si nevypočujú tie opozičné návrhy, ktoré spravidla bývajú práve v piatok, nepamätám si, že by bol nejaký vládny návrh v piatok a potom, samozrejme, nemôžu ani argumentovať, ak nevedia v zásade, o čom sa hlasuje, a je to dosť nešťastné.
Čiže, možno dávam občanom do pozornosti stránku www nrsr.tv, kde si môžte kedykoľvek pozrieť, ako a kto teda sedí a kto počúva v parlamente. A čo sa týka mňa, mne môžete kedykoľvek napísať a opýtať, či som alebo čo robím. Myslím, že to platí aj pre veľkú časť kolegov z opozície alebo minimálne u nás v klube určite.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2015 16:23 - 16:25 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. No vychádzajúc z mediálnych informácií musím povedať, že ma určite bude tešiť, ak sem príde niekto, kto poskytne ľuďom prácu. Na to nech je ktorákoľvek vláda, ja sa budem tešiť tomu, že budeme mať vyššiu zamestnanosť, aj keď, samozrejme, by som bol radšej, ak by sme trošku diverzifikovali priemysel, nešli iba po automobilkách, pretože sa nám to podľa mňa môže vrátiť celkom nepekne a veľmi skokovito, čo nie je fajn.

Ale späť k meritu veci. A to je skrátené konanie. Čo sa stane, keď sa ukáže, povedzme, o mesiac, o dva mesiace, že vlastne žiadne hospodárske škody tu nehrozili, že toto riziko proste nebolo? Čo bude potom s týmto zákonom, keď nebudú naplnené podmienky rokovacieho poriadku, ktorý je, mimochodom, zákon všeobecne záväzný pre nás všetkých?

Ďalšia investícia. Fajn všetci tu tvrdia najmä z vládnej strany, že ide o konkrétnu investíciu. Ja len naozaj rozmýšľam, ako predísť tejto prekérnej situácii. A myslím, že tu nebola žiadna prekážka, malo sa zvolať a baviť sa o tom poslanecké grémium otvorene medzi predsedami poslaneckých klubov a povedať si, prečo to robíme, načo to robíme, aký je účel toho, ak to nechcete mať tu verejne v pléne. Toto ste kľudne mohli urobiť. Teraz nás dávate do pozície obyčajných štatistov, do žiadnej inej pozície nás nedávate, pretože my máme naozaj hlasovať o niečom, čo nepoznáme. A neviem, aký to má účel. Nemyslím si, že je to úplne správne. Ono ten rokovací poriadok má svoj význam.

A pán poslanec Susko naznačil alebo celkovo sa tu hovorí o tom, však aj Dzurindova vláda, Radičovej vláda to robila. Myslím, že my nie sme na pieskovisku, kde sa deti proste navzájom obviňujú z toho, že kto čo tiež urobil. Máme tu niečo s tým procesom, čo sa týka proste zákona.

A, ešte raz, to nie žiadna buchla, ktorú netreba držať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2015 15:52 - 15:53 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Mám skutočne iba takú faktickú poznámku, čo mi v priebehu vášho vystúpenia napadla. Mne sa to tak javí, že všetci z vládnej strany vedia, o čo ide, a opozícia nevie, o čo ide, pretože jedna skupina poslancov má vedomosti o všetkom a tá druhá skupina ich nemá absolútne o ničom. Zároveň sa tu argumentuje, veď to bolo v médiách. Nemyslím si, že toto je úplne správne. A naozaj sa mi javí význam opozície v tejto chvíli úplne bezvýznamný, pretože tak či tak táto vláda alebo väčšina týchto poslancov si odsúhlasí, čo bude treba. Čiže to je prvá faktická poznámka.

Druhá poznámka. Tento zákon sa javí celkom no komplikovaný. Sú to síce tri strany, ale pán minister zvládol za dva dni teda pomerne solídne dielo, čo nebýva zvykom. Mne to tak nejako zaváňa tým, že možnože to nie je zákon ani z dielne aktuálneho pána ministra, so všetkou úctou teraz, ale že ide o niečo úplne iné. Napadajú mi v tejto chvíli nejaké väčšie investície, napríklad R7, D4 aj keď viem, že tam môžeme ísť podľa stavebného zákona. Ja neviem, aké sú tam interné problémy, pán Kolesík, možno vy to viete. Ja budem veľmi rád, keď vystúpi niekto a povie mi, na čo tu je tento zákon, ktorý zase nehovorí nič iné, iba to, akým spôsobom budeme vo väčšom rozsahu mať možnosť vyvlastňovať. Je to podľa mňa veľká škoda. A ja by som osobne veľmi rád zahlasoval za ten zákon, ale keďže neviem, o čo ide, a tie potenciálne riziká sú nie malé, ale celkom veľké, no budem veľmi zdržanlivý pri tomto zákone. A hovorím ešte raz, je to škoda, je to škoda.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2015 11:55 - 11:57 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

Ďakujem pekne za slovo. Števo, ja som tomu trochu neporozumel alebo poviem, ako som tomu porozumel. A to je, že máme tu nejaký negatívny jav a my s ním proste odmietame čokoľvek robiť, lebo je to zásah do súkromia podľa teba. No ja proste odmietam len prihliadať na to, ako niektorí nezodpovední rodičia ničia svoje deti. A podľa mňa je to rovnako zlé, ako keď tehotná matka fajčí.

A prirovnávaš to tvojmu zásahu do súkromia. Vieš, ak sú deti vychovávané v zlej spoločnosti, sociálka má právo im ich odobrať. Nie je to zásah do súkromia? No, nie je ten zásah, pretože je to v záujme toho dieťaťa, v záujme tej slabšej strany. O tomto my hovoríme.

Musím ti povedať, že sme tvorili tento zákon takmer rok, a nie práve túto konkrétnosť, ale my sme plánovali, aby celkovo pri deťoch sa nesmelo fajčiť, lebo skutočne niektorí sú veľmi nezodpovední a naším záujmom je chrániť tú slabšiu stranu. Potom prišiel status Ďura Drobu na Facebooku. A tak sme komunikovali, že malo to veľmi dobrý ohlas, že bolo by dobré už teraz niečo urobiť s tým a ukázať, že chceme chrániť tie deti. A tu je ten návrh zákona. Podľa mňa tento návrh zákona nikomu neškodí.

Uznávam, že môže sa to javiť ako zásah do súkromia, ale, bohužiaľ, dneska chýbajú vzory tým deťom.

A hovoríš, že otec ide na dovolenku a zabudne sa a zapáli si a dostane pokutu v aute a má tak zničenú dovolenku. No aký je toto vzor pre to dieťa? No proste, ak ten človek pochybí, musí dostať nejakú sankciu.

No a nám nejde o to, aby ten človek bol proste pokutovaný, nám ide o to, aby sa pri deťoch, pri tých slabších sa nefajčilo. To je úplne základné. A podľa mňa je to ďaleko významnejší fakt ako akékoľvek súkromie toho dospelého, nezodpovedného človeka.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2015 18:42 - 18:44 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

144.
Ďakujem pekne. Dovoľte mi v krátkosti zhrnúť to, čo bolo povedané. Naozaj v krátkosti. Ombudsmanka je kreovaná tu. Tu sa v zásade zodpovedá rovnako ako generálny prokurátor. A má podobné právomoci ako generálny prokurátor. Je to výkonná moc? No.
Ale zdá sa mi, že to, čo robí špeciálny prokurátor, zaujíma iba opozíciu, a myslím, že je to veľká škoda, pretože to, čo sa deje na špeciálnej prokuratúre, sa javí veľmi, veľmi nešťastne, veľmi zvláštne, a toto si naozaj nikto nezaslúži. A myslím si, že je, je možno správny čas hovoriť o tom, ak to nechcú počuť poslanci vládnej strany dobrovoľne, možno sa bavme o tom, či nie je správny čas si vypýtať správu špeciálneho prokurátora do tejto, do tejto siene alebo mimoriadnu schôdzu k tomu, hovoriť o tom, aká je činnosť špeciálneho prokurátora. Nepochybne to nebude nezákonné, pretože my máme právo podľa mňa vedieť, akú činnosť doteraz vykonal, čo urobil, skončené veci. Prečo nie? Povedzme si minimálne v rámci opozície, že poďme sa opýtať špeciálneho prokurátora, čo urobil pre túto krajinu, aby tu nebola nielen korupcia, ale aj iné trestné činy, ktoré spadajú do jeho kompetencie.
Ďakujem a žiadam o podporu pre tento návrh pre navrhovateľov.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 18:32 - 18:34 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

134.
Ďakujem pekne. Pán Lipšic, ja v takejto komornej atmosfére si dovolím povedať toto, verím, že vám to neúmyselne ušlo, to, čo ste povedali, ale prokuratúra je orgán sui generis, učí to profesor Prusák, profesor Svák, Čič, Drgonec, ako neviem, na čo to bolo dobré, ale treba to povedať, ak tak, je to orgán a výkonný orgán sui generis minimálne, to, to myslím, že treba povedať, a toto, toto som od vás trošku nečakal. Dobre viete, že ak už je takéto delenie, všetko závisí od toho, ako je tá moc, ako je ten orgán kreovaný, akú má zodpovednosť, aké má právomoci, a to je jednoducho generálna prokuratúra alebo prokuratúra je naozaj špecifickým orgánom. Ako my, zaraďovať ho do trojdelenia moci je pomerne citlivé. A ja som povedal, že ja s tým návrhom súhlasím, pretože arogancia moci je dnes naozaj neuveriteľná.
Aby som sa vrátil k tej podstate. Pre mňa je zvláštne aj celkové nastavenie našej prokuratúry, pretože keď si dobre spomínam na ústavnoprávny výbor nedávny, tak keď som sa pána generálneho prokurátora pýtal na tú časť o korupcii, o ktorej som hovoril, tak mi povedal také celkom čarovné, že to by aj on rád vedel. A ja sa ho pýtam, veď vy máte pod sebou špeciálneho prokurátora, áno, ale ostalo také mlčanie, že z toho vyplynulo, že tá väzba, tie kompetencie a tá zodpovednosť medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom očividne nie je nastavená správne. Pretože špeciálny prokurátor, teraz to poviem v úvodzovkách, "si dovolil neposlať generálnemu prokurátorovi" spracovanú časť zásadnej správy o zákonnosti v našej republike, a generálny prokurátor s tým nemá čo urobiť. Dokonca nepriamo vyzval na to, aby my sme ho vyzvali.
Tak už si teraz proste povedzme, že dnes je nastavenie prokuratúry nie úplne najšťastnejšie. Neviem, kto ho nastavoval, asi je to jedno, ale mali by sme s tým volačo robiť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2015 18:16 - 18:18 hod.

Miroslav Kadúc Zobrazit prepis

126.
Pán Hlina, ja som pomerne citlivý na, na takéto zásahy, kedy sa znižuje miera obmedzenia niekoho neodvolať, dúfam, že som to správne povedal, lebo naozaj to môže, môže sa za tým zdať, že ide jedna moc, z tých troch mocí zasahovať do druhej, ale keď už miera arogancie presahuje neúnosnosť, tak proste treba s tým voľačo robiť.
A v tomto prípade musím povedať, že tento parlament, je to, je to verejné, to hlasovanie, myslím, že to boli hlavne poslanci SMER-u, zahlasovali za to, že oni dokonca nechcú počuť, čo robí špeciálny prokurátor, a ja vám odporúčam pozrieť si správu o činnosti Generálnej prokuratúry, pod ktorú spadá aj špeciálna prokuratúra, konkrétne, ak sa, ak sa nemýlim, strana 93, kde sa, kde má pán špeciálny prokurátor svoju časť o korupcii. Pán špeciálny prokurátor venuje korupcii dva odseky, dvanásť riadkov a vyplýva z tých odsekov, ja som mu to už hovoril, ale myslím, že to treba povedať, vyplýva z toho, že korupcia na Slovensku je na ústupe. Nič viac. Na ústupe je korupcia a je hlavne v zdravotníctve. Myslím si, že toto je nie nedostatočné, toto je zavádzajúce.
A takýto návrh, ktorý je, ktorý tu predložili kolegovia, je, treba podporiť, pretože tá, tá arogancia moci a teraz neviem, ono je to moc sui generis, ale arogancia niektorých výkonných zložiek tohto štátu proste nemá obdoby a dokonca je podporovaná členmi tohto parlamentu. A musím povedať, že mi to je úprimne ľúto.

Skryt prepis