Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 9:05 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.9.2019 9:05 - 9:09 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Nebudem k tomuto návrhu zákona rozprávať dlho, len chcem poukázať na skutočnosti, ktoré sa v odpadovom hospodárstve, v odpadovom hospodárstve dejú. A, pán minister, možno vy by ste nám vedeli povedať, ktorá novela už zákona o odpadoch toto je, ďalšia rozsiahla novela a už naozaj tie, účinnosť a vymožiteľnosť a vykonateľnosť všetkých tých zmien a ustanovení je veľmi, veľmi komplikovaná. Viem, že sa schvaľujú aj na úrovni Európskej únie, množstvo smerníc a nariadení, ktoré je nevyhnutné implementovať do slovenského právneho poriadku. Avšak tie kroky, ktoré ministerstvo robí, je, že si vyberá v podstate hrozienka z týchto, z týchto smerníc a nariadení a namiesto toho, aby naozaj sa komplexne vyhodnotil zákon ako, ako taký a napravili sa nedostatky, ktoré ešte pretrvávajú z obdobia, kedy ste neboli súčasťou vlády SMER-u a podpísali ste aj podanie na Ústavný súd, ktoré do dnešného dňa vlastne nie je doriešené, tak bolo by lepšie, keď by sa podrobil zákon komplexnej, komplexnej analýze a nerobili sa len čiastkové úpravy, ktoré sú skôr také aj pí-ár aktivitami v odpadovom, odpadovom hospodárstve, tak ako sú to aj v ďalšom prípade ďalšie zákony, ktoré budeme prerokúvavať.
Argument, že chceme byť prví niekde na bariérach v odpadovom hospodárstve, že chceme dokazovať niečo druhým, akí sme my dobrí, keď vlastne celý náš zákon nie je dobrý, je nefunkčné a poškodzuje, poškodzuje životné prostredie. Ja by som radšej, radšej bola, keď by už zákon, ktorý je v platnosti štyri roky, nejakým spôsobom sme sa všetci museli naučiť s ním žiť, nielen my ako občania, ktorí pridávame odpad do komunálneho odpadu, ale aj tie zložky, ktoré boli nastavené ako organizácie zodpovednosti výrobcov, ako, ako obce a samosprávy vrátane ich zberných dvorov, ako aj podnikateľské prostredie, ktoré následne by malo odoberať a vytvárať priestor na zvýšený podiel recyklácie, tak týmito všetkými zmenami zákonov, ktoré vytvárajú nestabilné prostredie v odpadovom hospodárstve neustálymi, neustálymi zmenami, hoci vy deklarujete, že vašou snahou je zlepšiť životné prostredie, tak, tak ja spochybňujem to, že ten efekt zlepšenia životného prostredia tieto všetky zmeny, zmeny budú mať. A táto rozsiahla zmena o odpadovom hospodárstve, ktorá znovu prichádza, znovu len zamieša kartami, a obávam sa, že onedlho prídete s ďalšou novelou, ktorá bude naprávať nedostatky návrhov v odpadovom hospodárstve, ktoré pravidelne takmer na každej schôdzi nejakým spôsobom sa predkladajú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 18:52 - 18:56 hod.

Anna Zemanová
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

10.9.2019 18:37 - 18:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, pán minister, chcem len pripomienku k tomuto návrhu zákona.
Akonáhle tento návrh zákona sa dostal navonok, tak už sú tu špekulanti. Už sú tu špekulanti, ktorí vypisujú inzerciu, že vykúpia vozidlá, ktoré nie sú prihlásené, vozidlá, ktoré nemajú evidenciu, vozidlá, ktoré stratili STK-čku, a už vlastne čakajú na to, že proste začnú takéto špekulácie s týmito starými vozidlami, ktoré v podstate, ak by sa dodržiaval zákon o odpadoch, tak vyradené, o motorových vozidlách, že takéto vozidlo by vlastne ani nemalo existovať už na slovenskom, na slovenskom, v Slovensku, neviem, ani nie že trhu, ale na Slovensku, lebo tieto sú povinné vozidlá, vlastník vozidla dať na, na šro..., na, autorizovanej osobe na autorizovanú recykláciu. Takže vidím to naozaj ako, ako problematické. Sme už v druhom čítaní, ja som sa stretla s takouto špekulatívnou ponukou (povedané so smiechom), bolo to minulý týždeň a obávam sa, že, teda pevne verím, že to bol dobrý úmysel nejako z vašej strany, ale znovu vidíme, že akákoľvek dotácia, akékoľvek dotácie sú v momente, v momente zneužívané na, na rôzne druhy špekulácií a neprináša to nič dobré.
Pripomeniem vám, pán minister, ešte aj špekuláciu, ktorú váš rezort v spolupráci s rezortom životného prostredia vykonal v rámci Environmentálneho fondu, kedy pri situácii, kedy Recyklačný fond zanikal a bola, bolo prijatá tých 5 mil. dotácia pre Zväz automobilového priemyslu, kde zanikajúci Recyklačný fond podpísal s týmto zväzom priemyslu podľa mňa nezákonnú zmluvu o poskytnutí tejto 5-miliónovej dotácie, ktorá mala mať, po úprave projektu akože identifikovať možnosti, ako sa budú recyklovať tie elektrobatérie. Samozrejme, tieto veci sa do, do zmlúv pre vlastníkov týchto vozidiel, ktorí dostali, pre boháčov, ktorí si kúpili vlastne tieto elektrovozidlá aj drahé, do zmlúv nedostala, čiže absolútne žiaden efekt a predpokladám, že aj tieto dotácie takýmto spôsobom skončia a že vlastne nabalia sa na tom v prvom rade špekulanti. Nepôjde o to, že teda aby sa akože deklarovaný ušľachtilý cieľ stal tým hlavným, že teda sa staré spaľovacie motory vozidiel dostanú z prevádzky a že nahradia ich nejaké vozidlá s alternatívnym pohonom, to, čo vítam teda, keď, aby som aspoň niečo vyzdvihla, že nie je to teraz len o tých elektromobiloch, ale je to o motoroch s alternatívnymi palivami, pretože aj to bola jedna z kritík, kedy ste ten, tú pomýlenú dotáciu z Recyklačného fondu, ktorá bola poskytnutá.
Ja, ja len na toto chcem poukázať, pán minister, na týchto špekulantov, a aby sa to nejakým spôsobom sledovalo a aby možno aj teda z vašej strany dobrý úmysel, ktorý my, samozrejme, nepodporíme, ale, ale aby aspoň vami deklarovaný dobrý úmysel neskončil v rukách takýchto priekupníkov zo starých vozidiel, ktorí potom následne, vlastne aj preto životné prostredie to môže byť ďaleko väčšia, väčšia záťaž ani si to vôbec neviem administratívne predstaviť, že vlastne akým spôsobom tieto staré vozidlá budú vyradené, pretože dnes máte na to presné pokyny, postupy z polície a v podstate vozidlá staršie ako 15 rokov, ktoré nie sú zaevidované a ktoré vôbec by ani nemali existovať.
Tak len toľko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.9.2019 16:59 - 17:00 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán... Vážený pán predsedajúci, podávam procedurálny návrh, aby Národná rada prijala toto uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky žiada mandátový a imunitný výbor podľa rokovacieho poriadku Národnej rady prerokovať vzdanie sa mandátu bývalej pani poslankyne Moniky Jankovskej zo dňa 27. 6. 2019 a podal o tom plénu informáciu, aby Národná rada Slovenskej republiky mohla o to, toto zobrať na vedomie, a zároveň že prerušuje rokovanie 49. schôdze, a to až do podania informácie Mandátovým a imunitným výborom Národnej rady podľa predchádzajúceho bodu a podanie informácie, či poslanecký klub SMER-u - SD rokuje v legitímnom zložení poslancov.
Odôvodnenie: Nepodaním informácie došlo k porušeniu rokovacieho poriadku. A je... Takisto nemáme vedomosť o tom mechanizme, náhradníctve v poslaneckom klube SMER - SD. Tiež je potrebné vysvetlenie, prečo uvedená informácia nebola podaná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.9.2019 13:07 - 13:08 hod.

Anna Zemanová
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 17:12 - 17:13 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a, Martin, že si takto podrobne rozobral dokument, výročnú správu. Ja som k nemu mala tiež množstvo výhrad aj na výbore, požiadala som písomne o doplnenie údajov, ktoré, žiaľ, do dnešného dňa odpovede som nedostala. Takže, pani riaditeľka, moje otázky a dotazy sú stále aktuálne a poprosím vás, keby ste mi ich poslali mailom.
Ja by som chcela ešte poukázať na jednu vec, o ktorej si tiež hovoril, o nájomných zmluvách. A ukazuje sa, že Slovenský pozemkový fond pravdepodobne postupuje v rozpore so zákonom pri uzatváraní nových zmlúv a nevyužíva § 12a, ktorý bol prijatý ako novelizačný paragraf tohto zákona a prenajíma pôdu po jednotlivých parcelách namiesto toho, aby prenajal ucelenú plochu vyčlenenú na základe tohto paragrafu. To môže vlastne, komplikuje aj situáciu pri prenájmoch a vytyčovaní náhradných pozemkov pre hospodárov, ktorí by chceli hospodáriť na svojich pozemkoch.
Takže, pani riaditeľka, bolo by asi dobré, keby ste sa na toto pozreli a urobili nápravu a vlastne postupovali pri uzatváraní nájomných zmlúv v súlade so zákonom, ktorý bol v tomto parlamente prijatý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 16:34 - 16:36 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No čudujem sa, že pán poslanec Kollár sa vzdal svojho slova, keďže tu boli krátke faktické pripomienky a mal toľko energie tu nám reagovať v svojich doplňujúcich otázkach. Nuž je pravdou, že návrh zákona má veľký dopad na vlastníkov a v prípade, že štát deklaruje verejný záujem, ktorý obmedzuje práva, tak je im potrebné dať jednoznačne kompenzácie, ktoré majú byť jasné, transparentne a jednoduchým spôsobom nárokovateľné.
Pán Kvorka, nuž široký konsenzus? V tomto prípade minimálne súkromní obhospodarovatelia nemajú ten nárok, ten názor, že by náš zákon o lesoch bol s nimi jasne prekonzultovaný.
Pán poslanec Soboňa, ako môžete tvrdiť, že sa viete rozhodnúť o tomto návrhu zákona, keď napríklad tam nemáte tie doložky vplyvov? Nemáte tam doložky vplyvov na tie časti, ktoré som povedala, na verejný rozpočet, kde sa vo vládnom materiáli hovorí, že je žiaden a pritom už len z tejto diskusie vyplýva, že na rozpočet to bude mať veľký, aj na rozpočet napríklad lesov, ak začnú hospodáriť iným spôsobom, zrejme ten výnos bude, bude nižší.
Pán poslanec Martinák, tak, aha, pardon, ešte k tým telovýchovným zariadeniam. Nuž nie je jasné zo zákona, že ide o existujúce zariadenia. Tuná sa to dá vyložiť aj tak, že môže ísť o nové telovýchovné zariadenia a športoviská, ktoré sa tam môžu ako nové postaviť. Takže tam je to riziko, na ktoré upozorňujeme.
Pán poslanec Martinák, ja vôbec nespochybňujem odbornosť lesných ľudí, lesníkov, ktorí chystajú program starostlivosti o les, lenže presne, ako ste povedali, tam ide o hospodárenie, ale ja hovorím o iné formy, ktoré poskytuje ekosystémové služby... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2019 16:16 - 16:26 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, nadviažem na to, čo hovoril kolega pán poslanec Simon a jeho návrh, aby tento návrh zákona bol vrátený a daný na návrh na dopracovanie. Pripájam sa k tomuto návrhu a taktiež teda dávam návrh na to, aby tento návrh bol vrátený na dopracovanie a poviem, z akého dôvodu.
To z dôvodu, že do Národnej rady prišiel bez doložiek vplyvov, doložiek vplyvov na životné prostredie, doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, bez doložiek vplyvov na verejný rozpočet. Je možné, že legislatívne pravidlá nehovoria o tom, že je to vylučujúcou podmienkou a že takýto návrh by mal alebo nemal byť predložený. Nie všetky návrhy ho majú, tak zrejme to nie je tá K.O. požiadavka, avšak váš návrh zákona výrazným spôsobom zasahuje do štátneho rozpočtu. Tak som si dohľadala doložku vybraných vplyvov vo vládnom materiáli, kde sa teda nachádza, a prekvapilo ma, že dopad na štátny rozpočet je nula, žiaden. Čo teda sa mi nezdá, že by mohlo byť pravdou, keďže aj to, čo hovorí pán poslanec Kollár, aj hovoril pán poslanec Simon, aj hovoríme vždy, že náhrada obhospodarovania ušlej ujmy za obmedzenia obhospodarovania z titulu požiadaviek ochrany prírody sú legitímne a majú byť nastavené tak, aby vlastníci, ktorých majetok sa nachádza v chránených územiach, vlastníci lesov, teda na vlastných pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach a z titulu verejnej požiadavky na obmedzenie hospodárenia majú nárok na kompenzáciu.
V záverečnom účte, pani ministerka, za minulý rok v kapitole spoločnej, plnenia spoločnej poľnohospodárskej politiky v časti NATURA 2000, tak plnenie bolo 24 %. Z monitorovacích ukazovateľov bolo napísané, že z dôvodu, že neboli požiadavky na tieto kompenzácie. Nuž tam, tu asi niekde naozaj je systémová chyba. Tu asi sú naozaj paralelné svety, pretože nesedí to s realitou, to, čo počúvame, to, čo hovoril aj pán poslanec Kollár, že vlastníci naozaj sú obmedzovaní, majú zákonný nárok a vo vašich materiáloch sa hovorí, že vlastne oni ani tie peniaze nechcú. Tak niekde je chyba a preto si myslím, že návrh zákona by mal byť dôsledne posúdený, mal by byť dopracovaný aj o to, aby tieto nároky na kompenzácie boli jednoznačne zadefinované.
A v návrhu zákona teraz totižto ešte sa prikladá ďalšia povinnosť z titulu obmedzenia alebo úpravy hospodárenia v lokalitách, ktoré sú napadnuté lykožrútom. To znamená, že ak takéto lokality po kalamite budú mať nejaké isté nariadené postupy hospodárenia z titulu ochrany prírody, tak má obhospodarovateľ nárok na úhradu tých výkonov, ktoré sú z titulu požiadaviek zmeny hospodárenia v týchto, v týchto územiach. Nie je tam napísané, čo je tiež, by som povedala, na pozornosť, že či ide len o súkromného alebo aj o štátne, aj o štátne lesy. Pretože na kompenzáciu majú nárok len súkromní obhospodarovatelia, avšak na titul zmeny hospodárenia z titulu takýchto kalamít nie je jasne, nevyplýva jasne zo zákona, či sa táto ujma, ak to môžem tak nazvať, bude vzťahovať aj na štátne lesy.
Čiže toto je dôvod, pre ktorý si myslím, že je potrebné tento návrh zákona dopracovať. Niektoré veci sú v ňom dobré. Bolo by asi škoda, keď by, keď by naozaj úplne išiel zo sveta. Ale bez týchto dopadov nie je možné ho dobre posúdiť.
Čo sa týka ešte takých praktických ďalších bodov, by som chcela poukázať na program starostlivosti o les. Chýbajú tam, chýba tam zvýšenie transparentnosti pri jeho posudzovaní. Účastníkmi konania by mali byť aj obce, aj Štátna ochrana prírody a zvýšenie transparentnosti pre zúčastnené osoby zo strany verejnosti. Obce z toho titulu, aby vlastne bol pri jeho spracovávaní automaticky povinný zapracovať platný územný plán obcí. V súčasnosti dochádza k situáciám, kedy má samospráva schválený územný plán, má v záväznej časti rôzne formy využitia aj na lesných, na lesných pozemkoch a ak sa neprihlási iniciatívne v čase prípravy zmeny programu starostlivosti o les, že má záujem naďalej napríklad, aby lesy plnili rekreačnú funkciu, tak lesný spracovateľ programu starostlivosti o les ho kľudne preklopí na hospodársky les. Tak sa to stalo pri programe starostlivosti o les tu v okolí, v okolí Bratislavy, v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde nám, kde nám zrazu z ničoho nič pribudli tisícky hektárov hospodárskych lesov tam, kde bola dovtedy rekreácia.
Chýba mi aj forma posúdenia týchto dokumentov alebo týchto činností, pretože nejde len o dokument, ide o dokument, na základe ktorého sa vykonáva činnosť v lesoch, a chýba mi posúdenie ich dopadov na životné prostredie, pretože my tu hovoríme, v prvom rade program starostlivosti o les je o tom, ako sa má v ňom hospodáriť, aké množstvo dreva sa môže vyťažiť. Lenže les má aj iné funkcie. Áno, istotne, lesník, spracovateľ toho hospodárskeho plánu alebo tohto dokumentu určite má na pamäti a vie, že les plní aj iné funkcie. Avšak si myslím, že tento dokument je tak závažný pre dopady, pre, na zmenu klímy, pre dopady na vodné hospodárstvo, pre dopady na iné zložky životného prostredia, že je potrebné, aby nielen tie tri zúčastnené osoby v tomto procese sa mohli doňho zapojiť, pretože ak nebude spracovaný v celospoločenskom záujme, tak dopady tohto hospodárenia môžu byť katastrofické na verejnosť, na ľudí žijúcich pod horami, napríklad v prípade nejakých živelných pohrôm, ako sú kalamity alebo prietrže mračien a následné, následné záplavy.
Na to, aby sa dosiahli, dosiahol konečne pokoj medzi ochranou prírody a lesným hospodárstvom, je treba mať nastavené jasné pravidlá. Tie, jedine tie dokážu ukončiť tento, tento súboj dvoch rezortov, kde sme sa všetci nádejali po slovách vás a pána ministra životného prostredia, že dôjde k zmieru.
Chcem ešte poukázať na riziko § 50b, nového paragrafu o využití lesných pozemkov vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely. Áno, presne tak, ako povedal pán poslanec Simon, okamihom schválenia tohto zákona obce alebo špekulanti developeri začnú pripravovať zmeny územných plánov, a to v tom duchu, že na lesných pozemkoch nám začnú pribúdať návrhy takzvaných verejnoprospešných stavieb. Návrhy na bývanie v lesoch, návrhy na športové zariadenia, ktoré vlastne vaším návrhom zákona takýmto spôsobom legitimizujete. V súčasnosti to nebolo možné, pretože v lesoch sa takáto činnosť neumožňovala a nebolo možné ani získať, alebo veľmi ťažké bolo získať predbežný súhlas odboru pozemkového a lesného s tým, že tieto pozemky by bolo možné ich vyňať z lesného pôdneho fondu. Týmto zákonom vlastne vy už predkladáte súhlasné stanovisko, že ten pozemkový odbor dá súhlasné stanovisko na základe § 50b a obce a mestá okamžite si začnú plánovať tieto činnosti na lesných pozemkoch. A presne tak, ako sa, ako bolo povedané, môže nastať situácia, posledná veta, že, ktorú citujem: "že správca má právo", nie povinnosť, "odstúpiť od zmluvy, ak stavba prestane plniť verejnoprospešnú funkciu", a tu je ten pes zakopaný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 16:10 - 16:11 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega poslanec Martinák, je mi veľmi ľúto, že nie ste členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a bolo by možno fajn, keby ste navrhli, aspoň taký pán Muňko, že by ste sa vymenili, pretože vy, naozaj cítim, že máte rád tú prácu lesníka. Síce nemáte rád ochranárov, ale to vôbec nevadí, pretože diskusia niekedy je dobre, keď sú aj opačné póly názorov. A bolo by to prospešné, keby ste sa stali členom výboru. Dávam návrh vášmu klubu, aby takúto zámenu urobil a možno by to bolo celkom praktické.
Ale ak sme boli teraz na výjazde výboru nášho, tak ako poslanec aj iného výboru máte právo sa takéhoto výjazdu zúčastniť a škoda, že ste, že ste neboli, pretože možno by ste počuli tých ochranárov, ktorí nečítali nikde poza kríčky niečo, nejaké napísané frázy, ale veľmi otvorene a srdcom a boli veľmi vysoko fundovane a odborne, obhajovali svoje názory, tak ako aj lesníci. Ako naozaj mali sme tú diskusiu vyrovnanú a myslím si, že bolo by to prospešné, keby aj z vášho klubu poslancov za stranu SMER ľudia dokázali počúvať aj obidve strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 11:29 - 11:31 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega, pán kolega Martinák, ten poslanecký prieskum bol naozaj vynikajúci. Musím pochváliť aj organizáciu aj prístup obidvoch rezortov. My sme tam neboli ako tribunál, ktorý má o niečom rozhodnúť. My sme tam neboli, aby sme my tam povedali, ako to má byť. My sme si chceli v prvom rade vypočuť názory jednej aj druhej strany, a to sa stalo. Sme stáli nad jednou lokalitou a kde nám rozprávali, čo vidíte, lesníci, vy tu, ako vy vnímate tú lokalitu. Následne rozprával ochranár zo štátnej ochrany prírody, ako on vníma tú lokalitu. Sme analyzovali tie rozdielne pohľady, ktoré sú prirodzené. To je pohľad lesníkov a ochranárov. A vlastne ale medzi tým sme si aj vypočuli tie konkrétne aplikačné problémy, ktoré mala jedna a druhá strana. Čiže o tomto bol poslanecký prieskum a myslím si, že splnil svoj, svoj účel, aby sme sa dostali do objektívneho, objektívneho obrazu.
A práve tie aplikačné problémy, ktoré oni spomínali a ktoré sú, ktoré si, netvárne sa, že tuná nie sú problémy medzi ochranou prírody a lesníkmi, odpovede na riešenia som ich v návrhu zákona nenašla. To, čo ste vy spomínali, tých desať dní pri tom, náhodnej ťažby, tak tam je, že ochrana prírody oznámi začatie konania najneskôr do desať dní. To neznamená, že do desať dní vydá svoje stanovisko, že či k tej náhodnej ťažbe sa môže realizovať alebo nie. A o tom hovorím, že nielen v tomto prípade, ale aj pri ostatných záväzných, záväzných stanoviskách Štátnej ochrany prírody, ktoré sú potrebné pre činnosť v chránených územiach, nie je stanovená lehota. To bol tiež jeden z problémov, ktorý poukazovali lesníci, že sedemsto dní čaká na vyjadrenie. Alebo tak to boli určite vypichnuté konkrétne nejaké problémové časti. Ale principiálne hovorili o tom, že Štátna ochrana prírody, ktorá to potvrdila, nemá kapacity, nemá ľudské kapacity na to, aby tak náročnú úlohu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis