Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14.5.2019 o 17:12 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 14.5.2019 17:12 - 17:21 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Dobrý podvečer, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, kolegovia a kolegyne, chcela by som sa vyjadriť k vybraným témam správy o pôsobení Slovenska v Európskej únii a chcem sa venovať oblasti životného prostredia.
Ešte v júli 2018 Slovensko obdŕžalo výzvu Európskej komisie na nápravu s tým, že nedostatočne chráni lesy a ohrozuje tým populáciu vtáctva. A na základe nedostatočných opatrení Európska komisia rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Slovensku z dôvodu nezabezpečenia náležitej ochrany prírody, čo spôsobuje výrazný pokles počtu vtáctva.
Zaujalo ma, pán minister, že o tejto skutočnosti v správe nebola ani zmienka (zaznievanie gongu), ako aj o ďalších európskych, európsky významných podaniach, ktoré považujem, alebo medzinárodných, by som priam povedala, nielen európskych, ktoré považujem za veľký nedostatok tejto správy. V tejto veci, v tomto podaní v Európskej komisii som vás aj, pán minister, interpelovala a musím povedať teda, neviem, či ste čítali odpoveď, ktorú ste mi zaslali, ale teda predpokladám, že je to váš podpis, ktorý figuruje pod odpoveďou k tejto interpelácii, pretože naozaj bola to vlastne diplomatická nota nič nehovoriaca o konkrétnych krokoch. Pritom ide o naozaj veľmi významné podanie, ktoré môže mať dopady na Slovensko nielen finančné, ale hlavne ide o to, že dôvody, pre ktoré toto odôvodnené stanovisko sme dostali, sú, môžu byť pre našu krajinu fatálne.
Ide o rozsiahle výruby lesov a o likvidáciu, likvidáciu biotopov pre Tetrova hlucháňa. Slovensku hrozí žaloba zo strany Európskej únie za nedodržiavanie týchto, týchto záväzkov. A do konca marca mala byť, tohto roka, samozrejme, to ešte nemôže byť v správe, ale predpokladám, že teda mohlo to byť v správe za rok 2018. Do konca roku dvetisíc, teda do konca marca tohto roku malo byť podaná informácia o tom, aké opatrenia slovenská strana prijme. Keď by sme si čítali vašu správu a nemáme tieto informácie, tak by sa mohlo zdať, že všetko je v poriadku, ale nie je.
Ďalší škandál, ktorým Slovenská republika čelila, začal ešte v roku 2017, kedy sme čelili škandálu ohľadom lokality svetového dedičstva UNESCO – Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Vláda mala prijať komplexný návrh opatrení, ktoré mali byť prezentované v minulom roku, a dodnes nie sú prijaté opatrenia. Áno, je pravdou, že vláda prijala pozmenené uznesenie, kde si termín posunula. Ale to neznamená, že ten škandál tu naďalej nie je a odpovede pre výbor UNESCO nemáme. Ale s výrubom, výrubom v týchto lokalitách pokračuje aj naďalej.
Ďalšia vec, ktorá si myslím, že mala tam byť, v správe, pretože sa týkala taktiež obdobia, ktoré ste prezentovali, a ide o Agendu 2030. Je to známa aj ako agenda udržateľných rozvojových cieľov a bola to jedna z vašich top priorít, ako ste boli predseda 72. Valného zhromaždenia OSN. Táto agenda platí pre všetky krajiny vrátane Slovenska. Prečo správa neobsahuje žiadne informácie o plnení uznesení? Sú tam vážne veci, ktoré sa týkajú nielen zriadenia hodnotiacej komisie. To je najmenej. Ale ide o to, aby tam reálne kroky, o ktorých tvrdíme v strategických dokumentoch a rôznych správach, že sa plnia, ale vidíme všetci, keď ideme do našich lesov, že to nie je pravda. Minimálne, minimálne v tejto oblasti lesného hospodárstva, kde aj Agenda 2030 hovorí o tom, že do roku 2020 má byť zastavené masívne odlesňovanie lesov nielen na Slovensku, ale na svete.
A to je tiež jedna z vecí, na ktorú chcem poukázať ešte v ďalšom, že my sa tu staráme o lesy v iných krajinách, iných, tretieho sveta a snažíme sa ich primäť k tomu, aby neodlesňovali, ale pritom naše odlesnené hory vidno z lietadla.
Píšete, že v oblasti lesníctva Slovensko sa malo zúčastniť teraz v máji 14. zasadnutia fóra OSN o lesoch. Tak som si našla správu na stránke ministerstva pôdohospodárstva, kde teda akože je to vskutku výsmech o tom, čo sa tam prezentovalo, ako je všetko vlastne u nás v poriadku. Čudujem sa, pán minister, že vlastne sa staviate vy v tejto správe do úlohy štatistu, respektíve diplomatického zahladzovania neschopnosti vašich kolegov, rezortných kolegov, ktoré majú práve tieto, túto oblasť z ochrany adaptácie Slovenska na zmenu klímy, alebo zabezpečenia znižovania uhlíka únikov do ovzdušia, že potom to tak diplomaticky v tej správe učešete, že všetko vyzerá v poriadku, lebo len sme unikli natesno (zaznievanie gongu) konaniu Európskej komisii voči neplneniu smernice o ovzduší. To aj sa uvádza vo vašej správe, že teda iní tam boli, v tom konaní, ale my nie. Ale všetci veľmi dobre vieme, že teda my tú smernicu nedodržiavame a nedodržiavame ju z viacerých, z viacerých dôvodov. Napríklad jeden z nich je, aj medzery v monitoringu, sú to veci, keby sme ten monitoring mali poriadny, tak by sme asi neboli takí spokojní s kvalitou znečisteného ovzdušia. To, že o tom nevieme, neznamená, že to znečistenie nie je.
To isté sa týka aj znečistenia vôd. To je ďalšia smernica, ktorá je medzinárodná a ktorá od roku 2004 je, platí aj rámcová smernica o vodách, platí aj pre Slovensko. Problémom je, že naozaj sa vykazujú nepravdivé údaje do Európskej komisie. Tvárime sa, že všetko je v poriadku, ale pritom, pozrime sa, čo sa deje na Žitnom ostrove. Naša studnica, naša ropa 21. storočia, pitná voda je dnes zamorená toxickým kokteilom zo skládok a zlého hospodárenia v lesnom hospodárstve a pôdohospodárstve.
Nič vo vašej správe sa nehovorí o zmluve s Maďarmi ohľadom plnenia podmienok a záväzkov Vodného diela Gabčíkovo, ale taktiež ani plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorá vyplýva z haagskeho rozhodnutia. To sú, vaša parketa, váš splnomocnený zamestnanec má tieto veci na starosti. Minulý rok bolo 25 rokov od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Ale tento detail a problémy spojené s týmito záväzkami sa do správy nedostali.
Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny, áno, máte tu súpis opatrení, ktoré Slovensko prijalo ako programy starostlivosti, najmä o chránené vtáčie územia. Bolo to jednou z kritiky zo strany Európskej únie, že tieto programy starostlivosti nemáme. Áno, je pravdou, že vláda ich viacero schválila. Lenže pravdou aj je, že nie sú implementované do praxe, že nie sú premietnuté do programov starostlivosti o les. A to, čo vidíme v našej krajine, je dôsledok toho, že na jednej strane nerobíme to, čo hovoríme, ale niečo hovoríme a konáme niečo úplne iné.
Ste členom tejto vlády a očakávala by som ako minister zahraničných vecí, že budete tlačiť na svojich kolegov, na to, aby nielen rozprávali o plnení medzinárodných záväzkov, ale hlavne aby ich napĺňali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 10:34 - 10:35 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega, pán poslanec Blaha, teda vás počúvať, to je naozaj veľká silná šálka kávy. Vy ste hrozbou pre zahraničnú politiku. Bo vy zovšeobecňujete to, čo sa vám hodí. Súdite, hejtujte a ohovárate. Ako môžte povedať, že nemáme radi ruský národ? Kto nemá rád ruský národ? Ale ruský prezident ani ruská vláda nie je ruský národ. Poznáme mnoho ľudí, ktorí tu žijú, to sú skvelí ľudia. To je ruský národ. Ohovárate nášho prezidenta, v zahraničnej politike sa vyjadrujete, ako chcete, s rozporom s oficiálnou politikou našej krajiny. Vy ste hrozbou zahraničnej politiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 18:29 - 18:31 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela poukázať, že či, resp. či nemôže dochádzať k dvojitej..., energeticky náročné, tak väčšinou sú to podniky, ktoré majú zvýšené množstvo emisií do ovzdušia, a v rámci tohto je vypísaná schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, kde sa... uniká uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie. To znamená, že tieto podniky, ako je Slovnaft , U. S. Steel Košice a ďalšie, dostávajú z Environmentálneho fondu z rezortu životného prostredia státisíce až milióny eur štátnej pomoci na dorovnanie vlastne v cene elektrickej energie.
A keď tak počúvam diskusiu k tomuto návrhu zákona, tak dávam otázku, či náhodou nejde o dupli..., návrh o duplicitnej štátnej pomoci. V podstate už jedna štátna pomoc je poskytnutá týmto firmám, majú inú, regulovanú ceny elektriny, a teda či tá druhá štátna pomoc nie je v rozpore s dobrými mravmi a s etikou a so zákonom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 16:49 - 16:51 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za vystúpenie, Karol, ale chcela by som ešte podotknúť a pripomenúť aj otázku prevádzkovej bezpečnosti ohľadom využívania vody, ktorá je potrebná pre prevádzku, a v súvislosti so zmenou klímy, ktorá prináša to, že naše vodné nádrži, nádrže a naše rieky sú čoraz, majú čoraz menej vody, a práve veľká nádrž Veľké Kozmálovce, ktorá už dnes je na hranici využitia pre dva bloky existujúce, má sa využívať aj pre ďalšie dve, a pritom stále nie je preukázané, či to bude dostatočné. Taktiež čo bude v prípade havárie, ak by nebodaj došlo k niečomu takému, ako bolo vo Fukušime, kde práve nedostatok vody na chladenie spôsobil nárast tejto obrovskej tragédie, a na tieto otázky, o tomto sa ako keby mlčalo.
A naozaj by ma zaujímala pravdivá, relevantná nejaká analýza, ako je to s množstvom vody potrebnej pre využívanie ďalších dvoch blokov v Mochovciach, či je jej dostatok, či to nebude tlak na budovanie napríklad vodnej nádrže Slatinka, ktorá, o ktorej sa hovorí, že nemá byť pre Mochovce, na druhej strane sa hovorí, že je nevyhnutná pre Mochovce. Ak áno, či bude tlak na financovanie, a pritom vieme, že je tam veľký odbor ekológov voči výstavbe tejto Slat..., tejto, tejto nádrže. Sú to veci, ktoré sa zdajú ako keby podružné, ale si myslím, že sú v konečnom dôsledku kľúčové pre prevádzku v Mochovciach, a preto o tom tu hovorím takto nahlas a verím, že zodpovední ma počujú a tieto odpovede sa verejnosť, sa ich dozvie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 16:03 - 16:05 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
No, takže ja som hovorila o tom, že v zmysle koncesnej zmluvy verejný obstarávateľ má právo kedykoľvek vlastne vstúpiť na stavbu, požadovať si výsledky, výsledky analýz, byť pri technických skúškach. Ja som nehovorila, že má technický dozor odoberať vzorky. Pán Antal, vy spomínate odber vzoriek, ktoré už realizovala pravdepodobne inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad. Verejný obstarávateľ nemá právo robiť vzorky, má právo si pýtať analýzy, má právo byť na tej stavbe a dohliadať na to, ako sa tieto veci robia. Ak boli robené a neboli zistené, je to len dobre, avšak tie zábery, ktoré sme videli, a informácie o tom, aká zemina sa vozí zo skládok zeminy od odpadového mafiána M. G., kde sa skládkuje aj zemina z Apolky, dáva tie podozrenia, že na niektorých miestach môže byť zakopaná takáto zemina.
Ja hovorím aj o tom v svojom vystúpení, že technický dozor mal napríklad zabrániť ťažbe štrku nezákonným spôsobom, ktorý vykonával, vykonával na základe objednávky a priamo konzorcium pre výstavbu diaľnice, a napríklad aj v tejto veci sa nekonalo, pretože tá ťažba sa vykonávala ešte pred pár dňami. Čiže ten technický dozor a kontrola kvality, monitorovania celej stavby malo byť asi dôslednejšie a za toto je plne, plne zodpovedný minister a za všetky tie škody, ktoré, keď sa stanú, bude zodpovedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2019 15:54 - 16:02 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rozhodla som sa ešte vystúpiť aj v ústnej rozprave, pretože niektoré veci, ktoré odzneli aj následne v ďalších, nasledujúcich diskusných príspevkoch a faktických poznámkach, tak považujem za dôležité vysvetliť a doplniť a najmä, ktoré sa týkajú výstavby a kauzy škandálu na diaľnici D4 a R7. Chcem vlastne vysvetliť, ako je to s tým posudzovaním vplyvov na životné prostredie, so súdom a vydaným stavebným povolením, škoda, že pani poslankyňa Sárközy tu nie je, ale, ale bude dobre, keď ma budete aj, pán minister, aj vy počúvať, no ale tak hádam tu máte svojich vyslancov.
Takže podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, § 38 zákona EIA, platí, že povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ktoré podlieha rozhodovaniu podľa tohto, tohto zákona. Vydané rozhodnutia boli zo zisťovacieho konania, boli v zmysle rozhodnutia krajského súdu zrušené, a teda rozhodnutia ako také, a vrátil ministerstvu životného prostredia krajský súd na nové konania. Ako také vlastne neexistujú, to znamená, že v zmysle tohto zákona tie vydané stavebné povolenia, ktoré boli, sú neplatné.
Pamätá na to aj koncesná zmluva v bode 14.10, kde sa extra hovorí o tom, že zrušenie stavebných povolení alebo existujúcich územných rozhodnutí sa bude považovať za skutočnosť, ktorá je kompenzačnou udalosťou.
Poprosila by som vás, pán minister; nie je tu, takže túto poznámku si nechám na čas, kedy prídete, a išla by som ďalej k tejto koncesnej zmluve. A síce chcem citovať niektoré, niektoré paragrafy z, alebo, respektíve články konkrétnych, konkrétnej, v zmluvách, to znamená ohľadom kontroly a možnosti dozoru, vykonávania dozoru. Viackrát bolo spomínané a odkaz, že no však máme tu nezávislý dozor, rakúsku, vysúťaženú rakúsku spoločnosť, no a keď sa preukáže, že neplnila svoju, svoje povinnosti, tak bude zle. Lenže máme tu aj články 18.2 napríklad, kontrola kvality, kde vlastne sú uložené možnosti priamo verejnému obstarávateľovi, ktorým je ministerstvo dopravy, keď, ktoré môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia vykonať previerku procesov riadenia a kontroly kvality u koncesionára i subdodávateľov.
Takže, pán poslanec Antal, toto je pre vás odpoveď, lebo vy ste hovorili, no tak ako mal, pán minister začal konať, akonáhle nabehla polícia. Nuž, mal konať dávno predtým, pretože o tých skutočnostiach, o tých podozreniach, ktoré sa tam diali, veľmi dobre vedel on aj pán minister životného prostredia. Takže teraz sa len spoliehať na to, že vlastne teraz sa založí environmentálna polícia a teraz sa začne konať, je neskoro, pretože zmluva umožňovala nabehnúť a vykonávať kontrolu a v hocijakej chvíli, a dokonca aj kontrolu u subdodávateľov.
Taktiež okrem samotného verejného obstarávateľa mal tam byť aj technický zástupca. Technický zástupca podľa zmluvy nie je menovaný nezávislý, nezávislý dozor. Čiže mali dokonca právo bez ohľadu na povinnosti koncesné na vlastné náklady, mali právo vstúpiť na stanovisko v akomkoľvek primeranom čase. Čiže sa vykrúcať z toho, že nevedeli, nemohli, nie, to je priama, priama zodpovednosť verejného obstarávateľa, ktorým je ministerstvo, ministerstvo dopravy.
Dozvedáme sa, že aj tu dochádza k ťažkostiam k platbám subdodávateľom na stavbe D4. Stavba, ktorá má hodnotu 1,8 mld. eur. Samotný článok hovorí dokonca, že verejný obstarávateľ, keď o tom vieme a keď sú tieto podozrenia, má právo sa zúčastňovať stretnutí medzi koncesionármi a subdodávateľom. Čiže keď takéto rokovania ohľadom neplatenia, ak je to pravdou, tak verejný, mal byť verejný obstarávateľ tam a brániť záujmy tých subdodávateľov, ak je pravda, že nebolo, nebolo mu vyplácané za jeho prácu. Verejný obstarávateľ, technický zástupca verejného obstarávateľa si kedykoľvek na požiadanie žiadať technologické postupy, plány odoberania vzoriek, plány overovania, výsledky týchto skúšok. Opakujem, neobstojí tu tento argument a minister, pán minister je plne zodpovedný, osobne zodpovedný za to, že situácia sa dostala do takéhoto, takéhoto bodu, aký na stavbe diaľnice D4 je v súvislosti s podozrením ukladania do podsypu materiálov, ktoré tam nepatria. Materiálov, o ktorých sa ani dnes nehovorí, ktoré môžu byť kontaminované ropnými produktami z bývalej rafinérky.
A naďalej; a ešte vlastne by ma zaujímalo, pán minister, nie ste tu, ale tak, že aké zmeny boli požadované zo strany verejného obstarávateľa. Pretože bolo posudzovaných minimálne v prvom úseku Jarovce – Ivanka, boli posudzované minimálne päť zmien tých, o ktorých hovorím, že boli rozhodnuté súdom, že nezákonným spôsobom. Zaujímalo by ma, koľko tých zmien bolo vyvolaných na základe pokynu obstarávateľa. Či všetky boli len na základe iniciatívy koncesionára, alebo ako to bolo s verejným obstarávaním.
Pán minister, keďže ste už tu, tak by som vás chcela vyzvať k tomuto, že namiesto toho, že urážate našich občanov, ktorí majú záujem o veci verejné, ktorí robia prácu za vás a za vašich miliónmi platených eurami poradcov, ktorí majú dohliadať na to, aby ste dodržiavali zákony, tak vás vyzývam, aby ste sa ospravedlnili týmto ľuďom, ktorých ste tuná takýmto spôsobom osočili a ktorí práve poukázali na nezákonné postupy orgánov štátnej správy a ktoré ich, správnosť ich poukázania na tieto konania potvrdil aj krajský súd svojím rozhodnutím. Je nepríslušné, aby ste takýmto spôsobom vlastne ľuďom, ktorí pracujú, majú záujem o veci verejné, idú s kožou na trh, pretože sa dokážu postaviť tejto mašinérii, aby ste vy ich takýmto spôsobom urážali a dokonca, dokonca im vlastne istým spôsobom bránili vykonávať možnosť rozhodovania v životnom, v správe životného prostredia.
Sám ste sa tu vy priznali, že ste svojvoľne rozhodli o tom, že napríklad na diaľnici D1 kolektory nebudú a staviate niečo úplne iné. Nuž, pán minister, určite za toto vás nikto vešať nebude, pani manželka sa nemusí báť, ale možno zubnú kefku by ste mohli mať v pohotovosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:45 - 15:46 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega, takže váš názor je, že stavba nie je zastavená a investor môže pokračovať. Nuž asi áno, nie je zastavená v zmysle toho, aby nejaký štátny orgán stavbu zastavil, to máte pravdu. Ale ako môže investor pokračovať, keď nemá vyplatené vlastne svoje nároky? Veď ste boli na tom poslaneckom prieskume a vlastne nemá zaplatených 120 mil. svojej práce. Takže namiesto toho... (Reakcia z pléna.) No ale tak ste videli, že tam bola odvedená práca, tak namiesto toho, aby sa tam vlastne preháňal pán minister s pánom Pellegrinim a vlastne dehonestoval staviteľa, zhotoviteľa a bránil vlastne následne ku nejakej rozumnej komunikácii, tak ste mali zvolať nejakého mediátora, ktorý by objektivizoval príčiny danej situácie pri tak veľkom diele, ako tresknúť dvermi a povedať, ja vás odtiaľ vyprášim, odtiaľ preč. Veď mediátor mohol nezávislý zistiť, kde je pravda, zrejme pochybenie boli na obidvoch stranách, a nájsť spoločné riešenie, pretože mali sme mať – a dúfam, že všetci – jeden výsledok za cieľ, aby bol ten tunel a diaľnica čím skôr hotová. A nie, aby sme boli svedkami tuná hádok a vlastne doťahovania sa, ktoré bude poškodzovať celé Slovensko a hlavne slovenskú verejnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:57 - 14:58 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega, zareagujem len na jednu vec, ktorú ste povedali v úvode, kde ste pochválili pána ministra za to, že neškrtal výdavky alebo projekty, ktoré boli pripravené v predchádzajúcich vládach. Nuž, tak ani nemohol, veď teda predtým ako bol opozičným poslancom, no a potom sa stal za MOST členom vlády kontinuity Roberta Fica, tak ako by si mohol dovoliť škrtať nejaké projekty, ktoré pripravili dve predchádzajúce vlády Roberta Fica, však teraz je vlastne ako MOST s nimi v jednom šíku a v jednej línii. Takže to nemalo byť, to ste ho nemuseli chváliť, to bolo asi automatické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:10 - 14:12 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ja mám k tomu komentár a ďakujem za excelentné vystúpenie, pán kolega Baránik, pretože presne to sú tie nášľapné míny, o ktorých sa tuná nechce rozprávať. To sú tie, ktoré sa prehliadajú, vyťahujú sa len nejaké kyslé hrozienka z celého toho koláča a fabuluje sa pred národom, že akých máme hrdinov, pána ministra a pána premiéra, že zatočili tuná s dodávateľom, ale; dodávateľom stavby, takej veľkej stavby, ako je tunel Višňové. Nuž ale zatočili v prvom rade s občanom, s občanmi Slovenskej republiky, ktorí vďaka tomuto ich akože hrdinstvu nebudú mať tunel ešte dlhé roky a budú chodiť a tlačiť sa v kolónach okolo, pod Sitnom a na ďalších úsekoch, neexistujúcich súbežných cestách pri neexistujúcich diaľniciach.
Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoje vystúpenie a analýzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:34 - 13:36 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán minister, chcem sa vás opýtať, vy si dovoľujete urážať občanov Slovenskej republiky? Ako si to môžete dovoliť takto urážať ľudí, ktorí za vás robia prácu a v súlade so zákonom a svojimi medzinárodnými všelijakými zmluvami, ktorými sa zaviazala Slovenská republika, poukazujú na nedostatky v procesných konaniach vlády Slovenskej republiky a rezortných ministerstiev a vy hovoríte, že títo ľudia sú zodpovední za meškanie stavby? Sám ste tuná povedali, ja som rozhodol, že sa nebude stavať diaľnica tak a tak, ja som rozhodol, že sa budú stavať štyri pruhy na diaľniciach, nebudú tu žiadne kolektory. Nuž, ale to ste si mali rozmyslieť skôr alebo keď ste to chceli povedať, mali ste to urobiť zákonným postupom a nie teraz, keď súd rozhodne o tom, že vlastne tieto postupy boli nezákonné, ukazovať prstom na ľudí, občanov, ktorí po nociach a v svojom voľnom čase poukazujú na nezákonné postupy ministerstva dopravy a ministerstva životného prostredia.
Vrátim ešte; krátko k Višňovému. Vy ste povedali, že vás ťahal za nos dodávateľ stavby. Nuž, ja si myslím, keď som, čo som počula a videla, že za nos tam veľmi ťahala dodávateľa aj NDS-ka a mali by ste sa na to pozrieť. Zosmiešňovali ste zosuv, ktorý tam je. Nuž, tak viete, pán minister, dajte si pozor asi na ľudí, ktorí vám radia, ktorí, korí vám hovoria, pretože spochybňovať veľký zosuv, videla som ho, s tým, že však čo to je odťažiť 800 metrov kubického a je to hotovo. Nuž, keď by ste odťažili 800 metrov kubických zosunutej zeminy, tak; v päte zosuvu; tak vlastne vám zosunie sa celý svah a môže poškodiť aj existujúce stavby. Čiže takýmto zľahčovaním; buď tomu nerozumiete, alebo vám niekto radí hlúposti a na základe takýchto... (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis