Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2014 o 13:03 hod.

Ing. PhD. MBA

Ivan Štefanec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2014 13:03 - 13:03 hod.

Ivan Štefanec
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, navrhujem, aby minister financií predložil do 30 dní do Národnej rady správu o čerpaní európskych štrukturálnych fondov. Odôvodňujem to znepokojujúcimi informáciami o liste z OLAF-u, ktorý podľa medializovaných správ hrozí pozastavením čerpania eurofondov za obdobie 2007 až 2013. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2014 13:55 - 13:58 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, podstatou tohto návrhu zákona o sociálnom poistení je zvýšenie úrovne práce na dohodu, od ktorej sa platia potom zvýšené odvody. Kým súčasná vláda znepružnila pracovný trh a zásadne zvýšila nielen dane, ale aj odvody, okamžite sme prišli s návrhom na nastavenie sadzby osobitne pre ľudí, ktorí sú mladí a pracujú popri zamestnaní, ľudí do 25 rokov, aby si mohli privyrobiť a do určitej sadzby, navrhovali sme tú sadzbu vtedy 190 eur mesačne, tak neplatili zvýšené odvody.
Čiastočne sme uspeli, pretože táto hranica sa stanovila na úrovni 155 eur a tento rok na úrovni 159 eur. Na minulej schôdzi Národnej rady som navrhoval posunúť pre tento rok tú hranicu na úroveň 200 eur. Keďže som neuspel, k môjmu pôvodnému návrhu sa pridali kolegovia Monika Gibalová, József Nagy, ktorí sú spolupredkladatelia tejto iniciatívy, a prichádzame opäť s podobnou formuláciou, aby sme vyššie odvody zavádzali až od určitej hranice a tým pádom si mohli najmä mladí ľudia privyrobiť, získať pracovné skúsenosti a byť tak viac pripravení na trh práce, pretože potrebujeme riešiť osobitne situáciu, ktorá zlepší zamestnanosť u mladých ľudí, a túto hranicu stanovujeme na úroveň výšky životného minima. Je to z toho dôvodu, je to približne 200 eur, ale je to z toho dôvodu urobené takto, aby sa to postupne valorizovalo. Čiže nedávame tam úroveň presnú, fixnú, keďže tento návrh neprešiel, dávame vám do pozornosti ďalší návrh stanovením výšky životného minima. Pokiaľ tento návrh bude úspešný, tak každý rok táto suma by sa automaticky valorizovala a problém by bol v podstate vyriešený.
Myslím si, že táto navrhovaná právna úprava výrazne pomôže osobitne mladých ľuďom. Pripomínam jedno číslo, u nás máme nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov na úrovni 33 %, teda každý tretí človek do 25 rokov nemá praktické skúsenosti a tento návrh zákona je jedným z tých, ktorým pomôžu takéto skúsenosti získať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2014 13:49 - 13:53 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som uviedol ďalší návrh zákona, ktorý sa týka zmeny daní z príjmu. Jedná sa mi o návrh navrátenia sadzby dane z príjmu právnických osôb na úroveň 19 %.
Vieme, že po nástupe súčasnej vlády sa táto sadzba dramaticky zvýšila z 19 na 23 % a očakávanie v štátnom rozpočte to evidentne nenaplnilo, pretože len za minulý rok výpadky v priamych daniach predstavovalo zhruba 700 mil. eur. Pochopiteľne, nenapĺňali sa očakávania, ale na druhej strane sa urobilo viac škody, než úžitku, pretože stanovenie tejto sadzby znamenalo neúmerné zvýšenie priamych daní, stanovenie tejto sadzby znamenalo, že Slovensko má najvyššiu priamu daň z postkomunistických krajín.
Pokiaľ civilizovaný svet ide opačnou cestou a znižuje priame dane, dokonca v krajinách, v ktorých sme to neočakávali, či je to Švédsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. V týchto krajinách sa pohli priame dane smerom nadol, u nás sme išli opačnou cestou a malo to, samozrejme, priamy vplyv na to, že sa zhoršila nezamestnanosť, že ľudí bez práce je viac za posledné roky a nerieši sa táto základná situácia. Malo to, samozrejme, dopad aj ďalej nepriamo na výšku investícií, ktoré Slovensko obchádzajú.
Zdá sa, že minister financií a celá vláda si túto chybu uvedomili, pretože od začiatku tohto roka navrhli znížiť túto priamu daň o jedno percento z 23 na 22 %, ale zároveň zaviedli daňovú licenciu, teda v skutočnosti daň zo straty, ktorou sa ešte viac komplikuje a zhoršuje táto situácia. Čiže prichádza sa s novu administratívou, viac byrokraticky to zaťažuje aparát aj na strane štátu, aj na strane tvorcov pracovných miest, a kľúčové, čo je kľúčové, nerieši to ten základný problém - počet pracovných miest, práve naopak.
Preto, tak ako som odmietal novú daň, ako som na minulej schôdzi navrhoval zrušenie nezmyselnej dane zo straty, prichádzam po tomto návrhu opäť s návrhom na zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb späť na 19 %, pretože aj súčasná úroveň 22 % je stále najvyššia z porovnateľných krajín, stále nie je atraktívna, aby sme dramaticky zmenili situáciu, ktorá nie je priaznivá na Slovensku, tak musíme urobiť nejaký zásadný krok. Preto upozorňujem, že tento krok zvýšenia priamych daní bol ozaj zásadnou chybou, vláde nepomohol, bolo to skôr ideologické, než pragmatické a praktické rozhodnutie a myslím si, že je čas na to, aby sme si priznali chybu, ktorú minister financií už začal priznávať, ale nie dosť razantne.
Keby sme išli s priamymi daňami ešte viac nadol, určite by to prospelo klíme pre podnikanie a zlepšeniu podmienok pre ľudí, ktorí sú aktívni, nielen pre tvorcov pracovných miest, ale aj pre ľudí, ktorí sú zamestnanci, a osobitne pre tú skupinu, ktorú sa snažíme viac vyzdvihovať a ktorej sa najviac zhoršili podmienky, a to sú malí podnikatelia.
Takže dávam vám opäť do pozornosti tento návrh a vopred ďakujem všetkým, ktorých to osloví a ktorí ho podporia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2014 13:44 - 13:47 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som uviedol návrh novely zákona o dani z príjmov, teda zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa sprehľadňuje podnikateľské prostredie a zjednocujú sa podmienky pre rôzne druhy práce.
Ide mi najmä o odstránenie diskriminácie živnostníkov, ktorí podnikajú popri zamestnaní a nemôžu si uplatniť pri živnosti stravné, ak si v rovnaký deň uplatnia nárok na stravné lístky u zamestnávateľa v trvalom pomere. V tomto prípade vzniká diskriminácia tým, že ak svoju živnosť vykonávajú po skončení pracovnej doby u zamestnávateľa, nemajú nárok uplatňovať si výdavky na stravné ani v prípade, že následne po skončení pracovnej doby u zamestnávateľa odpracujú ďalších 5 a viac hodín, čo je doba, pri ktorej nárok na stravné za ostatných okolností vzniká.
Táto právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky ani na žiadne pracovné sily a iné organizačné zabezpečenia.
Samozrejme, návrh zákona je v súlade s ústavu, ústavnými zákonmi a ďalšími zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dámy a páni, tento návrh zákona nepredkladám po prvýkrát, jedná sa mi naozaj o podporu malého podnikania, tak ako v minulosti, aj na tejto schôdzi Národnej rady sa držím pravidla, že minimálne na každú schôdzu Národnej rady prichádzam s jedným návrhom zákona, ktorý pomáha živnostníkom a malým podnikateľom, pretože sú naozaj znevýhodňovaní.
Najviac trpia súčasným nastavením legislatívy tým, že súčasná vláda im zvýšila dane, zavádza nové dane, napríklad nezmyselné dane zo straty. Celkovo sa podnikateľské prostredie evidentne zhoršuje, čo vidieť aj na stave nezamestnanosti, následne na stave zadlženia celej krajiny. A naviac sú postihnutí tí, ktorí zamestnávajú najviac ľudí, a to sú malí podnikatelia. Touto na prvý pohľad drobnou právnou úpravou sa snažím im pomôcť tak, aby sa ozaj podnikanie zlepšilo, aby sa podporila aktivita, aby tí, čo sú pracovití a aktívni, aby mali uľahčený život, aby mohli tvoriť viac pracovných miest, čo je určite v prospech celej krajiny.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 27.3.2014 17:51 - 18:03 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, mám štyri interpelácie.
Tá prvá interpelácia je na pána predsedu vlády v tomto znení:
Vážený pán predseda vlády, interpelujem vás ohľadom alarmujúcej situácie v Štátnych hmotných rezervách.
Podľa zverejnených informácií v médiách prerobili Štátne hmotné rezervy minimálne 700 tisíc eur na obchodoch s cukrom a pšenicou. Malo sa tak stať tak, že ich nakupovali za premrštené ceny od partnera finančnej skupiny J&T Igora Rattaja.
Správa štátnych hmotných rezerv mala nakúpiť cez svoju firmu Poľnonákup TATRY asi 1 000 ton cukru. Za tonu cukru zaplatila firme MONTIR 697 eur. Spotová cena sa vtedy pohybovala okolo 520 eur. Štát tak preplatil najmenej 177 tisíc eur.
Ďalej sa objavujú informácie a podozrenia ohľadom zásob ropy, pohonných hmôt a potravín, napríklad obilia v tom zmysle, že údaje, ktoré sú vykazované papierovo, nemusia sedieť s reálnym stavom. Pri Prešove v Kendiciach napríklad sú podľa mojich informácií silá s kapacitou 20 000 ton prázdne. V Ľuboticiach v rovnakom množstve skladujú Poliaci, a nie naši občania. A postupne to vozia údajne do Pol'ska. Verím, že tieto informácie budú preverené. Ďakujem pekne.
Druhá interpelácia je na ministra financií a podpredsedu vlády pána Petra Kažimíra.
Vážený pán minister financií, interpelujem vás ohľadom množiacich sa sťažností ohľadom umelého zadržiavania vratiek DPH. Podnikatelia sa čoraz viac sťažujú na umelé predlžovanie kontrol zo strany Finančnej správy, ktorých hlavným účelom je oddialiť vyplatenie vratky dane z pridanej hodnoty.
Za množstvo prípadov budem citovať aspoň jeden konkrétny prípad, a to podnikateľa Štefana Duča z Košíc: „V mesiaci máj 2010 som začal s výstavbou spracovateľne na víno,“ citujem z informácie od tohto dotyčného pána, „a stavba do konca roka aj bola postavená, dokončená, skolaudovaná. Zároveň v tom istom roku 2010 v mesiaci november som začal s likvidáciou vinohradu v rozlohe 35 ha. V roku 2011 som investíciami pokračoval, a to v mesiaci február nakúpením techniky do vinohradov, v mesiacoch apríl až november som pokračoval s prácami plošnej úpravy terénu a prípravou pôdy pre výsadbu. Práve počas týchto investícií využil daňový úrad k realizácii uvedené vyhrážky. Pokladám to za politickú a likvidačnú objednávku zo strany SMER, ale aj vedenia KSK v Košiciach. V priebehu rokov 2010 a 2011 pozastavili mi tok peňazí (vratky DPH), pretože firma investovala veľké objemy na zelenej lúke a v tom čase nevykonávala žiadnu činnosť okrem investovania, čím si nemohla nadmerný odpočet ponížiť započítaním, tak si ho uplatnila v plnej výške. Avšak došlo k zadržiavaniu DPH rôznymi výmyslami, prieťahmi, prerušovaním kontrol medzinárodnými dožiadaniami, dokonca mali až takú drzosť, že keď MVI došlo na Slovensko, umelo ho zadržiavali ešte rok v Banskej Bystrici s odvolaním sa, že v návale prác zabudli tento doklad poslať správcovi dane. Potvrdzuje to aj tvrdenie zodpovedného pracovníka Finančnej správy vo výsluchu svedka na polícii. Ako som zistil a nadobúdal presvedčenie, že v kontrolách dochádza k umelým prieťahom a ešte viac sa znásobujú umelo vyrobené problémy, tak som zobral spravodlivosť do vlastných rúk a podaním dokladov o prieťahoch som to dal vyšetrovateľovi do spisu, preto pracovníkom Finančnej správy už nezostávalo nič iné, ako sa u vyšetrovateľa priznať k prieťahom.“ To je toľko z citátu dotyčného.
Zároveň vzniká teda vysoké podozrenie, že aj týmto spôsobom sa snaží ministerstvo financií zvyšovať efektivitu výberu daní.
Týmto vás žiadam o vyjadrenie k situácii a zároveň o informáciu, ako sú nastavené kontrolné mechanizmy, aby sa zabránilo zbytočnému predlžovaniu kontrol a zadržiavania oprávnených vratiek dane z pridanej hodnoty poctivým podnikateľom, ktorí nemôžu trpieť za to, že štát nevie dostatočne identifikovať ich nepoctivých kolegov, a takisto nemôžu fungovať ako bezplatný zdroj úverov pre štátny rozpočet. Ďakujem.
Tretia interpelácia je na pána ministra vnútra pána Roberta Kaliňáka.
Vážený pán minister vnútra, interpelujem vás ohľadom podozrenia z netransparentného obstarávania rekonštrukcie hasičských staníc.
Jedná sa o obstarávania č.: 2639-WYP, 2640-WYP, 2579-WYP zverejnené 27. februára 2014 a 1. marca 2014.
Prečo nebolo vyhlásených toľko súťaží, koľko je hasičských staníc, teda v každom meste osobitne, aby sa mohli do súťaže prihlásiť aj regionálne stavebné spoločnosti, a tak ponúknuť výhodnejšiu, lacnejšiu cenu a hlavne pracovnú príležitosť v danom regióne.
Podmienky v súťaži sa javia ako pripravené pre konkrétneho dodávateľa, nakoľko požadovaný objem v predpokladanej výške 18 mil. až 20 mil. eur a na jednu zákazku 4 mil. až 4,5 mil. eur je v čase pretrvávajúcej recesie v stavebníctve nehorázna požiadavka a zbytočne zužuje okruh potenciálnych uchádzačov. Ďakujem.
A v poslednej interpelácii sa opäť obraciam na pána ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
Pán minister vnútra, interpelujem vás ohľadom prípadu, o ktorom ma informoval dotyčný občan.
Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii a ktoré vyplývajú z výstupov Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky vyžiadaných týmto občanom, toto prezídium od roku 2008 v problematike tzv. úpadkovej kriminality, resp. úmyselných marení konkurzných konaní, ignorovaním zákonnej povinnosti podať na vlastný podnikateľský subjekt návrh na vyhlásenie konkurzného konania, akonáhle sa tento ocitne v predĺžení (stanovený počet dní, čo je ustanovenie písm. a) ods. 1 § 242 Trestného zákona) nevykonalo žiadne metodické usmernenie, neposkytlo žiadnu praktickú pomoc alebo asistenciu do prípadov riešených na okresných alebo krajských úrovniach, nevydalo ani tú najmenšiu metodickú príručku a nevykonalo žiadnu kontrolu plnenia starších, ale platných metodických pokynov.
Pritom:
A) Úmyselné zmarenia konkurzných konaní ignorovaním uvedenej zákonnej povinnosti zo strany viacerých štatutárov firiem smerujúcich k úpadku neraz spôsobujú u veriteľov druhotnú platobnú neschopnosť, krach ich firiem, nakoľko ich pohľadávky, ktoré by v rámci konkurzného konania mohli byť aspoň čiastočne uspokojené, sú stratené, resp. môžu si ich vymáhať od bezdomovcov a podobne, na ktorých sú vytunelované firmy prevádzané. A kompetentných vrátane top policajných špecialistov na boj s ekonomickou kriminalitou to podľa doposiaľ zistených skutočností netrápi.
B) Zrejme jedinou účinnou prevenciou proti úpadkovej kriminalite je dôsledné vyvodzovanie trestnej zodpovednosti za zmarenie konkurzného konania nesplnením si uvedenej povinnosti. Otázne je, ako môže polícia bojovať proti úpadkovej kriminalite, ak ani špecialistov na ekonomickú kriminalitu krajských riaditeľstiev Policajného zboru a dokonca ani špecialistov Prezídia Policajného zboru podľa všetkého nezaujíma, či nesplnenie uvedenej povinnosti naplňuje alebo nenaplňuje skutkovú podstatu trestného činu marenia konkurzného konania jeho znemožnením, resp. úplným zmarením.
Na otázku, či odbor ekonomickej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru za posledné tri roky vykonal nejakú konkrétnu činnosť za účelom identifikovania prípadných 1. legislatívnych nedostatkov, 2. výkladových alebo aplikačných problémov, čo sa týka ustanovenia trestného činu marenia konkurzného konania, 3. rozdielov, čo sa týka uplatňovania ustanovenia trestného činu marenia konkurzného konania medzi jednotlivým krajmi alebo okresmi, resp. toho, akú činnosť za týmto účelom vykonal, jeho odpoveď znela: „Vzhľadom na skutočnosť, že úradom nebolo identifikované nič z uvedeného, úrad v tomto smere nevykonával žiadnu cielenú činnosť.“
Ako vidno, ku všetkým trom otázkam vznikli odpovede na otázky, ktoré neboli položené.
Odbor zjavne nebol žiadaný o odpoveď, či úrad v tomto smere niečo identifikoval alebo nie, nehovoriac o tom, že prax hovorí o niečom úplne inom. Je tu viac nedostatkov, výkladových problémov a aplikačných rozdielov, než by bolo únosné. Čakať so založenými rukami, že sa niečo samo identifikuje, je veľmi málo. Je to v príkrom rozpore so známym „pomáhať a chrániť“. Pritom občan ešte sám ponúka svoju pomoc pri riešení úpadkovej kriminality, a to aj voči krajským riaditeľstvám.
O tomto stave bol listom informovaný aj prezident Policajného zboru s výzvou, že je na ňom, či v tom zjedná alebo dá zjednať nápravu, aby sa táto problematika konečne začala riešiť. Pritom mu bola aj zo strany občana ponúknutá pomoc, ale nezjednal ju, vec nechal len formálne vyriešiť odboru ekonomickej kriminality.
Podobný osud ako tri uvedené otázky stihol aj ďalších šesť otázok občana zo dňa 21. 7. 2013 opäť s cieľom vyburcovať odbor ekonomickej kriminality k aktivite, a to napríklad otázkou, či odborom spomínaný údajne dlhodobo klesajúci charakter nápadu trestnej činnosti sa vzťahuje aj na rozoberané ignorovanie zákonnej povinnosti podať na seba návrh na konkurz, čo je ustanovenie písm. a) ods. 1 § 242 Trestného zákona. Policajné prezídium nezareagovalo ani na jednu z nich, a to s odôvodnením, že na ne už bolo odpovedané. Toto tvrdenie však nepotvrdzuje žiadna jeho odpoveď.
Preto si vás dovoľujem požiadať o zodpovedanie týchto otázok, či ste mali do prijatia tejto interpelácie vedomosť o stave riešenia alebo neriešenia tzv. úpadkovej kriminality za obdobie od roku 2009 s dôrazom na ustanovenie písm. a) ods. 1 § 242 Trestného zákona (marenie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania), ktoré slúži ako prevencia proti tunelovaniu firiem, ak áno, tak v akom smere teda či tejto problematike bola zo strany príslušného úradu Prezídia Policajného zboru venovaná náležitá alebo nenáležitá pozornosť, v prípade, že bola nenáležitá, či potom bola vyvodzovaná zodpovednosť za nečinnosť, ak áno, tak voči komu to bolo, či to boli radoví pracovníci alebo aj nadriadení vrátane prezidenta Policajného zboru. V prípade, že o stave riešenia či neriešenia tzv. úpadkovej kriminality s dôrazom na ustanovenie písm. a) ods. 1 § 242 Trestného zákona ste doposiaľ vedomosť nemali, žiadam vás o preverenie všetkých tvrdení z tohto listu a v prípade, že ich potvrdíte aj vy, žiadam vás o vyvedenie nápravy o zodpovednosti. Taktiež vás žiadam o vyrozumenie, čo ste vo veci podnikli. Ďakujem veľmi pekne.
Toľko moje interpelácie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2014 14:03 - 14:05 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Šebej spomenul analogickú situáciu v Podnestersku a ďalších krajinách. Ja si tiež myslím, že práve benevolencia veľkej časti svetových krajín k situácii v Podnestersku, Osetsku, Južnom Osetsku, Abcházku posilnila ruské chúťky na ďalšiu agresiu. A preto je o to dôležitejšie teraz povedať jasné nie ruskej agresii a ruskej rozpínavosti. Lebo čo bude nasledovať potom? Charkov? Rostov? Kam sa budú hýbať ďalej na západ ruské vojská, ak im teraz jasne nepovieme, že nie? A riešením môže byť len návrat do pôvodného stavu a len návrat k dodržiavaniu medzinárodného práva aj zo strany, zo strany Ruska.
Včera som mal možnosť debatovať pred stredoškolákmi aj na túto tému s ďalšími kandidátmi na europoslancov a šokovalo ma, že ďalšia kandidátka na kandidačnej listine SMER-u sa vyjadrila, že no, ale veď to je v poriadku, že tam Rusi prišli na Krym, veď oni ich tam pozvali tí občania. Tak som jej pripomenul, že aj v 68. mali sovietske vojská pozývací list. Aj v tomto je to analogická situácia.
O to je dôležitejšie, kolegyne, kolegovia, aby sme si tú situáciu vyjasnili na pôde Národnej rady, aby Národná rada prijala veľmi jasné stanovisko, aby k takýmto demagógiám a dezinformáciám nedochádzalo aj z úst ďalších popredných predstaviteľov Slovenskej republiky. Jednoznačne okupácia zostane okupáciou, agresia agresiou a bez toho, že by sme pomenovali tieto fakty, tak sa ďalej neposunieme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2014 13:44 - 13:46 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj kolegom za pripomienky a doplnenie. Áno, je to skutočne tak, že ilegálne referendum na Kryme pod hlavňami zbraní treba jednoznačne odsúdiť. A to odsúdenie si zaslúži nielen z hľadiska predsedu vlády, aj z hľadiska lídra na eurokandidátke. Je to spoluzodpovednosť. Súhlasím s kolegami, tak ako to formulovali.
Na doplnenie chcem uviesť, že napr. v Sevastopole vykazujú účasť na referende 123 %. To svedčí za všetko, tento údaj, o tom, že naozaj referendum predsa nemôžeme uznať. Ale zásadný rozpor je v tom, že bolo v nesúlade a v hlbokom rozpore s ústavou Ukrajiny.
Takisto chcem podporiť to, čo hovorili kolegovia, že treba pomenovať veci pravými menami. Naozaj agresia zostane agresiou, okupácia okupáciou a zdá sa, že čas ide, ale prostriedky a spôsoby zostávajú. Tak ako v roku 1968, tak aj teraz po takmer 45 rokoch na Kryme podstata zostáva rovnaká. Podstata je agresia, podstata je invázia na cudzie územie, podstata je okupácia tohto územia. Je to neakceptovateľné a treba to odsúdiť od základu, pretože takéto kroky, takéto, takéto hrubé porušovanie medzinárodného práva nemajú v súčasnom svete čo robiť, len eskalujú napätie, zhoršujú stabilitu v medzinárodnej politike a najmä ohrozujú bezpečnosť, bezpečnosť ľudí na celom svete, nielen na Slovensku, ale bezpečnosť naozaj na celom európskom kontinente.
Takže naozaj tá situácia je vážna a som rád, že budeme môcť podporiť uznesenie, ktoré je takto naformulované. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2014 13:27 - 13:40 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda aj pani podpredsedníčka, ctené kolegyne, vážení kolegovia, pán predseda výboru, vážení hostia, dovoľte mi, aby som za náš klub SDKÚ - Demokratickej strany sa vyjadril k tomuto bodu, ktorý považujem v súčasnej situácii naozaj za veľmi, veľmi dôležitý. Teší ma, že sa dostal na program Národnej rady a že ním začíname toto rokovanie pléna, pretože som sa už dlhodobo snažil o to, aby Národná rada zaujala stanovisko k tak vážnemu problému, ako je situácia na Ukrajine. Mnohé parlamenty v Európskej únii už na túto tému diskutovali. Ja som najskôr inicioval výbor pre európske záležitosti, ktorý až po 11 dňoch bol zvolaný na túto tému od mojej iniciatívy, následne niekoľkokrát sedel zahraničný výbor a chcem oceniť aj aktivitu a snahu predsedu zahraničného výboru, ďalších poslancov, pána poslanca Dzurindu aj ďalších všetkých členov naprieč politickému spektru, najmä zo zahraničného výboru, že sa tejto téme venovali. Pretože, ako som už spomínal, výbor pre európske záležitosti, ktorý má kompetenciu zaviazať vládu, aby dodržiavala toto stanovisko, tak bol veľmi, veľmi pasívny vinou svojho predsedu a sedel len jedenkrát. Treba povedať ale pre korektnosť, že sedíme zajtra, pretože vo štvrtok bude premiérska rada a určite táto téma bude na pretrase, pretože téma Ukrajiny momentálne hýbe Európskou úniou aj svetom. Hýbe úplne oprávnene, pretože, obávam sa, dámy a páni, práve po dnešnom prejave Vladimíra Putina v Štátnej dume, že svet je na pokraji ďalšej studenej vojny. Situácia naozaj nie je jednoduchá, pretože kedy, ak nie teraz, by sme mali zaujať stanovisko ako slovenský parlament k tejto téme.
Ak hovoríme, že zahraničná politika má byť hodnotová, teraz práve je tá príležitosť, aby sme sa opreli o hodnoty, aby sme vyjadrili svoje stanovisko ku kľúčovej téme dnešného, dnešnej svetovej politiky. A týka sa veľmi, veľmi Slovenska, pretože sa týka nášho najväčšieho suseda. Predovšetkým, si myslím, že by sme mali pomenovať skutočnosti pravými menami, takými, aké sú. Agresia zostane agresiou, okupácia okupáciou. To, čo sa deje momentálne na Kryme po zložitom vnútropolitickom vývoji na Ukrajine, tak je jednoznačne akt ruskej agresie, je akt porušenia medzinárodného práva, je akt, ktorý narúša stabilitu v medzinárodných vzťahoch, vôbec v zahraničnej politike, na svete, je akt, ktorý ohrozuje bezpečnosť na celom európskom kontinente.
Dovoľte mi pripomenúť, že naša vláda bola dlho veľmi, veľmi váhavá. Keď sa rozhodovalo o tom, či ešte exprezident Janukovyč na Ukrajine sa rozhodne alebo nerozhodne podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou, tak premiér Fico doslova povedal, že ho vie pochopiť, pretože záleží od toho, kto dá viac, či Rusko, alebo Európska únia. Je, dovolím si povedať, hanebné, ak premiér Slovenskej republiky zvažuje takto a nehovorí o základných hodnotách v zahraničnej politike a vôbec v politike ako takej. Pán premiér Fico po tom, čo exprezident Janukovyč odmietol podpísať asociačnú dohodu, doslova povedal, že Európska únia je do seba zamilovaná, čiže postavil sa na stranu exprezidenta Janukovyča. Opäť ďalšie faux pas. Tých faux pas bolo viacero, pretože slovenská reakcia bola váhavá, nebola jednoznačná.
Dlho sme sa snažili, od začiatku tejto krízy sme pomenovali veci pravými menami a SDKÚ - Demokratická strana bola ako prvá, ktorá pomenovala veci pravými menami, a snažili sme sa, aby sme presadili toto stanovisko aj ako stanovisko Slovenskej republiky. Aj, treba povedať, aj vplyvom, vplyvom ďalších kolegov z ďalších politických strán sa to našťastie podarilo a veľmi vítam návrh vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine, tak ako bolo nám doručené do lavíc, ako ho predložil Zahraničný výbor Národnej rady.
K situácii na Ukrajine treba povedať jedno, jeden dôležitý fakt, ktorý sa často opomína, a to je skutočnosť, že stále platia dohody, ktoré sa porušujú. Stále platí medzinárodné právo, ktoré sa porušuje. Zvlášť dôležitá je Budapeštianska zmluva z roku 1994, podľa ktorej sa síce Ukrajina zbavila dobrovoľne jadrových zbraní, a následne za garanciu svojej územnej celistvosti zo strany Európskej únie, zo strany Spojených štátov amerických aj zo strany Ruska. Všetky tieto mocnosti garantovali Ukrajine územnú celistvosť. A v súčasnosti práve táto územná celistvosť je porušená zo strany ruského agresora. Je to treba pomenovať presne tak, ako to je, pretože práve tu je ten základný princíp, tu je tá základná hodnota, o ktorú sa musíme oprieť, nielen dodržiavanie pravidiel, dodržiavanie medzinárodného práva, ale dodržiavanie územnej celistvosti jednotlivých suverénnych štátov.
Dámy a páni, ak nebudeme dodržiavať tento princíp, tak to môže byť veľmi, veľmi nebezpečné. Môže to viesť ku vojnovým konfliktom, ktorý si nikto z nás, verím, neželá. Preto je potrebné využiť všetky spôsoby demokratickou a diplomatickou cestou, aby sme sa vyhli násiliu, vyhli ozbrojenému konfliktu. Chcem preto aj z tohto miesta oceniť zdržanlivosť ukrajinských predstaviteľov, ktorí dávajú prednosť všetkými mierovými a diplomatickými spôsobmi, aby presadili svoje názory, a skutočne svojou zdržanlivosťou zatiaľ dosahujú, že ten, tá, tá iskrička ešte vojnového konfliktu zatiaľ sa nerozhorela, čo je, čo je v tejto situácii kľúčové, a na tom nám, verím, záleží úprimne všetkým.
Aktivity SDKÚ - Demokratickej strany na..., od začiatku na Ukrajine boli pomerne činorodé. Najskôr sme začali po tom, ako sa situácia začala komplikovať a začala byť zložitejšou, sme začali robiť aktívne zbierky na pomoc ľuďom, ktorí demonštrovali za svoje názory na ukrajinských uliciach, ktorí hovorili svoje názory pod vlajkou Európskej únie, ktorí bojovali za slobodu a demokraciu. Naši mladí z Novej generácie zorganizovali túto zbierku, ktorú sme boli, aj ja som osobne bol doručiť výsledky zbierky, humanitárnej zbierky priamo na Ukrajine ľuďom, ktorí ju potrebujú. Iniciovali sme potom takisto zdravotnícke ošetrenie ľudí, ktorí boli zranení v týchto nepokojoch, a obrátil som sa aj na ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby Slovensko prijalo v rámci možností ľudí, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie, aj do svojich medicínskych zariadení.
Z tohto miesta musím oceniť aj postoj ministra Lajčáka, pretože táto žiadosť bola vyslyšaná, dokonca hneď nasledujúci deň. Pán minister ju predložil na Bezpečnostnej rade štátu a deklaroval ju ako stanovisko vlády, čo ma osobne naozaj teší, a dokonca musím povedať, aj keď sme na tému Ukrajiny mali s pánom ministrom pomerne iskrivú debatu na pôde eurovýboru, musím povedať, že keď som sa obrátil na neho, pretože sa na mňa obrátili aj slovenskí, aj ukrajinskí občania so žiadosťou o pomoc postihnutým, zraneným ľuďom, tak ministerstvo zahraničných vecí konalo naozaj veľmi promptne aj minister Lajčák, aj jeho pracovníci konali naozaj veľmi, veľmi promptne a snažili sa vyjsť v ústrety, v čom, vo všetkom, čo bolo v ich silách. Takže odkedy, odkedy slovenská diplomacia sa priklonila k európskemu stanovisku, čo síce, treba povedať, trošku trvalo, lebo najmä Poliaci a Česi boli veľmi, veľmi promptní a veľmi jasní. Slovenská exekutíva dlho váhala, ale odkedy sa pripojila, tak treba povedať, že, že akcie a taká aj ochota zo strany ministerstva zahraničných vecí, tak naozaj tam bola, a myslím si, že bola aj účinná, čo, čo treba korektne oceniť.
Dovoľte mi ale povedať aj stanovisko k tomu, čo neoceňujem. Neoceňujem výroky niektorých vrcholných politických predstaviteľov, dokonca europoslancov a ľudí, ktorí kandidujú do Európskeho parlamentu, ktorí sa vyjadrujú hanlivo na tému Ukrajiny, hanlivo na tému referenda na Kryme, ktorí dokonca hovoria o tom, že tí, čo spochybňujú referendum, ilegálne referendum, ktoré sa uskutočňuje pod hlavňami zbraní, by sa mali niekomu ospravedlniť.
Dámy a páni, autorkou tohto výroku je pani Monika Flašíková-Beňová. Ten výrok pochádza zo včera a považujem ho za škandalózny nielen preto, že je v rozpore s oficiálnou politikou slovenskej vlády, v rozpore so spoločnou zahraničnou politikou Európskej únie, ale predovšetkým, že je v rozpore so zásadnými pravidlami slušnosti, v rozpore so zásadnými hodnotami, ktoré by mala zahraničná politika a slovenskí ústavní činitelia a slovenskí reprezentanti aj na európskej pôde dodržiavať. Myslím si, že takýto výrok si zaslúži v prvom rade ospravedlnenie zo strany pani europoslankyne a na druhej strane aj akciu zo strany predsedu vlády. Pán predseda Fico ešte včera pri predstavovaní svojej eurokandidátky povedal, že SMER kandiduje ľudí, ktorí budú brániť národnoštátne záujmy Slovenska, ktorí budú komunikovať s vládou, parlamentom, prezidentom a budú sa snažiť presadzovať slovenské záujmy a slovenské postoje. Tento rozpor pani, tento výrok pani Moniky Flašíkovej-Beňovej je v zásadnom rozpore s týmto stanoviskom, ak to pán premiér Fico myslí vážne, že ozaj chce nominovať ľudí, ktorí hája národnoštátne záujmy, tak môže urobiť len jediné, môže urobiť to, že stiahne pani Moniku Flašíkovú-Beňovú z kandidátky do europarlamentu, pretože jej výroky sú hanebné a jej výroky zatieňujú všetko to, čo urobila slovenská diplomacia a slovenskí predstavitelia v tomto ohľade a v tejto oblasti k situácii na Ukrajine.
Chcem povedať na záver, že, ešte raz, že naozaj oceňujem toto vyhlásenie zahraničného výboru, a treba povedať veľmi jasne, že Slovenská republika podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, odsudzuje ruskú agresiu, odsudzuje ruskú okupáciu. Oceňujeme zdržanlivý postup najmä ukrajinských predstaviteľov a, samozrejme, neuznávame separatistické referendum o pričlenení Krymu k Ruskej federácii, pretože sa uskutočnilo v rozpore, v jasnom rozpore s ústavou Ukrajiny. Preto SDKÚ - Demokratická strana zahlasuje za toto vyhlásenie, a naozaj som rád, že sme sa k tomuto bodu dopracovali na schôdzi Národnej rady. Verím, že toto vyhlásenie prejde, keďže prešlo na zahraničnom výbore naprieč politickým spektrom, a že konečne Slovenská republika bude mať jasné stanovisko ku kľúčovému problému súčasnej zahraničnej politiky, ku kľúčovému problému, ktorý dnes hýbe svetom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2014 11:37 - 11:45 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som za náš klub SDKÚ - Demokratickej strany povedal pár slov k predmetnému návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.
Keďže pán predseda vlády a po ňom aj pán minister vnútra za obhajobu vlády sa snažili vyhýbať tej podstate, veľmi rád by som zopakoval zopár faktov, ktoré nás viedli k tomuto kroku, k podaniu návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.
Predovšetkým prvá vláda Roberta Fica najskôr účelovo zmenila návrh zákona, ktorými vláda predávala emisie. Zmenila ho tak, aby mohla použiť sprostredkovateľa. Prečo to tak bolo, sme sa dozvedeli až následne, po tom, čo sa zrealizoval predaj, kedy 15 mil. ton emisií sa predalo za cenu 5 eur a 5 centov, pričom trhová cena bola minimálne dvojnásobne vyššia. Svedčí o tom stav predaja v Česku, na Ukrajine, kde sa predávalo za 10 eur, v Maďarsku za minimálne 13 eur.
Túto zmluvu ešte v novembri 2008, presne 13. novembra 2008 za vládu Slovenskej republiky podpísal vtedajší minister životného prostredia Ján Chrbet. Keď sa táto zmluva stala predmetom medializácie a keď tie podozrenia sa objavovali vo väčšej a väčšej miere, stúpol aj tlak na vyšetrenie tohto podvodu. Piateho mája 2009 preto vtedajší minister Chrbet verejne deklaroval, že vyrokoval zrušenie tejto zmluvy bez dopadu čo i len jediného centu na Slovensko. Následne na to 6. mája 2009 vtedajší predseda vlády Robert Fico podal návrh na odvolanie ministra Chrbeta. Doteraz, dámy a páni, doteraz tento fakt zostáva nevysvetliteľný. Prečo predseda vlády odvolal ministra, ktorý navrhoval zrušiť zmluvu? Myslím si, že to jasný dôkaz politickej zodpovednosti, ktorá je stále evidentnejšia.
Vyšetrovanie prebiehalo, ako sme si zvykli, prebiehalo už pomerne dlhú dobu, ale presne pred mesiacom, 13. januára 2014 sa objavili nové informácie. Sám prezident Policajného zboru nás informoval o tom, že existujú nové informácie, že dostali zo Švajčiarka naši policajti informácie o prevode účtov, osôb a pozadí tohto podvodu. Preto sme sa následne začali o to viac zaujímať a snažili sme sa dostať k tomuto zoznamu. Keďže nám nebola umožnená správa vlády na túto tému, iniciovali sme mimoriadnu schôdzu, ktorú vládna strana znemožnila. Preto stojíme tu dnes v tejto snemovni, preto debatujeme na túto tému pri odvolávaní predsedu vlády, pretože to je jediná možnosť, kde sa dá hovoriť práve o tomto podvode, ktorý potrebuje ďalšie odhalenia.
Tento emisný podvod je symbolom vládnutia Roberta Fica za jeho prvej i druhej vlády, kedy evidentne preferuje finančné skupiny na úkor občanov. Je symptomatické, že koncom minulého roka boli schválené zákony, ktoré sme dali na Ústavný súd, pretože podľa nášho presvedčenia sú protiústavné, či to bol zákon o dani z príjmu alebo zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorými vláda ide proti vôli občanov, zamestnancom, zamestnávateľom a ktorými sa ich snaží zdierať. Na jednej strane profitujú finančné skupiny, na druhej strane evidentne vláda ukladá ďalšie, ďalšie povinnosti a ďalšie dane na občanov. Len jedna zavedená nová daň, daňová licencia, takzvaná daň zo straty, ktorú musia znášať občania, má priniesť do štátneho rozpočtu zhruba takú sumu, o akú prišla Slovenská republika práve na tomto emisnom podvode. Hovorím to zámerne preto, aby sme si uvedomili, že keby SMER nepodvádzal, tak by nemusel zvyšovať dane. Pri tomto podvode zostávajú stále nevyriešené mnohé otázky, preto využijem túto príležitosť, aby som ich položil, a tým jediným adresátom môže byť len a len predseda vlády.
Naozaj ma zaujíma, aké konkrétne kroky podnikol na získanie doplatku 15 mil. eur za predaj emisií firme Interblue Group z Washingtonu a aby zverejnil podrobný prehľad všetkých krokov, ktoré ministerstvo doteraz urobilo, aj vláda, ktoré doteraz urobila.
Otázkou zostáva, či uznáva firma Interblue Group alebo Interblue Group Europe do dnešného dňa pohľadávku Slovenska vo výške 15 mil. euro. Je tiež dôležité, či firma Interblue Group vzniesla voči Slovensku dodatočné požiadavky na správy alebo informácie o spôsobe použitia zdrojov z predaja emisných kvót. Otázkou je aj to, či predseda vlády doteraz podnikol v štáte Washington konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska. Ak áno, aké? A či sa obrátil na tamojšie súdy.
Zaujíma ma tiež, či preskúmal, či firma Interblue Group zanikla v štáte Washington zákonnou cestou. Pripomínam, že táto garážová firma vznikla len v tom istom roku, ako urobila tento kšeft storočia so Slovenskom. Ak firma Interblue Group nemá univerzálneho právneho nástupcu, pán premiér, vyvodili ste z tejto možnosti príslušné závery? Napríklad o následnej neplatnosti zmluvy o predaji emisií medzi Slovenskou republikou a firmou Interblue Group? Ďalšia otázka je: podali ste v štáte Washington trestné oznámenia na konateľov firmy pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa a možného nezákonného zániku firmy? Obrátili ste sa na slovenské orgány činné v trestnom konaní, aby zabezpečili súčinnosť s orgánmi vo Švajčiarsku a v Spojených štátoch amerických? Tiež ma zaujíma, či pán predseda podnikol konkrétne právne kroky na vymoženie pohľadávky Slovenska vo Švajčiarsku. No a v neposlednom rade, či súhlasilo ministerstvo s prípadným prechodom a prenesením záväzku z firmy Interblue Group na švajčiarsku firmu Interblue Group Europe.
Zodpovedanie týchto otázok je dôležité pre vyjasnenie si postoja predsedu vlády, ktorý doteraz jasne zastával záujmy finančných skupín oproti záujmom občanov. Preto ja i celý klub SDKÚ - Demokratickej strany podporíme prednesený návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2014 10:49 - 10:51 hod.

Ivan Štefanec Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Nuž, pán minister, tak ako aj predseda vlády, aj vy ste svojím vystúpením len potvrdili politickú zodpovednosť SMER-u za túto kauzu. Ani predseda vlády, ani vy ste nevysvetlili zásadnú vec, prečo bol odvolaný minister, ktorý chcel zrušiť pre Slovensko nevýhodný kšeft. Ešte 5. mája 2009 vyhlásil vtedajší minister Chrbet, že vyrokoval zrušenie kontraktu bez dopadu čo i len jediného centu na Slovensko. Šiesteho mája 2009, deň po tom, čo to minister vyhlásil, prišiel vtedajší premiér Fico za prezidentom s návrhom na jeho odvolanie. Do 24 hodín po tom, čo chcel vyrokovať, čo oznámil vyrokovanie pre Slovensko nevýhodného a špinavého kšeftu.
Myslím si, že tento argument ste sa ani nepokúsili spochybniť, pretože je nespochybniteľný, a ani ste sa ho nepokúsili vysvetliť, pretože z vašej strany je nevysvetliteľný. Keď sa pýtate, prečo je dnes táto kauza témou dňa, nuž aj preto, že 13. januára tohto roku, takto pred mesiacom polícia potvrdila, že dostala od justičných orgánov Švajčiarska výpisy z účtov, prevodné príkazy a výpisy k obchodným spoločnostiam. Čiže informácia o tom, kto stojí za týmto špinavým kšeftom. A tak, ako aj pred mesiacom, hovoríme aj dnes, že verejnosť má právo dozvedieť sa, kto sa obohatil na úkor občanov. Preto sme zvolali mimoriadnu schôdzu a preto dnes odvolávame premiéra, pretože vaši poslanci znemožnili debatu na túto tému pre týždňom v tejto snemovni. Takže hovorme k veci a budem rád, keď v ďalšom priebehu schôdze vy a vaši poslanci sa budú vyjadrovať k týmto faktom.
Ďakujem.
Skryt prepis