Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2013 o 9:27 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.10.2013 16:01 - 16:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Berme to, že to je ostatné slovo. Ak dovolíte, panie poslankyne, páni poslanci, ja nie náhodou som v úvodnom vystúpení relatívne dlho hovoril. A hovoril som aj o tom, že aký je citlivý, alebo aká je citlivá táto novela zákona, pretože jednoducho sociálne služby samé o sebe sú veľmi citlivý artikel. To si ja uvedomujem práve preto a nedá mi to, aby som nezačal s tým, ja som skutočne prekvapený z toho, že v tej diskusii, keď v prvom čítaní, vzhľadom na to, že to je o filozofii zákona, sčasti pripúšťam, bolo skutočne príliš veľa ideológie. A od pani poslankyne Gibalovej, mrzí ma, že tu nie je, lebo chcem jej odpovedať na niektoré veci, som to nečakal.
A priznám sa, že som nečakal, moji predchodcovia, pán poslanec Mihál, pani poslankyňa Nicholsonová, často tu zvýrazňujem, že si vysoko vážim každého jedného, kto na tom rezorte pôsobil a pracoval, pretože je to nesmierne ťažká práca a vôbec teraz nerozlišujem, či je niekto z mojej strany alebo z niektorej inej strany. Niektoré tie vaše výrazy, ktoré ste použila v tomto prípade, prípade, ako dovoľte, aby som s nimi nesúhlasil. Som rád, že ste minimálne v závere trošku ten tón poopravila, pretože ak je systém nastavený veľmi zle, ak nám tu padá na hlavu, ak je v ňom bordel, tak jak ste povedala, ja s tým nesúhlasím, ale ak tu je, tak je to váš bordel, pretože z rok a pol žijeme z toho zákona a z tých noviel, ktoré ste pripravovali vy. Ale ja s tým nesúhlasím, práve preto som prekvapený. Áno, ja keď som nastúpil do funkcie, práve nadobudla účinnosť posledná novela, ktorá neriešila napríklad neverejných poskytovateľov. Ja viem, že ten úmysel tam bol, ale ste v konečnej miere vyriešili sčasti len obce a mestá v niektorých veciach.
Nesúhlasím s takýmto hodnotením. Je to zložitá vec a treba si uvedomiť, že najmä na sociálne služby je, bohužiaľ, vždy toľko prostriedkov, čo dovolí ekonomika. To nebude vždy absolútna spokojnosť všetkých zriaďovateľov a poskytovateľov. Jednoducho s tým sa musíme stotožniť. Je treba preto nájsť mechanizmus, ktorý bude čo najviac objektívny a práve preto si myslím, že, že by som takéto explicitné a tvrdé vyjadrenia a výrazy tu nepoužíval v kontexte terajšieho stavu sociálnych, sociálnych služieb. A za tým si stojím.
Možno začnem s tým, čo bola jedna z mojich prvých úloh. Pamätám si ako teraz, ako som nastúpil do funkcií, prvé pozvanie vtedajšieho primátora Bratislavy, zobral som pani riaditeľku Brichtovú a išli sme sa baviť o tom, ako sa začali uplatňovať tie veci, ktoré boli v novele zákona o sociálnych službách, ktoré boli účinné, teraz neviem, od 1. marca alebo od 1. apríla v roku 2012, a to bola podmienka, tvrdá podmienka 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, že mali platiť, platiť samotní klienti. Primátor mi hovorí, ale pán minister, my sa dostaneme do situácie, že budeme vyrábať zisk na odvodoch, ktoré budú platiť klienti. Nie sme na to odkázaní, aby sme žiadali 50 %. Zavolal som si zástupcov ZMOS-u, zástupcov všetkých ôsmych samosprávnych krajov a dohodli sme sa a potom poslaneckou úpravou sa táto, táto úloha alebo podmienka zmenila. To nebolo vymyslené a, chvalapánubohu, že doteraz sa jednoznačne ukazuje, ja nemám poznatky, kde by tá situácia bola iná, že by teraz, keď je voľný systém, niekto platil z tých klientov viacej ako 50 % ekonomicky oprávnených nákladov. To znamená, že malo to význam, má to logiku a som presvedčení, že sme pre tých klientov v tomto prípade, prípade urobili veľmi veľa.
No a samozrejmá vec, že na čom stála tá novela a ona nie je ukončená. Ja som totiž po tom, čo som tu prečítal, že chceme počkať na závery a výsledky auditu verejnej správy a na nastavenie nových fiškálnych pravidiel, na základe ktorých bude možné objektívne posúdiť, či obce a vyššie územné celky majú alebo nemajú pokryté finančné zdroje pre výkon svojich samosprávnych kompetencií, povedal úplne jasne, v čom je problém. My sme inak nastavovali veci, áno, mali sme záujem riešiť všetkých zriaďovateľov, vrátane neverejných, a to na báze stupňa odkázanosti klientov a tu možno celkom so mnou pán Mihál nebude súhlasiť, ale to je najobjektívnejšie kritérium. Asi budú rozdiely, ktoré bude štát poskytovať, pretože je logické, že v sociálnom zariadení sú ďaleko drahší klienti, ktorí sú odkázaní a ležia na lôžku. No, tak asi by štát mal viacej prispieť tomu sociálnemu zariadeniu potom platbou na toho klienta, lebo dnes ideme vsjo rovno, na každého jedného klienta, na každé lôžko ide 340 eur. My ich zachovávame aj pre budúci rok, rozširujeme, lebo vzniknú nové lôžka a to možno treba povedať, prostredníctvom regionálneho operačného programu pre budúci rok pribúda 3 000 nových lôžok, v ďalšom roku 1 500, v roku 2016 500. To znamená, do troch rokov tu vznikne 5 000 nových klientskych, teda lôžok v sociálnych zariadeniach prostredníctvom investičnej výstavby, ktorá sa realizuje prostredníctvom operačného programu, programu ROP-ky, čo bude v značnej miere zvýhodnené. Samozrejmá vec, tu chcem povedať, že tie podmienky z hľadiska počtov a tak ďalej sa pre tieto rozostavané stavby, použijem ten výraz, netýkajú, pretože sú už v istej, v istom procese, procese realizácie.
Mal som dve možnosti po tomto všetkom, pretože ministerstvo financií jednoznačne argumentuje s tým, riešite niečo, čo je poriešené. Pretože s prechodom kompetencií samospráva dostala aj financie prostredníctvom daní a ďalších vecí, aby tieto služby zabezpečovala. Je tu dilema. To ja musím preto počkať na výsledky toho auditu, aby sme sa k tejto problematike potom vedeli vrátiť a objektívne povedali, kto a ako, do akej miery z hľadiska decentrálnej fiškálnej, teda fiškálnej decentralizácie dostal nielen, nielen služby, ale aj financie s tým vyplývajúce. A z toho vyplývajú, samozrejmá vec, že všetci zriaďovatelia sociálnych, sociálnych služieb.
To znamená, buď počkať ten rok, alebo ísť v dvoch etapách. Tá prvá etapa je to, čo ponúkam, riešiť bezprostredné veci, ktoré si myslím, že sú potrebné, aby už teraz boli riešené, no a v tom budúcom roku, keď prebehne ten audit, sa vrátiť k tomu a pomenovať úplne jasne veci potom a zahrnúť do toho veškerých poskytovateľov, vrátane neverejných. Od začiatku pol roka sa viedla veľmi konkrétna odborná debata o tomto, o tomto bola reč a treba povedať, že v tomto smere sme mali záujem aj pokračovať.
Ja som sa rozhodol predložiť túto novelu, aby tie opatrenia, ktoré sú tu, nadobudli účinnosť a zároveň v budúcom roku pripraviť nový zákon, ktorý bude zodpovedať výsledkom auditu a následným, následnej zodpovednosti jednotlivých stupňov samosprávnych orgánov a samozrejmá vec, že aj štátu.
No a treba povedať jednu vec a to trošku reagujem na tú pripomienku, ktorú pán Novotný vo svojom vystúpení povedal. My sme mali ambíciu už tu dostať aj ministerstvo zdravotníctva. Hovoríme o viaczdrojovom financovaní. Mám písomný prísľub, na hospodárskej a sociálnej rade to bolo použité, do konca tohto kalendárneho roka ministerstvo financií predloží novelu, ktorá bude riešiť, pardon, ministerstvo zdravotníctva, pardon, predloží novelu, ktorá bude riešiť aj túto problematiku a z toho vyplynie viaczdrojové financovanie aj prostredníctvom zdravotných poisťovní tých medicínskych úkonov, ktoré jednoducho v sociálnych zariadeniach bežia. Takže aj táto otázka je myslená, je riešená a mali by sme sa s ňou v krátkej dobe tu zaoberať.
K pani Gibalovej a k niektorým tým tvrdeniam. No, dovolím si nesúhlasiť s hodnotením diskriminácie. Právne podmienky, hovorí o nich § 4, sú zakotvené tak, že sú vytvorené predpoklady slobodného výberu poskytovania zo strany klienta. Preto nerozumiem tej ideológii. Až keď si klient vyberie poskytovateľa, nasleduje zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa zo strany obce alebo vyššieho územného celku. Aby sa tento proces stransparentnil, ešte sme v § 8 precizovali jednoznačne podmienky a to písomnou žiadosťou doručenou obci alebo vyššiemu územnému celku, ak má klient záujem o zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa. Veď to tam všetko je, to čo sa tu kritizovalo. Samozrejme, potom je to už len vecou obce, prípadne VÚC-ky, ako plní zákonom ustanovené povinnosti a samozrejme, ak dochádza k ich porušovaniu, jednoducho treba povedať, že v tom prípade je to porušenie, porušenie zákona.
Existuje mechanizmus kontroly zo strany príslušnej prokuratúry, kde je možné sa obrátiť a hľadať nápravu, pokiaľ sa zákon, zákon porušuje.
Paragraf 78a, pani poslankyňa Gibalová si nesprávne vysvetľuje odsek 4, že obec môže poskytnúť finančný príspevok ak, len vtedy, ak je tu možnosť, že sú isté situácie, keď žiadateľ, respektíve poskytovateľ nesplní zákonom stanovené podmienky a vtedy nedostane príspevok zo štátu. No, tu treba povedať jednu vec, že tu je, tu je to skôr ako dvojité riešenie. Ak je niekde napríklad zmeškaná lehota na podanie žiadosti, je tu vždy ešte možnosť, aby sa ten príspevok riešil zo strany obce. To znamená, my máme dvojitú poistku, ktorú riešime, riešime v tomto prípade a ja by som to skôr hodnotil ako pozitívum.
Ďalej zvýšenie ochrany príjmu pred neprimeranou úhradou priamo u tých občanov, ktorí majú sociálne služby, nemôže sa týkať občanov, na ktorých sa sociálne služby, alebo ktorí sú na sociálne služby odkázaní, pretože sú tu rôzne kategórie, Ak občania žijú v domácnosti a sú v sociálnej núdzi, sú riešení inými štátnymi sociálnymi dávkami, napríklad kompenzáciou sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, keď sa tiež uplatňuje a určuje ochrana príjmu. Ďalej sú to rôzne násobky, sumy životného minima a tak ďalej. Opakujem, je to individuálne vždy hodnotené, presne podľa toho, o aký sa, o aký prípad sa v tomto prípade jedná.
Majetok. Nemôžem súhlasiť s pripomienkou týkajúcou sa majetku. Už lepšie a podrobnejšie si neviem predstaviť úpravu, zákonnú úpravu a zohľadňovanie majetku, ako je to na účely sociálnych služieb jednoducho v tomto zákone. Dokonca sa majetok zisťuje nie za posledný rok, ale za posledných päť rokov, čo si myslím, že je absolútne objektívne, kde sa premietajú všetky úhrady rovnocenne aj vrátane, vrátane úhrad a samozrejmá vec, že aj príjmu.
Pokiaľ sa týka vianočného príspevku, áno, budeme sa možno v ďalšej časti zaoberať aj otázkou vianočného príspevku. Ja, to čo som povedal v sobotných dialógoch, za tým si stojím a tie veci chcem aj realizovať. Skúsme si povedať a vy ste sám, pán poslanec naznačil, koľko ľudí asi pôsobí v sociálnych zariadeniach. Čo je objektívnejšie? Lebo je tu sčasti protirečenie, lebo tu niektorí naznačovali, že, že mali by byť širšie pokrytí, aby to bolo objektívnejšie, nielen tí, ktorí sú v sociálnych zariadeniach. Totiž, treba si uvedomiť jednu vec, v sociálnych zariadeniach nie sú všetci klienti absolútne odkázaní na nejakú pomoc, možno nejaké životné situácie, riešenia, nedajboh, že ich deti vyhnali a predali im dom a poslali ich do sociálnych služieb. To znamená, je tam rôzna klientela, je tam veľmi rôzna klientela a ak idem zvyšovať o 8 alebo o koľko eur, alebo mám ambíciu zvýšiť vianočný dôchodok, som presvedčený, že je treba riešiť v prvom rade tie nižšie dôchodkovo príjmové skupiny a to je cieľ toho navýšenia, ktorý ja osobne ponúkam. Preto si myslím, že je, že je v tomto prípade zodpovednejší. Nehovoriac o tom, a to možno vyznie trošku komicky, že mám problém niekedy vysvetľovať, prečo pán minister Mihál zvýšil predchádzajúci dôchodok o dvanásť eur a prečo vy, pán minister Richter, zvyšujete len o 8 eur. No, inflácia a vývoj cien a miezd je trošku iný. Sú, samozrejmá vec, dôchodcovia, ktorí to veľmi ťažko pochopia, túto skutočnosť, že to nie je Richterova vôľa, alebo, ale jednoducho, je to dané zákonom a istým vývojom, ktorý tu je. To znamená, že áno, mňa to aj prirodzene teší, že to bude istá satisfakcia cez tých pár eur, aj cez to navýšenie vianočného dôchodku pre tie skupiny, ktoré sú na to najviac odkázané.
No a čo sa týka systému posudzovania odkázanosti, áno, tento systém budeme meniť, to jednoznačne pripúšťam, vtedy, ak budeme mať pripravené systematické financovanie a ja som povedal, čím je podmienené, že každopádne v tomto prípade chceme počkať na ten audit, aby sme vedeli, kto, čo má zodpovednosť z hľadiska teraz platnej legislatívy vzhľadom na postup decentralizácie a ďalších vecí z toho vyplývajúcich. Pomenoval som, koľko ideme riešiť kapacít z hľadiska budúcnosti vzhľadom na rozpracované projekty v rámci ROP-ky.
Chcel by som ešte povedať jednu vec, že zvýrazňujeme a dávame veľký pátos na terénne opatrovateľské služby a jednoznačne pomenovávame, že je ďaleko lepšie, aby senior dožil život, podľa možnosti, v prirodzenom prostredí, v kruhu svojej rodiny, alebo proste v prostredí, v ktorom žil. Na tom si stojím a trvám a tu treba v kontexte toho vidieť ďalšiu skutočnosť a to je otázka skutočne toho projektu, ktorý tu bol spomínaný. On za chvíľočku ide do konkrétnej realizácie. Vytvorí 1 400 až 1 600 nových opatrovateľských miest, v ktorých budeme, bude financovať štát prostredníctvom európskeho sociálneho fondu. Ja len pripomínam, doteraz funguje šesť a pol tisíca opatrovateľov, opatrovateliek v rámci celého Slovenska. O koľko zvyšujeme týmto rozhodnutím kapacitu? O koľko posilňujeme tento stupeň? To znamená, my napĺňame tú tézu, ktorú sme dali do zákona v maximálnej miere posilňovať opatrovateľské služby, terénne opatrovateľské služby. Ony sú vyjadrené aj prostredníctvom toho projektu a samozrejmá vec, že sú vyjadrené aj prostredníctvom prostriedkov, ktoré idú teraz zo štátneho rozpočtu na túto oblasť, pretože tam, pokiaľ viem, je 76 mil. eur rátaných.
Tým chcem naznačiť, že pokiaľ niekto hovorí, že sú tam dobré veci, ale veľa vecí tam aj chýba, ja len hovorím toľko, že to potvrdzujem. A hovorím, aj prečo. A hovorím aj, že mám ambíciu do roka tie veci dostať už do systémového riešenia, len je to podmienené niečím, čo je objektívne. Ja viem, že o audit verejnej správy sa usilovali aj naši predchodcovia. Reálne sa nevykonal, no tak sa koná teraz a myslím si, že výstupy z toho auditu budú veľmi dôležité nielen pre túto vládu, ale aj pre vlády, ktoré budú nasledovať, pretože k tejto problematike, čo sa týka postavenia samosprávy na úrovni obcí a miest a postavenie samosprávy na úrovni krajov sa už asi potom v tom ďalšom období nebudeme vracať.
Toľko som pokladal za potrebné zareagovať, možno trošku širšie a viac, ale priznám sa, že po prvé, potešilo ma, že tá diskusia bola, ale priznám sa, že som celkom až nečakal, že bude natoľko ideologická, lebo snáď neuverí nikto tomu, čo tu povedala pani poslankyňa Gibalová, že minister pripravuje nejaké sociálne služby pre svojich, ja neviem čo, členov, alebo vyvolených alebo, však kto sú vyvolení a nevyvolení? Do sociálnych zariadení idú tí, ktorí sú na to odkázaní. A nikto nesleduje, aké trenírky nosia, ale akú potrebu z hľadiska ich umiestnenia tam majú byť. Ak sa na tomto nevieme zhodnúť, no tak tu asi v tejto snemovni nikdy nenájdeme spolu rovnakú reč.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2013 14:23 - 14:32 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, nech mi je to odpustené, ale ako váš minister, dovoľte, aby som vás tiež pozdravil v mesiaci, kedy sa trošku bližšie k vám vraciame. Mám veľmi veľa stretnutí s vami. Treba povedať, želám si, aby istá úcta k vám seniorom tu nebola len v mesiaci októbri, ale počas celého kalendárneho roka. Vy si to zaslúžite. (Potlesk.)
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení neskorších predpisov predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na tento kalendárny rok.
Oblasť sociálnych služieb je veľmi náročnou oblasťou verejnej správy, nakoľko do nej vstupujú - a samozrejme, že aj vystupujú - mnohí aktéri s rôznorodými záujmami, ale hlavne ide o oblasť, ktorá sa dotýka najohrozenejších skupín obyvateľstva, ktorou sú seniori, občania so zdravotným postihnutím a iné skupiny nachádzajúce sa v nepriaznivých sociálnych situáciách. O to je zložitejšie nájsť, nazvem to, zlatú strednú cestu pri hľadaní ideálnej legislatívnej úpravy tejto dôležitej oblasti.
Tak tomu bolo aj v príprave návrhu novely tohto zákona, alebo tejto novely, na ktorej participovali tak verejní ako aj neverejní poskytovatelia, zástupcovia obcí, miest a vyšších územných celkov, a samozrejme všetky cieľové skupiny, ktorých sa sociálne služby dotýkajú. Nebolo však možné vyhovieť všetkým stranám.
Pôvodným mojím zámerom bolo zvýšiť participáciu štátu na financovaní sociálnych služieb už v tejto novele tak, aby zo štátneho rozpočtu prispievalo sa na sociálne služby dlhodobej starostlivosti poskytovanej neverejnými poskytovateľmi na regionálnej úrovni. A hlavne som mal ambíciu zaviesť nový adresnejší systém poskytovania finančných príspevkov zo štátu na základe stupňa odkázanosti klientov, ktorý považujem za najspravodlivejší, a treba povedať, že v Európe asi aj najviac používaný.
V súčasnosti však takýto model nie je možné hneď zaviesť, a to z toho zámeru, samozrejmá vec, že ja nechcem ustúpiť, chcem však počkať možno v priebehu jedného roka na závery a výsledky auditu verejnej správy a na nastavenie nových fiškálnych pravidiel, na základe ktorých bude možné objektívne posúdiť, či obce, či vyššie územné celky majú alebo nemajú pokryté finančné zdroje pri výkone svojich samosprávnych kompetencií.
Na základe týchto informácií by sme chceli opätovne v budúcom roku legislatívne upraviť pravidlá financovania služieb dlhodobej starostlivosti tak, aby potreby všetkých osôb odkázaných na dlhodobú starostlivosť boli naplnené a boli pre nich finančne dostupné. Napriek uvedenému v predkladanej novele zákona o sociálnych službách je celý rad nevyhnutných zmien, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality sociálnych služieb, ich udržateľnosti a dostupnosti.
Za pozitívne možno pokladať zmeny týkajúce sa zvýšenia ochrany príjmu klienta pred neprimeranou úhradou, ktorá nebola zvýšená takmer 15 rokov. Cieľom je zabezpečiť ochranu príjmu pred tým prijímateľom sociálnych služieb, ktorých príjmy sú veľmi nízke, t.j. sú pod hranicou zákonom určených súm životného minima alebo len nepatrne presahujúce túto hranicu.
Keďže zámerom vlády Slovenskej republiky je vytvoriť v sociálnych službách také podmienky, ktoré umožnia občanom zotrvať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí a s poskytnutím komunitne orientovaných služieb v súlade s princípmi deinštitucionalizácie a so záväzkami Slovenskej republiky prijatými v medzinárodných dokumentoch, viaceré zmeny sú zamerané na dosiahnutie týchto cieľov. Ide o zmeny, ktorými sa obmedzuje kapacita pri zriaďovaní nových zariadení sociálnych služieb, napríklad pri podporovanom bývaní. Ide o šesť osôb v jednom byte, v zariadení seniorov 22 osôb v jednom objekte tak, aby vznikli zariadenia rodinného typu, ale aj určenie vekových hraníc pre vybrané sociálne služby, čo v praxi bude znamenať napríklad, že deti a mládež do 18 rokov nebudú umiestnené do spoločných celoročných pobytových zariadení, ale sa im budú poskytovať služby, keď to bude možné, ambulantné, prípadne týždenné, s možnosťou zotrvať v komunite so svojou rodinou, prípadne so svojimi priateľmi.
Súčasťou návrhu je aj zavedenie novej skupiny sociálnych služieb krízovej intervencie, kde patria aj komunitné centrá, terénna sociálna služba, ktoré budú dôležitým nástrojom riešenia problémov v istých segregovaných komunitách. Doteraz najmä nemali, použijem výraz, legislatívnu oporu. Návrh obsahuje aj ďalšie nové druhy sociálnych služieb, ako napríklad včasnú intervenciu pre deti so zdravotným postihnutím, podporu samostatného bývania, ale aj nové druhy odborných činností, ako je stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, preventívne aktivity a pomoc pri pracovnom uplatnení. Za významnú možno považovať podrobnú úpravu podmienok kvality sociálnych služieb a systémy hodnotenia, ktoré sú v histórii poskytovania sociálnych služieb novým prvkom a s ich uplatňovaním poskytovania sociálnych služieb nemajú v doterajšom období dostatočné skúsenosti. S kvalitou poskytovania sociálnych služieb súvisí aj kvalitný proces akreditácie vzdelávacích programov a odborných činností v sociálnych službách a preto sa navrhujú podmienky akreditácie bližšie špecifikovať a precizovať.
Návrh upravuje a sprísňuje podmienky registrácie a finančnej podpory z verejných zdrojov tým, že upravuje presné pravidlá, napríklad povinnosť poskytovateľov vypracovávať výročné správy o činnosti a hospodárení, preukazovať finančnú solventnosť pri financovaní zo štátneho rozpočtu. To znamená, že poskytovateľ nemôže mať daňové nedoplatky a nedoplatky poistného, ale aj poskytovanie finančného príspevku zo štátu štvrťročne, aby nedochádzalo k neúčelnému vynakladaniu verejných zdrojov. Zvýšenie objektivity posudzovania odkázanosti na pomoc inej osoby je zabezpečená tým, že v návrhu sa upravuje väčšia previazanosť medicínskej a sociálnej posudkovej činnosti, ktoré musia byť v zhode a zavádza sa možnosť, aby odkázanosť mohli posudzovať aj sestry s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa rovnako, ako je to v iných krajinách v rámci Európskej únie.
Návrh novely zákona o sociálnych službách obsahuje aj viaceré legislatívno-technické zmeny, ktoré však v praxi zabezpečia jednoznačnosť a odstránia pochybnosti pri aplikácii právnej úpravy a precizujú sa podmienky poskytovania a zabezpečovania sociálnej služby, hlavne pre prijímateľa a poskytovateľa sociálnej služby.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uchádzam sa u vás o podporu novely tohto zákona. Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.10.2013 14:16 - 14:22 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, treba povedať, že sme v prvom čítaní a v prvom čítaní je to vlastne otázka názorov na základnú filozofiu zákona. Tá filozofia zákona je v tomto prípade postavená v jednej vete. Ja si ju dovolím opätovne prečítať a zopakovať. "Účelné využívanie finančných prostriedkov určených na prídavok na dieťa a príplatok prídavku na dieťa v súvislosti s riadnou starostlivosťou oprávnenej osoby a výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa".
To je gro, to je filozofia, to je meritum veci, ktoré ponúkam pri novele tohto zákona, samozrejme, aplikačná prax a ďalšie veci, ktoré s tým veľmi úzko súvisia. V podstate táto filozofia odmietnutá nebola. Skôr mám ten dojem, že si dovolím povedať, že bola prijatá. Tak, jak tu zaznelo z úst viacerých poslancov, že sú pripravení aktívne spolupracovať a dajme tomu vylepšovať túto novelu zákona, aj z mojej strany privítam aj s mojimi kolegami, ak sa budeme môcť vyjadriť ku konkrétnym návrhom, ktoré by mali ambíciu vylepšiť túto novelu. Celkom iste sa nájde, nájde zhoda a pochopenie. Toľko k samotnej filozofii zákona.
K niektorým tým veciam, ktoré tu zazneli, konkrétnym pripomienkam, i keď ešte raz, sme v prvom čítaní, to sú konkrétne námety možno skôr pre druhé čítanie, ale dovolím si zvýrazniť jednu vec. Presiahnutie štandardnej dĺžky štúdia najviac o tie dva akademické roky. Prečo sme do toho išli? Ono to tu správne zaznelo. Hlavný účel ani nebola otázka vyjsť v ústrety tým, ktorí neúspešne skončili ročník, ale v prvom rade je to skutočne zdravotné problémy, prípadne materstvo. To sú objektívne veci, ktoré sa musia v zákone prejaviť a z toho titulu to tu je.
Čo sa týka výpočtu a týchto vecí, samozrejme, však v rámci pripomienkového konania sa vyjadrovalo aj ministerstvo financií. Je súhlas s týmto návrhom. Ja som pevne presvedčený, že zakotvený bude a že nájde pozitívnu odozvu a umožníme tým, ktorí, dajme tomu zo zdravotných dôvodov nemohli ten limit, ten vek dosiahnuť pre dokončenie štúdia, aby tak mohli uskutočniť vzhľadom na predĺženie o tie dva akademické roky.
Čo sa týka tých ďalších pripomienok, no, jednu vec chcem potvrdiť. Áno, v tejto novele zákona sme zo začiatku mali ambíciu riešiť aj adresnosť zákona. Predchádzala tomu hlboká, hlboká analýza a možnosti, len treba povedať jednu vec, že vzhľadom na nefunkčnom UNITAS-u a objektívnych informácií sme nakoniec od tejto veci upustili. Lebo osobne som presvedčený o tom, že by nebolo dobré, aby ďalší zákon obsahoval čiastky ohľadom čestných vyhlásení. Zdalo by sa mi to, prepáčte za výraz, až príliš smiešne. Ja si uvedomujem, akonáhle budeme mať zdroj ucelených informácií, ktoré sa týkajú príjmy rodiny, som pevne presvedčený, že toto je sociálna dávka, ku ktorej sa oplatí opätovne vrátiť vzhľadom na príjmy rodiny ako takej.
K tej pripomienke, ktorá tu zaznela od pána Kuffu, od pána poslanca Kuffu, pán poslanec, neobsahuje táto novela zákona vznik nároku na prídavok, nie je podmienený očkovaním. Jednoducho toto nie je súčasťou tejto novely. I keď ja súhlasím sčasti s tou diskusiou, ktorá tu zaznela, ja si myslím, že nebude to až tak ďaleko, že predmet tejto debaty sa do snemovne vráti a bude, bude celkom opodstatnený.
K pánovi poslancovi Brockovi. Pán poslanec, áno, do istej miery máte pravdu v súvislosti s tou povinnosťou, ktorú tam definujeme v tom § 14. Ja si to uvedomujem a treba povedať, že tu som aj pripravený, ak vzíde nejaký iný, lepšia forma, ale pod podmienkou, že bude zachovaná táto úloha, tento princíp. My si musíme uvedomiť, že na Slovensku máme aj neštandardné rodiny, možno aj obce, možno by sa malo povedať osady, kde sme nevyhnutne nútení takýmto neštandardným spôsobom niektoré veci riešiť. Ja by som bol veľmi nerád, aby sme sa dožili nových Luciek z Ružinova alebo ďalších podobných prípadov, kedy jednoducho nikomu dieťa nechýbalo a po pár rokoch sa zišlo na to, že je mŕtve. To sú dostatočné signály a varovné momenty, aby sme možno až takto neštandardne niektoré veci riešili, pretože po poskytnutí rodičovského príspevku nemusí byť dieťa, nastúpiť do škôlky a štát teraz v podobe úradu práce má záujem vedieť, kde je, čo je, ako je až do toho obdobia, pokiaľ nenastúpi na povinnú školskú dochádzku. To znamená a samozrejmá vec, že je tam z tohto titulu po viacerých prípadoch zaujímavá aj účelnosť vynakladania finančných prostriedkov v tom veku medzi 3.a 6. rokom dieťaťa. Toto sú tie veci. Ale sme pripravení aj na pôde výboru pre sociálne veci o tejto otázke hovoriť.
Ale ešte raz. Na neštandardné veci sa dá reagovať jedine neštandardným prístupom. A opakujem, v tomto prípade vzhľadom na skúsenosti takého charakteru, ako som spomenul ten Ružinov, si asi stojí za to, ako sa pobaviť o tom, že či táto neštandardná forma predsa len nie je pre toto neštandardné prostredie stále aktuálna.
Chcem vopred poďakovať za podporu novely tohto zákona. Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

15.10.2013 13:24 - 13:29 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladám na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na tento kalendárny rok.
Účelom návrhu zákona je úprava hmotných a procesných podmienok vyplývajúcich z potrieb doterajšieho uplatňovania zákona a aktualizácia nárokových podmienok na prídavok na dieťa a príplatok prídavku na dieťa z hľadiska plnenia účelu týchto štátnych sociálnych dávok.
Vládny návrh zákona kladie dôraz na účelné využívanie finančných prostriedkov určených na prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v súvislosti s riadnou starostlivosťou oprávnenej osoby o výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Preto sa navrhuje upraviť určenie osobitného príjemcu, a to v prípadoch:
1. neplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku, to znamená, ak prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa neslúži na podporu výchovy a výživy konkrétneho dieťaťa,
2. nedbanie a riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, to znamená najmä neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku alebo neospravedlneného vynechávania vyučovania dieťaťom o viac ako 15 vyučovacích hodín... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán minister, chvíľočku. Panie poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o pokoj v rokovacej sále. Pán minister predkladá návrh zákona, počúvajme sa. Ďakujem pekne.

Richter, Ján minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
... vyučovacích hodín v konkrétnom mesiaci.
3. uloženie výchovného opatrenia súdom alebo podľa zákona o rodine, alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, napríklad dohľad, obmedzenie, účasť na odbornej diagnostike alebo liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, účasť na výchovnom programe alebo na sociálnom programe a podobne.
4. spáchanie priestupku dieťaťom.
Súčasne sa navrhuje odňatie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa v prípade spáchania priestupku dieťaťom v čase určenia osobitného príjemcu bez ohľadu na skutočnosť, či osobitný príjemca bol určený z dôvodu spáchania priestupku dieťaťom alebo z dôvodu neplnenia účelu prídavku a príplatku k prídavku, prípadne nedbanie o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky alebo uloženia výchovného opatrenia.
Rád by som hneď v úvodnom vystúpení uviedol, že sme pôvodne navrhovali riešiť aj možnosť odobratia príspevku, respektíve prídavku k príspevku na dieťa za opätovné a opakujúce sa porušovanie školského poriadku počas určenia osobitného príspevku. Na základe rokovania, ktoré som mal na poslednú chvíľu s pánom ministrom školstva, som ustúpil od tejto tézy, pretože rozdielnosť výkladu obsahu školského poriadku na jednotlivých školách, na jednotlivých typoch, by zamedzovala k tomu, aby som ponechal túto možnosť. To znamená, že pokiaľ ministerstvo školstva vypracuje jednotný právny predpis, na ktorý sa bude dať odvolať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Prepáčte, pán minister. Pán minister. Dámy a páni! (Zaznievanie gongu.) Nech sa páči.

Richter, Ján minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
... na ktorý sa bude dať v odvolacom pripravený k tejto téze sa opätovne vrátiť, ale vyslovujem presvedčenie, že pre túto chvíľu by to nebolo objektívne kritérium a preto otázka akéhokoľvek posudzovania podľa školského poriadku z tej, z tej začínajúcej novely bola vypustená a už dnes na stole Národnej rady v tomto znení neobsahuje túto časť. Toľko úvodom môjho vystúpenia. Samozrejme, uchádzam sa o podporu tejto novely zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.9.2013 15:02 - 15:06 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Európske, ale aj mimoeurópske krajiny hľadajú cestu, ako oživiť podnikovú výrobu s cieľom opäť preniesť rozhodujúcu váhu výkonu hospodárstva na tzv. reálnu ekonomiku. Treba povedať, že v tejto oblasti sa Slovensko predsa len trochu nachádza v inej situácii. U nás aj doteraz tvorila rozhodujúcu časť výkonu hospodárstva v reálnej výrobe, čiže predovšetkým v priemysle, ale aj v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a všeobecne službách ako takých. Preto aj situácia v našom podnikovom sektore vyzerá predsa len trochu inak.
To neznamená, že by sme v reálnej ekonomike nemali problémy, ale ich dôsledkom bola aj strata veľkého počtu pracovných miest. Slovenská vláda preto použila a používa množstvo rôznych nástroj na podporu vytvárania pracovných miest vo výrobe i službách pre konečných spotrebiteľov. Pritom partnersky spolupracujeme aj s majiteľmi, čiže s manažmentmi samotných podnikov, a dôraz dávame na udržanie existujúcich, ale aj na tvorbu nových pracovných miest. Uvedomujem si, že ekonomika i spoločnosť ako celok prešli vážnymi a hlbokými zmenami, ktoré sa nevyhnutne musia odraziť aj na podnikovom sektore a ovplyvňujú štátnu politiku zamestnanosti. Samozrejme, prinášajú nám nové výzvy a odpoveď na ne isto budú hľadať aj isté nové formy podnikania a samozrejmá vec, že aj zamestnávania.
Preto sme s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom počas jeho kontrolnej návštevy na našom ministerstve sa dohodli, že budeme gestormi prípravy novej ucelenej štátnej stratégie zamestnanosti. Jej vypracovanie dokonca podporil aj Európsky sociálny fond a naši pracovníci už oslovili hospodárske rezorty, zástupcov podnikového sektora, zamestnávateľské zväzy i odborárov, lebo nová stratégia musí byť komplexným prierezovým dokumentom.
Ubezpečujem vás, že v rámci prípravy tejto stratégie odborníci z Inštitútu pre výskum práce a rodiny analyzujú aj inovatívne formy podnikania a zamestnávania. Preto vyhodnotíme aj fungovanie a efektivitu modelov, o ktorých hovoríte, a zistíme, za akých podmienok, a či vôbec, sú aplikovateľné aj v podmienkach Slovenskej republiky.
Upozorňujem vás, že prípadné zavedenie týchto modelov je náročné a nešlo by o nejaký veľmi rýchly proces. Toto nie je otázka zákona, ktorý môžeme prijať kedykoľvek. Toto je otázka pripravenosti ľudí, ich znalostí, schopností, skúseností transformovať napríklad akciovú spoločnosť na družstvo. Ale kľúčová je vôľa, uvedomujem si riziká, ale aj ochotu do nej ísť. My dnes môžeme viesť najmä teoretické diskusie, chcem vás však informovať, že som v praxi sa nestretol s požiadavkou zamestnancov na takéto riešenie ekonomických problémov podnikov. Nestačí teda nastaviť legislatívu, oveľa ťažšie a zdĺhavejšie je a bude v podnikovej sfére vytvárať prostredie, v ktorom niečo také bude reálne možné, v ktorom budú zamestnanci vôbec chcieť preberať na svoje plecia riadenie a zodpovednosť za chod podniku.
Vážený pán poslanec, ubezpečujem vás, že podpora družstiev a vôbec tzv. solidárnej ekonomiky je a naďalej bude oblasťou, v ktorej v rámci inovácie oblasti politiky zamestnanosti budeme naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Ak máme byť úspešní, musíme byť dôslední a nepodliehať ilúziám, je to beh na dlhé trate, ale s perspektívou do budúcnosti.
Moje osobné vyznanie, ja by som v maximálnej miere privítal a osobne sa budem pričiňovať o to, aby rozvoj družstiev na Slovensku mal väčšiu perspektívu, ako bol doteraz.
Skončil som, pani podpredsedníčka. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2013 10:01 - 10:03 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Niet veľmi o čom hovoriť, pretože k obsahu môjho návrhu v podstate bolo vystúpenie pani podpredsedníčky Jurinovej, ktorá podporila a ocenila, chcem poďakovať.
Pán poslanec Hlina, mám taký pocit, že vás trošku hryzie zlé svedomie, lebo tak trošku neštandardne skončilo rokovanie v prvom čítaní o zákone ohľadom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Vy ste stáli tu, ja niekde pred vami. Keby ste boli využili tú pozíciu, ktorú vám dáva rokovák, tak ako ste boli prihlásený, bol by som býval veľmi elegantne na vás reagoval. Ja neviem, či teraz neporušujem ja rokovací poriadok, pretože mám reagovať na niečo, čo sú dva-tri body pozadu, ale jednu myšlienku, ak môžem, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sleduje v rámci Európy 20 štátov, 15 ich má presne tak, ako ja teraz navrhujem v tejto novele, ďalších päť ich má úplne inak, pretože tam je 100-percentná zaviazanosť v rámci podnikových a vlastne nie je čo riešiť. To znamená, keď som tu bol obvinený za boľševika, no ak sme doteraz neboli, tak ja neviem, vstupujem do boľševickej Európy?
K tej vašej poznámke, že jednostranne a nevhodný prípad, alebo príklad s pani podpredsedníčkou; veci sa majú úplne inak. Doteraz mohol predkladať návrh len po súhlase oboch partnerov, z toho titulu sa vlastne ani neuzatvárali, lebo ten zamestnávateľ to odmietol a vlastne celé vyjednávanie bolo skončené. My dávame právo aj jednému zo sociálnych partnerov, aby predložil návrh, ale tým nie je finito, tým len začína proces. Zíde sa tripartitná komisia za účasti aj odborárov, aj zamestnávateľov, na základe požiadavky zamestnávateľov sme rozšírili túto tripartitnú komisiu o zástupcov ministerstva hospodárstva, Štatistického úradu Slovenskej republiky, a rokujú. Dajú nejaký návrh a odporúčanie a minister práce v tomto prípade rozhoduje. A potom je ešte proces odvolací, to znamená, že to nie je jednostranný akt, ktorý má začiatok a hneď aj koniec, je to proces. A opakujem, ten proces je štandardný tak, ako beží v drvivej väčšine krajín Európskej únie. Nezavádzame nič nové, veľké, do roku 2003 to tu fungovala a bežalo. Nástupom pána Kaníka sa isté veci zmenili, nástupom pani Tomanovej sa dali opätovne do štandardných vzťahov, pán Mihál niektoré veci zmenil a Richter ich zavádza opätovne do štandardných vzťahov.
Toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2013 9:40 - 9:43 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy sa predkladá najmä z dôvodu potreby presunu kompetencie v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky tak, ako je to typické pre viaceré členské štáty Európskej únie. Kompetencia v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí v členských štátoch Európskej únie obvykle pod úrad predsedu vlády.
Presun uvedenej kompetencie je podmienený významom postavenia Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj významom štátnej služby v tvorbe a realizácii komplexnej vnútornej politiky štátu. Rovnako Úrad vlády už dnes vykonáva niektoré kompetencie typické pre ústredný orgán štátnej správy a z toho dôvodu by mal mať v gescii aj štátnozamestnaneckú politiku na centrálnej úrovni so zámerom zjednotiť zodpovednosť za tvorbu a realizáciu personálnej politiky vlády vo vzťahu k zamestnancom verejnej správy. V súvislosti s prechodom vyššie uvedenej kompetencie je potrebné vyriešiť aj presun práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon tejto kompetencie, ako aj presun práv a povinností z právnych vzťahov, presun majetku a finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Okrem toho do pôsobnosti Úradu vlády a z dôvodu komplexnosti navrhuje zakotviť, že zabezpečuje a koordinuje ochranu finančných záujmov Európskej únie. Nejedná sa pritom o novú pôsobnosť, pretože túto pôsobnosť už Úrad vlády zabezpečuje aj na základe zákona 528 o pomoci a podpore poskytovania z fondov Európskej únie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli predložené v rámci druhého čítania a sú uvedené v spoločnej správe, akceptujem a odporúčam ich schváliť.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať, aby Národná rada Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona schválila.
Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.9.2013 9:27 - 9:36 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Panie poslankyne, páni poslanci, priznám sa, že som trošku prekvapený z obsahu tej diskusie, pretože je veľmi protirečivá. Neviem, či ste sa sledovali vzhľadom na to, čo ste niektoré veci pomenovali. Na jednej strane kritizujete to, čo zavádzam, a na druhej strane hovoríte: Áno, nelegálna práca zhoršuje podnikateľské prostredie. Len keby ste sa boli vzájomne počúvali! Jeden odsudzuje, že zvyšujem spodnú hranicu a hlavne v prípade opakujúcich sa. Pán Zajac, ak som ho dobre počúval, jasne pomenoval, že sú ľudia, ktorí sú vydieraní a nemajú iné východisko, len prijať aj takéto podmienky. No tak poďme tomu zabrániť! Ale však my týmto toto sledujeme. Nič viacej. To znamená, ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Zmajkovičová, Renáta, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec Zajac!

Richter, Ján, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
...že ak by som sa mal baviť o tej doložke, pán poslanec Brocka, možno tam malo byť uvedené, že má priaznivý vplyv na podnikateľské prostredie za predpokladu, že sa nám podarí eliminovať aj prostredníctvom novely tohto zákona nelegálna práca. Mňa samotní zamestnávatelia nabádajú k tomu, aby sme sprísnili a robili väčšie opatrenia, nasadili viac ľudí, pretože to kriví podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť, pretože je znevýhodnený poctivý podnikateľ, ktorý poctivo a zákonne pristupuje k plneniu povinností, voči tomu, čo obchádza zákony. A my nejdeme po poctivých podnikateľoch. Ideme trestať nepoctivých, tých, ktorí zákony porušujú. Toto je cieľ, to je náplň, k tomu ideme. Nehľadajme v tom nič iné. A ak toto niekto spochybňuje, no tak potom nemá záujem na tom, aby tu bolo čisté, zákonné podnikateľské prostredie. Celkom tomu nerozumiem, lebo toto je hlavný cieľ a nič iné týmto nechcem dosiahnuť. Ja nechcem niekoho, kto podniká, trestať za to, že je podnikateľ. Ale tých nepoctivých musíme.
Ja tu mám konkrétny prípad momentálne na stole, ktorý je v štádiu správneho konania. Ide napríklad o jednu firmu z Prešovského kraja. Bežná klasická kontrola inšpektorátu práce: dvadsať čiernych duší. V krátkom čase opakovaná v tej istej firme: 168 čiernych duší. V úvodzovkách, čiernych duší, poviem nelegálna. No však to musíme inak riešiť! Áno, tam som dal osobný pokyn, aby sa zvážili ďaleko vyššie hranice, ktoré pripúšťa rozmedzie zákona. Pretože osobne som presvedčený, že v tomto prípade ide o absolútnu vychcanosť. Jednoducho kalkulovali s tým, že mali kontrolu, dostali pokutu a za rok, za dva, za tri nikto nepríde, a preto si môžu dovoliť to, čo si dovolili. No nemôžu! Preto zosilňujeme tie pozície. Tá kontrola je nevyhnutná. A je dôležité, aby išla do každého jedného prostredia, v ktorom sa môžu takéto veci jednoducho objaviť. To znamená, že som trošku prekvapený z toho a hovorím, celkom nerozumiem, lebo my máme záujem maximálny eliminovať nelegálne zamestnávanie. To je hlavný princíp, to je motto toho zákona. Nejdeme trestať poctivých. Naopak. Ideme im pomôcť, aby obstáli v konkurencii voči tým, ktorí doteraz tie zákony porušujú a jednoducho nelegálne zamestnávajú ľudí. A treba povedať, že aj tých ľudí veľmi znevýhodňujú. Veď veľmi dobre vieme, čo je nelegálna práca.
Ak dovolíte, konkrétne k obsahu diskusie a k tým vecným návrhom, ktoré tu zazneli.
Pani podpredsedníčka Jurinová, my sme spolu aj osobne hovorili. Na tie vaše podnety šla aj písomná odpoveď. Ja si vážim váš záujem a isté podnety. Myslím, že sme si aj pri osobnom stretnutí vysvetlili hlavné princípy a postoje, o čo v tomto zákone ide, pretože v niektorých veciach tie vaše pripomienky skutočne išli nad rámec tohto zákona. Absolútne sme sa zhodli aj v otázke, ktorá sa týka zrušenia súdneho poplatku pre zamestnancov. To je tých, myslím, že 1 660 eur, ktoré je potrebné uhradiť. Ja som vykonal aj isté ďalšie pokyny, lebo tu sú konkrétne prípady. V jednom prípade platil pán premiér za zamestnancov, ktorých sa, bohužiaľ, takáto otázka dotkla. Mal som rokovania s odborármi, aby v takomto prípade veci riešili. A čo je podstatné, ja som sa listom obrátil na svojho kolegu pána ministra spravodlivosti Boreca, aby tento problém riešil. Ubezpečil ma, že ho riešiť bude. Treba vidieť jednu vec, že je to v gescii ministerstva spravodlivosti a je nevyhnutné, aby problémy a zákony novelizovali a riešili tí, ktorých sa to bezprostredne dotýka. O tom sme sa vzájomne informovali. Ja som pripravený aj naďalej spolupracovať, pokiaľ budete mať podnety typu podobného a iste nájdeme zhodu vo viacerých prípadoch.
Čo sa týka pána poslanca, poslanca Mihála, všeobecne k pokutám a k tým výhradám. Opakujem ešte raz. Dvíhame spodnú hranicu. Máme záujem vyššou pokutou potrestať tých, ktorí opätovne opakujú a zamestnávajú tým nelegálnym spôsobom. To znamená, že to nie je nejaký bič na niekoho, ktorý automaticky platí. Len aj tá spodná hranica, pokiaľ sa v prípade opakovaného nelegálneho zamestnávania zvýši, je v prvom rade výchovný prostriedok. No musí to odradiť toho zamestnávateľa, aby takýto spôsob uplatňoval ďalej, a preto tá vyššia pokuta, myslím si, že je úplne, úplne logická. A ešte raz zvýrazňujem. Nelegálne zamestnávanie je spoločensky, ekonomicky nebezpečný jav. Poškodzuje konkurenčné prostredie v hospodárstve a ubližuje a ochudobňuje hlavne pracujúcich ľudí, lebo v konečnej miere na to najviac doplatí ten človek, ktorý je nútený za istých okolností prijať podmienky nelegálnej práce.
Čo sa týka tých dohodárov a pripomienok k tomu z hľadiska tej kontroly, ktorú naznačil pán poslanec Mihál. Do istej miery pripúšťam riziká, ktoré môžu súvisieť v súvislosti s dohodami brigádnikov. Tam tá otázka, otázka je možno na mieste. Ale sú konkrétne páky a možnosti, ako aj z hľadiska pracovného času kontrolovať aj dohodárov. Toto nemá byť nejaký bič na dohodárov. Ale znova. To má byť jeden z prostriedkov, aby hlavne nepoctiví zamestnávatelia nezneužívali túto formu pracovnoprávneho vzťahu a práve cez dohodárov obchádzali Zákonník práce a jednoducho, jednoducho normy, ktoré s tým súvisia.
Toľko by som smerom k tým pripomienkam. Ja som presvedčený, že pochopia aj tí, ktorí mali názor, že je to zbytočný ten zákon, že on zbytočný nie je. Už samotný fakt, že ho prerokovávame tu, má aj výchovný vplyv do podnikateľského prostredia. A opakujem ešte raz. Ak hovoríme o sociálnom dialógu, tu ďaleko viac apelovali pri príprave aj tej procedúre zamestnávatelia na to, aby sme nejaké kroky - aj väčšie, aj, aj z hľadiska represie - prijali. Aby sa jednoducho nelegálna práca na Slovensku odstránila. Myslím si, že niet v tejto snemovni človeka, ktorý by mal tie ilúzie, že nelegálna práca na Slovensku nejestvuje. Pokiaľ sme stotožnení s tým, že jestvuje, no tak celkom logicky hľadáme spôsob a formy, ako ju odstrániť. Toto je jeden zo spôsobov aj z hľadiska posilnenia počtu ľudí takzvanej Kobry. Pre mňa je podstatné to, že to budú ľudia, ktorí sa nebudú ničím iným zaoberať len kontrolou nelegálnej práce. Pretože doteraz inšpektori mali istý súbeh vecí z hľadiska svojej náplne. Bol by som veľmi rád, aby sme dospeli k stavu, že za dva, za tri roky zruším toto opatrenie, pretože sme odstránili nelegálnu prácu. Ak sa nám to podarí, tak aj tento zákon alebo táto novela celkom iste má zmysel.
Ďakujem pekne a uchádzam sa o podporu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2013 18:05 - 18:08 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona, sa predkladá v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016.
Cieľom predloženého návrhu zákona je podporiť zamestnanosť zabezpečovanú v pracovnoprávnych vzťahoch a orientovať činnosť orgánov inšpekcie práce na dozor a poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci. Na tento účel navrhujeme najmä rozšíriť vymedzenie závažných porušení pracovnoprávnych predpisov a presiahnutie rozsahu evidovaného pracovného času pri práci vykonávanej na základe dohody a brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti, zvýšiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania pri nelegálnom zamestnávaní dvoch a viacerých osôb a tiež riešiť zvýšenie poriadkovej pokuty, zrušiť pôsobnosť orgánov inšpekcie práce v niektorých záležitostiach trhového dohľadu vykonávaného podľa osobitných predpisov.
Návrhom zákona sa novelizujú aj ďalšie súvisiace zákony, a to zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v ktorom sa najmä navrhuje, aby sa zamestnanci ústredia práce a úradov práce vykonávajúci kontrolnú činnosť preukazovali preukazom kontrolóra, ktorým ho bude vydávať ústredie práce a úrady práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v ktorom sa najmä navrhuje upraviť prechod povinnosti zaplatiť administratívnu pokutu uloženú za nelegálne zamestnávanie na právnickú osobu alebo fyzickú osobu podieľajúcu sa na predmetnej dodávke práce, tovaru alebo poskytovaní služieb, a to aj v prípade nelegálneho zamestnávania občana Slovenskej republiky alebo občana iného členského štátu Európskej únie a nielen v prípade nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny. Návrhom zákona sa tiež reaguje na poznatky z aplikačnej praxe a na úpravu súvisiacich právnych predpisov.
V závere chcem uviesť že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 až 6, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, akceptujeme, a odporúčam plénu Národnej rady ich schváliť.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2013 18:02 - 18:04 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne, chcem poďakovať za vecnú diskusiu, záujem pripomienkovať, vylepšovať tento zákon vrátane prvého aj druhého čítania.
Na to celkové zhodnotenie chcem len povedať, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci celkovej reformy dôchodkového systému vlastne aj touto novelou pokračuje v predkladaní postupných noviel, ktoré celý ten systém riešia z hľadiska nového, ak nepoviem, dlhodobého, minimálne strednodobého nastavenia do budúcnosti. V minulom roku sme predložili návrh novely prvého piliera, kde sme riešili dlhodobú udržateľnosť, perspektívu priebežného piliera. V rámci druhého piliera bola istá reflexia na problémy, ktoré pretrvávali od jeho nastavenia až po výnosnosť v investovaní dôchodcovských správcovských spoločností. No a, samozrejme, dnes je na stole novela tretieho piliera, ktorá reaguje na nedostatky, ktoré aplikačná prax priniesla. Jednou vetou by som to zhrnul. V maximálnej miere reaguje najmä na väčšiu motiváciu doplnkového dôchodkového sporenia, hlavne pre sporiteľov, aby tento druh sporenia bol motiváciou, bol zaujímavý ale aby plnil hlavnú úlohu, ktorú by mal mať doplnkový dôchodkový systém, ktorý súvisí s tým, že je to sporenie na dôchodok a na starobu. A práve preto sa niektoré veci upravili a posunuli, aby tento hlavný cieľ a zámer táto novela plnila. Samozrejme, potom tu bude nasledovať ďalšia novela, ktorá bude súvisieť s tým druhým pilierom, to je nastavenie anuity, teda vyplácania z druhého piliera. A potom posledná ambícia je pripraviť návrh minimálneho dôchodku. Tým by bol zavŕšený celý ten proces dôchodkovej reformy, ktorý ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje.
Toľko v mojom záverečnom slove.
Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán Mihál, každopádne ho podporujem, bol konzultovaný aj s odborným zázemím ministerstva práce a sociálnych vecí. Myslím si, že je vylepšením tej predloženej novely. A každopádne by som bol rád, aby ste ho akceptovali a podporili.
Ďakujem pekne. Uchádzam sa o podporu tejto novely zákona v poslaneckej snemovni.
Skončil som, pán predseda.
Skryt prepis